Mis on uut lisandmoodulis Power Query?

Power Query on Exceli jaoks välja töötatud andmeanalüüsifunktsioon, mis aitab andmeid üles leida, kombineerida ja piiritleda. Power Query võimaldab teil mitme allika andmeid ühendada ja töödelda ning kasutada varem varjul olnud analüüsivõimalusi. Power Query sisaldab intuitiivseid tuvastamisfunktsioone, võimsat päringukeelt ja sisseehitatud ühiskasutusfunktsiooni, mis võimaldab analüüsitulemusi teistega jagada.

Mis on uut lisandmoodulis Power Query?

NB!: On võimalik, et peate kõigepealt Power Query funktsiooni Excelis lubama. Teine võimalus on alla laadida ja installida Power Query for Exceli kõige uuem versioon, mille korral see funktsioon lubatakse automaatselt.

Power Queryt värskendatakse igal kuul uute võimaluste ja funktsioonidega. Järgmises jaotises kirjeldatakse uusimaid värskendusi ning sellele jaotisele järgneb Power Query varasemates versioonides sisalduvate värskenduste tutvustus.

Praegune värskendus

Klõpsake praeguse Power Query väljaande allalaadimiseks järgmist nuppu.

Power Query allalaadimine

Väljaandmisaeg: mai 2015

Väljaande versioon: 2.23.4036.161

Selle kuu Power Query väljaandesse lisatakse järgmised funktsioonid. Järgmistes loendites on uute ja värskendatud funktsioonide täpsem teave.

 • Täiustatud dialoogiboks Privaatsustasemed

 • Uued tekstiveeru filtrid: Ei alga väärtusega ja Ei lõpe väärtusega

 • Täiustatud Salesforce’i konnektorid

 • Täiustatud Exceli töövihiku konnektor:

  • Veerutüübi automaattuvastus

  • Andmete eelvaadete kiirem laadimine

VÄRSKENDUSE ÜKSIKASJAD

Täiustatud dialoogiboks Privaatsustasemed – selle värskendusega täiustasime dialoogi, mis palub kasutajatel määrata päringus sisalduvate andmeallikate privaatsustasemed. Nüüd saate määrata, kas privaatsustasemed kehtivad konkreetsele allikale (nt kindlale veebilehele) või üldisemale allikale (nt kogu veebiserverile). Järgmisel pildil on näidatud, kas privaatsustasemed tuleks rakendada konkreetsele lehele või kogu saidile.

Privacy Levels

Uued tekstiveeru filtrid – nüüd saate tekstiveerge filtreerida kahe praktilise kriteeriumi abil: Ei alga väärtusega ja Ei lõpe väärtusega. Enne seda värskendust kasutati selleks kohandatud valemite redigeerimist, kuid nüüd käib see väga hõlpsalt. Valige lihtsalt üks neist filtritest tekstifiltrite menüüst. Järgmisel kuval on näha, kus uued filtrid asuvad.

Power Query column filters

Täiustatud Salesforce’i konnektorid – suur hulk meie klientidest, kes kasutavad Salesforce’i konnektorit, soovis ühendada esimesena kohandatud domeeni, mitte vaikedomeeni (töödomeen). Samuti soovisid nad Salesforce’i tabelite andmemudelisse laadimisel seoste loomise võimalust, võttes aluseks Salesforce’is juba leiduvad seosed. Enne seda värskendust pidid kliendid selleks muutma alusvalemeid, kuid soovisime protsessi nende jaoks hõlbustada.

Selle värskendusega on dialoogiboksis saadaval kaks Salesforce’i valikut (kohandatud domeeni ühendamine ja seoste loomine). Salfesforce’i tabelite vaheliste seoste importimise valik on saadaval Salesforce’i objektide konnektoris, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

Salesforce updates

Kohandatud domeeni valimine töödomeeni asemel on saadaval nii Salesforce’i objektide dialoogiboksis (näidatud üleval) ja Salesforce’i aruannete dialoogis (näidatud all).

Salesforce updates

Täiustatud Exceli töövihiku konnektor – see on üks meie kõige populaarsemaid konnektoreid. See võimaldab teil importida Exceli töövihikust tabeleid, nimega vahemikke ja töölehe toorandmeid. Selles värskenduses lisasime Exceli töövihiku konnektorile veerutüübi automaattuvastuse, nii et kasutaja ei pea imporditud veerge käsitsi õigesse andmetüüpi teisendama. Samuti täiustasime Exceli töövihiku konnektori jõudlust, nii et navigaatori ja päringuredaktori andmete eelvaated laaditakse palju kiiremini.

Ongi kõik selle kuu värskendused loetletud. Külastage meid varsti jälle järgmiste värskendustega tutvumiseks – töötame kogu aeg selle nimel, et täiendada Power Queryt uute suurepäraste funktsioonidega.

Varasemate värskenduste jaotis

Märkus.: Power Query värskendused on kumulatiivsed: iga väljaanne sisaldab eelmiste kuude värskendusi.

2015. aasta aprilli värskendused

Väljaandmisaeg: aprill 2015

Väljaande versioon: 2.22.4007.242

Selle kuu Power Query väljaandesse lisatakse järgmised funktsioonid. Järgmistes loendites on uute ja värskendatud funktsioonide täpsem teave.

 • Power Query saadavus kõigi Excel 2013 töölaua SKU-de jaoks

 • OData V4 tugi

 • Ühtne dialoogiboks suvandite jaoks

 • Andmebaasi omapäringute viipade keelamise suvand

 • Kohandatud ADFS-i autentimisteenuste tugi

 • Facebook API muudatustel põhinev värskendatud Facebooki konnektor

 • Fikseeritud komakohaga arvude tugi

 • Alternatiivne Windowsi identimisteave

 • Veebiotsingu (nüüd nimega Andmekataloogi otsing) uus asukoht lindil ja uus nimi

 • Uued teisendused

  • Tühjade ridade eemaldamine

  • Mediaani arvutamise toiming funktsioonides Rühmitusalus ja Liitväärtuse veerg.

  • Väärtuse KuupäevKellaaegAjavöönd teisendamine kohalikku aega.

 • Keskmise suurusega ja suurte andmekomplektide laadimise täiustatud jõudlus

Värskenduse üksikasjad

Power Query saadavus kõigis Excel 2013 töölaua SKU-des – selle värskendusega on Power Query saadaval kõigis Excel 2013 töölaua SKU-des. Olenevalt kasutatavast Excel 2013 SKU-st on funktsioonides mõningaid erinevusi:

 • Microsoft Office 2013 Professional Plus, Office 365 Pro Plus või Excel 2013 eraldiseisev versioon: Power Query täielik funktsioonikomplekt

 • Kõik muud töölaua SKU-d saavad Power Query täieliku funktsioonikomplekti, v.a järgmised andmekonnektorid:

  • Ettevõtte Power BI andmekataloog

  • Azure’i andmeallikad

  • Active Directory

  • HDFS

  • SharePointi loendid,

  • Oracle

  • DB2

  • MySQL

  • PostgreSQL

  • Sybase

  • Teradata

  • Exchange

  • Dynamics CRM

  • SAP BusinessObjects

  • Salesforce

Excel 2013 käivitamisel tuvastab Power Query kasutatava SKU ja aktiveerib vastava funktsioonikomplekti.

