Memovälja lisamine, muutmine või kustutamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Memovälja kasutatakse pikkade tekstide talletamiseks andmebaasis. Selles teemas selgitatakse, kuidas kasutada rakendust Microsoft Office Access 2007 memovälja lisamiseks uude või olemasolevasse andmebaasi.

Selle artikli teemad

Memovälja mõiste

Memovälja lisamine andmelehevaates

Memovälja lisamine kujundusvaates

Memovälja kustutamine

Memovälja

Memovälja mõiste

Kui olete algaja Accessi kasutaja, siis pidage meeles, et andmed asuvad andmebaasis ühes või mitmes tabelis. Andmeid saate kuvada andmelehena (Exceli töölehele sarnaneva ruudustikuna), andmesisestusvormina või aruandena, kuid tegelikult asuvad andmed ühes või mitmes tabelis. Iga tabel koosneb omakorda väljadest (veergudest) ja iga väli on seatud vastu võtma ühte kindlat andmetüüpi. Näiteks kui soovitakse talletada kuupäevi ja kellaaegu, seatakse väljatüübiks Kuupäev/kellaaeg ja kui soovitakse talletada pikki tekste, seatakse väljatüübiks Memo.

Memovälja spetsifikatsioonid

Rakenduse Office Access 2007 memoväljadele saab talletada mahus kuni 1 GB märke või kasutada 2 GB salvestusmahtu (2 baiti märgi kohta), millest saab kuvada 65 535 märki vormi või aruande juhtelemendis. Lisaks sellele saate nüüd kasutada memovälja andmetele RTF-vormingut. Näiteks saate seada värve, muuta fonte, muuta andmeid paksuks või paigutada kursiivi.

Memovälja andmete RTF-vormingu kohta leiate lisateavet artiklist andmete tabelite, vormide ja aruannete vormindamine.

Erinevad viisid memovälja loomiseks

Office Access 2007 pakub memovälja lisamiseks uude või olemasolevasse tabelisse mitut võimalust.

 • Andmelehevaade.    Uuele või olemasolevale tabelile saab memovälja lisada andmelehevaates, lisades esmalt uue välja ja seejärel kleepides tühjale reale rohkem kui 256 märki teksti või valides rippmenüüst andmetüübi Memo.

 • Kujundusvaade    Kui soovite memovälja lisamine, RTF-väli redigeerimise lubamine ja määrata atribuute, mida ei saa määrata kujundusvaates, nt vaikeväärtuse kasutada kujundusvaates. Atribuudid, mida saate seada memovälja kohta leiate lisateavet jaotisest memovälja.

Nii uue tabeli loomisel kui ka olemasoleva redigeerimisel saate memovälja lisamiseks kasutada mõlemat menetlusviisi.

Lehe algusse

Memovälja lisamine andmelehe vaates

Selles jaotises selgitatakse, kuidas lisada memovälja uuele või olemasolevale tabelile andmelehevaates. Kui olete algaja Accessi kasutaja, siis teadke, et andmeleht on Exceli tabeliga sarnanev ruudustik.

Uue memovälja lisamine olemasolevale tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 4. Vajadusel liikuge horisontaalselt kerides esimese tühja väljani.

  Vaikimisi kuvab Access kõigi uute väljade päisereal päise Lisa uus väli:

  Andmelehe uus väli

 5. Topeltklõpsake päiserida ja sisestage uue välja nimi.

  Tavaliselt pannakse memovälja nimeks "Kommentaarid" või "Märkmed".

 6. Valige päise all esimene tühi rida ja sisestage tekstiplokk, mis oleks pikem kui 256 märki.

  Access rakendab sellele väljale andmetüübi Memo, kuna väli sisaldab üle 256 märgi. Teise võimalusena saate kleepida esimesele reale üle 256 märgi tekstiandmeid.

 7. Salvestage tehtud muudatused.

Memovälja lisamine uuele tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Access avab uue tabeli andmelehevaates.

 4. Topeltklõpsake esimese tabelivälja päiserida (kuhu on kirjutatud Lisa uus väli) ja tippige välja nimi. Tavaliselt pannakse memovälja nimeks "Kommentaarid" või "Märkmed".

 5. Valige päise all esimene tühi rida ja tippige tekstiplokk, mis oleks pikem kui 256 märki. Access rakendab sellele väljale andmetüübi Memo, kuna väli sisaldab üle 256 märgi. Teise võimalusena saate kleepida väljale üle 256 märgi tekstiandmeid.

