Ühiskasutus ja kaasautorlus

Muutuste jälitus Wordis

Muudatuste jälitamine Wordis

Muutuste jälituse sisselülitamisel on teil ja teie kolleegidel tehtud muutusi kerge märgata. Muutused on nagu soovitused, mida saab läbi vaadata ja seejärel eemaldada või jäädvustada.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Näpunäide. Kas video pole teie keeles? Proovige valida Subtiitrid Subtiitrite nupp .

Muutuste jälituse sisse- või väljalülitamiseks valige Läbivaatus > Jälita muutusi.

Muutuste jälitus
 • Kui see on sisse lülitatud, tähistab kustutusi läbikriipsutus ning lisandusi allakriipsutus. Eri värvid tähistavad eri autorite tehtud muudatusi.

 • Kui see on välja lülitatud, lõpetab Word muutuste märgistamise, kuid värviline alla- ja läbikriipsutus on dokumendis jätkuvalt alles.

Harjutage Wordis muutuste jälitamise ja muude Collaborationi funktsioonidega, laadides selle koostöö sisse Word learning Guide 'is.

Soovitatud muutuste kuvamine

Dokumendi muutuste läbivaatamiseks valige Läbivaatus > Läbivaatus> Kuva läbivaatuseks.

 • Veerisel punase joonega tähistatud muutuste läbivaatamiseks valige Lihtmärgistus.

 • Muutuste üksikasjaliku vaate kuvamiseks valige Kogu märgistus.

 • Eelvaate kuvamiseks selle kohta, kuidas dokumenti kõigi soovitatud muutuste jäädvustamisel kuvatakse, valige Märgistus puudub.

 • Algse dokumendi kuvamiseks sellisena, nagu kõik soovitatud muutused oleksid eemaldatud, valige Algne.

 • Vaadake üle> Jälita muutusi. Muudatuste sisselülitamiseks või keelamiseks korrake seda toimingut.

  Jaotis Jälitus, kus on muutuste jälitus sisse lülitatud

Märkus.: Kui funktsioon Jälita muutusi pole saadaval, tuleb teil võib-olla dokumendi kaitse välja lülitada. Vaadake jaotist > redigeerimise piiramineja seejärel valige Peata kaitse. (Selleks võib vaja minna ka parooli.)

Olekuribale muutuste jälitamise indikaatori lisamiseks paremklõpsake olekuriba ja valige Jälita muutusi.

Kui lülitate muutuste jälituse välja, saate dokumendi läbi vaadata ilma muudatusi märgistamata. Aga funktsiooni väljalülitamisel ei eemaldata juba olemasolevaid jälitatud muutusi.

 • Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälitus nuppu Jälita muutusi.

  Nupp Jälita muutusi pole enam esile tõstetud, nagu on näha järgmisel pildil.

  Jaotis Jälitus

NB!: Jälitatud muutuste eemaldamiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muudatused nuppu Aktsepteeri või Hülga.

Kõigi muutuste kuvamine teksti sees

Vaikimisi kuvab Word kustutamised ja kommentaarid dokumendi veeristel jutumullides. Soovi korral saate jutumullide asemel kuvada kommentaarid teksti sees ja kustutamised läbikriipsutatud tekstina.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises jälitus nuppu Kuva märgistus.

  Käsk Kuva märgistus

 2. Osutage käsule jutumullidja seejärel valige käsk Kuva kõik parandused , et kuvada kustutatud läbikriipsutus ja kommentaarid.

Kommentaaride kuvamine jutumullide asemel kohtspikrites

Vaikimisi kuvab Word kustutamised ja kommentaarid dokumendi veeristel jutumullides. Saate siiski kommentaarid teksti sees kuvada. Tekstisiseste kommentaaride vaatamiseks viige kursor kommentaarinäidiku kohale.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises jälitus nuppu Kuva märgistus.

  Käsk Kuva märgistus

 2. Osutage käsule jutumullidja seejärel valige käsk Kuva kõik parandused , et kuvada kustutatud läbikriipsutus ja kommentaarid.

 3. Viige kursor dokumendis kommentaari kohale. Kommentaar kuvatakse kohtspikrina.

  Tekstisisene kommentaar

Muutuste kuvamine redigeerimistüübi või läbivaataja alusel

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises jälitus nuppu Kuva märgistus.

  Käsk Kuva märgistus

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige, millist tüüpi muudatust soovite kuvada.

