Mis on uut rakenduses Microsoft Access?

Rakenduses Microsoft Access 2010 saate koostada veebiandmebaase ja avaldada neid SharePointi saidil.

“Saate kohe koostööd alustada.”

SharePointi külastajad saavad kasutada teie andmebaasirakendust veebibrauseris – SharePointi õigused määratlevad, kes mida kuvada saab. Saate alustada andmebaasi loomist malli abil, mis võimaldab teil kohe koostööle keskenduda. Seda uut veebis avaldamise võimalust toetavad ka paljud muud täiustused, mis pakuvad eeliseid ka tavaliste töölauaandmebaaside jaoks.

Muutunud on ka rakenduse Access 2010 kasutajaliides. Kui te pole tuttav rakendusega Office Access 2007, on teie jaoks tõenäoliselt uued ka lint ja navigeerimispaan. Lint asendab varasemate versioonide menüüd ja tööriistaribad. Navigeerimispaan asendab ja laiendab akna Andmebaas funktsioone. Rakenduse Access 2010 uue funktsiooni Backstage'i vaate kaudu pääsete juurde kõigile andmebaasile rakendatavatele käskudele (nt tihendamisele ja parandamisele või varasema menüü Fail käskudele).

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduste Office Access 2007 ja Access 2010 uusi funktsioone. Accessi üldise sissejuhatuse leiate artiklist Rakendusega Access 2010 töötamise alustamine.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Uus kasutajaliides

Võimsamad objektiloomisriistad

Uued andmetüübid ja juhtelemendid

Täiustatud andmeesitus

Tõhustatud turvalisus

Probleemide täiustatud tõrkeotsing

Täiustatud õigekeelsusriistad

Ülevaade

Kui teil on juurdepääs konfigureeritud teenusega Access Services töötavale SharePointi saidile, saate rakenduse Access 2010 abil luua veebiandmebaasi. Kasutajad saavad kasutada teie andmebaasi veebibrauseri aknas, kuid kujunduse muutmiseks peate kasutama rakendust Access 2010. Kuigi mõni töölauaandmebaasi funktsioon ei ühildu veebiga, saate teha paljusid samu toiminguid uute funktsioonide (nt arvutatud väljade ja andmemakrode) abil.

Andmebaasi ühiskasutus veebis

 • Malli kasutamine.    Rakendusega Access 2010 on kaasas viis malli: Kontaktid, Varad, Projektid, Sündmused ja Heategevuslikud annetused. Saate kõiki malle enne või pärast avaldamist ka muuta.

 • Alustamine algusest.    Uue tühja andmebaasi loomisel tuleb teil valida tavalise andmebaasi ja veebiandmebaasi vahel. See valik määrab, millised kujundusfunktsioonid ja käsud kuvatakse, et võiksite olla kindel, et teie rakendus ühildub veebiga.

 • Olemasoleva andmebaasi teisendamine veebiandmebaasiks.    Saate avaldada olemasoleva rakenduse veebis. Kõiki töölauaandmebaasi funktsioone veebis ei toetata, seetõttu peate võib-olla mõnda oma rakenduse funktsiooni kohandama.

  Märkus.: Ühilduvusprobleemide tuvastamiseks ja parandamiseks saate kasutada uut veebiühilduvuskontrolli.

 • Sisevõrk või Internet.    Saate avaldada rakenduse oma SharePointi serveris või kasutada majutatud SharePointi lahendust.

Veebiandmebaaside kohta leiate lisateavet artiklist Veebis ühiskasutatava andmebaasi koostamine.

Uus makrokoostur

Access 2010 sisaldab uut makrokoosturit, millel on funktsioon IntelliSense ja selge ning lihtne liides.

Makrokoostur

1. Valige loendist toiming...

2. ...või topeltklõpsake toimingukataloogis mõnda toimingut, et lisada see oma makrosse.

