Näpunäiteid tõhusaks jälgimiseks

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Turunduses on oluline teada, millised meetodid on efektiivsed ja millised mitte, et kasutada efektiivseid meetodeid rohkem ja ebaefektiivseid vähem. Turunduskampaania tulemuste jälgimine ja nende tekkepõhjuste mõistmine aitab teil kindlaks teha, milline taktika oli edukas ja milline mitte. Jälgimine võimaldab teil saavutada oma turundusinvesteeringute kõrge tasuvuse.

Selle artikli teemad

Kindlaks teha, mida soovite jälgida

Häälestamine jälgimine süsteemi

Oma turunduskampaania tulemuste jälgimine

Hinnake kampaaniat

Järgmise turunduskampaania ettevalmistamine

Jälgitavate andmete määratlemine

Enne turunduskampaania alustamist kaaluge hoolikalt, millist teavet oleks oluline jälgida ja kes on teie sihtgrupp. Näiteks, kui teate juba, kui palju teil on mees- ja naiskliente, võite saata mõlemale soole erinevat reklaami. Kui te seda veel ei tea, võib olla oluline just seda jälgida, et oskaksite oma tulevasi kampaaniaid paremini planeerida.

Mida te juba enne alustamist teate?

Tõhusa turunduse aluseks on klientide kohta kogutav teave. Kui kogute teavet klientide individuaalsete tunnusjoonte kohta ja jagate kliendid ühiste tunnusjoonte järgi rühmadesse, on võimalik märgata ühistel tunnusjoontel põhinevate reaktsioonide kokkulangevusi.

Kui ühendate klientide reaktsiooni oluliste tunnusjoontega, mis nende otsust mõjutasid, arendate välja rikkaliku teadmistepagasi, mis võimaldab teil kliente paremini teenindada ja muuta tulevased turunduskampaaniad edukamaks.

Järgnevalt mõned näited jälgitavate tunnusjoonte kohta ja mida nende põhjal järeldada.

 • Püsikliendid.    Kui teete kindlaks, kes on teie püsikliendid, võite nendega ühendust võtta, et teada saada, miks nad teie juures käivad, või anda neile teavet allahindluste ja eripakkumiste kohta.

 • Juhukliendid.    Kui te pole kliente mõnda aega näinud, võite pakkuda neile allahindlust või õhutada neid muul moel taaskülastusele. Samuti võite nendega ühendust võtta, et uurida, kuidas saaksite veenda teda tagasi tulema.

 • Klientide asukoht.    Kui teate oma klientide elukohta, saate pakkuda neile spetsiaalseid kohalikke tooteid või teenuseid, mis sobivad sealse kliima või asukohaga.

 • Klientide sooline kuuluvus.     Kui teate, mis soost on teie kliendid, saate pakkuda neile teavet toodete või teenuste kohta, mis on olulised ainult naistele või ainult meestele.

 • Klientide vanus.    Kui teate oma klientide vanust, saate pakkuda neile tooteid või teenuseid, mis suunatud just nende eluetapile (nt pensioni planeerimine kahekümnendates ja viiekümnendates eluaastates inimestele).

 • Ostude ajalugu.    Kui teate mõnele postitusele vastanud klientide ostuajalugu ja teie eesmärgiks on suurendada oma klientuuri, saate osta postitusnimekirja inimeste kohta, kes on ostnud samu tooteid, ja saata neile sarnase postituse.

 • Vastamiseelistused    Kasutades adressaatide vastuseid, võite suunata igale kliendile eraldi järeltegevuse, mis sobib kliendi vastusega. Mõned kliendid vastavad telefonitsi, mõned meili teel ja mõned tulevad isiklikult kohale. Kõigil neil juhtudel tuleks reageerida erineva järeltegevusega kliendi eelistuste alusel.

Kui hästi teil läheb?

Klientide kohta teavet kogudes on soovitav ka jälgida, kui tõhus on teie turundus. Peate otsustama, milliseid paljudest muutujatest soovite testida ja kuidas nende mõju mõõta. Näiteks, kui saadate reklaami postkaardi kujul, võite katsetada erinevate kujunduste ja pakkumistega ning jälgida igaühe edukuse astet. Lisaks võib osutuda väärtuslikuks järgneva teabe jälgimine.