   Näiteks valige Kommentaarid või sisestused ja kustutamised. Märkesümbol üksuse kõrval näitab, et üksus on valitud.

   Suvandiloend Kuva märgistus
    

   NB!: Ka siis, kui peidate teatud märgistuse liigi, tühjendades vastava ruudu loendis Kuva märgistus, kuvatakse märgistus automaatselt dokumendi igal avamisel.

  • Osutage käsule Läbivaatajadja märkige ruut Tühjenda kõik märkeruudud, välja arvatud need nende läbivaatajate nimede kõrval, kelle muudatused ja kommentaarid soovite kuvada.

   Märkus.: Kõigi läbivaataja kõigi läbivaatajate ruutude märkimiseks või tühjendamiseks valige Kõik läbivaatajad.

Teatud läbivaatajate kommentaaride ja muutuste kuvamine

Tavaliselt soovib toimetaja või läbivaataja vaadata, kuidas dokument pärast tema tehtud muudatuste sisseviimist välja näeb. Selle toiminguga saab toimetaja või läbivaataja aimu, kuidas dokument ilma esiletoodud muutusteta välja näeks.

 • Valige menüü Läbivaatus jaotises jälitus väli Kuva läbivaatuseks kuvatav nool ja seejärel valige soovitud suvand.

  Suvandimenüü Kuva läbivaatuseks

  • <c0>Lõplik koos märgistusega</c0>.    Selles vaates kuvatakse lõplik tekst koos kõigi jälitatud muutuste ja kommentaaridega. See on kõigi Wordis avatavate dokumente vaikevaade.

  • <c0>Lõplik</c0>.    Selles vaates kuvatakse dokument koos kõigi teksti lisatud muutused ilma jälitatud muutuste märgistuseta. Kuid kõik muutused ja kommentaarid, mida pole aktsepteeritud, hüljatud ega kustutatud, jäävad dokumenti alles.

  • <c0>Algne koos märgistusega</c0>.    Selles vaates kuvatakse originaaltekst koos jälitatud muutuste ja kommentaaridega.

  • <c0>Algne</c0>.    Selles vaates kuvatakse algne dokument ilma jälitatud muutuste või kommentaaridega. Kuid kõik dokumendi muutused ja kommentaarid, mida pole aktsepteeritud, hüljatud ega kustutatud, jäävad dokumenti alles.

Märkus.: Kui soovite vaadata kommentaare ja jälitatud muutusi jutumullides, peate aktiveerima küljendivaate või veebivaate.

Printimine ilma jälitatud muutuste ja kommentaarideta

Muutuste peitmisel ei eemaldata neid dokumendist. Selleks, et märgistused dokumendist eemaldada, klõpsake jaotises Muudatused nuppe Aktsepteeri ja Hülga.

 1. Valige menüü failid .

 2. Valige Prindi.

 3. Klõpsake jaotises sättednupu Prindi kõik lehedkõrval olevat noolt.

 4. Märkige ruut Prindi märgistus , et tühjendada märge.

  Käsk Prindi märgistus Wordis

Jälitatud muutuste kokkuvõtte läbivaatamine

Läbivaatuspaan on mugav tööriist, mis aitab tagada, et kõik jälitatud muutused oleksid dokumendist eemaldatud ja neid ei kuvataks teistele kasutajatele, kes võivad teie dokumenti vaadata. Läbivaatuspaani ülaosas asuvas kokkuvõttejaotises kuvatakse dokumenti jäänud nähtavate jälitatud muutuste ja kommentaaride täpne arv.

Lisaks võimaldab läbivaatuspaan lugeda pikki kommentaare, mis ei mahu kommentaarimulli sisse.

Märkus.: Võrreldes dokumendi või kommentaarimullidega pole läbivaatuspaan siiski parim lahendus dokumendis muudatuste tegemiseks. Selle asemel, et läbivaatuspaanil teksti või kommentaare kustutada või muid muudatusi teha, tehke seda dokumendis. Tehtud muudatused kuvatakse siis läbivaatuspaanil.

Jaotis Jälitus

 1. Tehke menüü Läbivaatus jaotises Jälitus üks järgmistest valikutest.

  • Kokkuvõtte kuvamiseks ekraani kõrval klõpsake nuppu Läbivaatuspaan.

  • Kokkuvõtte kuvamiseks ekraani allosas klõpsake loendis Läbivaatuspaan nuppu Horisontaalne läbivaatuspaan.

