Mitme tulemi arvutamine andmetabeli abil

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Andmetabel on lahtrivahemik, mille lahtrite väärtusi saab muuta, et leida probleemile erinevaid võimalikke lahendusi. Andmetabeli heaks näiteks on tabel, mis rakendab funktsiooni PMT ning aitab arvutada välja eluasemelaenumaksed eri laenusummade ja intressimäärade puhul. Erinevate väärtuste katsetamine tulemite muutumise jälgimiseks on andmeanalüüsi puhul levinud ülesanne.

Microsoft Exceli andmetabelid kuuluvad käskude komplekti, mida nimetatakse mõjuanalüüsi tööriistadeks. Andmetabelite koostamisel ja analüüsimisel teete mõjuanalüüsi.

Mõjuanalüüs on protsess, mille käigus muudetakse lahtrite väärtust, et näha, kuidas need muudatused mõjutavad töölehe valemite tulemeid. Näiteks saate andmetabelis muuta laenu intressimäära ja perioodi väärtusi võimaliku igakuise tagasimaksesumma arvutamiseks.

Märkus.: Saate teha arvutused andmetabelid ja Visual Basic for Applications (VBA). Lisateavet leiate teemast Exceli mõjuanalüüsi andmetabelid: kiirem arvutamise VBA.

Mõjuanalüüsi tüübid.   

Excelis on kolme tüüpi mõjuanalüüsitööriisu: stsenaariumid, andmetabelid ja sihiotsing. Stsenaariumi ja andmetabeli puhul kasutatakse sisendväärtuste kogumeid võimalike tulemite arvutamiseks. Sihiotsing on erinev. Selle puhul arvutatakse tulemi põhjal välja võimalikud sisendväärtused, mis selle tulemi tagaksid.

Sarnaselt stsenaariumidega aitavad andmetabelid teil analüüsida võimalike tulemuste kogumit. Erinevalt stsenaariumidest näitavad andmetabelid kõiki võimalikke tulemusi ühel töölehel ühes tabelis. Andmetabelite abil on lihtne tervest hulgast võimalustest ühe pilguga ülevaadet saada. Kuna keskendute ainult ühele või kahele muutujale, on tulemusi hõlbus lugeda ja tabelina ka teistega jagada.

Andmetabel ei saa sisaldada rohkem kui kahte muutujat. Kui soovite analüüsida rohkem kui kahte muutujat, peaksite kasutama stsenaariumeid. Ehkki andmetabel on piiratud ainult ühe või kahe muutujaga (üks reasisendlahtri ja üks veerusisendlahtri jaoks), saate sellesse kaasata täpselt nii palju erinevaid muutujaväärtusi, kui soovite. Stsenaarium seevastu võib hõlmata ainult kuni 32 erinevat väärtust, kuid loodavate stsenaariumide arv pole piiratud.

Lisateavet leiate artiklist Mõjuanalüüsi tutvustus.

Saate luua nii ühe kui ka kahe muutujaga andmetabeleid, olenevalt sellest, kui palju muutujaid ja valemeid testida soovite.

Ühe muutujaga andmetabelid.   

Ühe muutujaga andmetabelit on mõistlik kasutada siis, kui soovite näha ühe või mitme valemi ühe muutuja erinevate väärtuste mõju nende valemite tulemitele. Näiteks võite ühe muutujaga andmetabeli abil vaadata, kuidas mõjutavad erinevad intressimäärad hüpoteeklaenu kuumakset, kasutades funktsiooni PMT. Sel juhul peate muutujaväärtused sisestama ühte veergu või ritta ning tulemid kuvatakse külgnevas veerus või reas.

Järgmisel joonisel sisaldab lahter D2 maksevalemit =PMT(B3/12;B4;-B5), mis viitab sisendlahtrile B3.

Ühe muutujaga andmetabel

Kahe muutujaga andmetabelid.   

Kahe muutujaga andmetabeli abil saate vaadata, kuidas muudavad ühe valemi kahe muutuja erinevad väärtused selle valemi tulemeid. Näiteks võib kahe muutujaga andmetabel näidata, kuidas mõjutavad intressimäärade ja laenuperioodide erinevad kombinatsioonid hüpoteeklaenu kuumakset.

Järgmisel joonisel sisaldab lahter C2 maksevalemit =PMT(B3/12;B4;-B5), mis kasutab kahte sisendlahtrit – B3 ja B4.

Kahe muutujaga andmetabel

Andmetabeliarvutused   

Töölehe ümberarvutuste korral kajastuvad ümberarvutused ka andmetabelites – ka siis, kui andmeid pole muudetud. Andmetabelit sisaldava töölehe arvutuste kiirendamiseks saate muuta arvutussuvandeid ja määrata nii, et töölehel tehakse ümberarvutused automaatselt, andmetabelites aga mitte. Lisateavet leiate jaotisest Tabelit sisaldava töölehe arvutuste kiirendamine.

Ühe muutujaga andmetabeli sisendväärtused on kas veerus (veerusuunitlusega) või reas (reasuunitlusega). Ühe muutujaga andmetabelis kasutatavad valemid saavad viidata ainult ühele sisendlahtrile.sisendlahter

Tehke järgmist

 1. Tippige väärtused, mida soovite sisendlahtris asendada, kas ühte veergu või ühte ritta. Jätke väärtustest kummalegi poole paar tühja rida ja veergu.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega (muutujaväärtused on veerus), tippige valem lahtrisse, mis asub esimesest väärtusest ühe rea võrra üleval ja väärtusteveerust ühe lahtri võrra paremal. Siinne ühe muutujaga andmetabel on veerusuunitlusega ja valem asub lahtris D2.

