Microsoft Office Exceli vaaturi spikker

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).


Lõppkasutaja litsentsileping

Microsoft Office Exceli vaaturiga saab Microsoft Office Exceli töövihiku avada, seda vaadata ja printida ning sellega töötada ka juhul, kui Excel ei ole teie arvutisse installitud. Samuti on võimalik andmeid Exceli vaaturist mõnda muusse programmi kopeerida. Exceli vaaturis ei saa aga uut töövihikut luua, andmeid redigeerida ega töövihikut salvestada.

Märkus.: Mõned Excel Viewer 2003 funktsioonid ei ole enam Exceli vaaturis toetatud.

Selle artikli teemad

Teave Exceli vaaturi spikri kohta

Töövihiku avamine

Töölehe vaatamine

Andmetega töötamine

Printimine

Programmi Excel Viewer 2003 funktsioonid, mida Exceli vaaturis enam ei toetata

Teave Exceli vaaturi spikri kohta

See artikkel on kättesaadav ainult juhul, kui olete Internetiga ühenduses. Kui plaanite töötada ühenduseta, on soovitav artikkel välja printida. Klõpsake linki Printerisõbralik versioon ja siis artikli kõigi alamjaotiste laiendamiseks paremal ülaosas linki Kuva kõik. Artikli printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Exceli vaaturi tehniliste üksikasjade vaatamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja siis üksust About Microsoft Excel Viewer (Teave Microsoft Exceli vaaturi kohta).

Exceli vaaturi värskenduste vaatamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel üksust Check for Updates (Vaata värskendusi).

Lehe algusse

Töövihiku avamine

Exceli vaaturis saab avada töövihikuid, mis on loodud programmidega Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel for Windows (95 ja uuemad versioonid) ja Microsoft Excel for the Macintosh (2.2 ja uuemad versioonid). Avada ei saa töövihikut, mis on salvestatud HTML- või CSV-failivormingus.

Kui teie arvutis on ka Excel installitud, saate töövihiku Excelis redigeerimiseks avada pärast selle avamist Exceli vaaturis.

Selle jaotise teemad

Töövihiku avamine vaatamiseks

Töövihiku avamine redigeerimiseks

Digitaalselt allkirjastatud töövihiku serdi kontrollimine

Töövihiku avamine vaatamiseks

Avada saab ainult Exceli faile (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm ja .xlw). Kuigi on võimalik avada ka makrosid võimaldavaid faile (.xlsm, .xltm ja .xlm), ei saa te makrosid käivitada. Avada ei saa HTML-faile (.mht, .mhtml, .htm ja html) ja CSV-faile (.csv). Praeguses Exceli vaaturi versioonis ei saa enam avada ka Exceli diagrammifaile (.xlc).

 1. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises File (Fail) nuppu Open (Ava).

  Kiirklahv.  Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+O.

  Näpunäide.    Hiljuti kasutatud töövihiku avamiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja siis jaotises Recent Documents (Viimatised dokumendid) selle töövihiku nime, mida avada soovite.

 2. Arvutis, milles töötab Windows Vista    

  • Klõpsake aadressiribal draivi, kausta või Interneti-asukohta, kus avatava töövihik asub.

   Arvutis, milles töötab Microsoft Windows XP   

  • Klõpsake väljal Look in (Asukoht) draivi, kausta, võrgu- või Interneti-asukohta, kus avatav töövihik asub.

 3. Leidke ja avage kaustade loendis kaust, kus töövihik asub.

 4. Klõpsake töövihikut ja seejärel nuppu Open (Ava).

  • Exceli vaaturis saate avada teabeõiguste haldusega (IRM) piiratud töövihiku, kui teil on õigus seda töövihikut vaadata. Piiratud töövihikust on võimalik ka sisu printida ja kopeerida, kui teil on vastavad printimise ja kopeerimise õigused.

  • Kui käivitate Exceli vaaturi menüüst Start või klõpsates selle töölauaikooni, kuvatakse dialoogiboks Open (Avamine). Exceli vaaturi käivitamiseks ja kindla töövihiku avamiseks topeltklõpsake soovitud töövihikut.

  • Kui avate Exceli vaaturis rohkem kui ühe töövihiku, saate nende vahel liikuda. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises Window (Aken) käsku Switch Windows (Vaheta aknaid) ja seejärel klõpsake töövihikut, mida soovite aktiveerida.