 2. Erinevat tüüpi muudatuste arvu kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva täpsem kokkuvõte.

  Kokkuvõttepaan

Iga jälitatud muutuse ja kommentaari läbivaatamine ükshaaval

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises muutused nuppu Järgmine või Eelmine.

  O14 lint

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake jaotises Muutused nuppu Aktsepteeri.

  • Klõpsake jaotises Muutused nuppu Hülga.

  • Klõpsake jaotises Muutused nuppu Kustuta.

 3. Aktsepteerige või hüljake muutused ja kustutage kommentaarid, kuni dokumendis pole enam jälitatud muutusi või kommentaare. Seejärel veenduge, et kõik jälitatud muutused oleksid aktsepteeritud või hüljatud ja kõik kommentaarid kustutatud.

 4. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälitus nuppu Läbivaatuspaan.

  Märkus.: Läbivaatuspaani ülaosas asuvas kokkuvõttejaotises kuvatakse dokumenti jäänud nähtavate jälitatud muutuste ja kommentaaride täpne arv.

Redigeerimistüübi või spetsiifilise läbivaatajaga muutuste läbivaatamine

 1. Tehke menüü Läbivaatus jaotises Jälitus üks järgmistest tegevustest.

  Jaotis Jälitus

  • Loendis Kuva märgistus saate tühjendada kõik ruudud peale nende, mis asuvad nende muutusetüüpide kõrval, mida soovite läbi vaadata.

  • Klõpsake loendis Kuva märgistus nuppu Läbivaatajad ja tühjendage kõik märkeruudud peale nende, mis asuvad nende läbivaatajate nimede kõrval, kelle muutused soovite kuvada.

  • Kõigi loendis toodud läbivaatajate juures olevate ruutude märkimiseks või tühjendamiseks klõpsake loendis Kuva märgistus nuppu Kõik läbivaatajad.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Järgmine või Eelmine.

  O14 lint

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake jaotises Muutused nuppu Aktsepteeri.

  • Klõpsake jaotises Muutused nuppu Hülga.

Kõigi muutuste korraga aktsepteerimine

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Järgmine või Eelmine.

  O14 lint

 2. Klõpsake loendis Aktsepteeri nuppu Aktsepteeri kõik dokumendi muutused.

Kõigi muutuste korraga hülgamine

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Järgmine või Eelmine.

  O14 lint

 2. Klõpsake loendis Hülga nuppu Hülga kõik dokumendi muutused.

Kommentaaride kustutamine

 1. Valige kommentaar.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises kommentaarid nuppu Kustuta.

  Kõigi kommentaaride korraga kustutamiseks klõpsake nupu Kustutaall olevat noolt ja seejärel käsku Kustuta kõik dokumendisolevad kommentaarid.

Muutuste jälituse funktsioon

Lülitage menüüs Läbivaatus säte Jälita muutusi.

Turn on Track Changes is highlighted

Iga kord, kui keegi muudab dokumenti, kuvab Word teile, kus muudatused on veerise rea kuvamisega. Kui aktiveerite kogu märgistuse vaate, kuvatakse muutused tekstisisesed ja jutumullid.

Markup is highlighted near the margin

Iga kord, kui keegi lisab kommentaari, kuvatakse see jutumullis.

A comment in the margin is highlighted

Muutuste kuvamine inline

Word näitab tavaliselt jutumullide muutusi teie dokumendi veerise lähedal. Kui soovite näha muudatusi tekstisiseselt, valige menüüs Läbivaatus nupp märgistuse suvandid > jutumullid > Kuva kõik parandused tekstisisesed.

Show all Revisions inline is highlighted

Muutuste jälitamine

Saate takistada teistel jälitatud muutuste välja lülitamist, lukustades jälitatud muutused parooliga.

NB!: Kui olete valmis muudatuste vastuvõtmiseks või hülgamiseks, jätke kindlasti meelde parool, et saaksite jälitatud muutused välja lülitada.

Muutuste jälituse jälgimine parooliga

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku kaitse dokumenti.

 2. Märkige jaotises kaitseruut kaitse dokumenti ja valige jälitatud muutused

  Protection section is highlighted

 3. Tippige parool väljale paroolja klõpsake nuppu OK.

 4. Sisestage parool uuesti ja valige OK.

Kui jälitatud muutused on lukus, ei saa muutuste jälitust välja lülitada ega muudatusi aktsepteerida ega hüljata.

