Mitme väärtuse salvestamine otsinguväljale

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Saate luua otsinguvälja, kuhu saate salvestada mitu väärtust kirje kohta. Nii saate jälgida teatud teema kohta mitut seotud fakti. Oletagem näiteks, et teil on probleemijälituse andmebaas ja soovite jälgida töötajaid, kes probleemidega tegelevad. Üks töötaja võib tegeleda mitme probleemiga ja ühe probleemiga võib tegeleda ka mitu töötajat. Sellist andmestruktuuri nimetatakse mitu-mitmele seoseks. Accessis on mitmeväärtuselise otsinguvälja abil lihtne selliseid seotud andmeid jälgida.

Selles artiklis selgitatakse, mis on mitmeväärtuseline otsinguväli, kuidas seda tabelisse lisada ja kuidas muuta olemasolevat otsinguvälja.

Märkus.:  See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine andmelehevaates

Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine kujundusvaates

Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine otsinguviisardi abil

Otsinguvälja atribuutide kontrollimine või muutmine kujundusvaates

Mitmeväärtuselise otsinguvälja kujunduse muutmine

Ülevaade

Otsinguväli on tabeliväli, mille väärtused on pärit tabelist, päringust või väärtusteloendist. Kui klõpsate andmelehel otsinguvälja andmete sisestamiseks, kuvab Access loendi väärtustest, mille seast saate valida. Otsinguväli võib olla mitmeväärtuseline, mis tähendab, et saate loendist valida mitu üksust. Saate kuvada valikud liit- või loendiboksis.

Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine

Andmelehevaates või kujundusvaates saate luua mitmeväärtuselise otsinguvälja. Mõlemas vaates tuleb mitmeväärtuselise välja loomiseks kasutada otsinguviisardit. Otsinguviisard lihtsustab protsessi, asustab automaatselt vajalikud väljaatribuudid ja loob vajalikud tabeliseosed.

Mitmeväärtuselise otsinguvälja muutmine

Olemasoleva mitmeväärtuselise otsinguvälja muutmiseks saate otsinguviisardi uuesti käivitada.

Seotud väärtused ja kuvaväärtused

Kui loote otsinguvälja, mis toob andmed tabelist või päringust, kasutab Access lähtetabeli võtmevälja, et määratleda, milline väärtus millise kirjega on seotud. Kuid võtmeväljadel on tavaliselt andmed, mis pole iseenesest tähenduslikud – tavaliselt ID-väli, mille andmetüüp Automaatnumber. Otsinguväli asendab võtmevälja kuva millegi tähenduslikumaga (nt nimega). Salvestatavat väärtust nimetatakse seotud väärtuseks. Kuvatavat väärtust nimetatakse kuvaväärtuseks.

Näiteks päringu Laiendatud kontaktid töötajate ID-väärtuste kogum võib olla talletatud väljal Määratud_töötajale. Kuid kuna Määratud_töötajale on otsinguväli, kuvab Access leitud väärtuste kogumi päringutulemis – antud juhul kontaktinimedena. Töötajate ID-väärtused on seotud väärtused. Kontaktinimed on kuvaväärtused.

Kuvaväärtustega andmeleht ja seotud väärtustega andmeleht

1. Kuvaväärtused.

2. Seotud väärtused.

Miks on seotud väärtused olulised?

Tabeli avamisel andmelehevaates kuvatakse vaikimisi automaatselt kuvaväärtused. Kuid otsinguväljale on salvestatud seotud väärtused, mida kasutate päringukriteeriumidena ja mida Access kasutab vaikimisi teiste tabelitega ühenduse loomiseks.

Näiteks kui teil on päring, kus kasutatakse otsinguvälja Määratud_kasutajale, nagu on kirjeldatud ülaloleval pildid, ja soovite välistada kirjed, mis tähistavad Eva Valverdele määratud probleeme, peab tema välistamise kriteerium kasutama seotud väärtust (mis on 9), mitte tema nime (nt WHERE AssignedTo.Value <> 9).

