Mitme tulemi arvutamine andmetabeli abil

Andmetabel on lahtrivahemik, kus saate muuta väärtuste mõned mõnda lahtrit ja probleem vastused eri tulla. Hea näide andmetabeli töötab koos muu laenu summade ja intressimäära home hüpoteeklaenu taskukohane summa arvutamiseks funktsiooni PMT . Katsetage erinevaid väärtusi jälgida vastavate variatsioonide tulemuste on levinud tööülesande Andmeanalüüs.

Microsoft Excelis andmete tabelid on osa komplekti nimetatakse mõjuanalüüsi Tööriistad käsud. Kui ehitada ja analüüsida andmetabelid, teete mõjuanalüüsi.

Mõjuanalüüsi on näha, kuidas need muudatused mõjutavad töölehel valemite tulemuste lahtrite väärtused muutmise protsess. Näiteks saate andmetabeli intressimäär ja tellimisperioodi pikkus laenu varieerimine – hindamaks, kui võimalik igakuise tagasimakse summa.

Märkus.: Saate teha arvutused andmetabelid ja Visual Basic for Applications (VBA). Lisateavet leiate teemast Exceli mõjuanalüüsi andmetabelid: kiirem arvutamise VBA.

Mõjuanalüüsi tüübid    

On kolme tüüpi mõjuanalüüsi tööriistade Excelis: stsenaariumid, andmetabeliteja Sihiotsing. Stsenaariumid ja andmetabelid sisendväärtuste komplekti abil arvutab tulemuse. Sihiotsingu on selgelt erinevad, kasutab ühe tulemi ja arvutab võimalike sisendväärtuste oleks selle tulemuse saamiseks.

Nagu hübriidlahendusi, andmetabelite abil saate uurida võimalike tulemuste kogum. Erinevalt stsenaariumid, näitavad andmetabelid kõiki tulemusi ühe tabeli ühele töölehele. Andmetabelite abil on lihtne uurida erinevaid võimalusi ülevaade. Kuna saate keskenduda ainult ühe või kahe muutujaga, tulemid on lihtne lugeda ja tabelina ühiskasutusse anda.

On andmetabel ei saa sisaldada rohkem kui kahte muutujat. Kui soovite analüüsida rohkem kui kahte muutujat, mida peaksite kasutama stsenaariumid. Kuigi see on piiratud ainult ühe või kahe muutujaga, (üks rida sisendlahtri lahtriviide) ja üks veerg sisendlahtri lahtriviide, andmete tabel võib sisaldada nii palju erinevaid muutuv väärtusi, nagu soovite. Stsenaarium võib olla kuni 32 erinevat väärtust, kuid saate luua nii palju stsenaariumid, nagu soovite.

Lisateavet leiate artiklist, mõjuanalüüsi tutvustus.

Looge kummagi ühe muutujaga või kahe muutujaga andmetabelid, olenevalt muutujate ja valemite, mida soovite testida.

Ühe muutujaga andmetabelid.    

Ühe muutujaga andmetabeli kasutada, kui soovite näha erinevate väärtuste ühe muutuja ühel või rohkem valemid muutuma nende valemite tulemused. Näiteks saate kasutada lisamine ühe muutujaga andmetabelisse näha, kuidas intressi määrade mõjutavad kuu Kodulaenu tagasimakseid, kasutades funktsiooni PMT. Muutuv väärtuste ühe veeru või rea sisestamist ja tulemused kuvatakse külgneva veeru või rea.

Järgmisel joonisel sisaldab lahter D2 maksevalemit =PMT(B3/12,B4,-B5), mis viitab Veerusisendlahter B3.

Ühe muutujaga andmetabel

Kahe muutujaga andmetabelid.    

Kahe muutujaga andmetabeli kahte muutujat ühes valemis erinevate väärtuste kuvamiseks kasutage muudab selle valemi tulemusi. Näiteks saate kahe muutujaga andmetabeli abil vaadata erinevate kombinatsioonide intressimäära ja laenu mõjutavad hüpoteeklaenude kuumakse.

Järgmises näites sisaldab lahter C2 maksevalemit =PMT(B3/12,B4,-B5), mis kasutab kahele sisendlahtrile B3 ja B4.

Kahe muutujaga andmetabel
 

Andmetabeliarvutused.    

Iga kord, kui töölehte, mis tahes andmetabelite ka ümber – ka siis, kui seal on andmed ei muutu. Andmetabelit sisaldava töölehe arvutamise kiirendamine, saate muuta Arvutussuvandid ümberarvutamiseks automaatselt töölehel, kuid mitte andmetabelid . Lisateavet leiate jaotisest arvutamise kiirendamine andmetabelitega töölehel, mis sisaldab andmetabeleid.

