Mitme väärtuse talletamist võimaldava otsinguveeru lisamine ja muutmine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Vahel on vajalikud väärtused talletatud mõnes teises tabelis. Oletame näiteks, et teil on probleemijälgimise andmebaas ja soovite jälgida probleemiga seotud töötajate ja tarnijate andmeid. Teave nende inimeste kohta on kogutud tabelisse Kontaktid. Saate luua mitme väärtusega otsinguveeru, mis kuvab nimed liitboksis või loendiboksis. Kui valite inimesed, keda soovite probleemiga seostada, talletatakse nende kontakt ID väärtused probleemi kirjes.

Selles artiklis selgitatakse, mis on mitme väärtusega otsinguveerg ja kuidas seda tabelile lisada. Samuti selgitatakse artiklis, kuidas olemasolevat veergu mitme väärtusega otsinguveeruks teisendada.

Kui soovite teada, kuidas programmiliselt otsing väärtuse tabelis, vaadake artiklit Funktsioon DLookup. Mitme väärtusega väljade kohta leiate lisateavet teemast mitme väärtusega väljade juhend.

Andmebaasi haldus süsteemides, sh vanemates Accessi versioonides, saate salvestada ainult ühe väärtuse välja. Alustades Microsoft Office Access 2007, saate luua mitme väärtusega, nt loend inimestest, kellele on määratud teema välja. Mitme väärtusega väljad on sobivad teatud olukordades, näiteks kui kasutate Office Access 2007Windows SharePoint Services 3.0 loendis salvestatud teabe ja see loend sisaldab välja, mis kasutab ühte tüüpi välja saadaval rakenduses Windows SharePoint Services 3.0.

Selle artikli teemad

Mis on mitme väärtusega otsinguveeru?

Mitme väärtusega otsinguveeru loomine andmelehevaates

Väljaloendi paani abil mitme väärtusega otsinguveeru loomine

Mitme väärtusega otsinguveeru loomine kujundusvaates

Mitme väärtusega otsinguveergude loomine otsinguviisardi abil

Seotud väärtus ja kuvatav väärtus mitme väärtusega otsinguveeru

Otsinguvälja atribuutide tutvustus

Mitme väärtusega välja otsinguveeru kujunduse muutmine

Mitme väärtusega otsinguveerg

Mitme väärtusega otsinguveerg on tabeli väli, mille väärtused pärinevad muust tabelist või väärtuste loendist. Mitme väärtusega otsinguveeru abil saate valikute loendi kuvada liitboksis või loendiboksis. Valikuid saab lisada tabeli või päringu abil ja need võivad olla ka sisestatud väärtused. Loendist saate valida mitu üksust, sest otsinguveerg on mitme väärtusega.

Mitme väärtusega otsinguveeru saate luua käsitsi välja otsinguvälja atribuute seades või automaatselt otsinguviisardi abil. Otsinguviisard teeb protsessi lihtsamaks, sisestab automaatselt vajalikud väljaatribuudid ja loob tabelite vahel vajalikud seosed.

Mitme väärtusega väli liitboksi

Mitme väärtusega otsinguveeru saate luua andmelehevaates või kujundusvaates.

Lehe algusse

Mitme väärtusega otsinguveeru loomine andmelehevaates

Kui avate tabeli, kuvatakse see vaikimisi andmelehevaates. Mitme väärtusega otsinguveeru lisamiseks klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Otsinguveerg. Sellega käivitate otsinguviisardi, mille abil teete läbi otsinguveeru loomise protsessi.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, millesse soovite otsinguveeru luua — see avab tabeli andmelehevaates.

 4. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Otsinguveerg.

  Accessi menüülindi pilt

  Käivitatakse otsinguviisard.

  Otsinguviisardi leht tabel/päring või väärtuste loendist valige

 5. Otsinguviisardi esimesel lehel peate valima, kas soovite otsinguveeru alusena kasutada tabeli või päringu väärtusi või tipitud väärtuste loendit.

