Mis on uut rakenduses Microsoft SharePoint Server 2010?

Rakendus Microsoft SharePoint Server 2010 sisaldab mitmeid olulisi täiustusi ja lisasid. Lint, mis on osa uuendatud kasutajaliidesest, aitab tööülesandeid kiiremini sooritada, kuna käsud asuvad toimingupõhistes menüüdes, milledes on hõlbus navigeerida. Seda rakendust saab kasutada paljudes Interneti-brauserites (nt Microsoft Internet Explorer 7.0 ja 8.0, Firefox 3.0 ja Safari 3.0). SharePointi saitidega, loenditega, vikilehtedega, ajaveebidega ja õigustega seotud funktsioonide leidmine ja nendega töötamine on lihtne ja sujuv. Uute suhtevõrgustikufunktsioonide abil saate hõlpsamini inimesi ja vajalikku teavet otsida. Uute ettevõtte sisuhaldusfunktsioonide, otsingufunktsiooni täiustuste ja täiustatud koostööriistade abil saate rakenduses Office SharePoint Server 2010 töötada efektiivsemalt ja intuitiivsemalt.

Rakenduste Excel Services ja PerformancePoint Services for SharePoint täpsemate funktsioonide abil saate hallata äriandmeid efektiivsemalt ja hõlpsasti jälgida ning analüüsida äriprotsesside kulgu seatud eesmärkidega võrreldes.

Selle artikli teemad

Uus kasutajaliides

Koostöö

Suhtevõrgustik

Ettevõtte sisuhaldus dokumentide, kirjete, digitaalsete varade ja veebisisu haldamiseks

Otsing

Saidihaldus ja saidi kohandamine

Äriteave

Teenus Business Connectivity Services (BCS)

SharePointi kohandamine InfoPathi ja SharePoint Designeri abil

Lehe algusesse

Uus kasutajaliides

Uue lindi abil saab tööülesandeid sooritada kiiremini ja tehtava töö kontekstis    

Lint Dokumendid

Kui töötate tarkvarakomplekti 2007 Microsoft Office klientrakendustega (nt Microsoft Office Word 2007 või Microsoft Office PowerPoint 2007), olete linti juba varem kasutanud. Sarnaselt nendes Office'i programmides kasutatavale lindile, on ka rakenduse SharePoint Server 2010 uus lint loodud selleks, et leiaksite kiiresti oma tööülesannete lõpuleviimiseks vajalikud käsud üles. Käsud on korraldatud loogiliste rühmade ehk jaotistena, mis kuvatakse vastavate menüüde all. Iga menüü seostub tegevuste tüübiga (nt dokumentidega dokumenditeegis töötamine või teksti lisamine ja vormindamine lehel). Rakenduse SharePoint Server 2010 lindi abil saate teha järgmist.

 • Juurdepääs vajaminevatele käskudele ja tööriistadele.

 • Lehtedel, dokumentides ja loendites üksnes vajaminevate käskude abil toimingute sooritamine vastavalt tehtava töö ja saavutatava eesmärgi kontekstile.

Lehe algusesse

Koostöö

Uue kaasautorlusfunktsiooni kaudu saab üheaegselt kolleegidega töötada Microsoft Wordi dokumentide või PowerPointi slaidide loomisel    

 • Wordi dokumenti või esitlust saab SharePointi teegis üheaegselt redigeerida mitu kasutajat. Näiteks saab dokumendi läbivaatamiseks saata lingi SharePointi teegis asuvale dokumendile. Seejärel saavad kõik dokumendi läbivaatajad oma tagasiside dokumenti üheaegselt lisada.

 • Manuseid pole enam vaja – näiteks saate kõiki oma viimatisi dokumente talletada lehel Minu sait ja nende dokumentidega üheaegselt koos kolleegidega töötada.

Koosolekute plaanimine ja päevaplaanist kinnipidamine on täiustatud kalendrite kaasabil hõlpsam     

Kohtumiste, nõupidamiste ja muude sündmuste haldamine ja jälgimine on lihtsam, kuna saadaval on järgmised funktsioonid:

 • Mitme SharePointi ja Exchange'i kalendri kuvamine samal lehel.