 6. Salvestage tehtud muudatused.

Lehe algusse

Memovälja lisamine kujundusvaates

Kujundusvaates saate lisada memovälja uuele või olemasolevale tabelile ja seejärel seada välja toetama RTF-vormingut. Selles jaotises kirjeldatud juhised selgitavad, kuidas lisada memovälja uutele ja olemasolevatele tabelitele ning kuidas seada memoväljale RTF-vormingu redigeerimine.

Memovälja lisamine olemasolevale tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta, ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

 4. Valige veeru Välja nimi esimene tühi rida ja sisestage välja nimi. Tavaliselt pannakse memovälja nimeks "Kommentaarid" või "Märkmed".

 5. Valige külgnev lahter veerus Andmetüüp ja seejärel valige loendist väärtus Memo.

 6. Salvestage tehtud muudatused.

Memovälja lisamine uuele tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

 4. Paremklõpsake uue tabeli vahekaarti ja seejärel kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 5. Valige veeru Välja nimi esimene tühi rida ja sisestage välja nimi. Tavaliselt pannakse memovälja nimeks "Kommentaarid" või "Märkmed".

 6. Valige külgnev lahter veerus Andmetüüp ja seejärel valige ripploendist väärtus Memo.

 7. Salvestage tehtud muudatused ja kui soovite väljale rakendada RTF-vormingu redigeerimist, siis täitke järgmised juhised.

RTF-vormingu redigeerimise lubamine

 • Leidke vahekaardi Üldist jaotises Välja atribuudid atribuudiväli Tekstivorming ja muutke väärtus Lihttekst väärtuseks Rikkalik tekst.

Märkus.: Kui seote memoväljaga tekstivälja, siis peate seadma ka tekstivälja atribuudi Tekstivorming väärtuseks Rikkalik tekst.

Rikkaliku teksti andmete vormindamise kohta leiate teavet kohta leiate artiklitest tabelite, vormide ja aruannete andmete vormindamine ja Sisestage andmete või redigeerimine juhtelemendis või veerus, mis toetab RFT-vormingut.

Lehe algusse

Memovälja kustutamine

Memovälja saate tabelist eemaldada andmelehevaates või kujundusvaates. Kui kustutate andmeid sisaldava memovälja, siis kaovad need andmed jäädavalt. Kustutamist ei saa tagasi võtta. Seetõttu peaksite enne andmebaasist tabeliväljade või muude komponentide kustutamist andmebaasi varundama.

Memovälja kustutamine andmelehevaates

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 4. Leidke soovitud memoväli, paremklõpsake päiserida (nime) ja seejärel käsku Kustuta veerg.

 5. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Memovälja kustutamine kujundusvaates

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta, ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

  Access avab tabeli kujundusvaates.

 4. Klõpsake memovälja kõrval asuvat reaselektorit (tühi ruut) ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  või

  Paremklõpsake reaselektorit ja klõpsake käsku Kustuta read.

 5. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusse

Memovälja atribuudid

Kui lisate tabelile memovälja kujundusvaates, siis saate seada ja muuta mitmeid väljaatribuute. Järgnevas tabelis kirjeldatakse memovälja atribuute ning nende otstarvet, sh vastava atribuudi seadmise või muutmiste tulemit.

Atribuut

Kasutamine

Vorming

Kuvavormingu määratlemiseks sisestage kohandatatud vormingumärgid. Siin määratletud vormingud avalduvad andmelehtedes, vormides ja aruannetes.

Kohandatud vormingute kohta leiate lisateavet artiklist andmete tabelite, vormide ja aruannete vormindamine.

Pealdis

Määratleb tekstivälja nime. Selles atribuudis võib kasutada kuni 2048 märki. Kui te ei pane väljale nime, kasutab Access välja vaikenime.

Vaikeväärtus

Määratleb uue kirje loomisel väljal automaatselt kuvatava väärtuse. Näiteks saate määratleda väärtuse "Sisestatava teksti maht võib olla kuni 65 kB". Sel viisil tuletate kasutajatele meelde, et tegemist on memoväljaga. Maksimumpikkuse vaikeväärtus on 255 märki.

Valideerimisreegel

Määratleb nõuded kirjesse, väljale või juhtelementi sisestatavatele andmetele. Kui väljale sisestatakse andmed, mis rikuvad väljale kehtestatud reegleid, saate atribuudis Valideerimistekst määratleda sel puhul kuvatava tõrketeate. Maksimumpikkus on 2048 märki.

Valideerimisreeglite loomise kohta leiate lisateavet artiklist Valideerimisreegli loomine välja andmete valideerimiseks.

Valideerimistekst

Määratleb valideerimisreegli rikkumisel kuvatava tõrketeate teksti. Teksti maksimumpikkus on 255 märki.

Valideerimisreeglite loomise kohta leiate lisateavet artiklist Valideerimisreegli loomine välja andmete valideerimiseks.

