Microsoft SQL Serveri andmebaasiga andmeühenduse lisamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Saate lisada oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse, mille abil teha päringuid Microsoft SQL Serveri andmebaasis. Te ei saa lisada oma vormimallile sekundaarset andmeühendust, mille abil vormi andmed esitatakse andmebaasile. Kui soovite esitada vormi andmed andmebaasile sekundaarse andmeühenduse abil, kasutage sekundaarset andmeühendust selle andmebaasiga töötava veebiteenusega. Lisateavet sekundaarse andmeühenduse lisamise kohta veebiteenusega leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Selleks, et lisada sekundaarne andmeühendus andmebaasiga, peate tegema järgmist.

1. samm: sekundaarse andmeühenduse lisamine vormimallile.    Selle sammuga luuakse sekundaarne andmeallikas koos vastavate väljade ja rühmadega, mille aluseks andmete talletamise viis andmebaasis. Samuti saate konfigureerida vormimalli, nii et see lubaks kasutada vormil andmeühendust vormi esimesel avamisel.

2. samm: vormimalli konfigureerimine andmeühenduse kasutamiseks.    Kui soovite, et teie kasutajad kasutaksid pärast vormi avanemist seda andmeühendust, võite lisada vormimallile reegli või nupu, mis lubaks kasutajatel sellest andmeühendusest andmeid saada.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Enne alustamist

Samm 1: Sekundaarse andmeühenduse lisamine

Samm 2: Vormimalli kasutada andmeühenduse konfigureerimine

Ülevaade

Välisel andmeallikal põhineva vormimalli loomisel luuakse rakenduses Microsoft Office InfoPath põhiandmeühendus selle välise andmeallikaga. Siis luuakse InfoPathis põhiandmeallikas nende vormimallide jaoks, mille aluseks on andmete talletamise viis välises andmeallikas. Kuid põhiandmeühenduses kasutatud välises andmeallikas ei pruugi olla väärtusi, mida soovite panna vormimalli juhtelementidele. Need väärtused võivad olla teises välises andmeallikas (nt mõnes muus SQL Serveri andmebaasis). Andmete saamiseks muust välisest andmebaasist saate lisada oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse.

Sekundaarne andmeühendus on vormimallile lisatav andmeühendus. See andmeühendus võib olla päringu andmeühendus või andmeesitamise andmeühendus. Päringu andmeühenduse saate lisada oma vormimallile ainult sekundaarse andmeühendusena SQL Serveri andmebaasiga. Lisage see andmeühendus ainult juhul, kui vajate andmeid välisest andmeallikast, mida põhiandmeühenduses ei ole. Andmeesitamise andmeühendust ei saa SQL Serveri andmebaasile sekundaarse andmeühendusena lisada.

Andmebaasi päringu andmeühenduse lisamisel loob InfoPath teisese andmeallikas väljad ja rühmad, mis vastab nii, et andmed on salvestatud andmebaasi. Kuna teisene andmeallikas andmestruktuur peab vastama, et andmed on salvestatud andmebaasi tabelites, ei saa muuta väljade või rühmade teisene andmeallikas. Saate konfigureerida iga andmeühenduse päringu tulemused salvestada, et kasutajatel on juurdepääs andmetele, kui nende vorm pole võrku ühendatud. Sõltuvalt andmete, soovite kuvada ainult siis, kui kasutaja on võrku ühendatud päringu tulemused.

Turbeteade.: Kui kasutate sekundaarset andmeühendust tundliku loomuga andmete toomiseks välisest andmeallikast, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka juhul, kui arvuti läheb kaotsi või varastatakse. Kui keelate selle funktsiooni, on andmed saadaval ainult siis, kui kasutaja on võrku ühendatud.

Kui lisate vormimallile päringu andmeühenduse, kasutavad sellel vormimallil põhinevad vormid nende avamisel vaikimisi seda andmeühendust. Samuti saate oma vormimalli ühel järgnevatest viisidest konfigureerida, et see kasutaks päringu andmeühendust.

