Mis on automaatsalvestus?

Automaatsalvestus

Soovitus „Salvestage aegsasti, salvestage tihti“ võib nüüd minevikku jääda. Kuna nüüd on olemas iga paari sekundi järel salvestav automaatsalvestuse funktsioon, ei pea teie seda tegema.

Automaatsalvestus on lubatud, kui fail on talletatud OneDrive’is, OneDrive for Businessis või SharePoint Online’is. Töötamise ajal tehtud muudatused salvestatakse automaatselt pilvkeskkonda. Kui sama failiga töötab ka teisi inimesi, võimaldab automaatsalvestus neil teie tehtud muudatusi pea kohe vaadata.

Märkus.: Kas kasutate pärast algse dokumendi või malli muutmist valikut Fail > Salvesta nimega? Kui jah, siis soovitame enne muudatuste tegemist kasutada valikut Fail> Salvesta koopia . Nii ei kirjuta automaatsalvestus algset faili muudetustega üle. Kui automaatsalvestus kirjutas teie faili muudatustega üle, vt allpool „Ma ei soovinud oma muudatusi salvestada, kuidas tagasi minna?“

Windowsis on automaatsalvestusfunktsioon saadaval Office 365 tellijatele rakendustes Excel, Word ja PowerPoint. Allpool on mõni selle funktsiooni kohta korduma kippuv küsimus.

Automaatsalvestus on uus funktsioon, mis on Office 365 tellijatele Windowsis saadaval rakendustes Excel, Word ja PowerPoint. See salvestab faili teie eest – te ei pea seda ise pidevalt tegema.

Automaatsalvestus toimub iga paari sekundi järel. See aeg võib erineda olenevalt tööst.

Vajaduse korral saate faili varasema versiooni taastada. See määrab varasema versiooni aktiivseks ehk praeguseks versiooniks.

Kursor failinime klõpsamas, Kuva kõik versioonid

Klõpsake akna ülaservas failinime ja seejärel käsku Kuva kõik versioonid. Vaadake kuupäevad ja kellaajad üle, otsustage, millise versiooni soovite taastada, ja klõpsake siis nuppu Ava versioon. Avatakse uus aken. Sellele versioonile naasmiseks klõpsake nuppu Taasta. Lisateavet versiooni ajaloo kohta leiate artiklist Office’i failide ajalooliste versioonide vaatamine.

Kui avate faili ja muudate midagi, salvestab automaatsalvestusfunktsioon need muudatused ja versiooniajalukku lisatakse failist uus versioon. Ehkki automaatsalvestusfunktsioon jätkab teie muudatuste regulaarset salvestamist, lisatakse uued versioonid pärast esimese muudatuse tegemist sama redigeerimisseansi ajal versiooniajalukku üksnes perioodiliselt (umbes iga 10 minuti järel).

Kui olete faili omanik, saate Exceli ja Wordi failidele lisada sätte „Kirjutuskaitstuna avamise soovitus“. Kui inimesed avavad sellise sättega faili, kuvatakse neile viip, mis teatab, et autor soovitab faili avada kirjutuskaitstuna. Faili jaoks selle sätte sisselülitamiseks valige Fail > Salvesta koopia > Sirvi. Seejärel valige Tööriistad > Üldised suvandid ja märkige ruut Kirjutuskaitstuna avamise soovitus. Klõpsake nuppu OK ning salvestage fail mõne muu nimega või kirjutage praegune fail üle.

Faili redigeerimise eest kaitsmiseks on ka muid võimalusi. Kui fail asub OneDrive’is, saate muuta faili õigusi. Kui fail asub SharePointis, saate häälestada teegis failide väljaregistreerimisnõude.

Fail > Salvesta koopia

Käsku Salvesta nimega pole enam menüüs Fail, kui avate dokumendi, mis asub OneDrive’is, OneDrive for Businessis või SharePoint Online’is. Sel juhul kuvatakse menüüs Fail hoopis käsk Salvesta koopia.

