Mitme tulemi arvutamine andmetabeli abil

Andmetabel on lahtrivahemik, mille mõnes lahtris saate ülesandele erinevate lahenduste pakkumiseks väärtusi muuta. Hea näide on funktsiooni PMT kasutamine erinevate laenusummade ja intressimääradega, et välja selgitada, kui suure laenu saate maja või auto ostmiseks võtta. Muutuvate väärtustega katsetamist erinevate tulemuste saamiseks on osa andmete analüüsimisest.

Andmetabelid on osa käskude komplektist, mida nimetatakse mõjuanalüüsi tööriistadeks. Andmetabelite kasutamisel tegelete mõjuanalüüsiga.

Mõjuanalüüs kujutab endast lahtris asuvate väärtuste muutmist, et näha, kuidas need muudatused mõjutavad töölehel asuvate valemite tulemusi. Näiteks saate andmetabeli abil varieerida laenu jaoks kasutatava intressimäära ja perioodipikkuse väärtusi, määratlemaks võimaliku igakuise tagasimakse summa.

Mõjuanalüüsi liigid.    Excelis on kolme liiki mõjuanalüüsi tööriistu: stsenaariumid, andmetabelid ja sihiotsing. Stsenaariumid ja andmetabelid võtavad sisendväärtuste komplekti ja määratlevad võimalikud tulemused. Sihiotsingu tööpõhimõte erineb stsenaariumidest ja andmetabelitest – sihiotsing võtab tulemuse ja määratleb selle tulemuse saamiseks võimalikud sisendväärtused.

Sarnaselt stsenaariumidega aitavad andmetabelid teil analüüsida võimalike tulemuste kogumit. Erinevalt stsenaariumidest näitavad andmetabelid kõiki võimalikke tulemusi ühel töölehel ühes tabelis. Andmetabelite abil on lihtne tervest hulgast võimalustest ühe pilguga ülevaadet saada. Kuna keskendute ainult ühele või kahele muutujale, on tulemusi hõlbus lugeda ja tabelina ka teistega jagada.

Andmetabel ei saa sisaldada rohkem kui kahte muutujat. Kui soovite analüüsida rohkem kui kahte muutujat, peaksite kasutama stsenaariumeid. Ehkki andmetabel on piiratud ainult ühe või kahe muutujaga (üks reasisendlahtri ja üks veerusisendlahtri jaoks), saate sellesse kaasata täpselt nii palju erinevaid muutujaväärtusi, kui soovite. Stsenaarium seevastu võib hõlmata ainult kuni 32 erinevat väärtust, kuid loodavate stsenaariumide arv pole piiratud.

Mõjuanalüüsi kohta leiate teavet artiklist Mõjuanalüüsi tutvustus.

Andmetabelite põhialused

Vastavalt testitavate muutujate ja valemite arvule saate luua nii ühe kui ka kahe muutujaga andmetabeleid.

Ühe muutujaga andmetabelid.    Ühe muutujaga andmetabelit on mõistlik kasutada juhul, kui soovite näha ühe või mitme valemi ühe muutuja erinevate väärtuste mõju nende valemite tulemitele. Näiteks võite ühe muutujaga andmetabeli abil vaadata, kuidas mõjutavad erinevad intressimäärad hüpoteeklaenu kuumakset, kasutades funktsiooni PMT. Sel juhul peaksite muutujaväärtused sisestama ühte veergu või ritta ning tulemused kuvatakse külgnevas veerus või reas.

Järgmisel joonisel sisaldab lahter D2 maksevalemit =PMT(B3/12;B4;-B5), mis viitab sisendlahtrile B3.

Ühe muutujaga andmetabel

Kahe muutujaga andmetabelid.    Kahe muutujaga andmetabeli abil saate vaadata, kuidas muudavad ühe valemi kahe muutuja erinevad väärtused selle valemi tulemeid. Näiteks võib kahe muutujaga andmetabel näidata, kuidas mõjutavad intressimäärade ja laenuperioodide erinevad kombinatsioonid hüpoteeklaenu kuumakset.

