Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil teadete otsimine ja neile vastamine

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil teadete otsimine ja neile vastamine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Microsoft Teams saad klaviatuuri ja ekraanilugerit (nt JAWS) kasutades otsida teateid ja teatisi ning neile vastata, nii et midagi olulist ei jää märkamata.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Teatiste otsimine tegevuste kanalis

Kõik teatised kuvatakse kanalis Tegevus, et oleksid alati vajaliku teabega kursis. Teatis saadetakse siis, kui keegi:

 • mainib sind @-märgiga;

 • mainib @-märgiga töörühmi ja kanaleid, kuhu sa kuulud;

 • kirjutab vestlusesse, kus sa osaled;

 • vastab su sõnumitele.

 1. Kanali Tegevus avamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1. Kõlab tekst „Feeds, drop-down options“ (Kanalid, ripploendivalikud).

 2. Vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kuuled kanali esimest teatist. Kõlab tekst „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options“ (Saatja teave, teatise sisu ja üksikasjad, valitud teatise number ja asukoht loendis, rohkem suvandeid).

 3. Menüü Rohkem suvandeid avamiseks vajuta tühikuklahvi. Kõlab tekst „Mark as read“ (Märgi loetuks) või „Mark as unread“ (Märgi mitteloetuks). Menüüs liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter). Menüüst väljumiseks vajuta paoklahvi (Esc).

 4. Teatiste loendis liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi.

Tegevuste kanali filtreerimine

Saad valida, millised teatised soovid kanalis kuvada. Näiteks võid valida teatiste saamise juhul, kui keegi on sinu sõnumile vastanud.

 1. Kanali Tegevus avamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1. Kõlab tekst „Feeds drop-down options“ (Kanalite ripploendivalikud).

 2. Vajuta tabeldusklahvi (Tab). Kõlab tekst „Feeds filter button“ (Kanalite filtrinupp). Vajuta tühikuklahvi. Avaneb filtrimenüü.

 3. Menüüs liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter). Kanalis kuvatakse nüüd ainult valitud üksuse teatised.

 4. Filtri eemaldamiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Remove filter feeds button“ (Kanalite nupp Eemalda filtrid), ja siis vajuta tühikuklahvi.

Märkus.: Kui valid, et ei soovi teatud tegevuse kohta teatisi, lõpetatakse ka nende ribateatiste kuvamine.

Teatistele vastamine

Kui kuuled huvipakkuvat teatist, saad liikuda tegevusse ja selles osaleda. Kui su töörühma liige on sind näiteks @-märgiga maininud, ava @-mainimine vahekaardil Vestlused, vaata, mille kohta see käib, ja vasta sõnumile.

 1. Kanali Tegevus avamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1. Kõlab tekst „Feeds drop-down options“ (Kanalite ripploendivalikud).

 2. Teatiste loendisse liikumiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab).

 3. Vajuta üles- või allanooleklahvi, kuni kuuled teatist, millele soovid vastata, ja siis vajuta sisestusklahvi (Enter). Seotud vestlus kuvatakse vahekaardil Vestlused.

 4. Vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kuuled seotud vestluse viimast sõnumit.

 5. Vajuta ülesnooleklahvi, kuni kuuled sõnumit, mille kohta said teatise. JAWS loeb sõnumi ja selle üksikasjad ette.

 6. Vajuta sisestusklahvi (Enter) ja siis vajuta allanooleklahvi. Kõlab tekst „Reply button“ (Nupp Vasta).

 7. Vajuta tühikuklahvi. Kõlab tekst „Compose a reply, edit, type, and text“ (Koosta vastus, redigeeri, sisesta ja tekst).

 8. Sisesta sõnumi tekst. Vastuse saatmiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Send button“ (Nupp Saada), ja vajuta sisestusklahvi (Enter).

Teatisesätete kohandamine

Saad täpsustada seda, millist tüüpi teatisi soovid saada kanalis Tegevus, meilisõnumiga või ribateatisena.

 1. Vajuta rakenduses Microsoft Teams klahvikombinatsiooni Alt+G. Avatakse menüü Sätted.

 2. Vajuta allanooleklahvi, kuni kõlab tekst „Notifications button“ (Nupp Teatised), ja vajuta sisestusklahvi (Enter). Kõlab tekst „Notifications settings menu“ (Menüü Teatiste sätted).

 3. Menüüs liikumiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab).

 4. Suvandite loendi laiendamiseks vajuta tühikuklahvi. Loendis liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter).

 5. Menüü Teatiste sätted sulgemiseks vajuta paoklahvi (Esc).

  Märkus.: Kui sa pole rakendusse Microsoft Teams sisse logitud, saad tähelepanuta jäänud tegevuse kohta meiliteatise.

Vaata ka

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil privaatsõnumi saatmine ja vestlemine

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil uute töörühmade loomine

Microsofti Teamsi kiirklahvid

Põhitoimingud Microsoft Teamsis ekraanilugeri kasutamisel

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Teave hõlbustusfunktsioonide abil Microsoft Teamsis liikumise kohta

Rakenduses Microsoft Teams veebis saad ekraaniklaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil otsida teateid ja teatisi ning neile vastata, nii et midagi olulist ei jää märkamata.