Kas olete käsu Salvesta nimega sagedane kasutaja? Paljud inimesed on harjunud failiga töötades kasutama menüü Fail käsku Salvesta nimega selleks, et salvestada muudatused dokumendi koopiasse, mitte originaali. Kui automaatsalvestus on sisse lülitatud, salvestatakse teie muudatused jooksvalt originaaldokumenti. Seetõttu soovitame kasutada kohe menüü Fail käsku Salvesta koopia, kui soovite muudatused rakendada koopias, mitte originaaldokumendis.

Käsku Salvesta pole enam menüüs Fail, kui avate dokumendi, mis asub OneDrive’is, OneDrive for Businessis või SharePoint Online’is. Kuna neis olukordades on automaatsalvestus vaikimisi sisse lülitatud, pole enam vaja menüü Fail käsku Salvesta valida. Automaatsalvestus salvestab faili teie eest.

Kui olete Office 365 tellija ja teil on installitud Windowsi jaoks ette nähtud Exceli ja PowerPointi uusimad versioonid, leiate automaatsalvestuse võimaluse kuva ülemises vasakpoolses nurgas. Pidage silmas, et kui teil on töö- või koolikonto, siis otsustab Office'i versiooni installimise üle administraator ja teil ei pruugi olla uusimat versiooni. Lisateavet leiate artiklist Millal jõuavad minuni teenusekomplektile Office 365 mõeldud uusimad funktsioonid?.

Kui teil tellmust ei ole, pole vaja muretseda. Automaattaaste funktsioon on alles. Automaattaaste aitab faile krahhi korral kaitsta. Kui avate faili pärast krahhi, kuvatakse teie viimatiste muudatustega failiversioon dokumenditaaste paanil. Lisateavet selle funktsiooni sisselülitamise kohta leiate artiklist Failide kaitsmine krahhi korral.

Automaatsalvestus on lubatud, kui töötatakse failiga, mis on talletatud OneDrive’is, OneDrive for Businessis või SharePoint Online’is. Automaatsalvestus keelatakse, kui fail salvestatakse mõnda muusse asukohta. See juhtub siis, kui fail asub kohapealsel SharePointi saidil, failiserveris või on salvestatud kohalikku asukohta, mille teeks on näiteks C:\.

Automaatsalvestus võidakse keelata ka muudel põhjustel. Siin on loend keelamise levinumatest põhjustest.

 • Fail on vanemas vormingus (nt .XLS, .PPT või .DOT).

 • Fail asub kohalikus OneDrive'i kaustas ja OneDrive on peatatud.

 • Faili sünkroonitakse OneDrive'i sünkroonimisrakenduse vanema versiooniga. Lisateavet OneDrive’i värskendamise kohta lugege artiklist OneDrive’i uue sünkroonimisrakenduse kasutuselevõtmine Windowsis.

 • Fail on manustatud mõne teise Office'i faili sisse.

 • Esitlus on slaidiseansi režiimis.

Kui kasutate Excelit ja proovisite ülalkirjeldatud toimingut, võib teil olla fail, mis sisaldab automaatsalvestuse poolt mitte toetatud funktsioone. Selle lubamiseks tehke mõnda järgmistest.

 • Lülitage välja funktsioon Ühistöövihik. See funktsioon on vanem ühiskasutusvõimalus. Sellel funktsioonil on palju piiranguid ja see on asendatud funktsiooniga Kaasautorlus.

 • Võimaluse korral eemaldage faililt paroolkrüpteering. Avage Fail > Teave > Kaitse töövihikut. Siis kustutage parool ja klõpsake nuppu OK.

 • Võimaluse korral eemaldage piiratud juurdepääs. Valige Fail > Teave > Kaitse töövihikut > Piira juurdepääsu ja klõpsake nuppu Piiramatu juurdepääs.

 • Kui avate SharePointis töövihiku hetktõmmise, avage hetktõmmise asemel hoopis faili.