OData V4 tugi – see värskendus lisab OData V4 kanalite toe. Kasutatakse olemasolevat oData kanalite konnektorit, mis toetab nüüd ka uusima OData versiooniga koostatud kanaleid.

Ühtne suvandite dialoogiboks – koondasime töövihiku sätted ja Suvandid üheks dialoogiks, mis on nüüd hõlpsamaks navigeerimiseks korraldatud ulatuse (praegune fail vs üldine) ja kategooriate järgi.

Uue Power Query päringu dialoogiboks

Andmebaasi omapäringute viipade keelamise suvand – see võib olla kasulik kohandatud SQL-lausete määramiseks olemasoleva andmebaasiga ühenduse loomisel, eriti klientide puhul, kellel on juba keerukad SQL-päringud andmete tõmbamiseks ja kes soovivad neid rakendada Power Query kasutamit alustades.

Siiski on potentsiaalne oht, et need päringud võivad sisaldada ründeks mõeldud SQL-koodi ja käivitamisel kustutada või muuta andmebaasi sisu. Selle ohu tõttu kuvab Power Query alati turbeviiba, kui kasutaja püüab käivitada andmebaasi omapäringut väljaspool andmeallika dialooge. Hulk kliente kasutab seda lähenemisviisi kohandatud veergude või sarnaste stsenaariumitega, et dünaamiliselt luua ja käivitada andmebaasi omapäringuid. Selle puuduseks on asjaolu, et iga eri SQL-lause kohta kuvatakse turbeviip, mis nõuab kinnitust. See on väga tüütu.

Et seda lähenemisviisi kasutavate klientide tööd hõlbustada, sisaldab selle kuu värskendus võimalust andmebaasi omapäringute turbeviibad keelata.

Turbeteade.: Keelake ndmebaasi omapäringute viibad ainult vajadusel, kasutage seda funktsiooni ettevaatusega ja arvestage eelmistes lõikudes kirjeldatud võimalike ohtudega.

Andmebaasi omapäringute viipade keelamise suvandi leiate suvandite dialoogi jaotises Globaalne > Turve.

Andmebaasi omapäringute funktsioon

Kohandatud ADFS-i autentimisteenuste tugi – selle värskendusega saate kasutada kohandatud ADFS-i autentimise lõpp-punkte meie Organisatsioonikonto identimisteabe tüübiga, võimaldades juurdepääsu ADFS-i autentimist nõudvatele andmeallikatele, nt mõnele Dynamics CRM-i asutusesisesele eksemplarile. Kui administraator on Power Query registreerinud, saate juurdepääsu küsimisel kinnitada kohandatud lõpp-punkti. Samuti saate hallata juba kinnitatud lõpp-punkte dialoogis Suvandid jaotises Globaalne > Turve, nagu on näidatud järgmisel pildil.

Uus ADFS-autentimine

Facebook API muudatustel põhinev värskendatud Facebooki konnektor – seisuga 30. aprill 2015 kuulutas Facebook aegunuks oma Graph API versiooni 1.0. Power Query kasutab Graph API-t Facebooki konnektori taustal, võimaldades teil luua ühenduse oma Facebooki andmetega ja neid analüüsiga. Kahjuks tähendab Graph API versiooni 1.0 aegumine ka mõningaid muudatusi Power Query praeguses Facebooki konnektoris. Kõige olulisem erinevus seisneb õiguste kogumis, mida meil on võimalik kasutada, ja nende õigustega tagastatavates andmetes. Näiteks sõprade loendid ja uudisvood on sageli kasutatud õigused, mis on nüüd muutunud või kättesaamatud.

Enne 30. aprilli koostatud päringud ei pruugi enam töötada või võivad tagastada vähem andmeid. Pärast 30. aprilli kasutab Power Query kõigis Facebook API päringutes Facebooki Graph API versiooni 2.2. Tõenäoliselt peate selle uuesti autentima, et kinnitada uus õiguste kogum, mida Power Query küsib. Samuti saate lugeda täpsemalt Facebook API muudatuste kohta.

Fikseeritud kümnendarvu tüübi tugi – selle värskendusega lisndub fikseeritud kümnenadarvu tüübi tugi. Selle uue tüübi leiate andmetüübi menüüs vahekaardil Avaleht ja vahekaardil Transformatsioonpäringuredaktoris, aga ka veeru kontekstimenüü käsuga Muuda tüüpi.

Alternatiivne Windowsi identimisteave – nüüd saate määrata alternatiivse Windowsi identimisteabe (praeguse kasutaja asemel), kasutades identimisteabe dialoogi Windowsi identimisteabe valikut, nagu on näidatud järgmisel pildil.

Uus alternatiivse Windowsi identimisteabe võimalus

Veebiotsingu (nüüd nimega andmekataloogi otsing) uus asukoht lindil ja uus nimi – nimetasime veebiotsingu ümber andmekataloogi otsinguks ja teiseldasime selle rühmast Välisandmete toomine rühma Power BIPower Query lindi vahekaardil. Järgmisel pildil on näidatud uus nimi ja asukoht lindil.

Andmekataloogi otsingu funktsiooni uus asukoht ja nimi

Uued teisendused – täiustame pidevalt päringuredaktoris toetatavaid teisenduskomplekte. Sel kuul lisati järgmised uued teisendused (iga uue teisenduse pildid on vastava kirje all):

 • Tühjade ridade eemaldamine

  Tühjade ridade eemaldamine
 • Mediaani arvutamise toiming funktsioonides Rühmitusalus ja Liitväärtuse veerg

  Uue mediaani toiming
 • Väärtuse KuupäevKellaaegAjavöönd teisendaminekohalikku aega

  Väärtuse KuupäevKellaaegVöönd teisendamine kohalikku aega

Ongi kõik selle kuu värskendused loetletud. Külastage meid varsti jälle järgmiste värskendustega tutvumiseks – töötame kogu aeg selle nimel, et täiendada Power Queryt uute suurepäraste funktsioonidega.

2015. aasta märtsi värskendused

Väljaandmisaeg: märts 2015

Väljaande versioon: 2.21.3975.261

Selle kuu Power Query väljaandesse lisatakse järgmised funktsioonid.

