Marsruutimine rakendusega ExpressRoute for Office 365

Et õigesti mõista Azure ExpressRoute‘iga teenusekomplekti Office 365 marsruutimise liiklust, on teil vaja kindlat arusaama ExpressRoute‘i marsruutimisnõuete ja ExpressRoute‘i kanalite ja marsruutimisdomeenide põhialustest. Need on ExpressRoute‘i kasutamise põhialused, mida Office 365 kliendid saavad kasutada.

Mõned peamised aspektid, mida ülalmainitud artiklitest peaksite mõistma, on järgmised.

 • ExpressRoute'i kanalid pole vastendatud kindla füüsilise taristuga, vaid on Microsofti ja võrdsidumise pakkuja poolt teie nimel üksikust võrdsidumiskohast loodud loogiline ühendus.

 • ExpressRoute‘i kanal ja kliendi parool (s-key) vastendatakse 1:1.

 • Iga kanal saab toetada kuni 3 iseseisvat võrdsidumissuhet (Azure‘i avalik võrdsidumisteenus, Azure‘i privaatne võrdsidumisteenus ja Microsofti võrdsidumisteenus). Office 365 jaoks on nõutav Microsofti võrdsidumisteenus.

 • Igal kanalil on fikseeritud läbilaskevõime, mida kasutavad ühiselt kõik võrdsidumissuhted.

 • Peab olema valideeritud, et mis tahes avalikud IPv4-aadressid ja avalikud AS-numbrid, mida kasutatakse ExpressRoute‘i kanali jaoks, kuuluvad teile või on üksnes teile aadressivahemiku omaniku poolt määratud.

 • Virtuaalsed ExpressRoute‘i kanalid on globaalselt koondatud ning jälgivad standard BGP marsruutimistavasid. Seetõttu soovitame teie teenusepakkujale aktiivses/aktiivses (active/active) konfiguratsioonis iga väljumiskoha kohta kaht füüsilist kanalit.

Toetatud teenuste, maksumuse ja konfiguratsiooni üksikasjade kohta leiate lisateavet KKK lehelt (inglise keeles). Microsofti võrdsidumisteenuse tugiteenuseid pakkuvate ühenduste pakkujate loendi kohta leiate teavet artiklist ExpressRoute‘i asukohad (inglise keeles). Lisaks oleme põhimõtete paremini selgitamiseks loonud 10-osalise Azure ExpressRoute for Office 365-e koolituse (inglise keeles) saidil Channel 9.

Office 365 eesserveritele on juurdepääs nii Internetis kui ka ExpressRoute‘is. Kui mõlemad on saadaval, eelistavad need serverid marsruutida ExpressRoute‘i kanalite kaudu. Kui teie võrgu liiklus eelistab marsruutida teie Interneti-kanalite kaudu, võib tekkida seetõttu marsruutimise asümmeetria. Asümmeetrilised marsruudid on probleem, kuna seadmed, mis teostavad olekupõhiseid paketi kontrollimisi, võivad blokeerida liikluse, mis järgib teist teed kui väljaminevad paketid.

Olenemata sellest, kas loote ühenduse teenusekomplektiga Office 365 Interneti või ExpressRoute‘i kaudu, peab aadress olema avalikult marsruuditav aadress. Paljud kliendid on võrdseotud otse Microsoftiga. Isiklike aadressidega, kus on klientide vaheline dubleerimine on võimalik, ei ole see teostatav.

Järgmisena on välja toodud stsenaariumid, kus alustatakse teenusekomplektist Office 365 sidet teie kohapealse võrguga. Võrgustruktuuri lihtsustamiseks soovitame marsruutida need Interneti tee kaudu.

Et Microsoft saaks nendeks kahesuunalisteks liiklusvoogudeks marsruutida tagasi teie võrku, peavad BGP marsruudid teie kohapealsesse seadmesse olema Microsoftiga ühiskasutuses.

Kui konfigureerite võrdsidumissuhet kasutades Microsofti võrdsidumise marsruutimisdomeeni ja juurdepääs kinnitatakse, näete kõiki ExpressRoute‘i kaudu saadavaid PaaS ja SaaS teenuseid. ExpressRoute‘i jaoks mõeldud Office 365 teenuseid saab hallata BGP kogukondade või marsruudifiltritega.

