Microsoft Skype’i ärirakenduse privaatsuslisa

Märkus.: Lync 2013 töölauaklient on saanud uueks nimeks Skype’i ärirakendus.

Viimati värskendatud: aprillis 2015

Sisukord

Microsoft Skype’i ärirakenduse privaatsuslisa

Arhiivimine

Helikatsetusteenus

Kõne delegeerimine

Kõnelogid

Helistaja ID koosoleku nimestikus

Kliendipoolne logimine

Kontaktikaart

Vestluste ajalugu

Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP)

Töölaua ja rakenduste ühiskasutus

Töölaua ja rakenduste ühiskasutuse juhtimine

Hädaabiteenused (911)

Domeeniliit

Asukohateabe jagamine

Skype’i ärirakenduse täiustamise kava

Lynci hallatav API

Lynci VDI-lisandmoodul

Koosolekumanused

Koosolekult väljahelistamine

OneNote'i integreerimine

Võrgukoosoleku lisandmoodul Outlooki jaoks

Failiedastus võrdõigusvõrgus

Püsirühmavestlus

Isiklik pilt

Küsitlus

Koostöö PowerPointis

Võrgusoleku- ja kontaktteave

Privaatsusrežiim

Avaliku kiirsõnumside ühenduvus (PIC)

Tajutava kvaliteedi (QoE) andmete kogumine ja aruandlus

Salvestamine

Oskuseotsing

Nutikas kärpimine

Vahekaartidega vestluse kuvatõmmis

Ühendatud kontaktisalv

Häälekvaliteedi täiustamine

Koostöö tahvlil

Microsofti Skype’i ärirakenduse privaatsusavalduse lisa

See leht kujutab endast Microsoft Lynci toodete privaatsusavalduse lisa. Mõne Microsoft Lynci toote või teenusega seotud andmete kogumise ja kasutuse põhimõtete mõistmiseks soovitame lugeda nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldust kui ka seda lisa.

Selles privaatsuslisas käsitletakse teie ettevõttes kasutusele võetud Microsofti Skype’i ärirakenduse suhtlustarkvara juurutamist ja kasutamist. Kui kasutate Microsoft Lynci veebilahenduse või -teenuse osana (ehk kui mõni kolmas osapool (nt Microsoft) majutab servereid, mille kaudu tarkvara käitatakse või millega tarkvara loob ühenduse), edastatakse teave sellele kolmandale osapoolele. Kolmandale osapoolele edastatud andmete kasutamise kohta saate lisateavet oma ettevõtte administraatorilt või teenusepakkujalt.

Arhiivimine

Funktsiooni kirjeldus. Arhiivimine võimaldab ettevõtetel, millele võidakse tegevusala või regulatiivsete nõuete põhjal kehtestada säilitusnõuded või millel on oma organisatsioonilised säilitusnõuded, arhiivida teatud Skype’i ärirakendusega seostuvat suhtlust ja kasutusandmeid nende nõuete täitmiseks.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Arhiivimine talletab omavahelise ja mitme osalejaga kiirsõnumside sisu, konverentside sisu (sh üleslaaditud sisu, nt jaotusmaterjalid) ja sündmustega seotud sisu (nt liitumine, lahkumine, üleslaadimine, ühiskasutus ja nähtavusmuudatused) ettevõtte administraatori konfigureeritaval serveril. Omavahelisi failiedastusi, omavaheliste vestluste heli/videot, rakenduste ühiskasutamist omavahelise vestluse ajal, konverentsi marginaale ja küsitlusi ei saa arhiivida. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Võimaldab ettevõttel tegevusala, regulatiivsete või organisatsiooniliste nõuete täitmiseks sisu arhiivida.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Arhiivimine on vaikimisi välja lülitatud. Seda funktsiooni ei saa kasutajad juhtida, funktsiooni haldab ettevõtte administraator.

Helikatsetusteenus

Funktsiooni kirjeldus. Helikatsetusteenus võimaldab kasutajal kontrollida kõnekvaliteeti tehes Skype’i ärirakenduses proovikõne, mis võimaldab kasutajal kuulata, missugune oleks tegeliku kõne heli. Kõnekvaliteedi nupu klõpsamisel teeb helikatsetusteenus simuleeritud kõne ja palub kasutajal salvestada lühikese (ligikaudu viiesekundilise) häälenäidise ning seejärel esitab selle. Kui võrgujõudlus on väheoptimaalne või kui kasutaja seade ei ole õigesti häälestatud või konfigureeritud, on häälenäidise kvaliteet vastavalt halvem.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Teie häälest salvestatakse helikatsetusteenuse kõne ajal lühike (ligikaudu viie sekundi pikkune) häälenäidis. Häälenäidis kustutatakse pärast helikatsetusteenuse kõne lõppemist. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Häälenäidist saate kasutada selleks, et salvestuse kvaliteedi põhjal kontrollida Skype’i ärirakenduse kõne helikvaliteeti.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Oma kõne kvaliteeti saate kontrollida järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Heliseade.

 3. Klõpsake vahekaardil Heliseade nuppu Kontrolli kõne kvaliteeti ja järgige juhiseid.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Funktsiooni kasutamiseks on vajalik häälenäidis.

Kõne delegeerimine

Funktsiooni kirjeldus. Kõne delegeerimine võimaldab kasutajal määrata ühe või mitu inimest (volitatud esindajat ehk delegaati) enda nimel helistama ja kõnedele vastama ning võrgukoosolekuid häälestama ja nendega ühinema.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Volitatud esindajate määramisel peab kasutaja esitama konfigureerimistoimingu käigus delegaatide kontaktteabe. Volitatud esindajaks määratud kasutajat teavitatakse, kui keegi ettevõttes on määranud ta volitatud esindajaks. Kui volitatud esindaja vastab kõnele selle inimese nimel, kes ta esindajaks määras, saab see inimene meiliteatise, millega teavitatakse teda sellest sündmusest. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Skype’i ärirakendus kasutab volitatud esindaja kontaktteavet, et võimaldada tal helistada ja kõnesid vastu võtta ning kavandada koosolekuid ja koosolekutega liituda selle inimese nimel, kelle volitatud esindaja ta on.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kõne delegeerimine on vaikimisi välja lülitatud. Ettevõtte administraator saab kõne delegeerimise lubada või keelata. Kui kõnede delegeerimine on lubatud, saavad kasutajad oma volitatud esindajaid konfigureerida järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Ümbersuunamine.

 3. Klõpsake jaotises Ümbersuunamine käsku Helise samaaegselt või Suuna mu kõned ümber ja klõpsake seejärel ripploendis väärtust Minu delegaadid.

 4. Kui delegaate ei ole konfigureeritud, klõpsake dialoogiboksis Ümbersuunamine – delegaadid nuppu Lisa ja valige seejärel inimesed, kelle soovite oma delegaatideks määrata.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Delegaadid nuppu OK.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Ettevõtteadministraatorid saavad konfigureerida Exchange’i kalendri volitatud esindaja sünkroonimise rakendusega Lync Server 2010 või uuema versiooniga. Kui see on lubatud, lisatakse vastavate õigustega (kas mitteredigeeriva autori õigustega või suuremate õigustega) Exchange’i kalendri volitatud esindajad volitatud esindajatena Skype’i ärirakendusse. See ei muuda siiski ümbersuunamise sätteid.

Kõnelogid

Funktsiooni kirjeldus. Kõnelogid võimaldavad kasutajal talletada Skype’i ärirakenduse telefonikõnede kirjed Microsoft Outlooki kausta.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Teave telefonikõnede kohta (nt algusaeg, lõpuaeg, kestus ja kõnes osalejad) salvestatakse Outlooki kausta Vestluste ajalugu.Logida saab ka koosoleku teema ja asukohad, valides dialoogiboksi Suvandid vahekaardil Isiklik isikliku teabe halduriks Outlooki. Kõnelogid ei talleta telefonikõnede sisu. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kõnelogide abil saab kursis olla oma telefonikõnede ajalooga.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kõnelogide funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Teie ettevõtte administraator saab kõnelogide funktsiooni teie asutuses lubada või keelata. Kui administraator on lubanud kõnelogide funktsiooni, saate selle sisse/välja lülitada järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Isiklik.

 3. Tühjendage jaotises Isikliku teabe haldur ruut Salvesta kõnelogid minu meilikausta Vestluste ajalugu.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Helistaja ID koosoleku nimestikus

Funktsiooni kirjeldus. Koosolekunimestikus kuvatakse kõigi koosolekul osalejate helistaja-ID-d.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kogutakse koosolekul osalejate helistaja-ID-d. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koosolekuga liitumisel kuvatakse helistaja ID koosolekunimestikus teistele osalejatele.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Funktsiooni ei saa lõppkasutaja tasemel juhtida. Helistaja ID saadakse telefoniteenuse pakkujalt. Mõni teenusepakkuja võimaldab kasutajatel helistaja ID välja lülitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma ettevõtte administraatori või telefoniteenuse pakkujaga.