 • Google Analyticsi konnektor

 • Täiendavad tehtemärgid päringuvaates andmete filtreerimise jaoks

 • Mudeliseoste automaattuvastus

 • Täiustatud dialoogiboks Seose lisamine

 • Ilma filtrite/teisendusteta andmebaasitabelite täitmise jõudluse suurenemine 40-50%

 • Palju veaparandusi

2015. aasta veebruari värskendused

Väljaandmisaeg: veebruar 2015

Väljaande versioon: 2.20.3945.102

Selle kuu Power Query väljaandesse lisatakse järgmised funktsioonid.

Jõudlustäiustused

Dynamics CRM Online’i konnektor

Märkus.: Praegu aktsepteeritakse Dynamics CRM Online’i konnektori dialoogiboksis ainult domeenis crm.microsoft.com olevaid URL-e. See ei hõlma rentnikke, mis pole ette nähtud töökeskkonnaks. Selle probleemi peaks lahendama märtsikuine värskendus. Ajutiselt saab selle kanaliga ühenduse luua OData kaudu

Navigaatori dialoogiboksi täiustused

 • Mitmedimensiooniliste allikate (analüüsiteenuste ja SAP-i äriobjektide) parem eelvaade

 • Valitud üksuste kuvamise võimalus

 • Paremad otsingufunktsioonid navigaatoripuus.

Uued teisendused

 • Vanuse arvutamise ja lahutamise toimingud kuupäeva- ning kellaajaveergude jaoks

 • Liitväärtuste veerud: uute veergude eesliite keelamise võimalus

Väljaloendi täiustused

 • Tabelite laiendamise ja ahendamise funktsioon

 • Väljade peitmise ja peidust välja toomise funktsioon

 • Optimeeritud paigutus (reasammud, veerised ja fondid)

Aruandelehtedel liikumine – klaviatuuri kasutamise tugi

Palju veaparandusi

2015. aasta jaanuari värskendused

Power BI 2015. aasta jaanuari värskendused on Poweris Querys ja Power Mapis

Power Query

Power Query 2015. aasta jaanuari värskendused on järgmised.

 • ODBC konnektor

 • Lindi rippmenüü Azure’ist

 • Töövihiku sätete dialoogiboks

 • Seose tuvastamise lubamise või keelamise võimalus

 • Päringuredaktori eelvaates kuvatav veergude ja ridade arv

 • Töövihiku kustutamise korral kuvatav päringu kustutamise kinnitusdialoog

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse värskendusi täpsemalt. Saate alati ka 2015. aasta jaanuarikuu värskenduste videot vaadata.

ODBC konnektor – Power Query abil saate nüüd luua ühenduse tavaliste ODBC pakkujatega. See võimaldab kasutajatel mitmest algselt mittetoetatud andmeallikast andmeid Power Querysse importida. Looge ühendus ja importige andmeid ODBC-põhistest andmeallikatest, määrates ühendusstringi parameetrid ja käivitamiseks vajaliku SQL-lause.

ODBC-draiver

Märkus.:  Identimisteave tuleb sisestada identimislehel, mitte ODBC andmeallika akna väljal Ühendusstring, et koos päringuga ei jagataks tahtmatult identimisteavet.

Power Query ei saa päringuetappe pärast SQL-lauset optimeerida, seega peaksite algset lauset võimalikult palju optimeerima (nt lisama klauslid „group by“ ja „join“).

Lindi rippmenüü Azure’ist – Power Query jätkab uute andmeallikate lisamist ja seetõttu tuli parema navigeerimise huvides rippmenüüd ümber korraldada. Selle kuu väljaandes on uus rippmenüü Azure’is, kust leiate Power Query Azure’iga seotud andmeallikad (varem pääses neile juurde rippmenüü Muudest allikatest kaudu).

Azure‘ist toomise rippmenüü

Dialoogiboks Töövihiku sätted – selles värskenduses on sätted Töövihiku lokaat ja Kiirühendamine üle viidud uude dialoogiaknasse Töövihiku sätted (enne pääses neile juurde lindi kaudu). Lisaks on aknale Töövihiku sätted lisatud uus suvand Seoste tuvastamine (seda kirjeldatakse rohkem järgmises jaotises). Nende sätete üleviimine oma dialoogiaknasse võimaldab meil iga sätte kohta paremat kirjeldust anda.

Töövihiku sätete dialoogiboks

Seose tuvastamise lubamise või keelamise suvand – Power Query üritab seoseid tuvastada, kui päringud andmemudelisse laaditakse. Sellised seosed võivad esineda andmeallikas endast (nt SQL-i serveris) või neid saab luua ka kasutaja päringuetappide osana. Näiteks kahe päringu liitmisel, tuvastab Power Query automaatselt päringuvahelise seose ja see seos luuakse päringute laadimisel andmemudelisse.

Seoste tuvastamine on kasulik funktsioon, kuid võib suurendada päringute laadimisaega. Tihtilugu ei vaja kasutajad neid seoseid või ei pea nad teadma, et seoseid pole. Sellisel juhul saavad nad päringu laadimisaega parandada seose automaattuvastuse välja lülitades. Selleks, et pakkuda teile võimalikult palju paindlikkust, lisasime suvandi töövihiku seose automaattuvastuse väljalülitamiseks.

Märkus.:  Seoste automaattuvastus on vaikimisi sisse lülitada ja on töövihikupõhine. Saate iga töövihiku vaikekäitumist muuta dialoogiboksis Töövihiku sätted.

Päringuredaktori eelvaate veergude ja ridade arv – päringuredaktori eelvaade näitab nüüd veergude ja ridade arvu, mis kuvatakse päringuredaktori eelvaate aknas. Veergude ja ridade arvu kuvamine võib teil aidata andmete kujust ja mahust aimu saada samal ajal teie päringutes teisendusi määratledes.

Veergude ja ridade hulk

Märkus.: Veergude ja ridade arv põhineb Päringuredaktori eelvaatel, mitte kogu andmehulga põhjal. Enamus juhtudest on imporditud andmete tegelik ridade arv palju suurem, kui Päringuredaktori eelvaates on kuvatud. Kuvatud ridade arv võib muutuda, kui eelvaates kuvatakse rohkem või vähem ridu (nt suureneb ridade arv eelvaates alla kerides).

Töövihiku kustutamise korra kuvatakse päringu kustutamise kinnitusdialoog – varem, enne praegust värskendust kustutati Exceli töövihiku kustutamise korral automaatselt ka kõik töövihikusse laaditud päringud. See põhjustas vahel juhuslikku andmekadu, kui kasutajad ei olnud sellest vaikekäitumisest teadlikud.

Põhinedes meile toodud tagasisidele, lisasime täiendava kinnituse, et selgitada, kas Exceli töövihiku päringud kustutada. Selles on järgmised kaks võimalust: päringu kustutamine või töövihikusse päringu laadimise keelamine.

Päringuakna kustutamine

2014. aasta novembri värskendused

Kõik Power BI 2014. aasta novembri värskendused sisalduvad lisandmoodulis Power Query.

