Müügivõimaluste jälitamine ärikontaktide halduris

Võimalusekirjes talletatakse teavet potentsiaalsete müügitellimuste kohta. Samuti aitab see teil silma peal hoida müügisuhte edenemisel mõne praeguse või potentsiaalse kliendiga.

Selles artiklis kirjeldatakse võimalusekirjete kasutamist klientidele huvipakkuvate toodete või teenuste kohta üksikasjaliku teabe talletamiseks ja klientidega suhtlemiseks.

Selle artikli teemad

Võimalusekirje loomine

Võimalusevormi avamine

Võimalusevormi täitmine

Võimalusevormi loendite kohandamine

Müügietappide ja müügitegevuste kohandamine

Müügietappide ja müügitegevuste kustutamine

Võimalusekirje redigeerimine

Võimalusekirjega lingitud konto või ärikontakti muutmine

Suhtlusajalooüksuste linkimine võimalusekirjega

Võimaluse määramine kolleegile

Võimaluse märkimine suletuks

Võimaluse sulgemiseks või võitmiseks vajalike tööülesannete jälitamine

Võimalusekirje loomine

Peate iga loodud võimalusekirje linkima konto või ärikontakti kirjega. Saate kliendiga suhtlemise jälgimiseks võimalusekirjele lisada suhtlusajalooüksused (nt ärilised märkused, tööülesanded, kohtumised, telefonilogid ja failid. Need ajalooüksused lisatakse ka lingitud konto või ärikontakti ajaloosse.

Kui soovite kaasatud müügietappe ja -tegevusi kohandada, lugege teemat Müügietappide ja -tegevuste kohandamine. Kui soovite võimalusevormi kohandada väljade lisamise või eemaldamise kaudu, lugege teemat Kirjetüüpide ja loendite loomine ning kohandamine.

Lehe algusse

Võimalusevormi avamine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Uue tühja võimalusevormi avamiseks klõpsake lindil nuppu Uus võimalus.

 3. Olemasoleva võimalusekirje avamiseks topeltklõpsake menüüs Võimalused võimalusekirjet, mida soovite avada.

Lehe algusse

Võimalusevormi täitmine

 1. Tippige või valige teave, mida soovite võimalusevormil talletada.

  Vormil on järgmised lehed.

  Üldteave. See leht sisaldab üldteavet võimaluse kohta (sh olekut, allikat ja maksetingimusi).

  Võimaluse teave

  • Võimaluse nimetus (kohustuslik). Tippige võimaluse nimi.

  • Määratud kasutajale. Klõpsake selle isiku nime, kes peaks võimalust jälgima ja võimaluse sulgema.

   Loend Määratud kasutajale sisaldab ainult nende töötajate nimesid, kellele olete ärikontaktide halduri andmebaasi ühiskasutusse andnud või kellele olete sellele juurdepääsu andnud. Lisateavet nimede lisamise ja oma andmebaasi ühiskasutusse andmise kohta lugege teemast Teistele kasutajatele ärikontaktide halduri andmete ühiskasutusse andmine.

  • Tüüp. Klõpsake kirje jaoks potentsiaalse müügitellimuse tüüpi.

  Lingitud konto või ärikontakt

  • Lingitav objekt (nõutav). Klõpsake selle võimalusega lingitava konto või ärikontakti valimiseks nuppu Lingitav objekt. Dialoogiboksi täitmise kohta leiate lisateavet teemast Lingitava ärikontaktide halduri kirje valimine.

   Märkus.: Võimaluse saab linkida ainult ühe konto- või ärikontaktitüübi kirjega.

  Müügiteave

  • Tõenäosus. Tippige protsent, mis tähistab tõenäosust, et sõlmite võimalusega müügitellimuse. Tõenäosusprotsenti kasutatakse jaotises Tooted ja teenused välja Oodatav müügitulu arvutamiseks.

  • Oodatav müügitulu. Oodatav müügitulu arvutatakse automaatselt, võttes aluseks tõenäosuse protsendi ning jaotises Tooted ja teenused toodud toodete ja teenuste kogusumma.

  • Sulgemiskuupäev. Klõpsake kuupäeva, mis ajaks ootate müügi toimumist.

  • Maksetingimused. Klõpsake meetodit, mida klient toodete või teenuste eest maksmiseks kasutab.

  • Aegumiskuupäev. Klõpsake kuupäeva, millal pakkumine aegub.

