Microsoft 365 kasutusanalüüsi andmemudel

Microsoft 365 kasutusanalüüsi tabelite andmed

Microsoft 365 kasutusanalüüs loob ühenduse API-ga, mis avaldab mitmemõõtmelise andmemudeli. API-d on eeltutvustusjärgus ja neile pääseb juurde aadressil https://reports.office.com/pbi/v1.0/<rentnikuID> (asendage <rentnikuID> oma rentniku GUID-ga).

Märkus.: Lisateavet leiate teemast Microsoft Graphis Office 365 kasutusaruannetega töötamine (inglise keeles).

See API pakub teavet mitmesuguste Office 365 teenuste kasutamise kuutrendide kohta. Täpsed andmed, mille API tagastab, leiate järgmises jaotises toodud tabelist.

Office 365 aruandluse API tagastatavad andmetabelid

Tabeli nimi

Tabelis olev teave

Kuupäevavahemik

Rentniku tootekasutus

Sisaldab aktiivsete lubatud kasutajate, eelmisest kuust jäänud kasutajate, esmakordsete kasutajate ja kumulatiivsete aktiivsete kasutajate kuukokkuvõtteid.

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) koondandmeid kuude kaupa.

Rentniku tootetegevused

Sisaldab toodetes tehtud tegevuste ja aktiivsete kasutajate arvu kuukokkuvõtteid.

Teavet tootes tehtavate tegevuste kohta, mida see andmetabel kajastab, leiate artiklist Office 365 aktiivse kasutaja kasutusaruanded.

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) koondandmeid kuude kaupa.

Rentniku Office’i litsentsid

Sisaldab andmeid kasutajatele määratud Microsoft Office’i tellimuste arvu kohta.

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) kuu lõpu oleku andmeid.

Rentniku postkastikasutus

Sisaldab andmeid kasutaja postkasti kohta (postkastide arvu ja salvestusruumi kasutamise teavet).

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) kuu lõpu oleku andmeid.

Rentniku kliendikasutus

Sisaldab andmeid Exchange Online’i, Skype’i ärirakenduse ja Yammeriga ühenduse loomiseks aktiivselt kindlat klientrakendust või -seadet kasutavate inimeste arvu kohta.

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) koondandmeid kuude kaupa.

Rentniku SharePoint Online’i kasutus

Sisaldab andmeid SharePointi saitide kohta (sh meeskonnatöö või rühmasaidid) – näiteks saitide arv kokku, dokumentide arv saidil, failide arv tegevuse tüübi järgi ja kasutatud salvestusruum.

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) kuu lõpu oleku andmeid.

Rentniku OneDrive for Business kasutus

Sisaldab andmeid OneDrive’i kontode kohta (nt kontode arv, dokumentide arv kõigis OneDrive’ides, kasutatud salvestusruum, failide arv tegevuse tüübi järgi).

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) kuu lõpu oleku andmeid.

Rentniku Office 365 rühmade kasutus

Sisaldab andmeid Office 365 rühmade kasutamise kohta (sh postkasti, SharePointi ja Yammeri kohta).

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) kuu lõpu oleku andmeid.

Rentniku Office’i aktiveerimine

Sisaldab andmeid Office’i tellimuse aktiveerimiste arvu kohta, aktiveerimiste arvu seadmete kaupa (Android/iOS/Mac/PC), aktiveerimiste arvu teenuselepingute kaupa (nt Office Proplus, Visio, Project).

Sisaldab jooksva 12-kuulise perioodi (sh käimasoleva kuu) kuu lõpu oleku andmeid.

Kasutaja olek

Sisaldab metaandmeid kasutajate kohta (sh kasutaja kuvatav nimi, talle määratud tooted, asukoht, osakond, ametinimetus, ettevõte). Need andmed on seotud kasutajatega, kellele määrati litsentsid viimase täieliku kuu jooksul. Iga kasutajat tähistab kordumatu kasutaja ID.

Need andmed on seotud kasutajatega, kellele määrati litsents viimase täieliku kuu jooksul.

Kasutajate tegevused

Sisaldab kasutajakohast teavet litsentsitud kasutajate tehtud tegevuste kohta.

Teavet tootes tehtavate tegevuste kohta, mida see andmetabel kajastab, leiate artiklist Office 365 aktiivse kasutaja kasutusaruanded.

