Mis on kaitstud vaade?

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Internetist ja muudest ebaturvalistest asukohtadest pärit failid võivad sisaldada viirusi, ussviirusi või muud ründevara, mis võib teie arvutit kahjustada. Teie arvuti kaitsmiseks avatakse need potentsiaalselt ebaturvalistest kohtadest pärit failid kirjutuskaitstuna kaitstud vaates. Kaitstud vaate abil saate lugeda faili ja vaadata selle sisu ning lubada faili redigeerimise, vähendades samas võimalikke ohte.

Selle artikli teemad

Miks avatakse failid kaitstud vaates?

Kuidas kaitstud vaatest väljuda, et faili saaks redigeerida, salvestada või printida?

Miks ei saa kaitstud vaatest väljuda?

Failis tuvastati probleem

Soovin kaitstud vaate sätteid muuta

Soovin tagasi võtta otsuse usaldada dokumenti/dokumente, mida olen varem otsustanud mitte avada kaitstud vaates

Usalduskeskuses olevate kaitstud vaate sätete selgitused

Mis juhtub kaitstud vaates lisandmoodulitega?

Mis juhtub kaitstud vaates pilvefontidega?

Kuidas kasutada ekraanilugejaga kaitstud vaade?

Miks avatakse failid kaitstud vaates?

Kaitstud vaade on kirjutuskaitstud režiim, milles enamik redigeerimisfunktsioone on keelatud. Fail võidakse avada kaitstud vaates mitmel põhjusel.

 • Fail avati Interneti-asukohast.    Kui kaitstud vaates kuvatakse teade „Olge ettevaatlik – Internetist pärit failid võivad sisaldada viirusi. Kui teil pole vaja redigeerida, on ohutum töötada kaitstud vaates,“ on fail avatud Internetist. Internetist pärit failidesse võib olla manustatud viirusi jm kahjulikku sisu. Soovitame redigeerida dokumenti ainult siis, kui selle sisu usaldate.

  Internetist pärineva dokumendi kaitstud vaade

 • Fail võeti vastu Outlooki manusena ning arvuti poliitika on määratlenud saatja ohtlikuna.    Kui kaitstud vaates kuvatakse teade „Olge ettevaatlik – meilimanused võivad sisaldada viirusi. Kui teil pole vaja redigeerida, on ohutum töötada kaitstud vaates,“ pärineb fail potentsiaalselt ohtlikult saatjalt. Soovitame redigeerida dokumenti ainult siis, kui selle sisu usaldate.

  Kaitstud vaade ebausaldusväärsete meilimanuste korral

 • Avatav fail asub ebaturvalises asukohas.    Kui kaitstud vaates kuvatakse teade „Avatav fail asub ebaturvalises asukohas. Klõpsake lisateabe saamiseks,“ avati fail ebaturvalisest kaustast. Ebaturvaliseks asukohaks on näiteks ajutiste Interneti-failide kaust. Soovitame redigeerida dokumenti ainult siis, kui selle sisu usaldate.

  Kaitstud vaade ebaturvalise asukoha korral

 • Fail on failiblokeeringu poolt blokeeritud.    Järgnevad pildid on näidised. Lisateave failiblokeeringu kohta.

  Blokeeritud ja redigeerimiskeeluga failide kaitstud vaade

  Redigeerimine pole lubatud.

  Blokeeritud dokumentide kaitstud vaade, kus redigeerimine on lubatud

  Redigeerimine on lubatud, kuid mitte soovitatav, kui te ei usalda sisu täielikult.

 • Faili valideerimise tõrge.    Kui kaitstud vaates kuvatakse teade „Office on selles failis tuvastanud probleemi. Faili redigeerimine võib teie arvutit kahjustada. Klõpsake lisateabe saamiseks,“ siis ei õnnestunud faili valideerida. Faili valideerimisel skannitakse faili struktuurimuutustest tulenevate turbeprobleemide tuvastamiseks.

  Dokumentide kaitstud vaade Office’i faili valideerimise nurjumise korral

 • Fail on avatud kaitstud vaates suvandi Ava kaitstud vaates abil.    Kui kaitstud vaates kuvatakse teade „See fail avati kaitstud vaates. Klõpsake lisateabe saamiseks, olete otsustanud avada faili kaitstud vaates. Seda saab teha suvandi Ava kaitstud vaates abil.