  Mitme kalendri kasutamine SharePointis

 • Sündmuste lisamine kalendrisse kuupäeva klõpsamise ja üksikasjade sisestamise teel ilma kalendrilt lahkumata.

 • Kalendriüksuste pukseerimine ühest kalendrist teise.

 • Uus Rühmakalender, mille abil saab plaanida koosolekuid ja reserveerida vahendeid (nt heli- ja videoesitluse seadmed, koosolekuruumid).

Uus Microsoft SharePoint Workspace 2010 võimaldab töötada SharePointi saitide, teekide ja loenditega ühenduseta režiimis ja sünkroonida vahepeal tehtud muudatused kohe pärast ettevõtte võrguga ühenduse loomist    

Tänu rakendusele Microsoft SharePoint Workspace saab nüüd SharePointi saidiga töötada töölaual olenemata sellest, kas ettevõtte võrguga on ühendus loodud või mitte. Põhilised eelised rakenduste kasutamisel nii ühendusega kui ka ühenduseta režiimis on järgmised.

 • Ühenduseta režiimis saate kiiresti SharePointi teegis asuvaid dokumente või loendiüksusi vaadata, lisada, redigeerida ja kustutada.

 • Kahesuunaline sünkroonimine arvuti ja võrgu vahel, ehk arvutis või võrgus asuvate andmete värskendamine, toimub automaatselt, kui arvutis uuesti võrguga ühenduse loote.

 • Kui katkestate arvutis võrguühenduse ja hiljem ühenduse taastate, siis sünkroonitakse sisu automaatselt.

 • Võimalus töötada väliste ärivõrkude tagasüsteemidega (nt SQL Serveri andmebaasid ja SAP) ühenduseta režiimis, kasutades uut funktsiooni Väline loend.

Teabe ühiskasutus teiste kasutajatega on efektiivsem täiustatud viki ja meeskonnatöö saitide kaudu     

Töötamine vikilehtedega on sujuvam, kuna nüüdsest saate teha järgmist.

 • Sisu lisamine ja vormindamine otse lehel uue RTF-redaktoriga.

 • Piltide või fotode sirvimine kohalikus arvutis või võrgus ning nende lisamine saidile ilma, et kuvatavalt lehelt lahkuksite.

  Pildi lisamine saidile

Mitme üksuse haldamine SharePointi loendites on senisest efektiivsem     

Mitme dokumendi väljamöllimine

Nüüd saate valida loendis mitu üksust korraga ja klõpsata nuppu sama toimingu sooritamiseks kõigi üksustega. Näiteks saab loendisse mitu dokumenti korraga sisse möllida või sealt mitu dokumenti korraga välja möllida.

Ajaveebi loomine ja haldamine on täiustatud loomistööriistade ja uue navigeerimissüsteemi kaasabil hõlpsam    

Tänu täiustatud ajaveebi kujundusfunktsioonidele saate teha järgmist.

 • Uue RTF-redaktori hõlpsam ja intuitiivsem kasutus ajaveebi postituste loomiseks.

  RTF-redaktor ajaveebide jaoks

 • Piltide ja fotode sirvimine kohalikus arvutis või võrgus ning nende lisamine ajaveebi postitustele ilma leheküljelt lahkumata.

 • Ajaveebi sisestuste sirvimine nii kuu- kui kategooriakaupa. Saab reaalajas vaadata hulka postitusi iga kuu lõikes või kategooriati. Uus link Arhiiv loob juurdepääsu kõigi kuude kuvale alates ajaveebi loomisest ning kuvab postituste loendi kategooriati.

SharePointi teabe kuvamine ja sellega töötamine mobiilseadme abil    

Kuna SharePointi veebilehed on optimeeritud kuvamiseks väikestes seadmetes, saab nüüd mobiiltelefonis kuvada dokumente, ajaveebe, vikilehti, ajaplaane, tagasüsteemi äriandmeid ja saite ning nendega töötada. SharePoint Server 2010 saadaolevad uued mobiilsidefunktsioonid on järgmised.

 • Saate navigeerimisel ja SharePointi dokumenditeekidele, loenditele, vikilehtedele, ajaveebidele, veebiosa lehtedele ja tagasüsteemi äriandmetele juurdepääsemiseks kasutada lihtsustatud kasutajaliidest.