Need andmed on seotud kasutajatega, kes on viimase täieliku kuu jooksul mõnes teenuses mõne tegevuse teinud.

Iga andmetabeli üksikasjaliku teabe kuvamiseks laiendage järgmised jaotised.

Selles tabelis on ära toodud kasutajataseme üksikasjad kõigi kasutajate kohta, kellele on viimase täieliku kuu jooksul määratud litsents. Andmed tuuakse Azure Active Directoryst.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

UserId

Kordumatu kasutajatunnus, mis tähistab kasutajat ja võimaldab seda teavet liita teiste sama andmekomplekti andmetabelitega.

Timeframe

Selle kuu väärtus, mille andmed tabelis on.

UPN

Kasutaja turvasubjektinimi, mis tuvastab kasutaja kordumatult, võimaldamaks seda teavet liita väliste andmeallikate teabega.

DisplayName

Kasutaja kuvatav nimi.

IDType

ID tüübi väärtus on 1, kui kasutaja on Yammeri kasutaja, kes loob ühenduse oma Yammeri ID abil, või 0, kui ta loob ühenduse Yammeriga oma Office 365 ID abil.

Väärtus 1 tähistab seda, et kasutaja loob Yammeriga ühenduse oma Yammeri ID, mitte Office 365 ID abil.

HasLicenseEXO

Väärtus on tõene, kui kasutajale on määratud litsents ja talle on antud Exchange’i kasutamise luba.

HasLicenseODB

Väärtus on tõene, kui kasutajale on määratud litsents ja talle on antud OneDrive for Businessi kasutamise luba.

HasLicenseSPO

Väärtus on tõene, kui kasutajale on määratud litsents ja talle on antud SharePoint Online’i kasutamise luba.

HasLicenseYAM

Väärtus on tõene, kui kasutajale on määratud litsents ja talle on antud Yammeri kasutamise luba.

HasLicenseSFB

Väärtus on tõene, kui kasutajale on määratud litsents ja talle on antud Skype’i ärirakenduse kasutamise luba.

HasLicenseTeams

Väärtus on tõene, kui kasutajale on määratud litsents ja talle on antud Microsoft Teamsi kasutamise luba.

Company

Selle kasutaja ettevõtte andmed Azure Active Directorys.

Department

Selle kasutaja osakonna andmed Azure Active Directorys.

LocationCity

Selle kasutaja linna andmed Azure Active Directorys.

LocationCountry

Selle kasutaja riigi andmed Azure Active Directorys.

LocationState

Selle kasutaja osariigi/maakonna andmed Azure Active Directorys.

LocationOffice

Kasutaja kontor.

Title

Selle kasutaja ametinimetuse andmed Azure Active Directorys.

Deleted

Tõene, kui kasutaja on viimase täieliku kuu jooksul Office 365 keskkonnast kustutatud.

DeletedDate

Kasutaja Office 365 keskkonnast kustutamise kuupäev.

YAM_State

Kasutaja olekud Yammeri süsteemis; võib olla aktiivne, kustutatud või peatatud.

YAM_ActivationDate

Kuupäev, millal kasutaja sisenes Yammeris aktiivsesse olekusse.

YAM_DeletionDate

Kuupäev, millal kasutaja sisenes Yammeris kustutatud olekusse.

YAM_SuspensionDate

Kuupäev, millal kasutaja sisenes Yammeris peatatud olekusse.

See tabel sisaldab andmeid iga kasutaja kohta, kes tegi eelmise kuu jooksul mis tahes teenuses mõne tegevuse.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

UserID

Kordumatu kasutajatunnus, mis tähistab kasutajat ja võimaldab seda teavet liita teiste sama andmekomplekti andmetabelitega.

IDType

ID tüübi väärtus on 1, kui kasutaja on Yammeri kasutaja, kes loob ühenduse oma Yammeri ID abil, või 0, kui ta loob ühenduse Yammeriga oma Office 365 ID abil.

Väärtus 1 tähistab seda, et kasutaja loob Yammeriga ühenduse oma Yammeri ID, mitte Office 365 ID abil.

Timeframe

Selle kuu väärtus, mille andmeid tabel kajastab.

EXO_EmailSent

Saadetud meilisõnumite arv.

EXO_EmailReceived

Vastu võetud meilisõnumite arv.

EXO_EmailRead

Kasutaja tehtud meililugemistegevuste arv; see võib kajastada nii kord juba loetud meilisõnumi mitmekordset ülelugemist kui ka varem saadud sõnumi lugemist.