Kliendipoolne logimine

Funktsiooni kirjeldus. Kliendipoolne logimine kogub teavet, mille abil saab teise taseme tugimeeskond kindlaks määrata probleemi põhjuse. Kliendipoolsed logid talletatakse kasutaja arvutis.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui kliendipoolne logimine on lubatud, logitakse ja talletatakse kasutaja arvutisse teatud kindel kasutusteave (nt koosoleku teema, asukoht, seansialgatusprotokolli (SIP) sõnumid, Skype’i ärirakenduse kutsete vastused, teave kiirsõnumi saatja ja adressaadi kohta, sõnumi marsruut, kasutaja kontaktiloend, kohaolekuteave, ühiskasutuses olevate mis tahes rakenduste, manuste, Microsoft PowerPointi failide, tahvlite ja küsitluste nimed, ühiskasutuses olevad küsitlusküsimused ja küsitlusvastuste register). Kliendipoolsetes logides ei talletata Skype’i ärirakenduse vestluste sisu (kiirsõnumid, PowerPointi slaidiseansid, tahvlite sisu, märkmed, küsitluse üksikasjad). Microsoftile ei saadeta mingit informatsiooni.

Teabe kasutus. Kliendipoolsetes logides olevat teavet saab kasutada kasutaja klienditugi, samuti võite selle teabe saata Microsoftile Skype’i ärirakenduse probleemide tõrkeotsinguks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kliendipoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud. Ettevõtte administraator saab funktsiooni ettevõtte jaoks lubada või keelata. Kui administraator on funktsiooni lubanud, saavad kasutajad kliendipoolset logimist konfigureerida järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid nuppu Üldine.

 3. Klõpsake jaotises Lubage tugimeeskonnal end aidata ripploendiboksi Logimistase ja valige väärtus Kerge või Täielik. Kasutajad saavad Windowsi sündmuste logimise sisse lülitada, valides Kogu tõrkeotsinguteavet Windowsi sündmuste logimise kaudu.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Kontaktikaart

Funktsiooni kirjeldus. Kontaktikaardil kuvatakse teie ja teie ettevõttes töötavate isikute kontakt-, võrgusoleku- ja asukohateave nii Skype’i ärirakenduses kui ka Outlooki uuemates versioonides. Kontaktikaart võimaldab ka ühe klõpsamisega alustada suhtlust soovitud isikuga. Näiteks võite kontaktikaardi kaudu saata kontaktile kiirsõnumi, talle helistada või saata meilisõnumi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kontaktikaardil olev püsiteave kogutakse ettevõtte kataloogist (nt Active Directoryst). Muutuv teave (nt kalendris saadaolev vaba/hõivatud teave) tuuakse Microsoft Exchange Serverist; asukohateave tuuakse mitmel viisil (vt jaotist "Asukoht"); telefoninumbrid saab tuua ettevõtte kataloogist või kasutaja saab need käsitsi sisestada; võrgusolekuteavet haldab Skype’i ärirakendus Outlooki kalendrit kasutades (kui kasutaja on selle lubanud) või sisestab kasutaja selle käsitsi. Lynci server annab selle teabe organisatsioonisiseselt teistele inimestele ühiskasutuseks. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kontaktikaarti kasutatakse kasutaja ettevõttes töötavate isikute kontakt-, asukoha- ja võrgusolekuteabe vaatamiseks. Kasutaja Skype’i ärirakenduse ja Outlooki kontaktidele kuvatava teabe hulka saab reguleerida sättega „privaatsussuhted“ ja privaatsusrežiimi lubamise või keelamisega (vt jaotist „Privaatsusrežiim“).

Valikuvõimalused ja juhtimine. Privaatsussuhteid saab konfigureerida järgmisel viisil.

 1. Paremklõpsake kontakti.

 2. Klõpsake käsku Muuda privaatsussuhet.

 3. Klõpsake kategooriat, mille soovite kontaktile rakendada.

Kuigi osa kontaktikaardil olevast teabest kogutakse ettevõtte kataloogist ja selle konfigureerib administraator, on kasutajal samuti võimalus osa sellest teabest hallata. Kasutaja hallatav teave on järgmine.

 • Kalendriteave. Kasutajatele kalendriteabe kuvamist saate reguleerida Microsoft Outlooki suvandite menüüs oleva käsuga „Muuda vaba/hõivatud aja teabe vaatamise õigusi“.

 • Asukoht. Lugege selle dokumendi jaotist "Asukoht".

 • Võrgusoleku- ja kontaktteave. Lugege selle dokumendi jaotist „Võrgusoleku- ja kontaktteave“.

 • Isiklik pilt. Lugege selle dokumendi jaotist „Isiklik pilt“.

Vestluste ajalugu

Funktsiooni kirjeldus. Vestluste ajalugu võimaldab teil talletada eelmised, viimased või vastamata jäänud kiirsõnumivestlused ja statistika teie häälvestluste kohta (nt kuupäev, kellaaeg, kestus ja teave helistaja kohta) Microsoft Outlooki kausta Vestluste ajalugu ja need siis alla laadida Skype’i ärirakenduse vahekaardi Vestlused kaudu.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kiirsõnumivestluste sisu ja statistika häälvestluse kohta (nt kuupäev, kellaaeg, kestus ja teave helistaja kohta). Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Vestluste ajalugu saab Skype’i ärirakenduses kuvada peamise kasutajaliidese vahekaardil Vestlused, mis võimaldab kasutajatel vaadata ja jätkata varasemaid vestlusi.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Vestluste ajalugu on vaikimisi välja lülitatud. Seda saab reguleerida järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Isiklik.

 3. Märkige või tühjendage jaotises Isikliku teabe haldur ruut Salvesta kiirsõnumsidevestlused minu meilivestluste ajaloo kausta.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP)

Funktsiooni kirjeldus. Kui otsustate kavas osaleda, kogub klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP-funktsioon) põhiteavet programmide, arvuti või seadme ja ühendatud seadmete kasutamise kohta. Samuti kogume teavet selle kohta, kuidas need on häälestatud ja toimivad. Need aruanded saadetakse Microsoftile, et aidata täiustada funktsioone, mida meie kliendid enim kasutavad, ja leida lahendusi levinud probleemidele. Samuti kogub CEIP teavet ilmnevate tõrgete tüübi ja esinemisarvu, tark- ja riistvara jõudluse ning teenuste kiiruse kohta. Microsoft ei kogu nimesid, aadresse ega muid kontaktandmeid.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saadetakse CEIP-i teave Microsoftile automaatselt. Lisateavet CEIP-i kogutava, töödeldava või edastatava teabe kohta leiate Microsofti klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava privaatsusavaldusest.

Teabe kasutus. Microsoft kasutab seda teavet Microsofti tarkvara ja teenuste kvaliteedi, töökindluse ja jõudluse parandamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine: CEIP on vaikimisi välja lülitatud. Ettevõtte administraator saab ettevõttes CEIP-i lubada või keelata. Kui ettevõtte administraator pole ettevõttes CEIP-i konfigureerinud, antakse kasutajale algse installi käigus võimalus kavas osalemiseks registreeruda. Kui ettevõtte administraator pole CEIP-i kasutamise reguleerimist keelanud, saavad kasutajad igal ajal oma CEIP valikuid muuta järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid nuppu Üldine.

 3. Märkige või tühjendage jaotises Aidake meil täiustada ruut Liitu klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kavaga.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Kui administraator muudab seda sätet CEIP-i lubamiseks või keelamiseks ajal, kui kasutaja juba kasutab Skype’i ärirakendust, jõustub uus säte alles siis, kui kasutaja Skype’i ärirakendusest väljub ja sinna tagasi sisse logib.

Töölaua ja rakenduste ühiskasutus

Funktsiooni kirjeldus. Töölaua/rakenduse ühiskasutus võimaldab kasutajatel teha videovestluse kaudu koostööd ja samal ajal anda kõigi teiste osalejatega ühiskasutusse oma töölaua või kindla rakenduse, mis võimaldab neil faili ühiselt kasutada ja redigeerida nagu nad oleks kolleegidega samas ruumis. Samuti saavad kasutajad esitada Microsoft PowerPointi esitlusi ja teha teistega koostööd virtuaalsel tahvlil (puhtal lehel märkmete ja jooniste tegemiseks), mida koosolekul osalejad saavad ühiselt kasutada. Kui kasutaja annab esimest korda oma töölaua või rakenduse ühiskasutusse, on ainult temal võimalik seda juhtida. Kui kasutaja soovib, võib ta anda teistele kontrolli ühiskasutuses oleva töölaua või programmi üle ning võimaldada selles oma hiire ja klaviatuuriga navigeerida ning muudatusi teha (vt jaotist "Töölaua/rakenduse ühiskasutuse juhtimine").