Kohustuslik

Kui väärtuseks on seatud Jah, siis on andmete sisestamine väljale või sellega seotud juhtelementi kohustuslik, väli ei tohi jääda tühjaks.

Luba tühi string

Kui väärtuseks on seatud Jah, saab väljale sisestada tühja stringi. Tühi string ei sisalda märke ja selle abil näidatakse, et väljale pole teadlikult sisestatud väärtust. Tühja stringi sisestamiseks tippige kaks jutumärki ilma tühikuta nende vahel ("").

Indekseeritud

Päringute, sortimise ja rühmitamise kiirendamiseks suurte andmehulkade korral saate kasutada indekseid. aitavad ka vältida sama teabe korduvat sisestamist. Valikud on järgmised.

 • Ei     – indekseerimine on välja lülitatud (vaikeväärtus).

 • Jah (duplikaadid on lubatud)     – indekseerimine on sisse lülitatud ja duplikaatväärtused on lubatud. Näiteks on lubatud eesnimede ja perekonnanimede duplikaatväärtused.

 • Jah (duplikaadid on keelatud)     – indekseerimine on sisse lülitatud, duplikaatväärtused pole lubatud.

Unicode-tihendus

Access kasutab andmete esitamiseks teksti-, memo-, ja hüperlingiväljadel Unicode-kodeeringut. Unicode-kodeering on andmemahukam, kuna kasutab ühe märgi esitamiseks ühe baidi asemel 2 baiti. Failimahtude vähendamiseks on atribuudi Unicode-tihendus vaikeväärtuseks teksti-, memo-, ja hüperlingiväljade jaoks seatud Jah. Kui väärtuseks on seatud Jah, siis kõik märgid, mille esimene bait on 0, tihendatakse salvestamisel ja hõrendatakse toomisel.

Memovälja andmeid ei tihendata, kui need võtavad pärast tihendamist ruumi 4096 baiti või vähem. Selle tulemusena võib memoväli olla ühes kirjes tihendatud ja teises mitte.

IME-režiim

Määrab sisestusmeetodi redaktori (IME). See on Accessi jaapani- ja koreakeelsete versioonidega loodud failide ingliskeelse Accessiga kasutamist võimaldav tööriist. Vaikeväärtus on Juhtelemendita. Lisateabe saamiseks selle atribuudi kasutamise kohta vajutage klahvi F1.

IME-lauserežiim

Määrab sisestusmeetodi redaktori (IME) abil sisestatavate andmete tüübi. Lisateabe saamiseks selle atribuudi kasutamise kohta vajutage klahvi F1.

Nutikad sildid

Saate määrata väljale või väljaga seotud mis tahes juhtelemendile ühe või mitu nutikat silti. Nutikad sildid on komponendid, mis tunnevad väljal ära teatud tüüpi andmed ja lubavad sooritada toiminguid, mis põhinevad neil tüüpidel. Näiteks meiliaadressi väljal võib nutikas silt luua uue meilisõnumi või lisada aadressi kontaktiloendisse.

Klõpsake Koosturi nupp saadaolevate nutikate siltide loendi kuvamiseks.

Tekstivorming

Lubab või keelab RTF-vormingu redigeerimise. RTF-vormingu redigeerimise lubamiseks valige väärtus Rikkalik tekst.

Märkus.: Kui lubate RTF-vormingu redigeerimise väljal ja seote väljaga tekstivälja juhtelemendi, peate lubama RTF-vormingu redigeerimise ka juhtelemendile.

RTF-vormingus redigeerimise juhtelemendi lubamine ja üldist vormingu kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist andmete tabelite, vormide ja aruannete vormindamine.

Teksti joondus

Määratleb andmete joonduse memoväljal. Valikud on järgmised.

 • Üldjoondus    – tekst joondatakse vasakule, arvud ja kuupäevad paremale.

 • Vasakule    – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse vasakule.

 • Keskele    – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse keskele.

 • Paremale    – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse paremale.

 • Hajuta    – kogu tekst, kuupäevad ja arvud rööpjoondatakse ühtlaselt välja või tekstivälja mõlema äärega.

Lisa ainult lõppu

Määrab, kas väljaväärtuse muutusi jälitatakse või mitte. Saadaval on kaks sätet.

 • Jah – muutusi jälitatakse. Väljaväärtuse ajaloo kuvamiseks paremklõpsake välja ning seejärel klõpsake käsku Kuva veeruajalugu.

 • Ei – muutusi ei jälitata.

  Hoiatus.: Kui määrata atribuudi sätteks Ei, kustutatakse kogu olemasolev väljaväärtuse ajalugu.


Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×