Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Selles artiklis kirjeldatakse kõigi kiirklahvide Wordi. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani.

Neid kiirklahve saab hankida Wordi dokumendis seda linki: Wordi kiirklahvid.

Märkused: 

 • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Käske, mille kasutamiseks on vaja korraga vajutada mitut klahvi, tähistatakse plussmärgiga (+). Käske, mille kasutamiseks on vaja järjest vajutada mitut klahvi, tähistatakse komaga (,).

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Selles tabelis kuvatakse kõige sagedamini kasutatavad Microsoft Wordi kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine väljale „Kirjutage, mida soovite teha“

Alt+Q

Avamine

Ctrl+O

Salvestamine

Ctrl+S

Sulgemine

Ctrl+W

Lõikamine

Ctrl+X

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Kõige valimine

Ctrl+A

Paks kiri

Ctrl+B

Kursiivkiri

Ctrl+I

Allakriipsutus

Ctrl+U

Fondi suuruse vähendamine ühe punkti võrra

Ctrl+[

Fondi suuruse suurendamine ühe punkti võrra

Ctrl+]

Teksti joondamine keskele

Ctrl+E

Teksti joondamine vasakule

Ctrl+L

Teksti joondamine paremale

Ctrl+R

Loobumine

Paoklahv (ESC)

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Uuesti tegemine

Ctrl+Y

Suumimine

Alt+A, MU, seejärel liikuge dialoogiboksis Suum tabeldusklahvi vajutades soovitud väärtusele.

Klaviatuuri abil lindil liikumine

Lint on Wordi ülaservas asuv menüüdeks jaotatud riba. Igas menüüs kuvatakse erinev lint. Lindid koosnevad jaotistest ja igas jaotises on vähemalt üks käsk. Igale käsule pääseb Wordis juurde kiirklahviga.

Märkus.: Lisandmoodulite ja muude programmide korral võidakse lisada lindile uusi menüüsid ja kiirklahve nende kasutamiseks.

Lindil asuvates menüüdes liikumiseks on kaks viisi.

 • Lindile liikumiseks vajutage muuteklahvi (Alt) ja seejärel kasutage ühest lindimenüüst teise liikumiseks parem- või vasaknooleklahvi.

 • Kui soovite avada mõne kindla lindimenüü, kasutage järgmisi kiirklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Backstage'i vaate kasutamiseks avage menüü Fail.

Alt+F

Kujunduste, värvide ja efektide (nt leheääriste) kasutamiseks avage menüü Kujundus.

Alt+U

Kasutage levinud Vorming käske, lõik laade või tööriista otsimine. Avage menüü Avaleht .

Alt+H

Kirjakoosteülesannete haldamiseks või ümbrike ja siltidega töötamiseks avage menüü Postitused.

Alt+O

Tabelite, piltide ja kujundite, päiste või tekstiväljade lisamiseks avage menüü Lisa.

Alt+D

Leheveeriste, lehepaigutuse, taande ja vahedega töötamiseks avage menüü Paigutus.

Alt+P

Spikri sisu otsingusõna tippimiseks avage lindil väli „Mida soovite teha?“.

Alt+Q, seejärel sisestage otsingusõna

Õigekirjakontrolli kasutamiseks, õigekeelsuskontrolli keele määramiseks või dokumendis tehtud muudatuste jälitamiseks ja läbivaatamiseks avage menüü Läbivaatus.

Alt+X

Sisukorra, allmärkuste või tsitaatide loendi lisamiseks avage menüü Viited.

Alt+E

Dokumendi vaate (nt liigendusvaade) või režiimi (nt lugemisrežiim) valimiseks avage menüü Vaade. Saate määrata ka suumi suurendustaseme ja hallata mitut dokumendiakent.

Alt+W

 • Lindimenüüde loendile liikumiseks vajutage muuteklahvi (Alt). Otse menüüsse liikumiseks vajutage kiirklahvi.

 • Lindile liikumiseks vajutage allanooleklahvi. (JAWS nimetab seda toimingut alumisele lindile liikumiseks.)

 • Ühelt käsult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 • Parajasti valitud jaotisse liikumiseks vajutage allanooleklahvi.

 • Lindi ühest jaotisest teise liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+paremnool või CTRL+vasaknool.

 • Lindil asuvaid juhtelemente saab olenevalt nende tüübist aktiveerida mitmel viisil.

  • Kui valitud käsk on nupp, vajutage selle aktiveerimiseks tühikuklahvi või sisestusklahvi (ENTER).

  • Kui valitud käsk on liitnupp (s.t nupp, mis avab lisasuvandite menüü), vajutage selle aktiveerimiseks klahvikombinatsiooni ALT+allanool. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades ühelt suvandilt teisele. Praeguse suvandi valimiseks vajutage tühikuklahvi või sisestusklahvi (Enter).

  • Kui valitud käsk on loend (nt fontide loend), vajutage loendi avamiseks allanooleklahvi. Seejärel vajutage ühelt üksuselt teisele liikumiseks üles- või allanooleklahvi.

  • Kui valitud käsk on galerii, vajutage käsu valimiseks tühikuklahvi või sisestusklahvi (Enter). Seejärel liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades ühelt üksuselt teisele.

Näpunäide.: Galeriides, milles on rohkem kui üks üksuste rida, liigutakse tabeldusklahvi (TAB) vajutamisel praeguse rea algusest lõpuni ja rea lõpus liigutakse järgmisele reale. Kui praeguse rea lõpus vajutada paremnooleklahvi, valitakse praeguse rea esimene üksus.

Kiirklahvide kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage muuteklahvi (Alt).

 2. Vajutage soovitud lindikäsu kohale ilmuvas ruudukujulises klahvispikris kuvatud tähte.

Olenevalt vajutatavast tähest võidakse kuvada täiendavad klahvispikrid. Kui näiteks vajutate klahvikombinatsiooni Alt+F, kuvatakse Office’i Backstage’i vaate leht Teave, millel on mitmesugused klahvispikrid. Kui vajutate seejärel uuesti muuteklahvi (Alt), kuvatakse sellel lehel liikumise klahvispikrid.

Alljärgnevas tabelis on toodud näited klaviatuuri fookuse muutmisest ainult klaviatuuri kasutamise korral.

Toiming

Kiirklahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

Alt või F10. Ühest menüüst teise liikumiseks kasutage kiirklahve või nooleklahve.

Fookuse seadmine lindil asuvatele käskudele.

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Fookuse liigutamine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi).

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Ühelt lindiüksuselt teisele liikumine kas alla, üles, vasakule või paremale.

Allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool

Lindi laiendamine või ahendamine.

Ctrl+F1

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Fookuse seadmine akna ühelt paanilt teisele (nt paanid Pildi vorming, Grammatika või Valikupaan).

F6

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine.

Tühikuklahv või Enter

Lindil valitud menüü või galerii avamine.

Tühikuklahv või Enter

Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti.

Sisestusklahv (Enter)

Ühelt ujuvalt kujundilt (nt tekstiväljalt või pildilt) teisele liikumine

Klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+5 ja siis korduvalt tabeldusklahvi (Tab) vajutamine

Ujuvate kujundite navigeerimisrežiimist väljumine ja tavalise navigeerimise aktiveerimine

Paoklahv (Esc)

Microsoft Wordi kiirklahvide tutvustus

Dokumentide loomine ja redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Uue dokumendi loomine.

Ctrl+N

Dokumendi avamine.

Ctrl+O

Dokumendi sulgemine.

Ctrl+W

Dokumendiakna tükeldamine.

Alt+Ctrl+S

Dokumendiakna tükelduse eemaldamine.

Alt+Shift+C või Alt+Ctrl+S

Dokumendi salvestamine.

Ctrl+S

Toiming

Kiirklahvid

Hüperlingi lisamine.

Ctrl+K

Liikumine ühe lehe võrra tagasi.

Alt+vasaknool

Liikumine ühe lehe võrra edasi.

Alt+paremnool

Värskendamine.

F9

Toiming

Kiirklahvid

Dokumendi printimine.

Ctrl+P

Prindi eelvaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+I

Liikumine suumitud eelvaatelehel.