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui ühiskasutusseanss on käivitatud, näevad kõik kasutajad olenevalt ühiskasutusse antavast sisust oma arvuti kuval kuvareid, kogu töölauda või valitud rakendusi. Microsoftile ei saadeta mitte mingit teavet.

Teabe kasutus. Töölaua ja rakenduste ühiskasutuse abil saate vestluses ning koosolekul osalejatega koostööd teha.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

Töölaua/rakenduse ühiskasutuse alustamiseks vestluses või koosolekul tehke järgmist.

 1. Klõpsake ühiskasutuse akna avamiseks nuppu Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 2. Klõpsake menüü avamiseks uuesti nuppu Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 3. Klõpsake hüpikmenüü jaotises Esitus käsku Töölaud, kuvarit (kui teil on neid mitu) või käsku Programm.

 4. (Valikuline) Kui klõpsate käsku Programm, valige saadaolevast loendist programm, mille soovite ühiskasutusse anda.

VÕI

 1. Viige menüü avamiseks kursor nupule Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 2. Klõpsake hüpikmenüü jaotises Esitus käsku Töölaud, kuvarit (kui teil on neid mitu) või suvandit Programm.

 3. (Valikuline) Kui klõpsate käsku Programm, valige saadaolevast loendist programm, mille soovite ühiskasutusse anda.

Töölaua või rakenduse ühiskasutuse lõpetamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake ekraani ülaservas oleval ühiskasutuse ribal nuppu Lõpeta ühiskasutus.

NB! Töölaual avatud dokumendid või pildid, mida kaitseb digitaalõiguste halduse (DRM) tarkvara, võivad Skype’i ärirakenduse vestluse ajal olla nähtavad ka teistele, kellega oma töölauda jagate.

Töölaua ja rakenduste ühiskasutuse juhtimine

Funktsiooni kirjeldus. Töölaua/rakenduse ühiskasutuse juhtimine võimaldab kasutajatel anda oma ühiskasutuses oleva töölaua või rakenduse juhtimine üle teisele vestluses või koosolekul osalejale, kes kasutab teises arvutis samuti Skype’i ärirakendust.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Pärast juhtimise üleandmist saab see inimene oma klaviatuuri ja hiirega juhtida ühiskasutuses olevat töölauda või rakendust ja teha muudatusi, nagu kasutaks ta ühiskasutuses olevat arvutit kohapeal. Arvuti või rakenduse ühiskasutusse andnud kasutaja ja teised Skype’i ärirakenduse vestluses või koosolekul osalejad näevad neid muudatusi reaalajas. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Töölaua/rakenduse ühiskasutuse juhtimise funktsioon võimaldab vestluses või koosolekul osalejal juhtida ühiskasutuses olevat töölauda või rakendust, samal ajal kui teie koos teiste vestluses osalejatega seda jälgite.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

Oma töölaua või rakenduse juhtimise üleandmiseks (kui te ei ole seda veel teinud, vt jaotist "Töölaua/rakenduse ühiskasutus") tehke järgmist.

 1. Klõpsake ekraani ülaservas olevat nuppu Anna juhtimine üle.

 2. Valige inimene, kellele soovite juhtimise üle anda.

Kui soovite kaugosalejale oma töölaua kaughalduses juhtimise õiguse tagasi võtta, tehke järgmist.

 1. Klõpsake kuva ülaosas olevat nuppu Anna juhtimine üle.

 2. Klõpsake käsku Võta juhtimine tagasi.

Hädaabiteenused (911)

Funktsiooni kirjeldus. Kui ettevõtte administraator on selle saadavaks teinud, saab Skype’i ärirakendus hädaabiteenuste kaudu edastada asukohateabe kliendi valitud kolmanda osapoole marsruutimisteenuse pakkujale. Hädaabinumbri valimise korral (nt 911 Ameerika Ühendriikides) edastab kolmanda osapoole marsruutimisteenuse pakkuja asukohateabe hädaabidispetšerile. Kui see on lubatud, edastatakse hädaabiteenuste personalile teave selle asukoha kohta, mille ettevõtte administraator on iga kasutaja jaoks määranud (nt maja- või kontorinumber) ja asukohaandmebaasi sisestanud või (kui selline asukoht pole saadaval) selle asukoha kohta, mille kasutaja on võib-olla väljale Asukoht käsitsi sisestanud. Kui kasutaja valib töökohal olles hädaabinumbri traadita Interneti-ühendusega Skype’i ärirakenduse kasutamise ajal, edastatakse hädaabikõnele vastajale umbkaudne asukoht, mis põhineb traadita sideühenduse lõpp-punktiks määratud asukohal. Kuna ettevõtte administraator on selle traadita side ühenduse lõpp-punkti asukohateabe käsitsi sisestanud, ei pruugi edastatav asukoht olla kasutaja tegelik asukoht. Selle funktsiooni täies mahus kasutamiseks peab ettevõte kasutama serditud lahendusepakkujate marsruutimisteenust; see teenus on saadaval vaid Ameerika Ühendriikides.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Skype’i ärirakenduse hangitud asukohateave põhineb automaatsel asukohateabel, mis pärineb asukohateabe serverist, või asukohateabel, mille kasutaja on käsitsi sisetanud väljale Asukoht. See teave talletatakse teie arvuti mällu, et hädaabiteenuste numbri sisestamisel edastataks see asukohateave koos kõnega ja see marsruuditaks õigele hädaabiteenuste pakkujale ning antaks teie umbkaudne asukoht. Teie asukoha saab saata ka kiirsõnumiga kohalikule turbekeskusele. Hädaabikõnede puhul sisaldab kõne üksikasjakirje teie asukohateavet. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Asukohateavet kasutatakse kõne marsruutimiseks õige hädaabiteenusepakkuja juurde ja hädaabimeeskonna lähetamiseks. Selle teabe saab saata ka ettevõtte turbekeskusele teatisena helistaja asukoha ja tagasihelistamise teabega.

Valikuvõimalused/juhtimine. See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud ja selle saab sisse lülitada ettevõtte administraator. Küsige oma ettevõtte administraatorilt, kas see funktsioon on saadaval. Te ei saa reguleerida seda, kas asukoht saadakse automaatselt või edastatakse hädaabi lähetajatele siis, kui hädaabikõne tehakse.

Märkus.: Ettevõtte administraator saab hädaabikõnede tegemise võimaluse piirata teie töökohaga. Küsige oma ettevõtte administraatorilt, millises ulatuses hädaabikõnefunktsioon saadaval on.

Domeeniliit

Funktsiooni kirjeldus. Domeeniliit võimaldab Skype’i ärirakenduse kasutajatel ettevõttesiseselt kuvada kohaolekuteavet, saata kiirsõnumeid ja teha arvutitevahelisi telefonikõnesid (tingimusel, et arvutiga on ühendatud kõlarid, mikrofon või peakomplekt) Skype’i ärirakenduse kasutajatega nendest ettevõtetest, millega olete loonud domeeniliidu.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kontaktikaardi teave (nt nimi, meiliaadress ja kohaolekuteave) on väliskontaktidega ühiskasutuses. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kui see funktsioon on lubatud, saavad ühe ettevõtte kasutajad lisada teise ettevõtte kasutajaid kontaktiloenditesse, saata neile kiirsõnumeid ja vaadata nende võrgusolekuteavet. Kasutajad saavad valida parima viisi, kuidas ülesande täitmiseks suhelda (hääl- ja videokõned ning muud võimalused) ning laiendada kahe isiku vahelise seansi mitme osalejaga konverentsiks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Domeeniliit on vaikimisi välja lülitatud ning seda juhib ja konfigureerib ettevõtte administraator. Kui domeeniliit on sisse lülitatud, saavad kasutajad otsida ja lisada väliskontakte, nagu nad lisaksid kontakte ettevõttesiseselt.

Märkus.:  Vaikimisi määratakse kõikidele välistele kontaktidele (nii isiklikele kui väliskontaktidele) väliste kontaktide privaatsussuhe, mis annab ühiskasutusse teie nime, ametinimetuse, meiliaadressi, ettevõtte ja pildi. Nendele kontaktidele ei kuvata olekuteadet. Väliste kontaktide määramine teistele privaatsussuhetele (nt töörühm, sõbrad ja perekond, jne) võimaldab neil näha teie olekuteadet ja tahtmatult anda ühiskasutusse teavet, mida ei tohiks neile avaldada.