3. Menüü Kujundus kuvatakse makroga töötamise ajal.

Kui lisate mõne toimingu, kuvatakse makrokoosturis täiendavad suvandid. Näiteks kui lisate toimingu Kui, kuvatakse järgmised suvandid:

Makro koos toiminguga Kui

Lisaks tavalistele makrodele saate uue makrokoosturi abil luua andmemakrosid, mis on samuti uus funktsioon.

Andmemakrod: andmete muutmine sündmuste põhjal

Andmemakrod aitavad toetada veebiandmebaasides liitväärtusi, samuti pakuvad võimalust kasutada rakenduse Access 2010 andmebaasides nn päästikuid.

Oletame näiteks, et teil on väli Lõpetatuse_protsent ja väli Olek. Andmemakro abil saate seada välja Lõpetatuse_protsent väärtuseks 100, kui seate välja Olek väärtuseks Lõpetatud, ja 0, kui seate välja Olek väärtuseks Pole alustatud.

Täiustatud avaldisekoostur

Avaldisekoostur sisaldab nüüd funktsiooni IntelliSense – seega kuvatakse teile nüüd tippimise ajal saadaolevad suvandid. Samuti kuvab see funktsioon avaldisekoosturi aknas valitud avaldiseväärtuse spikri. Näiteks kui valite funktsiooni Trim, kuvab avaldisekoostur järgmise spikri:

Trim(string) tagastab string-tüüpi variandi, mis sisaldab määratud stringi ees- ja lõputühikuteta.

Arvutatud väljad

Saate luua välja, kus kuvatakse arvutuse tulemid. Arvutus peab viitama sama tabeli muudele väljadele. Arvutuse saate luua avaldisekoosturi abil.

Tabelivalideerimisreeglid

Märkus.: Funktsioon võeti kasutusele rakenduses Access 2007.

Saate luua reegli, mis takistab andmete sisestamist juhul, kui muudetud kirje kehtestab mõne määratud reegli. Erinevalt väljavalideerimisreeglist saab tabelivalideerimisreegel kontrollida rohkem kui ühe välja väärtust. Valideerimisreegli saate luua avaldisekoosturi abil.

Andmebaasimallid terviklike rakenduste loomiseks

Access 2010 sisaldab professionaalselt kujundatud andmebaasimallide komplekti kontaktide, tööülesannete, sündmuste, õpilaste, varade jt andmetüüpide jälitamiseks. Malle saate kohe kasutada ning laiendada ja viimistleda, et jälitada ainult soovitud teavet.

Backstage'i vaates saadaolevad mallid

Iga mall on terviklik jälitusrakendus, mis sisaldab valmis tabeleid, vorme, aruandeid, päringuid, makrosid ja seoseid. Malle on võimalik kasutada kohe – nii saate tööd kiiresti alustada. Kui malli kujundus vastab teie vajadustele, oletegi valmis alustama. Vastasel juhul saate malli abil hakata oma vajadustele vastavat andmebaasi looma.

Varade veebiandmebaas

Lisaks rakenduses Access 2010 sisalduvatele mallidele saate veebisaidilt Office.com veel malle alla laadida.

Rakenduseosad funktsioonide lisamiseks olemasolevale andmebaasile

Rakenduseosa abil saate hõlpsalt lisada olemasolevale andmebaasile funktsioone. Uudse võimalusena saate kasutada rakenduses Access 2010 rakenduseosa mallina, mis sisaldab andmebaasiosa – nt eelvormindatud tabelit või vormide ja aruannetega seonduvat tabelit. Näiteks saate lisada andmebaasile rakenduseosa Tööülesanded ja andmebaasi lisandub tabel Tööülesanded, vorm Tööülesanded ja suvand, mille abil saate siduda tabeli mõne muu oma andmebaasi tabeliga.