Nooleklahvid

Järgmise või eelmise lehekülje eelvaate kuvamine, kui lehekülgi pole suumitud.

Page Up või Page Down

Liikumine esimesele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

Ctrl+Home

Liikumine viimasele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

Ctrl+End

Toiming

Kiirklahvid

Kommentaari lisamine (tööpaanil Parandused).

Alt+X, S

Muutuste jälituse sisse- või väljalülitamine.

Ctrl+Shift+E

Avatud läbivaatuspaani sulgemine.

Alt+Shift+C

Menüü Läbivaatus valimine lindil.

Alt+X, seejärel vajutage selle menüü käskudele liikumiseks allanooleklahvi.

Paani Õigekiri ja grammatika valimine

Alt+X, 6

Toiming

Kiirklahvid

Tööpaanil Navigeerimine asuva otsinguvälja avamine.

Ctrl+F

Teksti, vormingu ja kindlate üksuste asendamine.

Ctrl+H

Liikumine leheküljele, järjehoidjale, tabelisse, kommentaari, pildile või mõnda muusse asukohta.

Ctrl+G

Nelja viimati redigeeritud asukoha vaheldumisi aktiveerimine.

Alt+Ctrl+Z

Liikumine

Kiirklahvid

Ühe märgi võrra vasakule

Vasaknooleklahv

Ühe märgi võrra paremale

Paremnooleklahv

Ühe sõna võrra vasakule

Ctrl+vasaknooleklahv

Ühe sõna võrra paremale

Ctrl+paremnooleklahv

Ühe lõigu võrra ülespoole

Ctrl+ülesnool

Ühe lõigu võrra allapoole

Ctrl+allanool

Ühe lahtri võrra vasakule (tabelis)

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Ühe lahtri võrra paremale (tabelis)

Tabeldusklahv (Tab)

Ühe rea võrra üles

Ülesnool

Ühe rea võrra alla

Allanool

Rea lõppu

Klahv End

Rea algusesse

Klahv Home

Akna ülaossa

Alt+Ctrl+Page Up

Akna lõppu

Alt+Ctrl+Page Down

Ühe kuva võrra üles (kerimine)

Klahv Page Up

Ühe kuva võrra alla (kerimine)

Klahv Page Down

Järgmise lehekülje ülaossa

Ctrl+Page Down

Eelmise lehekülje ülaossa

Ctrl+Page Up

Dokumendi lõppu

Ctrl+End

Dokumendi algusse

Ctrl+Home

Eelmise paranduse juurde

Shift + F5

Pärast dokumendi avamist asukohta, kus enne viimast sulgemist dokumendiga töötasite.

Shift+F5

Toiming

Kiirklahvid

Sisukorra kirje märkimine.

Alt+Shift+O

Õigusallikate loendi kirje (tsitaadi) märkimine.

Alt+Shift+I

Valige tsitaadi suvandid

Alt+Shift+F12, tühikuklahv (Space)

Registrikirje märkimine.

Alt+Shift+X

Allmärkuse lisamine.

Alt+Ctrl+F

Lõpumärkuse lisamine.

Alt+Ctrl+D

Järgmisele allmärkusele liikumine.

Alt+Shift+>

Eelmisele allmärkusele liikumine.

Alt+Shift+<

Väljale „Kirjutage, mida soovite teha“ ja nutika otsingu väljale liikumine.

Alt+Q

Dokumentidega töötamine eri vaadetes

Dokumenti saab Wordis kuvada mitmes eri vaates. Igas vaates on hõlpsam teha teatud ülesandeid. Lugemisrežiimis saate näiteks kuvada dokumendi kaks lehte kõrvuti ja kasutada järgmisele lehele liikumiseks nooleklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Lugemisrežiimi vaate aktiveerimine

Alt+A, G

Küljendivaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+P

Liigendusvaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+O

Mustandvaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+N

Neid kiirklahve saab kasutada ainult liigendusvaates oleva dokumendi puhul.

Toiming

Kiirklahvid

Lõigu tõstmine

Alt+Shift+vasaknool

Lõigu langetamine

Alt+Shift+paremnool

Kehateksti langetamine.

Juhtklahv (Ctrl) + tõstuklahv (Shift) + N

Valitud lõikude kõrgemale tõstmine.

Alt+Shift+ülesnool

Valitud lõikude langetamine

Alt+Shift+allanool

Pealkirja all oleva teksti laiendamine.

Alt+Shift+plussmärk (+)

Pealkirja all oleva teksti ahendamine.

Alt+Shift+miinusmärk (–)

Kogu teksti või pealkirjade laiendamine või ahendamine.

Alt+Shift+A

Märgivormingu peitmine või kuvamine.

Kaldkriips (/) numbriklaviatuuril

Teksti esimese rea või kogu teksti kuvamine

Alt+Shift+L

Kõigi pealkirjade kuvamine, mille laad on Pealkiri 1.

Alt+Shift+1

Kõigi pealkirjade kuvamine pealkirjatasemeni Pealkiri n.

Alt+Shift+n

Tabeldusmärgi sisestamine.

Ctrl+Tab

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine dokumendi algusse.

Klahv Home

Liikumine dokumendi lõppu.

Klahv End

Liikumine lehele n.

n (n on lehekülje number, kuhu soovite liikuda), sisestusklahv (Enter)

Lugemisrežiimist väljumine.

Paoklahv (Esc)

Teksti ja piltide redigeerimine ja teisaldamine

Valige tekst, hoides all tõstuklahvi (Shift) ja kasutades kursori liigutamiseks nooleklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Laiendusrežiimi sisselülitamine.

F8

Lähima märgi valimine.

F8, seejärel vajutage vasaknoolt või paremnoolt

Valiku mahu suurendamine.

F8 (sõna valimiseks vajutage üks kord, lause valimiseks kaks korda jne)

Valiku mahu vähendamine.

Shift+F8

Laiendusrežiimi väljalülitamine.

Paoklahv (Esc)

Valiku laiendamine ühe märgi võrra paremale.

Shift+paremnooleklahv

Valiku laiendamine ühe märgi võrra vasakule.

Shift+vasaknooleklahv

Valiku laiendamine sõna lõpuni.

Ctrl+Shift+paremnool

Valiku laiendamine sõna alguseni.

CTRL+SHIFT+vasaknool

Valiku laiendamine rea lõpuni.

Shift+End

Valiku laiendamine rea alguseni.

Shift+Home

Valiku laiendamine ühe rea võrra alla.

Shift+allanool

Valiku laiendamine ühe rea võrra üles.

Shift+ülesnool

Valiku laiendamine lõigu lõpuni.

Ctrl+Shift+allanool

Valiku laiendamine lõigu alguseni.

Ctrl+Shift+ülesnool

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra alla.

Shift+Page Down

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra üles.

Shift+Page Up

Valiku laiendamine dokumendi alguseni.

Ctrl+Shift+Home

Valiku laiendamine dokumendi lõpuni.

Ctrl+Shift+End

Valiku laiendamine akna lõpuni.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Valiku laiendamine terve dokumendi kaasamiseks.

Ctrl+A

Vertikaalse tekstiploki valimine.

Ctrl+Shift+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (Esc)

Valiku laiendamine kindla asukohani dokumendis.

F8 + nooleklahvid; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (Esc)

Toiming

Kiirklahvid

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Parempoolse sõna kustutamine

Ctrl+Delete

Valitud teksti lõikamine Office'i lõikelauale.

Ctrl+X

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Kühvlile lõikamine. (Kühvel on funktsioon, mis võimaldab teil koguda tekste eri asukohtadest ja kleepida need mõnda teise kohta).

Ctrl+F3

Toiming

Kiirklahvid

Office'i lõikelaua avamine.

Vajutage menüüsse Avaleht liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt+H ja seejärel klahve L,F.

Valitud teksti või pildi kopeerimine Office'i lõikelauale.

Ctrl+C

Valitud teksti või pildi lõikamine Office'i lõikelauale.

Ctrl+X

Viimase täienduse või kleebitud üksuse kleepimine Office'i lõikelaualt.

