Malli „Minu rahavoog“ kasutamine rakenduses Excel 2016

Excel 2016 võimaldab teil analüüsida paljudest erinevatest allikatest pärinevaid andmeid, olgu teie eesmärk siis milline tahes. Sellest artiklist saate teada, kuidas kasutada Excel 2016 sisemalli Minu rahavoog selleks, et hallata sissetulekute ja kulutustega seotud andmeid.

Malli „Minu rahavoog“ kasutamine

Mall Minu rahavoog on lihtne näide sellest, kuidas Excel 2016 aitab teil andmeid analüüsida, modelleerida ning huvipakkuvalt esitada. Lisaks sellele, et see mall aitab teil Excel 2016 andmeanalüüsi võimalustega tuttavaks saada, demonstreerib see ka üldisemas plaanis, kuidas Exceli sisemallid andmete analüüsimist hõlbustavad.

Sellest artiklist saate teada, kuidas teha Excel 2016 abil järgmist:

 1. Excelisse sisseehitatud modelleerimisvõimaluste abil andmeid modelleerida;

 2. võtta kasutusele osa Exceli ajateabe funktsioone;

 3. saada teavet selle kohta, kuidas mall „Minu rahavoog“ loodi: selle jaoks kasutatakse võimsaid arvutusi (nn mõõte), mida saate ka oma töövihikutes kasutada.

Malli „Minu rahavoog“ avamine

Malli „Minu rahavoog“ avamiseks valige Uus > Ärianalüüsifunktsioonide tutvustus.

Mall Minu rahavoog

Kui te ei näe malli, tippige otsinguväljale ärianalüüsifunktsioonide tutvustus ja valige otsingu käivitamiseks luubinupp (või vajutage sisestusklahvi (Enter)). Kuvatakse mall „Minu rahavoog“.

Pärast malli avamist näete töövihikus lehesakki Algus. Alustamiseks valige nupp Hakkame pihta.

Minu rahavoog – alustamine

Töövihikus valitakse sakk „Minu rahavoog“, kus on kuvatud valitud aasta rahavoogude aruanne. Rahavoogude diagrammil kuvatakse praeguse ja eelmise aasta rahavoogude võrdlus (aasta saab valida töövihiku parempoolses ülanurgas asuvate nuppudega). Seda käsitletakse ajateabe arvutusena. Töölehe parempoolses ülanurgas asuvate nuppude abil saate valida ka mõne muu aasta. Nagu näete, võtab lintdiagramm mõne muu aasta valimisel uue kuju.

Malli Minu rahavoog aastatükeldi

Oma rahavoogude andmete sisestamine

Mallis sisalduvaid näidisandmeid on põnev vaadata, kuid oma andmeid analüüsida on veel hulga huvitavam. Oma numbrite sisestamiseks – olgu need siis päris andmed või lihtsalt suvalised arvud malli katsetamiseks ja selle tööpõhimõtetega tutvumiseks – valige lehesakk Näidisandmed. Pöörake tähelepanu tabelist paremal asuvatele juhistele: lõigus PROOVIGE JÄRELE on toodud juhtnöörid ja nupp, mille klõpsamisel saate ise oma näidisandmed sisestada.

Näidisandmete sisestamine

Pärast nupu Lisa uus näidisrida valimist tõstetakse mallil esile tabeli alla lisatud uus rida. Tabeli neli veergu täidetakse järgmiste andmetega.

 • Tehingu tüüp – selle esimese veeru väärtus on kas Tulud või Kulud. Ainult nende kahe kategooria kasutamise korral saab töölehe „Minu rahavoog“ diagramm tulusid ja kulusid järjepidevalt võrrelda. Käesolevas näites on tegemist boonusega, mille tüüp on Tulud.

 • Kuupäev – see on tehingu kuupäev. Mall lisab automaatselt kuupäeva 01.04.2015, kuid kuupäeva saate alati ise muuta. Lehel „Minu rahavoog“ kuvataval diagrammil rühmitatakse tulud ja kulud kuude ja aastate lõikes selles veerus asuva väärtuse põhjal.