Power Query

Power Query 2014. aasta novembri värskendused on järgmised:

 • SQL Serveri analüüsiteenuse konnektor;

 • Salesforce‘i aruannete ja objektide konnektor;

 • veergude laiendamine – võimalus keelata/kohandada veeru eesliiteid;

 • täiustatud valikud päringuredaktori failimenüüs;

 • juurdepääs täpsemale redaktorile päringuredaktoris päringupaanil.

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse värskendusi täpsemalt. Soovi korral saate vaadata ka 2014. aasta novembri värskenduste videot.

SQL Serveri analüüsiteenuste konnektor – saate nüüd luua ühenduse analüüsiteenuste kuupidega Power Query kaudu. See on väga oodatud Power Query täiendus, mis pakub analüüsiteenuste kuupide avastamise, teisendamise ja importimise võimalusi.

Kui kasutate konnektorit, transleerib Power Query kasutaja toimingud MDX-päringuteks allika suhtes. Konnektor töötab ka tabeli kujul esitatud andmeallikate korral, kuid on optimeeritud mitmedimensiooniliste allikate jaoks.

Uue konnektori leiab andmebaasist andmete toomise menüüst. Kui olete ühenduse loonud, saate sirvida kuupe ning valida soovitud dimensioonid, mõõdud, hierarhiad ja KPI-d, seejärel andmed filtreerida ja teisendada ning laadida need töölehele või andmemudelisse.

AS-kuubid

Salesforce‘i aruannete ja objektide konnektor – Salesforce‘i konnektor kuulub nüüd Power Query standardsete funktsioonide hulka (see on olnud eelvaates saadaval alates oktoobri algusest). See funktsioon võimaldab luua ühenduse Salesforce‘i kontodega ja importida andmeid Excelisse. Saadaval on kaks sisestuspunkti: Salesforce‘i objektid ja Salesforce‘i aruandeid.

Salesforce

Veergude laiendamine – võimalus keelata/kohandada veeru eesliiteid – vastuseks tagasisidele saavad kasutajad nüüd reguleerida veerunimede eesliiteid, mis lisatakse veergudele veeru laiendamise käigus. Varem sisaldasid uute veergude nimed eesliitena algse veeru nime ja kasutajad pidid selle igast veerust käsitsi eemaldama (veeru ümbernimetamise teel või muutes genereeritud veeru laiendamise valemit). Selle värskendusega lisati veeru laiendamise menüüsse uus märkeruut, mis võimaldab selle eesliite kasutamise keelata.

Veergude laiendamine

Lisaks saate veeru laiendamise dialoogiboksis seda eesliidet muuta.

Veergude laiendamine

Täiustatud valikud päringuredaktori failimenüüs – päringuredaktori menüüs Fail pääseb nüüd suvanditele ja sätetele juurde ilma redaktorist lahkumata. Praegu ei pääse menüü Fail kaudu juurde töövihiku sätetele, kuid loodame selle võimaluse lisada koos järgmine kuu ilmuva värskendusega.

Uus menüü-üksus

Juurdepääs täpsemale redaktorile päringuredaktoris päringupaanil – nüüd pääseb päringuredaktoris mitme päringuga töötades hõlpsamini juurde täpsemale redaktorile. Lihtsalt paremklõpsake päringut, mida soovite muuta, ja valige kontekstimenüüs Täpsem redaktor kontekstimenüüs. Nii lihtne see ongi.

Täpsem redaktor

2014. aasta oktoobri värskendused

Kõik Power BI 2014. a oktoobri värskendused leiate lisandmoodulist Power Query. Järgmine jaotis sisaldab teavet lisandmooduli Power Query selle kuu uuenduste kohta.

Power Query

Power Query 2014. aasta oktoobri värskendused on järgmised.

 • Uus teisendus: päiste kasutamine esimese reana

 • Veeru nime väli veergude ühendamise dialoogiaknas

 • Andmete aegumise hoiatus uutes päringutes

 • Kiirpääsu tööriistariba on nüüd päringuredaktoris saadaval

 • Funktsiooni kutsumine otsingust

 • Värskendamise korral Exceli arvuvormingu säilitamine

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse värskendusi täpsemalt. Saate alati ka 2014. a oktoobri värskenduste videot vaadata.

Uus teisendus: päiste kasutamine esimese reana – päiste esimeste ridade allapoole nihutamine on nüüd hõlpsam kui varem. Päringuredaktor sisaldab nüüd lindinuppu Päised esimesel real, mis asub otse nupu Kasuta esimest rida päistena all. Järgmisel pildil on kujutatud uut lindinuppu.

PQ värskendused

Veergude ühendamise dialoogiboksi väli Veeru nimi – veergude ühendamise dialoogiboks võimaldab nüüd ühendatud veeru kohe ümber nimetada. Edaspidi lisandub ka uute veergude nimetamise võimalus (näiteks veeru laiendamise või koondamise korral). Järgmisel pildil on kujutatud uut dialoogiboksi.

PQ värskendused

Andmete aegumise hoiatus uutes päringutes – hoiatus kuvatakse nüüd iga kord, kui laaditud päring on üle 24 tunni vana, ning see sisaldab päringu ligikaudset vanust (kui kaua Power Query on seda talletanud). See teave kuvati varem päringuredaktori olekuribal, kuid nüüd on see hoiatusena esile tõstetud.

Power Query kasutab kohalikku eelvaate vahemälu, mis suurendab jõudlust ja parandab reageerimist, kuid paljud kasutajad arvasid enda sõnul, et eelvaateandmed on valed, kuigi tegelikult polnud andmeid lihtsalt värskendatud.

Kasutajad saavad kas hoiatusele reageerida, värskendades eelvaate ajakohastamiseks päringut, või hoiatust eirata ning alustada tööd olemasolevate eelvaateandmetega. Järgmisel pildil on kujutatud uut hoiatust.

PQ värskendus

Kiirpääsu tööriistariba on nüüd päringuredaktoris saadaval – päringuredaktor sisaldab nüüd kiirpääsu tööriistariba, mis võimaldab teil ühe hiireklõpsuga teha sagedasemaid toiminguid. Vaikimisi sisaldab tööriistariba menüüd Saada naeratus/kulmukortsutus, et saaksite meile hõlpsalt tagasisidet anda – võtame seda alati arvesse.

Järgmisel pildil on kujutatud uut kiirpääsu tööriistariba.

PQ värskendus

Selleks et teil oleks sagedasi toiminguid võimalikult mugav tööriistaribale lisada, saate lindinuppu paremklõpsata ja valida käsu Lisa kiirpääsu tööriistaribale, nagu on näidatud järgmisel pildil.