 • Lülitage faili kõigis tabelites ja PivotTable-liigendtabelites välja säte Värskenda andmeid faili avamisel. Valige tabel või PivotTable-liigendtabel ning seejärel valige Tabeliriistade menüü Kujundus > Värskenda > Ühenduse atribuudid. Tühjendage ruut Värskenda andmeid faili avamisel.

 • Desaktiveerige lisandmoodul, mis põhjustab automaatsalvestuse keelamise. Valige Fail > Suvandid > Lisandmoodulid > Exceli lisandmoodulid > Mine... ja tühjendage lisandmooduli ruut.

Selleks on kaks võimalust. Esiteks võite valida File (Fail) > Save A Copy (Salvesta koopia) ja salvestada faili mõnda teise asukohta. Sel juhul saate töötada faili uue koopiaga.

Teine võimalus on lülitada AutoSave (Automaatsalvestus) enne muudatuste tegemist välja. Kui tegu on ajutiste muudatustega, mida te ei soovi salvestada, siis lihtsalt sulgege fail. Kui teilt küsitakse salvestamise kohta, klõpsake nuppu No (Ei).

Kui te ei soovi pidevalt salvestada ega seda, et teie tehtud muudatused teistele näha oleksid, saate automaatsalvestuse välja lülitada. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Save (Salvesta), et teised failiga töötavad inimesed teie tehtud muudatusi näeksid. (Samuti saate muudatuste salvestamiseks ja jagamiseks lüliti AutoSave (Automaatsalvestus) uuesti sisse lülitada.)

Pilveteenuses olevate failide korral on automaatsalvestuse vaikesätteks alati On (Sisse lülitatud). Kui aga määrate mõne faili korral automaatsalvestuse sätteks Off (Välja lülitatud), jätab programm selle meelde ja automaatsalvestust ei lülitata selle faili avamisel sisse. Kui määrate mõne faili korral automaatsalvestuse sätteks uuesti On (Sisse lülitatud), on automaatsalvestus vastava faili korral sisse lülitatud.

Ei tähenda. Automaattaaste töötab ka siis, kui automaatsalvestus on välja lülitatud. Lisateavet leiate artiklist Failide kaitsmine krahhi korral. Automaattaaste pole automaatsalvestamisega samal ajal sisse lülitatud. Muretsemiseks pole aga põhjust. Fail salvestatakse pilvteenusesse iga paari sekundi järel. Kui pilvteenuses faili redigeerimisel ilmneb krahh, avage fail uuesti.

Kui lülitate automaatsalvestuse konkreetses failis Välja, jätab rakendus selle sätte meelde ka siis, kui avate sama faili uuesti. Kui lülitate selle failis taas Sisse, jääb ka see säte rakenduses meelde.

Kui soovite automaatsalvestuse kõigi failide jaoks vaikimisi välja lülitada, valige Fail > Suvandid > Salvestamine ja tühjendage ruut Salvesta OneDrive’i ja SharePoint Online’i failid Wordis vaikimisi automaatselt.

Fail > Suvandid > dialoog Salvestamine, kus on kuvatud automaatsalvestuse lubamise või keelamise ruut

Taaskäivitage Word (või muu rakendus, mida kasutate), misjärel muudatus jõustub.

Märkused: 

 • Kui soovite, et automaatsalvestus oleks vaikimisi kõigi Office’i rakenduste (nt ka PowerPointi ja Exceli) jaoks välja lülitatud, peate neid toiminguid igas vastavas rakenduses kordama.

 • Kui soovite üksikfaile ikkagi automaatselt salvestada, saate need failid avada ja automaatsalvestuse nende failide jaoks käsitsi sisse lülitada.

Seotud teemad

Exceli töövihikutega mitmekesi töötamine
PowerPointi esitlustega mitmekesi töötamine
Wordi dokumentidega mitmekesi töötamine

Macis on automaatsalvestusfunktsioon saadaval Office 365 tellijatele rakendustes Excel, Word ja PowerPoint. Allpool on mõni selle funktsiooni kohta korduma kippuv küsimus.