 • Kategooria – selle veeru abil saate oma tulud ja kulud liigitada. Terve hulk kategooriaid on juba kaasatud ja te saate nende seast sobiva valida. Samuti saate ise luua uue kategooria (näiteks juhul, kui teile makstakse sageli preemiat või muid boonuseid, mis on alati tore). Kuna tulusid ja kulusid saate vaadata ka kategooriate lõikes, aitab kategooriateabe järjepidev lisamine tagada, et ka edaspidised analüüsid kulgevad sujuvalt.

 • Summa – see on tulude või kulude summa. Sellesse veergu tuleb sisestada positiivne arv (mitte näiteks kulude korral negatiivne arv), kuna andmemudeliga seostatud arvutused oskavad tulusid ja kulusid õigesti käidelda ning kasutavad selles veerus toodud positiivseid arve.

Näidisandmete sisestamine malli Minu rahavoog

Kui andmed on sisestatud ning siirdume tagasi diagrammile, kus valime nupu „Värskenda kohe“ (see värskendab andmemudeli), näeme muudatusi juba rahavoogude diagrammil kajastatuna. Pärast lõigus PROOVIGE JÄRELE toodud juhiste põhjal 1500 € lisamist läks aprilli tulp, mis seni oli eelmise aastaga võrreldes 38,94% võrra väiksem, eelmise aastaga võrreldes kohe 68,48% võrra suuremaks.

Uued andmemuudatused aprilli rahavoos

Exceli andmemudeli kasutamine

Uute näidisandmete sisestamisega töövihikusse „Minu rahavoog“ oletegi juba Exceli andmemudeliga töötanud. Andmemudel on üksteisega struktureeritud ehk normitud viisil seostuvate andmeelementide kogum. Andmemudelis „Minu rahavoog“ on hulk andmeelemente (rahavoogude kirjed), mis on üksteisega seotud nelja struktureeritud ehk standardkategooria kaudu (Tehingu tüüp, Andmed, Kategooria, Summa).

Andmemudelid võivad olla lihtsad, nagu see malli „Minu rahavoog“ andmemudel, või keerulised (nt andmebaas või andmebaaside kogum, mis on korraldatud selliselt, et andmebaasid oleksid üksteisega teatud kindlatel viisidel seotud). Andmemudelid ei pea olema püsivad ja nende loomine pole pelgalt andmebaasitehnikute pärusmaa. Andmemudeleid saab Excelis erinevate andmeallikate põhjal jooksvalt luua – täpselt nii, nagu teie andmeanalüüside jaoks vaja.

Andmemudeli analüüsimiseks võite vaadata ka teatud osa andmetest mõnel kindlal viisil – diagrammidena või muude visualiseeringute abil. Näiteks võib teil tekkida soov analüüsida üksnes rahavoogude väljaminekute ehk kulude osa ja seda ainult kalendriaasta 2015 raames. Sel juhul vaatate (analüüsite) oma järelduste tegemiseks andmemudeli ühte kindlat alamhulka, mis vastab teie kriteeriumidele. Sarnaselt andmemudelitega võivad visualiseeringud ja andmeanalüüsid olla nii lihtsad (nt diagramm, mis näitab, kui palju raha kulus 2015. aastal Internetile) kui ka keerukad.

Andmeanalüüsi lisandmoodulite lubamine

Excel 2016 sisaldab võimast andmete modelleerimise funktsiooni nimega Power Pivot. Power Pivoti ja muude andmeanalüüsi lisandmoodulite lubamiseks valige kõigepealt Fail > Suvandid. Kuvatakse aken Exceli suvandid. Valige vasakpaanil kategooria Täpsemalt ja liikuge siis kerides jaotisse Andmed, mis asub kerimisakna allosas. Jaotise Andmed lõpus on märkeruut Luba andmeanalüüsi lisandmoodulid: Power Pivot, Power View ja Power Map.