Rakenduseosad menüüs Loo

Täiustatud andmelehevaade

Saate luua tabeli ja hakata seda kasutama enne väljade määratlemist – klõpsake lihtsalt menüü Loo nuppu Tabel ja alustage uuele kuvatavale andmelehele andmete sisestamist. Access 2010 määratleb automaatselt iga välja jaoks parima andmetüübi, seega saate kiiresti tööle hakata. Veerg Klõpsa lisamiseks osutab, kuhu saate uue välja lisada – ja kui peate andmetüüpi muutma või kuvama uue või olemasoleva välja vormingu, saate seda lindi menüü Väljad käskude abil teha. Samuti saate kleepida andmeid Microsoft Exceli tabelitest uuele andmelehele – Access 2010 loob kõik väljad ja tuvastab andmetüübid automaatselt.

Klõpsa lisamiseks andmebaasivaates

Paan Väljaloend

Rakenduses Access 2007 kasutusele võetud paan Väljaloend võimaldab kaasata välju ka muudest tabelitest. Saate lohistada välju oma kirjeallika tabelist, andmebaasi seotud või seoseta tabelitest. Kui tabelite vaheline seos on vajalik, luuakse see automaatselt või palutakse teil seda protsessi ajal teha.

Paan Väljaloend

Küljendivaade muudab vormide ja aruannete kujundamise kiiremaks

Kujunduse muutmiseks vormi või aruande andmete vaatamise ajal võite kasutada küljendivaadet.

Küljendivaadet on alates rakendusest Access 2007 mitme funktsiooniga täiustatud ja see on vajalik juhul, kui kujundate veebi jaoks vormi või aruannet.

Reaalajaandmeid kuvav küljendivaate vorm

Näiteks saate paanilt Väljaloend lohistada kujundusruudustikku mõne välja või atribuudilehe abil atribuute muuta.

Kuvatavate andmete korrastamine juhtelemendipaigutuste abil

Rakenduses Office Access 2007 tutvustatud paigutused on juhtelemendirühmad, mida saate ühe üksusena teisaldada ja mille suurust saate muuta. Rakenduses Access 2010 on paigutusi täiustatud, et võimaldada juhtelemente vormidel ja aruannetes veelgi paindlikumalt paigutada. Saate lahtreid horisontaalselt või vertikaalselt tükeldada ja ühendada, mis võimaldab teil välju, veerge või tervet rida hõlpsalt ümber korraldada.

Veebiandmebaaside kujundamisel peate kasutama küljendivaadet, kuid töölauaandmebaaside kujundamiseks on endiselt saadaval kujundusvaade.

Lehe algusesse

Uus kasutajaliides

Uus kasutajaliides – mida tutvustati rakenduses Office Access 2007 ja mida on rakenduses Access 2010  veelgi täiustatud – loodi eesmärgiga hõlbustada käskude ja funktsioonide leidmist, mis varem olid peidetud keerukasse menüüde ja tööriistaribade süsteemi.

Lint

Lint on menüüde kogum, mis sisaldab funktsioonide järgi korraldatud käskude rühmi ja asendab varasemate Accessi versioonide menüükihid ja tööriistaribad.

Lindi olulisemad funktsioonid

 • Käsumenüüd – tavaliselt koos kasutatavad käsud on koondatud menüüdesse, et saaksite leida vajalikud käsud siis, kui neid vajate.

 • Kontekstipõhised käsumenüüd – käsumenüüd, mis kuvatakse vastavalt objekti sisule, millega töötate, või tööülesandele, mida läbi viite. See menüü sisaldab parasjagu asetleidvale tegevusele rakendatavaid käske.

 • Galeriid – uued juhtelemendid, kus kuvatakse laadi või suvandi eelvaade, et näeksite enne valiku tegemist selle tulemust.

Backstage'i vaade

Rakenduse Access 2010 uus funktsioon Backstage'i vaade sisaldab kogu andmebaasile rakendatavaid käske (nt Tihenda ja paranda või Ava uus andmebaas). Käsud on korraldatud kuval vasakul asuvatesse menüüdesse ja iga menüü sisaldab seotud käskude või linkide rühma. Näiteks kui klõpsate menüüd Uus, kuvatakse nuppude kogum, mille abil saate luua täiesti uue andmebaasi või valida professionaalse kujundusega andmebaasimallide teegist sobiva malli.

