Office
Logi sisse

Microsoft SQL Serveri andmebaasil põhineva vormi kujundamine

Soovi korral saate kujundada vormimalli, mis töötab koos Microsoft SQL Serveri andmebaasiga nii andmepäringute kui ka andmete edastamise jaoks.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Ühilduvus

Enne alustamist

Vormimalli kujundamine

Edastussuvandite konfigureerimine

Ülevaade

Vormil võib olla üks esmane andmeühendus, mida kutsutakse peamiseks andmeühenduseks, ning lisaks üks või mitu teisest andmeühendust. Vormi otstarbest sõltuvalt võib andmeühendus välisest andmeallikast (nt Microsoft SQL Server või veebiandmebaas või veebiteenus) vormiandmete kohta päringuid teha või sinna andmeid esitada.

Andmebaasil põhineva vormimalli kujundamisel loob Microsoft Office InfoPath põhiandmeallikas koos rühm, mis sisaldavad päringuväli ja andmeväli, ning määrab vormimalli põhiandmeühenduseks päringu andmeühenduse. Need väljad ja rühmad vastavad andmete andmebaasis talletamise korraldusele. Päringuväljad sisaldavad andmeid, mille kasutaja sisestab päringutulemite piiritlemiseks üksnes päringuväljadel asuvatele andmetele vastavate kirjetega. Kui sellel vormimallil põhinev vorm kasutab põhiandmeühendust, kasutab InfoPath päringu koostamisel päringuväljadele sisestatud andmeid. Seejärel saadab InfoPath päringu vastava andmeühenduse kaudu. Andmebaas tagastab päringutulemid päringu andmeühenduse kaudu uuesti vormi. Päringutulemid sisestatakse andmeväljadele, mida saab redigeerida nende väljadega seotud juhtelementide kaudu.

Kuna päringu ja andmeväljade andmestruktuur peab vastama andmete andmebaasis talletamise viisile, ei saa te neid välju ega rühmi põhiandmeallikas muuta. Põhiandmeallikas saate üksnes välju või rühmi juurrühma lisada. Lisateavet andmeallikate kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Vorm saab edastada andmebaasile andmeid vormi peamise andmeühenduse kaudu juhul, kui vormimall, millel vorm põhineb, ja andmebaas vastavad järgmistele nõuetele.

 • Vormimall pole brauseriga ühilduv vormimall.    InfoPath ei loo edastuse andmeühendust peamises andmeühenduses, kui kujundate brauseriga ühilduvat vormimalli. Et lubada kasutajatel edastada andmeid brauseriga ühilduval vormimallil põhineva vormi kaudu, kasutage andmebaasiga töötavat veebiteenust.

 • Peamise andmeallika iga seotud tabelite paari vasakpoolne tabel sisaldab primaarvõtit.    Iga seotud tabelite paari vähemalt üks seos peab sisaldama vasaku tabeli primaarvõtit.

 • Ükski vormi peamise andmeallika andmeväljadest ei salvesta suuri kahendandmeid.    InfoPath keelab edastuse andmeühenduse, kui päring sisaldab välju, mis võimaldavad salvestada suuri kahendandmeid, näiteks pilte, OLE-objekte, manusfaile, Office Accessi memoandmeid või SQL-tekstiandmeid.

Kui InfoPath lubab edastamise andmeühenduse, tohivad kasutajad põhiandmeallika andmeväljadel leiduvad andmed andmebaasi edastada. Edastamise andmeühenduse lubamisel InfoPathis saate sellel vormimallil põhinevate vormide edastussuvandeid kohandada.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Andmebaasil põhineva vormimalli kujundamisel saate soovi korral luua brauseriga ühilduv vormimall. InfoPath loob brauseriga ühilduvas vormimallis põhiandmeühendusena päringu andmeühenduse. Brauseriga ühilduvate vormimallide korral ei saa aga kasutajad andmeid andmebaasi edastada. Seetõttu peate SQL Serveri andmebaasil põhineva vormimalli kujundamisel arvesse võtma, et kui soovite anda kasutajatele võimaluse vormi andmeid põhiandmeühenduse kaudu andmebaasi edastada, ei saa te seda vormimalli muuta brauseriga ühilduvaks.

Lehe algusesse

Enne alustamist

SQL Serveri andmebaasil põhineva vormimalli kujundamiseks peate andmebaasi administraatorilt küsima järgmised andmed.