Asukohateabe jagamine

Funktsiooni kirjeldus. Asukohateabe jagamise funktsioon võimaldab kontaktikaardi võrgusolekuteabe funktsiooni kaudu (vt jaotist „Kontaktikaart“) kuvada teistele Skype’i ärirakenduse kasutajatele kasutaja praeguse geograafilise asukoha ja ajavööndi. Kasutajad saavad määrata, millist teavet teistega jagatakse, lubades menüüs Suvandid privaatsusrežiimi (vt jaotist „Privaatsusrežiim“).

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kasutaja asukoht tuletatakse ühel kahest viisist. See kogutakse ettevõtte asukohateabeserverist (LIS – Location Information Server), mille konfigureerib ettevõtte administraator, või määrab kasutaja asukoha ise, sisestades selle käsitsi Skype’i ärirakenduse kasutajaliidese asukohaväljale (nt „Kodus“, „Tööl“ või „Jalaka puiestee 123, Paide“). Ajavöönd kogutakse otse kasutaja arvuti operatsioonisüsteemist. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Vastavalt sellele, kuidas kasutaja või administraator on serveri privaatsussätted konfigureerinud, teeb Skype’i ärirakendus asukoha- ja ajavöönditeabe teistele kasutajatele kättesaadavaks kontaktikaardi kaudu. Vormindatud aadressi ehk ühtlustatud aadressisüsteemi kuuluvat nn tänavaadressi (civic address) võrgusolekuteabe kaudu teistega ei jagata.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kui ettevõtte administraator on asukohajagamise lubanud ja konfigureerinud selle nii, et kasutajatel on juurdepääs täielikule asukohafunktsiooni kasutajaliidesele, on neil juurdepääs järgmistele Skype’i ärirakenduse põhiakna ülaservas oleva asukohavälja ja menüü üksustele.

 • Määra asukoht. Saate käsitsi määrata asukoha, redigeerides asukohaväljal olevat teksti.

 • Kuva teistele minu asukoht. Võimaldab kasutajal määrata, kas tema asukohaandmed jagatakse teiste kasutajatega. See ei mõjuta asukohateabe edastamist hädaabiteenustele, nt helistamist numbril 911 (vt jaotist "Hädaabiteenused").

Skype’i ärirakenduse täiustamise kava

Funktsiooni kirjeldus. Skype’i ärirakenduse täiustamise kava (LIP) kogub teavet teie Skype’i ärirakenduse kasutuskogemuse kohta ja saadab selle Microsoftile iga kord, kui te Skype’i ärirakendust kasutate. Microsoft kasutab seda teavet levinud probleemidele lahenduste leidmiseks ning Skype’i ärirakenduse ja muude Microsofti toodete täiustamiseks.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Microsoftile saadetav teave võib sisaldada infot Skype’i ärirakenduse kasutusviisi, jõudluse ja töökindluse, seadme konfiguratsiooni ning võrguühenduse kvaliteedi kohta, lisaks ka tõrkekoode, tõrkelogisid ja erandi andmeid. LIP võib saata ka teavet teie ja teie seadme kohta (nt teie kasutajanime või IP-aadressi), kuid see teave talletatakse Microsofti serveritesse anonüümselt.

Teabe kasutamine: teavet kasutatakse levinud probleemidele lahenduste leidmiseks ning Skype’i ärirakenduse ja muude Microsofti toodete täiustamiseks. Seda teavet ei kasutata teie isiku tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine: vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud ja seda saab hallata ettevõtte administraator. Ettevõtte administraator saab määrata, kas Microsoftile saadetakse Skype’i ärirakenduse täiustamiseks teavet kogu aeg või mitte kunagi, või lubada teil otsustada.

Eelistuste muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid nuppu Üldine.

 3. Märkige või tühjendage vahekaardil Üldine ruut Saada Microsoftile Skype’i ärirakenduse täiustamise kava teave.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Ettevõtte administraator saab rühmapoliitika abil konfigureerida selle funktsiooni ettevõtte kasutajate eest. Sel juhul ei kuvata kasutajale sisselogimistõrkedialoogi ning kasutajalt ei küsita, kas ta soovib saata sisselogimistõrke aruande Microsoftile.

Lynci hallatav API

Funktsiooni kirjeldus. Lynci hallatav API võimaldab kolmanda osapoole programmidel Skype’i ärirakenduse kliendile juurde pääseda ja sellega suhelda ning avardada selle kaudu Skype’i ärirakenduse kasutusvõimalusi. Kolmanda osapoole programmide hulka kuuluvad tarnijate või Microsofti loodud programmid (nt Outlook ja muud Microsoft Office’i komplektide rakendused).

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Teabe hulka, mis tehakse kolmanda osapoole rakendustele kättesaadavaks Lynci hallatava API kaudu, kuulub mis tahes isiklik teave, mida saab vaadata Skype’i ärirakenduse kasutajaliideses. Selle teabe hulka võivad kuuluda kasutaja asukoht, telefoninumbrid, ametikoht, kontaktiloend (sh telefoninumbrid ja muud üksikasjad), isiklik märkus, tegevuste olek ja praegused vestlused ning nende sisu.

Teabe kasutus. Lynci hallatavat API-t kasutavad programmid pakuvad Skype’i ärirakenduse seansi teabe põhjal lõppkasutajale täiustatud või täiendavaid funktsioone. Seda teavet kasutatakse siiski kolmanda osapoole programmi äranägemisel ja sellel programmil peaks olema oma privaatsusavaldus selle teabe kasutamise kavatsuse kohta.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Lynci hallatavaid API-sid kasutavad kolmanda osapoole programmid jaotuvad kolme kategooriasse. töölauaprogrammid (lokaalselt installitud programmid), veebis hostitavad programmid ja Skype’i ärirakenduse laiendprogrammid (programmid, mis on Skype’i ärirakenduse vestlusakna kasutajaliidesega kaasas). Kolmanda osapoole juurdepääsu reguleerimine teie teabele erineb stsenaariumiti.

 • Töölauaprogrammid (lokaalselt installitud programmid). Töölauaprogrammid installite teie või teeb seda kohaliku arvuti administraator ja neil on Lynci hallatava API kaudu kasutaja teabele alati juurdepääs. Nagu ikka, ärge installige programme, mida te ei usalda.

 • Veebis hostitavad programmid. Lynci hallatava API kaudu võivad kasutaja teabele juurde pääseda ka Internetis või sisevõrgus hostitavad programmid. Et vältida soovimatute programmide teie teabele ilma teie teadmata juurdepääsu andmist, peab soovitud programme hostima domeen/URL, mille on kohaliku arvuti administraator lisanud teie Internet Exploreri usaldusväärsete saitide loendisse.

 • Skype’i ärirakenduse laiendprogrammid. Skype’i ärirakenduses saavad arendajad avardada Skype’i ärirakenduse kasutusvõimalusi, manustades programmi Skype’i ärirakenduse vestlusaknasse. Ka sellel programmil võib Lynci hallatava API kaudu olla juurdepääs Skype’i ärirakenduse teabele. Sel juhul peab kohaliku arvuti administraator olema laiendprogrammi koos Skype’i ärirakenduse klientrakendusega registreerinud. Registreerimine annab programmile ka juurdepääsu Lynci hallatavale API-le.

Asukoha nime väljale juurdepääsu reguleerimine. Täiendava ettevaatusabinõuna saab teie süsteemiadministraator kas lubada, blokeerida kolmanda osapoole programmide juurdepääsu Skype’i ärirakenduse väljale Asukoha nimi või jätta selle lõppkasutaja (teie) otsustada. Vaikimisi pääsevad kolmanda osapoole programmid asukohateabele juurde. Seda sätet saate muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Isiklik.

 3. Märkige jaotises Isikliku teabe haldur ruudud vastavalt oma soovile.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lynci VDI-lisandmoodul

Funktsiooni kirjeldus. Lynci VDI lisandmoodul võimaldab kaugtöölauda kasutavatel ettevõtetel Skype’i ärirakendusega ühenduse luua nii liht- kui ka rikasklientarvutitel ja kasutada kõiki funktsioone sarnaselt otse klientarvutis töötamisega.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui Skype’i ärirakendust kasutakse kaugtöölauakeskkonnas ja ühendatud seadmesse on installitud Lynci VDI-lisandmoodul, kogutakse kasutaja võrgupõhise sisselogimise identimisteave (kasutajanimi ja parool) nii VDI-lisandmoodulist kui ka Skype’i ärirakenduse klientarvutis kasutamiseks. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Lisandmoodul kasutab Lynci VDI-lisandmooduli kogutud võrgupõhise sisselogimise identimisteavet kasutaja ühendatava seadme ühendamiseks kaugtöölauaarvutis oleva Skype’i ärirakendusega.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kaugtöölaua arvutis olevasse Skype’i ärirakendusse sisselogimiseks on vaja esitada võrgupõhise sisselogimise identimisteave. Kasutaja saab valida, kas sisestada identimisteave iga kord, kui ta sisse logib, või sisestada identimisteave üks kord ja see salvestada, klõpsates identimisteabe dialoogiboksis nuppu Salvesta parool.