Ctrl+V

Teksti või graafika teisaldamine üks kord.

F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (Enter))

Teksti või graafika kopeerimine üks kord.

Shift+F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (Enter))

Dialoogiboksi Uue koosteüksuse loomine avamine pärast teksti või objekti valimist.

Alt+F3

Pärast koosteüksuse  (nt SmartArt-pilt)  valimist sellega seotud kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Kühvlile lõikamine.

Ctrl+F3

Kühvli sisu kleepimine.

Ctrl+Shift+F3

Dokumendi eelmises jaotises kasutatud päise ja jaluse kleepimine.

Alt+Shift+R

Tabelite redigeerimine ja nendes liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise lahtri sisu valimine.

Tabeldusklahv (Tab)

Eelmise lahtri sisu valimine.

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Valiku laiendamine külgnevatele lahtritele.

Hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage korduvalt mõnda nooleklahvi

Veeru valimine.

Liikuge nooleklahvide abil veeru kõige ülemisse või alumisse lahtrisse ja tehke siis ühte järgmistest.

 • Veeru valimiseks algusest lõpuni vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+Page Down

 • Veeru valimiseks lõpust alguseni vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+Page Up.

Terve rea valimine.

Liikuge nooleklahvide abil rea lõppu, kas rea esimesse (vasakpoolseimasse) või viimasesse (parempoolseimasse) lahtrisse.

 • Rea valimiseks vasakult paremale vajutage rea esimeses lahtris klahvikombinatsiooni Shift+Alt+End.

 • Rea valimiseks paremalt vasakule vajutage rea viimases lahtris klahvikombinatsiooni Shift+Alt+Home.

Valiku (või ploki) laiendamine.

Ctrl+Shift+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (Esc)

Terve tabeli valimine.

Alt + 5 numbriklaviatuuril (numbrilukk (Num Lock) on välja lülitatud)

Liikumine

Kiirklahvid

Rea järgmine lahter

Tabeldusklahv (Tab)

Rea eelmine lahter

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Rea esimene lahter

Alt+Home

Rea viimane lahter

Alt+End

Veeru esimene lahter

Alt+Page Up

Veeru viimane lahter

Alt+Page Down

Eelmine rida

Ülesnooleklahv

Järgmine rida

Allanooleklahv

Rea võrra üles

Alt+Shift+ülesnool

Rea võrra alla

Alt+Shift+allanool

Lisatav

Kiirklahvid

Uued lõigud lahtris

Sisestusklahv (Enter)

Lõigumärgid lahtris

Ctrl+Tab

Märkide ja lõikude vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Märgivormingu muutmiseks dialoogiboksi Font avamine.

Ctrl+D

Märkide täheregistri muutmine.

Shift+F3

Kõigi tähtede suurtähestamine.

Ctrl+Shift+A

Paksu vormingu rakendamine.

Ctrl+B

Allakriipsutuse rakendamine

Ctrl+U

Sõnade, kuid mitte tühikute allakriipsutamine.

Ctrl+Shift+W

Teksti kahekordne allakriipsutamine.

Ctrl+Shift+D

Peittekstivormingu rakendamine.

Ctrl+Shift+H

Kursiivvormingu rakendamine.

Ctrl+I

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena

Ctrl+Shift+K

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

Ctrl+võrdusmärk

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

Ctrl+Shift+plussmärk

Märkide käsitsivormingu eemaldamine.

Ctrl+tühikuklahv

Valitud teksti fondi asendamine fondiga Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Font avamine fondi muutmiseks

Ctrl+Shift+F

Fondi suuruse suurendamine

Ctrl+Shift+>

Fondi suuruse vähendamine

Ctrl+Shift+<

Fondi suurendamine ühe punkti võrra.

Ctrl+]

Fondi vähendamine ühe punkti võrra.

Ctrl+[

Toiming

Kiirklahvid

Teksti vormingu kopeerimine.

Ctrl+Shift+C

Kopeeritud vormingu rakendamine tekstile

Ctrl+Shift+V

Toiming

Kiirklahvid

Lõigu kesk- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl+E

Lõigu rööp- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl + J

Lõigu parem- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl+R

Lõigu joondamine vasakule

Ctrl+L

Lõigu taane vasakult

Ctrl + M

Vasakpoolse lõigutaande eemaldamine.

Ctrl+Shift+M

Lõigutaande loomine.

Ctrl+T

Lõigutaande vähendamine.

Ctrl+Shift+T

Lõiguvormingu eemaldamine

Ctrl+Q

Toiming

Kiirklahvid

Mitteprinditavate märkide kuvamine.

CTRL+SHIFT+* (numbriklaviatuuri tärn ei toimi)

Teksti vormingu läbivaatamine.

SHIFT+F1 (seejärel klõpsake teksti, mille vormingut soovite läbi vaadata)

Vormingute kopeerimine

Ctrl+Shift+C

Vormingute kleepimine

Ctrl+Shift+V

Toiming

Kiirklahvid

Ühekordse reasammuga read.

Ctrl+1

Kahekordse reasammuga read.

Ctrl+2

1,5-kordse reasammu häälestamine.

Ctrl+5

Lõigule eelneva ühe reasammu eemaldamine.

Ctrl+0 (null)

Toiming

Kiirklahvid

Tööpaani Laadide rakendamine avamine.

Ctrl+Shift+S

Tööpaani Laadid avamine.

Alt+Ctrl+Shift+S

Automaatvormingu käivitamine.

Alt+Ctrl+K

Normaallaadi rakendamine.

Juhtklahv (Ctrl) + tõstuklahv (Shift) + N

Laadi Pealkiri 1 rakendamine.

Alt+Ctrl+1

Laadi Pealkiri 2 rakendamine.

Alt+Ctrl+2

Laadi Pealkiri 3 rakendamine.

Alt+Ctrl+3

Tööpaani Laadid sulgemiseks tehke järgmist.

 1. Kui tööpaan Laadid pole valitud, vajutage selle valimiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve Ctrl+tühikuklahv.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Lisatav

Kiirklahvid

Väli

Ctrl+F9

Reapiir

Shift+Enter

Leheküljepiir

Ctrl+Enter

Veerupiir

Ctrl + Shift + Enter

Mõttekriips

Alt + Ctrl + miinusmärk (numbriklahvistikul)

Sidekriips

Ctrl + miinusmärk (numbriklahvistikul)

Poolituskriips

Ctrl + sidekriips

Sisekriips

Ctrl + Shift + sidekriips

Püsitühik

Ctrl+Shift+tühikuklahv (Space)

Autoriõiguse sümbol

Alt+Ctrl+C

Registreeritud kaubamärgi sümbol

Alt+Ctrl+R

Kaubamärgi sümbol

Alt+Ctrl+T

Kolmikpunkt

Alt+Ctrl+punkt

Üksik algusjutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), ' (üksikjutumärk)

Üksik lõpujutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), ' (üksikjutumärk)

Algusjutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), Shift + ' (üksikjutumärk)

Lõpujutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), Shift + ' (üksikjutumärk)

Automaatteksti kirje

Sisestusklahv (Enter) (pärast automaatteksti kirje nime esimeste tähtede tippimist, kui kuvatakse kohtspikker)

Toiming

Kiirklahvid

Sisestage määratud Unicode’i (kuueteistkümnendsüsteemis) märgikoodile vastav Unicode’i märk. Näiteks euro valuutamärgi sisestamiseks ( Euro valuutatähis ) tippige 20AC ja seejärel hoidke all muuteklahvi (Alt) ja vajutage klahvi X.

Märgikood, Alt + X

Tehke kindlaks valitud märgile vastav Unicode’i märgikood.

Alt+X

Sisestage määratud ANSI (kümnendsüsteemis) märgikoodile vastav ANSI märk. Näiteks euro valuutasümboli sisestamiseks hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage numbriklaviatuuril klahve 0128.

Alt + märgikood (numbriklaviatuuril)

Objektide lisamine ja redigeerimine

 1. Vajutage dialoogiboksi Objekt avamiseks klahve Alt, D, OO ja seejärel klahvi O.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (Enter).

