Loendiseoste loomine kordumatute ja otsinguveergude abil

Loendiseoste loomine kordumatute ja otsinguveergude abil

Saate luua seoseid loendite vahel kordumatute veergude, otsinguveeru ja seoste jõustamise abil (kaskaadi ja piirata kustutamist), mis kõik suurendavad teie võimalust luua keerukamaid ärilahendusi ja aidata säilitada andmete terviklus.

Loendi seoste ülevaade

Järgmistest jaotistest leiate olulist teavet selle kohta, kuidas luua seoseid lähte-ja sihtrühmade vahel, luua kordumatuid ja otsinguveerge ning jõustada loendi seoste käitumine. Saate teada, kuidas lisada loendi seoste põhi-ja sekundaarseid otsinguveeru, vaadata, redigeerida ja kustutada ning hallata loendi seoseid, kui loenditel on palju üksusi.

Kursustele raamatute määramine kordumatute ja otsinguveeru abil

Cources loend viiktekstide abil

Loend, kus viiktekstid kattuvad loendiga kursused

 1. Loendit "Lugemisloend" nimetatakse loendiks Lugemisloend ja sihtüksuste loendit nimetatakse Kursuseks.

 2. Iga loend sisaldab kordumatuid veerge, et tagada õigete andmete vastavus.

 3. Loendi allikas (Lugemisloend) esmane otsinguveerg "otsib" loendi ID veerust, mis põhineb vastaval väärtusel.

 4. Loendi allikas teisene otsinguveerg sisestab veeru Kursuse nimi automaatselt sihtüksuse loendist.

Kui loote veeru, saate määrata, et veerg peab sisaldama kordumatuid väärtusi. See tähendab, et loendis ei saa olla selle veeru duplikaate. Te ei saa lisada loendiüksust, mis sisaldab dubleeritud väärtust, muuta olemasolevat loendiüksust, mille tulemusena luuakse duplikaat või taastage üksus prügikastist, kui selle tulemuseks oleks dubleeriv väärtus. Kui loote otsinguveeru otsinguveeru ja määratlete selle veeru kordumatuks, ei tohi selle veeru veerg sisaldada ka dubleeritud väärtusi.

Märkus.: Unikaalsus pole tõstutundlik. Näiteks 231 ja-231 peetakse duplikaate.

Kordumatul veerul peab olema ka indeks. Kui loote kordumatu veeru, võidakse teil paluda luua indeks ja see luuakse automaatselt, kui klõpsate nuppu OK. Kui kordumatul veerul on indeks, ei saa selle veeru indeksit eemaldada, välja arvatud juhul, kui määrate veeru esmalt dubleeritud väärtuste lubamiseks uuesti.

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millist tüüpi veergu saab kasutada kordumatute veergude loomiseks.

Toetatud veerutüübid

Toetuseta veerutüübid

Üks tekstirida

Mitu tekstirida

Valik (ühe väärtusega)

Valik (mitme väärtusega)

Arv

Arvutuslik

Valuuta

Hüperlink või pilt

Kuupäev ja kellaaeg

Kohandatud veerud

Otsing (üks väärtus)

Otsing (mitme väärtusega)

Inimene (ühekordne väärtus)

Inimene (mitme väärtusega)

Jah/ei

Kui soovite luua seose kahe loendi vahel, saate luua otsinguveeru, mis tuuakse (või "otsib") ühe või mitu vastavat väärtust sihtüksuse loendist. Kui olete selle otsinguveeru loonud (esmane veerg), saate jätkata loendi lisaveerute (sekundaarsete veergude) lisamist loendist allikas. Täiendavatel sekundaarsetel veergudel peab olema allpool kirjeldatud toetatud andmetüüp.

Järgmises tabelis on kokkuvõte veergude tüüpidest, mida saab ja mida ei saa kasutada otsinguveeru loomiseks.

Toetatud veerutüübid

Toetuseta veerutüübid

Üks tekstirida

Mitu tekstirida

Arv

Valuuta

Kuupäev ja kellaaeg

Isik või rühm

Arvutuslik

Hüperlink või pilt

Kohandatud veerud

Jah/ei

Valik

Otsing

On kahte tüüpi otsinguveeru, mida saate luua, jõustatud seosega otsinguveerg ja jõustamata seosega otsinguveerg.

Jõustatud seosega otsinguveerg

Jõustatud seosega otsinguveeru (mida nimetatakse ka viitamistervikluseks) saate otsida üksikuid väärtusi ja säilitada oma andmete tervikluse ühel kahest viisist.