Automaatsalvestus on uus funktsioon, mis on Office 365 tellijatele Macis saadaval rakendustes Excel, Word ja PowerPoint. See salvestab faili teie eest – te ei pea seda ise pidevalt tegema.

Automaatsalvestus toimub iga paari sekundi järel. See aeg võib erineda olenevalt tööst.

Vajaduse korral saate faili varasema versiooni taastada. See määrab varasema versiooni aktiivseks ehk praeguseks versiooniks. Valige File (Fail) > Browse Version History (Sirvi versiooniajalugu). Vaadake versiooniajaloo paanil üle kuupäevad ja kellaajad, otsustage, millise versiooni soovite taastada, ja klõpsake siis nuppu Open Version (Ava versioon). Avatakse uus aken. Sellele versioonile naasmiseks klõpsake nuppu Restore (Taasta).

Kui fail asub OneDrive’is, saate muuta faili õigusi. Kui fail asub SharePointis, saate häälestada teegis failide väljaregistreerimisnõude.

Käsku Save As (Salvesta nimega) pole enam menüüs File (Fail), kui avate dokumendi, mis asub OneDrive’is, OneDrive for Businessis või SharePoint Online’is. Sel juhul kuvatakse menüüs File (Fail) hoopis käsk Save A Copy (Salvesta koopia).

Kas olete käsu Salvesta nimega sagedane kasutaja? Paljud inimesed on harjunud failiga töötades kasutama menüü File (Fail) käsku Save As (Salvesta nimega) selleks, et salvestada muudatused dokumendi koopiasse, mitte originaali. Kui automaatsalvestus on sisse lülitatud, salvestatakse teie muudatused jooksvalt originaaldokumenti. Seetõttu soovitame kasutada kohe menüü File (Fail) käsku Save A Copy (Salvesta koopia), kui soovite muudatused rakendada koopias, mitte originaaldokumendis.

Kui olete Office 365 tellija ja teil on installitud Exceli ja PowerPointi uusimad versioonid, leiate automaatsalvestuse võimaluse kuva ülemises vasakpoolses nurgas. Pidage silmas, et kui teil on töö- või koolikonto, siis otsustab Office'i versiooni installimise üle administraator ja teil ei pruugi olla uusimat versiooni. Lisateavet leiate artiklist Millal jõuavad minuni teenusekomplektile Office 365 mõeldud uusimad funktsioonid?.

Muretseda pole vaja ka siis, kui teil tellimust ei ole. Automaattaaste funktsioon, mis aitab faile krahhi korral kaitsta, on ikka alles. Kui avate faili pärast krahhi, kuvatakse teie viimatiste muudatustega failiversioon dokumenditaaste paanil. Lisateavet selle funktsiooni sisselülitamise kohta leiate artiklist Failide taastamine Office for Macis.

Automaatsalvestus on lubatud, kui töötatakse failiga, mis on talletatud OneDrive’is, OneDrive for Businessis või SharePoint Online’is. Automaatsalvestus keelatakse, kui fail salvestatakse mõnda muusse asukohta. See juhtub siis, kui fail asub kohapealsel SharePointi saidil, failiserveris või on salvestatud teie arvuti kohalikku kausta.

Lisaks peate faili avama Wordi, Exceli või PowerPointi menüü Fail kaudu, et automaatsalvestus oleks aktiveeritud.

Märkus.: Kui teie menüü Fail käsk Ava näeb välja sarnane järgmise pildiga, peate klõpsama veebiasukohtade nuppu ja valima seejärel sealtkaudu oma OneDrive’i või SharePointi faili, et automaatsalvestus toimiks. Faili avamise menüü vaates „On my Mac“.

Automaatsalvestus võidakse keelata ka muudel põhjustel. Siin on loend keelamise levinumatest põhjustest.

 • Fail on vanemas vormingus (nt .XLS, .PPT või .DOT).

 • Fail asub kohalikus OneDrive'i kaustas ja OneDrive on peatatud.