  • Vahekaardi Loo failist aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Tab. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja siis tippige lisatava objekti faili nimi või otsige sirvides see fail üles.

 1. Kui kursor asub dokumendis objektist vasakul, valige objekt klahvikombinatsiooni Shift + paremnool abil.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10.

 3. Vajutage objektile Objekti nimi liikumiseks tabeldusklahvi (Tab), sisestusklahvi (Enter) ja seejärel veel kord sisestusklahvi.

 1. SmartArt-pildi valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid Alt, D ja MM.

 2. Soovitud pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Soovitud pildi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel nooleklahve.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 1. WordArt-objekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid Alt, D ja 2.

 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. WordArt-objekti valimiseks vajutage paoklahvi (Esc). Seejärel nihutage objekti nooleklahvide abil.

 5. Dokumenti naasmiseks vajutage uuesti paoklahvi (Esc).

Kirjakooste ja väljad

Märkus.: Nende kiirklahvide kasutamiseks peate vajutama klahvikombinatsiooni Alt+M või klõpsama menüüd Postitused.

Toiming

Kiirklahvid

Kirjakooste eelvaate kuvamine.

Alt+Shift+K

Dokumendi ühendamine.

Alt+Shift+N

Ühendatud dokumendi printimine.

Alt+Shift+M

Kirjakooste andmedokumendi redigeerimine.

Alt+Shift+E

Koostevälja lisamine.

Alt+Shift+F

Toiming

Kiirklahvid

Välja DATE lisamine.

Alt+Shift+D

Välja LISTNUM lisamine.

Alt+Ctrl+L

Välja Page lisamine.

Alt+Shift+P

Välja TIME lisamine.

Alt+Shift+T

Tühja välja lisamine.

Ctrl+F9

Lingitud teabe värskendamine rakenduse Microsoft Word algdokumendis.

Ctrl+Shift+F7

Valitud väljade värskendamine.

F9

Välja lingi eemaldamine.

Ctrl+Shift+F9

Valitud väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

Shift+F9

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

Alt+F9

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

Alt+Shift+F9

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Liikumine eelmisele väljale.

Shift+F11

Välja lukustamine.

Ctrl+F11

Välja lukustuse eemaldamine.

Ctrl+Shift+F11

Keeleriba

Igal dokumendil on vaikekeel, mis on tavaliselt sama kui teie arvuti operatsioonisüsteemil. Kui teie dokument sisaldab aga muukeelseid sõnu või fraase, on mõistlik määrata nende sõnade jaoks õigekeelsuskontrolli keel. Lisaks nende fraaside õigekirja ja grammatika kontrollimisele võimaldab see nende töötlemist hõlbustustehnoloogiate (nt ekraanilugerite) abil.

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Määra õigekeelsukontrolli keel... avamine

Alt+X, KE, M

Õigekeelsuskontrolli keelte loendi läbivaatamine

Allanooleklahv

Vaikekeelte määramine

Alt+X, KE, D

Toiming

Kiirklahvid

Jaapani IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

Alt+~

Korea IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

Parempoolne Alt

Hiina IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

Ctrl+tühikuklahv

Funktsiooniklahvide tutvustus

Toiming

Kiirklahvid

Spikri või veebisaidi Office.com kuvamine.

F1

Teksti või graafika teisaldamine.

F2

Viimase toimingu kordamine.

F4

Käsu Mine (menüü Avaleht) valimine.

F5

Liikumine järgmisele paanile või paneelile.

F6

Käsu Õigekirjakontroll (menüü Läbivaatus) valimine.

F7

Valiku laiendamine.

F8

Valitud väljade värskendamine.

F9

Klahvispikrite kuvamine.

F10

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Käsu Salvesta nimega valimine.

F12

Toiming

Kiirklahvid

Kontekstitundliku spikri või vormingu käivitamine.

Shift+F1

Teksti kopeerimine.

Shift+F2

Märkide täheregistri muutmine.

Shift+F3

Toimingu Otsi või Mine kordamine.

Shift+F4

Liikumine viimasele muudatusele.

Shift+F5

Liikumine eelmisele paanile või paneelile (pärast klahvi F6 vajutamist).

Shift+F6

Käsu Tesaurus (menüü Läbivaatus jaotis Õigekeelsuskontroll) valimine.

Shift+F7

Valiku mahu vähendamine.

Shift+F8

Väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

Shift+F9

Kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Liikumine eelmisele väljale.

Shift+F11

Käsu Salvesta valimine.

Shift+F12

Toiming

Kiirklahvid

Lindi laiendamine või ahendamine.

Ctrl+F1

Käsu Prindieelvaade valimine.

Ctrl+F2

Kühvlile lõikamine.

Ctrl+F3

Akna sulgemine.

Ctrl+F4

Liikumine järgmisesse aknasse.

Ctrl+F6

Tühja välja lisamine.

Ctrl+F9

Dokumendiakna maksimeerimine.

Ctrl+F10

Välja lukustamine.

Ctrl+F11

Käsu Ava valimine.

Ctrl+F12

Toiming

Kiirklahvid

Kühvli sisu lisamine.

Ctrl+Shift+F3

Järjehoidja redigeerimine.

Ctrl+Shift+F5

Liikumine eelmisse aknasse.

Ctrl+Shift+F6

Lingitud teabe värskendamine Wordi lähtedokumendis.

Ctrl+Shift+F7

Valiku või ploki laiendamine.

Ctrl+Shift+F8, seejärel vajutage nooleklahvi

Välja lingi eemaldamine.

Ctrl+Shift+F9

Välja lukustuse eemaldamine.

Ctrl+Shift+F11

Käsu Prindi valimine.

Ctrl+Shift+F12

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisele väljale.

Alt+F1

Uue koosteüksuse loomine.

Alt+F3

Wordist väljumine.

Alt+F4

Programmiakna suuruse taastamine.

Alt+F5

Liikumine avatud dialoogiboksist tagasi dokumenti (seda toimingut toetavate dialoogibokside puhul).

Alt+F6

Järgmise õigekirja- või grammatikavea leidmine.

Alt+F7

Makro käivitamine.

Alt+F8

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

Alt+F9

Tööpaani Valik kuvamine.

Alt+F10

Microsoft Visual Basicu lähteteksti kuvamine.

Alt+F11

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine eelmisele väljale.

Alt+Shift+F1

Käsu Salvesta valimine.

Alt+Shift+F2

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

Alt+Shift+F9

Saadaval toimingu menüü või teate kuvamine.

Alt+Shift+F10

Nupu Sisukord valimine aktiivses sisukorra ümbrises.

Alt+Shift+F12

Toiming

Kiirklahvid

Microsofti süsteemiteabe kuvamine.

Ctrl+Alt+F1

Käsu Ava valimine.

Ctrl+Alt+F2

Selles artiklis ei käsitleta kiirklahvide kohandamist või loomist makrode või automaatteksti jaoks.

Microsoft Word Starteri kasutamise korral võtke arvesse, et Word Starter ei toeta kõiki Wordi kohta loetletud funktsioone. Lisateavet Word Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate teemast Word Starteri toetatud funktsioonid.

Kiirklahvide otsimine ja kasutamine

Kaks või enam kiirklahvi, mida tuleb korraga vajutada, on rakenduse Microsoft Word 2010 spikris eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida on vaja vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

 • Kõik jaotised artikli laiendamiseks tabeldusklahvi, kuni valitakse Kuva kõik ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Vajutage sisestusklahvi Enter uuesti Ahenda kõik jaotised.

 • Ainult ühe artikli jaotises laiendamiseks vajutage klahvi Tab, kuni selle jaotise pealkiri ja plussmärk on valitud ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Vajutage sisestusklahvi Enter uuesti Ahenda jaotis.

NB!: Vajutage enne otsingu alustamist tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni on valitud link Kuva kõik. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F.

  Avaneb dialoogiboks Otsing, kus kursor on juba tippimiseks valmis.

 2. Tippige otsitav tekst väljale.

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

Selle teema printimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni valitud on link Kuva kõik. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter) ja klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Microsoft Office'i põhitoimingud

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

Muuteklahv (Alt) + tabeldusklahv (Tab)

Eelmise akna aktiveerimine.