Paljud Backstage'i vaate käsud olid saadaval Accessi varasemate versioonide menüüs Fail. Lisaks leiate sellest vaatest viimati avatud andmebaaside teabe ja kui olete ühendatud Internetiga, siis ka lingid veebisaidi office.com artiklitele.

Backstage‘i vaate menüü Uus

Navigeerimispaan

Rakenduses Access 2007 uue funktsioonina kasutusele võetud navigeerimispaanil on loetletud kõik avatud andmebaasi objektid ja sealtkaudu pääsete ka nendele juurde. Navigeerimispaanil saate korraldada oma objekte objektitüübi, loomiskuupäeva, muutmiskuupäeva, (objektiseoste põhjal) seotud tabeli järgi või luua nende jaoks kohandatud rühmi. Kas vajate rohkem ruumi oma vormikujundusega töötamiseks? Saate navigeerimispaani hõlpsalt ahendada – nii võtab see vähe ruumi, kuid on siiski kättesaadav. Navigeerimispaan asendab versioonist Access 2007 varasemates Accessi versioonides kasutusel olnud andmebaasiakna.

Navigeerimispaan Põhjatuul 2007

Vahekaartidega objektid

Teie tabelid, päringud, vormid, aruanded ja makrod kuvatakse Accessi aknas vaikimisi vahekaartidega objektidena.

Märkus.: Saate seda sätet iga andmebaasi puhul eraldi muuta ja kasutada vahekaartide asemel objektiaknaid.

Vahekaartidega objektid programmis Access 2007

Objektide vahekaarte klõpsates saate hõlpsasti eri objektide vahel liikuda.

Spikriaken

Access 2010 pakub sama spikriakna kaudu hõlpsat juurdepääsu nii Accessi spikrile kui ka tootearendusmaterjalidele. Saate hõlpsalt piirata otsingu ulatust näiteks ainult tootearendusmaterjalidega. Olenemata spikriaknas seatavatest sätetest on kogu Accessi spikri ja tootearendusmaterjalide sisu alati saadaval ka võrgu kaudu veebisaidil Office.com või MSDN-is.

Lehe algusesse

Võimsamad objektiloomisriistad

Access 2010 pakub intuitiivset keskkonda andmebaasiobjektide loomiseks.

Menüü Loo

Menüü Loo abil saate kiiresti luua uusi vorme, aruandeid, tabeleid, päringuid ja muid andmebaasiobjekte. Kui valite navigeerimispaanil mõne tabeli või päringu, saate käsu Vorm või Aruanne abil luua selle objekti põhjal uue vormi või aruande.

Selle ühe hiireklõpsuga tehtava toiminguga loodavatel uutel vormidel ja aruannetel on värskendatud kujundus, mis muudab need pilkupüüdvamaks ja kohe kasutatavaks. Automaatselt loodud vormidel ja aruannetel on professionaalse ilmega kujundus – näiteks sisaldab nende päis logo ja tiitlit. Lisaks sisaldab automaatselt loodud aruanne ka kuupäeva- ja kellaajateavet ning teavitavaid jaluseid ja kokkuvõtteid.

Aruandevaade ja küljendivaade

Need rakenduses Office Access 2007 esimest korda kasutusele võetud ja rakenduses Access 2010 täiustatud vaated võimaldavad teil vormide ja aruannetega interaktiivselt töötada. Aruandevaate abil saate sirvida oma aruannet prinditaval kujul, ilma et peaksite selle printima või prindieelvaates kuvama. Kindlatele kirjetele keskendumiseks saate kasutada filtrifunktsiooni, tekstivastete otsimiseks aga otsingutoimingut. Käsu Kopeeri abil saate kopeerida teksti lõikelauale; kui klõpsate mõnda aruandes kuvatavat aktiivset hüperlinki, avaneb see brauseris.

Paigutusvaates saate teha muudatusi andmete sirvimise ajal. Paigutusvaadet saate kasutada paljude tavaliste kujundusmuudatuste tegemiseks vormi- või aruandeandmete vaatamisel. Näiteks välja lisamiseks saate lohistada välja nime uuelt paanilt Väljaloend või muuta atribuutide lehel atribuute.

