Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 550 5.1.10) lahendamine teenusekomplektis Office 365

Meilisõnumite saatmise ja vastuvõtmisega seotud tõrked võivad olla tüütud. Kui teile kuvatakse kättetoimetamatuse aruanne (NDR), mida nimetatakse ka tagastusteateks, millele vastab tõrkekood 550 5.1.10, võib see artikkel aidata teil probleemi lahendada ja meilisõnumi teele saata.

meilikasutaja sümbol

Saite sellise tagastusteate. Juhised probleemi lahendamiseks.

Administraatori sümbol

Olete meiliadministraator. Kuidas seda probleemi lahendada?

Tagastusteate saamise põhjused

Teile saadeti tagastusteade tõrkekoodiga 5.1.10 ühel põhjusel kahest.

 • Meiliaadressi, millele sõnumi saatsite, pole olemas või ei suudetud seda leida. Avage jaotis Saite sellise tagastusteate. Juhised probleemi lahendamiseks.

 • Keegi teine, tavaliselt rämpspostisaatja, teeskles, et on teie, ja saatis meilisõnumi, mille väljal Saatja kuvatakse teie meiliaadressi. Seda nimetatakse tüssamiseks. Meiliaadressi, millele see sõnum saadeti, pole olemas ja teie saate sellega seoses tagastusteate. Seda tüüpi tagastusteadet nimetatakse valetagastusteateks ja te võite seda ignoreerida või selle kustutada.

  Valetagastus ise on ohutu, aga kui seda tuleb ette tihti, on võimalik, et teie arvuti või seade on nakatunud rämpsposti saatva ründevaraga. Kaaluge mõne ründevarakontrolli käitamist. Samuti paluge oma meiliadministraatoril lugeda järgmist teemat, et takistada rämpspostisaatjatel teie või teiste teie asutuse liikmete teesklemist: Teenusekomplektis Office 365 tüssamise vältimiseks SPF-i häälestamine.

Saite sellise tagastusteate. Juhised probleemi lahendamiseks.

Veenduge, et adressaadi meiliaadress on õige ja saatke oma sõnum uuesti.  Kui see ei lahenda probleemi, võtke adressaadiga ühendust ja paluge tal kontrollida oma edasisaatmisreegleid ja -sätteid.

Outlookis   

 1. Topeltklõpsake saabunud tagastusteadet selle avamiseks.

 2. Klõpsake menüüs Aruanne nuppu Saada uuesti.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud tagastusteate menüü „Aruanne“ koos nupuga Saada uuesti ja meilisõnumiga saadetud tagastusteate sisutekstiga, mis teatab, et sõnumit ei saanud kohale toimetada.

  Kui algne sõnum sisaldas manust, mis oli suurem kui 10 MB, ei pruugi suvand Saada uuesti saadaval olla või töötada. Selle asemel avage algne sõnum kaustas Saadetud ja saatke see uuesti. Lisateavet leiate teemast Meilisõnumi uuesti saatmine.

 3. Valige oma sõnumi uues koopias väljal Adressaat adressaadi meiliaadress ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

 4. Eemaldage adressaadi meiliaadress automaattekstiloendist. Nii aitate tagada, et Outlook ei kasutaks aegunud meiliaadressi. Kui selle toimingu katsel automaattekstiloendit ei kuvata või selles puudub adressaadi meiliaadress, jätke see toiming vahele. Selleks tehke järgmist.

  1. Hakake väljale Adressaat tippima adressaadi meiliaadressi, kuni see kuvatakse automaattekstiloendis, nagu näidatud allpool.

  2. Kuvatõmmis, millel on kujutatud meilisõnumi suvand Saada uuesti. Väljal „Saada uuesti adressaadile“ pakub automaatteksti funktsioon adressaadi meiliaadressi sisestatud nime esimese paari tähe põhjal.
  3. Kasutage automaatteksti ripploendis adressaadi valimiseks allanooleklahvi ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete) või valige meiliaadressist paremal asuv kustutusikoon Ikoon Kustuta .