Muutuste jälituse avamine

 1. Jälitatud muutuste avamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku kaitse dokumenti.

 2. Tühjendage jaotises kaitseruut kaitse dokumentija sisestage parool ning klõpsake nuppu OK.

Pärast seda on muutuste jälitus endiselt sees, kuid teil on võimalik muudatusi aktsepteerida ja hüljata.

Muutuste jälituse funktsiooni väljalülitamine

Lülitage menüü Läbivaatus välja muutuste jälitus. Word lõpetab uute muudatuste märkimise, kuid kõik juba jälitatud muutused on dokumendis alles. Lisateavet leiate teemast jälitatud muutuste ja kommentaaride eemaldamine.

Jälitatud muutuste sisselülitamine sees või väljas

Kui jälitatud muutused on sisse lülitatud, märgib Word kõik dokumendi autorite tehtud muudatused. See on kasulik, kui teete koostööd teiste autoritega, sest saate vaadata, millised autorid on teinud teatud muudatuse.

 1. Avage dokument, mida soovite redigeerida.

 2. Muutuste jälituse sisselülitamiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises jälitusnuppu Jälita muutusi .

  Review tab, Tracking group

  Näpunäited: 

  • Iga läbivaataja tehtud muudatused kuvatakse mõnes muus värvitoonis. Kui läbivaatajaid on rohkem kui kaheksa, kasutatakse värve uuesti.

  • Oma jälitatud muutustele kindla värvi määramiseks valige Wordi menüüs eelistusedja seejärel klõpsake jaotises väljund ja ühiskasutusnuppu Jälita muutusi Word Tracked Changes Preferences button . Valige boksis värv soovitud värv.

  • Läbivaataja nimi, muudatuse tegemise kuupäev ja kellaaeg ning tehtud muudatus (nt kustutatud) kuvatakse iga muudatuse korral ka jutumullid märgistuses. Kui te ei kuva märgistuse jutumulle, kuvatakse see teave siis, kui liigute kursoriga üle muudatuse.

  • Muudatuste esiletõstmise suvandid menüüs >Jälita muutusi (tõsta muutused ekraanil esile, tõsta esile muutusi prinditud dokumendis) ja menüü Läbivaatus suvandeid (lõplik, näidates märgistust, lõplik, originaal Märgistuse, algse) kuvamine pole salvestatud. Kui te ei soovi, et jälitatud muutused kuvataks dokumendi uuesti avamisel, peate muudatused aktsepteerima või hülgama. Kui soovite paranduste kirjet, salvestage dokumendi koopia enne muudatuste aktsepteerimist või hülgamist.

Jälitatud muutuste või kommentaaride kuvamine tüübi või läbivaataja järgi

Saate kuvada või peita dokumendi kommentaare, vormingut, sisestusi ja kustutamise või vaadata kommentaare ainult valitud läbivaatajate kohta.

 • Valige menüü Läbivaatus jaotises jälitushüpikmenüüst Kuva märgistus soovitud suvand.

  Review tab, Tracking group

  Näpunäide.: Kui soovite kuvada varjustatud tausta selle ala taga, kus jälitatud muutused või kommentaarid on parempoolses veerises kuvatud , valige hüpikmenüüstKuva märgistus . See varjutatud ala prindib dokumendis ka dokumendi, mis aitab dokumendi teksti Jälitatud muutustest ja kommentaaridest eraldada.

Jälitatud muutuste väljalülitamine jutumullis

Vaikimisi kuvatakse sisestused, kustutamised, kommentaarid, läbivaataja nimi ja ajatempel, mis kuvatakse dokumendi veeristel. Saate muuta sätteid, et kuvada jälitatud muutused dokumendi kehas.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises jälitusnuppu Kuva märgistus hüpikmenüüst eelistused.

  Review tab, Tracking group

 2. Tehke ühte järgmistest.

Toiming

Toimimisviis

Jälitatud muutuste kuvamine jutumullide asemel dokumendi kehas

Tühjendage ruut Kasuta muutuste kuvamiseks jutumulle .

Läbivaataja nime ja kellaaja ja kuupäeva templi peitmine jutumullis

Tühjendage ruut kaasa läbivaataja, ajatempel ja toimingute nupud .

Märkus.: Kui jutumullid on välja lülitatud, on kommenteeritud tekst lisatud sulgudes, mille värv on esile tõstetud ja mille on tuvastanud läbivaataja initsiaalid. Märkused kuvatakse väikeses hüpikaknas, kui viite kursori üle kommenteeritud teksti, välja arvatud juhul, kui teie dokument on avaldamise küljendivaates.