  • Tarnekuupäev. Klõpsake tarnekuupäeva, mille esitate kliendile.

  Tooted ja teenused

  Saate kliendile lisada huvipakkuvaid toote- ja teenuseüksuseid.

  Tehke ühte järgmistest.

  • Lisamine.Uue toote- või teenuseüksuse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa.

   Tippige või valige dialoogiboksis Toote või teenuse lisamine soovitud teave. Lisateavet toote või teenuse lisamise vormi täitmise kohta leiate teemast Toodete ja teenuste haldamine ärikontaktide halduris.

  • Redigeerimine. Üksuse muutmiseks klõpsake soovitud üksust ja seejärel käsku Redigeeri.

  • Eemaldamine. Loendist üksuse kustutamiseks klõpsake üksust ja seejärel klõpsake käsku Eemalda.

  Allika teave

  • Allikas. Klõpsake võimaluse allikat (nt turundustegevuse tüüpi), kes edastas kliendi nime või võimaluse.

  • Algataja. Selleks et valida konto, ärikontakt või turundustegevus, mis selle võimaluse tekitas, klõpsake vastavat nime.

   Turundustegevuse nime kasutatakse nende võimaluste arvu jälgimiseks, mis tekkisid mõne kindla tegevuse tulemusena. Kui klõpsate sellel väljal turundustegevuse nime, lisab Outlooki ärikontaktide haldur selle võimaluse turundustegevuse lehele Jälitus.

  • Konkurendid. Tippige nende konkurentide nimed, kelle pakutavaid hindu soovite järele vaadata. Nii saate oma klientidele pakkuda paremat hinda või teenust.

  Müügietapid ja -tegevused

  • Müügietapp. Valige edenemise jälgimiseks võimaluse müügietapp.

   Seda loendit saate oma ettevõtte müügietapiteabe kaasamiseks kohandada. Klõpsake nuppu Redigeeri seda loendit ja lugege lõiku Müügietappide ja müügitegevuste kohandamine.

   Müügietapi Suletud saadud või Suletud saamata valimisel lukustatakse kirje kirjutuskaitstud failiks. Kui valite oleku Suletud saadud, määratakse tõenäosuseks 100%, oleku Suletud saamata puhul aga 0%.

  • Meeldetuletus. Kui soovite saada selle võimaluse kohta Outlooki meeldetuletusi, märkige ruut Meeldetuletus. Klõpsake kuupäeva ja kellaaega, millal soovite meeldetuletust saada.

  Üksikasjad. See leht sisaldab kommentaare või märkmeid võimaluse kohta.

  Saate töökontaktikirjesse kommentaare kleepida teistest failidest või lisada neid otse. Et salvestada kommentaari lisamise kuupäev ja kellaaeg, klõpsake käsku Lisa ajatempel.

  Ajalugu. Leht „Ajalugu“ sisaldab kõigi võimalusekirjega lingitud suhtlusajalooüksuste loendit.

  Võimaluse üksikasjalikuma ajaloo loomiseks saate klõpsata nuppu Uus ja seejärel linkida kirjega soovitud üksuse (nt ärilise märkuse, telefonilogi, kohtumise või tööülesande).

 2. Kui olete vormi täitmise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

 3. Sisestage võimalusevormile soovitud teave, mida soovite salvestada.

 4. Kui olete teabe sisestamise vormile lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

  Kui soovite luua mitu võimalusekirjet, klõpsake muudatuste salvestamiseks ja uue võimalusevormi avamiseks nuppu Salvesta ja uus.

Lehe algusse

Võimalusevormi loendite kohandamine

Outlooki ärikontaktide haldur kasutab palju standardseid äritingimusi, kuid soovi korral saate müügitingimusi, maksemäärasid ja muid üksusi vastavalt oma ettevõtte vajadustele ka ise luua.

Iga kohandatav loend sisaldab ka suvandit Redigeeri seda loendit. Valige see suvand dialoogiboksi avamiseks, kus saate oma ärimõisteid lisada või redigeerida. Võimalusevormil saate kohandada järgmiste väljade loendeid: loendid Tüüp, Maksetingimused, Allikas ja Müügietapid.

Loendite kohandamise kohta leiate üksikasjalikku teavet teemast Kirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine.