Alt+Shift+Tab

Aktiivse akna sulgemine.

Ctrl+W või Ctrl+F4

Aktiivse akna suurenduseelse suuruse taastamine.

Alt+F5

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (päripäeva). (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva).

Shift+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

Ctrl+F6

Eelmise akna aktiveerimine.

Ctrl+Shift+F6

Valitud akna suurendamine või taastamine.

Ctrl+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

Printimiskuva

Valitud akna pildi kopeerimine lõikelauale

Alt+Print Screen

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (Tab)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

Ctrl+Tab

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

Ctrl+Shift+Tab

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

Alt + suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine.

ALT+allanool

Ripploendis suvandi valimine

Ripploendi suvandi esitäht

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine.

Paoklahv (Esc)

Valitud käsu käivitamine

Sisestusklahv (Enter)

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate sisestada või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine kirje algusesse

Klahv Home

Liikumine kirje lõppu

Klahv End

Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule

Vasaknooleklahv või paremnooleklahv

Ühe sõna võrra vasakule liikumine

Ctrl+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale liikumine

Ctrl+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valimise tühistamine

Shift+vasaknooleklahv

Paremal asuva märgi valimine või valimise tühistamine

Shift+paremnooleklahv

Vasakul asuva sõna valimine või valimise tühistamine

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valimise tühistamine

Ctrl+Shift+paremnool

Teksti valimine järjepunktist kirje alguseni

Shift+Home

Teksti valimine järjepunktist kirje lõpuni

Shift+End

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Avamine kuvamine.

Ctrl+F12 või Ctrl+O

Dialoogiboksi Nimega salvestamine kuvamine.

F12

Valitud kausta või faili avamine.

Sisestusklahv (Enter)

Valitud kaustast ühe taseme võrra kõrgemal asuva kausta avamine.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Valitud kausta või faili kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Valitud üksuse (nt faili või kausta) kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Ühelt suvandilt järgmisele liikumine.

Tabeldusklahv (Tab)

Ühelt suvandilt eelmisele liikumine.

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Otsinguloendi avamine.

F4 või Alt+I

Toiming

Kiirklahvid

Toimingu tühistamine.

Paoklahv (Esc)

Toimingu tagasivõtmine.

Ctrl+Z

Toimingu uuesti tegemine või kordamine.

Ctrl+Y

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

F6

Liikumine aktiivse menüü tööpaanile. (On võimalik, et peate klahvikombinatsiooni Ctrl+tabeldusklahv vajutama mitu korda.)

Ctrl+Tab

Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine.

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine.

Ctrl+tühikuklahv

Valitud nupule määratud toimingu tegemine.

Tühikuklahv või Enter

Valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine.

Shift+F10

Galerii esimese või viimase üksuse valimine.

Klahv HOME või END

Liikumine galerii loendis kerides üles või alla.

Page Up või Page Down

Tööpaani sulgemine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve Ctrl+tühikuklahv.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Tööpaani teisaldamine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve Ctrl+tühikuklahv.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Teisalda ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 4. Teisaldage nooleklahvide abil tööpaan ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve Ctrl+tühikuklahv.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Muuda suurust ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 4. Muutke nooleklahvide abil tööpaani suurus ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Toiming

Kiirklahvid

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Saadavaloleva toimingu või nupu Automaatkorrektuuri suvandid Nupu pilt või Kleepimissuvandid Nupu pilt menüü või teate kuvamine. Kui olemas on mitu toimingut, aktiveeritakse järgmine toiming ja kuvatakse selle menüü või teade.

Alt+Shift+F10

Saadaval toimingute menüüs ühelt käsult teisele liikumine.

Nooleklahvid

Saadaval toimingute menüüs valitud üksusega toimingu tegemine.

Sisestusklahv (Enter)

Saadaval toimingute menüü või teate sulgemine.

Paoklahv (Esc)

Näpunäited

 • Kui soovite, saate lasta endale toimingu saadavalolekust helisignaaliga teada anda (Word Starteris pole see võimalik). Helivihjete kuulmiseks vajate helikaarti. Teie arvutisse peab olema installitud ka Microsoft Office Sounds.

 • Kui teil on Interneti-ühendus, saate lisandmooduli Microsoft Office Sounds alla laadida veebisaidilt Office.com. Pärast helifailide allalaadimist tehke järgmist.

  1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, T.

  2. Vajutage kategooria Täpsemalt valimiseks klahvi A. Seejärel vajutage aknasse Wordiga töötamise täpsemad suvandid liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

  3. Vajutage jaotises Üldine asuvale märkeruudule Luba heliga tagasiside liikumiseks kaks korda klahve Alt+S ja seejärel tühikuklahvi.

  4. Vajutage nupu OK valimiseks mitu korda tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Märkus.: Selle ruudu märkimine või tühjendamine mõjutab kõiki helitoega Office’i programme.

Lindil liikumine

Kiirklahvid võimaldavad teil käsuni jõuda vaid paari klahvivajutusega, sõltumata sellest, kus te programmis parajasti asute. Rakenduses Word 2010 saate kõiki käske kasutada kiirklahvide abil. Enamik käske on juurdepääsetavad kahe kuni viie klahvivajutusega. Kiirklahvi kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage muuteklahvi (Alt).

  Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvispikrid.

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi N, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi.

  Märkus.: Toimingu katkestamiseks ja klahvispikrite peitmiseks vajutage muuteklahvi (Alt).

Teine võimalus Office’i menüülindiga programmides töötamiseks klaviatuuri abil on fookuse viimine ühelt menüült või käsult järgmiseni seni, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri fookuse liigutamiseks hiirt kasutamata.

Toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

Muuteklahv (Alt) või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.

Liikumine lindi järgmisele menüüle.

Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel paremnool või vasaknool

Lindi laiendamine või ahendamine.

Ctrl+F1

Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü

 • mis tahes avatud tööpaan

 • akna allservas asuv olekuriba

 • teie dokument

F6

Fookuse viimine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi).

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Ühelt lindiüksuselt teisele liikumine kas alla, üles, vasakule või paremale.

Allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine

Tühikuklahv või Enter

Lindil valitud menüü või galerii avamine

Tühikuklahv või Enter

Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks.

Sisestusklahv (Enter)

Lindil oleva juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine ja fookuse viimine tagasi dokumenti.

Sisestusklahv (Enter)

Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.)

F1

Microsoft Wordi kiirklahvide lühiülevaade

Dokumentide ja veebilehtedega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Püsitühiku sisestamine.

Ctrl + Shift + tühikuklahv

Sisekriipsu sisestamine.

Ctrl + Shift + sidekriips

Paksu kirja vormingu lisamine

Ctrl+B

Kursiivkirja vormingu lisamine

Ctrl+I

Tähtede allakriipsutamine.

Ctrl+U

Fondi suuruse vähendamine ühe väärtuse võrra.

Ctrl+Shift+<

Fondi suuruse suurendamine ühe väärtuse võrra.

Ctrl+Shift+>

Fondi suuruse vähendamine ühe punkti võrra.

Ctrl+[

Fondi suuruse suurendamine ühe punkti võrra.

Ctrl+]

Lõigu- või märgivormingu eemaldamine.

Ctrl+tühikuklahv

Valitud teksti või objekti kopeerimine.

Ctrl+C

Valitud teksti või objekti lõikamine.

Ctrl+X

Teksti või objekti kleepimine.

Ctrl+V

Teisiti kleepimine.

Ctrl+Alt+V

Ainult vormingu kleepimine.

Ctrl+Shift+V

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

Ctrl+Y

Dialoogiboksi Sõnaarvestus avamine.

Ctrl+Shift+G

Toiming

Kiirklahvid

Uue dokumendi loomine.

Ctrl+N

Dokumendi avamine.

Ctrl+O

Dokumendi sulgemine.

Ctrl+W

Dokumendiakna tükeldamine.

Alt+Ctrl+S

Dokumendiakna tükelduse eemaldamine.

Alt+Shift+C või Alt+Ctrl+S

Dokumendi salvestamine.