Koosolekumanused

Funktsiooni kirjeldus. Koosolekumanuste funktsioon võimaldab koosoleku korraldajatel faile üles laadida ja koosolekul osalejatega jagada. Neid faile saab kas koosolekul kuvada või hiljem alla laadida.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Koosolekumanused laadib üles koosoleku korraldaja ja need talletatakse Lync Serveris. Ettevõtte administraator saab manuste serveris hoidmise aega konfigureerida. Manused on koosoleku korraldajale ja koosolekul osalejatele allalaadimiseks saadaval seni, kuni koosoleku korraldaja need kustutab või administraatori konfigureeritud säilitusperiood lõpeb. Pärast seda koosoleku manus kustutatakse. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Üleslaaditud koosoleku manused on koosolekul osalejate ühiskasutuses ja neid saab alla laadida. Manuste kättesaadavust saab piirata nii, et need oleksid saadaval ainult kindla rolliga osalejatele (korraldaja, esinejad, kõik). Kui manus ei ole konkreetse rolli jaoks kättesaadav, ei kuvata seda selle rolliga osalejate manuste loendis.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 1. Viige vestlusaknas kursor nupule Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 2. Valige vahekaart Manused.

 3. Klõpsake nuppu Lisa manus.

 4. Otsige sirvides üles lisatav manus ja valige see.

 5. Klõpsake nuppu Ava.

Koosoleku omanikud saavad allalaadimist piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esineja, kõik) tehes järgmist.

 1. Viige kursor nupule Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 2. Klõpsake vahekaardil Manused käsku Halda manuseid.

 3. Valige dialoogiboksi Manused jaotises Õigused soovitud suvand ripploendist.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Kui teatud rollide jaoks on juurdepääs manusele piiratud, ei kuvata manust nende sisuloendis ja nad ei saa seda oma arvutisse salvestada.

Koosolekult väljahelistamine

Funktsiooni kirjeldus. Koosolekult väljahelistamise funktsioon võimaldab Skype’i ärirakenduse kasutajatel, kes osalevad koosolekul, lisada PSTN-numbri olemasolevale heli-video (AV) vestlusele või koosolekule. PSTN-kasutaja saab lisada, valides PSTN-numbri Skype’i ärirakenduse valimisklahvistikult. PSTN-kasutaja lisatakse, kui ta telefonile vastab.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui PSTN-kasutajale koosolekukutse edastamiseks helistatakse, kuvatakse talle kas koosoleku korraldaja või osaleja helistaja ID.

Teabe kasutus. Helistaja ID-d kasutatakse helistaja tuvastamiseks kõne vastuvõtja jaoks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Sellel funktsioonil pole kasutaja või ettevõtte administraatori jaoks mõeldud juhtelementi.

OneNote'i integreerimine

Funktsiooni kirjeldus. OneNote'i integreerimine võimaldab Skype’i ärirakenduse kasutajatel anda ühiskasutusse OneNote'i märkmikke koosolekul osalejatele või vaadata ja töötada koos Lync 2010 või uuema versiooniga kasutajatega OneNote'i ühismärkmikuga.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui Lync 2010 või uuemat klientrakendust kasutav koosolekust osavõtja annab Microsoft OneNote'i märkmiku ühiskasutusse, saavad teised Skype’i ärirakenduse ja Lync Web Appi kasutajad OneNote'i märkmikku vaadata ja sellega töötada. Kogu märkmikku lisatud sisu on nähtav ja saadaval kõikidele koosolekust osavõtjatele.

Teabe kasutus. See funktsioon lubab Skype’i ärirakenduse kasutajatel OneNote'is loodud sisu ühiskasutusse anda ja vaadata ning sisu osas koostööd teha.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 1. Libistage hiirekursoriga üle vestlusakna Vestlusaken ikooni Anna ühiskasutusse

 2. Klõpsake menüüs Esitle käsku ONENOTE

 3. Valige avatav OneNote'i märkmik.

Märkus.:  Koosoleku omanikud saavad kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik). Kui OneNote'i märkmik ei ole teatud rollidele kättesaadav, ei kuvata seda nende sisuloendis ning nad ei saa märkmikku avada ega oma arvutisse salvestada.

Võrgukoosoleku lisandmoodul Outlooki jaoks

Funktsiooni kirjeldus. Võrgukoosoleku lisandmoodul Outlooki jaoks (konverentsi lisandmoodul Outlooki jaoks) on lisandmoodul, mis Skype’i ärirakendusega koos installitult võimaldab kasutajal teha paljusid Skype’i ärirakendusega seotud toiminguid Microsoft Outlooki kaudu. Toimingud on loetletud allpool.

 • Võrgukoosoleku plaanimine

 • Koosoleku suvandite määramine

 • Konverentskõne plaanimine

 • Teabe jagamine Skype’i ärirakenduse kaudu

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Allpool loetletud teave talletatakse kasutaja arvutis Microsoft Outlooki klientrakenduses. Samuti võidakse logida täiendav kasutusteave ja statistika vastavalt kasutaja kliendipoolse logimise sätetele (vt jaotist "Kliendipoolne logimine"). Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

 • Korraldaja nimi

 • Osalejate nimed

 • Esinejate nimed

 • Meiliaadresside loend

 • Koosoleku teema ja muu teave (nt algus-/lõppkellaaeg, konverentsi ID, pääsukood ning konverentsi automaatkeskjaama/helikonverentsipakkuja teave kasutajale)

 • Kõik kasutaja puhverserveriaadressid teenuses Microsoft Exchange (X400-X500-aadressid, Exchange'i ühendatud sõnumside (UM) aadressid ning SIP-i ja telefoni/Exchange'i UM-kõneposti URI-d)

 • Koosoleku asukoha teave

Teabe kasutus. Ülalpool loetletud teavet kasutatakse üksnes koosoleku- või konverentskõne plaanimiseks. Teave salvestatakse lokaalselt kasutaja arvutis ja seda jagatakse Lync Serveriga. Lisaks jagatakse Lync Serveriga koosoleku- ja konverentskõneteavet.

Märkus.: Seda teavet jagatakse samuti rakenduse Lync hallatava API-ga (vt jaotist "Rakenduse Lync hallatav API").

Valikuvõimalused ja juhtimine. Lõppkasutajad ei saa võrgukoosoleku Outlooki jaoks ette nähtud lisandmoodulit kasutades reguleerida loodavat, kogutavat, talletatavat või edastatavat teavet. Samas võib kasutaja lisandmooduli kustutada või keelata.

Failiedastus võrdõigusvõrgus

Funktsiooni kirjeldus. Võrdõigusvõrgu failiedastus võimaldab Skype’i ärirakenduse kasutajatel üksteisele omavahelistes (kahepoolsetes) kiirsõnumivestlustes faile edastada.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Fail edastatakse otse failiomanikult vestluses osalevale teisele isikule. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kasutajad käivitavad failiedastuse ja valivad edastatava faili. Faili adressaat peab faili vastuvõtmisega selgesõnaliselt nõustuma. Võrdõigusvõrgu failiedastuse abil jagatud faile ei talletata Lync Serveris.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Võrdõigusvõrgu failiedastus on vaikimisi sisse lülitatud. Ettevõtte administraator saab ettevõttes selle funktsiooni lubada või keelata mis tahes või kõigile kasutajatele.

Püsirühmavestlus

Funktsiooni kirjeldus. Püsivestlus võimaldab kasutajatel teha koostööd püsivestluse jututuppa sõnumite postitamise kaudu. Need andmed säilitatakse serveris ja toa liikmetel on andmetele (sh ajalooandmetele) juurdepääs. Püsirühmavestlus võimaldab kasutajatel pidada rühmavestlusi, neid otsida, nendega liituda ja neis osaleda, otsida jututoasiseselt ja mitmest jututoast sisu ja luua filtreid konkreetsel teemal vestluste jälgimiseks.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Funktsioon Püsirühmavestlused talletab rühmavestluste sisu ettevõtte administraatori konfigureeritavas serveris. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Püsirühmavestlus on püsivestlus, milles sarnaselt jututubadega vestlus tegelikult kunagi ei lõpe, kuna vestluses osalejad pidevalt liituvad vestlusega ja lahkuvad vestlusest. Selle toimimiseks peab vestlus püsima.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Funktsiooni Püsirühmavestlus peab lubama ettevõtte administraator. Kui see on lubatud, saab administraator määrata säilitusperioodi, serveri, kus teave talletatakse, ja põhimõtte, kas grupivestluse ajalugu säilitatakse nõuetele vastamiseks või muudel eesmärkidel, ning hallata/muuta kõiki jututoa atribuute. Eri rollidega kasutajatel on erinev juurdepääs säilitatavatele andmetele, nagu on välja toodud järgmises loendis.