Muud rakendused (nt Office 365 videoportaal) on Office 365 rakendused. Kuid Office 365 videoportaal koosneb kolmest erinevast komponendist – portaalist, voogesituse teenusest ja sisuedastusvõrgust. Portaal toimib SharePoint Online‘is, voogesituse teenus teenuses Azure Media Services ja sisuedastusvõrk Azure CDN-is. Järgmises tabelis kirjeldatakse neid komponente.

Komponent

Aluseks olev rakendus

Sisaldub SharePoint Online'i BGP kogukonnas?

Kasutus

Office 365 videoportaal

SharePoint Online

Jah

Konfigureerimine, üleslaadimine

Office 365 videoportaali voogesituse teenus

Azure Media Services

Ei

Voogesitusteenus, kasutatakse juhul, kui video pole CDN-i kaudu saadaval

Office 365 videoportaali sisuedastusvõrk

Azure CDN

Ei

Esmane video allalaadimise/voogesituse allikas. Lisateave Office 365 videovõrgunduse kohta.

Kõik Office 365 funktsioonid, mis on Microsofti võrdsidumisteenuse kasutamisel saadaval, on loetletud rakenduse tüübi ja FQDN-i järgi artiklis Office 365 URL-id ja IP-aadresside vahemikud. FQDN-ide kasutamise põhjus tabelites on lubada klientidel hallata liiklust PAC-failide või muude puhverserveri konfiguratsioonide abil. Vaadake meie juhendit näidis PAC-failide Office 365 lõpp-punktide haldamise kohta.

Teatud olukordades oleme kasutanud metamärgiga domeeni, kus üht või mitut alam-FQDN-i kuulutatakse teistmoodi kui kõrgema tasema metamärgiga domeeni. See juhtub tavaliselt siis, kui metamärk esindab pikka serverite loendit, mida kõiki kuulutatakse ExpressRoute‘i ja Internetti, samal ajal kui väikest sihtkohtade alamhulka kuulutatakse ainult Internetti, või vastupidi. Erinevuste mõistmiseks vaadake allolevat tabelit.

Selles tabelis kuvatakse metamärgiga FQDN-id, mida kuulutatakse nii Internetti kui ka Azure ExpressRoute'i, kõrval veerus on alam-FQDN-id, mida kuulutatakse ainult Internetti.

Metamärgiga domeen, mida kuulutatakse ExpressRoute'i ja Interneti kanalitesse

Alam-FQDN, mida kuulutatakse ainult Interneti kanalitesse

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

nexusRules.officeapps.live.com

nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Tavaliselt peaksid PAC-failid saatma ExpressRoute‘i kuulutatud lõpp-punktide võrgupäringud otse kanalisse ja kõik muud võrgutaotlused teie puhverserverisse. Kui konfigureerite sellise PAC-faili, koostage oma PAC-fail järgmises järjestuses.

 1. Kaasake oma PAC-failile ülaltoodud tabeli 2. veerus toodud alam-FQDN-id, saates liikluse oma puhverserveri poole. Oleme oma artiklis ExpressRoute for Office 365 ühenduvuse haldamine koostanud teile kasutamiseks näidis PAC-faili.

 2. Kaasake kõik selle artikli esimeses peatükis märgitud FQDN-id, mis kuulutatakse ExpressRoute‘i, saates liikluse otse oma ExpressRoute‘i kanalisse.

 3. Kaasake mis tahes muud nende kahe kirje all olevad võrgu lõpp-punktid või reeglid, suunates liikluse oma puhverserveri poole.

Selles tabelis kuvatakse metamärgi domeenid, mida kuulutatakse ainult Interneti kanalitesse, kõrval on toodud alam-FQDN-id, mida kuulutatakse Azure ExpressRoute‘i ja Interneti kanalitesse. Ülaltoodud PAC-faili jaoks on alloleva tabeli 2. veerus FQDN-id loetletud kui oleks need kuulutatud viidatud lingil ExpressRoute‘i, mis tähendab, et need kaasatakse failis teise rühma kirjetesse.