EXO_AppointmentCreated

Loodud kohtumiste arv.

EXO_MeetingAccepted

Nõustutud koosolekute arv.

EXO_MeetingCancelled

Tühistatud koosolekute arv.

EXO_MeetingDeclined

Keeldutud koosolekute arv.

EXO_MeetingSent

Saadetud koosolekute arv.

ODB_FileViewedModified

Failide arv, mida see kasutaja ükskõik millises OneDrive for Businessis kasutas (nt loodud, värskendatud, kustutatud, vaadatud või alla laaditud failid).

ODB_FileSynched

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millises OneDrive for Businessis sünkroonis.

ODB_FileSharedInternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millises OneDrive for Businessis asutusesiseselt ühiskasutusse andis.

ODB_FileSharedExternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millises OneDrive for Businessis asutuseväliselt ühiskasutusse andis.

ODB_AccessByOwner

Failide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad tema enda OneDrive for Businessis.

ODB_AccessOthers

Failide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad mõne teise kasutaja OneDrive for Businessis.

SPO_GroupFileViewedModified

Failide arv, mida see kasutaja ükskõik millisel rühmasaidil kasutas.

SPO_GroupFileSynched

Failide arv, mida see kasutaja ükskõik millisel rühmasaidil sünkroonis.

SPO_GroupFileSharedInternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millisel rühmasaidil asutusesiseselt ühiskasutusse andis.

SPO_GroupFileSharedExternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millisel rühmasaidil asutuseväliselt ühiskasutusse andis.

SPO_GroupAccessByOwner

Failide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad talle kuuluval rühmasaidil.

SPO_GroupAccessByOthers

Failide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad mõnele teisele kasutajale kuuluval rühmasaidil.

SPO_OtherFileViewedModified

Failide arv, mida see kasutaja ükskõik millisel muul saidil kasutas.

SPO_OtherFileSynched

Failide arv, mida see kasutaja ükskõik millisel muul saidil sünkroonis.

SPO_OtherFileSharedInternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millisel muul saidil asutusesiseselt ühiskasutusse andis.

SPO_OtherFileSharedExternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millisel muul saidil asutuseväliselt ühiskasutusse andis.

SPO_OtherAccessedByOwner

Saitide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad talle kuuluval muul saidil.

SPO_OtherAccessedByOthers

Saitide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad kellelegi teisele kuuluval saidil.

SPO_TeamFileViewedModified

Failide arv, mida see kasutaja ükskõik millisel meeskonnatöö saidil kasutas.

SPO_TeamFileSynched

Failide arv, mida see kasutaja ükskõik millisel meeskonnatöö saidil sünkroonis.

SPO_TeamFileSharedInternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millisel meeskonnatöö saidil asutusesiseselt ühiskasutusse andis.

SPO_TeamFileSharedExternally

Failide arv, mille see kasutaja ükskõik millisel meeskonnatöö saidil asutuseväliselt ühiskasutusse andis.

SPO_TeamAccessByOwner

Failide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad talle kuuluval meeskonnatöö saidil.

SPO_TeamAccessByOthers

Failide arv, mida see kasutaja kasutas ja mis asuvad mõnele teisele kasutajale kuuluval meeskonnatöö saidil.

Teams_ChatMessages

Saadetud vestlussõnumite arv.

Teams_ChannelMessage

Kanalitesse postitatud sõnumite arv.

Teams_CallParticipate

Kõnede arv, milles kasutaja on osalenud.

Teams_MeetingParticipate

Koosolekute arv, millega kasutaja on liitunud.

Teams_HasOtherAction

Kahendväärtus, kui kasutaja tegi Microsoft Teamsis muid toiminguid.

YAM_MessagePost

Selle kasutaja postitatud Yammeri sõnumite arv.

YAM_MessageLiked

Selle kasutaja poolt meeldinuks märgitud Yammeri sõnumite arv.

YAM_MessageRead

Selle kasutaja loetud Yammeri sõnumite arv.

SFB_P2PSummary

Omavaheliste seansside arv, millel see kasutaja osales.

SFB_ConfOrgSummary

Selle kasutaja korraldatud konverentsiseansside arv.

SFB_ConfPartSummary

Konverentsiseansside arv, millel see kasutaja osales.

