Microsoft Whiteboard 2016 spikker

Märkus.: Selle artikli sisu kehtib Whiteboardi olemasoleva versiooni kohta, mis on Surface Hubi eelinstallitud (ja kinnitatud selle tervituskuvale). Uusima Whiteboardi rakenduse spikri leiate teemast Microsoft Whiteboardi spikker.

Kuidas sisu valida, teisaldada, kopeerida ja selle suurust muuta?

Kuidas pildid veebibrauserist tahvlile saada?

Kuidas tahvlil tindijooni kasutada? Mis on sõrmejoonistus?

Kes saavad tahvlile sisse logida?

Kuidas tahvlile sisse logida?

Ma ei saa sisse logida. Mida peaksin tegema?

Kuidas tahvlit eksportida või salvestada see kuvatõmmise või failina?

Kuidas Surface Hubi tahvlis kellegi teisega koostööd teha?

OneDrive for Business sünkroonib jätkuvalt tahvlirakenduse andmekausta. Kuidas seda peatada?

Kuidas kasutada ekraanil kuvatavat joonlauda?

Kuidas kasutada funktsiooni Tindijoonis kujundiks?

Miks tahvel minu joonistatud kujundeid ära ei tunne?

Kuidas kasutada funktsiooni Tint tabeliks?

Kuidas kasutada tahvlis Bingi otsingut?

Ma ei näe Bingi otsingu, sisselogimise ega ühikasutuse suvandeid. Kas midagi on valesti?

Mul on soovitus või leidsin vea. Mida peaksin tegema?

Kuidas sisu valida, teisaldada, kopeerida ja selle suurust muuta?

 • Saate sisu valida kuva allservas asuva tööriista Valimislasso abil. Kui valimislasso tööriist on aktiveeritud, tõmmake pliiatsi abil ring ümber sisule, mida soovite valida. Kui sõrmejoonistuse režiim on lubatud passiivsete või mittepliiatsipõhiste seadmete jaoks, saate sisu valida ka sõrme abil.

 • Kui sõrmejoonistuse režiim on keelatud, puudutage üks kord lõuendi tühja ala. Kuvatakse väike ikoon Lassovalik. Lohistage seda ikooni, et tõmmata ring ümber sisule, mida soovite valida. 

 • Kui teie aktiivsel pliiatsil on vaadinupp, hoidke seda nuppu all, et aktiveerida ajutiselt Valimislasso režiim ja tõmmata ring ümber sisule, mida soovite valida.

 • Kui sisu on valitud, teisaldage see ekraanil kuvatava nooltega vidina abil või muutke valiku suurust nurkades olevate ruutude abil. Kopeerimiseks vajutage valitud sisu ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel vajutage pikalt asukohta, kuhu soovite sisu kleepida.

Kuidas pildid veebibrauserist tahvlile saada?

 • Saate pilte brauserist või muust rakendusest kopeerida ja kleepida, vajutades neid pikalt puuteseadmetes või paremklõpsates sisu kopeerimiseks ning seejärel kleepimiseks.

Kuidas tahvlil tindijooni kasutada? Mis on sõrmejoonistus?

 • Kui kasutate aktiivse pliiatsiga seadet, saate pliiatsit ja puuteekraani kasutada erinevate asjade jaoks. Pliiatsiga ekraanile joonistades kuvatakse tindijooned, sõrmedega lohistades saab aga lõuendit panoraamida.

 • Kui teie seade on passiivne (st et, pliiatsid on tavaliselt õõnsad või seadmega polnud pliiatseid kaasas), peate sõrmejoonistuse režiimi sisse või välja lülitama, et muuta ekraani kasutamise viisi. Kui sõrmejoonistuse režiim on sisse lülitatud, joonistatakse ekraani puudutamisel lõuendile tindijooni. Kui sõrmejoonistuse režiim on välja lülitatud, panoraamitakse või suumitakse ekraani puudutamisel lõuendit. 

Kes saavad tahvlile sisse logida?

 • Office 365 Business kasutajad saavad tahvlile sisse logida, et algatada koostööpõhiseid tahvliseansse teiste asutuse töötajatega. Kui teil või teie asutusel pole Office 365 Businessit, saate tahvleid ikkagi eksportida ja importida.