Ühe muutujaga andmetabeli sisaldavad selle sisendväärtuste ühes veerus (veerusuunitlusega) või reana (reasuunitlusega). Mis tahes valemi lisamine ühe muutujaga andmetabelisse peavad viitama ainult üks sisendlahter.

Selleks tehke järgmist.

 1. Tippige väärtused, mida soovite asendada sisendlahtrile – kas ühte veergu või ühte ritta. Jätke väärtustest mõlemal pool mõned tühjad read ja veerud.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega (oma muutujaga on veerus), tippige valem lahtrisse ühe rea võrra kõrgemal ja ühe lahtri võrra paremale veeru väärtused. See ühe muutujaga andmetabel on veerusuunitlusega ja valem on esitatud lahtris D2.

   Ühe muutujaga andmetabel

   Kui soovite uurida erinevate väärtuste mõju muudele valemitele, sisestage täiendavad valemid lahtrid paremale esimese valemi.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega (oma muutujaga on järjest), tippige valem lahtrisse ühe veeru võrra vasakule esimese väärtuse ja esimese rea väärtused ühte lahtrit.

   Kui soovite uurida erinevate väärtuste mõju muudele valemitele, sisestage täiendavad valemid lahtrite all esimene valem.

 3. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab valemeid ja väärtusi, mida soovite asendada. Ülaltoodud joonisel on selles vahemikus C2: D5.

 4. Klõpsake menüü andmed nuppu mõjuanalüüs >Andmetabel ( Andmeriistad või Excel 2016rühma prognoosimiseks ). 

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, sisestage lahtriviide sisendlahtri lahtriviide väljale Veerusisendlahter . Ülaltoodud joonisel on sisendlahter B3.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, sisestage lahtriviide sisendlahtri lahtriviide väljale Reasisendlahter .

   Märkus.: Pärast andmete tabeli loomist võite muuta tulemi lahtrite vorming. Joonisel, on tulem lahtrid vormindatud valuutana.

Ühe muutujaga andmetabelis kasutatavad valemid peavad viitama samale sisendlahtrile.

Tehke järgmist.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, sisestage valem, uue tühja lahtrisse mõnda olemasolevat valemit andmetabeli esimesest reast paremal.

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, sisestage uus valem andmetabeli esimeses veerus olemasoleva valemi alla tühja lahtrisse.

 2. Valige tabeli andmed ja ka uut valemit sisaldav lahtrivahemik.

 3. Klõpsake menüü andmed nuppu Mõjuanalüüs > Andmetabel (jaotises Andmeriistad või Excel 2016rühma prognoosimiseks ).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui andmetabel on veerusuunitlusega, sisestage lahtriviide sisendlahtri lahtriviide väljale Veerusisendlahter .

  • Kui andmetabel on reasuunitlusega, sisestage lahtriviide sisendlahtri lahtriviide väljale Reasisendlahter .

Kahe muutujaga andmetabel kasutab valemit, mis sisaldab kahte sisendväärtuste loendit. Valem peab viitama kahele erinevale sisendlahtrile.

Selleks tehke järgmist.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, sisestage valem, mis viitab kahele sisendlahtrile.

  Järgmises näites – mis valemi algväärtused on sisestatud lahtritesse B3, B4 ja B5, tipite valemi =PMT(B3/12,B4,-B5) lahtris C2.

 2. Tippige samasse veergu valemi alla üks sisendväärtuste loend.

  Tippige muu intressimäära sel juhul lahtris C3, C4 ja C5.

 3. Sisestage teine loend valemiga samasse ritta – paremale.

  Tippige laenu tingimustel (kuudes) lahtris D2 ja E2.

 4. Valige lahtrivahemik, mis sisaldab valemit (C2) rea ja veeru väärtused (C3: C5 ja D2: E2) ning lahtreid, kus soovite arvutatud väärtused (D3:E5).

  Sel juhul valige vahemik C2: E5.

 5. Klõpsake menüü andmed jaotises Andmeriistad või prognoosimiseks rühma ( Excel 2016), klõpsake nuppu mõjuanalüüs >Andmetabel ( Andmeriistad või Excel 2016rühma prognoosimiseks ). 

 6. Sisestage väljale Reasisendlahter rea sisendväärtuste sisendlahtrile viide.
  Tippige väljale ReasisendlahterLahtri B4 .

 7. Sisestage väljale Veerusisendlahter veeru sisendväärtuste sisendlahtrile viide.
  Tippige väljale VeerusisendlahterB3 .