Paigutusvaade sisaldab nüüd parendatud kujunduse paigutusi – rühmitatud juhtelemente, mida saate samaaegselt reguleerida. See võimaldab välju, veerge, ridu või terveid paigutusi hõlpsalt ümber korraldada. Paigutusvaates saate hõlpsalt ka eemaldada välja või lisada vormingu.

Aruanne küljendivaates

Tõhusam rühmitamine ja sortimine aruannetes

Rakenduses Office Access 2007 juurutati aruannete parem ja hõlpsamalt juurdepääsetav rühmitamise ja sortimise ning summade liitmise viis. Liideses on lihtne ja loogiline liikuda ja kui seda kasutada koos uue küljendivaatega, näete kohe ka enda tehtud muudatuste tulemusi.

Paan Rühmitamine, sortimine ja kogusumma

Oletame, et peate kuvama aruandes kogukäibe regioonide järgi. Kasutage rühmataseme lisamiseks ja kogusumma taotlemiseks paigutusvaadet ja paani Rühmitamine, sortimine ja kogusumma – aruandes kuvatakse andmete muudatused reaalajas. Rida Kogusumma hõlbustab aruande päistesse ja jalustesse summa, keskmise, loenduse, maksimumi või miinimumi lisamist. Lihtsummade puhul pole enam vaja luua käsitsi arvutatud välja. Nüüd piisab ainult kursori viimisest soovitud üksusele ja klõpsamisest.

Kogusumma loomine aruandes

Täiustatud juhtelemendipaigutused, mille abil saate luua viimistletud vorme ja aruandeid

Vormid ja aruanded sisaldavad sageli teavet tabeli kujul (nt kliendinimesid sisaldav veerg või ühe kliendi kõiki teabevälju sisaldav rida). Saate rühmitada need juhtelemendid paigutusse, mida (sh silti) saab hõlpsalt käsitleda ühe üksusena.

Käsud menüü Korralda jaotises Juhtelemendi paigutus

Kuna juhtelemente saab valida eri jaotistest (nt silt jaotise päises või jaluses), on paindlikkus võrdlemisi suur. Saate hõlpsasti teha järgmist:

 • paigutuse teisaldada või selle suurust muuta (nt teisaldada veeru vasakule või paremale);

 • paigutust vormindada (nt kliendi nimeveergu paksuks muutes esile tuua);

 • paigutusele veergu (välja) lisada;

 • paigutusest veergu (välja) eemaldada;

 • lahtreid ühendada või tükeldada (ainult rakenduses Access 2010).

Veeru teisaldamine küljendivaates

Paigutused salvestatakse teie kujundusega – nii jäävad need kättesaadavaks.

Vormide tükeldamine kiireks andmete sirvimiseks

Märkus.: Funktsioon võeti kasutusele rakenduses Access 2007.

Vormi tükeldamise abil saate luua vormi, mis ühendab andmelehevaate ja vormivaate. Saate seada atribuudi, mille järgi Access paigutab andmelehe vastavalt kas üles, alla, vasakule või paremale.

Tükeldatud vorm

Märkus.: Veebiandmebaasides pole tükeldatud vormid saadaval.

Manustatud makrod vormides ja aruannetes

Manustatud makrod võeti kasutusele rakenduses Office Access 2007.

Makrokoodi kirjutamise vältimiseks saate kasutada manustatud makrosid. Manustatud makrot talletatakse atribuudis ja see on osa objektist, kuhu see kuulub. Manustatud makrot saate muuta, muretsemata muude juhtelementide pärast, mis seda makrot võiks kasutada – iga manustatud makro on sõltumatu. Manustatud makrod on usaldusväärsed, kuna neid takistatakse automaatselt tegemast potentsiaalselt ohtlikke toiminguid.