 • Fail on manustatud mõne teise Office'i faili sisse.

 • Esitlus on slaidiseansi režiimis.

Kui kasutate Excelit ja proovisite ülalkirjeldatud toimingut, võib teil olla fail, mis sisaldab automaatsalvestuse poolt mitte toetatud funktsioone. Selle lubamiseks tehke mõnda järgmistest.

 • Lülitage välja funktsioon Shared Workbook (Ühistöövihik). See funktsioon on vanem ühiskasutusvõimalus. Sellel funktsioonil on palju piiranguid ja see on asendatud funktsiooniga Kaasautorlus.

 • Võimaluse korral eemaldage faililt paroolkrüpteering. Klõpsake menüüs Review (Läbivaatus) valikut Protect Workbook (Kaitse töövihikut). Seejärel kustutage parool ja klõpsake nuppu OK.

 • Võimaluse korral eemaldage piiratud juurdepääs. Valige File (Fail) > Restrict Permissions (Õiguste piiramine) > No Restrictions (Piiranguteta).

 • Kui avate SharePointis töövihiku hetktõmmise, avage hetktõmmise asemel hoopis fail.

 • Lülitage faili kõigis tabelites ja PivotTable-liigendtabelites välja säte Refresh data when opening file (Värskenda andmeid faili avamisel). Valige tabel või PivotTable-liigendtabel ning liikuge menüüsse Table(Tabel). Seejärel valige Refresh (Värskenda) > Connection Properties (Ühenduse atribuudid) ning tühjendage ruut Refresh data when opening file (Värskenda andmeid faili avamisel).

 • Inaktiveerige lisandmoodul, mis põhjustab automaatsalvestuse keelamise. Valige Tools (Tööriistad) > Excel Add-ins (Exceli lisandmoodulid) ja tühjendage vastava lisandmooduli märkeruut.

Selleks on kaks võimalust. Esiteks võite valida File (Fail) > Save A Copy (Salvesta koopia) ja salvestada faili mõnda teise asukohta. Sel juhul saate töötada faili uue koopiaga.

Teine võimalus on lülitada AutoSave (Automaatsalvestus) enne muudatuste tegemist välja. Kui tegu on ajutiste muudatustega, mida te ei soovi salvestada, siis lihtsalt sulgege fail. Kui teilt küsitakse salvestamise kohta, klõpsake nuppu No (Ei).

Kui te ei soovi pidevalt salvestada ega seda, et teie tehtud muudatused teistele näha oleksid, saate automaatsalvestuse välja lülitada. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Save (Salvesta), et teised failiga töötavad inimesed teie tehtud muudatusi näeksid. (Samuti saate muudatuste salvestamiseks ja jagamiseks lüliti AutoSave (Automaatsalvestus) uuesti sisse lülitada.)

Pilveteenuses olevate failide korral on automaatsalvestuse vaikesätteks alati On (Sisse lülitatud). Kui aga määrate mõne faili korral automaatsalvestuse sätteks Off (Välja lülitatud), jätab programm selle meelde ja automaatsalvestust ei lülitata selle faili avamisel sisse. Kui määrate mõne faili korral automaatsalvestuse sätteks uuesti On (Sisse lülitatud), on automaatsalvestus vastava faili korral sisse lülitatud.

Ei tähenda. Automaattaaste töötab ka siis, kui automaatsalvestus on välja lülitatud. Lisateavet leiate artiklist Failide automaatsalvestus ja taaste. Automaattaaste pole automaatsalvestamisega samal ajal sisse lülitatud. Muretsemiseks pole aga põhjust. Fail salvestatakse pilvteenusesse iga paari sekundi järel. Kui pilvteenuses faili redigeerimisel ilmneb krahh, avage fail uuesti.

Ei. Küll aga saate automaatsalvestuse konkreetses failis Välja lülitada ning sel juhul jätab rakendus selle sätte meelde ka siis, kui avate sama faili uuesti. Kui lülitate selle failis taas Sisse, jääb ka see säte rakenduses meelde.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×