Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 550 5.7.1) lahendamine teenusekomplektis Office 365

Viimati värskendatud 23.10.2015

Kas olete kunagi saatnud Outlookis või Outlook Web Appis meilisõnumi ja saanud Exchange’i NDR-tõrketeade selle kohta, miks teie meilisõnumit ei saanud saata? Selles teemas kirjeldatakse, mida teha, kui saate kättetoimetamatuse aruandes (NDR) kohaletoimetusoleku teatise (DSN) tõrkekoodiga 5.7.1 või Exchange’i NDR-i 5.7.1 .

Nupp meiliteenuse kasutaja spikri kuvamiseks Administraatorispikri kuvamise nupp

See teave kehtib ka Exchange Online’i ja Office 365 tõrkekoodide 5.7.0 kuni 5.7.999 suhtes. DSN-tõrkekoodil 5.7.1 võib olla mitu põhjust ning sellest teemast leiate neile probleemidele lahendusi.

Meilikasutaja spikker juhuks, kui kasutaja saatis sõnumi ja sai seejärel Exchange’i NDR-i tõrke 5.7.1 või 5.7.0 kuni 5.7.999

Neil tõrketeadetel võib olla mitu põhjust. Üldiselt viitavad need tõrked sellele, et teie ettevõttel on meilisõnumite saatmiseks turbesäte, mis takistab sõnumil adressaadini jõudmast. Põhjus võib olla üks järgmistest.

 • Teil pole õigust saata meilisõnumit sellele adressaadile.

 • Teil pole õigust saata meilisõnumit levirühmale või mõnele selle alamrühmale.

 • Teil pole õigust saata meilisõnumeid teie ja adressaadi vahelise meiliserveri kaudu.

 • Teie meilisõnum marsruuditi valesse meiliserverisse.

Näpunäited DSN-tõrkekoodi 5.7.1 või 5.7.0 kuni 5.7.999 põhjustava probleemi lahendamiseks

Enamasti pole teil võimalik probleemi ise lahendada. Adressaat või adressaadi meiliadministraator peab oma turbesätteid värskendama. Paari asja võite siiski proovida.

Kui adressaat on keegi väljastpoolt teie ettevõtet,    paluge, et adressaadi meiliadministraator häälestaks postkasti nii, et see võtaks vastu teie saadetud meilisõnumeid.

Kui saadate sõnumit ettevõttesisesele levirühmale,     ei pruugi teil olla õigust sellele rühmale või mõnele alamrühmale meilisõnumeid saata. Sel juhul sisaldab NDR nende keelatud rühmade nimesid, kellele teil pole õigust meilisõnumeid saata. Paluge keelatud rühmal anda teile õigus sellele rühmale meilisõnumeid saata. Kui te ei tea rühma omanikku, saate selle otsimiseks teha Outlook Web Appis või Outlookis järgmist.

 1. Valige teade NDR 5.7.1.

 2. Outlook Web Appis valige real Adressaat olev rühma nimi. Outlookis topeltklõpsake rühma nime.

 3. Outlook Web Appis klõpsake avatavas hüpikdialoogis nuppu Omanik. Outlookis klõpsake nuppu Kontakt.

Kui saadate meilisõnumit suurele levirühmale, arvestage järgmist.    Enam kui 5000 liikmega rühmade suhtes kehtivad automaatselt kolm järgmist piirangut

 • Rühmale sõnumite saatmiseks on vaja moderaatori nõusolekut.

 • Rühmale ei saa saata suuri sõnumeid. Kui teil on viimane probleem, kuvatakse mõni muu NDR-tõrkekood, mitte 5.7.1. Lisateavet leiate teemast Exchange Online’i piirangud.

Probleemi lahendamiseks liituge rühmaga või paluge rühma omanikul või moderaatoril teie sõnum kinnitada. Paluge tal lugeda selle teema jaotist Kui olete piiratud levirühma omanik   .

Kui ükski eespool kirjeldatud toimingutest ei lahenda teie probleemi, pöörduge adressaadi meiliadministraatori poole ja paluge tal lugeda jaotist Kui olete Office 365 meiliadministraator   .