 • Reegli lisamine    Saate konfigureerida reegli nii, et see käivitab päringu andmeühenduse iga kord, kui reegli tingimus on täidetud.

 • Nupu lisamine    Saate lisada oma vormimallile nupu, mida kasutajad saavad klõpsata andmete saatmiseks päringuandmeühenduse kaudu.

 • Kohandatud koodi kasutamine    Kui te ei saa reeglit lisada või juhtelemendi väärtust seada, siis saate päringu andmeühenduse abil andmete toomiseks kohandatud koodi kasutada. Kohandatud koodi kasutamiseks peab arendaja kohandatud koodi looma.

Lehe algusse

Enne alustamist

Enne, kui lisate oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse SQL Serveri andmebaasiga, peate küsima oma andmebaasiadministraatorilt järgmist teavet.

 • Selle vormimalliga kasutatavat andmebaasi sisaldava serveri nimi.

 • Selle vormimalli jaoks kasutatava andmebaasi nimi.

 • Andmebaasi nõutav autentimine. Andmebaas võib kasutajate juurdepääsu määratlemiseks kasutada nii Microsoft Windowsi autentimist kui ka SQL Serveri autentimist.

 • Selle tabeli nimi, mis sisaldab vormile saadetavaid andmeid. See on esmane tabel. Kui plaanite kasutada andmebaasis rohkem kui ühte tabelit, vajate ka nende teiste tabelite ehk tütartabelite nimesid. Samuti peate teadma nende väljade nimesid tütartabelites, millel on seoseid esmase tabeli väljadega.

 • Kas saate päringu tulemeid võrguühenduseta kasutamiseks vormil turvaliselt talletada.

Lehe algusse

1. samm: sekundaarse andmeühenduse lisamine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühendusviisardis nuppu Loo uus ühendus selle kohaga, nuppu Võta andmed vastu ja siis nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmisel lehel raadionuppu Andmebaas (ainult Microsoft SQL Server või Microsoft Office Access) ja seejärel nuppu Edasi.

 5. Klõpsake viisardi järgmisel lehel raadionuppu Vali andmebaas.

 6. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine nuppu Uus allikas.

 7. Klõpsake loendis Mis liiki andmeallikaga soovite ühendust luua? väärtust Microsoft SQL Server ning seejärel nuppu Edasi.

 8. Tippige väljale Serveri nimi andmebaasi sisaldava serveri nimi.

 9. Tehke jaotises Sisselogimistunnused ühte järgmistest:

  • Kui juurdepääsuõigused on andmebaasis määratletud Microsoft Windowsi võrgus kasutatava mandaadi alusel, klõpsake nuppu Kasuta Windowsi autentimist.

  • Kui juurdepääsuõigused on andmebaasis määratletud andmebaasi administraatorilt saadud kasutajanime ja parooli alusel, klõpsake nuppu Kasuta järgmist kasutajanime ja parooli ning tippige kasutajanimi ja parool väljadele Kasutajanimi ja Parool.

 10. Klõpsake nuppu Edasi.

 11. Klõpsake viisardi järgmise lehe loendis Valige andmebaas, mis sisaldab soovitud teavet soovitud andmebaasi, märkige ruut Ühenda kindla tabeliga, klõpsake primaartabeli nime ja seejärel nuppu Edasi.

 12. Tippige viisardi järgmise lehe väljale Faili nimi selle faili nimi, milles talletatakse andmeühendusteavet.

 13. Nende sätete salvestamiseks klõpsake nuppu Valmis.

 14. Lisage mis tahes muud tabelid, mida soovite kasutada päringu andmeühenduses.

  Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa tabel.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli või päringu lisamine tütartabeli nime ja seejärel Edasi. InfoPath proovib seosed määrata, võrreldes mõlema tabeli väljanimesid. Kui te ei soovi pakutud seost kasutada, valige seos ja klõpsake siis nuppu Eemalda seos. Seose lisamiseks klõpsake Lisa seos. Klõpsake dialoogiboksis Seose lisamine vastavas veerus iga seotud välja nime ja seejärel klõpsake OK.

