Microsoft Lync 2013 toodete privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: aprillis 2015

Mõne kindla Microsoft Lynci toote kohta kehtivate andmekogumise ja -kasutuse põhimõtetega tutvumiseks peaksite lugema nii käesolevat privaatsusavaldust kui ka kõiki kehtivaid lisasid.

Üldteave

Microsoft on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele, pakkudes tarkvara, mille jõudlus, võimsus ja mugavus vastavad teie kui arvutikasutaja soovidele. Käesolevas privaatsusavalduses selgitatakse mitut andmekogumise ja -kasutuse põhimõtet, mis kehtivad selle dokumendi jaotises "Lisad" loetletud Microsofti toodete kohta. Selles dokumendis keskendutakse funktsioonidele, mis suhtlevad Internetiga. Siinne teave ei kehti muude Microsofti ühendusega või ühenduseta saitide, toodete ega teenuste kohta.

Lisad – Lync 2013 tooted

Teie andmete kogumine ja kasutamine

Teavet, mida teilt kogume, tarvitavad Microsoft ja tema juhitavad tütar- ning sidusettevõtted teie kasutatavate funktsioonide võimaldamiseks, teenuste pakkumiseks või nende toimingute tegemiseks, mida olete taotlenud või mille tegemise õiguse olete saanud. Seda teavet võidakse kasutada ka Microsofti toodete ja teenuste analüüsimiseks ning täiustamiseks.

Võime teile saata teatud kohustuslikke teenusepõhise suhtluse sõnumeid või teateid, nt tervituskirju, arveldusmeeldetuletusi, tehniliste teenuste probleemide teavet ja turbeteateid. Mõni Microsofti teenus võib saata perioodilisi kirju, mida peetakse teenuse üheks osaks. Võime teilt aeg-ajalt paluda tagasisidet, kutsuda teid osalema uuringutes või saata teile reklaamsõnumeid, et teavitada teid muudest Microsofti või selle sidusettevõtete toodetest või teenustest.

Paremini ühtlustatud tooted ja isikupärastatud võimaluste pakkumiseks teie suhtluses Microsoftiga võidakse ühe Microsofti teenuse kaudu kogutud teavet kasutada koos Microsofti teiste teenuste kaudu kogutud teabega. Samuti võime kogutud teavet täiendada muudest ettevõtetest saadud teabega. Näiteks võime kasutada teiste ettevõtete teenuseid, mis võimaldavad teie IP-aadressi järgi piiritleda üldise geograafilise piirkonna, et kohandada teatud teenuseid just teie kohalikke olusid arvesse võttes.

Teie esitatud isikuandmeid ei edastata teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele, välja arvatud käesolevas avalduses kirjeldatud juhtudel. Aeg-ajalt teeme koostööd muude ettevõtetega, kes osutavad meie nimel teatud teenuseid (nt toodete või teenusega seotud kliendiküsimustele vastamine või meie teenuste statistilise analüüsi tegemine). Edastame neile ettevõtetele ainult selliseid isikuandmeid, mida nad teenuse osutamiseks vajavad, ja neil on keelatud kasutada neid andmeid igasugusel mis tahes eesmärgil.

Microsoft võib teiega seotud teavet (sh teiega peetud kirjavahetuse sisu) kasutada või avaldada (a) seadustest kinnipidamiseks või seaduslikele järelepärimistele või hagile vastamiseks (b) Microsofti või meie klientide õiguste või vara kaitsmiseks (sh teenuste kasutamist reguleerivate lepingute ja põhimõtete jõustamiseks) või (c) toimida heas usus, et niisugune kasutamine või avaldamine on vajalik Microsofti töötajate, klientide või avalikkuse isikliku julgeoleku kaitseks.

Teavet, mida Microsoft kogub või mida talle edastatakse käesoleva dokumendi jaotises "Lisad" loetletud toodete kaudu, võidakse säilitada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis/regioonis, kus asuvad Microsofti või tema sidusettevõtete, tütarettevõtete või teenusepakkujate esindused. Microsoft järgib Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi välja töötatud Euroopa Liidust pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise reegleid (programm Safe Harbor).