Järgmisel joonisel sisaldab lahter C2 maksevalemit =PMT(B3/12;B4;-B5), mis kasutab kahte sisendlahtrit – B3 ja B4.

Kahe muutujaga andmetabel

Andmetabeliarvutused.    Andmetabelid arvutatakse töölehe ümberarvutamisel alati ümber – ka siis, kui neid pole muudetud. Andmetabelit sisaldava töölehe arvutamise kiirendamiseks saate muuta suvandi Arvutamine sätteid nii, et töölehe automaatsel ümberarvutamisel jäetaks andmetabelid vahele. Lugege jaotist Arvutamise kiirendamine andmetabelitega töölehel.

Ühe muutujaga andmetabeli loomine

Ühe muutujaga andmetabeli sisendväärtused on loetletud kas veerus (veerusuunitlusega) või reas (reasuunitlusega). Ühe muutujaga andmetabelis kasutatavad valemid peavad viitama ainult ühele sisendlahter.

 1. Tippige väärtused, mida soovite sisendlahtris asendada, kas ühte veergu või ühte ritta. Jätke väärtustest mõlemale poole paar tühja rida ja veergu.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega (muutujaväärtused asuvad veerus), tippige valem lahtrisse, mis asub esimesest väärtusest ühe rea võrra üleval ja väärtusteveerust ühe lahtri võrra paremal. Jaotises „Ülevaade“ esitatud pildil olev ühe muutujaga andmetabel on veerusuunitlusega; valem asub lahtris D2.
   Kui soovite analüüsida erinevate väärtuste mõju muudele valemitele, tippige täiendavad valemid esimesest valemist paremal asuvatesse lahtritesse.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega (muutujaväärtused asuvad reas), tippige valem lahtrisse, mis asub esimesest väärtusest ühe veeru võrra vasakul ja väärtustereast ühe lahtri võrra allpool.
   Kui soovite analüüsida erinevate väärtuste mõju muudele valemitele, tippige täiendavad valemid esimese valemi all asuvatesse lahtritesse.

 3. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab valemeid ja väärtusi, mida soovite asendada. Eelnevas jaotises "Ülevaade" toodud joonise näitel on see vahemik C2:D5.

 4. Klõpsake menüü Andmed jaotises Andmeriistad (rakenduses Excel 2016 jaotises Prognoos) nuppu Mõjuanalüüs ja seejärel käsku Andmetabel.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Veerusisendlahter. Esimese joonise näites on sisendlahter B3.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Reasisendlahter.

   Märkus.: Pärast andmetabeli loomist võib teil tekkida vajadus muuta tulemilahtrite vormingut. Joonisel on tulemilahtrid vormindatud valuutana.

Valemi lisamine ühe muutujaga andmetabelisse

Ühe muutujaga andmetabelis kasutatavad valemid peavad viitama samale sisendlahtrile.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega (muutujaväärtused asuvad veerus), tippige uus valem andmetabeli ülemises reas olemasolevast valemist paremal asuvasse tühja lahtrisse.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega (muutujaväärtused asuvad reas), tippige uus valem andmetabeli esimeses veerus olemasoleva valemi all asuvasse tühja lahtrisse.

 2. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab nii andmetabelit kui ka uut valemit.

 3. Klõpsake menüü Andmed jaotises Andmeriistad (rakenduses Excel 2016 jaotises Prognoos) nuppu Mõjuanalüüs ja seejärel käsku Andmetabel.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Veerusisendlahter.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, tippige sisendlahtri lahtriviide väljale Reasisendlahter.

Kahe muutujaga andmetabeli loomine

Kahe muutujaga andmetabel kasutab valemit, mis sisaldab kahte sisendväärtuste loendit. Valem peab viitama kahele erinevale sisendlahtrile.