 • Vastuste hulk.    Kui paljud kliendid, kellega ühendust võtsite, vastasid?

 • Reaktsioon pakkumistele.    Kui tegite klientidele erinevaid pakkumisi, et veenda neid vastama, saate jälgida, millised pakkumised tagasid suurima hulga vastuseid.

 • Kontakteerumisviis.    Kui pakute klientidele erinevaid võimalusi vastamiseks — nt postkaardiga, telefonitsi, meili teel, isiklikult kohale tulles, kataloogi või veebilehe kaudu —, saate jälgida igale võimalusele tulnud vastuseid. Kui kasutate klientidega ühenduse pidamiseks erinevaid mooduseid, saate ka neid jälgida, et teada saada, milline neist kõige edukamalt vastuse tagas.

Muutujate eristamine

Eristage kindlasti muutujad, vastasel juhul võib hilisem analüüs keeruliseks osutuda. Kui kasutate kahe erineva kujundusega postkaarti ja kumbki kujundus reklaamib erinevat pakkumist, on raske jälgida, kas üks postkaart saab rohkem vastuseid tänu kujundusele või hoopis tänu pakkumisele.

Lehe algusse

Jälgimismehhanismi seadistamine

Määrake kindlaks, kuidas saate kõige paremini koguda teavet, mida kampaania efektiivsuse hindamiseks vajate. Kui teie firmas on mitu telefoniliini ja te kasutate reklaamipostkaardis erinevaid kujundusi või pakkumisi, määrake igale eraldi telefoninumber, URL või pakkumise kood, et saaksite vastuste hulka eraldi mõõta.

Kui pakute kinkekaarte, on soovitav lisada neile unikaalsed jälgimisnumbrid. Kui pakute kuponge ja soovite teada, kes ja mida nendega lunastab, peate lisama igale kupongile eraldi kuponginumbri.

Kinkekaart koodi lisamisel saate üksuse varude seostada kinkekaardi ja jälgida seda üksust. Kui kupongid, kordumatu koodi lisamine iga kupongi saate takistada kliendid ühiskasutuse kuponge koopiad. Harva on kasulik koodid üheste lisamine sündmus. Peate jälgima ainult klientide nimesid. Lisateavet leiate teemast abil kinkekaartidele või kupongidele jälitamisnumbrite lisamine.

Lehe algusse

Kampaania tulemuste jälgimine

Alustasite kampaaniaga. Nüüd on aeg selle tulemuste jälgimiseks. Dokumenteerige tulemused, et teada saada, millised muutujad on mõjusad ja milliseid peate kampaania järgmises osas või järgmistes kampaaniates parandama.

Turunduskampaania jälgimiseks on kaks põhilist meetodit. Ükskõik, kas kliendid vastavad veebis, meili teel, telefonitsi või tulevad isiklikult kohale, vastuseid saate jälgida kahel järgneval moel:

 • prinditud loendi abil, mida hoiate telefoni juures, sissetulevate meilide kaustas või müügilaual, mille ääres klientidega suhtlete. Kui määrate igale postkaardikujundusele erineva telefoninumbri, võite iga numbri kohta printida erineva adressaadiloendi, nii et igale telefoniliinile vastates on teil õige loend käepärast.

 • rakendustes, nt rakenduse Microsoft Office Excel töölehel või andmeallikates, mida saate luua rakenduses Microsoft Office Publisher või mõnes keerukamas kliendisuhete haldusrakenduses, nt Microsoft Office System 2007i Ärikontaktide haldur.

Publisher võimaldab tööriistu mõlema meetodi kasutamiseks.

Adressaadiloendi printimine

Kampaania tulemuste paberil jälgimiseks printige adressaadiloend ja hoidke see käepärast, kui kliendid vastavad. Prinditud loendi kasutamine muudab teabekogumise lihtsaks, aga sortimine, filtreerimine ja teabe analüüsimine on keeruline.