Manustatud makro määramine sündmusele Topeltklõpsamisel

Lehe algusesse

Uued andmetüübid ja juhtelemendid

Rakenduse Access 2010 uus funktsioon Arvutatud väljad võimaldab teil talletada arvutuse tulemi. Rakenduses Office Access 2007 võeti kasutusele järgmised uued ja täiustatud andmetüübid ja juhtelemendid:

 • mitme väärtusega väljad;

 • manuse andmetüüp;

 • täiustatud memoväljad;

 • sisseehitatud kalendrijuhtelement kuupäeva-/kellaajaväljade jaoks.

Arvutatud väljad

Saate luua välja, kus kuvatakse sama tabeli muude andmete põhjal arvutatud väärtus. Arvutuse saate luua avaldisekoosturi abil, seega saate kasutada funktsiooni IntelliSense eeliseid ja pääsete hõlpsalt juurde avaldiseväärtuste spikrile.

Arvutatud andmete allikana ei saa kasutada muude tabelite andmeid. Arvutatud väljad ei toeta mõnda avaldist.

Mitme väärtusega väljad

Rakenduses Office Access 2007 tutvustatud mitme väärtusega väljal saate talletada ühe kirje kohta mitu väärtust. Oletame, et peate määrama mõnele oma töötajale või töövõtjale tööülesande, kuid soovite määrata selle mitmele inimesele. Enamikus andmebaasihaldussüsteemides ja versioonist Office Access 2007 varasemates Accessi versioonides pidite selle toimingu õnnestumiseks looma mitu-mitmele seose.

Märkus.: Access loob iga mitmeväärtuselise välja nõutava mitu-mitmele seose haldamiseks peidetud tabeli.

Mitme väärtusega väljad on eriti kasulikud, kui töötate SharePointi loendiga, mis sisaldab mõnda teenuses Windows SharePoint Services kasutatud mitmeväärtuselise välja tüüpi. Access 2010 ühildub nende andmetüüpidega.

Mitme väärtusega väli

Manuseväljad failide jaoks

Andmetüüp Manus võimaldab salvestada andmebaasi kõiksuguseid dokumente ja kahendfaile ilma andmebaasi mahtu asjatult suurendamata. Võimalusel tihendab Access manused ruumi säästmiseks automaatselt. Kui aruandele on vaja manustada Wordi dokument või soovite andmebaasi salvestada digitaalpilte, teeb manuste kasutamine selle palju lihtsamaks. Ühele kirjele saate lisada mitu manust.

Dialoogiboks Manused

Märkus.: Manusvälju saate kasutada veebiandmebaasides, kuid igal veebitabelil saab olla kuni üks manusväli.

Memoväljadel saate nüüd talletada RTF-vormingus teksti ning need toetavad redigeerimisajalugu

Tänu rakenduses Office Access 2007 kasutusele võetud RTF-vormingus teksti toega memoväljadele ei pea te enam oma kirjetes ainult lihtteksti kasutamisega piirduma. Teksti saab eri suvanditega vormindada (nt paks ja kursiivkiri, samuti erinevad fondid ja värvid ning muud levinud vormindussuvandid) ja teksti andmebaasi salvestada. RTF-vormingus tekst salvestatakse memoväljal HTML-i põhises vormingus, mis ühildub teenuse Windows SharePoint Services RTF-andmetüübiga. Saate määrata uue atribuudi Tekstivorming väärtuseks RTF-vorming või Lihttekst ja teave vormindatakse tekstiväljade juhtelementides ja andmelehevaates vastavalt valitud väärtusele.

Memoväljad on kasulikud suure hulga teabe salvestamisel. Saate konfigureerida atribuudi Lisa ainult lõppu, mis sunnib Accessi säilitama memovälja kõigi muudatuste ajaloo ning võimaldab selle vaatamist. See funktsioon toetab ka teenuse Windows SharePoint Services jälitusfunktsiooni, et saaksite kasutada Accessi SharePointi loendi sisuajaloo vaatamiseks.

Kalender kuupäeva valimiseks

Märkus.: Funktsioon võeti kasutusele rakenduses Access 2007.

