Microsoft Teamsi kasutamise alustamise juhis koolijuhtidele

Microsoft Teamsi kasutamise alustamise juhis koolijuhtidele

Teenusekomplekti „Office 365 haridusasutustele“ meeskonnatöökeskuse kasutamise alustamine

Tõhusam koolisisene suhtlus ja koostöö

„Microsoft Teams on meie koolisisese suhtluse palju tõhusamaks muutnud. Peame nüüd palju vähem meilisõnumeid saatma, sest vestlemiseks ja failide talletamiseks on üks keskne koht.“ – algkooli juhiabi

Microsoft Teams on teenusekomplekti „Office 365 haridusasutustele“ digitaalne keskus, kus on ühendatud vestlused, koosolekud, failid ja rakendused. Personal saab Teamsis mugavalt vestelda ning vajaduse korral asuda kiirelt ja mugavalt sisu looma. Teams pakub vajalikke funktsioone kõigile kasutajarühmadele, hõlbustab koostööd ning võimaldab järgmist:

 • projektide, ülesannete ja sisu haldamine ühes kohas igapäevaste rakenduste abil;

 • asjadega kursispüsimine reaalajas teabe ja värskenduste kaudu, mida jagatakse töörühma tekstvestlustes, eravestlustes (neid saab vajaduse korral juhtida), töörühma koosolekutel ja muudes kanalites;

 • tihe koostöö ja mitmekülgsete võimaluste kasutamine integreeritud Office 365 rakenduste (nt Word, Excel, PowerPoint ja OneNote) ja meie partnerite haridusteemaliste rakenduste (nt busuu, Canvas, Flipgrid ja Kahoot!) abil.

Märkus.: Teenusekomplekt „Office 365 haridusasutustele“ sisaldab nüüd ka Teamsi. Nii et kõik õpetajad, haridustöötajad ja õppurid saavad kasutada Teamsi teenusekomplektis „Office 365 haridusasutustele“ tasuta.

Järgmises tabelis on toodud näited selle kohta, kuidas õpetajad saavad koolides koostööd innustada ja selleks vajalike uuenduslike õpetamismeetodite edendamiseks Teamsis koos töötada.

Siit leiad lisateavet õpetajate, õppurite ja töötajate jaoks mõeldud Teamsi uute funktsioonide kohta.

Stsenaarium

Kirjeldus

Koolikorralduse täiustamise nõuandekomiteed (SIAC – School Improvement Advisory Committees)

Koolikorralduse täiustamise programmid ja algatused eeldavad, et personali käsutuses on andmeanalüüsi- (nt protsentiilid) ja koostööfunktsioonid, mis hõlbustavad koolijuhtidest, haridustöötajatest ja teistest koosnevate töörühmade tööd.

Juhtumitele reageerimise plaanid

Mis tahes juhtumitele (nt terviserisk) võimalikult operatiivselt reageerimiseks peab suhtlus olema kiire ja konkreetne. Teamsi abil saavad juhtumite lahendamisega tegelevad töörühmad asjakohase teabe kiiresti õppuritele, vanematele ja kogukonnale edastada ning lisaressursse (nt kooliõed) koordineerida.

Sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise (SEÕ) programmid

Sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise programmid aitavad parandada akadeemilisi saavutusi, edendada head käitumist ning vähendada stressi ja üldiselt rikkumisi. Teamsis saab kanaleid korraldada näiteks järgmise viie SEÕ põhimõtte järgi: eneseteadlikkus, enesekontroll, sotsiaalne teadlikkus, suhtlusoskused ja vastutustundlik otsustamine.

Õpetajate hindamine

Õpetajate töö hindamine on aeganõudev, kuid oluline tegevus. Teams võimaldab juhtidel üldise kanali kaudu kõigile õpetajatele tööalase arengu materjale saata, samuti õpetajatega eri kanalites personaalselt suhelda (Vestlused) ja sisu jagada (nt OneNote’i personalimärkmikud).

