Meilisõnumis või üksuses teksti otsimine ja asendamine

Outlookis saate kasutada redigeerimistööriistu, mis võimaldavad leida ja asendada meilisõnumi teksti või fraase. Otsingut saab täpsustada, leidmaks sõnu ja fraase, mis sisaldavad kindlaid tähti või tähekombinatsioone. Selleks tuleb kasutada metamärke ja koode. Samuti on võimalik otsida ja asendada vorminguid (näiteks otsida fondi suuruse, laadi, keele ja lõigumärkide järgi) ning nimisõna eri vorme või verbi ajavorme (näiteks sõnum vs sõnumid, kasutab vs kasutas).

Saate kiiresti otsida kindlaid sõnu või fraase (näha nende iga esinemiskorda), kasutades suvandit Otsi.

 1. Valige loodava meilisõnumi või üksuse menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine suvand Otsi.

  Ripploendi avamiseks valige menüült Teksti vormindamine jaotis Redigeerimine.

 2. Sisestage väljale Otsitav tekst, mida soovite leida.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Sõna või fraasi iga esinemiskorra leidmiseks valige suvand Otsi järgmine.

  • Konkreetse sõna või fraasi kõigi esinemiskordade korraga leidmiseks valige suvand Otsi üksuses > Põhidokument.

Näpunäide.: Poolelioleva otsingu peatamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Saate lasta automaatselt asendada sõna või fraasi mõne muuga —näiteks saate asendada sõna „kõrgpunkt“ sõnaga „haripunkt“.

Märkus.: Asendustekstil on sama suurtähestus, mis oli asendataval tekstil. Näiteks kui otsite lühendit TKK, et asendada see fraasiga „tuntud ka kui“, saate tulemuseks „TUNTUD KA KUI“.

 1. Valige loodava meilisõnumi või üksuse menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine suvand Asenda.

  Klõpsake Outlooki menüü Teksti vormindamine jaotise Redigeerimine nuppu Asenda.

  Märkus.: Samuti saate valida menüü Asenda dialoogiboksist Otsimine.

 2. Valige dialoogiboksi Otsimine ja asendamine menüü Asenda ning tippige väljale Otsitav tekst, mida soovite leida.

 3. Tippige väljale Asendaja asendustekst.

  Outlooki dialoogiboks Otsing ja asendus

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Teksti järgmise esinemiskorra leidmiseks valige käsk Otsi järgmine.

  • Leitud teksti asendamiseks valige käsk Asenda ning Outlookliigub edasi järgmisele esinemiskorrale.

  • Teksti kõigi esinemiskordade asendamiseks valige käsk Asenda kõik.

Näpunäide.: Asendamise tühistamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Sõna või fraasi esinemiskordadest saate hõlpsamini ülevaate, kui otsite nende iga esinemiskorda ja lasete need ekraanil esile tõsta. Tekst on esile tõstetud vaid ekraanil, dokumendi printimisel teksti esile ei tooda.

 1. Valige koostatava meilisõnumi või üksuse menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine suvand Otsi.

 2. Tippige väljale Otsitav tekst, mida soovite leida.

 3. Valige suvand Esiletõstmine lugemisel > Tõsta kõik esile.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Märkus.: Ekraanil esile tõstmise väljalülitamiseks valige suvand Esiletõstmine lugemisel > Tühista esiletõstmine.

Täpsem otsing ja asendus

Saate otsida rohkem, kui lihtsalt teksti. Outlook võimaldab teil otsida ka vormingu järgi, näiteks paksu või kursiivkirja, kindlaid fonte, lõigumärke, tühikuid, järjehoidjaid või isegi keeli.

Teil on võimalik otsida kindlat märgivormingut ja selle asendada või eemaldada. Näiteks saate otsida mingit sõna või fraasi ja muuta selle fondivärvi või otsida teatud vormingut (nt paks kiri) ja seda muuta.

 1. Valige loodava meilisõnumi või üksuse menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine suvand Asenda.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kindla vorminguga teksti otsimiseks tippige väljale Otsitav tekst, mida leida soovite.

  • Kui soovite otsida ainult vormingut, jätke väli Otsitav tühjaks.

 3. (Valikuline) Märkige jaotises Otsingusuvandid otsinguruut.

 4. Valige menüü Vorming ja siis need vorminguvõimalused, mida soovite otsida ja asendada.

  Valige dialoogiboksis Otsing ja asendus menüü Vorming ja siis ripploendist sobiv suvand.

  Märkused: 

  • Kui te menüüd Vorming ei näe, valige Rohkem.

  • Lisavõimaluste nägemiseks vajutage Outlooki dialoogiboksis Otsing ja asendus nuppu Rohkem.