Arvutiteabe kogumine ja kasutamine

Kui kasutate Interneti-toega funktsioone sisaldavat tarkvara, saadetakse teie arvutit puudutav teave (standardne arvutiteave) teie külastatavatele veebisaitidele ja teie kasutatavatele võrguteenustele. Microsoft kasutab standardset arvutiteavet teile Interneti-toega teenuste osutamiseks, meie toodete ja teenuste täiustamiseks ja statistiliseks analüüsiks. Standardne arvutiteave hõlmab tavaliselt sellist teavet nagu IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri versioon ning piirkonna- ja keelesätted. Mõnel juhul võib standardne arvutiteave hõlmata ka riistvara ID-d, mis näitab seadme tootjat, nime ja versiooni. Kui mõni kindel funktsioon või teenus saadab Microsoftile teavet, siis saadetakse ka standardne arvutiteave.

Teie teabe turvalisus

Microsoft on võtnud endale kohustuse kaitsta teie andmete turvalisust. Kasutame teie andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest mitmesuguseid toiminguid. Näiteks talletame teilt saadud teavet valvega ruumides olevais piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemides.

Privaatsusavalduse muudatused

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust ja/või selle lisasid vastavalt meie toodete ja teenuste muudatustele ning klientide tagasisidele värskendada. Sel juhul muudame ka lehe ülaosas paiknevat viimase muutmise kuupäeva. Soovitame teil aeg-ajalt seda avaldust ja selle lisasid lugeda, et oleksite kursis, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Lisateave

Kõik privaatsusavaldust ja selle lisasid käsitlevad kommentaarid on teretulnud. Kui teil on küsimusi või usute, et me ei ole neid dokumente järginud, siis võtke meiega ühendust, kasutades seda privaatsustagasiside saatmise vormi või saates kirja järgmisel aadressil:

Microsoft Privacy – Lync
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Funktsioonid

Microsofti tõrketeavitus

Funktsiooni kirjeldus. Microsofti tõrketeavitus on teenus, mis võimaldab teil teavitada Microsofti võimalikest probleemidest ja saada teavet, mis võib aidata teil niisuguseid probleeme vältida või lahendada.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teavet kogutava, töödeldava või Microsofti tõrketeavitusteenuse kaudu edastatava teabe kohta leiate Microsofti tõrketeavituse privaatsusavaldusest Microsofti tõrketeavitusteenuse privaatsusavaldus.

Teabe kasutus. Andmeid, mida te tõrgetest teatades esitate, kasutatakse klientide probleemide lahendamiseks ning Microsofti tarkvara ja teenuste täiustamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kohe esimesel korral, kui ilmneb tõrge, pakutakse teile võimalust osaleda Microsofti tõrketeavitusprogrammis. Kui otsustate selle funktsiooni lubada, siis teavitab Microsofti tõrketeavituse funktsioon Microsofti tekkinud probleemidest automaatselt.

Harvadel juhtudel (nt siis, kui probleeme on eriti keeruline lahendada) võib Microsoft küsida täiendavaid andmeid, sh mälusektsioone (mis võivad hõlmata mälu, mida probleemi ilmnemise hetkel töötanud rakendused ühiselt kasutasid), mõningaid registrisätteid ja üht või mitut teie arvutis olevat faili. Kaasata võidakse ka teie praegusi dokumente. Täiendavate andmete küsimise korral on teil võimalik vaadata tõrkearuandes sisalduvat teavet, enne kui valite, kas saata see Microsoftile või mitte.

Oluline teave. Ärikliendid saavad Microsofti tõrketeavitusteenuse oma arvutites konfigureerimiseks kasutada rühmapoliitikat. Konfigureerimissuvandid hõlmavad ka võimalust Microsofti tõrketeavitus välja lülitada. Kui olete administraator ja soovite konfigureerida Microsofti tõrketeavituse rühmapoliitikat, siis tehnilised üksikasjad on saadaval Windows Serveri rühmapoliitika tehnokeskuses.