 • Saate mobiilse otsingu kaudu otsida kohandatud andmebaasidest isikuid, kontaktteavet, SharePointi sisu ja andmeid.

 • Saate tellida lühisõnumiga (SMS) saadetavaid teatisi dokumentide muudatustest SharePointis või mis tahes SharePointi dokumenditeegis või loendis.

 • Saate mobiilsideseadme brauseris kuvada Microsoft Office Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumente.

 • Lüüsidevaheline (nt UAG, ISA) integreeritavus, mis tagab tulemüüriülese juurdepääsu.

 • Arendusplatvorm mobiilsideseadmete jaoks, mis aitab luua kohandatud SharePointi mobiilsidelahendusi, tänu millele on mobiilsideseadme kasutamine hõlpsam.

Lehe algusesse

Suhtevõrgustik

Rakenduse SharePoint Server 2010 uued funktsioonid võimaldavad sisu otsida ning saada teavet isikute ja teile enim huvipakkuvate teemade kohta.

Otsing ja teiste abistamine huvipakkuva teabe leidmisel    

Uued funktsioonid on uudistekanalid, suhtlussiltide lisamine ja hindamine, mis võimaldavad teil jälgida kolleegide tegevusi ja anda olulist teavet ühiskasutusse.

Minu saite saab kasutada kogemuste jagamiseks    

Lehel Minu saidid tehtud täiustused aitavad lehe Minu saidid ja profiilide kaudu jagada teadmisi ning jagada erialaseid teadmisi oma kolleegidega. Huvialade ja töökogemuste lisamine profiilidesse aitab kolleegidel üksteist uudistekanalite kaudu leida, küsimusi esitada ja küsimustele vastata ning ka muid kanaleid pidi ühendusi luua.

Hoidke end kursis teiste tegemistega ja huvipakkuvate protsessidega    

Tegevuste uudistekanalid lehel Minu saidid aitavad teil jälgida oma kolleegide tegevusi, hoida end kursis teile huvi pakkuvates valdkondades toimuvate muudatustega ja suhelda teiste samadest valdkondadest huvituvate inimestega.

Lehe algusesse

Ettevõtte sisuhaldus dokumentide, kirjete, digitaalsete varade ja veebisisu haldamiseks

Tänu rakenduse SharePoint Server 2010 uutele ettevõtte sisuhaldusfunktsioonidele saate dokumente, kirjeid, digitaalvarasid ning avaldatud veebilehti efektiivsemalt hallata.

Uued hallatavate metaandmete funktsioonid aitavad hallata kõigi SharePointi saitide taksonoomiaid ja metaandmeid    

Uus SharePoint Server 2010 teenus Hallatavad metaandmed sisaldab funktsioone, mis aitavad ettevõtetel kogu oma ettevõtte ulatuses ühtselt taksonoomiaid ja metaandmeid hallata. Uue teenuse Hallatavad metaandmed kaudu saate teha järgmist.

 • Saate sisutüüpe saidikogumites ja veebirakendustes avaldada ja ühiskasutusse anda.

 • Saate terminisalve kaudu termineid ja taksonoomiaid hallata.

Taksonoomia on terminite hierarhiline kogum. Kasutajad saavad neid termineid rakendada teie saidi sisule, kui lisate loenditesse, teekidesse või sisutüüpidesse uue hallatavate metaandmete veeru. Taksonoomiaid ja termineid saab ettevõttes keskselt hallata või saab hallatavaid metaandmeid integreerida suhtlussiltidega ning lubada kasutajatel termineid ise välja pakkuda, kui nad sisu sildistavad.

Mitmest Dokumendikomplekti kuuluvast dokumendist koosneva üksiktulemi või toote haldus    

SharePoint Server 2010 sisaldab dokumendikomplekte, mis on uued sisutüüp, mille abil saab luua ja hallata mitmest dokumendist koosnevaid tooteid. Dokumendikomplekte konfigureeritakse sarnaselt muude sisutüüpidega. Neid saab seadistada koosnema vaikedokumentide komplektist, mida inimesed saavad uue dokumendikomplekti loomise ajal kohandada. Dokumendikomplektifunktsioonid (nt ühiskasutatavad metaandmed, töövood ja versioonimine) võimaldavad rühmadel hallata tootearendusprotsessi või sisukomplekti efektiivsemalt. Ühe sellise dokumendikomplekti näitena võib tuua müügi- ja turundusosakonnas kasutatavad kataloogid, kus eri tüüpi dokumendid on tooteesitluse tarvis komplektideks koondatud.