Virnastamise kustutamine    Kui sihtüksuse loendi üksus kustutatakse, kustutatakse ka loendiga seostuv üksus või üksused. Sellisel juhul soovite veenduda, et kõik seostuvad üksused kustutatakse ühe andmebaasi tehingu osana. Näiteks kui kustutate tellimuse loendist Target, saate veenduda, et ka vastavad üksused on loendis lähtetekstid kustutatud. Te ei soovi, et teil oleks vastava korralduseta üksusi, kuna see looks "harva" üksused, mis võivad hiljem segadust tekitada.

Kustutamise piiramine    Kui proovite loendis sihtüksus üksusi kustutada ja sellel on üks või mitu seostuvat üksust loendis allikas, siis ei saa te üksust loendist sihtüksus kustutada. Sel juhul soovite veenduda, et seostuv üksus on talletatud TARGETi loendis. Näiteks kui keegi proovib tellimuse üksusi loendist kustutada, võib klient endiselt selle tellimuse ootele jätta ning te ei soovi, et kustutatav toiming kuvataks, kuni järjekord on töödeldud. Te ei soovi, et kliendi käsk oleks kogemata kustutatud, kuna see mõjutaks teie võimalust teie korraldust täiendada.

Koolituskursuste loend, mis proovib kahte üksust kustutada.

Loendi lugemine üksustega kustutatud

 • Kaskaadi kustutamise toiming tagab, et kõik seostuvad üksused kustutatakse ühes andmebaasi tehingust. Kui olete näiteks kustutanud üksuse loendist kursused, mille loendi ID on 1, kustutatakse ka need üksused, mis viitavad kustutatud üksusele.

 • Kui seostuvate allikate loendiga üksused on olemas, väldib kustutamise toimingu piiramine loendi üksuste kustutamist. Seega, kui proovisite loendi kursused loendist kustutada loendi ID-ga, siis ei saa te seda teha, kuna see viitab endiselt vähemalt ühe üksuse Lugemisloend.

Loendi seoste käitumise jõustamine aitab teie andmeid säilitada ja väldib ebakõlasid, mis võivad põhjustada probleeme teedel.

Märkus.: Jõustatud seoste loomiseks või muutmiseks peab teil olema loendite haldamise õigus.

Seost jõustava otsinguveeru jaoks peab olema ka indeks. Kui loote otsinguveeru, mis jõustab seose, võidakse teil paluda luua register. Kui klõpsate nuppu OK, luuakse indeks automaatselt. Kui seose jõustanud otsinguveerg on indeks, ei saa te sellest veerust indeksit eemaldada, välja arvatud juhul, kui eemaldate jõustatud seose esimesena.

Jõustamata seosega otsinguveerg

Jõustamata seosega otsinguveeru abil saate loendi loendi allikas ühe-või mitmekordseid väärtusi otsida. Kui teil on loendis Allikas üksuse kustutamise õigus, ei saa te enam kustutada ühtegi piirangut ega kustutada loendis olevaid toiminguid.

Loendi seoste loomise eeliseks on see, et saate kuvada ja redigeerida kahes või enamas loendis olevaid veerge ühe lehe võrra. Kui loote otsinguveeru otsinguveeru, kuvab esmane veerg väärtused veerust sihtüksuste loend, kuid samuti saate määrata, et TARGETi loendis olevad sekundaarsed veerud kuvataks ka esmase veeru ja muu allika loendi kõrval. veerud.

Märkus.: Esmase veeru loomisel tuleks määrata mitme väärtuse aktsepteerimine ja esmase veeruga seotud täiendavad veerud. Kui saate veeru loendist ümber nimetada, ei saa te neid muid funktsioone lisada. Mitme väärtuse muutmiseks, veergude lisamiseks või muude suvandite lisamiseks pärast loendi loomist valige sätted>loendi sätted.

Mitme väärtuse ja täiendavate veergude lisamine otsinguveeru

Veeru esmane väärtus on link, mille saate valida selle üksuse kõigi veergude väärtuste kuvamiseks loendis Target. Iga teise veeru väärtus TARGETi loendist kuvatakse tekstina veerus allika loend. Kui loote otsinguveeru mitme väärtusega, kuvatakse iga veerg TARGETi loendist, olenemata sellest, kas need on esmased või sekundaarsed, kuvavad nende mitu vastavat väärtust semikoolonitega. Saate nende esmaste ja sekundaarsete veergudega manipuleerida ka nii, nagu need on näiteks lähtetekstid, nt lisamine, eemaldamine, filtreerimine ja sortimine.

Esmase veeru nimi on nimi, mille esitate otsinguveeru loomisel. Vaikimisi järgib iga teise veeru nimi <esmase veeru nime>: <veeru nimi loendis Target>. Esmase veeru nime muutmine muudab seetõttu kõigi sekundaarsete veergude nimesid. Kuid saate muuta sekundaarsete veergude nimesid ja kirjeldusi, et nimed oleksid teile tähenduses.