Ctrl+S

Toiming

Kiirklahvid

Tööpaani Navigeerimine avamine (dokumendist otsimiseks).

Ctrl+F

Otsingu kordamine (akna Otsing ja asendus sulgemise järel).

Alt+Ctrl+Y

Teksti, vormingu ja kindlate üksuste asendamine.

Ctrl+H

Liikumine leheküljele, järjehoidjale, tabelisse, kommentaari, pildile või mõnda muusse asukohta.

Ctrl+G

Nelja viimati redigeeritud asukoha vaheldumisi aktiveerimine.

Alt+Ctrl+Z

Sirvimissuvandite loendi avamine. Vajutage suvandi valimiseks nooleklahve ja seejärel vajutage valitud suvandi abil dokumendi sirvimiseks sisestusklahvi (Enter).

Alt+Ctrl+Home

Eelmisele (sirvimissuvandites seatud) sirvimisobjektile liikumine.

Ctrl+Page Up

Järgmisele (sirvimissuvandites seatud) sirvimisobjektile liikumine.

Ctrl+Page Down

Toiming

Kiirklahvid

Küljendivaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+P

Liigendusvaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+O

Mustandvaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+N

Toiming

Kiirklahvid

Lõigu tõstmine

Alt+Shift+vasaknool

Lõigu langetamine

Alt+Shift+paremnool

Kehateksti langetamine.

Juhtklahv (Ctrl) + tõstuklahv (Shift) + N

Valitud lõikude kõrgemale tõstmine.

Alt+Shift+ülesnool

Valitud lõikude langetamine

Alt+Shift+allanool

Pealkirja all oleva teksti laiendamine.

Alt+Shift+plussmärk (+)

Pealkirja all oleva teksti ahendamine.

Alt+Shift+miinusmärk (–)

Kogu teksti või pealkirjade laiendamine või ahendamine.

Alt+Shift+A

Märgivormingu peitmine või kuvamine.

Kaldkriips (/) numbriklaviatuuril

Kehateksti esimese rea või kogu kehateksti kuvamine.

Alt+Shift+L

Kõigi pealkirjade kuvamine, mille laad on Pealkiri 1.

Alt+Shift+1

Kõigi pealkirjade kuvamine pealkirjatasemeni Pealkiri n.

Alt+Shift+n

Tabeldusmärgi sisestamine.

Ctrl+Tab

Toiming

Kiirklahvid

Dokumendi printimine.

Ctrl+P

Prindi eelvaate aktiveerimine.

Alt+Ctrl+I

Liikumine suumitud eelvaatelehel.

Nooleklahvid

Järgmise või eelmise lehekülje eelvaate kuvamine, kui lehekülgi pole suumitud.

Page Up või Page Down

Liikumine esimesele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

Ctrl+Home

Liikumine viimasele eelvaates leheküljele, kui lehekülgi pole suumitud.

Ctrl+End

Toiming

Kiirklahvid

Kommentaari lisamine.

Alt+Ctrl+M

Muutuste jälituse sisse- või väljalülitamine.

Ctrl+Shift+E

Avatud läbivaatuspaani sulgemine.

Alt+Shift+C

Märkus.: Kõik ekraanilugerid ei pruugi täisekraan-lugemisvaatega ühilduda.

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine dokumendi algusse.

Klahv Home

Liikumine dokumendi lõppu.

Klahv End

Liikumine lehele n.

n, sisestusklahv (Enter)

Lugemisvaate sulgemine.

Paoklahv (Esc)

Toiming

Kiirklahvid

Sisukorra kirje märkimine.

Alt+Shift+O

Õigusallikate loendi kirje (tsitaadi) märkimine.

Alt+Shift+I

Valige tsitaadi suvandid

Alt+Shift+F12, tühikuklahv (Space)

Registrikirje märkimine.

Alt+Shift+X

Allmärkuse lisamine.

Alt+Ctrl+F

Lõpumärkuse lisamine.

Alt+Ctrl+D

Toiming

Kiirklahvid

Hüperlingi lisamine.

Ctrl+K

Liikumine ühe lehe võrra tagasi.

Alt+vasaknool

Liikumine ühe lehe võrra edasi.

Alt+paremnool

Värskendamine.

F9

Teksti ja piltide redigeerimine ja teisaldamine

Toiming

Kiirklahvid

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl + tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine

Ctrl+Delete

Valitud teksti lõikamine Office'i lõikelauale.

Ctrl+X

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Kühvlile lõikamine.

Ctrl+F3

Toiming

Kiirklahvid

Office'i lõikelaua avamine.

Vajutage menüüsse Avaleht liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt+H ja seejärel klahve L,F.

Valitud teksti või pildi kopeerimine Office'i lõikelauale.

Ctrl+C

Valitud teksti või pildi lõikamine Office'i lõikelauale.

Ctrl+X

Viimase täienduse või kleebitud üksuse kleepimine Office'i lõikelaualt.

Ctrl+V

Teksti või graafika teisaldamine üks kord.

F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (Enter))

Teksti või graafika kopeerimine üks kord.

Shift+F2 (seejärel teisaldage kursor ja vajutage sisestusklahvi (Enter))

Dialoogiboksi Uue koosteüksuse loomine avamine pärast teksti või objekti valimist.

Alt+F3

Pärast koosteüksuse  (nt SmartArt-pilt)  valimist sellega seotud kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Kühvlile lõikamine.

Ctrl+F3

Kühvli sisu kleepimine.

Ctrl+Shift+F3

Dokumendi eelmises jaotises kasutatud päise ja jaluse kleepimine.

Alt+Shift+R

Lisatav

Kiirklahvid

Väli

Ctrl+F9

Reapiir

Shift+Enter

Leheküljepiir

Ctrl+Enter

Veerupiir

Ctrl + Shift + Enter

Mõttekriips

Alt + Ctrl + miinusmärk

Sidekriips

Ctrl + miinusmärk (-)

Poolituskriips

Ctrl + sidekriips

Sisekriips

Ctrl + Shift + sidekriips

Püsitühik

Ctrl+Shift+tühikuklahv (Space)

Autoriõiguse sümbol

Alt+Ctrl+C

Registreeritud kaubamärgi sümbol

Alt+Ctrl+R

Kaubamärgi sümbol

Alt+Ctrl+T

Kolmikpunkt

Alt+Ctrl+punkt

Üksik algusjutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), ' (üksikjutumärk)

Üksik lõpujutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), ' (üksikjutumärk)

Algusjutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), Shift + ' (üksikjutumärk)

Lõpujutumärk

Ctrl + ' (üksikjutumärk), Shift + ' (üksikjutumärk)

Automaatteksti kirje

Sisestusklahv (Enter) (pärast automaatteksti kirje nime esimeste tähtede tippimist, kui kuvatakse kohtspikker)

Toiming

Kiirklahvid

Sisestage määratud Unicode’i (kuueteistkümnendsüsteemis) märgikoodile vastav Unicode’i märk. Näiteks euro valuutamärgi sisestamiseks ( Euro valuutatähis ) tippige 20AC ja seejärel hoidke all muuteklahvi (Alt) ja vajutage klahvi X.

Märgikood, Alt + X

Tehke kindlaks valitud märgile vastav Unicode’i märgikood.

Alt+X

Sisestage määratud ANSI (kümnendsüsteemis) märgikoodile vastav ANSI märk. Näiteks euro valuutasümboli sisestamiseks hoidke all muuteklahvi (ALT) ja vajutage numbriklaviatuuril klahve 0128.

Alt + märgikood (numbriklaviatuuril)

Valige tekst, hoides all tõstuklahvi (Shift) ja kasutades kursori liigutamiseks nooleklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Laiendusrežiimi sisselülitamine.

F8

Lähima märgi valimine.

F8, seejärel vajutage vasaknoolt või paremnoolt

Valiku mahu suurendamine.

F8 (sõna valimiseks vajutage üks kord, lause valimiseks kaks korda jne)

Valiku mahu vähendamine.

Shift+F8

Laiendusrežiimi väljalülitamine.

Paoklahv (Esc)

Valiku laiendamine ühe märgi võrra paremale.