Täiustatud Dokumendikeskuse saidimallid hõlbustavad dokumentide haldust ühes asukohas    

Uuendatud dokumendikeskuse saidimall lubab SharePointi saidi jaoks uued dokumendihaldusfunktsioonid (sh uue metaandmetel põhineva navigeerimisfunktsiooni). Selle navigeerimisfunktsiooni abil saate mahukate loendite või teekide sisu sirvida metaandmete kaudu, mitte kaustade asukohtade järgi. Kordumatud dokumendi ID-d võimaldavad kasutajatel hõlpsasti sisu leida olenemata selle asukohast.

Uued paindlikud poliitikad ja dokumentatsioonihaldusfunktsioonid võimaldavad valida, kas dokumentide haldus toimub nende asukohas või keskhoidlas    

SharePoint Server toetab nüüdsest sisu haldust ja avastamist selle asukohas, selleks hoidlas ametlikke kirjeid kinnitamata. Uute dokumendihaldusfunktsioonide hulka kuuluvad:

 • Kohapealsete kirjete haldus, mis võimaldab kirjed talletada kohapeal kõrvuti poolelioleva sisuga.

 • Säilituspoliitikad hõlmavad nüüd keerulisi ajakavasid (nt mitmeastmelisi ajakavasid ja enam kui seitset kaasatud kirjehaldustoimingut, sh kirjehaldustoimingud "Saada kirjearhiivi" ja "Deklareeri kohapealse kirjena.”

 • Mahukamate arhiivide tarvis on Kirjekeskust täiendatud, lisades hierarhilise failiplaani, metaandmete abil juhitavad esitusmeetodid ning võimaluse mitut saidikogumit kokku siduda, et seda saaks hallata ühe hoidlana.

Täiustatud veebisisu haldusfunktsioonid hõlbustavad saidi loomist ja haldamist    

Uued ja täiustatud veebisisu haldusfunktsioonid hõlbustavad veebilehtede publitseerimist ja saitide haldamist. Lisaks toetab SharePoint Server 2010 nüüdsest videote voogesitust.

 • Tänu uuele lindile, kuhu on koondatud varasemast toimingupõhisemad lehekäsud, on veebisisuloome kasutamine nüüd mugavam ja lihtsam.

 • Eksportimistoimingud ja logimis- ning aruandetoimingud on täienenud, hõlbustades sisu arendust.

 • Valmis veebianalüüsifunktsioonid toetavad analüüsiaruannete Liiklus, Otsing ja Varud koostamist.

 • Uuenenud rikkalik meediumifailide tugi hõlmab uut Varateeki, milles on laialdane valik vaate- ja sortimisvõimalusi; videoid toetatakse nüüd SharePointi sisutüübina; lisatud on video voogesituse infrastruktuur ning muudetava väljanägemisega meediumimängija Silverlight.

 • Mahukad leheteegid hõlbustavad paljudest veebilehtedest koosnevate veebisaitide haldamist.

 • Erinevate versioonide või avaldamissaitide või -lehtede variatsioonide loomine ja haldamine on toimingud, mis lisatakse nüüd järjekorda ja sooritatakse taustal, nii et kasutajad saavad toimingute sooritamise ajal SharePointiga töötamist jätkata. Lisatud on käsk Kuva muudatused, mis võimaldab võrrelda varasemat veebilehte uuemaga. Muudatused on esile tõstetud eriaruandes, et saaksite RTF-redaktoris kasutada kõrvutiredigeerimist.

Lehe algusesse

Otsing

Rakenduse SharePoint Server 2010 uued otsingufunktsioonid aitavad kasutajatel kiiresti ja efektiivselt leida rohkem seostuvat teavet ja kolleege. Täiustatud on ka tulemuste paigutust, mis jaotab teabe kategooriatesse ning sisaldab täpsemaid kirjeldusi ja metaandmeid. Lisaks eelnevale paigutatakse teie suhtevõrgustikku kuuluvate isikutega seotud otsingutulemid teistest ettepoole.