Andmetüüpi Kuupäev/kellaaeg kasutavad väljad ja juhtelemendid omandavad automaatselt rakenduses Access 2007 kasutuselevõetud interaktiivse sisemise kalendri toe. Kuupäevast paremal kuvatakse automaatselt kalendrinupp. Kui soovite teada näiteks järgmise reede kuupäeva, tuleb klõpsata nuppu ja kalender kuvatakse automaatselt ning saategi kuupäeva otsida ja valida. Soovi korral saate atribuudi abil välja või juhtelemendi kalendri välja lülitada.

Lehe algusesse

Täiustatud andmeesitus

Uued andmeesitusfunktsioonid võimaldavad andmebaasiobjekte kiiremini luua ja seejärel andmeid hõlpsamini analüüsida.

Täiustatud sortimis- ja filtreerimisriistad

Oletame, et teil on vaja kiiresti leida mingi väärtus või sortida andmeveergu. Rakenduses Office Access 2007 kasutusele võetud funktsioon Automaatfilter täiendab juba niigi võimsaid filtreerimisvõimalusi, et saaksite vajalikud andmed kiiresti leida. Näiteks saate hõlpsasti valida veeru kordumatute väärtuste hulgast, mis on kasulik siis, kui teile ei meenu vajalik nimi, või sortida väärtusi kontekstimenüü suvandite (nt Sordi vanimast uusimani või Sordi väikseimast suurimani) abil.

Automaatfilter

Kõige levinumad filtrisuvandid on juba käsumenüüs hõlpsalt nähtavad, kuid saate kasutada ka kiirfiltreid, et teavet vastavalt sisestatavatele andmetele piirata. Kiirfiltri suvandid muutuvad automaatselt vastavalt andmetüübile, nii et näete sobivaid valikuid teksti, kuupäeva ja arvulise teabe jaoks.

Menüü Kuupäevafiltrid

Kogusummad ja alternatiivsed taustavärvid andmelehtedel

Andmelehevaates on rida Kogusumma, milles saate kuvada summa, loenduse, keskmise, maksimumi, miinimumi, standardhälbe või dispersiooni. Pärast rea Kogusumma lisamist tuleb viia kursor veeru lahtris asuvale noolele ja valida soovitud arvutus.

Rida Kogusumma andmelehel

Andmelehed, aruanded ja pidevvormid toetavad ridade alternatiivseid taustavärve, mida saate konfigureerida tausta vaikevärvist sõltumata. Iga teise rea varjutamine on lihtne ja valida saate kõikvõimalikke värve.

Alternatiivsete taustavärvide kasutamine andmelehel

Tingimusvorming

Access 2010 sisaldab uusi tingimusvormingu funktsioone, mis võimaldavad teil saavutada mõne Excelis saadaolevatest vormingulaadidest. Näiteks saate nüüd lisada andmeribasid, et muuta arvuveerg loetavamaks, nagu on näidatud järgmisel joonisel:

Tingimusvorming Accessi aruandes

Märkus.: Veebiandmebaasides pole tingimusvorming saadaval.

Lehe algusesse

Tõhustatud turvalisus

Täiustatud turbefunktsioonid ja tugev integreeritus teenusega Windows SharePoint Services võimaldab teabejälitusrakendusi tõhusamalt hallata ja turvalisemaks muuta. Salvestades jälitusrakenduste andmed teenuse Windows SharePoint Services loenditesse, saate kontrollida redigeerimisajalugu, taastada kustutatud teavet ja konfigureerida andmetele juurdepääsu õigusi.

Rakenduses Office Access 2007 võeti kasutusele uus turbemudel, mida on rakenduses Access 2010 veelgi turvalisemaks muudetud ja täiustatud. Ühtsed turbeotsused integreeritakse Microsoft Office'i usalduskeskusega. Usaldusväärsed asukohad lihtsustavad kõigi suurendatud turvalisusega kaustades asuvate andmebaaside usaldamist. Samas saate turvalisuse suurendamiseks laadida ka programmi Office Access 2007 rakendusi, kus koodid või makrod on keelatud, et tagada turvalisem liivakastiefekt (st ohtlikke käske ei saa käivitada). Usaldusväärsed makrod käivitatakse liivakastirežiimis.