 8. Klõpsake nuppu OK.

Kahe muutujaga andmetabeli näide

Kahe muutujaga andmetabel saab näidata erinevate kombinatsioonide intressimäära ja laenu mõjutavad hüpoteeklaenude kuumakse. Siin näidatud joonisel sisaldab lahter C2 maksevalemit =PMT(B3/12,B4,-B5), mis kasutab kahele sisendlahtrile B3 ja B4.

Kahe muutujaga andmetabel

Kui seate arvutussuvand, ei ole-andmetabel arvutuste ilmneda juhul, kui ümberarvutamist on tehtud terve töövihik. Käsitsi ümberarvutamine andmed tabelisse, valige selle valemid ja seejärel vajutage klahvi F9.

Järgmiste juhiste arvutamise jõudluse parandamiseks.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Excel 2007, klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , klõpsake nuppu Exceli suvandidja seejärel kategooriat valemid .

  • Kõik versioonid, klõpsake faili > Suvandid > valemid.

 2. Jaotises ArvutussuvandidCalculate, klõpsake automaatselt, v.a andmetabelite.

  Näpunäide.: Soovi korral klõpsake menüü valemid jaotises Arvutussuvandidnoolt, klõpsake käsku Automaatselt, V.a andmetabelite (jaotises arvutus ).

Mõned Exceli tööriistade abil saate teha mõjuanalüüsi, kui teil on näiteks teada kindel eesmärk või suuremaid muutuvate andmete hulki.

Sihiotsing

Kui teate, et ootate valemi tulemi, kuid ei tea täpselt, milliseid sisestatud väärtus peab valem selle tulemi, kasutage-Sihiotsingu funktsiooni. Artiklist Sihiotsingu kasutamine soovitud tulemuse saamiseks sisendväärtuse muutmise abil.

Exceli lisandmoodul Solver

Saate lisandmooduli Solver Exceli hulk Sisestuskeel muutujate optimaalse väärtuse leidmiseks. Solveri töötab lahtrid (nn otsust muutujate või lihtsalt muutuvate lahtrite) kasutatakse valemite eesmärk ja piirangu lahtrite rühma. Solver kohandab otsustusmuutujate lahtriväärtusi nii, et need täidaksid piirangulahtrite tingimused ja annaksid sihtlahtri jaoks teie soovitud tulemuse. Lisateavet leiate käesoleva artikli: määratlemine ja lahendamine Solveri abil.

Lahtri erinevaid numbreid ühendada, saate kiiresti tulla vastused eri probleem. Hea näide kasutab funktsiooni PMT koos intressi ja erinevatele (kuudes) laenude perioodide aru saada, kui palju saate endale laenu maja või auto. Arvude sisestamine nimetatakse andmetabeli lahtrivahemik.

Siin on andmetabel lahtrite B2: D8 vahemik. Saate muuta väärtus B4, laenusumma ja igakuiste maksete veergu D automaatselt värskendada. D2 3,75% intressimäära kasutamisel tagastab kuumakse $1,042.01 valemiga: = PMT(C2/12,$B$3,$B$4).

See lahtrivahemik, B2:D8, on andmetabel

Saate kasutada ühte või kahte muutujat arvule muutujate ja valemite, mida soovite testida.

Kasutage ühe muutujaga testi üks muutuja valemis erinevate väärtuste kuvamiseks muudab tulemused. Näiteks saate muuta, kasutades funktsiooni PMT hüpoteeklaenude kuumakse intressimäära. Sisestate muutujaga (intressimäära) ühes veerus või reas ja tulemused kuvatakse lähedal veeru või rea.

Reaalajas töövihik sisaldab lahter D2 maksevalemit =PMT(C2/12,$B$3,$B$4). Lahtri B3 on Muutuja lahter, kuhu saate ühendada mõne muu tellimisperioodi pikkus (kuu makseperioodide arv). Lahtris D2 funktsiooni PMT intressimäär 3,75% / 12, 360 kuu ja $ 225 000 laenu on ühendatud ja arvutab $1,042.01 kuumakse.

Kasutage kahe muutujaga testi kahte muutujat valemis erinevate väärtuste kuvamiseks muudab tulemused. Näiteks saate testida erinevate kombinatsioonide intressimäära ja arvutada Kodulaenu tagasimakseid kuu makseperioodide arv.

Reaalajas töövihik sisaldab lahter C3 maksevalemit =PMT($B$3/12,$B$2,B4), kus kasutatakse kahte muutujalahtrit: B2 ja B3. Lahtris C2 funktsiooni PMT intressimäära 3.875% / 12, 360 kuu ja $ 225 000 laenu on ühendatud ja arvutab $1,058.03 kuumakse.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×