Metamärgiga domeen, mida kuulutatakse ainult Interneti kanalitesse

Alam-FQDN, mida kuulutatakse ExpressRoute'i ja Interneti kanalitesse

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

outlook.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

autodiscover-<tenant>.outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Valitud Office 365 rakenduse marsruutimiseks peate määrama mitmed võtmetegurid.

 1. Kui suur läbilaskevõime on rakenduse jaoks vajalik. Kõige usaldusväärsem viis ettevõttes selle kindlaks tegemiseks on võtta näiteks oma praegune kasutus.

 2. Milliseid väljastuskohti soovite, et võrguliiklus jätaks teie võrguvormile. Peaksite minimeerima teenusekomplektiga Office 365 ühenduvuse võrgu latentsusaega, kuna see mõjutab jõudlust. Kuna Skype'i ärirakendus kasutab reaalajas telefoni- ja videokõnesid, mõjub see võrgu latentsusajale eriti halvasti.

 3. Kui soovite, et kõik või osa teie võrgukohtadest kasutaks ExpressRoute'i.

 4. Milliseid asukohti teie valitud võrguteenusepakkuja pakub ExpressRoute‘i kaudu.

Kui olete neile küsimustele leidnud vastused, saate ette valmistada ExpressRoute‘i kanali, mis on vastava läbilaskevõime ja asukohaga. Võrgu plaanimisel abi saamiseks lugege artiklit Võrgu plaanimine ja jõudluse häälestamine teenusekomplektis Office 365 ja juhtumianalüüsi sellest, kuidas Microsoft tegeleb võrgujõudluse planeerimisega (inglise keeles).

1. näide. Üks geograafiline asukoht

Selle näite stsenaarium on väljamõeldud firmast Trey Research, millel on üks geograafiline asukoht.

Trey Researchi töötajad võivad Internetis teenuste ja veebisaitidega ühenduse luua ainult turbeosakonna konkreetse loa alusel väljamineva liikluse puhverseadmete paaris, mis asub ettevõtte võrgu ja nende ISP vahel.

Trey Research plaanib kasutada teenust Azure ExpressRoute for Office 365 ja tõdeb, et teatud osa liiklust (nt sisuedastusvõrkudele määratud liiklust) ei saa teenuse ExpressRoute for Office 365 ühenduse kaudu marsruutida. Kuna kogu liiklus on puhverseadmetesse marsruuditud vaikimisi, töötavad need päringud endiselt nii nagu varem. Kui Trey Research on määranud, et nad vastavad Azure ExpressRoute’i marsruutimise nõuetele, hakkavad nad ühendust looma, marsruutimist konfigureerima ja uut ExpressRoute’i kanalit virtuaalvõrguga liitma. Kui Azure ExpressRoute’i peamine konfiguratsioon on paika pandud, kasutab Trey Research meie 2. avaldatud PAC-faili, et marsruutida kliendikohaste andmetega liiklus otse ExpressRoute for Office 365 ühenduste kaudu.

Nagu järgmisel skeemil on näidatud, vastab Trey Research nõuetele, et marsruutida Office 365 liiklust Interneti kaudu ja osa liiklust ExpressRoute‘i kaudu, kasutades marsruutimise ja väljamineva puhverserveri konfiguratsiooni muudatuste kombinatsiooni.

 1. Azure ExpressRoute for Office 365 liikluse marsruutimiseks eraldiseisva Interneti-väljumispunkti kaudu kasutatakse meie avaldatud 2. PAC-faili.

 2. Klientarvutid konfigureeritakse vaikemarsruudiga Trey Researchi puhverseadmete suunas.

Selles näidisstsenaariumis kasutab Trey Reasearch väljamineva liikluse puhverseadet. Sarnaselt võivad teenust Azure ExpressRoute for Office 365 mittekasutavad kliendid kasutada seda liikluse marsruutimise meetodit, mis põhineb tuntud suuremahuliste lõpp-punktide jaoks määratud liikluse kontrollimise kulul.

Järgmised on Exchange Online’i, SharePoint Online’i ja Skype‘i ärirakenduse veebiväljaande suurima mahuga FQDN-id.