  Kõige tavalisem mitme väärtusega otsinguveerg kuvab seostatud tabelist või päringust leitud väärtused.

 6. Otsinguviisardi kohta leiate teavet jaotisest Otsinguviisardi kasutamine.

Lehe algusse

Mitme väärtusega otsinguveeru loomine paani Väljaloend abil

Kui kasutate mitme tabeliga andmebaasi, saate otsinguvälja loomise käivitada välja lohistamisega paanilt Väljaloend. Paanil Väljaloend on kuvatud väljad, mis on saadaval andmebaasi muudes tabelites. Kui loote sel moel mitme väärtusega otsinguveeru, käivitatakse automaatselt otsinguviisard ja lohistatav väli muutub üheks otsinguveeru väljaks.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, milles soovite otsinguveeru luua — sellega avate tabeli andmelehevaates.

 4. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa olemasolevad väljad.

  Accessi menüülindi pilt

  Kuvatakse paan Väljaloend.

 5. Tabeli väljaloendi kuvamiseks klõpsake tabeli kõrval plussmärki (+).

 6. Lohistage soovitud väli paanilt Väljaloend andmelehevaate tabelisse.

 7. Järjerea ilmumisel kukutage väli oma kohale.

  Järjemisrida paanilt Väljaloend välja lisamiseks.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 8. Otsinguviisardi kohta leiate teavet jaotisest Otsinguviisardi kasutamine.

Lehe algusse

Mitme väärtusega otsinguveeru loomine kujundusvaates

Lisaks andmelehevaatele saate otsinguveeru luua ka kujundusvaates. Kujundusvaates toimub otsinguveeru loomine sama otsinguviisardiga, mida kasutatakse andmelehevaates. Kujundusvaates saate aga kõiki väljaatribuute otse redigeerida, sest kujundusvaates on teil kõigile väljaatribuutidele täielik juurdepääs.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, millesse soovite mitme väärtusega otsinguveeru lisada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 4. Liikuge tabeli kujundusruudustiku esimesele saadaolevale tühjale reale.

 5. Klõpsake esimesel saadaoleval tühjal real veergu Välja nimi ja tippige seejärel mitme väärtusega otsinguveerule väljanimi.

 6. Klõpsake sellel real veerus Andmetüüp noolt ja seejärel valige ripploendist väärtus Otsinguviisard.

  Otsinguviisard käivitub.

  Otsinguviisardi leht tabel/päring või väärtuste loendist valige

 7. Märkige otsinguviisardi esimesel lehel, kas soovite otsinguveeru alusena kasutada tabeli või päringu väärtusi või tipitud väärtuste loendit.

  Otsinguveeru kõige tavapärasem tüüp kuvab seostatud tabelist või päringust saadud väärtusi.

 8. Otsinguviisardi kohta leiate teavet jaotisest Otsinguviisardi kasutamine.

Kui klõpsate nuppu Valmis, luuakse otsinguveerg, mille väljaatribuudid on seatud vastavalt otsinguviisardis tehtud valikutele. Väljaatribuute näete kujundusvaate alumisel paanil jaotises Välja atribuudid. Otsinguveerule rakendatud atribuutide nägemiseks klõpsake vahekaarti Otsing.

Lehe algusse

Mitme väärtusega otsinguveergude loomine otsinguviisardi abil

Otsinguviisard käivitub järgmistel juhtudel: kui loote andmelehevaates otsinguveeru, kui lohistate välja paanilt Väljaloend andmelehevaates avatud tabelisse või kui valite kujundusvaates veerus Andmetüüp väärtuse Otsinguviisard. Viisardi abil läbite otsinguveeru loomiseks vajalikud etapid ja vastavalt valikutele seatakse automaatselt sobivad väljaatribuudid. Viisard loob ka seosed tabelite vahel ja kus vaja, ka otsinguveeru jaoks.