¹Hinton, M. (märts 2017). Uurimuse põhjal on tunnivälised tegevused seotud reaalainete parema tundmisega. Education Week. Allikas: http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3 </legacyItalic>

Teamsi ülevaade

Töötajate töörühmi saab vastavalt vajadusele luua nii eri projektide, tegevuste, komiteede ja protsesside tarbeks, samuti saad koolist või piirkonnast kutsuda ka teisi töötajaid rühmaga liituma. Töörühmi saab luua ka olemasolevate Office 365 rühmade põhjal, lisaks sünkroonitakse Teamsiga automaatselt kõik Office 365 rühmades tehtavad muudatused. Tänu sellele saab hõlpsalt töörühma liikmeid kutsuda ja hallata ning rühmafaile Teamsi salvestada.

Näpunäide.: Võib-olla tundub lihtne lahendus vastendada leviloendid teatud töötajate töörühmadega, aga Teamsi eesmärk on edendada ühise eesmärgi nimel tihedalt koos töötamist. Leviloendite piiratuse ja puuduliku teabeedastuse kõrvaldamiseks tuleks töötajate töörühmad luua õigetel tasemetel vastavalt kooli või piirkonna töörühmadele.

Töötajate töörühmad võib jagada eraldi kanaliteks, kus on vestluste, failide, märkmete ja muude üksuste vahekaardid. Kanaleid saab vastavalt töörühma vajadustele luua näiteks teema, aine või eriala jaoks. Vahekaartide kaudu saavad töötajad faile, märkmeid ja muud sisu (nt dokumendid, arvutustabelid, esitlused, videod, välislingid ja muude rakenduste sisu) üles laadida, läbi vaadata ja redigeerida. Nii pääsevad kõik töörühma liikmed sisule hõlpsasti juurde.

Näide.

Näpunäide.: Teamsi saab mugavalt mobiilsideseadmes häälestada, et töörühma tegemistega asukohast olenemata kõigis seadmetes kursis püsida. Laadi Teams alla Windowsi poest (Windows Phone), App Store’ist (Apple iOS) või Google Play poest (Android).

Teamsi kolleegidele tutvustamine

Alustuseks korralda ülevaatlik koosolek, et panna paika ootused, anda juhiseid ja näidata Teamsi põhifunktsioone. Palu kolleegidel kasutada Teamsi kõigi meeskonnatööl põhinevate tegevuste raames suhtlemiseks ja koos töötamiseks. Teamsi kasutusmugavusest ja funktsioonidest alustuseks hea ülevaate saamiseks proovige üheskoos lühikeste meili- ja tekstsõnumite asemel Teamsi vestlusfunktsiooni.

Teamsi kohandamine vastavalt vajadusele

Eduka meeskonnatöö aluseks on lihtsad ja intuitiivsed tööriistad, mis aitaksid kiirelt ja tõhusalt suhelda ning koos töötada. Teams aitab nii nõukogu tegevuse korraldamisel, probleemide lahendamise plaanide koostamisel, personaalsete õppeprogrammide loomisel, õpetajate hindamisel ja muudel koostööd eeldavatel tegevustel. Alustamiseks ja Teamsi kohandamiseks vastavalt vajadusele täitke järgmised juhised.

Töörühma loomine ja sinna liikmete kutsumine

 1. Teamsi käivitamiseks vali teenusekomplekti „Office 365 haridusasutuste jaoks“ vasakus ülaservas vahvlisarnase ikooniga Office 365 rakendusekäiviti ikoon rakendusekäiviti ja klõpsa veebirakenduse avamiseks (või selle töölauale allalaadimiseks) paani Teams.

  Office 365 rakendusekäiviti koos esiletõstetud Outlooki rakendusega

  Märkus.: Kui sa ei pääse Teamsile juurde, pöördu oma IT-administraatori poole ja palu tal kontrollida, kas sul on õige litsents.

 2. Klõpsa Teamsi kanaliloendi lõpus nuppu Lisa töörühm.

 3. Vali nupp Loo töörühm ja vali Töötajad.

  Töörühma valimine

  Märkus.: Kui sinu kool kasutab õppetööandmete sünkroonimise teenust, võid selle etapi vahele jätta, sest klassirühmad luuakse kooli teabesüsteemis olevate õppurite nimekirjade põhjal automaatselt.