Lehe algusse

Müügietappide ja müügitegevuste kohandamine

Outlooki ärikontaktide halduris saate jälgida kõiki tööülesandeid, mis teil tuleb müügivihje tegelikuks kliendiks teisendamisel täita. Müügivihjevormil leiate müügietappide ja -tegevuste vaikekomplekti, kuid soovi korral saate seda vastavalt oma ettevõtte vajadustele kohandada.

Märkus.:  Müügietappe ja -tegevusi saab kohandada vaid andmebaasi omanik.

Andmebaasi omanikuna saate muuta suvalise müügietapi nime ja järjestust ning uuendada suvalise müügietapi nime, järjestust või müügitegevuste kestust. Lisaks saate müügitegevuste jaoks meeldetuletusi seada.

 1. Avage dialoogiboks Müügietappide ja müügitegevuste muutmine. Selleks tehke ühte järgmistest.

 2. Klõpsake lindil menüü Avaleht jaotises Kohandamine nuppu Müügietapp.

 3. Klõpsake menüüd Fail. Klõpsake menüüs Ärikontaktide haldur nuppu Kohanda ning siis käsku Muuda müügietappe ja müügitegevusi.

 4. Protsessi uue etapi lisamiseks klõpsake nuppu Lisa müügietapp, tippige uue müügietapi nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK. Nihutage müügietappi loendis noolenuppude abil üles- või allapoole.

 5. Müügietapile tegevuse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa müügitegevus, tippige tegevuse nimi ja klõpsake siis tegevuse kestust. Dialoogiboksi Müügitegevuse lisamine sulgemiseks klõpsake nuppu OK ja nihutage tegevus loendis noolenuppudega üles- või allapoole.

  Dialoogiboksi Müügitegevus redigeerimine selle taga oleva dialoogiboksi Müügietappide ja müügitegevuste muutmine abil

 6. Loendis müügietapi või müügitegevuse muutmiseks klõpsake üksust ja seejärel nuppu Redigeeri. Uuendage teavet avanevas dialoogiboksis ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Müügietappe Suletud saadud ja Suletud saamata ei saa redigeerida.

 1. Loendi järjestuse muutmiseks klõpsake müügietappi või müügitegevust ja nihutage seda siis noolenuppude abil loendis üles või alla. Müügietapi nihutamisel nihutatakse ka kõiki sellega seostuvaid müügitegevusi.

 2. Märge näitab, milline müügietapp on kõigi uute võimalusekirjete vaikemüügietapp. Muu vaikemüügietapi seadmiseks klõpsake soovitud müügietappi ja seejärel nuppu Tee vaikesätteks. Vaikesätte eemaldamiseks klõpsake müügietappi ja klõpsake siis nuppu Tühjenda vaikeväärtus.

 3. Märkige see ruut iga määratud kestusega müügitegevuse jaoks meeldetuletuse loomiseks. Meeldetuletused kuvatakse vormil Võimalus.

Lehe algusse

Müügietappide ja müügitegevuste kustutamine

Outlooki ärikontaktide haldurist müügietapi või müügitegevuse eemaldamine võib mõjutada praeguste võimalusekirjete teavet.

Müügitegevuse kustutamisel eemaldatakse tegevus nii loendist kui ka kirjetest, mis seda tegevust sisaldasid. Kustutatud tegevust ei kuvata enam võimalusekirjetes, mis seda sisaldasid - seda ka juhul, kui tegevus oli kirjes lõpuleviiduks märgitud.

Müügietapi kustutamisel eemaldatakse etapp loendist ja luuakse tühi rida kõigis kirjetes, mis seda kasutasid. Kustutatud müügietappi kaasatud võimalusekirjes näiteks kuvatakse kirje uuesti avamisel tühi väli Müügietapp. Müügietapi kustutamisel saate selle asendada mõne muu müügietapi või tühja väljaga. Kui asendate müügietapi muu müügietapiga, saate lisada selle etapi tegevused asendavasse etappi. Vastasel korral kustutatakse tegevused müügietapist.

 1. Avage dialoogiboks Müügietappide ja müügitegevuste muutmine. Selleks tehke ühte järgmistest.

 2. Klõpsake lindil menüü Avaleht jaotises Kohandamine nuppu Müügietapp.

 3. Klõpsake menüüd Fail. Klõpsake menüüs Ärikontaktide haldur nuppu Kohanda ning siis käsku Muuda müügietappe ja müügitegevusi.

