Märkmelehtede loomine ja printimine

PowerPoint for Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Esitluse koostamisel saate luua ka märkmelehed. Võib-olla soovite need printida ja neid esitluse ettekandmisel vaadata.

Roheline idee... Roheline leht   

Enne printimist kaaluge siiski võimalust kuvada märkmed hoopis esinejavaates. Ettekande ajal saab paberi ja tindi säästmiseks märkmed kuvada teisel kuvaril. Lisateavet leiate teemast Esinejamärkmete privaatne kuvamine mitmel kuvaril esitatava esitluse ajal.

Slaidide kohta saate märkmeid teha tavavaates märkmepaanil. Tavavaate aktiveerimiseks klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Tavaline.

Märkmepaan

Joonis. Märkmepaan (punasega ümbritsetud) tavavaates

Saate tavavaates töötamisel märkmeid tippida ja vormindada, aga märkmete prindieelvaate kuvamiseks ja mis tahes tekstivormingu (nt fondi värvi) lõpliku kuju kuvamiseks aktiveerige märkmelehevaade. Märkmelehevaates saate ka kontrollida ja muuta märkmete päiseid ja jaluseid.

Igal märkmelehel kuvatakse slaidi pisipilt koos slaidi kohta käivate märkmetega. Saate märkmelehevaates märkmeid kaunistada diagrammide, piltide, tabelite vm illustratsioonidega.

Märkmelehed

(Järgmised numbrid vastavad illustratsioonil kujutatud numbritele)

 1. Märkmelehtedel on märkmed ja esitluse iga slaid.

 2. Iga slaid prinditakse omaette märkmelehele.

 3. Märkmed lisatakse slaidile.

 4. Märkmelehtedele saate lisada andmeid (nt diagramme või pilte).

Märkmeid lisades pidage silmas järgmist.

 • Märkmelehe muudatused, lisandused ja kustutamised rakendatakse ainult ühele märkmelehele ja märkmetekstile tavavaates.

 • Kui soovite slaidi pildiala või märkmeala suurendada, ümber paigutada või vormindada, tuleb muudatused teha märkmelehevaates.

 • Tavavaates ei saa märkmepaanile pilte joonistada ega lisada. Sinna pildi lisamiseks aktiveerige märkmelehevaade.

 • Märkmelehevaates lisatavad pildid ja objektid kuvatakse prinditud märkmelehel, aga mitte ekraanil tavavaates.

Vaikemärkmelehe ülemisel poolel on slaidi pisipilt ja alumisel poolel sama suur jaotis märkmete jaoks.

Vaike-märkmeleht

Kui poolest lehest märkmete jaoks ei piisa, saate ruumi lisada.

Ruumi lisamiseks ühele märkmelehele tehke järgmist.

 1. Klõpsake tavavaates paanil, kus on vahekaardid Liigendus ja Slaidid, vahekaarti Slaidid ja seejärel klõpsake slaidi, kuhu soovite märkmete jaoks ruumi lisada.

  Vahekaarte Liigendus ja Slaidid sisaldav paan

 2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Märkmelehevaade.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Slaidi pisipildi kustutamiseks märkmelehel klõpsake slaidi ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Slaidi pisipildi vähendamiseks märkmelehel lohistage slaidi pisipildi suurusepidet.

 4. Lohistage märkmete kohatäite ülaserval asuvat suurusepidet märkmete kohatäite suurendamiseks, nii et see moodustaks lehest soovitud osa.

Esitluse kõigi märkmelehtede vormindamiseks või sinna illustratsioonide (nt kujundite või piltide) lisamiseks muutke juhtmärkmeid. Näiteks ettevõtte logo vm illustratsiooni lisamiseks kõigile märkmelehtedele lisage illustratsioon juhtmärkmetele. Kui soovite muuta kõigi märkmete fondilaadi, muutke juhtmärkmete laadi. Saate muuta slaidiala, märkmeala, päiste, jaluste, leheküljenumbrite ja kuupäeva ilmet ja paigutust.

Saate printida märkmelehed koos slaidi pisipildiga publikule jagamiseks või endale esitluse ette valmistamiseks.

Märkus.: Saate printida ainult ühe märkmetega slaidi pisipildi prinditud lehe kohta.

 1. Avage esitlus, mille märkmelehti soovite koos slaidi pisipiltidega printida.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake menüü Fail vasakus servas käsku Prindi.

 4. Klõpsake jaotises Sätted nupu Täisleheslaidid kõrval olevat noolt ja seejärel jaotises Küljendivaade nuppu Märkmelehed.

