Makro loomine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Saate luua makro teatud toimingute sarja täitmiseks ja saate luua makrorühm seotud toimingute sarja täitmiseks.

Rakenduses Microsoft Office Access 2007 võib makrosid talletada makroobjektides (e autonoomne makro) või manustada vormide, aruannete või juhtelementide sündmuseatribuutidesse. Manustatud makrod muutuvad selle objekti või juhtelemendi osaks, millesse nad manustati. Makroobjektid, (mitte manustatud makrod,) on kuvatud navigeerimispaani jaotises Makrod.

Selle artikli teemad

Makrokoostur

Autonoomse makro loomine

Makrorühma loomine

Manustatud makro loomine

Makro redigeerimine

Makrotoimingute juhtimine tingimuste abil

Lisateavet makrotoimingute kohta

Makrokoostur

Makrokoosturit saate kasutada makrode loomiseks ja muutmiseks. Makrokoosturi avamiseks:

 • Klõpsake menüü Loo jaotises muu nuppu makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake noolt nupu Klassimoodul või mooduli all ja seejärel klõpsake käsku makro. Viiktekst 1

  Avatakse makrokoostur.

Makrokoostur

Makrokoosturi aknas saate koostada makro käivitamisel teostatavate toimingute loendi. Kui avate makrokoosturi esimest korda, kuvatakse veerud Toiming, Argumendid ja Kommentaar.

Jaotise Toiminguargumendid vasakul serval saate vajadusel sisestada ja redigeerida makrotoimingu argumente. Paremal serval kuvatakse toimingut või argumenti kirjeldav tekstiväli. Kirjelduse lugemiseks klõpsake soovitud toimingut või argumenti.

Makro loomiseks, testimiseks ning käivitamiseks kasutage makrokoosturi menüü Kujundus käske.

Järgnevas tabelis kirjeldatakse menüül Kujundus saadaolevaid käske.

Rühm

Käsk

Kirjeldus

Tööriistad

Käivita

Teostab makros loetletud toimingud.

Üksiksamm

Lubab üksiksammrežiimi. Makro käivitamisel selles režiimis teostatakse üks toiming korraga. Pärast toimingu lõpuleviimist kuvatakse dialoogiboks Makro üksiktoiming. Järgmise toimingu käivitamiseks klõpsake dialoogiboksi nuppu Toiming. Selle ning kõigi hetkel käitatavate makrode peatamiseks klõpsake nuppu Peata kõik makrod. Üksiksammrežiimist väljumiseks ning ülejäänud toimingute katkestusteta teostamiseks klõpsake nuppu Jätka.

Koostur

Kui sisestate toiminguargumendi, mis võib sisaldada avaldis, lubatakse see nupp. Dialoogiboksi Avaldisekoostur avamiseks, mille abil saate avaldise koostada, klõpsake nuppu Koostur.

Read

Lisa ridu

Lisab valitud rea või ridade kohale ühe või mitu tühja toimingurida.

Kustuta read

Kustutab valitud toimingurea- või read.

Kuvamine/peitmine

Kuva kõik toimingud

Suurendab või vähendab ripploendis Toiming kuvatavate makrotoimingute arvu.

 • Kuvatava makrotoiminguloendi pikendamiseks klõpsake käsku Kuva kõik toimingud. Kui makrotoiminguloendit on võimalik pikendada, kuvatakse nupp Kuva kõik toimingud aktiivsena. Kui valite makrotoimingu pikendatud makrotoiminguloendist, peaksite makro käivitamiseks andma andmebaasile konkreetse usaldusväärsusoleku.

 • Kui soovite pikendatud makrotoiminguloendi lühemaks loendiks lülitada (kuvatakse ainult mitteusaldusväärses andmebaasis teostatavad makrotoimingud), siis kontrollige, et nupp Kuva kõik toimingud poleks aktiivne.

  Näpunäide.: Nupu Kuva kõik toimingud mitteaktiivseks muutmiseks klõpsake nuppu Kuva kõik toimingud uuesti. Kui nupp Kuva kõik toimingud pole aktiivne, kuvatakse lühem usaldusväärsete makrotoimingute loend.

Makro nimed

Kuvab või peidab veeru Makro nimi. Makronimesid kasutatakse makrorühmades üksikute makrode üksteisest eristamiseks, kuid nende määramine pole kohustuslik. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Makrorühma loomine.

Tingimused

Kuvab või peidab veeru Tingimus. Veergu sisestatavad avaldised määravad, millal toimingut teostatakse.