  • Kui avate töövihiku, mis sisaldab andmeid Exceli tabelis, mis on lingitud toote Windows SharePoint Services veebisaidil oleva loendiga, ei saa te töölehel olevaid andmeid SharePointi saidil olevate andmetega värskendada. Exceli vaatur ei saa värskendada välisandmeühendusi ega PivotTable-liigendtabeleid.

  • Eelnevalt Excelis leheküljepiiri eelvaates salvestatud töövihik avaneb Exceli vaaturis selles vaates ning ei pruugi kuvada töövihiku kogu sisu. Normaalvaatele lülitumiseks klõpsake olekuriba nuppu Normal Viiktekst 1 (Normaalvaade).

Töövihiku avamine redigeerimiseks

 1. Avage Exceli vaaturis töövihik, mida vaadata soovite.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel käsku Open for Editing (Ava redigeerimiseks).

  Töövihik sulgub Exceli vaaturis ja avaneb Excelis, nii et saate seda redigeerida.

Digitaalselt allkirjastatud töövihiku serdi kontrollimine

Kui avate töövihiku, mis on turvalisuse kaalutlustel digitaalselt allkirjastatud, soovite ehk digitaalsert üksikasju vaadata ja digitaalallkiri autentsust kontrollida, et veenduda selle usaldusväärsuses.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja siis käsku View Signatures (Kuva allkirjad).

  Käsk View Signatures (Kuva allkirjad) on saadaval ainult juhul, kui Exceli vaaturis avatav töövihik on digitaalselt allkirjastatud.

 2. Mingi kindla serdi üksikasjade vaatamiseks klõpsake tööpaani Signatures (Allkirjad) jaotises Valid Signatures (Kehtivad allkirjad) asuva allkirjastaja nime kõrval olevat noolt ja seejärel üksust Signature Details (Allkirja üksikasjad).

 3. Klõpsake üksust View (Kuva) ja tehke järgmist:

  • digitaalserdi allika usaldamise otsustamiseks vaadake välju Issued to (Välja antud kasutajale) ja Issued by (Väljaandja);

  • serdi kehtivuse kindlakstegemiseks vaadake välja Valid from (Kehtiv alates).

Lehe algusse

Töölehe vaatamine

Exceli vaaturis saate töölehe andmete vaatamiseks kasutada ükskõik millist järgmistest funktsioonidest.

Selle jaotise teemad

Töölehe kerimine

Hiirega kerimine ja suumimine

Erinevate töölehe osade vaatamine üheaegselt

Lindi minimeerimine

Kuva suurendamine või vähendamine

Muule töölehele liikumine

Töölehe kerimine

Töölehe lahtrite vahel liikumiseks klõpsake lahtrit või kasutage nooleklahve. Kui liigute ühte lahtrisse, saab sellest aktiivne lahter.

Töölehe erinevate piirkondade nägemiseks kasutage kerimisribasid, nagu järgmises tabelis kirjeldatud.

Kerimine

Toiming

Kerimine üks rida üles või alla

Klõpsake vertikaalsel kerimisribal asuvaid nooli.

Kerimine üks tulp vasakule või paremale

Klõpsake horisontaalsel kerimisribal asuvaid nooli.

Kerimine üks aken üles või alla

Klõpsake vertikaalsel kerimisribal liuguri kohal või all.

Kerimine üks aken vasakule või paremale

Klõpsake horisontaalsel kerimisribal liugurist vasakul või paremal.

Kerimine üle suure vahemaa

Lohistage liugurit. Väga suurel töölehel hoidke lohistades all tõstuklahvi SHIFT.

 • Kerimisriba võib ka paremklõpsata ja siis kerimissuvandi valida.

 • Liuguri suurus näitab kasutatud töölehe aknas nähtava ala proportsionaalset suurust. Liuguri asukoht näitab nähtava piirkonna suhtelist asukohta töölehel.

Hiirega kerimine ja suumimine

Töölehel saate ringi liikuda ning suurendada ja vähendada osutusseadme Microsoft IntelliMouse® abil.

Eesmärk

Toiming

Mõned read korraga üles või alla kerida

Pöörake kerimisratast edasi või tagasi.

Panoraamimine üle töölehe

Hoidke all hiire kerimisnuppu ja lohistage kursor alguspunktist eemale suunas, kuhu kerida soovite. Kerimise kiirendamiseks lohistage alguspunktist eemale, kerimise aeglustamiseks lohistage alguspunkti poole.