 5. Tippige väljale Adressaat adressaadi täielik meiliaadress. Veenduge, et sisestasite aadressi õigesti.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud meilisõnumi suvand Saada uuesti. Väljal „Saada uuesti adressaadile“ on adressaadi aadressi pakkunud automaatteksti funktsioon.
 6. Klõpsake nuppu Saada.

Outlooki veebirakenduses   

 1. Klõpsake tagastusteadet selle avamiseks.

 2. Valige meilisõnumi lugemispaanil sõnumipäise teabe all link Sõnumi uuesti saatmiseks klõpsake siin.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud kohaletoimetamatu sõnumi tagastusteate osa ning sõnumi uuesti saatmise suvand.

  Kui algne sõnum sisaldas manust, mis oli suurem kui 10 MB, pole suvand Sõnumi uuesti saatmiseks saadaval. Selle asemel saatke algne sõnum uuesti kaustast Saadetud üksused.

 3. Valige oma sõnumi uue koopia real Adressaat adressaadi meiliaadressi kustutamiseks selle kõrval kuvatav kustutusikoon Ikoon Kustuta .

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud meilisõnumi väli Adressaat ning adressaadi meiliaadressi kustutamise suvand.
 4. Eemaldage adressaadi meiliaadress automaattekstiloendist. Nii aitate tagada, et Outlook ei kasutaks aegunud meiliaadressi. Selleks tehke järgmist.

  1. Hakake tühjale väljale Adressaat tippima adressaadi nime või meiliaadressi, kuni see kuvatakse automaattekstiloendis.

   Kuvatõmmis, millel on kujutatud meilisõnumi väli Adressaat ning adressaadi meiliaadressi kustutamise suvand. Väljal Adressaat pakub automaatteksti funktsioon adressaadi meiliaadressi sisestatud nime esimese paari tähe põhjal.
  2. Kasutage automaatteksti loendis adressaadi valimiseks allanoolt ning vajutage siis kustutusklahvi (Delete). Võite ka viia kursori adressaadi nimele ja seejärel klõpsata meiliaadressist paremale jäävat kustutamisikooni Ikoon Kustuta .

 5. Tippige reale Adressaat adressaadi täielik meiliaadress. Veenduge, et sisestasite aadressi õigesti.

 6. Klõpsake nuppu Saada.

Pöörduge adressaadi poole mõnel muul viisil (nt telefoni teel) ja paluge tal kontrollida oma edasisaatmisreegleid või -sätteid, mille tõttu võidakse teie sõnum edasi saata aadressile, mida pole olemas või mis on vigane. Kui adressaadil on häälestatud edasisaatmine, peaks ta edasisaatmise meiliaadressi muutma või edasisaatmisreegli või -sätte keelama.

Office 365 toetab mitut meilisõnumite automaatse edasisaatmise viisi. Kui teie sõnumi adressaat kasutab teenusekomplekti Office 365, paluge tal üle vaadata allpool toodud jaotised Sisendkaustareeglite alusel toimuva edasisaatmise värskendamine, keelamine või eemaldamine ja Konto edasisaatmise keelamine. Kui probleem ei lahene pärast nende toimingute tegemist, paluge adressaadil oma meiliadministraator suunata lugema jaotist Olete meiliadministraator. Kuidas seda probleemi lahendada?

Sisendkaustareeglite alusel toimuva edasisaatmise värskendamine, keelamine või eemaldamine   

 1. Logige teenusekomplektis Office 365 oma kasutajakontole sisse.

 2. Klõpsake paani Sätted kuvamiseks paremas ülanurgas hammasrattaikooni.

 3. Valige Teie rakenduse sätted > Meil.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud sätete paan, kus on jaotises „Teie rakenduste sätted“ esile tõstetud suvand Meil.
 4. Valige vasakule jääval navigeerimispaanil Suvandid valikud Meil > Automaattöötlus > Sisendkaust ja korrastamisreeglid.

  Kuvab Office 365 meilisuvandi „Sisendkausta- ja korrastamisreeglid“ ala Sisendkaustareeglid. Saate meilisõnumite käitlemiseks luua, redigeerida ja kustutada sisendkaustareegleid.
 5. Värskendage, lülitage välja või kustutage kõik reeglid, mis võivad saata saatja meilisõnumi edasi vigasele meiliaadressile.