Täpsemad ja kiiremad vastused    

Ettevõtteotsingufunktsioonid sisaldavad informatsiooni ja inimeste otsingut ning meetodeid otsingutulemuste seas liikumiseks. Saadaval on järgmised uued funktsioonid.

 • Täpsustus: aitab tulemeid kuvada ja võimaldab tulemeid kitsendada teatud tüübi järgi (nt saidi, autori või kuupäeva järgi).

 • Eelasustatud päringuettepanekud, seostuvad otsingulingid ja akronüümide laiendamine.

  Päringusoovitused kuvatakse tippimise ajal

 • Võimalus koostada dokumentide otsingupäringuid, kasutades loogikaoperaatoreid (AND, OR ja NOT) ning eesliitena kasutatavaid metamärke (*).

 • Võimalus otsida SharePointi sisu arvutis, kus töötab Windows 7.

 • Täiendatud funktsioon “Kas otsitav oli hoopis?” toetab nüüdsest teie ettevõtte ulatuses rohkem keeli ja mõisteid.

Otsing on suhtluskogemus    

Kui kasutate otsingut koos suhtlus- ja koostööfunktsioonidega, saate rakenduses SharePoint Server 2010 teha järgmist.

 • Isiku otsing tema oskuste põhjal, mis vastavad teie esitatavatele nõuetele.

 • Foneetiline nimeotsing, mis annab tulemuseks sarnase kõlaga nimed (nt John või Jon?).

 • Otsingutulemuste täpsustamine kategoriseerimise (nt osakonna või ametinimetuse) alusel title.

Muud otsingu täiustused    

See otsingumudel kasutab atribuute (ehk metaandmeid), mida olete ise või teie arvuti on dokumentidele lisanud. Otsing kammib läbi dokumentide sisu, et otsida märksõnu, mis võivad viia puuduvate või ebatäpsete atribuutideni. See aitab otsingutulemid asjakohasemaks muuta.

Saidilt otsimise ulatuseks seatakse automaatselt praegune sait ja selle alamsaidid, mitte kõik saidid.

Lehe algusesse

Saidihaldus ja saidi kohandamine

Hulk uusi funktsioone, mis seostuvad õiguste halduse, saidikujunduse ja rahvusvahelise kasutajaliidesega, optimeerivad SharePointi saitide ja sisu kasutamist, disaini ja juurdepääsu.

Uue õiguste haldustööriista kaudu saab vaadata ja muuta õiguste tasemeid (sh ka üksusepõhiseid õigusi) konkreetsete kasutajate või kasutajarühmade viisi    

Uus õiguste funktsioon

Uus õiguste haldus on juurdepääsetav iga saidikogumi, saidi, loendi või loendiüksuse kaudu ja tänu sellele saab hõlpsasti lisada või eemaldada kasutajaid või kasutajarühmi, muuta õiguste tasemeid, katkestada pärilust ning hallata anonüümset juurdepääsu. Lisaks eelnevale saab kuvada ja muuta kõiki õiguste tasemeid, mis on konkreetsele kasutajale või kasutajarühmale määratud.

Uute toetatud kujundusfailide abil saate muuta oma saidi värve ja fonte     

Kujunduse rakendamine saidile

Kujunduse galeriis saate valida rakenduses SharePoint Server 2010 saadaolevaid erinevaid kujundusi. Soovi korral saate Microsoft PowerPointis luua ka oma kujundusefailid ja need sellesse galeriisse lisada.

Tehke oma sait rahvusvaheliselt juurdepääsetavaks, vahetades saidil kasutatavat suhtluskeelt.     

Sobivate keelepakettide installimise järel saab kuvada seadete leheküljed, spikri ja rakenduste sisu (nt loendi tiitlid ja tulpade nimetused) teie eelistuste kohases keeles.

Lehe algusesse

Äriteave

SharePoint Server pakub töökindlamaid äriteabe võimalusi läbi täiustatud funktsionaalsuse teenuspakettides Excel Services, PerformancePoint Services ja Business Connectivity Services (BCS), mis on SharePointil põhinev raamistik, mis pakub standardseid liideseid olemasolevate äriandmete ja -protsessidega.