Shift+paremnooleklahv

Valiku laiendamine ühe märgi võrra vasakule.

Shift+vasaknooleklahv

Valiku laiendamine sõna lõpuni.

Ctrl+Shift+paremnool

Valiku laiendamine sõna alguseni.

CTRL+SHIFT+vasaknool

Valiku laiendamine rea lõpuni.

Shift+End

Valiku laiendamine rea alguseni.

Shift+Home

Valiku laiendamine ühe rea võrra alla.

Shift+allanool

Valiku laiendamine ühe rea võrra üles.

Shift+ülesnool

Valiku laiendamine lõigu lõpuni.

Ctrl+Shift+allanool

Valiku laiendamine lõigu alguseni.

Ctrl+Shift+ülesnool

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra alla.

Shift+Page Down

Valiku laiendamine ühe ekraanikuva võrra üles.

Shift+Page Up

Valiku laiendamine dokumendi alguseni.

Ctrl+Shift+Home

Valiku laiendamine dokumendi lõpuni.

Ctrl+Shift+End

Valiku laiendamine akna lõpuni.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Valiku laiendamine terve dokumendi kaasamiseks.

Ctrl+A

Vertikaalse tekstiploki valimine.

Ctrl+Shift+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (Esc)

Valiku laiendamine kindla asukohani dokumendis.

F8 + nooleklahvid; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (Esc)

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise lahtri sisu valimine.

Tabeldusklahv (Tab)

Eelmise lahtri sisu valimine.

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Valiku laiendamine külgnevatele lahtritele.

Hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage korduvalt mõnda nooleklahvi

Veeru valimine.

Liikuge nooleklahvide abil veeru kõige ülemisse või alumisse lahtrisse ja tehke siis ühte järgmistest.

 • Veeru valimiseks algusest lõpuni vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+Page Down

 • Veeru valimiseks lõpust alguseni vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+Page Up.

Valiku (või ploki) laiendamine.

Ctrl+Shift+F8 ja kasutage seejärel nooleklahve; valikurežiimist loobumiseks vajutage paoklahvi (Esc)

Terve tabeli valimine.

Alt + 5 numbriklaviatuuril (numbrilukk (Num Lock) on välja lülitatud)

Liikumine

Kiirklahvid

Ühe märgi võrra vasakule

Vasaknooleklahv

Ühe märgi võrra paremale

Paremnooleklahv

Ühe sõna võrra vasakule

Ctrl+vasaknooleklahv

Ühe sõna võrra paremale

Ctrl+paremnooleklahv

Ühe lõigu võrra ülespoole

Ctrl+ülesnool

Ühe lõigu võrra allapoole

Ctrl+allanool

Ühe lahtri võrra vasakule (tabelis)

Shift+Tab

Ühe lahtri võrra paremale (tabelis)

Tabeldusklahv (Tab)

Ühe rea võrra üles

Ülesnool

Ühe rea võrra alla

Allanool

Rea lõppu

Klahv End

Rea algusesse

Klahv Home

Akna ülaossa

Alt+Ctrl+Page Up

Akna lõppu

Alt+Ctrl+Page Down

Ühe kuva võrra üles (kerimine)

Klahv Page Up

Ühe kuva võrra alla (kerimine)

Klahv Page Down

Järgmise lehekülje ülaossa

Ctrl+Page Down

Eelmise lehekülje ülaossa

Ctrl+Page Up

Dokumendi lõppu

Ctrl+End

Dokumendi algusse

Ctrl+Home

Eelmise paranduse juurde

Shift + F5

Pärast dokumendi avamist asukohta, kus enne viimast sulgemist dokumendiga töötasite.

Shift+F5

Liikumine

Kiirklahvid

Rea järgmine lahter

Tabeldusklahv (Tab)

Rea eelmine lahter

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Rea esimene lahter

Alt+Home

Rea viimane lahter

Alt+End

Veeru esimene lahter

Alt+Page Up

Veeru viimane lahter

Alt+Page Down

Eelmine rida

Ülesnooleklahv

Järgmine rida

Allanooleklahv

Rea võrra üles

Alt+Shift+ülesnool

Rea võrra alla

Alt+Shift+allanool

Lisatav

Kiirklahvid

Uued lõigud lahtris

Sisestusklahv (Enter)

Lõigumärgid lahtris

Ctrl+Tab

Ülekirjutussätete muutmiseks nii, et ülekirjutusrežiimi aktiveerimiseks piisaks klahvi INSERT vajutamisest, toimige järgmiselt.

 1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, T.

 2. Vajutage kategooria Täpsemalt valimiseks klahvi A ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 3. Märkeruudule Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert) liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O.

 4. Vajutage ruudu märkimiseks tühikuklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Ülekirjutusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage lisamisklahvi (INSERT).

Märkide ja lõikude vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Teksti vormingu kopeerimine.

Ctrl+Shift+C

Kopeeritud vormingu rakendamine tekstile

Ctrl+Shift+V

Märkus.: Järgmised kiirklahvid ei toimi täisekraan-lugemisvaates.

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Font avamine fondi muutmiseks

Ctrl+Shift+F

Fondi suuruse suurendamine

Ctrl+Shift+>

Fondi suuruse vähendamine

Ctrl+Shift+<

Fondi suurendamine ühe punkti võrra.

Ctrl+]

Fondi vähendamine ühe punkti võrra.

Ctrl+[

Toiming

Kiirklahvid

Märgivormingu muutmiseks dialoogiboksi Font avamine.

Ctrl+D

Märkide täheregistri muutmine.

Shift+F3

Kõigi tähtede suurtähestamine.

Ctrl+Shift+A

Paksu vormingu rakendamine.

Ctrl+B

Allakriipsutuse rakendamine

Ctrl+U

Sõnade, kuid mitte tühikute allakriipsutamine.

Ctrl+Shift+W

Teksti kahekordne allakriipsutamine.

Ctrl+Shift+D

Peittekstivormingu rakendamine.

Ctrl+Shift+H

Kursiivvormingu rakendamine.

Ctrl+I

Tähtede vormindamine väikeste suurtähtedena

Ctrl+Shift+K

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine).

Ctrl+võrdusmärk

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

Ctrl+Shift+plussmärk

Märkide käsitsivormingu eemaldamine.

Ctrl+tühikuklahv

Valitud teksti fondi asendamine fondiga Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Toiming

Kiirklahvid

Mitteprinditavate märkide kuvamine.

CTRL+SHIFT+* (numbriklaviatuuri tärn ei toimi)

Teksti vormingu läbivaatamine.

SHIFT+F1 (seejärel klõpsake teksti, mille vormingut soovite läbi vaadata)

Vormingute kopeerimine

Ctrl+Shift+C

Vormingute kleepimine

Ctrl+Shift+V

Toiming

Kiirklahvid

Ühekordse reasammuga read.

Ctrl+1

Kahekordse reasammuga read.

Ctrl+2

1,5-kordse reasammu häälestamine.

Ctrl+5

Lõigule eelneva ühe reasammu eemaldamine.

Ctrl+0 (null)

Toiming

Kiirklahvid

Lõigu kesk- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl+E

Lõigu rööp- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl + J

Lõigu parem- ja vasakjoonduse vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl+R

Lõigu joondamine vasakule

Ctrl+L

Lõigu taane vasakult

Ctrl + M

Vasakpoolse lõigutaande eemaldamine.

Ctrl+Shift+M

Lõigutaande loomine.

Ctrl+T

Lõigutaande vähendamine.

Ctrl+Shift+T

Lõiguvormingu eemaldamine

Ctrl+Q

Toiming

Kiirklahvid

Tööpaani Laadide rakendamine avamine.

Ctrl+Shift+S

Tööpaani Laadid avamine.

Alt+Ctrl+Shift+S

Automaatvormingu käivitamine.

Alt+Ctrl+K

Normaallaadi rakendamine.

Juhtklahv (Ctrl) + tõstuklahv (Shift) + N

Laadi Pealkiri 1 rakendamine.

Alt+Ctrl+1

Laadi Pealkiri 2 rakendamine.