 • Administraatorid saavad vanemat sisu (nt sisu, mis postitati enne teatud kuupäeva) igast jututoast kustutada, et vältida andmebaasimahu kiiret kasvu. Samuti saavad nad eemaldada või asendada sõnumeid, mida peetakse konkreetse jututoa jaoks sobimatuks.

 • Lõppkasutajad (sh sõnumite autorid) ei saa üheski jututoas sisu kustutada.

 • Jututoa haldajad saavad toa keelata, kuid ei saa tuba kustutada. Ainult administraatorid saavad jututoa pärast selle loomist kustutada.

Isiklik pilt

Funktsiooni kirjeldus. Funktsioon Isiklik pilt võimaldab kasutajatel kontaktikaardil kuvada teistele oma ettevõtte inimestele oma isikliku pildi. Kui kasutaja otsustab oma isikliku pildi kontaktikaardil kuvada, saavad teised Skype’i ärirakenduse kasutajad seda pilti oma Skype’i ärirakenduse kontaktiloendis näha, kui nad on valinud sätte Kuva kontaktide fotod. Kui kasutaja soovib oma isikliku pildi teistele kuvada, saab ta valida ettevõtte kasutatava vaikepildi (kui see võimalus on ettevõttes lubatud) või oma arvutist pildi üles laadida.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Funktsiooni Isiklik pilt jagamiseelistused ja kõik üles laaditud kohandatud pildid. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teave talletatakse Lynci serveris ja seda kasutatakse kasutuskogemuse kohandamiseks ning pildi jagamiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Minu pilt.

 3. Valige jaotises Minu pilt suvand Kuva minu pilt või Peida minu pilt.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Kui kõpsate nuppu Muuda või eemalda pilt, saate määrata kohandatud pildi.

Märkus.: Ettevõtte administraator saab määrata, millised pildid on lubatud, milline on üles laaditavate piltide suurim lubatud maht ja kas piltide jagamine on vaikimisi lubatud või mitte, kuid selle sätte saab kasutaja alistada.

Küsitlus

Funktsiooni kirjeldus. Küsitlus võimaldab koosoleku korraldajal kiiresti koguda teavet või välja selgitada koosolekul ja vestluses osalejate eelistused. Seda teavet on võimalik salvestada ja pärast koosolekut hiljem analüüsida.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Individuaalsed vastused on anonüümsed. Kogutud küsitlustulemusi näevad kõik esinejad ja iga esineja võib neid kuvada kõigile osalejatele. Küsitlused talletatakse Lync Serveris vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispõhimõtetele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Küsitlusfunktsioon parandab koostööd, võimaldades esinejatel kiirelt määrata osalejate eelistused.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 1. Paremklõpsake menüü avamiseks vestlusaknas nuppu Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 2. Klõpsake vahekaardil Esitus nuppu Küsitlus.

 3. Täitke väljad Küsitluse nimi, Küsimus ja Valikud.

 4. Klõpsake nuppu Loo küsitlus.

Märkus.: Esinejad saavad küsimustikule juurdepääsu piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esineja, kõik). Kui küsitlus on kellelegi kättesaamatuks muudetud, ei kuvata seda tema sisuloendis, kui küsitlus ei ole parajasti ühiskasutuses ja küsitlust salvestada oma kohalikku arvutisse. Lisaks saavad esinejad küsitluse igal ajal avada või sulgeda ja tulemused kustutada.

Koostöö PowerPointis

Funktsiooni kirjeldus. PowerPointi koostööfunktsioon võimaldab kasutajatel võrguvestluse või -koosoleku ajal kuvada ja vaadata PowerPointi esitlusi ning lisada esitlustele marginaale.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Lõppkasutaja saab juhtida kogu selle funktsiooni toimimist. üleslaadimine, navigeerimine või PowerPointi esitlusele marginaalide lisamine. Iga vestluses või koosolekul esitletud fail edastatakse kõigile koosolekust osavõtjatele ja nad saavad selle avada otse oma arvutis olevast vastavast kaustast. Faili omanik või esineja saab takistada teisi kasutajaid faili salvestamast, kuid nad saavad faili siiski avada ja vaadata. PowerPointi failid talletatakse Lync Serverisse vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispõhimõtetele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koostöö PowerPointis aitab vestluses osalejatel pakkuda tõhusaid esitlusi ja saada tagasisidet.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 1. Viige vestlusaknas menüü avamiseks kursor nupule Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi .

 2. Klõpsake vahekaardil Esitus nuppu PowerPoint.

 3. Otsige üles lisatav PowerPointi esitlus ja valige fail.

 4. Klõpsake nuppu Ava.

Esinejad saavad vastavalt osaleja rollile (ainult esinejad, kõik või mitte keegi) piirata marginaalide lisamise õigusi, tehes järgmist.

 1. Hoidke kursorit nupul Kuva osalejad.

 2. Klõpsake käsku Veel suvandeid (...).

 3. Klõpsake nuppu Võrgukoosoleku suvandid.

 4. Valige dialoogiboksis Võrgukoosoleku suvandid jaotises Kes saavad marginaale kasutada? ripploendist soovitud suvand.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Esinejad saavad piirata slaidide iseseisvalt vaatamist vastavalt osaleja rollile (esinejad, kõik, mitte keegi). Selleks tehke järgmist.

 1. Libistage hiirekursoriga üle nupu Kuva osalejad.

 2. Klõpsake käsku Veel suvandeid (…).

 3. Klõpsake nuppu Võrgukoosoleku suvandid.

 4. Valige dialoogiboksis Võrgukoosoleku suvandid jaotises Kes saavad koosoleku sisu omaette vaadata? ripploendist soovitud suvand.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Esinejad saavad vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik) piirata failide kättesaadavust allalaadimiseks, tehes järgmist.

 1. Hoidke kursorit nupu Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi kohal.

 2. Klõpsake käsku Halda esitatavat sisu.

 3. Valige dialoogiboksis Esitatava sisu haldamine jaotises Õigused ripploendist soovitud suvand.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Kui juurdepääs PowerPointi esitlusele on teatud rollidele piiratud, ei kuvata seda esitlust nende sisuloendis ja nad ei saa seda oma arvutisse salvestada.

Võrgusoleku- ja kontaktteave

Funktsiooni kirjeldus. Funktsioon võrgusoleku- ja kontaktteave võimaldab kasutajal vaadata võrgusoleku- ja kontaktteavet teiste kasutajate kohta (nii oma ettevõttes kui ka väljaspool seda) ja jagada oma avaldatavat teavet (nt võrgusolek, olek, ametinimetus, telefoninumber, asukoht ja märkmed). Ettevõtte administraator saab konfigureerida ka integratsiooni Microsoft Outlooki ja Microsoft Exchange Serveriga – sel viisil saab kuvada ka kontorist väljas viibimise teateid ja muud olekuteavet (nt seda, millal teil on Outlooki kalendris koosolek ajastatud).

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kasutaja sisselogimisaadress ja -parool sisselogimise ja autentimise jaoks. Kõik täiendavad telefoninumbrid, mille kasutaja võib soovida muuta kättesaadavaks, kontorist väljas viibimise teated ja muu olekuteave, kui administraator on konfigureerinud Microsoft Outlooki ja Microsoft Exchange'i Serveri integratsiooni ja see on Outlookis lubatud, (sh igasugused märkmed või kättesaadavusteave, mille kasutaja on käsitsi teinud kontaktikaardil saadavaks). Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Sisselogimisaadressi ja -parooli kasutatakse Skype’i ärirakendus sisselogimiseks ja Lync Serveriga ühenduse loomiseks. Sõltuvalt sellest, kuidas kasutaja on konfigureerinud oma privaatsussätted, pääsevad teised Skype’i ärirakenduse kasutajad ja programmid avaldatud võrgusoleku-, kontakt- ja olekuteabele juurde. Nii saavad kasutajad omavahel hõlpsamalt suhelda.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kasutajad saavad ise valida, millist teavet nende kohta avaldatakse, või nende ettevõtte administraator saab nende eest määrata, missugune teave avaldatakse. Kui administraator pole kasutajatel keelanud teabe avaldamist reguleerida, saavad kasutajad sätteid mis tahes ajal muuta järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid saate teha järgmist.

  1. Sisestage vahekaardil Isiklik väljale Minu konto oma sisselogimisaadress. Serveri nime sisestamiseks klõpsake nuppu Täpsemalt. Serveriteabe saate ettevõtte administraatorilt.

  2. Vahekaardil Isiklik saate samuti valida Outlooki integratsiooni taseme, mis võimaldab teistel vaadata teie värskendatud kohaolekuteavet, kontorist väljasoleku teateid ja koosoleku teemat ning asukohta.