Panoraamimine üle töölehe automaatselt

Klõpsake hiire kerimisnuppu ja liigutage hiirt suunas, kuhu kerida soovite. Kerimise kiirendamiseks lohistage alguspunktist eemale, kerimise aeglustamiseks lohistage alguspunkti poole. Automaatse kerimise peatamiseks klõpsake mõnd hiireklahvi.

Sisse ja välja suumimine

Hoidke all juhtklahvi CTRL ja pöörake IntelliMouse'i ratast edasi või tagasi.

Erinevate töölehe osade vaatamine üheaegselt

Erinevate töölehe osade vaatamiseks ja kerimiseks üksteisest sõltumatult saate töölehe horisontaalselt ja vertikaalselt eraldi paanideks tükeldada.

 1. Osutage vertikaalse kerimisriba ülaosas või horisontaalsest kerimisribast paremal asuvale tükeldusboksile.

  tükeldusboks

  Märkus.: Tükeldusboks ei ole nähtav, kui töölehel on külmutatud plaanid.

 2. Kui kursor muutub kaksikosutiks Horisontaalne kahe otsaga nool või Vertikaalne kaksikosuti (kahe otsaga nool) , lohistage tükeldusboks soovitud kohta.

 • Tükelduse eemaldamiseks topeltklõpsake tükeldusriba.

 • Tükeldatud paanid ei ole töölehe printimisel näha.

Lindi minimeerimine

Lint, mis on toote Microsoft Office Fluenti kasutajaliides komponent, on mõeldud selleks, et aidata teil kiiresti toimingute lõpuleviimiseks vajalikke käske leida. Puudub võimalus linti kustutada või eelmiste Exceli vaaturi versioonide tööriistaribade ja menüüdega asendada. Ekraanile ruumi juurde saamiseks võite aga lindi minimeerida.

 • Lindi minimeerimiseks topeltklõpsake menüüd Home (Avaleht). Lindi taastamiseks topeltklõpsake menüüd Home (Avaleht) uuesti.

  Kiirklahv.  Lindi minimeerimiseks või taastamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F1.

  Kiirklahve saate kasutada ka siis, kui lint on minimeeritud.

Kuva suurendamine või vähendamine

 • Lohistage kursorit olekuribal protsendile väärtuse 10 ja 400 vahel või klõpsake nuppu Zoom out (Suumi välja) või Zoom in (Suumi sisse) Suumimisliugur , kuni jõuate soovitud suurenduse protsendini.

Suurenduse muutmine ei mõjuta printimist. Töölehed prinditakse 100% suurusega (normaalsuurus), välja arvatud juhul, kui muudate mastaapi dialoogiboksi Page Setup (Lehekülje häälestus) vahekaardil Page (Lehekülg) (menüü Home (Avaleht) jaotise Page Setup (Lehekülje häälestus) nupp Page Setup (Lehekülje häälestus)).

Muule töölehele liikumine

Tehke ühte järgmistest.

 • Kui selle töölehe sakk, millele soovite liikuda, on nähtaval, klõpsake seda sakki.

 • Kui te töölehe sakki ei näe, klõpsake sakkide kerimisnuppe, kuni sakk kuvatakse, ja siis klõpsake sakki.

  Lehtede kerimisnupud

Lehe algusse

Töö andmetega

Exceli vaaturis saate töölehe andmetega töötamiseks kasutada järgmisi funktsioone.

Selle jaotise teemad

Lahtri, vahemiku, rea või veeru valimine

Teksti või arvude otsimine töölehel

Kindlate lahtrite leidmine ja valimine töölehel

Töölehe andmete kopeerimine muusse programmi

Lahtri, vahemiku, rea või veeru valimine

Kui soovite valida

Toiming

Üks lahter.

Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

Lahtrivahemik

Klõpsake vahemik esimest lahtrit ja lohistage siis viimase lahtrini.

Viimasesse lahtrisse liikumiseks võite ka hoida all tõstuklahvi SHIFT ja kasutada nooleklahve.

Kõik lahtrid töölehel

Klõpsake nuppu Select All (Vali kõik) või klahvikombinatsiooni CTRL+A.

Nupp Vali kõik

Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

Valige esimene lahter või lahtrivahemik, hoidke all juhtklahvi CTRL ja valige siis muud lahtrid või vahemikud.