  3. Klõpsake nuppu Valmis.

  4. Täiendavate tütartabelite lisamiseks korrake neid juhiseid.

 15. Klõpsake nuppu Edasi.

 16. Selleks, et päringu andmeühenduse tulemid oleksid saadaval ka siis, kui vorm pole võrku ühendatud, märkige ruut Salvesta andmetest koopia vormimalli.

  Turbeteade.: Kui vorm kasutab seda andmeühendust, talletatakse selle märkeruudu märkimisel andmed kasutaja arvutis. Kui vorm saab selle andmeühenduse kaudu tundlikke andmeid, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka arvuti kaotamise või varastamise korral.

 17. Klõpsake nuppu Edasi.

 18. Viisardi järgmisel lehel tippige sekundaarset andmeühendust kirjeldav nimi. Kui soovite, et vorm võtaks andmeid avatuna automaatselt vastu, märkige ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla.

Lehe algusse

2. samm: vormimalli konfigureerimine andmeühenduse kasutamiseks

Kui soovite, et sellel vormimallil põhinevad vormid kasutaksid pärast vormi kasutajapoolset avamist seda andmeühendust, saate lisada vormimallile reegli, mis kasutab teatud tingimustes seda andmeühendust, või nupu, mida kasutajad saaksid selle andmeühenduse kasutamiseks klõpsata.

Reegli lisamine

Saate lisada vormimallile reegli, et saada andmeid päringu andmeühenduse kaudu mis iga kord, kui reegli tingimus on täidetud. Järgmise toimingu puhul olete eeldatavasti loonud oma vormimalli jaoks päringu andmeühenduse ja konfigureerinud oma vormimalli juhtelemendi selle andmeühenduse andmeid kuvama.

 1. Kui vormimallil on mitu vaadet, klõpsake menüüs Vaade suvandit Vaate nimi ja liikuge vaatesse, kus soovite kuvada sekundaarsest andmeallikast pärit andmed.

 2. Topeltklõpsake juhtelementi, millele soovite lisada reegli.

 3. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 4. Klõpsake jaotises Valideerimine ja reeglid nuppu Reeglid.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Reeglid nuppu Lisa.

 6. Väljale Nimi tippige reegli nimi.

 7. Reegli käitamise tingimuse määramiseks klõpsake nuppu Määra tingimus ja sisestage soovitud tingimus. Reegel käivitatakse, kui tingimus on täidetud. Kui reeglit ei määrata, käivitatakse reegel alati, kui kasutaja muudab juhtelemendis olevat väärtust ja liigutab seejärel kursori juhtelemendist eemale.

 8. Klõpsake nuppu Lisa toiming.

 9. Klõpsake loendis Toiming väärtust Päring andmeühenduse kaudu.

 10. Klõpsake loendis Andmeühendus kasutatavat päringu andmeühendust ning seejärel kõigi avatud dialoogibokside sulgemiseks nuppu OK.

 11. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

Nupu lisamine

Saate lisada oma vormimallile nupu juhtelemendi, mida kasutajad saavad klõpsata andmete saamiseks sellest päringuandmeühendusest.

 1. Kui vormimallil on mitu vaadet, klõpsake menüüs Vaade suvandit Vaate nimi ja liikuge vaatesse, kus soovite kuvada sekundaarsest andmeallikast pärit andmed.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Lohistage nupu juhtelement oma vormimallile.

 4. Topeltklõpsake nupu juhtelementi, mille äsja oma vormimallile lisasite.

 5. Klõpsake vahekaarti Üldist.

 6. Klõpsake loendis Toiming väärtust Värskendamine.

 7. Tippige väljale Silt oma vormimalli nupul kuvatav nimi.

 8. Klõpsake nuppu Sätted.

 9. Klõpsake dialoogiboksis Värskendamine väärtust Üks sekundaarne andmeallikas.

 10. Klõpsake loendis Sekundaarse andmeallika valimine päringu andmeühendusega seotud sekundaarset andmeallikat.

 11. Kõigi avatud dialoogibokside sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 12. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×