ExpressRoute'i kliendi servavõrk
 • outlook.office365.com, outlook.office.com

 • <tenant-name>.sharepoint.com, <tenant-name>-my.sharepoint.com, <tenant-name>-<app>.sharepoint.com

 • *.Lync.com ja IP-vahemikud mitte TCP liikluse jaoks

 • *broadcast.officeapps.live.com, *excel.officeapps.live.com, *onenote.officeapps.live.com, *powerpoint.officeapps.live.com, *view.officeapps.live.com, *visio.officeapps.live.com, *word-edit.officeapps.live.com, *word-view.officeapps.live.com, office.live.com

Lisateave Windows 8 puhverserveri sätete juurutamise ja haldamise kohta ja selle kohta, kuidas tagada, et puhverserver ei pidurdaks teenusekomplekti Office 365.

Ühe ExpressRoute‘i kanaliga ei ole Trey Research suure kättesaadavusega. Kui Trey ExpressRoute‘i ühenduvust teenindavate seadmete liiasus paarides peaks toimuma tõrge, ei ole täiendavaid ExpressRoute‘i kanaleid, millele rikke korral ümber lülituda. See paneb Trey Researchi raskesse olukorda, kuna tõrkesiire internetti nõuab käsitsi taaskonfigureerimist ja ka mõnel juhul uusi IP-aadresse. Kui Trey soovib kättesaadavust suurendada, on lihtsaim lahendus lisada iga asukoha jaoks täiendavaid ExpressRoute‘i kanaleid ja konfigureerida kanalid aktiivsel/aktiivsel (active/active) viisil.

Viimane stsenaarium, Office 365 liikluse marsruutimine läbi ExpressRoute‘i, on aluseks veelgi keerukamale marsruutimise arhitektuurile. Olenemata asukohtade arvust, maailmajagude arvust, kus kaks asukohta asuvad ning ExpressRoute‘i kanalite arvust jne, on vajalik võimalus marsruutida teatud liiklus Interneti ja teatud liiklus ExpressRoute‘i kaudu.

Täiendavad küsimused, millele peavad vastama mitmes geograafilises asukohas asuvad mitme asukohaga kliendid, on järgmised.

 1. Kas teil on vaja ExpressRoute‘i kanalit igas asukohas? Kui kasutate Skype'i ärirakenduse veebiväljaannet või ei soovi mõjutada SharePoint Online‘i või Exchange Online‘i latentsustundlikkust, on soovitatav igas asukohas kasutada aktiivset/aktiivset (active/active) ExpressRoute‘i kanalite liiasus paari. Vaadake üksikasju Skype‘i ärirakenduse meediumikvaliteedi ja võrguühenduse juhendist.

 2. Kui teatud piirkonnas pole ExpressRoute‘i kanal saadaval, siis kuidas peaks teenusekomplekti Office 365 suunatud liiklus olema marsruuditud?

 3. Millist liikluse konsolideerimise viisi tuleks eelistada paljude väikeste asukohtadega võrkude korral?

Kõik need on väljakutsed, mis nõuavad oma võrgu kui ka saadaolevate Microsofti võimaluste hindamist.

Murekoht

Võrgukomponendid, mida hinnata

Kanalid mitmes kohas

Soovitame vähemalt kaht kanalit, mis on konfigureeritud aktiivsel/aktiivsel (active/active) viisil. 

Tuleb võrrelda maksumuse, latentsuse ja läbilaskevõime vajadusi.

Kasutage mitmete kanalitega marsruutimise haldamiseks BGP marsruudi kulu, PAC-faile ja NAT-i.

Ilma ExpressRoute‘i kanalita asukohtadest marsruutimine

Soovitame kasutada teenusekomplektile Office 365 päringu esitanud isikule võimalikult lähedal asuvat väljumispunkti ja DNS-lahendust.

DNS-edasisaatmislahendust saab kasutada selleks, et kaugtöökontorid saaksid leida sobiva lõpp-punkti.

Kaugtöökontori klientidel peab olema saadaval marsruut, mis annab juurdepääsu ExpressRoute‘i kanalile.

Konsolideerimine väikeses kontoris

Hoolikalt tuleks võrrelda saadaolevat läbilaskevõimet ja andmekasutust.

Märkus.: Kui marsruut on olenemata füüsilisest asukohast saadaval, eelistab Microsoft Interneti asemel ExpressRoute‘i kaudu marsruutimist.

Kõigi nende murekohtadega tuleb iga võrgu puhul eraldi arvestada. Allpool on näide.

