Diagrammid

Minigraafikute kasutamine andmesuundade kuvamiseks

Minigraafikute kasutamine andmesuundade kuvamiseks

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Uus Excel 2010, minigraafika on tilluke diagramm töölehel lahtrit, mis annab andmetest visuaalse ettekujutuse. Minigraafika kasutamine sarja väärtuste hooajaline suureneb või väheneb, economic tsüklit, nt trendide kuvamiseks või esiletõstmiseks suurim ja väikseim väärtus. Paigutage minigraafika lähedal oma andmete parima mõju saavutamiseks.

„Minigraafikud aitavad meil andmetest visuaalse ettekujutuse anda üheainsa klõpsuga. Nende abil on andmetest lihtsam aru saada ja need aitavad meie finantsjuhil trende kiiresti analüüsida.“
Matt Stuckey, ettevõtte Levick Strategic Communications IT-juht

Selle artikli teemad

Mis on minigraafikud?

Miks peaks minigraafikuid kasutama?

Minigraafiku loomine

Minigraafikute kohandamine

Mis on minigraafik?

Erinevalt diagrammidest Excel töölehele minigraafika ei ole objektid – minigraafika on tegelikult tilluke diagramm lahtri taustal. Järgmisel pildil kuvatakse veeru minigraafika lahtris klahvi F2 ja joone minigraafikal F3. Mõlemad need minigraafika nende andmete toomine lahtrid A2 kuni E2 ja kuvada diagrammi lahtrit, mis näitab varude jõudlus. Punktdiagrammil väärtused, kvartali esiletõstmine maksimumväärtus (3/31/08) ja madal väärtus (08/12/31), Kuva kõik andmepunktid ja allapoole virnjoondiagrammid sobivad vastava aasta.

Minigraafika Exceli näites

Minigraafik lahtris F6 näitab sama aktsia viie aasta käitumist, kuid kuvab võitude/kaotuste lintdiagrammi, mis näitab üksnes seda, kas aasta osas jäi peale kasv (nagu aastatel 2004–2007) või langus (2008). See minigraafik kasutab väärtusi lahtritest A6–E6.

Kuna minigraafik on lahtrisse manustatav tilluke diagramm, saate lahtrisse teksti sisestada ja kasutada minigraafikut selle taustana, nagu on näidatud järgmisel pildil.

Minigraafika lahtris teksti koos näide
Joonis 1: sellel minigraafikul on suurima väärtuse marker roheline, vähima väärtuse marker aga oranž. Kõik ülejäänud markerid on mustad.

Minigraafikutele värviskeemi rakendamiseks saate laadigaleriist valida mõne valmisvormingu (menüüs Kujundus, mis kuvatakse minigraafikut sisaldava lahtri valimisel). Suurima, vähima, esimese ja viimase väärtuse jaoks saate värvid (nt suurima jaoks rohelise ja vähima jaoks oranži) valida käskudega Minigraafika värv või Markeri värv.

Lehe algusse

Miks peaks minigraafikat kasutama?

Andmete esitamine reas või veerus on kasulik asi, kuid mustritest kiiresti ülevaate saamine ei pruugi olla lihtne. Konteksti pakkumiseks saab andmete kõrvale lisada minigraafikud. Minigraafik võtab enda alla vähe ruumi ja sel viisil saab külgnevate andmete põhjal trende näidata selgel ja kompaktsel kujul. Ehkki minigraafikut ei pea tingimata paigutama selle aluseks olevate andmete kõrval asuvasse lahtrisse, on see enamasti mõistlik valik.

Sel viisil saate kohe ülevaate minigraafiku ja selle aluseks olevate andmete vahelisest seosest ning kui teie andmed muutuvad, kajastub muudatus kohe ka minigraafikul. Lisaks andmerea või -veeru jaoks ühe minigraafiku loomisele saate korraga luua ka mitu minigraafikut, valides mitu soovitud andmetele vastavat lahtrit, nagu järgmisel joonisel näidatud.

Minigraafikuid saate luua ka hiljem lisatavate andmeridade jaoks; selleks tuleb kasutada täitepidet minigraafikut sisaldava külgneva lahtri jaoks.

Rühm minigraafikute ja nende andmetega

1. Minigraafikute rühma kasutatav andmevahemik

2. Minigraafikute rühm

Üks minigraafikute kasutamise eeliseid on see, et erinevalt diagrammidest prinditakse minigraafikud neid sisaldava töölehe printimisel.

Lehe algusse

Minigraafiku loomine

 1. Valige tühi lahter või tühjade lahtrite rühm, kuhu soovite mõne minigraafiku lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Minigraafikud loodava minigraafiku tüüpi: Joon, Veerg või Võit/kaotus.

  Menüü Lisa jaotis Minigraafika

 3. Tippige väljale Andmed lahtrivahemik, milles sisalduvate andmete põhjal soovite minigraafiku luua.

  Märkus.    Dialoogiboksi ajutiseks ahendamiseks klõpsake nuppu Nupu pilt . Valige töölehel soovitud lahtrivahemik ning klõpsake siis dialoogiboksi taastamiseks nuppu Nupu pilt .

Ühe või mitme minigraafiku valimise korral kuvatakse Minigraafikariistad koos alammenüüga Kujundus. Menüüs Kujundus saate valida mõne järgmistes jaotistes leiduvatest käskudest: Minigraafik, Tüüp, Kuvamine, Laad ja Rühm. Nende käskude abil saate luua uue minigraafiku, muuta selle tüüpi, minigraafikut vormindada, joone minigraafikul andmepunkte kuvada või peita või vertikaaltelge minigraafikurühmas vormindada. Järgmises jaotises kirjeldatakse käske lähemalt.