Konto edasisaatmise keelamine   

 1. Logige sisse oma Office 365 kontole, ja valige ülalpool kuvatud paanil Suvandid valikud Meil> Kontod > Edasisaatmine.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud suvandi „Edasisaatmine“ leht, kus on valitud suvand Lõpeta edasisaatmine.
 2. Valige Peata edasisaatmine ja klõpsake konto edasisaatmise peatamiseks nuppu Salvesta.

Olete meiliadministraator. Kuidas seda probleemi lahendada?

Kui tagastusteate saaja ei saa eespool loetletud toimingute abil probleemi ise lahendada, võib see tähendada, et vastuvõtva poole meilisüsteem on vigaselt konfigureeritud. Kui olete adressaadi meiliadministraator, proovige vähemalt ühte järgmistest veaparandustest ja seejärel paluge saatjal sõnum uuesti saata.

Selleks et kontrollida, kas adressaat on olemas ja kas talle on määratud aktiivne litsents, tehke järgmist.

 1. Valige Office 365 halduskeskuses lehe Aktiivsed kasutajad avamiseks Kasutajad.

 2. Valige Aktiivsed kasutajad ja tippige otsinguväljale Filtrid osa adressaadi nimest ning vajutage adressaadi otsimiseks sisestusklahvi (ENTER). Kui adressaati pole, peate looma vastava kasutaja jaoks uue postkasti või kontakti. (Lisateavet leiate teemast Kasutajate ükshaaval või mitmekaupa lisamine teenusekomplekti Office 365 – administraatorispikker.) Kui adressaat on olemas, veenduge, et adressaadi kasutajanimi vastab saatja kasutatud meiliaadressile.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud lehe „Aktiivsed kasutajad“ jaotis, kus on otsinguväljale sisestatud termin „aet“. Otsinguväli asub suvandi „Filtrid“ kõrval, mille väärtuseks on määratud Kõik kasutajad. Allpool on kuvatud täielik kuvatav nimi ja kasutajanimi.
 3. Kui kasutaja postkasti majutatakse teenusekomplektis Office 365, klõpsake kasutaja kirjet selle üksikasjade kuvamiseks ja veenduge, et kasutajale on meili jaoks määratud aktiivne litsents (nt Office 365 Enterprise E5 litsents).

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud kasutaja Aet Sepp teave. Tootelitsentside alal on näha, et kasutajale pole ühtegi toodet määratud ja redigeerimisvõimalus on olemas.
 4. Kui kasutaja postkasti majutatakse teenusekomplektis Office 365, kuid talle pole litsentsi määratud, valige Redigeeri ja määrake kasutajale litsents.

  Kuvatakse 12 saadaoleva litsentsiga Office 365 Enterprise E5 litsents.

Office 365 sisaldab järgmisi funktsioone, mille abil kasutajad ja meiliadministraatorid saavad sõnumeid mõnele muule meiliaadressile edasi saata.

 • Sisendkaustareeglite abil edasisaatmine (kasutaja)

 • Konto edasisaatmine (kasutaja ja meiliadministraator)

 • Meilivooreeglite abil edasisaatmine (meiliadministraator)

Adressaadi vigase edasisaatmisreegli või -sätte parandamiseks tehke järgmised toimingud.

Sisendkaustareeglite abil edasisaatmine (kasutaja)   

Adressaadil võib olla sisendkaustareegel, mis saadab sõnumid edasi problemaatilisele meiliaadressile. Sisendkaustareeglid on saadaval ainult kasutaja ja delegeeritud juurdepääsuga isikute jaoks. Teavet selle kohta, kuidas kasutaja või tema delegaat saavad vigast edasisaatmisreeglit muuta või eemaldada, vt teemast Sisendkaustareeglite alusel toimuva edasisaatmise värskendamine, keelamine või eemaldamine.