Viisardi esimesel lehel peate otsustama, kas luua otsinguveerg tabeli, päringu või sisestatud väärtuste loendi alusel. Enamikul juhtudel, kui andmebaas on õigesti loodud ja teave on tabelitesse jaotatud teemade järgi, peaksite otsinguveeru andmeallikaks valima tabeli või päringu.

 • Tabeli või päringu põhjal mitme väärtusega otsingu loomine

  1. Klõpsake otsinguviisardis raadionuppu Soovin, et otsinguveerg otsiks väärtusi tabelist või päringust ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  2. Valige loendist tabel või päring ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Klõpsake loendis Saadaolevad väljad välju, mida soovite otsingusse kaasata.

  4. Nuppu "suurem kui" (>) klõpsates teisaldage valitud väljad loendisse Valitud väljad. Nuppu topelt "suurem kui" (») klõpsates teisaldage kõik väljad loendisse Valitud väljad ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  5. Soovi korral valige üks kuni neli välja, mille järgi otsinguüksusi sortida, ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  6. Vajaduse korral kohandage otsinguvälja tulpade laiust ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  7. Vastuseks küsimusele Kas soovite salvestada selle otsingu jaoks mitu väärtust? märkige ruut Luba mitu väärtust.

   Märkus.: Mitme väärtuse talletamise lubamiseks peab see ruut olema märgitud.

  8. Klõpsake nuppu Valmis.

   Kui klõpsate nuppu Valmis, luuakse otsinguveerg, mille väljaatribuudid on seatud vastavalt otsinguviisardis tehtud valikutele.

  9. Tabeli salvestamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

   Kiirklahvi CTRL + S

 • Looge sisestatud väärtuste põhjal mitme väärtusega otsing

  1. Märkige otsinguviisardis raadionupp Tipin soovitud väärtused ise ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  2. Sisestage veergude arv. Tippige iga väärtuse. Järgmise veeru või rea liikumiseks vajutage klahvi TAB.

  3. Kui olete väärtuste sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi.

  4. Kui määrasite mitmesse veergu samm 2, peate valima mis te kasutate, et kordumatult iga väärtuse veerg. Topeltklõpsake boksis Saadaolevad väljad veergu, mida soovite kasutada kordumatult iga väärtuse.

   Märkus.: Kui te ei määranud 2. juhise juures mitut veergu, siis seda juhist ei kuvata.

  5. Tippige otsinguviisardis otsinguveeru jaoks silt.

  6. Vastuseks küsimusele Kas soovite salvestada selle otsingu jaoks mitu väärtust? märkige märkeruut Luba mitu väärtust.

   Märkus.: Mitme väärtuse talletamise lubamiseks peab see ruut olema märgitud.

  7. Klõpsake nuppu Valmis.

   Kui klõpsate nuppu Valmis, luuakse otsinguveerg, mille väljaatribuudid on seatud vastavalt otsinguviisardis tehtud valikutele.

  8. Tabeli salvestamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

   Kiirklahvi CTRL + S

 • Kui pärast mitme väärtusega välja loomist vaatate tabelit andmelehevaates, kuvatakse see märkeruutudega ripploendina.

Lehe algusse

Mitme väärtusega otsinguveeru seotud väärtus ja kuvatud väärtus

Mitmes Accessi versioonis on kasutatud ühe väärtusega otsinguvälju. Esimest korda on mitme väärtusega otsinguvälju kasutatud rakenduses Office Access 2007. Otsinguvälja eesmärk on asendada arvu (nt ID või mõne muu võõrvõtme) kuvamine millegi tähenduslikumaga (nt nimega). Näiteks võib Access kontakti ID koodi kuvamise asemel kuvada kontakti nime. Kontakti ID kood on seotud väärtus. Kontakti ID kood otsitakse automaatselt välja lähtetabelist või -päringust ja asendatakse kontakti nimega. Kontakti nimi on kuvamisväärtus.