Lehe algusesse

Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine andmelehevaates

Saate lisada mitmeväärtuselise otsinguvälja andmelehevaates avatud tabelile.

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, milles soovite otsinguvälja luua – sellega avate tabeli andmelehevaates.

 2. Klõpsake viimasest veerust paremal nuppu Klõpsake lisamiseks ja seejärel Otsing ja seos.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 3. Järgige viisardi juhiseid. Lisateavet leiate teemast Mitmeväärtuseliste otsinguväljade loomine otsinguviisardi abil.

Lehe algusesse

Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine kujundusvaates

Mitmeväärtuselise otsinguvälja saate luua ka kujundusvaates. Kujundusvaates toimub otsinguvälja loomine sama otsinguviisardiga, mida kasutatakse andmelehevaates. Kujundusvaates saate aga kõiki väljaatribuute otse redigeerida, sest kujundusvaates on teil kõigile väljaatribuutidele täielik juurdepääs.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, kuhu soovite mitmeväärtuselise otsinguvälja lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Kujundusvaade.

 2. Liikuge tabeli kujundusruudustikus esimesele saadaolevale tühjale reale.

 3. Klõpsake esimesel saadaoleval tühjal real veergu Välja nimi ja tippige seejärel mitme väärtusega otsinguväljale väljanimi.

 4. Klõpsake selle rea veergu Andmetüüp, seejärel noolt ja siis valige ripploendist väärtus Otsinguviisard.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 5. Järgige viisardi juhiseid. Otsinguviisardi lõpuleviimiseks vaadake teemat Mitmeväärtuseliste otsinguväljade loomine otsinguviisardi abil.

 6. Kui viisard on lõpule jõudnud, saate redigeerida otsinguvälja atribuute. Otsinguvälja atribuutide kohta leiate lisateavet teemast Otsinguvälja atribuutide kontrollimine või muutmine kujundusvaates.

Kui klõpsate nuppu Valmis, luuakse otsinguväli, mille väljaatribuudid on seatud vastavalt otsinguviisardis tehtud valikutele. Väljaatribuute näete kujundusvaate alumisel paanil jaotises Välja atribuudid. Otsinguväljale rakendatud atribuutide nägemiseks klõpsake vahekaarti Otsing.

Lehe algusesse

Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine otsinguviisardi abil

Otsinguviisardi abil saate luua tabelil või päringul või tipitavate väärtuste loendil põhineva välja. Selles teemas kirjeldatakse otsinguviisardi toiminguid.

Mitmeväärtuselise otsingu loomine tabeli või päringu põhjal

 1. Klõpsake otsinguviisardis raadionuppu Soovin, et otsinguveerg otsiks väärtusi tabelist või päringust ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 2. Valige loendis tabel või päring ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 3. Klõpsake loendis Saadaolevad väljad välju, mida soovite otsingusse kaasata.

 4. Nuppu "suurem kui" (>) klõpsates teisaldage valitud väljad loendisse Valitud väljad. Kahekordsete "suurem kui"-märkidega (») nuppu klõpsates teisaldage kõik väljad loendisse Valitud väljad ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 5. Soovi korral valige üks kuni neli välja, mille järgi otsinguüksusi sortida, ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 6. Vajaduse korral kohandage otsinguvälja tulpade laiust ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 7. Märkige jaotises Kas soovite salvestada selle otsingu jaoks mitu väärtust? ruut Luba mitu väärtust.

  Märkus.: Mitme väärtuse salvestamise lubamiseks peab see ruut olema märgitud.

 8. Klõpsake nuppu Valmis.

  Kui klõpsate nuppu Valmis, luuakse otsinguväli, mille väljaatribuudid on seatud vastavalt otsinguviisardis tehtud valikutele.