   Ühe muutujaga andmetabel

   Kui soovite analüüsida erinevate väärtuste mõju muudele valemitele, tippige täiendavad valemid esimesest valemist paremale jäävatesse lahtritesse.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega (muutujaväärtused on reas), tippige valem lahtrisse, mis asub esimesest väärtusest ühe veeru võrra vasakul ja väärtustereast ühe lahtri võrra allpool.

   Kui soovite analüüsida erinevate väärtuste mõju muudele valemitele, tippige täiendavad valemid esimese valemi alla jäävasse lahtritesse.

 3. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab valemeid ja väärtusi, mida soovite asendada. Siinsel joonises on see vahemik C2:D5.

 4. Klõpsake menüüs Andmed valikut Mõjuanalüüs ja siis käsku Andmetabel (Excel 2016 jaotises Andmeriistad või jaotises Prognoos ).

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Veerusisendlahter. Siinsel joonisel on sisendlahter B3.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Reasisendlahter.

   Märkus.: Pärast andmetabeli loomist võib vajalik olla tulemilahtrite vormingu muutmine. Joonisel on tulemilahtrid vormindatud valuutana.

Ühe muutujaga andmetabelis kasutatavad valemid peavad viitama samale sisendlahtrile.

Järgige neid juhiseid

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, tippige uus valem andmetabeli ülemises reas olevast valemist paremale jäävasse tühja lahtrisse.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, tippige uus valem andmetabeli esimeses veerus oleva valemi alla jäävasse tühja lahtrisse.

 2. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab nii andmetabelit kui ka uut valemit.

 3. Klõpsake menüüs Andmed valikut Mõjuanalüüs ja siis käsku Andmetabel (Excel 2016 jaotises Andmeriistad või jaotises Prognoos ).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Veerusisendlahter.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Reasisendlahter.

Kahe muutujaga andmetabel kasutab valemit, mis sisaldab kahte sisendväärtuste loendit. Valem peab viitama kahele erinevale sisendlahtrile.

Tehke järgmist

 1. Tippige töölehelahtrisse valem, mis viitab kahele sisendlahtrile.

  Järgmises näites, kus valemi algväärtused on sisestatud lahtritesse B3, B4 ja B5, peaksite lahtrisse C2 tippima valemi =PMT(B3/12;B4;-B5).

 2. Tippige samasse veergu valemi alla üks sisendväärtuste loend.

  Käesoleval juhul tippige erinevad intressimäärad lahtritesse C3, C4 ja C5.

 3. Sisestage teine loend valemiga samasse ritta – valemist paremale.

  Tippige laenuperioodid (kuudes) lahtritesse D2 ja E2.

 4. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab valemit (C2), väärtusterida ja -veergu (C3:C5 ja D2:E2) ning lahtreid, kus soovite arvutatud väärtused kuvada (D3:E5).

  Käesoleval juhul valige vahemik C2:E5.

 5. Klõpsake (Excel 2016is) jaotise Andmeriistad või jaotise Prognoos menüüs Andmed valikut Mõjuanalüüs> Andmetabel (Excel 2016 jaotises Andmeriistad või jaotises Prognoos ).

 6. Sisestage väljale Reasisendlahter viide rea sisendväärtuste sisendlahtrile.
  Tippige väljale Reasisendlahter tekst lahter B4.

 7. Sisestage väljale Veerusisendlahter viide veeru sisendväärtuste sisendlahtrile.
  Tippige väljale Veerusisendlahter tekst B3.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Kahe muutujaga andmetabeli näide

Kahe muutujaga andmetabel võib näidata, kuidas intressimäärade ja laenuperioodide erinevad kombinatsioonid mõjutavad hüpoteegi kuumakset. Siinsel joonisel sisaldab lahter C2 maksevalemit =PMT(B3/12;B4;-B5), mis kasutab kahte sisendlahtrit – B3 ja B4.

Kahe muutujaga andmetabel

Kui valite selle arvutussuvandi, siis töövihiku ümberarvutuste korral andmetabelis ümberarvutusi ei tehta. Andmetabelis käsitsi ümberarvutuste tegemiseks valige andmetabeli valemid ja vajutage klahvi F9.

Kiirema arvutamise tagamiseks tehke järgmist.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Rakenduses Excel 2007 klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid ning seejärel kategooriat Valemid.

  • Kõikide muude versioonide korral valige Fail > Suvandid > Valemid.

 2. Klõpsake jaotise Arvutussuvandid väljal Arvutus nuppu Automaatselt, v.a andmetabelite puhul.

  Näpunäide.: Soovi korral klõpsake menüü valemid jaotises Arvutussuvandidnoolt, klõpsake käsku Automaatselt, V.a andmetabelite (jaotises arvutus ).

Excelis on ka muid tööriistu, mille abil saate teha mõjuanalüüsi, kui teil on näiteks teada kindel eesmärk või kui kasutate suuremaid muutuvate andmete hulki.

Sihiotsing

Kui teate, millise tulemi valem peaks andma, kuid pole päris kindel, millist sisendväärtust valem selle tulemi tagastamiseks vajab, võite kasutada sihiotsingu funktsiooni. Lugege artiklit Sihiotsingu funktsiooni kasutamine soovitud tulemuse saamiseks sisendväärtuse muutmise abil.

Exceli lisandmoodul Solver

Exceli lisandmoodulit Solver saate kasutada optimaalse väärtuse leidmiseks teatud sisendmuutujate korral. Solver kasutab siht- ja piirangulahtrite valemi väärtuste arvutamisel otsustusmuutujaid ehk muutuvaid lahtreid. Solver kohandab otsustusmuutujate lahtriväärtusi nii, et need täidaksid piirangulahtrite tingimused ja annaksid sihtlahtri jaoks teie soovitud tulemuse. Lugege lisateavet artiklist Probleemi määratlemine ja lahendamine Solveri abil.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×