Isegi juhul, kui kavatsete publikatsiooni saatmine e-posti teel, saate printida adressaatide loendi tööpaani Kirjakooste või tööpaani Meilisõnumikooste abil. Avage tööpaan uude või olemasolevasse publikatsiooni, klõpsake menüü Tööriistad käsk postitused ja kataloogidja seejärel klõpsake nuppu Kirjakooste või Meilisõnumikooste. Kirjakooste kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Kirjakooste loomine ja Meilisõnumikooste loomine.

 1. Kõpsake tööpaanil Kirjakooste suvandis Samm 3: valige meilikooste väljund jaotises Postituse järeltegevuseks valmistumine käsku Prindi adressaadiloend.

 2. Valige dialoogiboksis Loendi printimine jaotises Veergude valimine nende väljade nimed, mida soovite oma jälgimisloendisse kaasata. Kui soovite kaasata ka märkmed klientide kontaktandmetega, märkige ruut Kaasa tühi veerg Märkmed.

 3. Klõpsake jaotises Vali kirjed ühte järgmistest:

  • Kasuta ainult kaasatud kirjeid — prindib loendi, mis adressaadiloendi alamhulgale meili saates kasutab ainult teie postituse adressaate.

  • Kasuta kõiki — prindib loendi, kasutades kõiki teie adressaadiloendi kirjeid.

 4. Valige muid vormingusuvandeid ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  • loendi edasiseks vorminduseta printimiseks klõpsake käsku Prindi.

   Loendi iga prinditud lehe ülaserva trükitakse veerupäis.

  • loendi avamiseks uue publikatsioonina, mida saate edasi vormindada, klõpsake käsku Ekspordi publikatsiooni.

Dialoogiboks kirjakooste loendi printimine

Jälgimine veebis

Kui teil juba on kliendiandmete allikas, võite kasutada seda oma turunduskampaania tulemuste jälgimiseks. Ükskõik, kas loote adressaadiloendi Publisheris, Excelis, Microsoft Office Accessis või kliendihaldusrakenduses (nt Ärikontaktide halduris), peab loend olema avatud, kui klient vastab, ja seejärel peate leidma vastava kirje, et saaksite vajaliku teabe efektiivselt talletada.

Lihtsamas kampaanias võite näiteks lisada veeru, mis kogub klientide vastuseid (jah ja ei), veeru vastuse saamise kuupäeva jaoks, veeru, mis täpsustab järgmist sammu (nt "järeltegevus — helista" või "kaasa järgmisse postitusse"), ja veeru toote või teenuse jaoks, mille klient tellis. Kui saadate mitmeid postkaardikujundusi või pakkumisi, jälgige ka kujundust või pakkumist, millele iga klient vastab.

Andmebaas muudab andmetega töötamise lihtsaks ka siis, kui andmeid on vaja analüüsida. Võite näiteks lihtsalt sortida andmeid kõigi talletatud tunnusjoonte kohta ja filtreerida ebaoluliste tunnusjoontega adressaadid.

Jälgimine Ärikontaktide halduri abil

Microsoft Office System 2007 koos Ärikontaktide halduriga on lisandmoodul, mille eesmärgiks on aidata väikefirmade omanikel, müügiinimestel ja töötajatel hallata efektiivselt oma ärikontakte ja müügivõimalusi. Kui olete lõpetanud Publisheri kirjakooste, võimaldab Ärikontaktide haldur jälgida postitatavaid turundusmaterjale, saadud vastuseid ja iga väljapoole suunatud kampaaniaga seotud kulusid. Lisateavet allalaadimise ja kasutamise kohta leiate Ärikontaktide halduri veebilehelt.

Kui teil on Ärikontaktide haldur installitud, avage see otse Publisheris:

 • Kõpsake tööpaanil Kirjakooste suvandis Samm 3: valige meilikooste väljund jaotises Postituse järeltegevuseks valmistumine käsku Jälgimine Ärikontaktide halduri abil.

  Turunduskampaania avatakse rakenduses Office Outlook 2007 koos Ärikontaktide halduriga.