 5. Valige välja Asendaja menüü Vorming ning seejärel valige asendusfondid.

  Märkus.: Kui soovite asendada ka teksti, mille sisestasite väljale Otsitav, tippige väljale Asendaja asendustekst.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Määratud vormingu iga esinemiskorra leidmiseks ja asendamiseks klõpsake nuppu Otsi järgmine > Asenda.

  • Määratud vormingu kõigi esinemiskordade asendamiseks valige käsk Asenda kõik.

Saate otsida ja asendada erimärke ning dokumendielemente (nt tabelduskohad ja leheküljepiirid). Võite näiteks otsida üles kõik topeltlõigumärgid ja asendada need ühekordsete lõigumärkidega.

 1. Valige koostatava meilisõnumi või üksuse menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine suvand Otsi.

 2. Valige menüü Muud ja seejärel sobiv üksus.

  Valige dialoogiboksis Otsing ja asendus menüü Teisiti ja siis ripploendist sobiv suvand.

  Märkused: 

  • Kui te menüüd Muud ei näe, valige võimalus Rohkem.

  • Lisavõimaluste nägemiseks vajutage Outlooki dialoogiboksis Otsing ja asendus nuppu Rohkem.

 3. Üksuse asendamiseks valige vahekaart Asendamine ja tippige seejärel väljale Asendaja soovitav asendustekst.

 4. Valige võimalus Otsi järgmine, Otsi kõik, Asenda või Asenda kõik.

  Näpunäide.: Poolelioleva otsingu peatamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Teksti otsimiseks saate kasutada ka metamärke. Näiteks saate metamärgi tärn (*) abil otsida tervet märgijada (nt „s*d“ abil otsides leiate nii „sind“ kui ka „saialilled“).

Metamärkide kasutamine teksti otsimiseks ja asendamiseks

 1. Valige loodava meilisõnumi või üksuse menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine suvand Otsi või Asenda.

 2. Märkige jaotises Otsingusuvandid ruut Kasuta metamärke.

  Märkus.: Kui te ei näe jaotist Otsingusuvandid, valige võimalus Rohkem.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige menüüst Muud soovitud metamärk ning tippige siis väljale Otsitav muu soovitud tekst. Lisateavet leiate käesoleva jaotise tabelist „Metamärgid soovitavate üksuste otsimiseks ja asendamiseks“.

  • Sisestage metamärk otse väljale Otsitav. Lisateavet leiate käesoleva jaotise tabelist „Metamärgid soovitavate üksuste otsimiseks ja asendamiseks“.

  Märkus.: Kui soovite asendada ka üksuse, mille sisestasite väljale Otsitav, tippige väljale Asendaja asendustekst.

 4. (Valikuline) Kui soovite asendada ka üksuse, mille sisestasite väljale Otsitav, valige vahekaart Asendamine ja sisestage väljale Asendaja soovitav asendusüksus.

 5. Valige võimalus Otsi järgmine, Otsi kõik, Asenda või Asenda kõik.

  Näpunäide.: Poolelioleva otsingu peatamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Metamärgid soovitavate üksuste otsimiseks ja asendamiseks

 • Kui märgite ruudu Kasuta metamärke, otsib Outlook vaid täpselt määratud teksti. Pange tähele, et ruute Erista suurtähti ja Otsi ainult terveid sõnu pole võimalik märkida (on tuhmid), kuna vastavad suvandid on automaatselt aktiveeritud (neid ei saa deaktiveerida).

 • Metamärgina määratletud märgi otsimiseks tippige märgi ette kurakriips (\). Näiteks küsimärgi otsimiseks tippige \?.

 • Metamärkide ja teksti rühmitamiseks ning hindamisjärjestusele viitamiseks kasutage sulge. Tippige näiteks <(huvi)*(vad)> , et otsida nii sõna „huvipakkuvad“ kui ka sõna „huviäratavad“.

 • Kui soovite otsida väljendit ja asendada selle ümbertehtud väljendiga, kasutage metamärki \n. Tippige näiteks väljale Otsitav tekst (Ashton) (Chris) ja väljale Asendaja märgid\2 \1. Outlook leiab teksti Ashton Chris ja asendab selle tekstiga Chris Ashton.

kui soovite otsida

Tüüp

Näide

Suvaline üksikmärk

?

k?s tippimisel leitakse nii sõna „kes“ kui ka „kus“

Suvalist märgijada

*

s*l tippimisel leitakse nii sõna „sul“ kui ka „saadaval“

Sõna algust

<

<(huvi) tippimisel leitakse sõnad „huviäratav“ ja „huviline“, kuid mitte „erahuvi“

Sõna lõppu

>

(alg)> tippimisel leitakse sõnad „jalg“ ja „puuhalg“, kuid mitte „algus“

Ühte määratletud märkidest

[ ]

a[sb]i tippimisel leitakse nii sõnad „asi“ kui ka „abi“

Suvalist märki selles vahemikus

[-]

[b-t]ass tippimisel leitakse sõnad „bass“, „kass“ ja „tass“. Jada peab olema tõusvas järjestuses.