Suur lahtrivahemik

Klõpsake vahemikus esimest lahtrit, hoidke all tõstuklahvi SHIFT ja klõpsake vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtri nähtavaks muutmiseks võite kasutada kerimist.

Terve rida

Klõpsake reapäist.

Terve veerg

Klõpsake veerupäist.

Külgnevad read või veerud

Lohistage üle rea- või veerupäiste või valige esimene rea- või veerupäis, hoidke all tõstuklahvi SHIFT ja seejärel valige viimane rea- või veerupäis.

Mittekülgnevad read või veerud

Valige esimene rea- või veerupäis, hoidke all klahvi CTRL ning valige siis muud rea- või veerupäised.

Rea või veeru esimene või viimane lahter

Valige reas või veerus lahter ja vajutage klahve CTRL+ nooleklahv (parem ja vasak ridade jaoks, üles ja alla veergude jaoks).

Esimene või viimane lahter töölehel või Exceli loend

Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

Aktiivsest valikust rohkem või vähem lahtreid

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning klõpsake viimast lahtrit, mida soovite uude valikusse kaasata. Uus valik moodustub aktiivse lahtri ja klõpsatava lahtri vahele jäävast ristkülikukujulisest vahemikust.

Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnd töölehe lahtrit.

Teksti või arvude otsimine töölehel

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Teksti või arvude otsimiseks lahtrivahemiku sees valige see lahtrivahemik.

  • Teksti või arvude otsimiseks tervel töölehel klõpsake ühte lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises Edit (Redigeeri) käsku Find (Otsi).

  Kiirklahv.  Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+F.

 3. Tippige väljale Find what (Otsitav) tekst või arv, mida soovite otsida.

 4. Vaikimisi otsitakse andmeid ridade kaupa. Kui soovite otsida veergude kaupa, klõpsake nuppu Options (Suvandid) ja valige väljal Search (Otsi) üksus By Columns (Veergudena).

 5. Väljal Look in (Vaata) valige sisu tüüp, milles otsida soovite.

 6. Mingi teksti või arvu esimese esinemisjuhu leidmiseks klõpsake nuppu Find Next (Otsi järgmine)

  Võite jätkata nupu Find Next (Otsi järgmine) klõpsamist, kuni kõik esinemisjuhud on leitud.

Poolelioleva otsingu lõpetamiseks vajutage paoklahvi ESC.

Kindlate lahtrite leidmine ja valimine töölehel

 1. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises Edit (Redigeeri) käsku Go to (Mine).

  Kiirklahv.  Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+G.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Nimega lahtriviidete või -vahemike leidmiseks ja valimiseks klõpsake nimega lahtriviidet või -vahemikku, mida soovite väljale Mine.

   Ilma nimeta lahtriviidete või -vahemike leidmiseks ja valimiseks tippige väljale Viide lahtriviide.

  • Et kiiresti leida ja valida kõik lahtrid, mis sisaldavad kindlaid andmeid, või ainult lahtrid, mis vastavad kindlatele kriteeriumidele, klõpsake nuppu Special (Teisiti) ja siis valige üks järgmistest suvanditest.

Suvand

Kui soovite valida

Comments (Kommentaarid)

Lahter, mis sisaldab kommentaare.

Constants (Konstandid)

Lahtrid, mis sisaldavad konstante. Kui valite raadionupu Constants (Konstandid), muutuvad saadavaks jaotise Formulas (Valemid) raadionupud.

Formulas (Valemid)

Suvand Formulas (Valemid) ei ole Exceli vaaturis saadaval.

Blanks (Tühjad)

Tühjad lahtrid.

Current region (Praegune piirkond)

praegune piirkond, näiteks terve loend.

Current array (Praegune massiiv)

Kogu massiiv, kui aktiivne lahter sisaldub massiivis.

Objects (Objektid)

Graafilised objektid (sealhulgas diagrammid ja nupud) töölehel ja tekstiväljadel.

Row differences (Ridade erinevused)

Kõik lahtrid, mis erinevad aktiivsest lahtrist valitud reas. Kui valitud on rohkem kui üks rida, võrreldakse selles valikus iga rida ja iga lisarea võrdlusel kasutatakse lahtrit samas veerus, kus asub aktiivne lahter.