Konto edasisaatmine (kasutaja ja meiliadministraator)   

 1. Valige Office 365 halduskeskuses Kasutajad.

 2. Valige Aktiivsed kasutajad ja tippige otsinguväljale Filtrid osa adressaadi nimest ning vajutage adressaadi otsimiseks sisestusklahvi (ENTER). Klõpsake üksikasjade kuvamiseks kasutaja kirjet.

 3. Valige kasutaja profiili lehel Meilisätted > Meilisõnumite edasisaatmine > Redigeeri.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud Aet Sepa kasutajaprofiili leht, kus suvandi Meilisõnumite edasisaatmine väärtuseks on määratud Rakendatud ja redigeerimisvõimalus on olemas.
 4. Lülitage välja Meilisõnumite edasisaatmine ja valige Salvesta.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud Aet Sepa kasutajaprofiili leht, kus suvandi Meilisõnumite edasisaatmine väärtuseks on määratud Rakendatud ja redigeerimisvõimalus on olemas.

Meilivooreeglite abil edasisaatmine (meiliadministraator)   

Erinevalt kasutaja postkastiga seostatud sisendkaustareeglitest on meilivooreeglid kogu asutuse jaoks kehtivad sätted, mida saavad luua ja redigeerida ainult meiliadministraatorid.

 1. Valige Office 365 halduskeskuses Halduskeskused > Exchange.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud Office 365 halduskeskus, kus on laiendatud suvand Halduskeskused ja valitud Exchange.
 2. Valige Exchange’i halduskeskuses Meilivoog > Reeglid.

 3. Otsige ümbersuunamisreegleid, mis võivad saatja sõnumi mõnele muule meiliaadressile edasi saata. Näide kuvatakse allpool.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud Exchange’i halduskeskuse ala „Meilivoog“ leht Reeglid. Aet Sepa meilisõnumite ümbersuunamise reegli ruut on märgitud.
 4. Värskendage, lülitage välja või kustutage kõik reeglid, mis võivad probleemi põhjustada.

Ettevaatust!: Meilisõnumite marsruutimise topoloogiad ja sätted võivad eriti hübriidkonfiguratsioonide puhul olla üpris keerukad. Isegi kui aktsepteeritud domeeni sätte muutmine lahendab tagastusteate probleemi, ei pruugi see olla teie jaoks parim lahendus. Mõnel juhul võib see põhjustada muid ootamatuid tõrkeid. Vaadake üle teema Aktsepteeritud domeenide haldamine Exchange Online’is ja olge jätkates ettevaatlik.

Kui olete häälestanud hübriidkonfiguratsiooni (mõned postkastid asuvad pilvteenuses ja mõned kohapeal) ja teie domeeni aktsepteeritud domeen on määratletud kui „Autoriteetne“, otsib Office 365 adressaati ainult teie pilvkataloogist. Kui adressaat on kohapealne ja teda pole lisatud teie pilvkataloogi (käsitsi või kataloogisünkroonimise abil), otsing nurjub ja seetõttu võib meilisõnumi saatja saada tagastusteate. Kui aktsepteeritud domeen on määratletud kui „Sisemine vahedomeen“, otsib Office 365 esmalt pilvkataloogist. Kui pilvkataloogis adressaati pole, marsruudib Office 365 meilisõnumi teie kohapealsetesse meiliserveritesse (eeldusel, et olete selle toimingu jaoks nõutava meilivookonnektori õigesti häälestanud).

Hoiatus.: Kui määratlete aktsepteeritud domeeni kui „Sisemine vahedomeen“, peate häälestama kohapealse keskkonnaga ühenduva Office 365 meilivookonnektori. Kui seda ei tehta, katkeb meilivoog teie kohapealsetesse postkastidesse.

Kui teie asutuses kasutatakse hübriidkonfiguratsiooni ja selle keskkonnas on häälestatud meilisõnumeid kohapealsesse keskkonda marsruutiv Office 365 meilivookonnektor ning te leiate, et teie domeeni jaoks on õige säte „Sisemine vahedomeen“, määratlege aktsepteeritud domeen väärtuse „Autoriteetne“ asemel väärtusega „Sisemine vahedomeen“. Selleks tehke järgmist.