Sarnaselt ühe väärtusega otsinguväljaga, millel on kuvamisväärtus ja seotud väärtus, on mitme väärtusega otsinguväljal kuvamisväärtused, mis kuvatakse kasutajaliideses, ja seotud väärtused, mis talletatakse tabelis. Iga mitme väärtusega välja kirje kuvamisväärtus on "otsitud" ning põhineb seotud väärtusel.

See tähendab, et Access kuvab sageli otsitud kuvamisväärtuse, mis ei ole väljal talletatud seotud väärtus. Näiteks päringu Laiendatud kontaktid kogum töötaja ID väärtusi võib olla talletatud väljal Määratud_töötajale. Need töötaja ID väärtused on seotud väärtused. Kuid Access kuvab päringu tulemis otsitud väärtuste kogumi  – praegusel juhul kontaktide nimedena –, sest Määratud_töötajale on otsinguväli. Kontaktide nimed on kuvamisväärtused.

Kuvaväärtustega andmeleht ja seotud väärtustega andmeleht

1. Kuvamisväärtused.

2. Seotud väärtused.

Mitme väärtusega otsinguväljade kuvamisväärtuse ja seotud väärtuse vahel on oluline erinevus. Kuvamisväärtused kuvatakse vaikimisi ja automaatselt andmelehevaates, aga seotud väärtused on talletatud otsinguväljal, te kasutate neid päringukriteeriumis ja Access kasutab neid vaikimisi ühendustes muude tabelitega.

Lehe algusse

Otsinguvälja atribuudid

Otsinguvälja atribuute saate vaadata kujundusvaate alumises jaotises Välja atribuudid. Otsinguveeruga seostatud atribuutide vaatamiseks klõpsake vahekaarti Otsing.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, millesse soovite otsinguveeru lisada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 4. Klõpsake veerus Välja nimi otsinguvälja veeru nime.

 5. Klõpsake jaotises Välja atribuudid vahekaarti Otsing.

  Kuvatakse otsinguatribuudid.

  Mitmeväärtuselise otsinguvälja atribuudid

Kui seate esimese atribuudi (Kuva aitabol), muutub vastavalt teie valikule saadaval atribuutide loendi. Saate määrata Otsinguvälja atribuutide muutmiseks otsinguveeru toimimist. Pange tähele, et kui otsinguveeru loomine otsinguviisardi abil otsinguvälja atribuudid on määratud teile viisard.

Otsinguvälja atribuudid

Atribuut

Toiming

Kuva juhtelement

Seadke juhtelemendi tüübiks Märkeruut, Tekstiväli, Loendiboks või Liitboks. Liitboks on kõige sagedamini valitud otsinguveeru tüüp.

Reaallika tüüp

Valige, kas otsinguveerg täidetakse muu tabeli või päringu väärtustega või teie valitud väärtuste loendiga. Samuti saate valida, kas loend täidetakse tabeli või päringu väljanimedega.

Reaallikas

Määrake tabel, päring või väärtuste loend, mis pakub otsinguveeru väärtused. Kui atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks Tabel/päring või Väljaloend, seadma selle atribuudi tabeli või päringu nimi või SQL-lause, mis tähistab päringu. Kui atribuudi Reaallika Tüüp väärtuseks Loendi väärtuse, atribuut peaks sisaldama semikoolonitega eraldatud väärtuste loend.

Seotud veerg

Määrake reaallika veerg, millest pärineb otsinguveerus talletatud väärtus. See väärtus saab olla vahemikus ühest kuni reaallika veergude arvuni.

Märkus.: Veerg, millest pärineb talletatav väärtus, ei pea olema sama mis kuvatav veerg.

Veergude arv

Määrake reaallika veergude arv, mis otsinguveerus kuvatakse. Kuvatavate veergude valimiseks määrake atribuudis Veerulaiused veeru laius.

Veerupäised

Määrake, kas kuvada veerupäised.

Veerulaiused

Sisestage iga veeru jaoks laius. Kui te ei soovi mõnda veergu (nt ID veergu) kuvada, sisestage laiuseks 0.