Sellest tabelist leiate kasutuselevõtu andmed kuude kaupa. Tabel kajastab iga Office 365 toote lubatud, aktiivseid, korduv- ja esmakasutajaid. Office 365 väärtus tähistab iga toote aktiivset kasutust.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

Product

Selle toote nimi, mille kasutamise kokkuvõtet tabel kajastab. Office 365 väärtus toote veerus tähistab tegevusi mis tahes tootes.

Timeframe

Kuu väärtus. Tabelis kuvatakse üks rida iga toote ja kuu kohta viimase 12 kuu perioodil (sh käimasoleva kuu).

EnabledUsers

Nende kasutajate arv, kellele on määratud ajavahemikus antud luba toodet kasutada. Kasutaja läheb arvesse ka siis, kui talle anti see luba üksnes osaks kuust.

ActiveUsers

Nende kasutajate arv, kes tegid määratud ajavahemikul tootes mõne teadliku tegevuse.

Kasutaja läheb konkreetsel kuul kindla toote aktiivse kasutajana arvesse juhul, kui ta on tootes teinud vähemalt ühe määratud võtmetegevuse. Võtmetegevused on ära toodud tabelis Rentniku tootetegevused.

CumulativeActiveUsers

Nende kasutajate arv, kellele on antud luba toodet kasutada ja kes on kuni määratud ajavahemiku kuuni toodet kasutanud vähemalt üks kord (alates sellest, kui andmete kogumine uues kasutussüsteemis käivitus).

MoMReturningUsers

Nende kasutajate arv, kes on määratud ajavahemiku kuul olnud aktiivsed ja kes olid aktiivsed ka sellele eelnenud kuul.

FirstTimeUsers

Nende kasutajate arv, kes muutusid määratud ajavahemikus aktiivseks esimest korda alates sellest, kui andmete kogumine uues kasutussüsteemis käivitus.

Kasutaja läheb konkreetsel kuul esmakasutajana arvesse juhul, kui me tuvastame tema tegevust esimest korda pärast seda, kui andmete kogumine selles uues aruandlussüsteemis alguse sai. Kui kasutaja on üks kord juba esmakasutajana arvesse läinud, ei loeta teda edaspidi esmakasutajaks ka siis, kui tema tegevustes on olnud pikk paus.

Content Date

Kui ajavahemikus on määratud käimasolev kuu, tähistab see väärtus käimasoleva kuu kõige viimast kuupäeva, mille kohta andmed on saadaval.

Kui veerus Timeframe on kuvatud eelmine kuu, tähistab see väärtus ajavahemiku kuu viimast kuupäeva.

Selles tabelis on ära toodud toodetes tehtud tegevuste ja aktiivsete kasutajate arvu kuukokkuvõtted.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

Timeframe

Kuu väärtus. Tabelis kuvatakse üks rida iga toote ja kuu kohta viimase 12 kuu perioodil (sh käimasoleva kuu).

Product

Selle Office 365 toote nimi, mille kohta on kasutusandmed saadaval.

Activity

Selle tootetegevuse nimi, mida kasutatakse toote aktiivse kasutamise illustreerimiseks.

ActivityCount

See väärtus näitab kõiki toiminguid (kokku), mida on loendatud: arvesse lähevad kõik tootes kõigi aktiivsete kasutajate poolt tehtud tegevused.

Märkus. SharePoint Online’i ja OneDrive for Businessi tegevuste korral tähistab see väärtus kordumatute dokumentide arvu, millega kasutajad on tegelnud.

ActiveUserCount

Tootes tegevuse teinud kasutajate arv.

TotalDurationInMinute

Kestus (minutites), mis hõlmab kõiki aktiivseid kasutajaid, kes kasutasid vastavas Skype’i ärirakenduse tegevuses heli- või videoseanssi.

Content Date

Kui ajavahemikus on määratud käimasolev kuu, tähistab see väärtus käimasoleva kuu kõige viimast kuupäeva, mille kohta andmed on saadaval.

Kui veerus Timeframe on kuvatud eelmine kuu, tähistab see väärtus ajavahemiku kuu viimast kuupäeva.