 • seda andmebaasi sisaldava serveri nimi, millega kavatsete vormimalli ühendada;

 • selle vormimalli jaoks kasutatava andmebaasi nimi;

 • andmebaasi nõutav autentimine (andmebaas võib kasutajatele juurdepääsu andmise määratlemiseks kasutada kas Microsoft Windowsi autentimist või SQL Serveri autentimist);

 • selle tabeli nimi, mis sisaldab vormi saadetavaid andmeid või mida soovite kasutada vormiandmete vastuvõtuks. See on esmane tabel. Kui kavatsete andmebaasis kasutada rohkem kui ühte tabelit, vajate ka nende teiste tabelite ehk tütartabelite nimesid. Samuti peate teadma nende tütartabelite väljade nimesid, millel on seosed esmase tabeli väljadega.

Lehe algusesse

Vormimalli kujundamine

Päringu andmeühendusega vormimalli kujundamiseks peate toimima järgmiselt.

 1. Looge vormimall.    Andmebaasil põhineva vormimalli loomisel loob InfoPath vormimalli ja andmebaasi vahelise põhiandmeühendusena päringu andmeühenduse. Selle toimingu käigus luuakse automaatselt vormimalli põhiandmeallikas.

 2. Lisage päringutulemite kuvamiseks sobiv juhtelement.    Et kasutajad saaksid põhiandmeallika väljadel leiduvaid andmeid vormi avamisel vaadata ja redigeerida, saate vormimalli lisada juhtelemendi ja siduma siis selle juhtelemendi mõne põhiandmeallika väljaga.

1. juhis. Vormimalli loomine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormimalli kujundamine jaotises Kujunda uus nuppu Vormimall.

 3. Klõpsake loendis Alus väärtust Andmebaas.

 4. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel märkige ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid.

  Märkus.: Andmeühendusviisard ei luba brauseriga ühilduva vormimalli korral edastamise andmeühendust. Kui soovite, et kasutajad saaksid ka brauseriga ühilduval vormimallil põhinevate vormide andmeid andmebaasi edastada, lisage sekundaarne andmeühendus veebiteenusega, mida saab koos andmebaasiga kasutada. Lisateavet sekundaarsete andmeühenduste kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Klõpsake andmeühendusviisardis nuppu Vali andmebaas.

 7. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine nuppu Uus allikas.

 8. Klõpsake loendiboksis Mis liiki andmeallikaga soovite ühendust luua? väärtust Microsoft SQL Server ja siis nuppu Edasi.

 9. Tippige SQL Serveri andmebaasi sisaldava serveri nimi väljale Serveri nimi.

 10. Tehke jaotises Sisselogimistunnused ühte järgmistest.

  • Kui andmebaas kasutab juurdepääsuõigustega kasutajate tuvastamiseks Microsoft Windowsi võrgus kasutatavaid mandaate, klõpsake nuppu Kasuta Windowsi autentimist.

  • Kui andmebaas kasutab juurdepääsuõigustega kasutajate tuvastamiseks andmebaasi administraatori määratud kasutajanimesid ja paroole, klõpsake nuppu Kasuta järgmist kasutajanime ja parooli ning tippige oma kasutajanimi ja parool väljadele Kasutajanimi ja Parool.

 11. Klõpsake nuppu Edasi.

 12. Klõpsake soovitud andmebaasi nime loendis Valige andmebaas, mis sisaldab soovitud teavet, märkige ruut Ühenda kindla tabeliga, klõpsake esmase tabeli nime ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 13. Viisardi järgmisel lehel tippige andmeühendusteabe talletamiseks kasutatava faili nimi väljale Faili nimi ja klõpsake siis sätete salvestamiseks nuppu Valmis.

  Kui kavatsete päringu andmeühenduses kasutada ka muid tabeleid, saate muud soovitud tabelid lisada viisardi sellel lehel.

   Kuidas?

  1. Klõpsake üksust Lisa tabel.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli või päringu lisamine tütartabeli nime ning klõpsake seejärel nuppu Edasi. InfoPath proovib seosed määrata, sobitades mõlema tabeli väljanimesid. Kui te soovitatavat seost kasutada ei taha, valige seos ning klõpsake siis nuppu Eemalda seos. Seose lisamiseks klõpsake nuppu Lisa seos. Dialoogiboksis Seose lisamine klõpsake iga seostuva välja nime vastavas veerus ning klõpsake seejärel nuppu OK.