 9. Tabeli salvestamiseks klõpsake menüü Fail nuppu Salvesta.

  Kiirklahvi CTRL + S

Mitmeväärtuselise otsingu loomine sisestatavate väärtuste põhjal

 1. Klõpsake otsinguviisardis raadionuppu Tipin soovitud väärtused ise ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 2. Sisestage veergude arv. Seejärel tippige väärtused. Järgmisse veergu või järgmisele reale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB).

  Märkus.:  Kui soovite, et saaksite väärtusteloendit redigeerida, kasutage ainult ühte veergu.

 3. Kui olete väärtuste sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi.

 4. Kui määrasite 2. juhise juures mitu veergu, peate valima, millise veeru abil soovite iga väärtuse kordumatult tuvastada. Topeltklõpsake boksis Saadaolevad väljad veergu, mille abil soovite iga väärtuse kordumatult tuvastada.

  Märkus.: Kui te ei määranud 2. juhise juures mitut veergu, siis seda juhist ei kuvata.

 5. Tippige otsinguviisardisse oma otsinguvälja silt.

 6. Märkige jaotises Kas soovite salvestada selle otsingu jaoks mitu väärtust? ruut Luba mitu väärtust.

  Märkus.: Mitme väärtuse salvestamise lubamiseks peab see ruut olema märgitud.

 7. Klõpsake nuppu Valmis.

 8. Tabeli salvestamiseks klõpsake menüü Fail nuppu Salvesta.

  Kiirklahvi CTRL + S

Kui mitmeväärtuseline väli on loodud, kuvatakse see andmelehevaates märkeruudu ripploendina.

Lehe algusesse

Otsinguvälja atribuutide kontrollimine või muutmine kujundusvaates

Otsinguvälja atribuute saate kontrollida kujundusvaate alumises jaotises Välja atribuudid. Otsinguväljaga seotud atribuutide vaatamiseks klõpsake vahekaarti Otsing.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, kuhu soovite otsinguvälja lisada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake veerus Välja nimi otsinguvälja nime.

 3. Klõpsake jaotises Välja atribuudid vahekaarti Otsing.

  Kuvatakse otsinguatribuudid.

  Mitmeväärtuselise otsinguvälja atribuudid

Kui seate esimese atribuudi (Kuva juhtelement) väärtuse, muutub vastavalt valitud väärtusele saadaolevate atribuutide loend. Otsinguvälja atribuutide seadmise abil saate otsinguvälja toimimist muuta. Arvestage, et kui kasutate otsinguvälja loomiseks otsinguviisardit, seab viisard otsinguvälja atribuudid automaatselt.

Otsinguvälja atribuudid

Atribuut

Toiming

Kuva juhtelement

Seadke juhtelemendi tüübiks Märkeruut, Tekstiväli, Loendiboks või Liitboks. Liitboks on kõige sagedamini valitud otsinguvälja tüüp.

Reaallika tüüp

Valige, kas otsinguväli täidetakse muu tabeli või päringu väärtustega või teie valitud väärtuste loendiga. Samuti saate valida, kas loend täidetakse tabeli või päringu väljanimedega.

Reaallikas

Määrake otsinguvälja väärtuste allikaks tabel, päring või väärtuste loend. Kui atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks on seatud Tabel/päring või Väljaloend, peaks selle atribuudi väärtuseks seadma tabeli või päringu nime või päringut tähistava SQL-lause. Kui atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks on seatud Väärtusteloend, peaks selles atribuudis olema semikoolonitega eraldatud väärtuste loend.

Seotud veerg

Määrake reaallika veerg, millest pärineb otsinguväljal talletatud väärtus. See väärtus saab olla vahemikus ühest kuni reaallika veergude arvuni.

Märkus.: Veerg, millest pärineb talletatav väärtus, ei pea olema sama mis kuvatav veerg.

Veergude arv

Määrake reaallika veergude arv, mida saab otsinguväljal kuvada. Kuvatavate veergude valimiseks määrake atribuudis Veerulaiused veeru laius.