PQ värskendused

Funktsiooni kutsumine otsingust – saate päringufunktsioone otse veebiotsingust kutsuda, selle asemel et need töövihikusse laadida ja sealt kutsuda. See aitab teil lihtsamalt otsida ja päringufunktsiooni kasutada ning muudab teie töö sujuvamaks.

Saate päringu ka töövihikusse lisada, et päringufunktsiooni soovi korral sealt kutsuda. Järgmisel pildil on kujutatud otsingut, mis tagastab päringufunktsiooni.

PQ värskendus

Värskendamise korral Exceli arvuvormingu säilitamine – pärast värskendamist säilib Power Query tabelis Exceli töölehtede lahtrites määratud arvuvorming. See on eelmiste väljaannete kasutajate taotletud muudatus.

Järgmisel pildil on näidatud, kuidas arvuvorming jääb pärast värskendamist muutmata.

PQ värskendus

2014. aasta septembri värskendused

Kõik Power BI 2014. a septembri värskendused leiab lisandmoodulist Power Query. Järgnev jaotis sisaldab teavet lisandmooduli Power Query selle kuu uuenduste kohta.

Power Query

Power Query 2014. aasta septembri värskendused on järgmised.

 • Täiustati dialoogiaboksi Andmeallikate sätted

 • Täiustati suvandi Sisesta indeksiveerg muutumist

 • Lisasuvandid redaktori päringunavigaatoris (järjesta ümber, kustuta, rühmita)

 • Suvand Power Query uuenduste teatiste keelamiseks

Järgnevates jaotistes kirjeldatakse värskendusi täpsemalt. Saate alati ka 2014. a septembri värskenduste videot vaadata.

Täiustatud dialoogiboksAndmeallikate sätted – olulised muudatused dialoogiboksis Andmeallikate sätted, kõrvaldati funktsionaalsuslüngad. Selle värskendusega võimaldab dialoogiboks Andmeallikate sätted teil teha järgmist.

 • Andmeallikate sorteerimine nime/tee või andmeallika tüübi järgi.

 • Andmeallika loendist otsimine.

 • Mitme üksuse valimine ja kustutamine või nende privaatsusastme muutmine.

Järgneval pildil on kujutatud uus andmeallika sätete dialoogiboks:

Täiustatud andmesätted

Lisaks dialoogiboksi Andmeallika sätted täiustamisele saavad kasutajad nüüd selle dialoogiboksis Redigeeri teha järgmist.

 • Talletatud identimisteabe redigeerimine või kustutamine.

 • Määrata, kas Power Query krüptib valitud andmeallika ühendusi.

 • Valitud andmeallika privaatsustaseme modifitseerimine (või määramine, esimesel korral).

 • Andmebaasiallikate jaoks teada saamine, kas kohalik päring on kinnitatud, ja kõikide kinnituste tühistamine.

Järgmisel pildil on kujutatud dialoogiboks Redigeeri:

Andmeallika sätete dialoogiboks Redigeerimine

Täiustatud Lisa indeksi veergteisendamine – Päringutes olevad uued indeksi veerud on nüüd kohandatavad, selle asemel, et nullist alustada ja iga järgnevad rea kasvu on võimalik nüüd täpsustada. Järgmisel pildil on see kujutatud seda uut funktsiooni:

Uue veeruindeksi kohandamine

Päringunavigaatori lisasuvandid – eelmise kuu värskendus tutvustas päringuredaktori hulka kuuluvat päringunavigaatorit. Selle kuu värskendustega saab päringunavigaator nüüd päringuid loendis ümber korraldada, päringuid kustutada ja päringurühmi luua ning hallata.

Navigeerimispaani uued võimalused

Suvandid Power Query värskenduste keelamiseks – värskendused on suurepärased, kuid seda on ka paindlikkus. See värskendus sisaldab suvandit, mis võimaldab dialoogiboksis Suvandid teatised keelata. Järgnev installeri käsurea argument keelab ka süsteemisalve värskenduste teatised:

PowerQuery.msi DISABLE_UPDATE_NOTIFICATION=1

Järgmisel pildil on kujutatud uus märkeruut dialoogiboksis Suvandid, mis keelab teatised.

Värskenduste teatiste keelamine

2014. aasta augusti värskendused

2014. aasta augusti Power BI värskendused kuuluvad enamjaolt lisandmooduli Power Query hulka. Muud funktsioonid saavad värskendusi siis, kui need väljastatakse avalikult. Nagu on võimalik lugeda järgmises jaotisest, on sellel kuul läbi viidud palju Power Query värskendusi.

Power Query

Selle kuu värskendused sisaldavad uusi funktsioone ja olemasolevate funktsioonide kasutatavuse täiustusi. Nagu alati, lisateavet Power BI kohta leiate veebilehelt www.powerbi.com. 2014. aasta augusti värskendused on järgmised.

 • Binaarsete veergude (nt piltide) tugi andmemudelis

 • Päringuredaktoris mitme päringu redigeerimine

 • Liigendtabeliveerud

 • Tekstitoimingute automaatne tüüpide kooshoidmine iga skalaarse veeru tüübi üle (arvu, kuupäeva jne).

 • Dialoogiboks Päringuatribuudid nime ja kirjelduste redigeerimiseks

 • Lihtsustatud Päringu ühiskasutus

 • Suvand Luba jälgimine dialoogiboksis Suvandid

Järgmised jaotised kirjeldavad iga uut funktsiooni või värskendust täpsemalt. Ja kui olete huvitatud, saate vaadata videot, milles käsitletakse ka selle kuu uuenduste komplekti.

Binaarsete veergude (nt piltide) andmemudelisse laadimise tugi – see värskendus võimaldab kasutajatel laadida lisandmoodulis Power Query binaarseid veerge andmemudelisse. Kasutajad saavad andmeosi andmemudelisse andmeallikatest, mis toetavad seda andmetüüpi (nt SQL Server), alla laadida ja kasutada olemasolevaid Power Query teegifunktsioone (nt File.Contents ja Web.Contents) sisu laadimiseks ning talletamiseks andmemudeli täpsustatud asukohast. Järgmisel pildil on kujutatud päringuredaktori aken koos pildiga, mis kuulub päringu juurde. Power Query

Kui kahendandmete veeruga tabel laaditakse lisandmoodulist Power Query andmemudellise, tuleb PowerPivoti aknas teha järgmised kaks toimingut.

 1. Avage menüüs Kujundus dialoogiboks Tabeli atribuudid ja lubage veerg, mis sisaldab kahendandmeid.

 2. Kohandage tabeli käitumist menüüs Täpsem, et näidata kahendandmete veergu vaikimisi pildina.

Pärast nende toimingute lõpetamist, saab neid pilte visualiseerida Power View aruandes, sarnaselt allolevale pildile.

