Märkmete korraldamine

Rakenduses Microsoft Office OneNote 2007 saate sarnaselt pabermärkmike või väikeformaadiliste rõngasköitjatega korraldada teavet märkmikesse, mis sisaldavad lehti ja jaotisi. Lehti ja jaotisi saate lisada soovitud ajal ja soovitud kohta ning sama hõlpsalt saate neid ümber nimetada, teisaldada või kustutada.

Tüüpiline OneNote'i märkmik koosneb ühest või mitmest märkmikujaotisest. Igas jaotises on märkmete tegemiseks üksikud lehed ja alamlehed. OneNote'is pole korralduse laadile kindlaid piiranguid. Märkmeid saate korraldada endale sobival viisil ja kui muudate meelt, on korraldust hõlbus muuta.

Selle artikli teemad

Lehtede ja alamlehtede kasutamine

Jaotiste kasutamine

Lehtede ja alamlehtede kasutamine

OneNote'i lehel saate teha märkmeid kõikjale. Lehed on tähistatud leheakna kõrval siltidega vahekaartidega, võimaldades hõlpsalt kuvada soovitud lehte. Vahekaardid hõlbustavad ka uute lehtede lisamist soovitud kohta märkmikus.

Alamlehtede lisamisega saate luua seotud lehtede rühmi. Igal rühmal on põhileht ja soovitud arvul alamlehti. Lehetoimingute lihtsustamiseks saate valida terve rühma (nt nende kopeerimiseks, teisaldamiseks või meilisõnumiga saatmiseks). Alamlehtede päised võivad samuti hõlbustada teabe korraldamist.

Uue lehe või alamlehe loomine

Tehke ühte järgmistest.

 • Uue lehe loomiseks klõpsake lehe vahekaartide kohal nuppu Uus leht.

 • Uue alamlehe loomiseks klõpsake nupu Uus leht noolt ja seejärel käsku Uus alamleht.

  Näpunäide.: Uue alamlehe loomiseks saate ka paremklõpsata lehe vahekaarti ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku Uus alamleht.

Lehe pealkirja lisamine või muutmine

 • Tippige pealkiri otse lehe pealkirjaalale. Iga lehe pealkiri kuvatakse ka vastaval lehe vahekaardil. Kui jätate pealkirjaala tühjaks, loetakse märkmete esimene rida automaatselt lehe pealkirjaks.

  Lehe pealkirja muutmiseks klõpsake lehe vahekaarti ja tippige pealkirjaalale uus pealkiri.

Lehe või alamlehe kustutamine

 • Lehe või alamlehe kustutamiseks paremklõpsake selle lehe vahekaarti ja seejärel klõpsake käsku Kustuta.

Lehe kuupäeva muutmine

 1. Klõpsake lehe pealkirja all kuupäeva ja seejärel kuvatavat kalendriikooni.

 2. Klõpsake kalendris lehel kuvada soovitavat kuupäeva. Praeguse kuupäeva valimiseks klõpsake käsku Täna.

  Märkus.: Uus valitud kuupäev asendab püsivalt lehe endise kuupäeva. Märkuste otsingul kasutatakse lehe uut kuupäeva.

Ühe või mitme lehe valimine

 • Lehe valimiseks klõpsake lehele liikumiseks selle vahekaarti ja seejärel klõpsake lehe valimiseks seda vahekaarti uuesti.

 • Leherühma valimiseks valige selle rühma pealeht ja seejärel topeltklõpsake selle vahekaarti.

 • Mitme lehe valimiseks, mis ei kuulu samasse rühma, hoidke all juhtklahvi (CTRL) või tõstuklahvi (SHIFT) ja klõpsake valitavate lehtede vahekaarte.

Olemasolevate lehtede rühmitamine

 1. Klõpsake pealeheks muudetava lehe vahekaarti ja lohistage see moodustatava rühma lehtede loendis esimesele kohale.

 2. Hoidke all juhtklahvi (CTRL) või tõstuklahvi (SHIFT) ja seejärel klõpsake rühmitatavaid lehti.

 3. Paremklõpsake valitud lehti ja seejärel klõpsake käsku Rühmita lehed.

Lehtede rühmituse tühistamine

 • Leherühma eraldamiseks üksikuteks lehtedeks paremklõpsake lehe vahekaarti või mis tahes alamlehe vahekaarti ja seejärel klõpsake käsku Tühista lehtede rühmitus.