Argumendid

Kuvab või peidab veeru Argumendid. Veerus kuvatavad makrotoimingu argumendid hõlbustavad makro lugemist. Kui veergu Argumendid ei kuvata, peate jaotises Toiminguargumendid argumentide lugemiseks iga toimingut eraldi klõpsama. Veergu Argumendid ei saa argumente sisestada.

Näpunäide.: Makrokoostur on ümber rakenduses Access 2010 lihtsam isegi loomine, muutmine ja ühiskasutusse anda juurdepääsu makrod.

Lehe algusse

Autonoomse makro loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises muu nuppu makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake noolt nupu Klassimoodul või mooduli all ja seejärel klõpsake käsku makro. Viiktekst 1

  Avatakse makrokoostur.

 2. Makrole toimingu lisamiseks toimige järgmiselt.

  • Klõpsake makrokoosturis veeru Toiming esimest tühja lahtrit.

  • Tippige kasutatav toiming või klõpsake saadaolevate toimingute loendi kuvamiseks noolenuppu ning valige soovitud toiming.

   Valige makrotoimingu

  • Määrake jaotises Toiminguargumendid (makrokoosturi allosas) vajalikud toiminguargumendid.

   Sisestage toimingu argumendid

   Märkus.: 

   • Argumentide tippimisel paanil Toiminguargumendid kuvatakse need toiminguloendi veerus Argumendid. Veerg Argumendid on mõeldud ainult vaid argumentide kuvamiseks, mitte sisestamiseks.

   • Argumendi lühikirjelduse kuvamiseks klõpsake paanil Toiminguargumendid argumendivälja ning lugege kirjeldust sellega külgneval väljal.

    Näpunäited.

    • Jaoks soovitud toimingu argument mille säte on andmebaasiobjekti nimi, saate argumendi määramiseks lohistada objekti navigeerimispaanilt toimingu argumendiväljale Objekti nimi .

    • Veel üks võimalus toimingu loomiseks on andmebaasiobjekti lohistamine navigeerimispaanilt makrokoosturi tühjale reale. Tabeli, päringu, vormi, aruande või mooduli makrokoosturisse lohistamisel lisab Access seda tabelit, päringut, vormi või aruannet avava toimingu. Makro lohistamisel makrokoosturisse lisab Access seda makrot käivitava toimingu.

  • Soovi korral võite toimingule veergu Kommentaar sisestada kommentaari.

 3. Makrole makrotoimingute lisamiseks liikuge mõnele muule toimingureale ja korrake toimingut 2.

Makro käivitamisel teostab Access toiminguid vastavalt nende järjestusele loendis.

Lehe algusse

Makrorühma loomine

Saate luua makrorühma, mis rühmitab mitu seostatud makrot üheks makroobjektiks.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises muu nuppu makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake nupu Klassimoodul või mooduli all olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku makro. Viiktekst 1

  Avatakse makrokoostur.

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Makro nimed Viiktekst 1 , kui see pole juba valitud.

  Makrokoosturis kuvatakse veerg Makro nimi.

  Märkus.: Makrorühmades on makronimed vajalikud makrode üksteisest eristamiseks. Makro nimi kuvatakse makro esimese toiminguga samal real. Järgmiste makrotoimingute jaoks jäetakse makro nimeveerg tühjaks. Makro lõpeb makro nimeveeru järgmise kirjega.

 3. Tippige veergu Makro nimi makrorühma esimese makro nimi.

 4. Lisage esimese makroga teostatavad toimingud.

  • Klõpsake toiminguloendi kuvamiseks noolt veerus Toiming.

  • Klõpsake toimingut, mida soovite kasutada.

  • Vajadusel määrake toimingu argumendid jaotises Toiminguargumendid.

   Argumendi lühikirjelduse kuvamiseks klõpsake argumendivälja ja lugege argumendist paremal kuvatavat kirjeldust.

   Näpunäited.

   • Toiminguargumendile, mille säte on andmebaasiobjekti nimi, argumendi määramiseks lohistage objekt navigeerimispaanilt toimingu argumendiväljale Objekti nimi.

   • Veel üks võimalus toimingu loomiseks on andmebaasiobjekti lohistamine navigeerimispaanilt makrokoosturi tühjale reale. Tabeli, päringu, vormi, aruande või mooduli makrokoosturisse lohistamisel lisab Access seda tabelit, päringut, vormi või aruannet avava toimingu. Makro lohistamisel makrokoosturisse lisab Access seda makrot käivitava toimingu.

  • Soovi korral tippige toimingule kommentaar.