Bloobidega Power View

Päringuredaktoris mitme päringu redigeerimine – päringuredaktori aknal on nüüd navigeerimispaan, mis võimaldab kasutajatel kiiresti erinevaid päringuid kuvada, ilma et nad peaksid päringuredaktorit sulgema või pöörduma paani Töövihiku päringud poole. Navigeerimispaan sisaldab töövihiku päringute ja päringurühmade loendit, sarnaselt paanile Töövihiku päringud. Järgmisel pildil on kujutatud navigeerimispaan päringuredaktori aknas.

Power Query navigaatoripaan

Liigendtabeliveerud – selle kuu uuendus sisaldab Liigendtabeliveergude esmaklassi kasutajaliidese tuge. Enne seda värskendust, viidi liigendtabeliveergude toimingud läbi sisestades vastavat teegifunktsiooni (Table.Pivot), mis ei olnud eriti nähtaval ja oli vajaminevate parameetrite tõttu vägagi keeruline. Selle värskendusega saavad kasutajad lindil nuppu Liigendtabeliveerud hõlpsalt kasutada, nagu on kujutatud järgmisel pildil.

Power Query: lindi nupp Liigenda veerud

Klõpsates valitud veeruga nuppu Liigendtabeliveerud avab suvandite menüü, mis võimaldab veeru väärtusi kohandada ja sisaldab funktsiooni Liitmine nendele väärtustele lisamiseks. Lisateabe jaoks on link Spikker ja ka näited lisandmoodulis Power Query olevatest liigendtabeliveergudest.

Power Query - dialoogiboks Liigendveerg

Tekstitoimingute automaatne tüüpide kooshoidmine iga skalaarse veeru tüübi üle (arvu, kuupäeva jne). – selle värskendusega muutusid veergude tasemel tehtavad teisendused lihtsamaks. Power Query saab nüüd läbi viia teksti muutusi (nt veergude tükeldamine/ühendamine, suured/väikesed tähed jne) igasugustes skalaarväärtusega veergudes näiteks arvud (täisarvud või kümnendmurrud) või kuupäeva ja kellaaja veergudes. Olemasoleva veeru muutmisel või olemasolevatel andmetel põhineva uue veeru lisamisel tegeleb Power Query nüüd automaatselt veerutüüpide teisendamisega, et tekstitoimingud saaksid töötada ootuspäraselt. See vähendab vajadust muuta veerutüüpe, et valmistada ette veergude teisendusi. Järgmisel pildil on kujutatud lindikäsud, mis lubavad automaatset sundi.

Power Query - teksti automaatne parandamine

Dialoogiboks Päringuatribuudid nime ja kirjelduste redigeerimiseks – vastuseks klientide palvetele (klientide tagasiside), sisaldab see värskendus uut dialoogiboksi Atribuudid päringu nime ja kirjelduse muutmiseks. Dialoogiboksile Atribuudid pääseb juurde menüü Päringud lindilt ja tööpaanilt Töövihiku päringud.

Dialoogiboks Power Query päringuatribuudid

Dialoogiboks Atribuudid on juurdepääsetav ka Päringuredaktori lindil olevast menüüst Avaleht, nagu on kujutatud järgmisel pildil.

Power Query suvandid päringuredaktoris

Lihtsustatud Päringu ühiskasutus – päringu ühiskasutuse protsessi selgitamiseks ja hõlbustamiseks, on funktsiooni Päringu ühiskasutus terminoloogia nüüd palju täpsem toote käitumise kohta. Kasutajad saavad saata päringu ajahetke eksemplari Power BI andmekataloogi ja anda ühiskasutusse teatud kasutajatega, kasutajate rühma või terve organisatsiooniga. Dialoogiboksi sisestusväljad on nüüd jagatud kaheks vahekaardiks. Päring, mis sisaldab kataloogi saadetud päringu atribuute, ja Ühiskasutus, mis täpsustab, kellele kuvatakse Power BI andmekataloogis päring. Mõlemal pildil on vastavalt kujutatud dialoogiboksid Päring ja Ühiskasutus.

Päringu jagamine - dialoogiboks Päring Power Query - dialoogiboks Päringu jagamine

Power BI andmekataloogi päringute haldamiseks kasutage lindinuppu Minu andmekataloogi päringud, mis asub Power Query menüü rühmas Power BI, nagu on kujutatud järgmisel pildil.

Päringute haldamine andmekataloogis

Suvand Luba jälgimine dialoogiboksis Suvandid – selle värskendusega on Power Query jälitusi Microsoftile palju lihtsam saata. Dialoogiboksis Suvandid lülitab lihtne märkeruut jälgimise sisse, nagu on kujutatud järgmisel pildil.

Uus suvand: märkeruut Jälitamine

Jälgimine lülitatakse automaatselt välja, kui kõik Exceli eksemplarid suletakse, et säästa kõvakettaruumi.

2014. aasta juuli värskendused

Sel kuul on palju värskendusi Power BI erinevates funktsioonides ja sellega seotud alades. Järgmised jaotised sisaldavad linke lisateabele, sh ajaveebipostitustele. Selle värskenduse kirjeldamise teatud kohtades on kasulik ka kuvatõmmis, seega oleme ka selle lisanud.

Lisateavet Power BI kohta leiate veebilehelt www.powerbi.com.

Power Query

Uusim Power Query värskenduste kogum on lisatud Power Query allalaadimisele, mille saate siit. Lisatud on järgmised värskendused.

 • Paindlikumad laadimise suvandid

 • Päringurühmad

 • Täiustatud tõrkesilumise kogemus

 • Täiendavad päringuredaktori muudatused

 • Ühe veeru põhjal matemaatiliste toimingute määratlemine

 • Dialoogiboks Suvandid

 • Värskenduste teatised

Järgnevad lõigud annavad ülevaate igast värskendusest. Iga värskenduse kohta lisateave saamiseks külastage Power Query ajaveebi. Seal leiate kuvatõmmiseid ja videoid, mis kirjeldavad neid värskendusi põhjalikumalt.

Lisaks saavad nüüd Power BI administraatorid võimaldada SharePoint Online‘i dokumenditeegi otsimist Power Query kaudu. Selle värskenduse kohta leiate täpsemat teavet jaotisest, mis asub selle kuu värskenduste kirjelduse lõpus.

Paindlikumad laadimissuvandid – paljud kliendid on huvitatud töövihikus päringute laadimise koha ja viisi suuremast kohandamisest. Uus dialoogiboks Laadimise suvandid võimaldab määrata, kas päring laaditakse töölehele või andmemudelisse ja kas see laaditakse olemasolevale töölehele (selles asemel, et laadida uuele töölehele). Selles väljaandes on selgem ka päringu laadimine tabelina või ühendusstringina. Need valikud on saadaval kõikjal, kus on võimalik päringut laadida (nt otsingutulemites, navigeerimispaanil, päringuredaktoris jne). Järgmisel pildil on kujutatud päringuredaktor, kus binaarpildi objekt on laaditud veeruna.