2. näide. Mitme geograafilise asukohaga asukohad

Selle näite stsenaarium on väljamõeldud firmast Humongous Insurance, millel on mitu geograafilist asukohta.

Humongous Insurance’i kontorid asuvad maailma eri paikades. Nad soovivad juurutada teenust Azure ExpressRoute for Office 365, et hoida suurem osa Office 365 liiklusest otsevõrguühendustes. Humongous Insurance'il on kontoreid ka kahes maailmajaos. Kaugtöökontoris, kus ExpressRoute ei ole teostatav, peavad töötajad ExpressRoute‘i ühenduse kasutamiseks marsruutima tagasi ühte või mitmesse esmasesse asutusse.

Peamine põhimõte on saada teenusekomplektile Office 365 suunatud liiklus võimalikult kiiresti Microsofti andmekeskusesse. Selles näites peab Humongous Insurance otsustama, kas nende kaugtöökontorid peaksid marsruutima Interneti kaudu, et jõuda mis tahes ühenduse kaudu võimalikult kiiresti Microsofti andmekeskusesse, või peaksid kaugkontorid marsruutima sisevõrgu kaudu, et jõuda võimalikult kiiresti Microsofti andmekeskusesse ExpressRoute‘i ühenduse kaudu.

Microsofti andmekeskuste, võrkude ja rakenduse arhitektuur on mõeldud globaalselt hajutatud side võimalikult tõhusaks kohaletoimetamiseks. See on üks maailma suurimaid võrke. Teenusekomplekti Office 365 suunatud päringud, mis püsivad vajatust kauem kliendi võrkudes, ei saa seda arhitektuuri kasutada.

Humongous Insurance‘i olukorras peaksid nad jätkama olenevalt rakendustest, mida nad kavatsevad Expressroute‘i kaudu kasutada. Näiteks kui nad on Skype‘i ärirakenduse veebiväljaande klient või kavatsevad kasutada välise Skype‘i ärirakenduse veebiväljaande koosolekutega ühenduvuse saavutamiseks ExpressRoute‘i, soovitab Skype‘i ärirakenduse veebiväljaande meediumikvaliteedi ja võrguühenduse juhend valmistada ette kolmanda asukoha jaoks täiendav ExpressRoute‘i kanal. See võib võrgunduse seisukohast olla kallim, kuid ühest maailmajaost teise tehtavad marsruutimispäringud võivad enne Microsofti andmekeskusesse jõudmist põhjustada Skype‘i ärirakenduse veebiväljaande koosolekutel ja suhtlusel kehva või kasutuskõlbmatut ühendust.

Kui Humongous Insurance ei kasuta Skype‘i ärirakenduse veebiväljaannet või ei plaani seda teha, on teenusekomplekti Office 365 suunatud võrguliikluse ExpressRoute‘iga tagasi teisele maailmajaole marsruutimine teostatav, kuid võib põhjustada ebavajalikku latentsust või TCP-ülekoormust. Mõlemal juhul on soovitatav marsruutida Internetti suunatud liiklus kohalikul saidil Internetti, et kasutada sisuedastusvõrke, millele Office 365 tugineb.

ExpressRoute'i multi-geograafia

Kui Humongous Insurance hakkab mitme geograafilise asukohaga strateegiat kavandama, tuleks arutada mitmeid kanali suuruse, kanalite arvu, rikkeümberlülituse jpm teemadega seotud küsimusi.

Kui ExpressRoute asub ühes asukohas ning mitmed piirkonnad püüavad kanalit kasutada, soovib Humongous Insurance olla kindel, et kaugtöökontorist teenusekomplektiga Office 365 loodavad ühendused saadetakse Office 365 andmekeskusesse, mis asub peakontorile kõige lähemal, ning võetakse vastu peakontori asukohas. Selleks rakendab Humongous Insurance edasi-tagasi liikumiste ja DNS-otsingute vähendamiseks DNS-edasisaatmislahenduse, et luua korralik ühendus Office 365 keskkonnaga, mis asub peakontori Interneti-väljumispunktile kõige lähemal. See hoiab ära kliendi kohaliku eesserveriga lahendamise ja tagab selle, et eesserver, millega isik ühenduse loob, on peakontori lähedal, kus Humongous Insurance on Microsoftiga võrdsidumises. Lugege ka teemat Tingimusliku edastusserveri määramine domeeninimele (inglise keeles).