 4. Müügitegevuse kustutamiseks valige see tegevus loendist ja klõpsake nuppu Kustuta.

 5. Müügietapi kustutamiseks valige see etapp loendist ja klõpsake nuppu Kustuta. Valige dialoogiboksis Üksuse kustutamine mõni muu müügietapp, millega soovite kustutatud etapi asendada, või jätke väli Asendaja tühjaks.

 6. Asendusmüügietapi valimisel võite märkida ka ruudu, millega teisaldatakse kõik müügitegevused kustutatud müügietapist asendusmüügietappi. Tegevused lisatakse olemasolevate tegevuste loendi algusse; järjestust saate muuta noolenuppude abil.

Lehe algusse

Võimalusekirje redigeerimine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Topeltklõpsake tööruumis menüü Võimalused kirjet, mille soovite avada.

  Saate kirje teavet vaadata ilma seda avamata tööruumi „Müük“ kaudu. Klõpsake suvalises menüüs soovitud kirjet. Kirje üksikasjad kuvatakse lugemispaanil. Lisateavet tööruumi „Müük“ kohta leiate teemast Ärikontaktide halduri tööruumide kohandamine.

 3. Avatud kirjes saate teha järgmist.

  • Teabe redigeerimine. Saate teavet redigeerida, uut teavet tippida ja vajalikke muudatusi teha. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

  • Saate aruande printida.

   Käsu „Prindi“ asukoht

   Klõpsake menüüd Fail. Klõpsake menüüd Prindi ja seejärel soovitud suvandeid.

  • Saate lingitud kontole või töökontaktile saata meilisõnumi. Klõpsake jaotises Suhtlus nuppu Saada meilisõnum.

  • Saate määrata kohtumise mõne konto või ärikontaktiga. Klõpsake jaotises Suhtlus nuppu Koosolekukutse.

  • Saate kirje kategooria määrata. Klõpsake jaotise Sildid nuppu Määra kategooria ja seejärel klõpsake kategooriat, kuhu soovite selle kirje lisada Teavet kirjete kategoriseerimise kohta leiate teemast Kirjete kasutamine ärikontaktide halduris.

  • Saate kirje kustutada. Klõpsake nuppu Kustuta.

Lehe algusse

Võimalusekirjega lingitud konto või ärikontakti muutmine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Topeltklõpsake menüü Võimalused võimalusekirjet, mida soovite muuta.

 3. Klõpsake jaotises Lingitud konto või ärikontakt valikut Lingitav objekt.

 4. Valige dialoogiboksi Konto või töökontaktiga linkimine jaotises Üksusetüüp kirjetüüpi (nt Kontod või Kõik ärikontaktid).

 5. Klõpsake loendis kirjet, mida soovite linkida. Kirje otsimiseks tippige konto nimi väljale Otsing.

  Uue kirje lisamiseks klõpsake nuppu Uus ja täitke vorm.

 6. Konto või ärikontakti lisamiseks klõpsake nuppu Lingitav objekt ja seejärel võimalusekirjesse naasmiseks nuppu OK.

 7. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Märkus.: Võimaluse saab linkida ainult ühe konto- või ärikontaktipõhise kirjetüübiga.

Lehe algusse

Suhtlusajalooüksuste linkimine võimalusekirjega

Võimalusekirjega saab linkida kõiki võimalusega seotud suhtlusviise. See aitab teil jälgida kogu kliendiga toimunud suhtlust. Kui helistate võimalusekirjega lingitud kontole või ärikontaktile, saate luua telefonilogi. Pärast koosoleku lõppemist saate tippida kulunud aja ärilisse märkusse või algsesse Outlooki koosolekukutsesse. Saate kliendiga kohtumises kokku leppida ja seejärel selle kohtumise võimalusekirjega linkida.

Kõik avatud võimalusekirje põhjal loodud suhtlusajalooüksused lingitakse automaatselt võimalusekirjega.

Võimalusekirjega automaatselt lingitud suhtlusajalooüksuse loomiseks tehke järgmist.

 1. Võimalusevormi avamine.

 2. Klõpsake lindil vahekaardi Avaleht jaotises Kuvamine nuppu Ajalugu.

 3. Klõpsake nuppu Uus ja seejärel ühte järgmistest üksustest.

  • Äriline märkus

  • Telefonilogi

  • Ülesanne

  • Meilisõnum

  • Kohtumine

  • Fail

  Te ei saa luua uut faili, kuid saate arvutis valida võimalusekirjega lingitava faili.