 4. Tipi aknas Töörühma loomine oma rühma nimi, lisa lühike kirjeldus selle eesmärgi kohta ja klõpsa nuppu Edasi.

  Töörühma loomine

  Märkus.: Jätke privaatsussätteks Privaatne – ainult töörühma omanikud saavad liikmeid lisada (vajaduse korral saab seda hiljem muuta).

  Näpunäide.: Enne teenuse klassile tutvustamist võid Teamsi pisut kohendada. Alustuseks loo oma klass, häälesta mõni kanal ja lisa paar vahekaarti. Seejärel paigutage mõnele vahekaardile asjakohane, põnev ja vajalik sisu.

 5. Saad hõlpsalt lisada inimesi, rühmi ja leviloendeid nii oma koolist kui ka kogu piirkonnast. Nime tippimisel kuvatakse ripploend sinu meiliaadresside kataloogis olevate nimedega, mis vastavad sisestatud kirjele.

 6. Töörühma liikmete lisamiseks vali Lisa. Kui soovid esmalt lisada sisu ja kutsuda liikmed hiljem (soovitatav), vali Jäta vahele.

  Liikmete lisamine

Kanalite ja sisukate vahekaartide loomine

Uue töötajate töörühma loomisel lisatakse automaatselt kanal „Üldine“.

 1. Töörühma materjalide korraldamiseks saab kanaleid lisada. Vaikimisi saavad neid kanaleid kasutada kõik töörühma liikmed.

  Kanal

  Näpunäide.: Postita Teamsi kasutamisega seotud näpunäited ja teadaanded üldisesse kanalisse, kus neile hõlpsalt juurde pääseb. See on abi ja juhiste hankimiseks käepärane koht kõigile, aga eriti Teamsiga äsja liitunud liikmetele.

 2. Kanalite lisamiseks klõpsa kanaliloendis töörühma kõrval kolmikpunkti (...) ja vali rippmenüüst Lisa kanal.

  Kanali lisamine

  Näpunäide.: Alustamiseks loo paar kanalit ja innusta rühmaliikmeid neile meelepäraste teemade, algatuste või muu asjakohase kohta kanaleid lisama.

 3. Tipi dialoogiaknas töörühma nimi, lisa lühike kirjeldus kanali eesmärgi kohta ja klõpsa nuppu Lisa.

  Kanali loomine

  Näpunäide.: Kui paar kanalit on juba loodud, võiksid need täita tegeliku sisuga, et õppurid sisse logides tühja lehte ei peaks vaatama. Näiteks võid uue arutelu alustamiseks postitada igasse kanalisse paar küsimust ja @-märgiga mainida konkreetseid õppureid, et ärgitada neid vestluses osalema.

 4. Kanalites saad omakorda luua vahekaarte sisuüksuste ja rakenduste jaoks. Igas kanalis on vaikevahekaardid näiteks vestluste, failide, klassimärkmike ja tunniülesannete jaoks. Uue vahekaardi lisamiseks vali vaikevahekaartidest paremal pool olev nupp +, vali menüü alt avanev fail või rakendus (nt PowerBI), pane sellele nimi ja klõpsa nuppu Salvesta.

  Vahekaardid Vahekaartide lisamine

  Märkus.: Rakenduste ja teenuste häälestamisjuhised võivad siin kirjeldatud juhistest pisut erineda.

 5. Otse konkreetsele failile (nt riiklikud standardid, piirkondlik hindamiskava või testi hinnete protsentiilid) linkiva vahekaardi loomiseks vali vaikevahekaartide kõrval olev nupp +.

 6. Seejärel vali faili tüübile vastav rakendus (dokumendi korral Word, arvutusbalei korral Excel, esitluse korral PowerPoint), otsi fail üles jaotises Failid, pane vahekaardile nimi ja vali nupp Salvesta.

  Rakenduste lisamine

  Näpunäide.: Saad kanalis vahekaardina kinnitada ka mõne olemasoleva OneNote’i klassimärkmiku SharePointi saidilt või muult veebisaidilt (gloobuseikoon).

Meilivestluste Teamsi teisaldamine

Töörühma suhtluse korraldamiseks ja ühes kohas kättesaadavaks tegemiseks saad meilisõnumid saata Teamsi kanalisse.

 1. Kanali jaoks meiliaadressi loomiseks klõpsa kanalist paremal olevat kolmikpunkti (...) ja vali rippmenüüst Hangi meiliaadress.