Selles tabelis tehakse kokkuvõte kõigi selliste litsentsitud Exchange Online’i kasutajate andmetest, kellel on kasutajapostkast. Tabel kajastab kuu lõpu seisu kõigis kasutajapostkastides. Selle tabeli andmed kajastavad ainult ühte kuud, mitte mitme kuu kokkuvõtet. Viimase kuu andmed selles tabelis tähistavad kõige uuemat olekut.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

TotalMailboxes

Office 365 tellimuse kasutajapostkastide arv.

IssueWarningQuota

Kasutajapostkastides hoiatuse avaldamise kvoot (kokku).

ProhibitSendQuota

Kasutajapostkastides saatmise keelamise kvoot (kokku).

ProhibitSendReceiveQuota

Kasutajapostkastides saatmise ja vastuvõtu keelamise kvoot (kokku).

TotalItemBytes

Kasutajapostkastides kokku kasutatud salvestusruum (baitides).

MailboxesNoWarning

Nende kasutajapostkastide arv, mille maht jäi alla salvestuslimiidi hoiatuse piiri.

MailboxesIssueWarning

Nende kasutajapostkastide arv, millele anti salvestuslimiidi hoiatus.

MailboxesExceedSendQuota

Saatmiskvoodi ületanud kasutajapostkastide arv.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Saatmis- ja vastuvõtukvoodi ületanud kasutajapostkastide arv.

DeletedMailboxes

Määratud ajavahemikus kustutatud kasutajapostkastide arv.

Timeframe

Kuu väärtus.

Content Date

Kui ajavahemikus on määratud käimasolev kuu, tähistab see väärtus käimasoleva kuu kõige viimast kuupäeva, mille kohta andmed on saadaval.

Kui veerus Timeframe on kuvatud eelmine kuu, tähistab see väärtus ajavahemiku kuu viimast kuupäeva.

Sellest tabelist leiate järjestikuste kuude kokkuvõtteandmed selle kohta, milliseid kliente kasutajad Exchange Online’i, Skype’i ärirakenduse ja Yammeriga ühenduse loomiseks kasutavad. Tabel ei sisalda veel kliendikasutusandmeid SharePoint Online’i ja OneDrive for Businessi kohta.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

Product

Selle Office 365 toote nimi, mille kohta on kliendikasutusandmed saadaval.

ClientId

Tootega ühenduse loomiseks kasutatava seadme nimi.

UserCount

Iga rakendust kasutanud kasutajate arv toodete kaupa.

Timeframe

Kuu väärtus.

Content Date

Kui ajavahemikus on määratud käimasolev kuu, tähistab see väärtus käimasoleva kuu kõige viimast kuupäeva, mille kohta andmed on saadaval.

Kui veerus Timeframe on kuvatud eelmine kuu, tähistab see väärtus ajavahemiku kuu viimast kuupäeva.

See tabel koosneb järjestikuste kuude kokkuvõtteandmetest SharePoint Online’i saitide kasutamise või neil tehtud tegevuste kohta. Andmed hõlmavad üksnes meeskonnatöö saite ja rühmasaite. Selles voorus on ära toodud SharePoint Online’i saitide seis kuu lõpus. Kui kasutaja on näiteks loonud viis dokumenti ja kasutanud kokku 10 MB salvestusruumi, seejärel mõned failid kustutanud ja siis uusi lisanud, nii et kuu lõpu seisuga on tal saidil kokku seitse faili, mis kasutavad 5 MB salvestusruumi, ongi selles tabelis kajastatud väärtus see kuu lõppseis. See tabel on peidetud, et vältida koondandmete dubleeritud loendamist, ja seda kasutatakse kahe viitetabeli loomise allikana.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

SiteType

Saiditüübi väärtus (kõik/meeskonnatöö/rühm) („kõik“ tähistab ükskõik kumba neist kahest saiditüübist).

TotalSites

Ajavahemiku lõpus olemas olnud saitide arv.

DocumentCount

Saidil ajavahemiku lõpus olemas olnud dokumentide arv kokku.

DiskQuota

Kõigil saitidel ajavahemiku lõpus kokku eraldatud salvestuslimiit.

DiskUsed

Kõigil saitidel ajavahemiku lõpus kokku kasutatud salvestusruum.

ActivityType

Selliste saitide arv, kus mitmesugust tüüpi failitegevusi registreeriti (kõik / aktiivsed failid / asutusesiseselt või -väliselt jagatud failid / sünkroonitud failid).

„Kõik“ tähistab mis tahes tehtud failitegevust.