Jälitatud muutuste vormingu muutmine

Saate kohandada, kuidas parandusmärgis Wordis kuvatakse ja töötab.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises jälitusnuppu Kuva märgistus hüpikmenüüst eelistused.

  Review tab, Tracking group

 2. Valige soovitud sätted. Järgmises tabelis on loetletud mõned sageli kasutatavad vorminduse suvandid.

Toiming

Toimimisviis

Muutuste tuvastamiseks kasutatava värvi ja muu vormingu muutmine

Valige jaotises märgistussoovitud vormingud hüpikmenüüst.

Kustutamisele viitamine, kui ei kuvata kustutatud teksti

Valige jaotises märgistushüpikmenüüst kustutamised väärtus # või ^.

Kustutatud tekst asendatakse märkega # või ^.

muudetud read ilme muutmine

Valige jaotises märgistusmenüü muudetud read ja värvid hüpikmenüüst soovitud suvandid.

Teisaldatud teksti jälitamine

Valige jaotises käigudkäsk Jälita käikeja seejärel valige hüpikmenüüst teisaldatud, teisaldatud, ja värv hüpikmenüüst soovitud suvandid.

Tabeli lahtrites tehtud muudatuste märkimiseks kasutatava värvi muutmine

Valige jaotises tabeli lahtri esiletõstminelisatud lahtrites, ühendatud lahtrites, ühendatud lahtritesja tükeldatud lahtrites hüpikaknad soovitud suvandid.

Jälitatud muutuste ja kommentaaride läbivaatus

Saate iga jälitatud muutuse uuesti üle vaadata ja aktsepteerida või hüljata, aktsepteerida või hüljata kõik muudatused korraga, kustutada kõik kommentaarid korraga või vaadata mõne kindla läbivaataja loodud üksusi.

 1. Kui dokumendis ei kuvata redaktsiooni märke, osutage menüü Tööriistad käsule Jälita muutusi, valige käsk tõsta muutused esileja märkige siis ruut tõsta muutused ekraanil esile .

 2. Tehke ühte järgmistest.

Toiming

Tehke menüüs läbivaatus järgmist.

Seejärel tehke järgmist.

Järgmise muudatuse läbivaatus

Klõpsake jaotises muudatusednuppu edasi

Valige nõustu või Hülga.

Eelmise muudatuse läbivaatus

Klõpsake jaotises muutusednuppu Eelmine

Valige nõustu või Hülga.

Korraga kõigi muudatuste aktsepteerimine

Klõpsake jaotises muudatusednupu Aktsepteeri kõrval olevat noolt

Valige Aktsepteeri kõik dokumendi muutused.

Korraga kõigi muudatuste hülgamine

Klõpsake jaotises muudatusednupu Hülga kõrval olevat noolt

Valige Hülga kõik dokumendi muutused.

Kõigi kommentaaride kustutamine korraga

Klõpsake jaotises kommentaaridnupu Kustuta kõrval olevat noolt

Klõpsake nuppu Kustuta kõik dokumendis olevad kommentaarid.

Kindla läbivaataja loodud üksuste läbivaatus

Valige jaotises jälgiminenupp Kuva märgistus

Osutage käsule Läbivaatajadja tühjendage kõik märkeruudud, välja arvatud see läbivaataja nime kõrval, kelle muutusi soovite läbi vaadata.

Kõigi läbivaatajate ruutude märkimiseks või tühjendamiseks valige Kõik läbivaatajad.

Märkus.: Kui viite kursori jälitatud muutusele, kuvatakse kohtspikrina kohtspikker, kus on kuvatud autori nimi, muudatuse kuupäev ja kellaaeg ning tehtud muudatuste laad.

Jälitatud muutuste printimine

Jälitatud muutusi saab kasulik lisada dokumendi prinditavale versioonile.

 1. Avage dokument, mis sisaldab jälitatud muutusi, mida soovite printida.

 2. Valige menüüs pilt nupp Prindi.

 3. Valige menüü eksemplarid & leheküljed hüpikmenüüst Microsoft Word.

  Näpunäide.: Kui te ei näe menüü eksemplarid & lehti , valige printeri hüpikmenüüst paremal olev sinine allapoole suunatud nool.

 4. Valige menüüs Prinditav märge, kus on kuvatud märgistus.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×