Veerupäised

Saate määrata, kas soovite kuvada veerupäised.

Veerulaiused

Sisestage iga veeru jaoks laius. Kui te ei soovi mõnda veergu (nt ID veergu) kuvada, sisestage laiuseks 0.

Loendi read

Saate määrata otsinguvälja kuvamisel kuvatavate ridade arvu.

Loendi laius

Saate määrata otsinguvälja kuvamisel kuvatava juhtelemendi laiuse.

Piira loendiga

Valige, kas saate sisestada väärtuse, mida loendis ei ole.

Luba mitu väärtust

Näitab, kas otsinguväljale on lubatud valida mitu väärtust.

Märkus.:  Selle atribuudi väärtust Jah ei saa muuta väärtuseks Ei.

Luba väärtusteloendi redigeerimine

Määrake, kas saate väärtuste loendil põhineva otsinguvälja üksusi redigeerida. Kui selle atribuudi väärtus on Jah ja paremklõpsate otsinguvälja, mis põhineb ühe veeruga väärtuste loendil, näete menüükäsku Redigeeri loendiüksusi. Kui otsinguväljal on mitu veergu, siis seda atribuuti eiratakse.

Loendiüksuste redigeerimisvorm

Nimetage olemasolev vorm, mille abil tabelil või päringul põhineva otsinguvälja loendiüksusi redigeerida.

Kuva ainult reaallika väärtused

Saate kuvada ainult väärtused, mis vastavad praegusele reaallikale (kui atribuudi Luba mitu väärtust väärtuseks on seatud Jah).

Atribuut Seotud veerg määratleb otsinguvälja seotud väärtuse. Otsinguvälja kuvaväärtuseks on atribuudis Veerulaiused nullist erineva laiusega esitatud veerg või veerud.

Lehe algusesse

Mitmeväärtuselise otsinguvälja kujunduse muutmine

Mitmeväärtuselise otsinguvälja kujunduse muutmiseks saate teha mõnda järgmistest.

 • Loendipõhise mitmeväärtuselise otsinguvälja väärtusteloendi redigeerimine

  Märkus.:  Redigeerimise lubamiseks peab väärtusteloendil olema ainult üks veerg ja atribuudi Luba väärtusteloendi redigeerimine väärtuseks peab olema seatud Jah.

 • Otsinguvälja atribuutide redigeerimine kujundusvaates

 • Otsinguvälja muutmiseks käivitage otsinguviisard, kui otsinguväli on valitud.

Väärtusteloendil põhineva mitmeväärtuselise otsinguvälja väärtusteloendi redigeerimine

Saate lisada loendisse uusi kirjeid, muuta väärtusteloendit või seada vaikeväärtuse.

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, milles on mitme väärtusega väli.

  Tabel avaneb andmelehevaates.

 2. Paremklõpsake mõnda mitmeväärtuselise otsinguvälja lahtrit.

 3. Klõpsake käsku Redigeeri loendiüksusi.

 4. Muutke väärtusteloendit ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Otsinguvälja atribuutide redigeerimine kujundusvaates

Mitmeväärtuselise otsinguvälja muutmiseks saate tabeli avada kujundusvaates ja muuta otsinguvälja atribuute. Lisateavet otsinguvälja atribuutide kohta leiate teemast Otsinguvälja atribuutide kontrollimine või muutmine kujundusvaates.

Mitmeväärtuselise otsinguvälja muutmine andmelehevaates

Otsinguvälja saate muuta andmelehevaates, käivitades uuesti otsinguviisardi

 1. Avage tabel andmelehevaates ja valige otsinguväli.

 2. Klõpsake menüü Väljad jaotises Atribuudid nuppu Muuda otsinguid.

 3. Soovitud muudatuste tegemiseks järgige viisardi juhiseid. Viisardi kohta leiate lisateavet teemast Mitmeväärtuselise otsinguvälja loomine otsinguviisardi abil.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×