SitesWithOwnerActivities

Selliste aktiivsete saitide arv, kus saidi omanik tegi mõnel talle kuuluval saidil mõne kindla failitegevuse.

SitesWithNonOwnerActivities

Selliste aktiivsete saitide arv kokku arvestuskuus, kus saidil on mõne kindla saiditegevuse teinud mõni muu kasutaja peale saidi omaniku.

ActivityTotalSites

Selliste saitide arv, kus registreeriti määratud ajavahemikus mis tahes tegevus. Kui saidil oli ajavahemikus varem tegevusi, ent ajavahemiku lõpuks sait kustutati, läheb see siiski selles ajavahemikus aktiivse saidina arvesse.

Timeframe

Selles veerus on kuupäevaväärtus. Kasutatakse kalendritabeli jaoks mitu-ühele seosena.

Content Date

Kui ajavahemikus on määratud käimasolev kuu, tähistab see väärtus käimasoleva kuu kõige viimast kuupäeva, mille kohta andmed on saadaval.

Kui veerus Timeframe on kuvatud eelmine kuu, tähistab see väärtus ajavahemiku kuu viimast kuupäeva.

See tabel sisaldab andmeid OneDrive’i kontode kohta (nt kontode arv, dokumentide arv kõigil OneDrive’i kontodel, kasutatud salvestusruum, failide arv tegevuse tüübi järgi). Tabelis kajastub OneDrive for Businessi kontode seis kuu lõpus. Kui kasutaja on näiteks loonud viis dokumenti, mis kasutasid 10 MB salvestusruumi, ning seejärel esmalt mõne dokumendi kustutanud ja siis faile lisanud, nii et kuu lõpus on tal kokku 7 faili, mis kasutavad 5 MB salvestusruumi, kajastub selles tabelis kuu lõpus see kuu lõppseisu väärtus.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

SiteType

Väärtus on „OneDrive“.

TotalSites

Määratud ajavahemiku lõpus olemas olnud OneDrive for Businessi kontode arv.

DocumentCount

Määratud ajavahemiku lõpus kõigil OneDrive for Businessi kontodel olemas olnud dokumentide arv kokku.

DiskQuota

Määratud ajavahemiku lõpus kõigil OneDrive for Businessi kontodel eraldatud salvestuslimiit kokku.

DiskUsed

Määratud ajavahemiku lõpus kõigil OneDrive’i kontodel kasutatud salvestusruum kokku.

ActivityType

Selliste kontode arv, kus mitmesugust tüüpi failitegevusi registreeriti (kõik / aktiivsed failid / asutusesiseselt või -väliselt jagatud failid / sünkroonitud failid).

„Kõik“ tähistab mis tahes tehtud failitegevust.

SitesWithOwnerActivities

Selliste aktiivsete OneDrive for Businessi kontode arv, kus konto omanik tegi oma kontol teatud kindla failitegevuse.

SitesWithNonOwnerActivities

Selliste OneDrive for Businessi kontode arv, kus failitegevusi tegi mõni muu kasutaja peale konto omaniku.

ActivityTotalSites

Selliste OneDrive for Businessi kontode arv, kus määratud ajavahemikul registreeriti mis tahes tegevusi. Kui OneDrive for Businessi kontol oli ajavahemikus varem tegevusi, ent ajavahemiku lõpuks konto kustutati, läheb see siiski selles ajavahemikus aktiivse OneDrive for Businessi kontona arvesse.

Timeframe

Selles veerus on kuupäevaväärtus. Kasutatakse kalendritabeli jaoks mitu-ühele seosena.

Content Date

Kui ajavahemikus on määratud käimasolev kuu, tähistab see väärtus käimasoleva kuu kõige viimast kuupäeva, mille kohta andmed on saadaval.

Kui veerus Timeframe on kuvatud eelmine kuu, tähistab see väärtus ajavahemiku kuu viimast kuupäeva.

Selles tabelis on esitatud andmed Office 365 rühmade kasutamise kohta ettevõttes.

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

TimeFrame

Kuu väärtus. Tabelis kuvatakse üks rida iga toote ja kuu kohta viimase 12 kuu perioodil (sh käimasoleva kuu).

GroupType

Rühma tüüp (privaatne/avalik/muu).

TotalGroups

Rühmade arv igas rühma tüübis.

ActiveGroups

Aktiivsete rühmade arv.

MBX_TotalGroups

Postkasti rühmade arv.