Alt+Ctrl+2

Laadi Pealkiri 3 rakendamine.

Alt+Ctrl+3

Tööpaani Laadid sulgemine

 1. Kui tööpaan Laadid pole valitud, vajutage selle valimiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahve Ctrl+tühikuklahv.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Objektide lisamine ja redigeerimine

 1. Vajutage dialoogiboksi Objekt avamiseks klahve Alt, D, OO ja seejärel klahvi O.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage objekti tüübi valimiseks allanoolt ja seejärel objekti loomiseks sisestusklahvi (Enter).

  • Vahekaardi Loo failist aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Tab. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja siis tippige lisatava objekti faili nimi või otsige sirvides see fail üles.

 1. Kui kursor asub dokumendis objektist vasakul, valige objekt klahvikombinatsiooni Shift + paremnool abil.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10.

 3. Vajutage objektile Objekti nimi liikumiseks tabeldusklahvi (Tab), sisestusklahvi (Enter) ja seejärel veel kord sisestusklahvi.

 1. SmartArt-pildi valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid Alt, D ja MM.

 2. Soovitud pildi tüübi valimiseks vajutage nooleklahve.

 3. Soovitud pildi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel nooleklahve.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 1. WordArt-objekti valimiseks vajutage ja seejärel vabastage klahvid Alt, D ja 2.

 2. Soovitud WordArt-laadi valimiseks vajutage nooleklahve ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. WordArt-objekti valimiseks vajutage paoklahvi (Esc). Seejärel nihutage objekti nooleklahvide abil.

 5. Dokumenti naasmiseks vajutage uuesti paoklahvi (Esc).

Kirjakooste ja väljad

Märkus.: Nende kiirklahvide kasutamiseks peate olema menüüs Postitused.

Toiming

Kiirklahvid

Kirjakooste eelvaate kuvamine.

Alt+Shift+K

Dokumendi ühendamine.

Alt+Shift+N

Ühendatud dokumendi printimine.

Alt+Shift+M

Kirjakooste andmedokumendi redigeerimine.

Alt+Shift+E

Koostevälja lisamine.

Alt+Shift+F

Toiming

Kiirklahvid

Välja DATE lisamine.

Alt+Shift+D

Välja LISTNUM lisamine.

Alt+Ctrl+L

Välja PAGE lisamine.

Alt+Shift+P

Välja TIME lisamine.

Alt+Shift+T

Tühja välja lisamine.

Ctrl+F9

Lingitud teabe värskendamine Microsoft Wordi algdokumendis.

Ctrl+Shift+F7

Valitud väljade värskendamine.

F9

Välja lingi eemaldamine.

Ctrl+Shift+F9

Valitud väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

Shift+F9

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

Alt+F9

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

Alt+Shift+F9

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Liikumine eelmisele väljale.

Shift+F11

Välja lukustamine.

Ctrl+F11

Välja lukustuse eemaldamine.

Ctrl+Shift+F11

Keeleriba

Toiming

Kiirklahvid

Keelte või klahvipaigutuste vaheldumisi aktiveerimine.

Vasakpoolne muuteklahv (Alt) + tõstuklahv (Shift)

Parandusvariantide loendi kuvamine.

Nupu pilt +C

Käsitsikirja sisse- või väljalülitamine.

Nupu pilt +H

Jaapani IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

Alt+~

Korea IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

Parempoolne Alt

Hiina IME sisse- või väljalülitamine 101 klahviga klaviatuuril.

Ctrl+tühikuklahv

Näpunäited

 • Klahvikombinatsiooni keelte või klahvipaigutuste ümberlülitamiseks saate seadistada dialoogiboksis Täpsemad klahvisätted. Dialoogiboksi Täpsemad klahvisätted avamiseks paremklõpsake riba Keel ja seejärel klõpsake käsku Sätted. Klõpsake jaotises Eelistused nuppu Klahvisätted.

 • Windowsi logoga klahv ( Nupu pilt ) asub enamiku klaviatuuride alumises klahvireas.

Funktsiooniklahvide tutvustus

Toiming

Klahvid

Spikri või veebisaidi Microsoft Office.com kuvamine.

F1

Teksti või graafika teisaldamine.

F2

Viimase toimingu kordamine.

F4

Käsu Mine (menüü Avaleht) valimine.

F5

Liikumine järgmisele paanile või paneelile.

F6

Käsu Õigekirjakontroll (menüü Läbivaatus) valimine.

F7

Valiku laiendamine.

F8

Valitud väljade värskendamine.

F9

Klahvispikrite kuvamine.

F10

Liikumine järgmisele väljale.

F11

Käsu Salvesta nimega valimine.

F12

Toiming

Kiirklahvid

Kontekstitundliku spikri või vormingu käivitamine.

Shift+F1

Teksti kopeerimine.

Shift+F2

Märkide täheregistri muutmine.

Shift+F3

Toimingu Otsi või Mine kordamine.

Shift+F4

Liikumine viimasele muudatusele.

Shift+F5

Liikumine eelmisele paanile või paneelile (pärast klahvi F6 vajutamist).

Shift+F6

Käsu Tesaurus (menüü Läbivaatus jaotis Õigekeelsuskontroll) valimine.

Shift+F7

Valiku mahu vähendamine.

Shift+F8

Väljakoodi ja selle tulemi vaheldumisi aktiveerimine.

Shift+F9

Kiirmenüü kuvamine.

Shift+F10

Liikumine eelmisele väljale.

Shift+F11

Käsu Salvesta valimine.

Shift+F12

Toiming

Klahvid

Lindi laiendamine või ahendamine.

Ctrl+F1

Käsu Prindieelvaade valimine.

Ctrl+F2

Kühvlile lõikamine.

Ctrl+F3

Akna sulgemine.

Ctrl+F4

Liikumine järgmisesse aknasse.

Ctrl+F6

Tühja välja lisamine.

Ctrl+F9

Dokumendiakna maksimeerimine.

Ctrl+F10

Välja lukustamine.

Ctrl+F11

Käsu Ava valimine.

Ctrl+F12

Toiming

Kiirklahvid

Kühvli sisu lisamine.

Ctrl+Shift+F3

Järjehoidja redigeerimine.

Ctrl+Shift+F5

Liikumine eelmisse aknasse.

Ctrl+Shift+F6

Lingitud teabe värskendamine Word 2010 lähtedokumendis.

Ctrl+Shift+F7

Valiku või ploki laiendamine.

Ctrl+Shift+F8, seejärel vajutage nooleklahvi

Välja lingi eemaldamine.

Ctrl+Shift+F9

Välja lukustuse eemaldamine.

Ctrl+Shift+F11

Käsu Prindi valimine.

Ctrl+Shift+F12

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisele väljale.

Alt+F1

Uue koosteüksuse loomine.

Alt+F3

Väljumine rakendusest Word 2010.

Alt+F4

Programmiakna suuruse taastamine.

Alt+F5

Liikumine avatud dialoogiboksist tagasi dokumenti (seda toimingut toetavate dialoogibokside puhul).

Alt+F6

Järgmise õigekirja- või grammatikavea leidmine.

Alt+F7

Makro käivitamine.

Alt+F8

Kõigi väljakoodide ja nende tulemite vaheldumisi aktiveerimine.

Alt+F9

Tööpaani Valik ja nähtavus kuvamine.

Alt+F10

Microsoft Visual Basicu lähteteksti kuvamine.

Alt+F11

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine eelmisele väljale.

Alt+Shift+F1

Käsu Salvesta valimine.

Alt+Shift+F2

Tööpaani Uurimistöö kuvamine.

Alt+Shift+F7

Väljatulemeid kuvavalt väljalt toimingu GOTOBUTTON või MACROBUTTON käivitamine.

Alt+Shift+F9

Saadaval toimingu menüü või teate kuvamine.

Alt+Shift+F10

Nupu Sisukord valimine aktiivses sisukorra ümbrises.

Alt+Shift+F12

Toiming

Kiirklahvid

Microsofti süsteemiteabe kuvamine.

Ctrl+Alt+F1

Käsu Ava valimine.

Ctrl+Alt+F2

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×