 5. Liikuge järgmisele tühjale reale ning tippige järgmise makro nimi veergu Makro nimi.

 6. Lisage toimingud, mida makro peaks sooritama.

 7. Korrake juhiseid 5 ja 6 makrorühma iga makro jaoks.

Järgmisel joonisel on kujutatud väikest makrorühma. Makrorühm sisaldab kahte makrot, mille nimed on kuvatud veerus Makro nimi. Mõlemad makrod sisaldavad kahte toimingut.

Makro rühma näide

Märkus.: 

 • Makrorühma salvestamisel määratav nimi on makrode rühma nimi. Eelmises näites on makrorühma nimi Macro3. Nimi kuvatakse navigeerimispaani jaotises Makrod. Makrorühma üksikule makrole viitamiseks kasutage süntaksit:

  makrorühmanimi.makronimi

  Näiteks eelmisel joonisel viitab süntaks Macro3.FoundMsg makrorühma teisele makrole.

 • Kui käivitate makro rühma, topeltklõpsates seda navigeerimispaanil või klõpsates menüü kujundus jaotises Tööriistad Viiktekst 1 käivitada, käivitab Access ainult esimese makro jaotises peatamine, kui see jõuab teise makro nime.

Lehe algusse

Manustatud makro loomine

Manustatud makrod, erinevalt autonoomsetest makrodest, salvestatakse vormide, aruannete või juhtelementide sündmuseatribuutides. Manustatud makrosid ei kuvata objektidena navigeerimispaani jaotises Makrod. See hõlbustab andmebaasi haldamist, sest te ei pea eraldi arvestust pidama makroobjektide üle, mis sisaldavad vormi või aruande makrosid. Vormi või aruande kopeerimisel, importimisel või eksportimisel kaasatakse ka manustatud makrod.

Näiteks kui soovite andmete puudumisel aruannet peita, saate manustada makro aruande sündmuseatribuuti Andmete puudumisel. Teate kuvamiseks võite kasutada toimingut Teateboks ning seejärel tühja lehe kuvamise asemel toiminguga Tühista_sündmus aruande tühistada.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet, mis sisaldab makrot, ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade Viiktekst 1 või Küljendivaade Viiktekst 1 .

 2. Vajutage atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4 (kui seda juba ei kuvata).

 3. Klõpsake sündmuseatribuuti sisaldavat juhtelementi või jaotist, millesse soovite makrot manustada. Juhtelemendi või jaotise (või kogu vormi või aruande) valimiseks saate kasutada ka jaotise Valiku tüüp ripploendit atribuudilehe ülaosas.

 4. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Sündmus.

 5. Klõpsake sündmuseatribuuti, millesse soovite makrot manustada, ja seejärel klõpsake nuppu Koosturi nupp .

 6. Klõpsake dialoogiboksi Koosturi valimine käsku Makrokoostur ja seejärel nuppu OK.

 7. Klõpsake makrokoosturis veeru Toiming esimest rida.

 8. Klõpsake ripploendis Toiming soovitud toimingut.

 9. Sisestage jaotises Toiminguargumendid vajalikud argumendid.

 10. Toimingu lisamiseks klõpsake veeru Toiming järgmist rida ning korrake juhiseid 8 ja 9.

 11. Kui makro on valmis, klõpsake nuppu Salvesta ning seejärel nuppu Sule.

Makro käivitatakse sündmuseatribuudi igal vallandumisel.

Märkus.: Access võimaldab teil luua makro rühma nimega Manustatud makro. Siiski ainult esimene jaotises makro käivitamisel sündmus. Edaspidised rühma makrode ignoreeritakse.

Lehe algusse

Makro redigeerimine

 • Toimingurea sisestamine.    Paremklõpsake toimingurida, mille kohale soovite uut toimingurida sisestada, ning seejärel klõpsake nuppu Lisa ridu Rea otsingutabel lisamise nupu pilt .

 • Toimingurea kustutamine.    Paremklõpsake kustutatavat toimingurida ning klõpsake nuppu Kustuta read Viiktekst 1 .

 • Toimingurea nihutamine.    Klõpsake toimingurea valimiseks reapäist toimingust vasakul ning lohistage toimingurida soovitud asukohta.

Mitme rea sisestamiseks, kustutamiseks või nihutamiseks valige esmalt rühm ridasid ning seejärel teostage soovitud toiming. Ridade rühma valimiseks klõpsake esimese valitava rea reapäist, hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning seejärel klõpsake viimase valitava rea reapäist (reapäis on toimingureast vasakul asuv varjutatud väli).