 5. Lehe paigutuse määramiseks klõpsake nupu Vertikaalpaigutus kõrval olevat noolt ja seejärel valige loendist väärtus Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus.

 6. Märkmete ja slaidi pisipiltide värviliselt printimiseks valige värviprinter. Klõpsake nupu Värv kõrval olevat noolt ja seejärel valige loendist väärtus Värv.

 7. Klõpsake nuppu Prindi.

Märkus.: Ühele lehele saate printida ainult ühe märkmelehe.

 1. Avage esitlus, mille märkmelehti soovite ilma slaidi pisipiltideta printida.

 2. Avage iga slaid märkmelehevaates. Märkmelehevaate aktiveerimiseks klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Märkmelehevaade.

 3. Kustutage slaidi pisipilt igalt märkmelehelt. Slaidi pisipildi kustutamiseks märkmelehel klõpsake slaidi pisipilti ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete).

 4. Klõpsake menüüd Fail.

 5. Klõpsake menüü Fail vasakus servas käsku Prindi.

 6. Klõpsake jaotises Sätted nupu Täisleheslaidid kõrval olevat noolt ja seejärel jaotises Küljendivaade nuppu Märkmelehed.

 7. Lehe paigutuse määramiseks klõpsake nupu Vertikaalpaigutus kõrval olevat noolt ja seejärel valige loendist väärtus Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus.

 8. Märkmete ja slaidi pisipiltide värviliselt printimiseks valige värviprinter. Klõpsake nupu Värv kõrval olevat noolt ja seejärel valige loendist väärtus Värv.

 9. Klõpsake nuppu Prindi.

Slaidide kohta saate märkmeid teha tavavaates märkmepaanil.

normaalvaates slaid koos siltidega slaidimärkmetega

1. Märkmepaan tavavaates

Saate tavavaates töötamisel märkmeid tippida ja vormindada, aga märkmete prindieelvaate kuvamiseks ja mis tahes tekstivormingu (nt fondi värvi) lõpliku kuju kuvamiseks aktiveerige märkmelehevaade. Märkmelehevaates saate ka kontrollida ja muuta märkmete päiseid ja jaluseid.

Igal märkmelehel kuvatakse slaidi pisipilt koos slaidi kohta käivate märkmetega. Saate märkmelehevaates märkmeid kaunistada diagrammide, piltide, tabelite vm illustratsioonidega. 

Märkmelehed

1. Märkmelehtedel on märkmed ja esitluse iga slaid.

2. Iga slaid prinditakse omaette märkmelehele.

3. Märkmed lisatakse slaidile.

4. Märkmelehtedele saate lisada andmeid (nt diagramme või pilte).

Märkmelehevaates lisatavad pildid ja objektid kuvatakse prinditud märkmelehel, aga mitte ekraanil tavavaates. Kui salvestate esitluse veebilehena, ei kuvata pilte ega objekte esitluse kuvamisel veebibrauseris nagu märkmeid.

Märkmelehe muudatused, lisandused ja kustutamised rakendatakse ainult ühele märkmelehele ja märkmetekstile tavavaates.

Kui soovite slaidi pildiala või märkmeala suurendada, ümber paigutada või vormindada, tuleb muudatused teha märkmelehevaates.

Tavavaates ei saa märkmepaanile pilte joonistada ega lisada. Sinna pildi lisamiseks aktiveerige märkmelehevaade. 

Vaikemärkmelehe ülemisel poolel on slaidi pisipilt ja alumisel poolel sama suur jaotis märkmete jaoks.

Vaike-märkmeleht

Kui poolest lehest märkmete jaoks ei piisa, tehke märkmetele ruumi lisamiseks ühte järgmistest.

 • Ruumi lisamiseks ühele märkmelehele tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake tavavaates paanil, kus on vahekaardid Liigendus ja Slaidid, vahekaarti Slaidid ja seejärel klõpsake slaidi, kuhu soovite märkmete jaoks ruumi lisada.

  2. Klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Märkmelehevaade.

  3. Tehke ühte järgmistest.

   • Slaidi pisipildi kustutamiseks märkmelehel klõpsake slaidi ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete).

   • Slaidi pisipildi vähendamiseks märkmelehel lohistage slaidi pisipildi suurusepidet.

  4. Lohistage märkmete kohatäite ülaserval asuvat suurusepidet märkmete kohatäite suurendamiseks, nii et see moodustaks lehest soovitud osa.