 4. Täitke uue üksuse vorm ja klõpsake seejärel vastavalt vajadusele kas nuppu Salvesta ja sule või Saada.

Mõne olemasoleva meilisõnumi või kohtumise linkimiseks võimalusekirjega avage soovitud meilisõnum või kohtumine ja klõpsake seejärel lindi jaotises Ettevõte nuppu Lingi kirjega. Klõpsake loendis Üksusetüüp väärtust Võimalused. Seejärel klõpsake võimalust, millega soovite meilisõnumi või kohtumise linkida.

Lehe algusse

Võimaluse määramine kolleegile

Outlooki ärikontaktide haldur talletab teie äriandmeid andmebaasis. Võimaluse saate määrata ükskõik millisele kasutajale, kellega olete andmebaasi ühiskasutusse andnud.

 1. Avage võimalusekirje, mida soovite kasutada. Võite valida ka mitu kirjet.

Mitme kirje valimine?

Külgnevate kirjete valimiseks hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja seejärel klõpsake lisatava kirjerühma esimest ja viimast kirjet. Selliste kirjete valimiseks, mis ei asu järjest, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake kirjeid ükshaaval. Kõigi kirjete valimiseks klõpsake ühte kirjet ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A.

 1. Klõpsake lindi jaotises Toimingud nuppu Määra kasutajale ja klõpsake siis selle isiku nime, kellele soovite võimaluse määrata.

Lehe algusse

Võimaluse märkimine suletuks

 1. Avage võimalusekirje, mille soovite märkida suletuks.

 2. Topeltklõpsake menüü Võimalused võimalusekirjet, mille soovite sulgeda.

 3. Müügiga lõppenud võimaluse sulgemiseks klõpsake jaotise Müügitegevus loendis Müügietapp väärtust Suletud saadud; kui võimalus ei lõppenud müügiga, klõpsake võimaluse sulgemiseks väärtust Suletud saamata.

 4. Kui soovite, klõpsake väljal Sulgemiskuupäev võimaluse tegelikku sulgemiskuupäeva.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

  Lisateavet selle kohta, kuidas korraga mitu võimalust suletuks määrata, leiate teemast Ärikontaktide halduri kirjete redigeerimine samal ajal.

Lehe algusse

Võimaluse sulgemiseks või võitmiseks vajalike tööülesannete jälitamine

Lisaks müügi sulgemiseks täidetavate tööülesannete loomisele saate luua ka äriprojekti, mis sisaldab konkreetseid tööülesandeid toodete või teenuste jaoks, mida asute pärast võimaluse võitmist pakkuma. Kui määrate üldise äriprojekti ühele töökaaslasele, saate projektis sisalduvad tööülesanded määrata teistele töökaaslastele. Äriprojektikirje peab olema lingitud konto või ärikontaktiga.

Äriprojektikirje peab olema lingitud konto või ärikontaktiga.

 1. Avage võimalusekirje, mida soovite kasutada.

 2. Klõpsake lindi jaotises Äriprojekt nuppu Loo projekt.

 3. Avaneb dialoogiboks Loo äriprojekt. Klõpsake loendis malli, mida soovite kasutada, või klõpsake käsku Ära kasuta malli.

 4. Kasutage väljal Projekti nimi vaikenime, milleks on valitud võimaluse nimi, või tippige äriprojekti jaoks uus nimi.

 5. Väljal Lingitav objekt kuvatakse valitud võimalusega lingitud konto või ärikontakti nimi. Kui soovite valida mõne muu konto- või ärikontaktikirje, klõpsake nuppu Lingitav objekt.

 6. Kui soovite, sisestage projekti alguskuupäev, ja klõpsake seejärel nuppu OK.

 7. Avatud kirjeaknas „Äriprojekt“ tippige teave, mille soovite lisada.

  • Kontode ja ärikontaktide lisamiseks projekti klõpsake jaotises Seostuvad kontod ja ärikontaktid nuppu Lisa.

  • Ülesannete lisamiseks klõpsake jaotises Projektiülesannete teave nuppu Uus.

Lisateavet vormide „Äriprojekt“ ja „Projekti tööülesanded“ täitmise kohta leiate teemast Projekti tööülesannete kasutamine ärikontaktide halduris.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×