Lehe või alamlehe teisaldamine jaotises

 1. Klõpsake teisaldatava lehe vahekaarti ja lohistage see uude asukohta. Väike kolmnurk tähistab lehe uut asukohta.

  • Mitme lehe või alamlehe teisaldamiseks hoidke vahekaarte klõpsates all tõstuklahvi (SHIFT) või juhtklahvi (CTRL).

  • Alamlehe lohistamisel uude asukohta muutub see pealeheks. Pealehe ja selle alamlehtede teisaldamiseks valige pealeht koos alamlehtedega ja teisaldage need koos.

 2. Lohistage lehe vahekaarti üles või alla, kuni kolmnurktähis on soovitud asukohas, ja seejärel vabastage hiireklahv.

Lehe või alamlehe teisaldamine muusse jaotisesse

 1. Klõpsake teisaldatava lehe vahekaarti ja lohistage see üle soovitud jaotise vahekaardi.

  Näpunäide.: Saate ka paremklõpsata teisaldatava lehe või alamlehe vahekaarti, osutada kiirmenüü käsku Teisalda leht ja seejärel klõpsata käsku Veel üks jaotis.

  • Mitme lehe või alamlehe teisaldamiseks hoidke vahekaarte klõpsates all tõstuklahvi (SHIFT) või juhtklahvi (CTRL).

  • Alamlehe teisaldamisel uude asukohta muutub see pealeheks. Pealehe ja selle alamlehtede teisaldamiseks valige pealeht koos alamlehtedega ja teisaldage need koos.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Lehtede teisaldamine või kopeerimine jaotist, kuhu soovite lehte või alamlehte teisaldada, ja seejärel klõpsake käsku Teisalda.

Hüperlingi kopeerimine ja kleepimine praegusele lehele

Märkmiku mis tahes lehele saate lisada hüperlingi valitud tekstist märkmiku muule lehele siirdumiseks. See on kasulik märkmete ristviitamisel või sisukorra loomisel märkmiku iga jaotise esimesel lehel.

 1. Paremklõpsake paremveerisel lehte, millele hüperlink peaks osutama.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri hüperlink sellele lehele.
  Valitud lehe hüperlink ja lehe pealkiri kopeeritakse lõikelauale.

 3. Klõpsake lehel hüperlingi asukohal.

 4. Klõpsake menüü Redigeeri käsku Kleebi.
  OneNote lisab hüperlingi, mille klõpsamisel kuvatakse selle sihtleht.

  Näpunäide.: Pärast hüpelingi klõpsamist kiireks naasmiseks eelmisele lehele klõpsake tööriistariba Standard nuppu Tagasi.

Märkmete ümberkorraldamine lehel

 • Klõpsake teisaldatava märkme ümbrist ja lohistage ümbris uude kohta lehel.

  Näpunäited

  • Lõigu teisaldamiseks viige kursor lõigu pideme kohale, kuni kursor muutub nelja otsaga nooleks ja lohistage lõik lehel uude kohta. Kui teisaldatav lõik sisaldab taandlõike, teisaldatakse taandlõigud koos valitud lõiguga. Ainult põhilõigu valimiseks klõpsake pidet veelkord.

  • Märkmeümbriseid saate ühendada, vajutades tõstuklahvi, kui lohistate ühe märkme teise kohale.

  • Vaikimisi tõmbuvad märkmeümbrised ja muud üksused lehel teisaldamisel nähtamatu ruudustiku külge. See lihtsustab ümbriste, piltide ja muude üksuste joondamist lehel. Selle sätte ajutiseks alistamiseks saate märkmeümbrise lohistamisel hoida all muutklahvi (ALT).