Märkus.: Praegu ei saa Microsofti kontoga Whiteboardi sisse logida. Whiteboard ei ole saadaval kodukasutajatele mõeldud Office 365 tellimuste raames.

Kuidas tahvlile sisse logida?

 • Puudutage paremas ülanurgas nuppu Logi sisse ja seejärel logige sisse oma Office 365 Businessi kontoga. Kohe, kui olete sisse logitud, pääsete juurde täiendavatele funktsioonidele, nt tahvlitevahelisele koostööle.

Ma ei saa sisse logida. Mida peaksin tegema?

 • Veenduge, et kasutaksite oma organisatsiooni Office 365 for Businessi organisatsioonikontot ja et teie ettevõte kasutaks teenusekomplekti Office 365, millega on juurutatud OneDrive for Business. Võite ka olla keskkonnas, mis pole praegu toetatud, nt Office 365, mida käitab 21Vianet või Office 365 Germany. Lisateabe saamiseks pöörduge oma administraatori poole või lugege Microsoft Surface Hubi administraatorijuhendit, kus on ära toodud sätted, mis takistavad sisselogimist.

Kuidas tahvlit eksportida või salvestada see kuvatõmmise või failina?

 • Tahvli eksportimiseks puudutage nuppu Ühiskasutus ja valige seejärel käsk Ekspordi koopia. Seejärel esitatakse teile sisu eksportimise valikud – saate valida ONE-faili, mille saab avada OneNote’iga või pildifaili.

Kuidas Surface Hubi tahvlis kellegi teisega koostööd teha?

 • Kui olete sisse logitud, saate puudutada oma nime kõrval nuppu Kutsu. Koostööseansi käivitamiseks puudutage nuppu Käivita seanss. Tahvel loob lingi, mille saate kopeerida ja kleepida Skype’i või meilisõnumisse, et jagada tahvlit teistega.

  Märkus.: Tahvlitevahelise koostööfunktsiooni jaoks peate kasutama Surface Hubi, teil peab olema Office 365 Businessi, Office 365 Enterprise’i või Office 365 Educationi leping, millega on juurutatud OneDrive for Business, ning teie rentnik ei tohi asuda keskkonnas, mis pole praegu toetatud, nt Office 365, mida käitab 21Vianet või Office 365 Germany. Praegu saavad tahvli koostööseansist osa võtta ainult samasse asutusse või rentnikusse kuuluvad isikud. Lisateavet tahvlitevahelise koostöö nõuete kohta leiate Microsoft Surface Hubi administraatorijuhendist.

OneDrive for Business sünkroonib jätkuvalt tahvlirakenduse andmekausta. Kuidas seda peatada?

Koostööseansi käivitamise järel loob tahvel teie OneDrive for Businessis ühiskasutuses tahvlite andmete talletamiseks kausta nimega Whiteboard App Data. Pärast mõne koostööseansi lõppu võib juhtuda, et selle kausta sünkroonimine või muudatuste töötlemine jätkub. Saate selle probleemi kõrvaldada, kui ei sünkrooni oma seadmes kausta Whiteboard App Data. Selle kausta sünkroonimise keelamine ei takista tahvli kasutamist koostööseanssidel.

Kuidas kasutada ekraanil kuvatavat joonlauda?

Ekraanil kuvatava joonlaua abil saate tõmmata täpseid sirgeid jooni või joondada tahvlil objekte. Joonlaua kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Avage tahvel, kus soovite joonlauda kasutada.

 2. Puudutage ikooni Joonlaud, et joonlaud lõuendil kuvataks.

 3. Paigutage joonlaud soovitud nurga alla.

  • Ühe sõrmega saab joonlauda nihutada üles-alla ja vasakule-paremale.

  • Kahe sõrmega saab joonlaua pöörata soovitud nurga alla.

  • Kolme sõrmega saab joonlauda pöörata viie kraadi kaupa.

 4. Sirgjoone tõmbamiseks valige puudutusega pliiats või marker ja hakake seejärel piki joonlaua serva joont tõmbama.

Kuidas kasutada funktsiooni Tindijoonis kujundiks?