Märkused: 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutad rakendust Microsoft Teams veebis, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Microsoft Teams veebis töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Microsoft Teams veebis’i kohta.

Selle artikli teemad

Teatiste otsimine tegevuste kanalis

Kõik teatised kuvatakse kanalis Tegevus, et oleksid alati vajaliku teabega kursis. Teatis saadetakse siis, kui keegi:

 • mainib sind @-märgiga;

 • mainib @-märgiga töörühmi ja kanaleid, kuhu sa kuulud;

 • kirjutab vestlusesse, kus sa osaled;

 • vastab su sõnumitele.

 1. Kanali Tegevus avamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1. Kõlab tekst „Feeds, drop-down options“ (Kanalid, ripploendivalikud).

 2. Vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kuuled kanali esimest teatist. Kõlab tekst „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options“ (Saatja teave, teatise sisu ja üksikasjad, valitud teatise number ja asukoht loendis, rohkem suvandeid).

 3. Menüü Rohkem suvandeid avamiseks vajuta tühikuklahvi. Kõlab tekst „Mark as read“ (Märgi loetuks) või „Mark as unread“ (Märgi mitteloetuks). Menüüs liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter). Menüüst väljumiseks vajuta paoklahvi (Esc).

 4. Teatiste loendis liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi.

Tegevuste kanali filtreerimine

Saad valida, millised teatised soovid kanalis kuvada. Näiteks võid valida teatiste saamise juhul, kui keegi on sinu sõnumile vastanud.

 1. Kanali Tegevus avamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1. Kõlab tekst „Feeds drop-down options“ (Kanalite ripploendivalikud).

 2. Vajuta klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv. Kõlab tekst „Button“ (Nupp). Vajuta tühikuklahvi. Avaneb filtrimenüü.

 3. Menüüs liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter). Kanalis kuvatakse nüüd ainult valitud üksuse teatised.

 4. Filtri avamiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Feeds drop-down options“ (Kanalite ripploendivalikud). Vajuta klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv. Kõlab tekst „Group“ (Rühm). Vajuta tühikuklahvi.

Märkus.: Kui valid, et ei soovi teatud tegevuse kohta teatisi, lõpetatakse ka nende ribateatiste kuvamine.

Teatistele vastamine

Kui kuuled huvipakkuvat teatist, saad liikuda tegevusse ja selles osaleda. Kui su töörühma liige on sind näiteks @-märgiga maininud, ava @-mainimine vahekaardil Vestlused, vaata, mille kohta see käib, ja vasta sõnumile.

 1. Kanali Tegevus avamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1. Kõlab tekst „Feeds drop-down options“ (Kanalite ripploendivalikud).

 2. Teatiste loendisse liikumiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab).

 3. Vajuta üles- või allanooleklahvi, kuni kuuled teatist, millele soovid vastata, ja siis vajuta sisestusklahvi (Enter). Seotud vestlus kuvatakse vahekaardil Vestlused.

 4. Vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kuuled seotud vestluse viimast sõnumit.

 5. Vajuta ülesnooleklahvi, kuni kuuled sõnumit, mille kohta said teatise. Jutustaja loeb sõnumi ja selle üksikasjad ette.

 6. Vajuta sisestusklahvi (Enter) ja siis vajuta allanooleklahvi. Kõlab tekst „Reply button“ (Nupp Vasta).

 7. Vajuta tühikuklahvi. Kõlab tekst „Compose a reply, editing“ (Koosta vastus, redigeerimine).

 8. Sisesta sõnumi tekst. Vastuse saatmiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Send button“ (Nupp Saada), ja vajuta sisestusklahvi (Enter).

Teatisesätete kohandamine

Saad täpsustada seda, millist tüüpi teatisi soovid saada kanalis Tegevus, meilisõnumiga või ribateatisena.

 1. Vajuta rakenduses Microsoft Teams veebis klahvikombinatsiooni Alt+G. Kõlab tekst „Change your status menu item“ (Menüükäsk Muuda oma olekut) Avatakse menüü Sätted.

 2. Vajuta allanooleklahvi, kuni kõlab tekst „Notifications button“ (Nupp Teatised), ja vajuta sisestusklahvi (Enter). Kõlab tekst „Notifications settings menu“ (Menüü Teatiste sätted).

 3. Menüüs liikumiseks vajuta tabeldusklahvi (Tab).

 4. Suvandite loendi laiendamiseks vajuta tühikuklahvi. Loendis liikumiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter).

 5. Menüü Teatiste sätted sulgemiseks vajuta paoklahvi (Esc).

  Märkus.: Kui sa pole rakendusse Microsoft Teams veebis sisse logitud, saad tähelepanuta jäänud tegevuse kohta meiliteatise.

Vaata ka

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil privaatsõnumi saatmine ja vestlemine

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil uute töörühmade loomine

Põhitoimingud Microsoft Teamsis ekraanilugeri kasutamisel

Teave hõlbustusfunktsioonide abil Microsoft Teamsis liikumise kohta

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×