Töötamine täiustatud äriteabe Business Intelligence (BI) võimalustega, kasutades teenust Excel Services    

Excel Services täiustab äriteabe kasutusvõimalusi rakenduses SharePoint Server 2010. Uued funktsioonid on järgmised.

 • Visuaalse analüüsi täiustatud funktsioonid (täiustatud tingimusvorming, statistilised trendijooned, intuitiivne andmekaeve filtrite abil).

 • Sidus kliendifunktsionaalsuse integreeritavus rakendusega PowerPivot for SharePoint, mis on SQL Serveri analüüsiteenuse iseteenindusliides.

 • Võimalus analüüsida kiiresti ja hõlpsasti miljoneid kirjeid.

Kui installite ja konfigureerite ka Office'i veebirakendused, pakub Exceli veebirakendus veelgi rohkem funktsioone. Need funktsioonid on järgmised.

 • Uued vormindus- ja redigeerimisvõimalused, mille abil saab töövihikuid redigeerida otse veebibrauseris sama moodi, kui Excelis. Nüüdsest saab lisada värve, laadi ja vormindust joontele, ääristele ja numbritele ning kasutada Excelist tuntud taustavärvifunktsioone.

 • Uute töövihikute ja tabelite loomine brauseri kaudu.

Rikkalike diagrammide lisamine SharePointi saitidele uue diagrammi veebiosa abil    

Uus diagrammi veebiosa, mis põhineb Dundase andmete visualiseerimismeetoditel, võimaldab SharePointi saitidele lisada rikkalikke diagramme erinevatest allikatest pärinevate andmete (nt SharePointi loendid, välised loendid, äriandmete teenused, Excel Services ja muud veebiosad) põhjal.

Diagrammi veebiosa

Äriprotsesside kulgemise jälgimine rakenduses PerformancePointi teenusepakett    

Rakendus PerformancePointi teenusepakett serveris Microsoft SharePoint Server 2010 võimaldab hõlpsasti jälgida ning analüüsida eesmärkide täitmiseks tehtavaid toiminguid ja langetada kasulikumaid äriotsuseid.

 • Looge ja kasutage interaktiivseid armatuurlaudu koos tulemusekaartidega ja aruannete (sh aruandeteenused ja teenuse Excel Services aruanded) ning filtritega.

 • Looge ja kasutage tulemusekaarte mitmest allikast (sh analüüsiteenused, SQL Server, SharePointi loendid ja teenus Excel Services) pärit andmete jälgimiseks.

 • Võimsate analüütiliste aruannete abi saab kasutada mõjujõudude ja algpõhjuste väljaselgitamiseks; kasutage oma aruannete isikupärastamiseks filtreid.

 • Integreerige oma äriteabe rakendused ning informatsioon muude võimsate Sharepointi funktsioonidega (nt koostöö ja sisuhaldus).

Hallake ja turvake oma PerformancePointi sisu senisest parema SharePointi integratsiooni abil    

PerformancePointi teenusepakett võimaldab teil PerformancePointi sisu rakenduses SharePoint Server 2010 hallata ja kaitsta. Teenus PerformancePointi teenusepakett kasutab rakenduse SharePoint Server skaleeritavust, koostöövõimalusi, varundus- ja taastefunktsioone ning õnnetusejärgse taastamise võimalusi. Armatuurlauad ja armatuurlauaüksused talletatakse SharePointi loendites ja teekides, kus neid saab ka hallata ja kaitsta. Tänu sellele on tagatud turvalisus ühe andmehoidla tööruumi kaudu.

Täiustatud tulemusekaartide kaudu pääseb juurde üksikasjalikumale äriteabele    

Täiustatud tulemusekaardid hõlbustavad süvitsi juurdepääsu üksikasjalikumale teabele. PerformancePointi tulemusekaardid võimaldavad kasutada ka paindlikku paigutust, dünaamilisi hierarhiaid ja arvutatud juhtimismõõdiku (KPI) funktsioone. Selle täpsema funktsiooni abil saate nüüd luua mitmel andmeallikal põhinevaid kohandatud parameetreid. Saate ka sortide, filtreerida ja kuvada erinevusi tegelike ja sihtväärtuste vahel, mille kaudu saab võimalikke riske hõlpsamalt hinnata.