 1. Tippige töölehelahtrisse valem, mis viitab kahele sisendlahtrile.

  Järgmises näites, kus valemi algväärtused on sisestatud lahtritesse B3, B4 ja B5, peaksite lahtrisse C2 tippima valemi =PMT(B3/12;B4;-B5).

 2. Tippige samasse veergu valemi alla üks sisendväärtuste loend.

  Käesoleval juhul tippige erinevad intressimäärad lahtritesse C3, C4 ja C5.

 3. Sisestage teine loend valemiga samasse ritta, valemist paremale.

  Tippige laenuperioodid (kuudes) lahtritesse D2 ja E2.

 4. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab valemit (C2), väärtusterida ja -veergu (C3:C5 ja D2:E2) ning lahtreid, kus soovite arvutatud väärtused kuvada (D3:E5).

  Käesoleval juhul valige vahemik C2:E5.

 5. Klõpsake menüü Andmed jaotises Andmeriistad (rakenduses Excel 2016 jaotises Prognoos) nuppu Mõjuanalüüs ja seejärel käsku Andmetabel.

 6. Sisestage väljale Reasisendlahter: viide rea sisendväärtuste sisendlahtrile.
  Tippige väljale Reasisendlahter: tekst lahter B4.

 7. Sisestage väljale Veerusisendlahter: viide veeru sisendväärtuste sisendlahtrile.
  Tippige väljale Veerusisendlahter: tekst B3.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Näide.    Kahe muutujaga andmetabel võib näidata, kuidas intressimäärade ja laenuperioodide erinevad kombinatsioonid mõjutavad hüpoteegi kuumakset. Järgmisel joonisel sisaldab lahter C2 maksevalemit =PMT(B3/12;B4;-B5), mis kasutab kahte sisendlahtrit – B3 ja B4.

Kahe muutujaga andmetabel

Arvutamise kiirendamine andmetabelitega töölehel

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Rakenduses Excel 2007 klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid ning seejärel kategooriat Valemid.

  • Kõikide muude versioonide korral valige Fail > Suvandid > Valemid.

 2. Klõpsake jaotise Arvutussuvandid väljal Arvutus raadionuppu Automaatselt, v.a andmetabelite puhul.

  Näpunäide.: Teise võimalusena võite menüü Valemid jaotises Arvutamine klõpsata nupu Arvutussuvandid noolt ja siis käsku Automaatselt, v.a andmetabelite puhul.

Märkus.: Selle arvutussuvandi valimisel jäetakse andmetabelid ülejäänud töövihiku ümberarvutamisel vahele. Kui soovite andmetabeli käsitsi ümber arvutada, valige andmetabeli valemid ja vajutage siis klahvi F9.

Mida edasi teha?

Excelis on ka muid tööriistu, mille abil saate teha mõjuanalüüsi, kui teil on näiteks teada kindel eesmärk või kui kasutate suuremaid muutuvate andmete hulki.

Sihiotsing

Kui teate, millise tulemi valem peaks andma, kuid pole päris kindel, millist sisendväärtust valem selle tulemi tagastamiseks vajab, võite kasutada sihiotsingu funktsiooni. Lugege artiklit Sihiotsingu kasutamine soovitud tulemuse saamiseks sisendväärtuse muutmise abil.

Exceli lisandmoodul Solver

Exceli lisandmoodulit Solver saate kasutada optimaalse väärtuse leidmiseks kindlate muutujate põhjal. Solver kasutab siht- ja piirangulahtrite valemi väärtuste arvutamisel otsustusmuutujaid ehk muutuvaid lahtreid. Solver kohandab otsustusmuutujate lahtriväärtusi nii, et need täidaksid piirangulahtrite tingimused ja annaksid sihtlahtri jaoks teie soovitud tulemuse. Lugege artiklit Probleemi määratlemine ja lahendamine Solveri abil.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×