Column differences (Veergude erinevused)

Kõik lahtrid, mis erinevad aktiivsest lahtrist valitud veerus. Kui valitud on rohkem kui üks veerg, võrreldakse selles valikus iga eraldi veergu ja iga lisaveeru võrdlusel kasutatakse lahtrit samas reas, kus asub aktiivne lahter.

Precedents (Eelnevused)

Suvand Precedents (Eelnevused) ei ole Exceli vaaturis saadaval.

Dependents (Järgnevused)

Dependents (Järgnevused) ja suvandid üksuse Dependents (Järgnevused) all ei ole Exceli vaaturis saadaval.

Last cell (Viimane lahter)

Töölehe viimane lahter, mis sisaldab andmeid või vormindust.

Visible cells only (Ainult nähtavad lahtrid)

Ainult lahtrid, mis on nähtavad peidetud ridu ja veerge hõlmavas vahemikus.

Conditional formats (Tingimusvormingud)

Ainult lahtrid, millele on rakendatud tingimusvormingud.

 • Kõigi lahtrite nägemiseks, millele on rakendatud tingimusvormingud, valige raadionupp All (Kõik).

 • Kui soovite leida lahtrid, millel on valitud lahtriga sama tingimusvorming, valige raadionupp Same (Sama).

Data validation (Andmete valideerimine)

Ainult lahtrid, millele on rakendatud andmete valideerimise reeglid.

 • Kõigi lahtrite leidmiseks, millele on rakendatud andmete valideerimine, valige raadionupp All (Kõik).

 • Lahtrite leidmiseks, millel on valitud lahtriga samasugune andmete valideerimine, valige raadionupp Same (Sama).

Töölehe andmete kopeerimine muusse programmi

Exceli vaaturist saate töölehe andmeid kopeerida ja need kleepida muusse programmi. Töölehe andmeid ei saa siiski kleepida töövihikusse, mis on avatud Exceli vaaturis. Töövihiku redigeerimiseks peab teie arvutis olema installitud Excel.

Märkus.: Kopeerida ei saa andmeid diagrammileht.

 1. Valige töölehel andmed, mida soovite kopeerida.

 2. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises Edit (Redigeeri) käsku Copy (Kopeeri).

  Kiirklahv. Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 3. Avage programm, kuhu soovite andmed kleepida, ja kasutage selles programmis kleepimise käsku.

Kui valitud kopeerimisala sisaldab peidetud lahtreid, kopeerib Exceli vaatur ka need.

Lehe algusse

Printimine

Exceli vaaturis saab töölehe andmete printimiseks kasutada järgmisi funktsioone.

Selle jaotise teemad

Prindiala seadmine või eemaldamine

Lehe suuna, mastaabi ja paberi suuruse muutmine

Leheveeriste seadmine ja andmete keskjoondamine igal lehel

Igal leheküljel kindlate ridade või veergude printimine

Igale prinditavale leheküljele ruudujoonte või rea- ja veerusiltide lisamine

Leheküljepiiride vaatamine

Enne printimist lehe eelvaate kuvamine

Aktiivse töölehe, valitud vahemiku või terve töövihiku printimine

Korraga mitme töölehe printimine

Prindiala seadmine või eemaldamine

 1. Valige töölehel lahtrid, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises Page Setup (Lehekülje häälestus) käsku Print Area (Prindiala).

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Prindiala seadmiseks klõpsake käsku Set Print Area (Sea prindiala).

  • Seatud prindiala tühistamiseks klõpsake käsku Clear Print Area (Tühista prindiala).

Lehe suuna, mastaabi ja paberi suuruse muutmine

Kui teie töö ei sobitu printimisel täpselt soovitud arvule lehekülgedele, saate oma töölehte mahutada (või mastaapida) normaalsuurusest rohkematele või vähematele lehekülgedele. Lisaks on võimalik määrata, mitmele leheküljele oma töö printida soovite, ja valida erinev paberi suurus.

 1. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises Page Setup (Lehekülje häälestus) käsku Page Setup (Lehekülje häälestus).

 2. Valige vahekaardil Page (Lehekülg) jaotises Orientation (Suund) kas üksus Portrait (Vertikaalne) või Landscape (Horisontaalne).

 3. Lehekülgede mastaapimise muutmiseks tehke jaotises Scaling (Mastaapimine) üks järgmistest toimingutest.

  • Töölehe vähendamiseks või suurendamiseks mingi kindla määra võrra, tippige protsendimäär väljale Adjust to (Reguleeri).