Kui olete piiratud levirühma omanik

Kui keegi saatis teie levirühmale meilisõnumi ja talle kuvati tõrkekood NDR 5.7.1 ning te soovite anda talle õiguse sellele rühmale meilisõnumeid saata, tehke mõnda järgmistest toimingutest.

Eemaldage saatja piirang   . Kui soovite anda saatjale õiguse teie levirühmale meilisõnumeid saata, võite järgmiste juhiste abil muuta rühma atribuute.

 • Lisage saatja meiliaadress rühma lubatud saatjate loendisse.

 • Kui saatja on keelatud sellepärast, et ta ei kuulu teie ettevõttesse, saate rühma konfigureerida välistelt saatjatelt meilisõnumeid vastu võtma.

 • Kui olete konfigureerinud transpordireegli, millega keelatakse teatud saatjad või saatjate rühmad, saate seda reeglit muuta, et sellelt saatjalt tulevad meilisõnumid võetaks vastu.

Suurte rühmade piirangud.    Enam kui 5000 liikmega rühmade suhtes kehtivad automaatselt kolm järgmist piirangut.

 • Rühmale sõnumite saatmiseks on vaja moderaatori nõusolekut.

 • Rühmale ei saa saata suuri sõnumeid (kui probleem on selles, kuvatakse mõni teine NDR). Lisateavet leiate teemast Exchange Online’i piirangud.

Saatja probleemi lahendamiseks võtke ta sõnum vastu või lisage saatja rühma.

Levirühmade haldamine   

Office 365 meiliadministraatori spikker Exchange’i NDR-i 5.7.1 või 5.7.0 kuni 5.7.999 jaoks

Kui eespool kirjeldatud juhiste abil ei saa saatja probleemi lahendada, on selleks tõenäoliselt vaja adressaadi meiliadministraatori abi. See võib hõlmata adressaadi, levirühma, organisatsiooni või domeeni sätete ümber konfigureerimist.

Kuidas lahendada Exchange’i NDR-i 5.7.1 või 5.7.0 kuni 5.7.999 põhjustavat probleemi?

Kui olete meiliadministraator ja vajate abi Exchange’i NDR-probleemi 5.7.1 lahendamiseks, leidke siit jaotis, mis on teie probleemiga kõige rohkem seotud, ja järgige seal toodud juhiseid.

Kui saatja on keegi väljastpoolt teie ettevõtet:    konfigureerige adressaadi või enda meiliserverid välistelt või anonüümsetelt saatjatelt meilisõnumeid vastu võtma.

Kui väliskasutajad proovivad saata meilisõnumeid Office 365 meilitoega avalikesse kaustadesse:    kui väliskasutajad proovivad saata meilisõnumeid Office 365 meilitoega avalikesse kaustadesse, saavad nad NDR-i, mis sisaldab järgmist tõrkekoodi:

Remote Server returned '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>'

Kui soovite muuta serveri käitumist, et meilitoega avalikud kaustad saaksid vastu võtta välistelt saatjatelt pärit meilisõnumeid, tehke järgmist.

 1. Looge Remote PowerShelli kaudu ühendus Exchange Online'iga. Selle kohta leiate juhiseid teemast Exchange Online’iga ühenduse loomine Remote PowerShelli kaudu.

 2. Lisage avalikele kaustadele anonüümsete kontode kasutamise õigus. Selleks käivitage järgmine käsk:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Lugege teabebaasi artiklit 2984402.

Kui saatja on keegi väljastpoolt teie ettevõtet ja tema meiliserveri IP-aadress on lisatud Microsofti blokeeritud saatjate loendisse:    sel juhul sisaldab saatjale saadetud NDR umbes järgmist teavet (jaotises Diagnostika administraatorite jaoks):

5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using Blocklist 1; To request removal from this list please forward this message to delist@messaging.microsoft.com

Edastage NDR-teade aadressile delist@messaging.microsoft.com.

Domeen pole teenusekomplektis Office 365 täielikult registreeritud.    Kui domeen pole täielikult registreeritud, proovige järgmist.

Vigane MX-kirje.    Kui teil on vigane MX-kirje, proovige järgmist.

 1. Kontrollige valesid või aegunud MX-kirjete saatja- ja adressaadidomeene Täpsem diagnostika > Exchange Online'i testiga Microsoft Office 365 tugi- ja taasteteenuste abilises. Lisateavet tugi- ja taasteteenuste abilise kohta leiate veebisaidilt Office 365 Tugi- ja taasteteenuste abilise kasutamine Outlooki ja Office 365 probleemide lahendamiseks.