  3. Kui teie ettevõtte administraator on privaatsusrežiimi lubanud (vt jaotist „Privaatsusrežiim“), saate oma võrgusolekuteavet jagada oma kontaktiloendis olevate kontaktidega, tehes vastavad valikud vahekaardil Olek.

  4. Vahekaardil Telefonid saate vaadata telefoninumbreid kohta, mille administraator on teie nimel avaldanud. Saate sisestada ka lisanumbreid, mille soovite teiste kasutajate jaoks kättesaadavaks teha.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Samuti saavad kasutajad käsitsi värskendada oleku- ja asukohateavet, kasutades olekumenüüd ja asukohamenüüd, ning sisestada Skype’i ärirakenduse põhi-kasutajaliideses kohandatud märkuse.

Privaatsusrežiim

Funktsiooni kirjeldus. Privaatsusrežiim on säte, mis võimaldab kasutajatel määrata, millises ulatuses nad oma võrgusolekuteavet (nt Saadaval, Hõivatud, Mitte segada jne) kontaktiloendis olevate kontaktidega jagavad.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Privaatsusrežiimi lubamise korral aktiveeritakse Skype’i ärirakenduse režiim, kus lõppkasutaja saab kasutajasätteid muuta nii, et tema võrgusolekuteavet jagatakse vaid kontaktiloendis olevate kontaktidega. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. See säte võimaldab kasutajatel määrata, kuidas nende võrgusolekuteavet jagatakse.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kui ettevõtte administraator on ettevõttes privaatsusrežiimi lubanud, saavad kasutajad valida, kas nad soovivad lasta kõigil oma ettevõtte töötajatel oma võrgusolekuteavet näha (tavarežiim) või saavad seda vaadata ainult nende kontaktid (privaatsusrežiim).

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Olek.

 3. Valige jaotises Olek soovitud suvand.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Kui ettevõtte administraator on ettevõttes lubanud tavarežiimi, ei saa kasutajad aktiveerida privaatsusrežiimi. Siiski võivad nad privaatsusrežiimist eelnevalt loobuda, valides ühe saadaolevatest võimalustest, nii et kui administraator hiljem ettevõttes privaatsusrežiimi lubab, neid sätteid Skype’i ärirakendusse sisselogimisel privaatsusrežiimi ei muudeta.

Avaliku kiirsõnumside ühenduvus (PIC)

Funktsiooni kirjeldus. Avaliku kiirsõnumside ühenduvus (PIC) võimaldab Skype’i ärirakenduse kasutajatel lisada kiireks ja tõhusaks suhtlemiseks ning võrgusoleku- ja kontaktiteabe jagamiseks teisi avaliku vahetu sõnumside (IM) teenusepakkujate (nt Microsoft Live Messenger) kasutajaid.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kontaktikaardi teavet (nt nimi, meiliaadress ja võrgusolekuteave) jagatakse PIC-kontaktidega. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Pärast selle funktsiooni lubamist saavad kasutajad oma Skype’i ärirakenduse kontaktiloendisse lisada teiste avalike kiirsõnumsideteenuste kasutajate kontakte, saata neile kiirsõnumeid ja vaadata nende võrgusolekuteavet. Kasutajad saavad valida parima viisi, kuidas ülesande täitmiseks omavahel suhelda (telefoni- ja videokõned ning muud võimalused) ja laiendada kahe isiku vahelise seansi mitme osalejaga konverentsiks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kui ettevõtte administraator on avaliku kiirsõnumside ühenduvuse (PIC) lubanud, saab see funktsioon juhtida kasutaja- või rühmapõhist juurdepääsu avaliku kiirsõnumside ühendustele, valida avaliku kiirsõnumside teenusepakkujad, millega kasutajad saavad ühenduse luua ning logida ja arhiivida sõnumeid, mis on saadetud avaliku kiirsõnumside teenuste kasutajatele.

Märkus.:  Vaikimisi määratakse kõikidele välistele kontaktidele (nii isiklikele kui väliskontaktidele) väliste kontaktide privaatsussuhe, mis annab ühiskasutusse teie nime, ametinimetuse, meiliaadressi, ettevõtte ja pildi. Nendele kontaktidele ei kuvata olekuteadet. Väliste kontaktide määramine teistele privaatsussuhetele (nt töörühm, sõbrad ja perekond, jne) võimaldab neil näha teie olekuteadet ja tahtmatult anda ühiskasutusse teavet, mida ei tohiks neile avaldada.

Tajutava kvaliteedi (QoE) andmete kogumine ja aruandlus

Funktsiooni kirjeldus. Tajutud kvaliteedi (QoE) andmete kogumine ja aruandlus kogub andmeid partneritevahelise suhtluse ja Skype’i ärirakenduse koosolekute meediumite kvaliteedi kohta ning koondab need aruandesse. Need andmed sisaldavad IP-aadresse, kadude määra, kasutatud seadmeid, kõne ajal ilmnenud kvaliteediprobleeme jne.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui ettevõtte administraator QoE lubab, salvestatakse partneritevahelise suhtluse ja Skype’i ärirakenduse koosolekute meediumite kvaliteedi andmed QoE andmebaasi. See funktsioon ei salvesta Skype’i ärirakenduse sisu. QoE andmed talletatakse ettevõttes juurutatud seireserveri tagaandmebaasis ning esitatakse seireserveri standardaruannetena. Microsoftile ei saadeta mitte mingit teavet.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraatoril on juurdepääs sellele teabele ja ta saab seda kasutada süsteemis voogava meediumikvaliteedi tagasiside kogumiseks. See hõlmab kasutajate IP-aadresse.

Valikuvõimalused/juhtimine. QoE on vaikimisi sisse lülitatud, kuid ettevõtte administraator peab QoE-andmete kogumiseks installima jälgimisserveri, mis on ühendatud jälgimisserveri tagaandmebaasiga. Ettevõtte administraator saab juurutada jälgimisserveri standardaruanded või luua kohandatud aruanded, tehes päringu jälgimisserveri andmebaasis.

Salvestamine

Funktsiooni kirjeldus. Salvestamine võimaldab koosolekul osalejatel arhiivimiseks või taasesituseks jäädvustada kogu koosoleku heli, videopildi, kiirsõnumid (IM), rakenduste ühiskasutuse, Microsoft PowerPointi esitlused, tahvlid ja küsitlused.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui koosolekul osalejad otsustavad seansi salvestada, talletatakse salvestis lokaalselt nende arvutis. Kui osalejad kasutavad salvestatava koosoleku ajal ühiselt sisu, siis kaasatakse see sisu koosoleku salvestisese. Kui osaleja alustab salvestamist, saadetakse kõigile ühilduvate klientrakenduste ja seadmetega osalejatele teade salvestuse alguse kohta. Kui salvestatavas seansis on osalejaid, kes kasutavad mitteühilduvaid klientrakendusi või seadmeid, kaasatakse salvestusse ka need osalejad, kuid nad ei saa teadet salvestamise kohta. Mitteühilduvate klientrakenduste ja seadmete loendi leiate allpool. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Mitteühilduvad klientrakendused on järgmised.

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2;

 • Microsoft Office Communicator 2007;

 • Microsoft Office Communicator Web Access (versioon 2007 R2);

 • Microsoft Office Communicator Web Access (versioon 2007);

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Mitteühilduvad seadmed on järgmised.

 • Microsoft Lync 2010 telefoniväljaanne;

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 telefoniväljaanne;

 • Microsoft Office Communicator 2007 telefoniväljaanne.

Märkus.: Olenemata kasutatavast seadmest või klientrakendusest, ei teavitata osalejat, kes kasutab koosoleku või vestluse ajal videot täisekraanvaates salvestuse algusest. Sellest saab ta teada alles siis, kui naaseb vestlusaknasse.

Teabe kasutus. Salvestis salvestatakse kasutaja arvutisse ning omanik saab seda kasutada või ühiskasutusse anda samamoodi nagu muid failitüüpe. Kui salvestise avaldamisel ilmnevad probleemid, võidakse peatatud salvestamise jooksul kogutud teave siiski salvestisse lisada. Avaldamisfaasis ilmneva mis tahes tõrke korral (vt teemat Lindistushalduri olek Hoiatus ...), ei tohiks salvestisi levitada isegi siis, kui neid saab mingis vormis esitada.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Vaikimisi on salvestusvõimalus välja lülitatud ja selle peab lubama ettevõtte administraator. Kui funktsioon on lubatud, saavad kõik koosolekul osalejad salvestust alustada. Salvestamiseks järgige allolevaid juhiseid.

Salvestuse alustamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake koosoleku aknas nuppu Veel suvandeid.

 2. Klõpsake nuppu Käivita lindistamine ja salvestamine algab.

Salvestuse lõpetamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake koosoleku aknas nuppu Veel suvandeid.