Lisateavet töötamise kohta rakendusega Office Outlook 2007 koos Ärikontaktide halduriga leiate Ärikontaktide halduri spikrist. Teavet kliendiandmete jälgimise kohta Outlookis leiate veebisaidilt Microsoft Office Online.

Lehe algusse

Kampaania edukuse hindamine

Analüüsige tulemusi kampaania eesmärkide alusel. Näiteks, kas soovisite suurendada uute klientide hulka või hoogustada äritegevust olemasolevate klientidega? Kui kliendid reageerisid ühele pakkumisele rohkem kui teisele, siis mis tagas selle pakkumise edu, arvestades klientide individuaalseid tunnusjooni?

Kui kasutasite reklaampostkaardil rohkem kui ühte kujundust, kas adressaadid eelistasid ühte kujundust või pakkumist teistele?

Jälgimisel saadud teadmisi saate kasutada praeguste ja tulevaste turunduskampaaniate tõhustamiseks. See aste on teie jälgimispingutuste haripunktiks investeeringute tasuvuse suurendamisel.

Lehe algusse

Järgmise turunduskampaania ettevalmistamine

Turunduskampaania tulemuste jälgimine aitab teil valmistuda järgmiseks kampaaniaks. Kasutage edasi meetodeid, mis toimisid, ja muutke neid, mis ei toiminud. Adressaadiloendi saate säilitada, seda täiustada ja uuesti kasutada. Publisher pakub adressaadiloendi laiendamiseks mõningaid võimalusi, nii ei pea te iga kord otsast alustamata.

Adressaadiloendi otsetee salvestamine

Salvestades kirjakoostes loodud adressaadiloendi otsetee, säästate end ebavajalikust tööst. Kui kasutate loendit hilisemas kirjakoostes, saate sellega ühenduse nagu olemasoleva loendiga. Kui loend koosneb mitmest andmeallikast, väljenduvad kõik algsete andmeallikate kirjetes tehtud muudatused adressaadiloendis selle järgmisel avamisel. Sel moel saate adressaatide kohta kogutud teavet ka edaspidi lisada.

 1. Kõpsake tööpaanil Kirjakooste suvandis Samm 3: valige meilikooste väljund jaotises Postituse järeltegevuseks valmistumine käsku Salvesta adressaadiloendi otsetee.

 2. Tippige dialoogiboksis Faili salvestamine väljale Faili nimi oma adressaadiloendi nimi.

  Adressaadiloend salvestatakse vaikimisi kaustas Minu andmeallikad. Kõige mõistlikum ongi adressaadiloend sinna salvestada, sest see on ühtlasi vaikekaust, kust Publisher andmeallikaid otsib.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Adressaadiloendi uude faili eksportimine

Kui soovite ühendada mitu andmeallikat üheks uueks failiks, võite salvestada adressaadiloendi ainulaadse loendina tulevastes kirjakoostetes kasutamiseks. See ainulaadne loend ei ole lingitud ühegi algse andmeallikaga, nii et uus lisatava teave või tehtavad muudatused rakenduvad ainult selles loendis. Seda adressaadiloendit võite kasutada tulevastes kirjakoostetes ja ka failina, mis imporditakse kliendisuhete haldusprogrammi.

 1. Kõpsake tööpaanil Kirjakooste suvandis Samm 3: valige meilikooste väljund jaotises Postituse järeltegevuseks valmistumine käsku Ekspordi adressaadiloend uude faili.

 2. Tippige dialoogiboksis Salvesta nimega väljale Faili nimi oma adressaadiloendi nimi.

  Adressaadiloend salvestatakse vaikimisi kaustas Minu andmeallikad. Kõige mõistlikum ongi adressaadiloend sinna salvestada, sest see on ühtlasi vaikekaust, kust Publisher andmeallikaid otsib.

 3. Klõpsake ühte järgmistest:

  • Loendi salvestamiseks, kasutades ainult oma postituse adressaate, valige suvand Ainult kaasatud.

  • Kõigi loendikirjete kaasamiseks, ükskõik, kas nad olid osa kirjakoostest või mitte, valige suvand Kõik kirjed.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×