Päringurühmad – selle värskendusega saate valida mitut töövihiku päringut (juhtklahv CTRL + klõps) ja luua kohandatud rühmi. Kohandatud rühmadega saate päringuid lihtsamalt korraldada ja liigitada või läbi viia hulga toiminguid rühmitatud päringutes.

Täiustatud tõrkesilumise kogemus – näidik, mis tuvastab tõrgetega ridade arvu, on nüüd tehtud hüperlingiks, mis pakub tõrgetega ridadest eelvaadet. See võimaldab teil tulemusi uurida ja neid mõjutada. See sisaldab ka reaindeksit, mis aitab tõrgete asukoha kindlaks määrata.

Täiendavad päringuredaktori muudatused – saate nüüd ridades tõrkeid ignoreerimise asemel asendada. Seda saate teha päringuredaktori menüüs MUUDA. Kuvatakse dialoogiaken, kuhu saate sisestada väärtuse, millega asendate tõrked.

Ühe veeru põhjal matemaatiliste toimingute määratlemine – matemaatiliste toimingute rakendamiseks on klientidel sageli vaja lisada uusi veerge. Selles väljaandes saab matemaatilisi toiminguid luua, valides ainult ühe veeru.

Dialoogiboks Suvandid – saate rakendust Power Query nüüd lähtestada tema vaikekäitumisse kasutades dialoogiboksi Suvandid.

Värskenduste teatised – me küll tahame, et oleksite Power Query värskendustest teadlik, kuid oleme saanud tagasisidet süsteemisalves Power Query värskenduste kuvamise sagedusest ja võtsime selle arvesse. Selle värskendusega oleme piiranud süsteemisalve värskenduste teatisi kolmele korrale värskenduse kohta ja mitte enam kui korra päevas.

Vaade Power View

Power View selle kuu värskendused sisaldavad HTML5 uut funktsiooni. Värskenduste sisu on järgmine.

 • Esitusteljega mull- ja punktdiagrammide värskendused

 • Värskenduste filtreerimine

 • Väikeste hulgidiagrammide värskendused

Esitlusteljega mull- ja punktdiagrammide värskendused – esitlusteljega mull- ja punktdiagrammide värskendused võimaldavad teil teha järgmisi toiminguid.

 • Esitlusteljel eri kohtade puudutamine diagrammi raamide vahetamiseks.

 • Muudes visualiseeringutes väärtuste esiletõstmine ristfiltreerib esitusteljega mull- ja punktdiagramme.

 • Filtriala tükeldid ja filtrid filtreerivad ka esitusteljega mull- ja punktdiagramme.

 • Esitusteljega mull- ja punktdiagrammides süvitsi minemine ja nende varundamine

Pange tähele, et mull- ja puntdiagrammides väärtuste esiletõstmine ei ristfiltreeri tabeli muid visualiseeringuid.

Värskenduste filtreerimine – paanis Filtrid saate nüüd redigeerida täiendatud testi ja arvu filtreid.

Väikeste hulgidiagrammide värskendused – saate nüüd väikestes hulgidiagrammides süvitsi minna, varundada ja väärtusi esile tuua muude visualiseeringute ristfiltreerimiseks.

Järgneval pildil on kuvatud väikeste hulgidiagrammide kogum, kus on valitud süvitsiminek.

Andmehalduslüüs

See kuu Andmehalduslüüsi (versioon 1.2) värskendused sisaldavad mitut erinevat andmeallikat ajakava andmete värskendamiseks ja lüüside rühmitamise funktsiooni.

 • Töövihikute andmete värskendamise ajastamine koos üle kahekümne erineva andmeallika tüübiga.

 • Mitme lüüsi rühmitamine eksemplari paremaks koormusetasakaalustuseks ja kättesaadavuseks.

Andmevärskenduste ajastamine – kasutajad saavad nüüd töövihikute andmevärskendust ajastada koos Power Query ühenduste üle kahekümne erineva andmeallika tüübiga. Andmeallikate terve loendi vaatamiseks lugege käesolevat artiklit.

Järgneval pildil on kuvatud OData kanali andmevärskendus.

OData kanal ja andmete värskendamine

Mitme lüüsi rühmitamine – koormustasakaalustuse ja kättesaadavuse parandamiseks saavad administraatorid nüüd lisada mitu lüüsi eksemplari ühte rühma. Tähistades mitut lüüsi ühes rühmas saavad kasutajad nüüd täpsustada rühma lüüsina, mille tulemusena on rühmas automaatne tõrkesiire. Juhul kui üks lüüs ei tööta, valitakse rühmas automaatselt muud lüüsid kasutaja ühenduvuse säilitamiseks.

Järgneval pildil on kujutatud kolm lüüsi eksemplari ühes rühmas.

Mitme lüüsi rühmitamine

Rakendusega Power Query SharePoint Online‘i dokumenditeegis otsimine

Power BI administraatorid saavad nüüd võimaldada SharePoint Online‘i (SPO) dokumenditeegi otsimist Power Query kaudu. Selles dokumenditeegis olevad Exceli töövihikud muutuvad saadaval olevateks andmeallikateks, mida kuvatakse päringutulemustes.

Järgmisel pildil kuvatakse Power BI halduskeskust ja SharePoint Online‘i dokumenditeegi lisamise suvandit avatud andmeallikana.

Power BI halduskeskus: andmeallika lisamine

Administraator sisestab dokumenditeegi URL-i ja lubab pärast autentimist SPO dokumenditeeki andmeallikana kuvada.

SPO otsing Power Query‘st

2014. aasta aprilli värskendused

Järgnevatest loenditest leiate värskenduste kirjeldused rakendusele Power BI for Office 365.

Halduskeskus

 • Täiustatud kirjeldus selle kohta, kuidas hankida ühendusstringi Exceli töövihikust.

Andmehaldus

Täiustused andmeallikate haldusviisidele:

 • Andmeallikate loendis kuvatakse iga andmeallika värvkodeeritud olek seisundina „Täielik“, „Pooleli“ või „Puudub“. Sel viisil on lihtsam andmeallikaid hallata.

 • Saate filtreerida andmeallikate loendi kas oma päringute andmeallikate või kõigi andmeallikate järgi.

Q&A

Kas saite ammendava ülevaate Q & A abil?  Nüüd saate jagada oma uuringutulemusi otsinguväljast paremal asuvate nuppude Anna meili teel ühiskasutusse ja Jaga linki abil.

2014. aasta märtsi värskendused

Järgmises loendis on esitatud teenuse Power BI for Office 365 ja Exceli ärianalüüsifunktsioonide Power Query ja Power View värskendused.