Selles stsenaariumis lahendaks liiklus kaugtöökontorist Office 365 eesserveri taristu Põhja-Ameerikas ja kasutaks vastavalt Office 365 rakenduste arhitektuurile teenusekomplekti Office 365 tagaserveritega ühendamiseks. Näiteks lõpetaks Exchange Online ühenduse Põhja-Ameerikas ja need eesserverid looks ühenduse tagaserveri meiliserveritega seal, kus iganes rentnik asub. Kõik teenused on laialt levinud teenused, mis hõlmavad üksik- ja suvaedastus sihtkohti.

Kui Humongousil on mitmes maailmajaos suuri kontoreid, soovitatakse piirkonna peale minimaalselt kaht aktiivset/aktiivset (active/active) kanalit, et vähendada tundlike rakenduste (nt Skype‘i ärirakenduse veebiväljaanne) latentsust. Kui kõik kontorid on ühel mandril või ei tehta reaalajas koostööd, on koondatud või hajutatud väljumispunkt kliendi enda otsus. Kui saadaval on mitu kanalit, tagab BGP-marsruutimine selle, et rikkeümberlülitus oleks kõigis kanalites saadaval.

Lisateave näidis marsruutimise konfiguratsioonide ja NAT-konfiguratsioonide kohta saidil https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Valikulist marsruutimist ExpressRoute‘iga võib vaja minna mitmetel põhjustel (nt testimiseks, ExpressRoute‘i väljaandmiseks kasutajate rühmale). On mitmesuguseid tööriistu, mida kliendid saavad Office 365 võrguliikluse ExpressRoute‘i kaudu valikuliseks marsruutimiseks kasutada.

 1. Marsruudi filtreerimine/jagamine – võimaldab BGP-marsruute ühendada teenusekomplektiga Office 365 ExpressRoute‘i kaudu teie alamvõrkude või ruuterite alamhulgale. See marsruudib valikuliselt kliendi võrgusegmendi või füüsilise kontori asukoha järgi. See on tavapärane järkjärgulise ExpressRoute for Office 365 väljaandmise puhul ja on konfigureeritud teie BGP-seadmetes.

 2. PAC-failid/URL-id – teenusekomplektile Office 365 suunatud võrguliikluse suunamine kindlatele FQDN-idele, et marsruutida kindlal teel. See marsruudib valikukuliselt klientarvuti järgi, nagu määratud PAC-faili juurutamises.

 3. Marsruudi filtreeriminemarsruudi filtrid võimaldavad tarbida osasid toetatud teenuseid Microsofti võrdsidumise kaudu.

 4. BGP kogukonnad – filtreerimine BGP kogukonna siltide alusel võimaldab kliendil otsustada, millised Office 365 rakendused läbivad ExpressRoute‘i ja millised Internetti.

Selle lühikese lingi kaudu saate siia alati tagasi tulla: https://aka.ms/erorouting

Seotud teemad

Office 365 võrguühendused
Azure ExpressRoute for Office 365
ExpressRoute for Office 365 ühenduvuse haldamine
Võrgu planeerimine teenusega ExpressRoute for Office 365 (inglise keeles)
ExpressRoute for Office 365 rakendamine (inglise keeles)
Meediumikvaliteet ja võrguühenduste jõudlus Skype‘i ärirakenduse veebiväljaandes (inglise keeles)
Võrgu optimeerimine Skype‘i ärirakenduse veebiväljaande jaoks (inglise keeles)
ExpressRoute ja QoS Skype‘ ärirakenduse veebiväljaandes (inglise keeles)
Kõnevoog ExpressRoute‘i kasutamisel (inglise keeles)
BGP-väärtuste kasutamine teenuse ExpressRoute for Office 365 korral
Office 365 jõudluse suurendamine võrdlusandmete ja jõudlusajaloo abil
Jõudluse tõrkeotsingu plaan Office 365 jaoks
Office 365 URL-id ja IP-aadresside vahemikud
Võrgu plaanimine ja jõudluse häälestamine teenusekomplektis Office 365

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×