 2. Klõpsake nuppu Lõpeta lindistamine ja salvestamine lõpeb.

Märkus.:  Teatud jurisdiktsioonides on nõutav kõikide osapoolte eelnev selgesõnaline nõusolek vestluse salvestamiseks. Kasutaja peab ise olema teadlik oma õiguslikest kohustustest.

Oskuseotsing

Funktsiooni kirjeldus. Oskuseotsing võimaldab kasutajatel ettevõttest otsida inimesi, kasutades Microsoft SharePointi teenustes loetletud mis tahes atribuuti (näiteks nime, meiliaadressi, oskusi, kogemuste valdkonda jne). See funktsioon on saadaval vaid siis, kui ettevõtte administraator on juurutanud SharePointi ning lülitanud sisse Skype’i ärirakenduse ja SharePointi integreerimise.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Skype’i ärirakenduses sisestatud otsingupäring saadetakse ettevõtte SharePointi serverisse. Skype’i ärirakendus töötleb SharePointi vastuse ning seejärel kuvatakse otsingutulemused ja seotud teave. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kasutaja sisestatud teave saadetakse SharePointi otsingutulemuste saamiseks, mis kuvatakse Skype’i ärirakenduses.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ettevõtte administraator saab oskuseotsingu ettevõttes lubada või keelata. Kui oskuseotsing on lubatud, saab seda teha järgmiselt.

 1. Tippige otsinguväljale oskus, mida soovite otsida.

 2. Klõpsake vahekaarti Oskus.

 3. Kuvatakse tulemused.

Nutikas kärpimine

Funktsiooni kirjeldus. Kui kasutaja annab videokonverentsi ajal video ühiskasutusse, määratleb nutikas kärpimine näotuvastusfunktsiooni abil kasutaja näo asukoha veebikaamera vaateväljas. Kui kasutaja näo asukoht on kindlaks määratud, teisendab Skype’i ärirakenduse klient selle koordinaatideks ja lisab koordinaadid saadetavale videovoole. Vastuvõttev Skype’i ärirakenduse klient kasutab seda teavet sissetuleva videovoo kärpimiseks selle algsetest (horisontaalpaigutuse) proportsioonidest vastavalt ristküliku koordinaatidele nii, et kasutaja nägu jääb kärbitud video keskele. Nutikas kärpimine on reaalajas toimiv funktsioon, mis jälgib pidevalt kasutaja liigutusi ja kohandab videovoogu lisatud koordinaate, võimaldades vastuvõtval Skype’i ärirakenduse kliendil reguleerida video kärpimist nii, et kasutaja nägu jääb videovaates alati keskele.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Videovoole lisatakse kasutaja pea koordinaadid tema kaamera vaateväljas. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koordinaate kasutatakse sissetuleva video õige osa kärpimiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Seda funktsiooni ei saa keelata.

Märkus.: Lynci klientrakenduste versioonide kasutajad ja mobiilseadmete jaoks ette nähtud Lynci versiooni kasutajad näevad edastatavat videot täisproportsioonides.

Vahekaartidega vestluse kuvatõmmis

Funktsiooni kirjeldus. Vahekaartidega vestlused võimaldavad kasutajal vahekaartidega vestluse aknas korraga kuvada ja hallata mitut käimasolevat vestlust.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Saate seda funktsiooni kasutada kõigi oma käimasolevate vestluste ühes vestluseaknas kuvamiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Vahekaartidega vestlused on vaikimisi välja lülitatud. Kasutaja peab selle sisse funktsiooni lülitama.

Ühendatud kontaktisalv

Funktsiooni kirjeldus. Koondkontaktisalvel on kolm põhifunktsiooni.

 • Otsingute liitmine – see funktsioon liidab globaalse aadressiloendi (GAL-i) kasutaja isiklike Outlooki kontaktidega, et kontakti otsimisel kuvataks otsingutulemustes vaid üks kirje.

 • Kontaktide liitmine – see funktsioon liidab Outlooki ja GAL-i kirjete kontaktteabe, kasutades ühtivaid meili ja/või sisselogimise ID-sid. Ühtivate andmete leidmisel liidab Skype’i ärirakendus andmed kõigist kolmest allikast (Outlook, GAL ja võrgusolekuteave). Need liidetud andmed kuvatakse mitmesugustes kasutajaliidese komponentides (sh otsingutulemused, teie kontaktiloend ja kontaktikaart).

 • Outlooki kontaktide loomine Skype’i ärirakenduse kontaktide jaoks (kontaktide sünkroonimine) – kui kasutajal on Microsoft Exchange Server 2010 või uuema versiooni postkast, loob Skype’i ärirakendus Outlooki kontaktid kõigile kontaktide vaikekaustas olevatele kasutaja kontaktidele. Kui Skype’i ärirakenduse iga kontakti jaoks on olemas Outlooki kontakt, pääseb kasutaja Skype’i ärirakenduse kontaktteabele juurde Outlookist, Outlook Web Accessist ja mobiilsideseadmetest, mis sünkroonivad kontaktid Exchange’iga.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Skype’i ärirakendus liidab võrgusolekuteabe, Active Directory ja Outlooki kontaktteabe. Seda teavet kasutatakse Skype’i ärirakenduse siseselt. Outlooki kontakte luues kirjutab Skype’i ärirakenduse võrgusolekuteabe, Active Directory ja Outlooki kontaktteabe Exchange’i. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Võrgusolekuteave, Active Directory ja Outlooki kontaktteave kuvatakse Skype’i ärirakenduse kasutajaliideses (kontaktiloendis, kontaktikaardil, otsingutulemustes ja mujal). Selle teabe saab kirjutada ka Exchange’i, kasutades kontaktide sünkroonimist (eelmise loendi kolmas punkt).

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kontaktide sünkroonimise saate lubada või keelata järgmiselt.

 1. Klõpsake Skype’i ärirakenduse põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Skype’i ärirakendus – suvandid kategooriat Isiklik.

 3. Märkige jaotises Isikliku teabe haldur ruudud vastavalt oma soovile.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Kasutajasuvand – kasutajasuvand valiku Microsoft Exchange või Microsoft Outlook jaoks on saadaval dialoogiboksi Skype’i ärirakendus – suvandid jaotises Isikliku teabe haldur.

Häälekvaliteedi täiustamine

Funktsiooni kirjeldus. Skype’i ärirakenduses kuvatakse teated, mis aitavad kasutajal parandada kõnekvaliteeti, kui kõne ajal tuvastatakse probleeme seadme, võrgu või arvutiga.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Skype’i ärirakendus kogub lõppkasutaja helikvaliteedi määramiseks teavet heliseadme häälestuse, võrgu häälestuse ja muude meediumiühenduste kohta. Kui Skype’i ärirakendus leiab midagi, mis võib häälsuhtluse ajal halba helikvaliteeti põhjustada, teavitatakse lõppkasutajat häälekvaliteedi probleemist. Teistele kõnes osalejatele näidatakse üksnes teadet selle kohta, et mõni lõppkasutaja kasutab seadet, mis põhjustab kehva helikvaliteeti. Nad ei tea, millist seadet lõppkasutaja kasutab. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teistele kõnes osalejatele saadetud teave aitab neil kõnekvaliteeti parandada.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraator saab kõnekvaliteediteated lubada või keelata.

Koostöö tahvlil

Funktsiooni kirjeldus. Funktsioon Koostöö tahvlil võimaldab kasutajatel luua ja ühiskasutusse anda virtuaaltahvleid. Seansil osalejad saavad koosoleku või vestluse ajal tahvlil koos töötada sinna märkmeid ja joonistusi tehes ning pilte importides.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Tahvlitele kirjutatud marginaalid on näha kõigile osalejatele. Tahvli salvestamisel talletatakse tahvel ja kõik marginaalid Lync Serveris vastavalt administraatori seatud koosolekusisu aegumispõhimõtetele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Tahvlifunktsioon täiustab koostööd, võimaldades koosolekul osalejatel arutada ideid, korraldada ajurünnakuid, teha märkmeid jms.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 1. Viige vestlusaknas kursor nupule Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 2. Klõpsake vahekaardi Esitus nuppu Tahvel.

Koosoleku omanikud saavad allalaadimist piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esineja, kõik) tehes järgmist.

 1. Viige kursor nupule Anna sisu ühiskasutusse ja juhi koosoleku tegevusi.

 2. Klõpsake vahekaardi Esitus nuppu Halda esitatavat sisu.

 3. Valige dialoogiboksi Esitatav sisu jaotises Õigused ripploendist soovitud suvand.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Kui teatud rolliga osalejatele on tahvli kasutamine keelatud, ei kuvata tahvlit nende sisuloendis ja nad ei saa seda oma arvutisse salvestada.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×