  1. Valige Fail > Ava.

  2. Klõpsake dialoogis Avamine nupu Ava kõrval olevat noolt.

  3. Klõpsake loendis käsku Ava kaitstud vaates.

  Dokumendid, mille kaitstud vaade on kasutaja jõustatud

 • Fail avati kellegi teise OneDrive’i salvestuskohast. Kui kaitstud vaates kuvatakse teade „Olge ettevaatlik – see fail pärineb kellegi teise OneDrive’ist. Ohutum on tööd jätkata kaitstud vaates, kui te pole päris kindel, kas usaldate seda inimest ja soovite temaga koostööd jätkata,“ avasite dokumendi kellegi teise OneDrive’i kaustast (nt kui keegi andis OneDrive’is faili teile ühiskasutusse). Tegemist võib olla ebausaldusväärsete failidega, mida võidakse kasutada teie arvuti kahjustamiseks. Soovitame lugeda dokumendid usaldusväärseks ainult siis, kui OneDrive’i salvestuskoha omanikku usaldate.

  Märkused: 

  • See funktsioon on praegu saadaval ainult Office 365 klientidele.

  • Kui klõpsate käsku „Usalda sellelt inimeselt pärinevaid dokumente“, ei avata sellest OneDrive’i asukohast ühiskasutusse antud dokumente enam kaitstud vaates.

  Kellegi teise OneDrive’i salvestusruumist avatud dokumentide kaitstud vaade

NB!: Administraatorid saavad potentsiaalselt ebaturvaliste asukohtade loendit kohandada ja sinna potentsiaalselt ebaturvalisi kaustu lisada.

Kuidas kaitstud vaatest väljuda, et faili saaks redigeerida, salvestada või printida?

Kui peate faili lugema, kuid teil pole vaja seda redigeerida, võite selle jätta kaitstud vaatesse. Kui olete kindel, et see fail on pärit usaldusväärsest allikast ja soovite seda redigeerida, salvestada või printida, saate kaitstud vaatest väljuda. Pärast kaitstud vaate sulgemist eemaldatakse kirjutuskaitse ja fail muudetakse usaldusväärseks dokumendiks.

Kaitstud vaatest väljumine ja redigeerimine pärast kollase teateriba kuvamist

 • Klõpsake teateribal nuppu Luba redigeerimine.

Kaitstud vaatest väljumine ja redigeerimine pärast punase teateriba kuvamist

 1. Valige Fail > Redigeeri ikkagi.

Ettevaatust!: Soovitame seda teha ainult siis, kui faili allikas ja sisu on teie jaoks usaldusväärsed.

Miks ei saa kaitstud vaatest väljuda?

Kui te ei saa kaitstud vaatest väljuda, siis on võimalik, et süsteemiadministraator on määranud reeglid, mis takistavad kaitstud vaatest väljumist. Küsige administraatorilt, kas sellised reeglid on määratud.

Failis tuvastati probleem

Office tuvastas failis probleemi ja fail võib kujutada turvaohtu. Faili avamine kaitstud vaates aitab teie arvutit kaitsta. Soovitame faili redigeerida ainult juhul, kui usaldate faili saatnud isikut ja kui fail ei näi olevat kahtlane.

Miks kuvatakse selline teade?

See teade võidakse kuvada juhul, kui tuvastati pahatahtlik fail, mille häkker on loonud teie arvuti nakatamiseks viirusega või olulise teabe varastamiseks. See teade tähendab, et faili redigeerimine võib olla ohtlik. Mõnikord võidakse teade kuvada ka selliste failide korral, mis pole ohtlikud. Näiteks järgmistel juhtudel.

 • Ketas, kus faili säilitatakse, on kulunud või katki.

 • Fail loodi või seda redigeeriti probleemse programmiga.

 • Faili kopeerimisel arvutisse ilmnes ootamatu tõrge, mille võis põhjustada probleem Interneti-ühendusega.

 • Probleem võib olla ka viisis, kuidas Office tuvastab probleeme failides. Teeme tööd selle nimel, et seda funktsiooni paremaks muuta, kuid praegu pole see veel täiuslik.

Kas faili saab redigeerida?

Kui fail pärineb usaldusväärselt isikult, võite seda redigeerida. Siiski soovitame kahtlastena näivate failide redigeerimist vältida, näiteks järgmistel juhtudel.

 • Fail pärineb kelleltki, keda te ei tunne või usalda.

 • Te ei oodanud faili või see ei näi olevat fail, mida see isik teile saadaks.

 • Faili sisu näib olevat ebatavaline. Näiteks arve millegi eest, mida te pole kunagi ostnud, või see tekitab arvutis tõrkeid.