Loendi read

Määrake, mitu rida otsinguveeru kuvamisel kuvatakse.

Loendi laius

Määrake, millise laiusega juhtelement otsinguveeru kuvamise ajal kuvatakse.

Piira loendiga

Valige, kas saate sisestada väärtuse, mida loendis ei ole.

Luba mitu väärtust

Määrake, kas otsinguveerus saab kasutada mitme väärtusega välja ja valida mitut väärtust.

Luba väärtusteloendi redigeerimine

Määrake, kas saate väärtuste loendil põhineva otsinguveeru üksusi redigeerida. Kui selle atribuudi väärtus on Jah ja paremklõpsate otsinguvälja, mis põhineb ühe veeruga väärtuste loendil, näete menüükäsku Redigeeri loendiüksusi. Kui otsinguväljal on mitu veergu, ei ole sellel atribuudil tähtsust.

Loendiüksuste redigeerimisvorm

Nimetage olemasolev vorm, mille abil tabelil või päringul põhineva otsinguveeru loendiüksusi redigeerida.

Kuva ainult reaallika väärtused

Kui atribuudi Luba mitu väärtust väärtus on Jah, kuvatakse ainult väärtused, mis ühtivad praeguse rea allikaga.

Atribuut Seotud veerg määratleb otsinguveeru seotud väärtuse. Otsinguveeru kuvamisväärtuseks on atribuudis Veerulaiused nullist erineva laiusega esitatud veerg või veerud.

Lehe algusse

Mitme väärtusega välja otsinguveeru kujunduse muutmine

Mitme väärtusega otsinguveeru kujunduse muutmiseks peate kujundusvaates redigeerima otsinguvälja atribuute. Ainult juhul kui otsinguveerg põhineb ühe veeruga väärtuste loendil ja atribuudi Luba väärtusteloendi redigeerimine väärtus on Jah, saate väärtuste loendit muuta andmelehevaates ja vormivaates, paremklõpsates mitme väärtusega otsinguveergu ja seejärel klõpsates käsku Redigeeri loendiüksusi.

Väärtuste loendil põhineva otsinguveeru väärtuste loendi redigeerimine

Saate lisada loendisse uusi kirjeid, muuta väärtuste loendit või seada vaikeväärtuse.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, milles on mitme väärtusega väli.

  Tabel avaneb andmelehevaates.

 4. Paremklõpsake mõnda mitme väärtusega otsinguveeru lahtrit.

 5. Klõpsake käsku Redigeeri loendiüksusi.

 6. Muutke väärtuste loendit ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Väärtuste loendil põhineva mitme väärtusega otsinguveeru muutmine tabelil või päringul põhinevaks mitme väärtusega otsinguveeruks

 1. Kustutage esmalt olemasolev väärtuste loendil põhinev mitme väärtusega väli.

  1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

  2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas.

  3. Avage tabel kujundusvaates.

  4. Valige kujundusruudustikus mitme väärtusega väli.

   Välja valimiseks klõpsake välja reavalijat.

  5. Klõpsake menüü kujundus jaotises Tööriistad nuppu Kustuta read.

   Menüü Kujundus jaotis Tööriistad

   Küsitakse kinnitust.

  6. Kui küsitakse kinnitust, klõpsake välja ja kõigi sellel olevate andmete kustutamiseks nuppu Jah. Loobumiseks klõpsake nuppu Ei.

 2. Nüüd looge uus mitme väärtusega väli.

  Looge uus mitme väärtusega väli, leiate jaotisest loomine mitme väärtusega otsinguveeru andmelehevaates.

Mitme väärtusega otsinguveeru kujunduse muutmine

Mitme väärtusega otsinguveeru muutmiseks saate avage tabel kujundusvaates ja muuta otsinguvälja atribuudid. Otsinguvälja atribuutide kohta leiate jaotisest väljaatribuutide tutvustus otsingut.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×