 2. Konsulteerige oma domeeniregistraatori või DNS-hostiteenusega, et kontrollida, kas teie domeeni MX-kirje on õige. Exchange Online’is registreeritud domeeni MX-kirjes kasutatakse süntaksit <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Tehke jaotises Office 365 > Meilivoo konfigureerimine tööriista Microsoft Remote Connectivity Analyzer abil MX-kirje ja väljamineva meili konnektori test.

 4. Veenduge, et teie domeeni jaoks on konfigureeritud ainult üks MX-kirje. Microsoft ei toeta Exchange Online’is registreeritud domeeni puhul mitut MX-kirjet.

Vigane SPF-kirje.    Teie domeeni saatmispoliitika raamistiku (SPF) kirje võib olla puudulik ega pruugi sisaldada kõik teie domeeni meiliallikaid. Lisateavet SPF-kirje kontrollimise kohta leiate teemast SPF-kirje kohandamine teie domeenist saadetud väljamineva meili kinnitamiseks.

Kohapealse ja pilvepõhise ühendatud hübriidjuurutuse konfiguratsiooniprobleemid.    Kui teie domeen on Exchange’i ja Exchange Online’i hübriidjuurutuse osa, kontrollige järgmist.

Kuigi hübriidkonfiguratsiooni viisard konfigureerib Exchange Online’i kaitseteenuses (EOP) automaatselt sissetuleva ja väljamineva meili konnektorid, saate kontrollida, kas konnektori sätted on õiged. Kui hübriidjuurutuse jaoks kasutatavad konnektorid on valesti konfigureeritud, peab teie Exchange’i administraator ettevõttesiseses Exchange’i organisatsioonis hübriidkonfiguratsiooni viisardi uuesti käitama.

Kontrollige hübriidjuurutuse jaoks kasutatava sissetuleva meili konnektori konfiguratsiooni. Lisateavet leiate Microsofti teabebaasi artiklist 2827473.

Kontrollige hübriidjuurutuse jaoks kasutatava väljamineva meili konnektori konfiguratsiooni, tehes järgmist.

 1. Avage veebisaidil https://portal.microsoftonline.com Office 365 portaal ja valige Haldus > Exchange.

 2. Valige Exchange’i halduskeskuses Meilivoog > Konnektorid. Valige jaotises Väljamineva meili konnektorid hübriidjuurutuse jaoks kasutatav konnektor ja valige Redigeeri. Kontrollige järgmist teavet.

  • Kohaletoimetamine.    Kui ruut Marsruudi meilisõnumid allpool määratud nutikate hostide kaudu on märgitud, veenduge, et valitud on õige IP-aadress või FQDN. Kui märgitud on ruut Kasuta adressaadi domeeniga seotud MX-kirjet, veenduge, et domeeni MX-kirje osutab õigele meiliserverile.

   Oma MX-kirjet ja seda, kas saate oma Exchange Online’i organisatsioonist saata meilisõnumeid, saate kontrollida, kui teete jaotises Office 365 > Meilivoo konfigureerimine tööriista Microsoft Remote Connectivity Analyzer abil MX-kirje ja väljamineva meili konnektori testi.

  • Ulatus.    Kui soovite sissetulevad Interneti-meilisõnumid marsruutida oma ettevõttesisesesse Exchange’i organisatsiooni, peavad loendis Domeenid olema loetletud kõik meilidomeenid, mida teie ettevõttesiseses organisatsioonis kasutatakse. Kui soovite marsruutida läbi ettevõttesisese organisatsiooni kõik väljaminevad Interneti-meilisõnumid, kasutage tärni (*).

Lisateavet hübriidjuurutuste marsruutimise kohta lugege teemast Marsruutimine Exchange 2013 hübriidjuurutustes.

Kas vajate endiselt abi?

Teabe otsimine Office 365 kogukonnafoorumitest Administraatorid Logige sisse ja looge hooldustaotlus Administraatorid Toele helistamine

Lisateave

Exchange’i NDR-id teenuses Exchange Online ja teenusekomplektis Office 365

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×