Kui fail on kahtlane, sulgege fail ja kustutage see arvutist. Soovitame teil seda mitte redigeerida. Kahtluste hajutamiseks võite faili saatnud isikule helistada või saata meili kinnituse saamiseks.

Järgmisel pildil on toodud näide nupust Redigeeri ikkagiOffice’i Backstage’i vaates.

Kaitstud vaade Office’i faili valideerimise nurjumise korral Backstage’is

Mis tüüpi Office'i failid võivad põhjustada valideerimise nurjumist?

 • Word 97–2003 failid (.doc, .dot)

 • Excel 97–2003 failid (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • PowerPoint 97–2003 failid (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Soovin kaitstud vaate sätteid muuta

Enne kaitstud vaate sätete muutmist on soovitatav seda oma administraatoriga arutada.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Suvandid.

 2. Valige Usalduskeskus > Usalduskeskuse sätted > Kaitstud vaade.

 3. Valige soovitud sätted.

Usalduskeskuse kaitstud vaate sätted

Usalduskeskuses olevate kaitstud vaate sätete selgitused

 • Luba kaitstud vaade Internetist pärinevate failide jaoks    – Internetti käsitletakse ebaturvalise asukohana, kuna see sisaldab arvukalt võimalusi ründevara hankimiseks.

 • Luba kaitstud vaade potentsiaalselt ebaturvalistes asukohtades asuvate failide jaoks    – see viitab teie arvutis või võrgus asuvatele ebaturvalistele kaustadele (nt ajutiste Interneti-failide kaust või muud kaustad, mille teie administraator on märkinud ebaturvaliseks).

 • Luba kaitstud vaade Outlooki manuste jaoks    – meilisõnumitega saadetavad manused võivad olla pärit mitteusaldusväärsetest või tundmatutest allikatest.

Soovin tagasi võtta otsuse usaldada dokumenti/dokumente, mida olen varem otsustanud mitte avada kaitstud vaates

Kui otsustasite varem dokumenti või dokumente usaldada nende avamiseks väljaspool kaitstud vaadet kas (1) käsu „Luba redigeerimine“ või „Usalda sellelt inimeselt pärinevaid dokumente“ abil või (2) käsu „Redigeeri ikkagi“ abil, kui faili valideerimine nurjus, siis vaadake teema Usaldusväärsed dokumendid juhiseid usaldusotsuse eemaldamise ja dokumentide uuesti kaitstud vaates avamise kohta.

Mis juhtub kaitstud vaates lisandmoodulitega?

Lisandmoodulid võidakse faili kaitstud vaates avamisel käivitada, kuid need ei pruugi oodatult töötada. Kui lisandmoodulid ei tööta õigesti, pöörduge lisandmooduli autori poole. Võimalik, et peate installima kaitstud vaatega ühilduva värskendatud verisooni. Lisandmoodulite kohta leiate lisateavet teemast Miks lisandmoodulis tekivad krahhid?

Mis juhtub kaitstud vaates pilvefontidega?

On võimalik, et teile saadetud dokumendis kasutatakse pilvefonti, mis ei ole kohe Windowsis ega Office’is saadaval ja tuleb esimesel kasutamisel Internetist alla laadida. Kui kasutatakse pilvefonti, mida te pole veel installinud, ei laadita seda fonti kaitstud vaates alla. Word püüab kasutada asendusfonti, mis loodetavasti sobib. Kui olete dokumendi turvalisuses veendunud ja soovite seda vaadata autori loodud kujul, peate lubama dokumendi redigeerimise, et Word saaks õige fondi alla laadida ja installida.

Märkus.: Kui Word ei leia asendamiseks sobilikku fonti, võib juhtuda, et teksti asemel kuvatakse musti kaste. Redigeerimise lubamine õige fondi allalaadimiseks peaks probleemi lahendama.

Kuidas kasutada ekraanilugejaga kaitstud vaade?

Kui olete kaitstud vaates, redigeerimise on lukus, nii, et te ei saa kursor dokumendi nähtavamaks ootuspäraselt. Juhul, kui teil on vaja liikuda kaitstud vaates dokumendi ekraanilugeri abil, vajutage klahvi F7 katusemärkidega sirvimise sisse lülitada. See toiming peaks võimaldavad liikuda teksti ilma redigeerimisrežiimis.

Vt ka

Dokumendi avamine pärast rikutud faili tõrke ilmnemist

Vanema versiooni vormingus olevate failide ühilduvuse kontrollimine

Kaitse lisamine dokumendile, töövihikule või esitlusele või selle eemaldamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×