  • Töölehe vähendamiseks või suurendamiseks, et see sobituks kindlale arvule lehekülgedele, valige raadionupp Fit to (Sobita) ja siis tippige lehekülgede arv, millele oma töölehe printida soovite.

 4. Paberi suuruse määramiseks klõpsake soovitud suurust väljal Paper size (Paberiformaat).

 5. Prindikvaliteedi määramiseks valige sobiv näitaja väljal Print quality (Prindikvaliteet).

 6. Kui soovite määrata esimeseks leheküljenumbriks midagi muud kui numbri 1, võite soovitud numbri tippida väljale First page number (Esimene leheküljenumber).

Leheveeriste seadmine ja andmete keskjoondamine igal lehel

 1. Valige tööleht.

 2. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises Page Setup (Lehekülje häälestus) käsku Page Setup (Lehekülje häälestus).

 3. Klõpsake vahekaarti Margins (Veerised).

 4. Sisestage väljadele Top (Ülemine), Bottom (Alumine), Left (Vasak) ja Right (Parem) soovitud veeriste suurused.

  Need sätted peaksid olema suuremad kui printeri nõutavad miinimumveerised.

 5. Jaotises Center on page (Keskjoonda leheküljel) tehke üks või mõlemad järgmistest toimingutest.

  • Kui soovite töölehe andmed keskjoondada vasaku ja parema veerise vahel, märkige ruut Horizontally (Horisontaalselt).

  • Kui soovite andmed keskjoondada ülemise ja alumise veerise vahel, märkige ruut Vertically (Vertikaalselt).

Igal leheküljel kindlate ridade või veergude printimine

 1. Klõpsake töölehte, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotise Page Setup (Lehekülje häälestus) käsku Page Setup (Lehekülje häälestus).

 3. Klõpsake vahekaarti Sheet (Leht).

 4. Klõpsake jaotises Print titles (Prinditiitlid) välja Rows to repeat at top (Ülal korratavad read) või Rows to repeat at left (Vasakul korratavad veerud) ja valige read või veerud, mida soovite igale leheküljele printida.

Igale prinditavale leheküljele ruudujoonte või rea- ja veerusiltide lisamine

 1. Klõpsake töölehte, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotise Page Setup (Lehekülje häälestus) käsku Page Setup (Lehekülje häälestus).

 3. Klõpsake vahekaarti Sheet (Leht).

 4. Ruudujoonte printimiseks märkige ruut Gridlines (Ruudujooned).

 5. Nummerdatud ja tähtedega rea- ja veerusiltide printimiseks märkige ruut Row and column headings (Rea- ja veerupäised).

Leheküljepiiride vaatamine

 1. Klõpsake olekuribal üksust Page Break Preview Viiktekst 1 (Leheküljepiiri eelvaade).

 2. Normaalvaate taastamiseks klõpsake olekuribal üksust Normal Viiktekst 1 (Normaalvaade).

Käsitsi sisestatud leheküljepiirid kuvatakse pidevjoontena. Punktiirjooned näitavad automaatseid leheküljepiire. Leheküljepiire on võimalik liigutada, kuid neid ei saa lisada ega kustutada.

Lehekülje eelvaade enne printimist

 1. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises File (Fail) käsku Print Preview (Prindi eelvaade).

  Kiirklahv.  Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+F2.

 2. Enne printimist lehekülje eelvaate vaatamiseks ja kohandamiseks kasutage järgmisi tööriistariba nuppe.

Nupp

Toiming

Next Page (Järgmine lehekülg)

Kuvab järgmise prinditava lehekülje. Kui olete valinud mitu töölehte ja klõpsate valitud töölehe viimase lehekülje kuvamise ajal nuppu Next Page (Järgmine lehekülg), kuvab Exceli vaatur järgmise valitud töölehe esimese lehekülje.

See suvand pole saadaval, kui töölehel on ainult üks lehekülg.

Previous Page (Eelmine lehekülg)

Kuvab eelmise prinditava lehekülje. Kui olete valinud mitu töölehte ja klõpsate valitud töölehe esimese lehekülje kuvamise ajal nuppu Previous Page (Eelmine lehekülg), kuvab Exceli vaatur eelmise valitud töölehe viimase lehekülje.

See suvand pole saadaval, kui töölehel on ainult üks lehekülg.