Looge analüütilisi aruandeid, mille kaudu saab saavutatud äritulemuste aluseks olevaid mõjujõude paremini mõista    

Täpsemad analüüsiaruanded toetavad väärtuste filtreerimist, uusi diagrammitüüpe ja serveripõhist tingimusvormingut. Ainulaadne visuaalne hierarhiapuu, rakenduses PerformancePointi teenusepakett saadaolev uus aruandetüüp, võimaldab kiiresti ja visualiseeritult selgitada olulisi väärtusi, et nende kujunemise aluseks olevad tegurid oleksid mõistetavad.

Lehe algusesse

Teenus Business Connectivity Services (BCS)

Teenus Business Connectivity Services (BCS) võimaldab SharePointi integratsiooni väliste andmetega (sh ärirakendused). Teenus BCS põhineb tehnoloogial Business Data Catalog (BDC), mis töötati välja rakenduse Microsoft Office SharePoint Server 2007 tarvis. BCS-i abil saate teha järgmist.

 • Lihtsam välissisutüübi, ehk varasema nimetusega "olemite" määratlemine, kasutades SharePoint Designeri visuaalset liidest ilma XML-redaktorita.

 • Ühendused suurema ulatuse andmeallikatega (relatsioonilised andmebaasid, SAP, veebiteenused ja kohandatud rakendused) ning laialdasem mõju neile (sh täielik loomis-, lugemis-, uuendus- ja kustutamistugi).

 • Rikkalike kliendirakenduses saadaolevate laiendite kaudu saab koostada SharePointi rakendusi ja laiendada neid Office'i kiendirakendustesse (nt SharePoint Workspace, Outlook ja Word), et saaksite väliste andmeallikataga töötada ka vallasrežiimis.

 • Väliste tagasüsteemide andmeid saab kuvada nii serveri- kui kliendirakendustes ilma ümberkohandamise vajaduseta, sujuv äriandmete integratsioon on võimalik ka SharePointi loenditega.

Lehe algusesse

SharePointi kohandamine InfoPathi ja SharePoint Designeri abil

Senisest sidusam integratsioon rakenduste InfoPath, Microsoft SharePoint Designer 2010 ja SharePoint Server 2010 vahel võimaldab SharePointi loendeid, vaateid ja töövooge hõlpsamini kohandada ilma, et peaksite SharePointist väljuma.

SharePointi loendivormide kohandamine    

InfoPathi kaudu saab nüüd täiel määral kohandada SharePointi loendivorme. Saate muuta vormi ilmet, lülitada vaate ümber mitmeveeruliseks paigutuseks, tükeldada vormi jaotisteks, valideerida sisestatud teavet, eelasustada loendeid ja peita või kuvada vormide jaotisi automaatselt. InfoPathi käivitamiseks klõpsake suvalises loendis lindi käsku Kohanda vormi. Pärast vormi kohandamist saate selle SharePointi saidil asuva vaikevormi asendamiseks avaldada.

SharePointi loendivaadete kohandamine    

Kõik rakenduse SharePoint Server 2010 loendiüksuste standardvaated kasutavad kohandatavat XSLT-loendivaate veebiosa, mis muudab vaate kohandamise SharePointis kiiremaks ja hõlpsamaks. Rakenduses SharePoint Designer 2010 saate kiiresti SharePointi loendivaadetele kohandatud laad rakendada ja seada ridadele tingimusvormingu vastavalt nende sisule.

SharePointi töövoogude kohandamine    

SharePoint Designer 2010 joonis

Rakenduses SharePoint Designer 2010 saab nüüd kohandada SharePointi mahukaid töövooge Kinnitamine, Tagasiside kogumine ja Allkirjade kogumine. Töövoogudes saab kasutada uusi toiminguid (nt rikkalikult eelkoostatud kinnitustoimingud). Korduvkasutatavaid töövooge saab kujundada üks kord ja seejärel uuesti kasutada mitmete loendite, dokumenditeekide või sisutüüpide puhul. Rakenduse SharePoint Designer 2010 kasutajaliides on täielikult ümber kujundatud. Kasutusele on võetud lint, mis muudab selle rakenduse kasutamise Office'it varem kasutanud inimeste jaoks hõlpsamaks.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×