Microsoft Lync Serveri tõuketeatiseteenus

Funktsiooni kirjeldus. Lync Serveri tõuketeatiseteenus võimaldab tõugata värskendusteatisi (nt kiirsõnumiteateid ja -kutseid, ootelolevate sõnumite teatisi ja vastamata kõnede teatisi) mobiilsideseadmetesse, kuhu on installitud Microsoft Lync 2010 või uuem mobiiliklient ja mis on konfigureeritud tõuketeatisi vastu võtma.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kõik kiirsõnumiteated ja -kutsed, ootelolevate sõnumite teatised ja vastamata kõnede teatised, mis on saadetud mobiilideseadmetesse installitud rakendusse Microsoft Lync, marsruuditakse Lync Serveri tõuketeatiseteenuse kaudu ettenähtud mobiiladressaadile. Lync Serveri tõuketeatiseteenust läbiva lisateabe hulka võivad kuuluda saatja kuvatav nimi, sõnumi eelvaade ja vestluse ID. Pärast seda, kui kiirsõnumivestlus on alanud, ei kasutata kiirsõnumite saatmisel enam Lync Serveri tõuketeatiseteenust.

Teabe kasutus. Lync Serveri tõuketeatiseteenusele saadetud teavet kasutatakse kiirsõnumite, ootelolevate sõnumite ja vastamata kõnede teatiste töötlemiseks ning ettenähtud adressaadile kohaletoimetamiseks. Microsoft ei salvesta ega talleta Lync Serveri tõuketeatiseteenusele saadetud teavet. Teatised toimetatakse kasutajate mobiiltelefonidesse kolmanda osapoole tõuketeatiseteenuste kaudu, sõltuvalt kasutaja mobiilsideseadmest (nt lähevad Apple'i seadmele saadetud sõnumid läbi Apple'i tõuketeatiseteenuse). Microsoft ei vastuta nende kolmandate osapoolte tõuketeatiseteenuste kaudu kogutud teabe eest. Lisateavet nende andmekogumise ja -kasutuse põhimõtete kohta leiate oma mobiilsideseadme kohta kehtivast privaatsuslisast (loetletud lehe ülaosas).

Valikuvõimalused/juhtimine. Teie ettevõtte mobiilseadmetes juurutatud Microsoft Lynci tõuketeatistevõimaluse ära kasutamiseks on vaja kasutada Lync Serveri tõuketeatiseteenust. Võtke ühendust oma ettevõtte administraatoriga, et saada teada, kas see võimalus on ettevõttes lubatud. Kui tõuketeatised on teie ettevõttes lubatud ning teie seade saab neid vastu võtta ja kuvada, on teil võimalik need oma seadmes lubada või keelata. Samas lülitab seadme tõuketeatiste keelamine välja üksnes hüpikteatised või märguheli, mida seade teie teavitamiseks kasutab, ei lõpeta aga sõnumite ja teavituste tegelikku vastuvõtmist seadmes.

Tagasiside võrgu kaudu

Funktsiooni kirjeldus. See funktsioon võimaldab saata tagasisidet toodete ja teenuste kohta otse Microsoftile.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui annate tagasisidet võrgu kaudu, saadetakse Microsoftile sõnumi sisu koos standardse arvutiteabega.

Teabe kasutus. Teie edastatavat teavet võidakse kasutada Microsofti saitide, toodete või teenuste täiustamiseks. Teavet, mida teilt kogume, võidakse kasutada ka täiendava teabe küsimiseks tagasiside kohta, mille kasutatava toote või teenuse kohta edastasite.

Valikuvõimalused/juhtimine. Tagasiside saatmine võrgu kaudu pole kohustuslik.

Võrguspikker

Funktsiooni kirjeldus. Võrguspikri või spikri klõpsamisega loote ühenduse võrgus olevate tugimaterjalidega, kus on saadaval kõige uuem teave.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Võrguspikri või spikri kasutamise korral saadetakse Microsoftile teie päring ja samuti mis tahes hinnang või tagasiside, mille soovite teile esitatud spikriteemade kohta edastada. Kui tipite otsingu- või tagasisideväljale isikuandmed, saadetakse ka see teave Microsoftile, kuid seda ei kasutata teie isiku tuvastamiseks ega teiega ühendusevõtmiseks.

Teabe kasutus. Võrguspikker ja spikker kasutavad teie otsingus sisalduvat teavet sobivaimate otsingutulemuste toomiseks, uue sisu arendamiseks ja olemasoleva sisu täiustamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ärge klõpsake võrguspikrit või spikrit, kui te ei soovi luua ühendust võrgus olevate tugimaterjalidega.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×