Lehe algusesse

Andmete kogumine InfoPathi vormide ja Outlooki abil

Rakenduses Office Access 2007 kasutusele võetud andmekogumisfunktsiooni abil saate koguda Outlooki ja InfoPathi abil tagasisidet. Saate automaatselt luua InfoPathi vormi või HTML-vormingus vormi ja manustada selle meilisõnumi kehale. Seejärel saate vormi saata Outlooki kontaktidest valitud või Accessi andmebaasi väljal salvestatud adressaatidele.

Andmete kogumine meilisõnumi abil

Saate valida, kas koguda uut või värskendada olemasolevat teavet. Adressaadid täidavad seejärel vormi ja saadavad selle tagasi. Outlook tuvastab sissetulevad vormid ja võimaldab andmed automaatselt Accessi andmebaasis salvestada – uuesti tippida pole tarvis.

Eksportimine PDF- või XPS-vormingusse

Rakenduses Access 2010 saate andmeid PDF- või XPS-vormingusse eksportida ning neid sel teel printida, postitada ja meilitsi levitada, tingimusel, et installite esmalt andmete PDF- või XPS-vormingus avaldamise lisandmooduli. Vormi, aruande või andmelehe PDF- või XPS-vormingusse (laiendiga .pdf või .xps) eksportimine võimaldab jäädvustada teavet lihtsalt levitatavas vormis, mis säilitab kõik vormingu omadused, kuid ei eelda teistelt kasutajatelt teie teabe printimiseks või läbivaatamiseks Accessi olemasolu.

 • Portable Document Format.    PDF on fikseeritud paigutusega failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab failide ühiskasutust. PDF-vorming tagab, et fail säilitab nii veebis vaatamisel kui ka printimisel täpselt sellise kuju, nagu olete ette näinud, ning et faili andmeid ei saa niisama lihtsalt kopeerida ega muuta. PDF-vormingut kasutatakse ka trükikojas trükitavate dokumentide puhul.

 • XML Paper Specification.    XPS on failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab failide ühiskasutust. XPS-vorming tagab, et fail säilitab nii veebis vaatamisel kui ka printimisel täpselt sellise kuju, nagu olete ette näinud, ning et faili andmeid ei saa niisama lihtsalt kopeerida ega muuta.

Hõlpsam töö välisandmetega

Nüüd saate luua ühenduse veebiteenuse kui välise andmeallikaga. Vajate vaid veebiteenuse administraatorilt saadud veebiteenuse määratlusfaili. Pärast määratlusfaili installimist saate veebiteenuse andmetega lingitud tabeli põhimõttel linkida.

Rakenduses Office Access 2007 esimest korda kasutusele võetud funktsioonid muudavad andmete impordi ja ekspordi lihtsamaks. Näiteks saate impordi- või eksporditoimingu salvestada ning järgmine kord, kui soovite sooritada sama ülesannet uuesti, saate kasutada juba salvestatud toiminguid. Arvutustabeli importimise viisard võimaldab alistada Accessi valitud andmetüübi ning importida ja eksportida faile rakenduse Office Excel 2007 ja veelgi uuemates failivormingutes ning nende failidega linkida.

Lehe algusesse

Probleemide täiustatud tõrkeotsing

Rakenduses Office Access 2007 kasutusele võetud Microsoft Office'i diagnostika on diagnostikatestide sari, mis võimaldab kindlaks teha arvutikrahhide põhjusi. Diagnostikatestide abil saate mõne probleemi kohe lahendada ning muudele probleemidele võimalikke lahendusviise leida. Microsoft Office'i diagnostika on välja vahetanud Microsoft Office 2003 funktsiooni Avasta ja paranda ning Microsoft Office'i rakendusetaaste.

Lehe algusesse

Täiustatud õigekeelsusriistad

Õigekirjakontroll sisaldab uusi funktsioone.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×