 • Kui vajate märkmete jaoks mitut lehte, tehke järgmist.

  1. Klõpsake tavavaates paanil, kus on vahekaardid Liigendus ja Slaidid, vahekaarti Slaidid ja seejärel klõpsake slaidi järel olevat ruumi, kuhu soovite märkmeid lisada.
   Peidetud slaidi lisamine

  2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Slaidid nuppu Uus slaid ja seejärel käsku Kohandatud paigutus.

  3. Klõpsake tavavaates paanil, kus on vahekaardid Liigendus ja Slaidid, vahekaarti Slaidid, paremklõpsake äsja lisatud slaidi ja seejärel klõpsake käsku Peida slaid.

   Märkused: 

   • Vahekaardil Slaidid kuvatakse peidetud slaidi ikooni Ikooni pilt sees slaidi number peidetud slaidi pisipildi kõrval.

   • Peidetud slaide esitluses ei kuvata, kui te pole neid peidust välja toonud, paremklõpsates slaidi uuesti ja seejärel klõpsates uuesti käsku Peida slaid.

  4. Klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Märkmelehevaade.

  5. Klõpsake märkmelehel slaidi ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete).

  6. Lohistage märkmete kohatäite ülaserval asuvat suurusepidet kogu lehekülje hõlmamiseks.

   Märkus.: Pärast kuvatavatele slaididele märkmete sisestamist tuleb avada märkmelehevaates peidetud slaidid ja jätkata märkmete tippimist.

  7. Saate toiminguid 1–6 korrates lisada peidetud slaide, mis on nagu lisamärkmelehed.

Esitluse kõigi märkmelehtede vormindamiseks või sinna illustratsioonide (nt kujundite või piltide) lisamiseks muutke juhtmärkmeid. Näiteks ettevõtte logo vm illustratsiooni lisamiseks kõigile märkmelehtedele lisage illustratsioon juhtmärkmetele. Kui soovite muuta kõigi märkmete fondilaadi, muutke juhtmärkmete laadi. Saate muuta slaidiala, märkmeala, päiste, jaluste, leheküljenumbrite ja kuupäeva ilmet ja paigutust.

Kui salvestate esitluse veebilehena, kuvatakse märkmed automaatselt, kui te ei lase neid peita. Slaidipealkirjadest koostatakse esitluse sisukord ja slaidimärkmed kuvatakse iga slaidi all. Märkmed võivad täita kõneleja rolli, andes publikule ülevaate taustast ja üksikasjadest, mida ettekande pidaja muidu teeks.

Kui te ei soovi märkmeid veebilehel kuvada, saate need enne faili salvestamist veebilehena välja lülitada.

Saate printida märkmelehed koos slaidi pisipildiga publikule jagamiseks või endale esitluse ette valmistamiseks. Sellisel juhul saate printida ainult ühe slaidi pisipildi lehe kohta.

 1. Avage esitlus, mille märkmelehti soovite koos slaidi pisipiltidega printida.

 2. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt , siis nupu Prindi rippnoolt ja seejärel käsku Prindieelvaade.

 3. Klõpsake jaotises Lehe häälestus välja Prinditav rippnoolt ja seejärel valige Märkmelehed.

 4. Lehe paigutuse määramiseks klõpsake noolenuppu Paigutus ja seejärel valige Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus.

 5. Päiste ja jaluste määramiseks valige Suvandid ja seejärel Päis ja jalus

 6. Klõpsake nuppu Prindi.

  Märkus.: Kui soovite märkmed ja slaidide pisipildid värviliselt printida, valige värviprinter. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt , siis nupu Prindi rippnoolt ja seejärel käsku Prindieelvaade. Valige </c3>Prindi</c0> > Suvandid, osutage sättele Värviskaala/halliskaala ja seejärel valige Värv.

 1. Avage esitlus, mille märkmelehti soovite ilma slaidi pisipiltideta printida.

 2. Avage iga slaid märkmelehevaates.

 3. Kustutage slaidi pisipilt igalt märkmelehelt.

 4. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt , siis nupu Prindi rippnoolt ja seejärel käsku Prindieelvaade.

 5. Klõpsake jaotises Lehe häälestus välja Prinditav rippnoolt ja seejärel valige Märkmelehed.

 6. Lehe paigutuse määramiseks klõpsake noolenuppu Paigutus ja seejärel valige Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus.

 7. Päiste ja jaluste määramiseks valige Suvandid ja seejärel Päis ja jalus

 8. Klõpsake nuppu Prindi.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×