Aktsepteeritud domeeni väärtuse „Autoriteetne“ muutmine väärtuseks „Sisemine edastus“   

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Meilivoog > Aktsepteeritud domeenid ja seejärel valige adressaadi domeen.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud Exchange’i halduskeskuse leht Aktsepteeritud domeenid. Kuvatud on teave nime, aktsepteeritud domeeni ja domeenitüübi kohta.
 2. Topeltklõpsake domeeninime.

 3. Määratlege dialoogiboksis Aktsepteeritud domeen domeen kui Sisemine vahedomeen ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud dialoogiboks Aktsepteeritud domeen, kus on määratud aktsepteeritud domeeni jaoks valitud suvand Sisemine edastus.

Kui teie asutuses kasutatakse hübriidkonfiguratsiooni ja adressaat on kohapealne, on võimalik, et adressaadi kohapealne meiliaadress on teenusekomplektiga Office 365 vigaselt sünkroonitud. Kataloogide käsitsi sünkroonimiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse serverisse, milles töötavad kohapealsed kataloogisünkroonimisriistad.

 2. Alustage Windows PowerShelli seanssi.

 3. Avage C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync.

 4. Käivitage Directory Synchronization Configuration Shelli alustamiseks käsk DirSyncConfigShell.psc1.

 5. Käivitage käsk Start-OnlineCoexistenceSync.

Kui sünkroonimine on lõpule viidud, korrake juhiseid teemas Veendumine, et adressaat on olemas ja et talle on määratud aktiivne litsents, et kontrollida adressaadi olemasolu teenusekomplektis Office 365.

Kui teil on kohandatud domeen (nt contoso.onmicrosoft.com-i asemel contoso.com), on võimalik, et teie domeeni MX-kirje on vigaselt konfigureeritud.

 1. Valige Office 365 halduskeskuses Sätted > Domeenid ja seejärel valige adressaadi domeen.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud Office 365 halduskeskus, kus on valitud suvand Domeenid. Domeeninimed on lehel kuvatud koos domeeni lisamise või ostmise suvanditega.
 2. Valige hüpikpaanil Nõutavad DNS-i sätted valik Kontrolli DNS-i.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud leht Nõutavad DNS-i sätted ja kus on fookuses nupp Kontrolli DNS-i.
 3. Veenduge, et adressaadi domeeni jaoks on konfigureeritud ainult üks MX-kirje. Microsoft ei toeta teenusekomplektis Office 365 registreeritud domeeni puhul mitut MX-kirjet.

 4. Kui Office 365 tuvastab Exchange Online’i DNS-i kirje sätetes mõne probleemi, tehke selle parandamiseks soovitatud toimingud. Teil võidakse paluda teha muudatused Office 365 halduskeskuse kaudu. Muul juhul peate värskendama MX-kirje oma DNS-majutusteenuse pakkuja portaalis. Lisateavet leiate teemast DNS-i kirjete loomine Office 365 jaoks mis tahes DNS-hostiteenuse pakkuja lehel.

  Märkus.: Enamasti peaks teie domeeni MX-kirje osutama täielikult nõuetele vastavale Office 365 domeeninimele: <teie domeen>.mail.protection.outlook.com. DNS-i kirjete värskendused levivad Internetis tavaliselt mõne tunni jooksul, ent aega võib minna ka kuni 72 tundi.

Lisateave

Office 365 meilisõnumite kättetoimetamatuse aruanded

Sõnumite valetagastus ja EOP

Postkasti jaoks meilisõnumite edasisaatmise konfigureerimine

Kataloogisünkroonimine on teenusekomplektis Office 365 lihtne

DNS-i kirjete loomine Office 365 jaoks mis tahes DNS-hostiteenuse pakkuja lehel

Tüssamise tõkestamiseks SPF-kirjete häälestamine teenusekomplektis Office 365.

Kas vajate endiselt abi seoses tagastusteatega 5.1.10?

Teabe otsimine Office 365 kogukonnafoorumitest Administraatorid Logige sisse ja looge hooldustaotlus Administraatorid Toele helistamine
Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×