Lehe algusesse

Jaotiste kasutamine

Mõnes väikeformaadilises rõngasköitjas on märkmed korraldatud vahekaartidega jagatud jaotistesse, millest võib igaühel olla erineva teema silt. OneNote'is esindavad praeguse lehe (ja mis tahes kausta) ülaosas kuvatavad vahekaardid praegu avatud märkmiku jaotisi. Märkmiku iga jaotis salvestatakse OneNote'i märkmike kausta ONE-failis, mis asub arvuti dokumentide vaikekaustas.

Uue jaotise loomine

 1. Valige menüü Fail käsk Uus ja seejärel klõpsake käsku Jaotis.

  Näpunäide.: Uue jaotise loomiseks saate ka paremklõpsata olemasoleva jaotise vahekaarti ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku Uus jaotis.

 2. Tippige valitud jaotise vahekaardil uus pealdis ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Jaotise avamine

 1. Valige menüü Fail käsk Ava ja seejärel klõpsake käsku Jaotis.

 2. Leidke dialoogiboksis Fail jaotise fail, mille soovite avada, ja klõpsake nuppu Ava.

Jaotise teisaldamine

Märkmike kasvamisel aja jooksul võib tekkida vajadus lisatud jaotise vahekaartide järjestuse muutmiseks.

Jaotise vahekaardi kiireks teisaldamiseks praeguses märkmikus tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake aktiivse lehe ülaosas jaotise vahekaarti ja lohistage seda vasakule või paremale. Uuele asukohale osutab väike kuvatav kolmnurk.

 • Kõigi avatud märkmike jaotiste kuvamiseks klõpsake vasaku veerise riba Navigeerimine ülaosas topeltnoole nuppu Laienda navigeerimisriba. Seejärel lohistage mis tahes jaotise vahekaart üles või alla, uude asukohta. Jaotise lohistamisel kuvatakse uut asukohta osutav horisontaaljoon.

Aktiivse märkmiku jaotise teisaldamiseks kausta või teise märkmikusse tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake aktiivse lehe ülaosas teisaldatava jaotise vahekaarti ja klõpsake kiirmenüü käsku Teisalda.

 2. Tehke dialoogiboksis Jaotise teisaldamine ühte järgmistest.

  • Praeguse jaotise teisaldamiseks muu jaotise vahekaardi ette klõpsake loendis soovitud jaotise vahekaarti ning seejärel käsku Teisalda ette.

  • Praeguse jaotise teisaldamiseks muu jaotise vahekaardi järele klõpsake loendis soovitud jaotise vahekaarti ning seejärel käsku Teisalda järele.

  • Praeguse jaotise teisaldamiseks jaotiserühma või märkmikku ilma olemasolevate jaotisteta klõpsake loendis soovitud jaotiserühma või märkmikku ning seejärel käsku Teisalda sisse.

   Näpunäide.: Uue jaotiserühma loomiseks märkige loendis asukoht ning klõpsake seejärel käsku Loo uus jaotiserühm enne, kui teisaldate praeguse jaotise.

Jaotise nime muutmine

 1. Paremklõpsake muudetava nimega jaotist ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta ümber.

 2. Tippige jaotise uus nimi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Jaotise kustutamine

 • Paremklõpsake kustutatavat jaotist ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kustuta.

Hüperlingi kopeerimine ja kleepimine aktiivsesse jaotisesse

Märkmiku mis tahes lehele saate lisada hüperlingi valitud tekstist märkmiku muusse jaotisesse siirdumiseks. See on kasulik märkmete ristviitamisel või sisukorra loomisel märkmiku iga jaotise esimesel lehel.

 1. Paremklõpsake selle jaotise vahekaarti, millele hüperlink peaks osutama.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri hüperlink sellesse jaotisesse.
  Valitud lehe hüperlink ja lehe pealkiri kopeeritakse lõikelauale.

 3. Klõpsake lehel hüperlingi asukohal.

 4. Klõpsake menüü Redigeeri käsku Kleebi.
  OneNote lisab hüperlingi, mille klõpsamisel kuvatakse selle sihtjaotis.

  Näpunäide.: Pärast hüpelingi klõpsamist kiireks naasmiseks eelmisesse jaotisesse klõpsake tööriistariba Standard nuppu Tagasi.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×