Zoom (Suum)

Vahetab töölehe täisleheküljevaadet ja suurendatud vaadet. Suumimise funktsioon ei mõjuta printimise suurust. Töölehe täisleheküljevaadet ja suurendatud vaadet saate vahetada ka, kui klõpsate töölehel suvalises kohas.

Sõltuvalt ekraani eraldusvõimest ei pruugi te mõnesid graafilisi elemente, näiteks õhukesi piire, täisleheküljevaates näha.

Print (Printimine)

Kuvab dialoogiboksi Print (Printimine), kus saate prindisuvandeid määrata ja siis valitud töölehe printida.

Page Setup (Lehekülje häälestus)

Kuvab dialoogiboksi Page Setup (Lehekülje häälestus), kus saate määrata suvandid, mis juhivad prinditud töölehtede ilmet.

Show Margins (Näita veeriseid)

Kuvab või peidab veerisepideme, mida saate lohistada lehekülje veeriste, päise ja jaluse ning veerulaiuse kohandamiseks.

Close Print Preview (Sule prindi eelvaade)

Suleb prindieelvaate akna ja kuvab aktiivse töölehe eelmise vaate.

Lehekülgede kuva eelvaateaknas sõltub saadaolevatest fontidest, värvidest ja printeri eraldusvõimest.

Aktiivse töölehe, valitud vahemiku või terve töövihiku printimine

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Prindi.

 2. Klõpsake jaotises Print what (Prinditav) ühte järgmistest suvanditest.

  • Valitud vahemiku printimiseks valige raadionupp Selection (Valik).

  • Aktiivse töölehe või kõigi valitud töölehtede printimiseks valige raadionupp Active sheet(s) (Aktiivsed lehed).

  • Kõigi töölehtede printimiseks valige raadionupp Entire workbook (Terve töövihik).

  • Exceli tabeliandmete printimiseks valige raadionupp Table (Tabel). See suvand on saadaval ainult juhul, kui tööleht sisaldab andmeid Exceli tabelivormingus ja need andmed on valitud printimiseks.

Kui töölehel on määratud prindiala, prindib Exceli vaatur ainult prindiala. Kui valite printimiseks lahtrite vahemiku ja siis klõpsate raadionuppu Selection (Valik), prindib Exceli vaatur valiku ja ignoreerib töölehel määratud prindiala.

Mitme töölehe korraga printimine

 1. Prinditavate töölehtede valimiseks tehke üks järgmistest toimingutest.

Kui soovite valida

Toiming

Kaks või enam järjestikust lehte

Klõpsake esimese töölehe valimiseks selle sakki, hoidke all tõstuklahvi SHIFT ja klõpsake viimase töölehe sakki.

Kaks või enam mittejärjestikust lehte

Klõpsake esimese töölehe sakki, hoidke all juhtklahvi CTRL ja klõpsake muude töölehtede sakke.

 1. Klõpsake menüü Home (Avaleht) jaotises File (Fail) käsku Quick Print (Kiirprintimine).

  Funktsioon Quick Print (Kiirprintimine) saadab töölehed vaikeprinterisse olemasolevaid prindisätteid muutmata. Kui soovite enne printimist määrata printeri, eksemplaride arvu ja muud prindisuvandid, klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel klõpsake käsku Print (Prindi).

Lehe algusse

Programmi Excel Viewer 2003 funktsioonid, mida Exceli vaaturis enam ei toetata

Järgmisi Excel Viewer 2003 funktsioone praegune Exceli vaatur enam ei toeta.

Funktsioon

Kommentaarid

Diagrammifailide avamine

Diagrammi failivormingus (.xlc) faili ei saa avada.

Akende korraldamine

Käsk Arrange All (Korralda kõik) ei ole enam saadaval. Seda ei saa kasutada ühel ajal mitme töövihiku töölehtede vaatamiseks. Selle asemel saate aknaid käsitsi korraldada.

Paanide külmutamine

Käsk Freeze Panes (Külmuta paanid) ei ole enam saadaval. Enam ei saa töölehe kerimise ajal rea- ja veerusilte või muid andmeid nähtaval hoida.

Andmete filtreerimine

Käsk AutoFilter (Automaatfilter) ei ole enam saadaval. Enam ei saa kindlatele andmetele keskendumiseks filtrit rakendada.

Ridade ja veergude suuruse muutmine

Rea- ja veerupäiste eraldusjooni lohistades või eraldusjooni topeltklõpsates ei saa enam ridade ja veergude suurust muuta.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×