Power Query

 • Uus valikukaev mitme tabeli importimiseks

 • Päringuredaktori menüülindi täiustused

 • Päringusse vaheetapi lisamisel kuvatakse nüüd hoiatus

 • Kohandatud veeru lisamise täiustused

 • Privaatsustasemeid selgitav teade sisaldab rohkem teavet

 • Tabelist valimise täiustused

 • Päringu laadimisel eristatakse nüüd tühistamisi ja tõrkeid

Power Query uusima versiooni saate alla laadida lisandmooduli Microsoft Power Query for Excel allalaadimise lehelt.

Power View in HTML5 ja Power BI Windowsi rakendus

 • Nüüd saab kuvada paane

 • Nüüd saab kuvada andmebaasi pilte

 • Maatriksis saab süvitsi ja taas üldisemaks minna

 • Tabelite ja maatriksite puuteseadmes kasutamise täiustused

Rakendus Power BI for Windows

 • Lisakeeled – nüüd saab rakenduse kuvada üheksas keeles

 • Nüüd saab kuvada ühe andmesarjaga kaarte

 • Windows 8.1 võimaluste ärakasutamine

Q&A

Keskkonna SharePoint Online täiustused:

 • On tehtud lihtsamaks Q&A otsingutulemi täpsustamine, konsolideerides juhtelemente ekraani paremas servas saadaolevate visualiseeringu tüübi, filtrite ja lisaväljade abil.

 • Esiletõstetud küsimused kuvatakse nüüd eraldi lehel.

Sagedamini kasutatavatele toimingutele kiireks juurdepääsuks on otsinguvälja kõrvale lisatud navigatsioonielemendid.  Näiteks saate nüüd esiletõstetud küsimuste kollaažis tagasi liikuda.

2014. aasta veebruari värskendused

Microsoft Power BI for Office 365 on eelvaateversiooni asemel üldiselt kättesaadav

2014. aasta jaanuari värskendused

Enamik jaanuari värskendustest olid tootekvaliteedi täiustused – see väljaanne sisaldab üle 250 probleemi lahenduse ja täiustuse (peamiselt seotud Power Queryga).

Power Query

Power Query uued funktsioonid:

 • See väljaanne sisaldab üle 250 täiustuse ja probleemi lahenduse

 • Tekst- ja CSV-vormingus failide importimise olulised täiustused (sh automaatne veerueraldajate tuvastus)

 • Päringuredaktori funktsioon Täpsem redaktor on nüüd saadaval lindi menüüs Vaade

2013. a detsembri värskendused

Detsembris tehti mitu värskendust. Järgmistes jaotistes on neid värskendusi kirjeldatud.

Power Query

Power Query uued funktsioonid:

 • Power Query saab nüüd ühenduse luua rohkemate andmeallikatega:

  • Sybase IQ

  • Exchange

  • Dynamics CRM Online

 • Paanil Navigaator mitme tabeli valimisel tuvastab Power Query automaatselt andmebaasi seosed.

 • Funktsioon Asenda ühispäring on eemaldatud.

 • Nüüd saab päringu saab ühiskasutusse anda hüpikakna Päring kaudu.

 • Päringuredaktori menüülindile lisati uued nupud Täida alla, Sordi tõusvas järjestuses, Sordi laskuvas järjestuses ja Numbrimuundused.

 • Menüüsse Otsi lisati nupp Sertifitseeritud, mis võimaldab otsingutulemites kuvada ainult serditud tulemid.

Halduskeskus / andmehalduslüüs

Power BI halduskeskuse uued funktsioonid:

Lisaks on 2013. a detsembri värskendusega muudetud halduskeskuse ühte funktsiooni.

 • Süsteemiseisundi teavet ei saa jälgida halduskeskuse armatuurlaua ega OData kanali kaudu.

Detsembri muud värskendused hõlmavad muuhulgas järgmist.

2013. a novembri värskendused

Power Query

Selle kuu värskendusega Power Query võimaldab volitatud ärikasutajatel kinnitada Power BI andmekataloogis ühispäringuid kui volitatud.

 • Ainult andmehalduri rolliga liikmed saavad kinnitada ühispäringuid. Power BI administraatorid saavad haldusekeskuses lisada kasutajad andmehalduri rolli.

 • Andmehalduri rolliga liikmed saavad rakendada tähise Sertifitseeritud päringute ühiskasutuse lubamisel ja määrata (või eemaldada) tähise Sertifitseeritud ühispäringu metaandmete redigeerimisel Power Querys.

 • Serditud päringud on Power Query otsingutulemites ja otsingu eelvaate hüpikaknas tähistatud eriikooniga – lindiga Serditud päringu ikoon . Kasutajad saavad filtreerida otsingutulemid kuvama ainult serditud päringuid.

  Lisateavet leiate artiklist Päringute kinnitamine.

  Saadaval on veel võimalusi.

 • Nüüd saab Exceli töövihiku kõiki päringuid ühes kohas hõlpsasti kuvada ja hallata (redigeerida, dubleerida, viidata, ühendada, lisada, ühiskasutusse anda ja kustutada). Lisateavet leiate artiklist Päringute vaatamine ja haldamine töövihikus.

 • Nüüd saab andmebaasi omapäringute abil andmeid importida kõigist Power Querys toetatud andmebaasidest (v.a Microsoft Access). Lisateavet leiate artiklist Andmete importimine andmebaasist andmebaasi omapäringuga.

 • Nüüd saab toiminguid Ühenda ja Lisa teha päringuredaktoris tekstisiseselt ehk uue etapina praeguse päringu lõpus, mitte uue päringuna.

 • Nüüd saab Power Querys luua ühenduse rakenduse Microsoft Azure tabelimälu allikatega, vt Ühenduse loomine Windows Azure´i tabelimäluga.

 • Selles väljaandes on oluliselt täiustatud hierarhiliste andmeallikate (nt andmebaasid, veebilehed, OData kanalid jne) importimist ja navigeerimist. Saate otse valida tabeli ja laadida selle töövihikusse. Lisatud on ka võimalus importida sama allika mitu üksust korraga ja määrata, kas need lisatakse uuele Exceli lehele või andmemudelisse.

 • Nüüd saab päringuredaktoris eelnevalt määrata iga päringu laadimissätted ega pea neid enam muutma pärast algset laadimist ja töövihikus pole erinevaid jäänukeid. Kui tühjendate ruudu Laadi töölehele, siis ei looda enam päringu jaoks lehe kohatäidet, kuna päringule pääseb nüüd juurde külgpaanilt Töövihiku päringud.

 • Nüüd saab muundamistoiminguteks kasutada päringuredaktori menüülinti. Menüülindil ja päringu kontekstimenüüdes on samad funktsioonid.

Halduskeskus / andmehalduslüüs

2013. a oktoobri värskendused

Selle kuu Power Query värskendused tõid teieni Power BI meeskonna ajaveeb. Uurige julgelt ka Power BI meeskonna värskemait ajaveebi.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×