Aken Exceli suvandid

Märkige see ruut ja valige siis nupp OK.

Kui andmeanalüüsi lisandmoodulid on lubatud, kuvatakse menüü Andmed jaotises Andmeriistad nupp Halda andmemudelit. Nupu Halda andmemudelit valimisel kuvatakse Power Pivoti andmete modelleerimise aken.

Lindi menüü Andmed nupp Halda andmemudelit

Excel 2016 ajateabe kasutamine koos mõõtudega

Mall „Minu rahavoog“ kasutab mitut Excel 2016 ajateabevõimalust (nt artiklis eespool kirjeldatud mitme aasta võrdlust). Need ajateabevõimalused viidi sisse malli andmemudelis loodud mõõtudena. Mõõtude vaatamiseks valige menüüs Andmed nupp Halda andmemudelit. Kuvatakse aken Power Pivot. Esimese mõõdu nimi on Rahavood kokku.

Power Pivoti mõõdud

Mallis „Minu rahavoog“ võrdleb aastate lõikes arvutamine jooksva aasta rahavoogusid (valemis on seda nimetatud CYC-ks) eelmise aasta rahavoogudega (PYC). Aastate omavahelise võrdluse arvutamise valem on järgmine:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Malli „Minu rahavoog“ on kaasatud järgmised ajateabe mõõdud:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome võtab kokku veeru Summa, kuid sisaldab üksnes neid väärtusi, mille Tehingu tüüp on Tulud.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  TotalExpenses sarnaneb mõõduga TotalIncome, ent Tehingu tüüp on selle mõõdu korral Kulud. Kuna tegemist on kuludega, korrutatakse tulemus väärtusega –1.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Mõõdu Total Cashflow loomiseks liidetakse mõõdud [TotalIncome]+[TotalExpenses]. Mõõtude kasutamisel arvutuse koosteüksustena kajastuvad ükskõik kumma mõõdu edaspidised muudatused sujuvalt kohe ka mõõdus Total Cashflow.

  Samuti võimaldab mõõdu Total Cashflow kasutamine meil luua rahavoogude andmeid sisaldava PivotTable-liigendtabeli. Aasta tükeldi lisamisel saame vaadata konkreetse aasta (nt jooksva aasta) rahavoogusid. Aastate võrdluse loomiseks on meil vaja teada ka eelmise aasta rahavoogusid – ja lisaks tuli need eelmise aasta rahavood esitada ka siis, kui tükeldis on kuvatud jooksev aasta. Selle probleemi lahendamiseks mõtlesime välja mõõdu nimega PreviousYearCashflow.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Calculate on võimas funktsioon; Calculate oskab näiteks asendada olemasoleva filtri uuega, et vastata analüüsiga seotud küsimustele ja toetada kasutajate vajadusi.

  Mõõdus PreviousYearCashflow võtame kokku varem loodud mõõdu Total Cashflow ning seame ajateabe jaoks uue konteksti. Sel viisil saamegi andmed, mida meil vaja läheb. Teisisõnu: kui Total Cashflow on tükeldatud 2015. aasta jaoks, esitatakse mõõdus PreviousYearCashflow 2014. aasta andmed, kasutades selleks mõõdu SAMEPERIODLASTYEAR funktsionaalsust.

Mõõtudes kasutatav valemisüntaks on osa võimsast analüüsikeelest nimega DAX (andmeanalüüsi avaldised). DAX-i kohta leiate lisateavet järgmisest seostuvate teemade jaotisest.

Vt ka

Toomine ja teisendus rakenduses Excel 2016

Toomise ja teisendamise funktsiooniga alustamine rakenduses Excel 2016

Power Pivot – ülevaade ja õpetused

Andmeanalüüsi avaldised (DAX) Power Pivotis

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×