Kui soovite käsitsi joonistatud kujundid muuta täpseteks kujunditeks, saate kasutada valikulist funktsiooni Tindijoonis kujundiks, lubades selle menüüs Sätted. Kui funktsioon Tindijoonis kujundiks on aktiveeritud, muudetakse kujundi (nt ringi või ruudu) joonistamisel käsitsi joonistatud tindijooned tahvlil automaatselt täpseks kujundiks.

Tahvli kujundite teisendamine toimib praegu ruutude, ristkülikute, kolmnurkade, ringide, kuusnurkade, viisnurkade ja rööpkülikute puhul.

Näpunäide.: Saate kasutada käsku Võta tagasi, kui soovite ennistada viimati joonistatud kujundi originaalsed tindijooned. Tahvlilt kujundi eemaldamiseks kasutage tööriista Kustutuskumm. Kui soovite tindijoonte automaatselt kujundiks teisendamise lõpetada, lülitage funktsioon Tindijoonis kujundiks menüüs Sätted välja.

Miks tahvel minu joonistatud kujundeid ära ei tunne?

Tahvel ei suuda teie kujundeid veel täiuslikult ära tunda. Muudame seda funktsiooni uute värskendustega paremaks.

Praegu töötab funktsioon Tindijoonis kujundiks kõige paremini siis, kui järgite neid juhiseid.

 • Kasutage kujundi joonistamiseks ühte joont

 • Joonistage kujund, mis ei kattu teiste kujundite ega tindijoontega

 • Ärge joonistage teistele kujunditele ega tindijoontele liiga lähedale

 • Ärge joonistage olemasoleva kujundi või tindijoone sisse

 • Sulgege kujundid ja ärge jätke nende loomisel vahesid

Kuidas kasutada funktsiooni Tint tabeliks?

 • Tahvel võimaldab teil hõlpsalt luua selgeid ja puhtaid tabeleid vaid mõne tinditõmbega. Saate lahtreid esile tõsta ning veerge lisada ja eemaldada. Tabeli loomise alustamiseks joonistage esmalt lõuendile ruut. Kui tahvel on selle ära tundnud, poolitage kujund vertikaalse või horisontaalse joone abil, et luua vastavalt veerud ja read.

 • Saate veerge ning ridu lisada või eemaldada sümbolite + ja abil. Kui kasutate kindlates lahtrites markerit, saate need hõlpsamaks leidmiseks samuti esile tuua.

 • Tabeli kustutamisel kustutatakse tabeli sisu enne tabeli enda kustutamist. Nii väldite tabeli kogemata kustutamist.

Kuidas kasutada tahvlis Bingi otsingut?

 • Dialoogiboksi Bingi otsing avamiseks puudutage nurgas suurendusklaasi. Dialoogiboksi saate kirjutada otsingutermini, mis tagastab pildid ja interaktiivse sisu, mille saate paigutada tahvlile. Puudutage nuppu Lisa, et lisada sisu tahvlile.

  Tahvlis on Bingi turvalise otsingu sätteks määratud Range.

Märkus.: Kui muudate oma arvuti või Surface Hubi vaikeklaviatuuri keelt, peate tahvli taaskäivitama, et see tunneks ära teises keeles käsitsikirja.

Ma ei näe Bingi otsingu, sisselogimise ega ühikasutuse suvandeid. Kas midagi on valesti?

 • Administraatorid saavad tahvli vaikesätteid ja võimalusi muuta seadmehaldustööriistade, nt MDM-i või InTune’i abil. Nende funktsioonide lubamiseks pöörduge oma administraatori poole või lugege Microsoft Surface Hubi administraatorijuhendit, kust leiate lisateavet konfigureeritavate sätete kohta.

Mul on soovitus või leidsin vea. Mida peaksin tegema?

 • Saate tahvli meeskonnale otse tagasisidet saata, puudutades paremas allnurgas hammasrattaikooni ja valides käsu Saada tagasisidet. Seejärel avatakse Microsofti tagasisidekeskus, kuhu saate sisestada teavet ilmnenud probleemi kohta ja lisada isegi kuvatõmmise.

Märkus.: Selles artiklis sisalduv teave kehtib tahvlis saadaolevate uusimate funktsioonide kohta. Sarnaselt enamikule kaasaegsele tarkvarale lisatakse ka tahvlisse uusi funktsioone ja täiustatakse olemasolevaid. Jälgige pidevalt uusi ja viimati ajakohastatud küsimusi ning vastuseid.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×