Lehe algusse

Minigraafiku kohandamine

Pärast minigraafiku loomist saate määrata, millised väärtusepunktid tuleks kuvada (suurimad, vähimad, esimesed, viimased või negatiivsed väärtused), muuta minigraafiku tüüpi (joon, veerg või võit/kaotus), rakendada galeriist laade või määrata omaette vormingusuvandeid, seada vertikaaltelje suvandid ja määrata, kuidas tuleks minigraafikul kuvada tühjad või nullväärtused.

Kuvatavate väärtusepunktide määramine

Soovi korral saate üksikuid andmemarkereid (väärtusi) joone minigraafikul esile tõsta, muutes mõne markeri (või kõik markerid) nähtavaks.

Minigraafika lahtris teksti koos näide

Sellel minigraafikul on suurima väärtuse marker roheline, vähima väärtuse marker aga oranž. Kõik ülejäänud markerid on mustad.

 • Kõigi väärtuste kuvamiseks märkige ruut Markerid.

 • Negatiivsete väärtuste kuvamiseks märkige ruut Negatiivsed punktid.

 • Suurimate või vähimate väärtuse kuvamiseks märkige ruut Kõrgpunkt või Madalpunkt.

 • Esimeste või viimaste väärtuste kuvamiseks märkige ruut Esimene punkt või Viimane punkt.

Minigraafiku laadi muutmine või vormindamine

Minigraafikut sisaldava lahtri valimisel kuvatakse menüü Kujundus koos galeriiga Laadid.

 1. Valige üks minigraafik või minigraafikurühm.

 2. Mõne valmislaadi rakendamiseks klõpsake menüü Kujundus jaotises Laad soovitud laadi või klõpsake suurema laadivaliku vaatamiseks välja alumises parempoolses nurgas asuvat noolenuppu.

  Minigraafikute laadigalerii

 3. Kui soovite minigraafikule rakendada kindla vormingu, saate seda teha käsuga Minigraafika värv või Markeri värv.

Andmemarkerite kuvamine või peitmine

Joonelaadiga minigraafikul saate andmemarkerid üksikute väärtuste esiletõstmiseks kuvada.

 1. Valige minigraafik.

 2. Üksikute markerite (suurim, vähim, negatiivne, esimene, viimane) kuvamiseks märkige vastavad ruudud menüü Kujundus jaotises Kuvamine; kõigi markerite kuvamiseks märkige ruut Markerid.

  Märkeruudu tühjendamine peidab valitud markeri või markerid.

Teljesätete kuvamine ja kohandamine

Minigraafiku diagrammi kuju vormindamiseks (et see kajastaks diagrammi aluseks olevates andmetes leiduvaid korrapäratuid ajavahemikke) valige Kuupäevatelje tüüp (klõpsake jaotises Rühm nuppu Telg).

Minigraafiku kuupäevatelje tüüp

Joone minigraafikul võib kuupäevatelje tüübi rakendamine muuta graafikule kantud joone kallet ning andmepunktide paigutust üksteise suhtes.

Veeru minigraafikul võib kuupäevatelje tüübi rakendamine muuta veergude laiust ning suurendada või vähendada nende vahemaad, nagu järgmine pilt näitab.

Üldtelje ja kuupäevatelje tüübiga veeru minigraafik

Siinses näites on kujutatud kahte veeru minigraafikut, mis kasutavad sama andmevahemiku andmeid. Minigraafik sildiga „Trend“ kasutab üldtelje tüüpi, minigraafik sildiga „Trend (kuupäevatelje tüüp)“ aga kuupäevatelje tüüpi. Mõlemal minigraafikul eraldab kahte esimest andmepunkti kaks kuud, teist ja kolmandat andmepunkti aga seitse kuud. Kuupäevatelje tüübi rakendamise korral muutub kolme veeru vahemaa proportsionaalselt vastavalt ebaregulaarsetele ajavahemikele.

Teljesuvandeid saate kasutada ka minigraafiku või minigraafikurühma vertikaaltelje miinimum- ja maksimumväärtuste seadmiseks. Nende väärtuste otsene määramine aitab teil skaalat väärtustevahelise seose mõtestatumaks kuvamiseks paremini juhtida.

 1. Kui minigraafik või minigraafikurühm on valitud, klõpsake jaotises Rühm nuppu Telg.

 2. Klõpsake jaotises Vertikaaltelje miinimumväärtuse suvandid või Vertikaaltelje maksimumväärtuse suvandid käsku Kohandatud väärtus.

 3. Määrake miinimum- või maksimumväärtused, mis teie arvates rõhutavad minigraafikute väärtusi kõige paremini.

Minigraafikut sisaldava rea kõrgust saate andmeväärtuste vahe dramaatilisemaks rõhutamiseks suurendada, kui mõni väärtus on väga väike ja teine väga suur.

Käsuga Kanna andmed diagrammile paremalt vasakule saate aga muuta andmete minigraafikule või minigraafikurühmale kandmise suunda.

Andmete kandmine paremalt vasakule

Kui teie andmetes on negatiivseid väärtusi, saate neid rõhutada, kuvades minigraafikul horisontaaltelje.

 1. Kui minigraafik või minigraafikurühm on valitud, klõpsake jaotises Rühm nuppu Telg.

 2. Klõpsake jaotises Horisontaaltelje suvandid käsku Kuva telg.
  Negatiivseid andmeid sisaldavatel minigraafikutel kuvatakse 0 kohal horisontaaltelg.

  Horisontaalteljega minigraafik

Tühjade lahtrite või nullväärtuste töötlemine

Dialoogiboksis Peidetud ja tühjade lahtrite sätted saate määrata, kuidas minigraafik peaks käitlema vahemiku tühje lahtreid (ja kuidas minigraafik kuvatakse).

Dialoogiboks Peidetud ja tühjade lahtrite sätted

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×