 2. Vali nupp Kopeeri ja salvesta see meiliaadress oma kontaktiloendisse või meiliaadresside raamatusse.

  Meil

  Näpunäide.: Teamsis arutelu jätkamiseks saad meilisõnumid kanalisse edastada.

 3. Kui soovid piirata seda, kes saavad kanalisse meilisõnumeid saata (nt kõik, ainult töörühma liikmed või teatud domeeni kasutajad), vali aknas Meiliaadressi hankimine link täpsemad sätted.

  Meiliteenuse kasutamine

  Näpunäide.: Kanalisse meilisõnumite saatjate piiramine aitab Teamsis vältida rämpsposti ja andmepüügisõnumite saamist.

 4. Meiliteatisi saab eri sündmuste jaoks (nt personaalsed @-märgiga mainimised või postitused sinu algatatud vestlustesse) sätetes kohandada. Selleks vali Teamsi vasakus allnurgas oma profiilipilt ja vali rippmenüüst Teatised.

  Teatised

Teamsis koosolekute ajastamine

 1. Teamsis koosoleku ajastamiseks vali vasakul navigeerimispaanil Kalender ja seejärel vali paremas ülanurgas nupp + Uus koosolek.

  Vali Kalender ja seejärel vali Uus koosolek.

  Näpunäide.: Ajastatud koosolekud loetletakse keskmisel navigeerimispaanil ja otse Teamsi kaudu koosolekuga liitumiseks saad vajutada koosoleku kõrval nuppu Liitu.

 2. Lisa aknas Uus koosolek koosoleku üksikasjad ja kutsu inimesi (tippimise ajal kuvatakse meilikataloogis olevad vastavad kontaktid) või vali koosoleku korraldamiseks kanal, et koosolek kõigi selle töörühma kanai liikmete jaoks kättesaadavaks teha.

 3. Plaanimisabimees aitab kontrollida töörühma liikmete saadavust ja ruudu Korda märkimisel saad häälestada korduvad koosolekud. Kui oled lõpetanud, vali nupp Ajasta koosolek.

  Uus koosolek

  Näpunäide.: Vahekaardi Vestlused allservas oleva funktsiooni Välkkoosolek Kaamera abil saavad töörühma liikmed kiiresti koosoleku algatada ilma eelnevalt plaanimata ja ruumi või saali broneerimata.

Teamsi kohta õpitu kordamine

 • Teams on digitaalne meeskonnatöökeskus, kus saab tänu teenusekomplektiga „Office 365 haridusasutustele“ integreeritusele kasutada tuttavaid Office 365 rakendusi (nt Word, Excel, OneNote ja PowerPoint). Teams on teenusekomplekti „Office 365 haridusasutuste jaoks“ tellijatele tasuta, nii et võid seda kohe kasutama hakata!

 • Töörühmi korraldatakse kohandatud kanalite ja vahekaartide abil, mille saad luua vastavalt oma vajadustele. Vahekaartide kaudu saab linkida otse muudele failidele või Office 365 rakendustele (nt Planner või PowerBI) või meie partnerite haridusteemalistele rakendustele (nt Canvas, Flipgrid ja Kahoot!).

 • Meilivestlused saab Teamsi teisaldada, et töörühmade liikmed ühes kohas kõige ajakohasemale teabele mugavalt juurde pääseks. Teamsi funktsioon Tekstestlused on hea alternatiiv napisõnalistele meilisõnumitele ja aitab vältida postkasti liiga kiirelt täitumist.

 • Funktsioon Koosolekud abil saab Teamsis hõlpsalt ajastada videokoosolekuid ja Skype’i kõnesid ning uus funktsioon Välkkoosolek võimaldab korraldada koosoleku mugavalt käigu pealt.

 • Alustamist hõlbustavad juhendavad videod leiad siit: Microsoft Teams lühijuhend.

 • Täiendava üksikasjaliku spikri leiad siit: Microsoft Teamsi spikker.

 • Lisateavet Teamsi uute võimaluste kohta teenusekomplektis „Office 365 haridusasutustele“ leiad Educationi ajaveebist.

 • Microsoft Educationi spikrikeskusest.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×