Suvalist üksikmärki, välja arvatud nurksulgudes oleva jada märgid

[!x-z]

p[!d-p]ks tippimisel leitakse sõnad „paks“ ja „puks“, mitte aga sõnu „peks“ või „poks“

Eelneva märgi või väljendi n esinemiskorda

{n}

pal\{2\}e tippimisel leitakse sõna „palle“, kuid mitte „pale“

Eelneva märgi või väljendi vähemalt n esinemiskorda

{n,}

pal{1,}e tippimisel leitakse nii sõna „palle“ kui ka „pale“

Eelneva märgi või väljendi n kuni m esinemiskorda

{n,m}

10{1,3} leiab 10, 100, ja 1000.

Eelneva märgi või väljendi ühte või enamat esinemiskorda

@

su@l tippimisel leitakse nii sõna „sul“ kui ka „suul“

Järgmiste koodide abil saate otsida tähti, vorminguid, välju ja erimärke. Pidage meeles, et mõni kood töötab üksnes siis, kui suvand Kasuta metamärke on vastavalt kas sisse või välja lülitatud.

Koodid, mis töötavad väljadel Otsitav ja Asendaja

kui soovite otsida

Tüüp

Lõigumärki ( Lõigumärk )

^p (ei toimi väljale Otsitav, kui suvand Kasuta metamärke on aktiivne) või ^13

Tabledusmärki ( Tabeldusmärk )

^t või ^9

ASCII-märki

^nnn, kus nnn on märgikood.

ANSI-märki

^0nnn, kus 0 on null ja nnn märgikood

Mõttekriipsu ( — )

^+

Sidekriipsu ( – )

^=

Katusemärki

^^

Püsivat reapiiri ( Püsiv reapiir )

^l või ^11

Veerupiiri

^n või ^14

Lehekülje- või jaotisepiiri

^12 (asendamise korral lisab leheküljepiiri)

Käsitsi lisatud leheküljepiiri

^m (kui suvand Kasuta metamärke on aktiivne, otsitakse ja asendatakse ka jaotisepiirid)

Poolitamatut tühikut ( Poolitamatu tühik )

^s

Sisekriipsu ( Sisekriips )

^~

Poolituskriipsu ( Poolituskriips )

^-

Koodid, mis töötavad ainult väljal Otsitav (kui suvand Kasuta metamärke on sisse lülitatud)

kui soovite otsida

Tippige

Pilti või joonist (ainult tekstisisest)

^g

Koodid, mis töötavad ainult väljal Otsitav (kui suvand Kasuta metamärke on välja lülitatud)

kui soovite otsida

Tüüp

Suvalist märki

^?

Suvalist numbrit

^#

Suvalist tähte

^$

Unicode'i märk

^Unnnn, kus nnnn on märgikood.

Pilti või joonist (ainult tekstisisest)

^1

Allmärkuse teksti

^f või ^2

Lõpumärkuse märki

^e

Väli

^d

Välja vasaklooksulg (kui väljakoodid on nähtavad)

^19

Välja paremlooksulg (kui väljakoodid on nähtavad)

^21

Kommentaar

^a või ^5

Jaotisepiiri

^b

Emm-tühik (Unicode)

^u8195

Enn-tühik (Unicode)

^u8194

Tühja ruumi

^w (tavaliste ja poolitamatute tühikute suvaline kombinatsioon ja tabeldusmärgid)

Koodid, mis töötavad ainult väljal Asendaja

kui soovite otsida

Tüüp

Microsoft Windowsi lõikelaua sisu

^c

Välja Otsitav sisu

^&

Saate minna kindlatele üksustele, näiteks lehele, järjehoidjale või mõnele meilisõnumi reale.

 1. Valige loodava meilisõnumi või üksuse menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine suvand Otsi > Mine.

  Menüü Tekstivorming jaotises Redigeerimine valige suvand Otsi ja seejärel suvand Mine.

 2. Valige loendist Mine kuhu sobiv üksus.

  Valige alustamiseks dialoogiboksi Otsing ja asendus menüüst Minek suvand Mine millele.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Mingile kindlale üksusele minekuks tippige väljale Sisesta üksust tuvastada võimaldav teave ja siis valige suvand Mine.

  • Järgmisele või eelmisele määratud tüüpi üksusele liikumiseks jätke väli Sisesta tühjaks ja valige siis Järgmine või Eelmine.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×