Teine võimalus mitme rea valimiseks on asetada kursor esimese valitava rea reapäisele ning seejärel klõpsata ja lohistada teiste ridade valimiseks üles või alla.

Märkus.: Ridade klõpsamise ja lohistamise teel valimisel ei tohi esimene valitav rida olla juba valitud. Vastasel korral eeldab Access, et soovite rida uude asukohta lohistada.

Lehe algusse

Makrotoimingute juhtimine tingimuste abil

Saate kasutada kõiki tingimus, mis arvutavad väärtuse Tõene/Väär või Jah/Ei. Makrotoiming käivitatakse juhul, kui avaldise väärtus on Tõene (Jah).

Makrotoimingule tingimuse sisestamiseks peate esmalt makrokoosturis kuvama veergu Tingimus.

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotise Kuvamine/peitmine nuppu Tingimused Viiktekst 1 .

Tippige avaldis veergu Tingimus. Ärge jätke avaldise algusse võrdusmärki (=). Tingimuse rakendamiseks mitmele toimingule korraga tippige igale järgnevale reale .... Näiteks:

Tingimus, mis kehtib mitme makrotoimingute

Näpunäide.: Kui soovite, et Accessi toimingut ajutiselt eiraks, siis sisestage tingimuseks False (Väär). Toimingu ajutine eiramine võib hõlbustada makros vea leidmist.

Makrotingimuste näited

Kasutage seda avaldist

toimingu sooritamiseks, kui

[Linn]="Tartu"

Tartu on makro käivitanud vormi välja väärtus Linn.

DCount("[TellimuseID]", "Tellimused")>35

Tabeli Tellimused väljal TellimuseID on üle 35 kirje.

DCount("*", "Tellimuse üksikasjad", "[TellimuseID]=Vormid![Tellimused]![TellimuseID]")>3

Tabelis Tellimuse üksikasjad on üle kolme kirje, mille korral tabeli väli TellimuseID vastendub vormi Tellimused väljaga TellimuseID.

[Tarnekuupäev] Between #2.02.2007# And #2.03.2007#

Makro käivitanud vormi välja Tarnekuupäev väärtus pole varasem kui 2.02.2007 ja hilisem kui 2.03.2007.

Vormid![Tooted]![ÜhikuidLaos]<5

Vormi Tooted välja ÜhikuidLaos väärtus on väiksem kui 5.

IsNull([Eesnimi])

Makro käivitanud vormil Eesnimi väärtus on Null (ei ole väärtust). See avaldis on võrdne [eesnimi] on Null.

[Riik]="EE" And Vormid![MüükKokku]![TellimusiKokku]> 100

Vormi, mida kasutatakse makro käitamiseks, välja Riik väärtus on EE ja vormi MüükKokku välja TellimusiKokku väärtus on suurem kui 100.

[Riik] In ("Soome", "Rootsi", "Taani") And Len([Sihtnumber])<>5

Vormi, mida kasutatakse makro käitamiseks, välja Riik väärtus on Soome, Rootsi või Taani ja sihtnumbri pikkus pole 5 märki.

Teateboks("Kas kinnitate muudatused?",1)=1

Klõpsake dialoogiboksi, mille funktsioon Teateboks kuvab küsimust "Kas kinnitate muudatused?", nuppu OK. Dialoogiboksi nupu Tühista klõpsamisel eirab Access toimingut.

[Ajutised muutujad]![Minu muutuja]=43

Ajutise muutuja minu muutuja väärtus (abil loodud on Makrotoiming Sea_ajutine_muutuja ) võrdub 43.

[Makro tõrge]<>0

Objekti Makrotõrgearvu atribuudi väärtus ei ole võrdne 0, mis tähendab, et makro on ilmnenud on viga. See tingimus saab kasutada koos selle Tühista_makrotõrge ja Tõrke_korral makrotoimingute määrata, mis juhtub, kui ilmneb tõrge.

Avaldiste kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Avaldise loomine.

Lehe algusse

Lisateavet makrotoimingute kohta

Kui soovite makrokoosturi kasutamisel mõne toimingu või argumendi kohta lisateavet, siis klõpsake vastavat toimingut või argumenti ja lugege selle kirjeldust makrokoosturiakna alumises parempoolses nurgas oleval väljal. Lisaks on iga makrotoiminguga seotud spikriteema. Toimingu kohta lisateabe saamiseks klõpsake toiminguloendis soovitud toimingut ja seejärel vajutage klahvi F1.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×