  3. Klõpsake nuppuValmis.

  4. Täiendavate tütartabelite lisamiseks korrake neid toiminguid.

 14. Klõpsake nuppu Edasi.

 15. Viisardi viimasel lehel tippige põhiandmeühenduse nimi. See nimi kuvatakse tööpaani Andmeallikas loendis Andmeallikas.

 16. Kui vormimall vastab jaotises Ülevaade kirjeldatud nõuetele, näidatakse viisardi sellel lehel, et InfoPath on lubanud põhiandmeühenduse edastamise andmeühenduse. Edastamise andmeühenduse nime muutmiseks tippige uus nimi vastavale väljale. Kui soovite, et kasutajad saaksid vormi andmed edastada mõne muu (hiljem vormimallile lisatava) edastamise andmeühenduse kaudu, tühjendage ruut Luba edastamine selle ühenduse jaoks.

  Märkus.: Kui vormimall ei vasta jaotises Ülevaade kirjeldatud nõuetele, keelab InfoPath edastamise andmeühenduse ning väli Sisestage edastamisühenduse nimi ja märkeruut Luba edastamine selle ühenduse jaoks pole saadaval (on tuhmid). Kui InfoPath keelab edastamise andmeühenduse, on teie vormimalli põhiandmeühendusel üksnes päringu andmeühendus.

2. juhis. Juhtelemendi sidumine väljaga

 1. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 2. Lohistage soovitud juhtelement vormimallile.

 3. Valige dialoogiboksis Juhtelemendi sidumine väli, millega soovite juhtelemendi siduda.

Lehe algusesse

Edastussuvandite konfigureerimine

Kui vormimall ja andmeühendusviisardis valitud tabelid vastavad jaotises Ülevaade kirjeldatud nõuetele, konfigureerib InfoPath vormimalli andmeid põhiandmeühenduse kaudu edastama. Kui otsustate seda edastamise andmeühendust kasutada, konfigureerib InfoPath vormimalli nii, et kasutajad saavad vormi andmed andmebaasi edastada, ning lisab nupu Edasta tööriistaribale Standardne ja käsu Edasta menüüsse Fail, kui kasutajad vormi täidavad. Samuti konfigureerib InfoPath vormimalli nii, et kui kasutaja edastab vormi, jääb vorm avatuks ja kasutajale kuvatakse vormi edastusolekut kirjeldav teade. Nupu Edasta klõpsamisel kuvatavat teksti ja edastamisjärgset käitumist saate vastavalt soovile kohandada.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Edastamise suvandid.

  Nupu Edasta nime muutmiseks vormi tööriistaribal Standardne ja käsu Edasta muutmiseks vormi menüüs Fail tippige uus nimi dialoogiboksi Edastamissuvandid väljale Pealdis.

  Näpunäide.: Nupule ja käsule kiirklahvi määramiseks tippige kiirklahvina kasutatava märgi ette ampersand (&). Näiteks kui soovite nupu ja käsu Edasta kiirklahviks seada klahve ALT+D, tippige sõna E&dasta.

 2. Kui te ei soovi, et inimesed saaksid käsku Edasta või tööriistariba Standardne nuppu Edasta vormi täitmisel kasutada, tühjendage märkeruut Kuva menüüüksus Edasta ja tööriistariba nupp Edasta.

  Pärast seda, kui kasutaja on vormi edastanud, jätab InfoPath vormi vaikimisi avatuks ning kuvab teate selle kohta, kas edastamine õnnestus. Selle vaikekäitumise muutmiseks klõpsake üksust Täpsemalt ning tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormi sulgemiseks või uue tühja vormi loomiseks pärast vormi edastamist klõpsake loendis Pärast edastamist.

  • Edukast edastamisest teavitava kohandatud teate loomiseks märkige ruut Kasuta kohandatud teateid ning tippige oma teated väljadele Õnnestumisel ja Ebaõnnestumisel.

   Näpunäide.: Välja Ebaõnnestumisel võite kasutada selleks, et teavitada kasutajat sellest, mida teha, kui vormi ei saa edastada. Näiteks võite soovitada kasutajal vorm salvestada ning kellegi poole abi saamiseks pöörduda.

  • Kui te pärast vormi edastamist teateid kuvada ei soovi, tühjendage märkeruut Kuva õnnestumiste ja ebaõnnestumise teateid.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×