MBX_ActiveGroups

Aktiivsete postkasti rühmade arv.

MBX_TotalActivities

Postkasti tegevuste arv.

MBX_TotalItems

Postkasti üksuste arv.

MBX_StorageUsed

Postkasti kasutatud salvestusruum.

SPO_TotalGroups

SharePointi rühmade arv.

SPO_ActiveGroups

Aktiivsete SharePointi rühmade arv.

SPO_FileAccessedActiveGroups

SharePointi rühmad, millel on failidele juurde pääsevad tegevused.

SPO_FileSyncedActiveGroups

SharePointi rühmad, millel on faile sünkroonivad tegevused.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

SharePointi rühmad, millel on asutusesiseselt jagatud tegevused.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

SharePointi rühmad, millel on asutuseväliselt jagatud tegevused.

SPO_TotalActivities

SharePointi tegevuste arv.

SPO_FileAccessedActivities

SharePointi failidele juurde pääsetud tegevuste arv.

SPO_FileSyncedActivities

SharePointi failide sünkroniseeritud tegevuste arv.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Asutusesiseselt jagatud tegevuste SharePointi failide arv.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Asutuseväliselt jagatud tegevuste SharePointi failide arv.

SPO_TotalFiles

SharePointi failide arv.

SPO_ActiveFiles

Aktiivsete SharePointi failide arv.

SPO_StorageUsed

Kasutatud SharePointi salvestusruum.

YAM_TotalGroups

Yammeri rühmade arv.

YAM_ActiveGroups

Aktiivsete Yammeri rühmade arv.

YAM_LikedActiveGroups

Yammeri rühmade arv, mille saab meeldivaks märkida.

YAM_PostedActiveGroups

Yammeri rühmade arv, kus saab postitada.

YAM_ReadActiveGroups

Yammeri rühmade arv, millel on lugemistegevus.

YAM_TotalActivities

Yammeri tegevuste arv.

YAM_LikedActivities

Yammeri meeldivaks märgitavate tegevuste arv.

YAM_PostedActivties

Yammeri posititustegevuste arv.

YAM_ReadActivites

Yammeri lugemistegevuste arv.

Sellest tabelist leiate andmed Office’i tellimuse aktiveerimiste arvu kohta erinevates teenuselepingutes (nt Office Proplus, Visio, Project). Samuti on siin ära toodud aktiveerimiste arv seadme kohta (Android/iOS/Mac/PC).

Veeru nimi

Veeru kirjeldus

ServicePlanName

Loend, mis sisaldab teenuseplaanide nimesid ja aktiveerimiste arvu seadme kohta (vt allpool asuvad veerud).

TotalEnabled

Määratud ajavahemiku lõpuks igas teenuseplaanis lubatud kasutajate arv.

TotalActivatedUsers

Määratud ajavahemiku lõpuks iga teenuseplaani aktiveerinud kasutajate arv.

AndroidCount

Aktiveerimiste arv teenuseplaani kohta (Androidi seadmetes) määratud ajavahemiku lõpuks.

iOSCount

Aktiveerimiste arv teenuseplaani kohta (iOS-seadmetes) määratud ajavahemiku lõpuks.

MacCount

Aktiveerimiste arv teenuseplaani kohta (Mac-seadmetes) määratud ajavahemiku lõpuks.

PcCount

Aktiveerimiste arv teenuseplaani kohta (PC-seadmetes) määratud ajavahemiku lõpuks.

WinRtCount

Aktiveerimiste arv teenuseplaani kohta (Windows Mobile’i seadmetes) määratud ajavahemiku lõpuks.

Timeframe

Selles veerus on kuupäevaväärtus. Kasutatakse kalendritabeli jaoks mitu-ühele seosena.

Content Date

Kui ajavahemikus on määratud käimasolev kuu, tähistab see väärtus käimasoleva kuu kõige viimast kuupäeva, mille kohta andmed on saadaval.

Kui veerus Timeframe on kuvatud eelmine kuu, tähistab see väärtus ajavahemiku kuu viimast kuupäeva.

Seotud teemad

Microsoft 365 kasutusanalüüs (inglise keeles)

Rakenduse Power BI Adoption sisupaki lubamine teenusepaketi Office 365 jaoks

Office 365 kasutuselevõtu sisupaki aruannetega töötamine

Office 365 kasutuselevõtu sisupaki kohandamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×