Instrumentide loend, kus on esile tõstetud instrumendi ID ja instrument

muusikute loend, kus on esile tõstetud ID ja pealkiri

 1. 1. esmane otsinguveerg, kus on mitu väärtust.

 2. 2. teisene otsinguveerg, kus on mitu väärtust.

 3. 3. veeru nime on muudetud tööriistade vaikenime: jaotisseinstrumendid.

Märkus.: Veeru nime ID on vaikimisi saadaval, kuid peidetud. Selle kasutamiseks valige Kuva suvandidja seejärel käsk Redigeeri praegust vaadet. Kerige ja märkige ruut Kuva .

Kui loote loendi seoseid otsinguveeru, kordumatute veergude ja jõustatud seostega loendite abil, võite jõuda ressursi lävele või limiidile ning need võib blokeerida järgmistel juhtudel.

 • Kui teete olemasolevas loendis kordumatu veeru, millel on loendivaate lävest rohkem üksusi (kuid Pange tähele, et ühe üksuse lisamine loendisse, mis muudab loendi loendivaate lävest suuremaks, on toiming, mis pole tavaliselt blokeeritud).

 • Kui lülitate sisse kaskaadi kustutamise või piirate loendi otsinguvälja, kus on rohkem üksusi kui loendivaate lävi.

 • Olete ületanud loendivaate otsingu läve, mis vaikimisi on kaksteist otsinguveeru.

 • Kustutamise toimingus olevate üksuste arv ületab 1 000.

Lisateavet paljude üksustega loendite haldamise kohta leiate teemast loendite ja teekide haldamine paljude üksustega.

Õpetus: kordumatu veeru loomine või muutmine

Hoiatus.: Te ei saa teha järgmisi toiminguid.

 • Saate luua kordumatu veeru loendis, kus on määratletud üksuse tasemel permissions.

 • Loendi õiguste pärimise katkestamine loendiüksuse korral, kui loend sisaldab kordumatut veergu.

 • Saate luua kordumatu veeru või muuta veeru kordumatuks, mis sisaldab kordumatute õigustega üksusi või kus on lubatud sisu kinnitamine.

Uue veeru lisamiseks tehke järgmist.

 1. Liikuge loendit sisaldavale saidile.

 2. Valige saidi loendi nimi või valige sätted SharePoint Online ' i sätete nupp , valige saidi sisuja seejärel valige loendi nimi.

 3. Veeru päiste otsimine loendi ülaservast. Valige veeru päistest paremal nupp + Lisa veerg .

  Veeru lisamine SharePoint Online ' is.

 4. Ripploend kuvatakse eri tüüpi veergudega, mida saate luua. Valige mõni järgmistest veergudest.

  • Üks tekstirida

  • Mitu tekstirida

  • Asukoht

  • Arv

  • Jah/ei

  • Isiku

  • Kuupäev

  • Valik

  • Hüperlink

  • Pilt

  • Valuuta

  Märkus.: Kui soovite luua otsinguveeru, valige ripploendist rohkem . Pange oma veerule nimi ja valige veeru suvandite kuvalt otsingu tüüp. Pärast seda saate juhiseid 5 ja 6 vahele jätta.

 5. Lisage veeru nimi ja teave paanil, mis kuvatakse lehe paremas servas.

 6. Nupp Pööra kordumatuid väärtusi väärtuseksJah.

  Jõusta Kordumatute väärtuste valimine

  Kui valite veeru jaoks toetuseta andmetüübi, ei pruugita rakendada kordumatuid väärtusi .

 • Te ei saa eemaldada kordumatu veeru indeksit. Registri eemaldamiseks peate muutma veeru kordumatust veerust ühe, mis võimaldab esmalt dubleerida väärtusi ja seejärel eemaldada registri.

 • Kui proovite muuta olemasolevat veergu korduvate väärtuste põhjal, võib juhtuda, et te ei saa seda toimingut teha, kui olemasolev veerg sisaldab dubleeritud väärtusi. Esmalt peate eemaldama kõik dubleeritud väärtused ja seejärel muutma veeru duplikaatide lubamiseks kordumatule veerule.

 • Kui soovite muuta kordumatu veeru andmetüüpi, tehke järgmist.

  • Dubleeritud väärtuste lubamiseks veeru muutmine

  • Registri eemaldamine

  • Veeru muutmine muu toetatud andmetüübi korral

  • Seejärel muutke veerg ainulaadseks.

Juhised: otsinguveeru loomine

Need toimingud aitavad teil häälestada veergu, kus kuvatakse esmane veerg ja soovi korral teisene veerg loendisse. Esmast veergu saab indekseerida, kuid kuna sekundaarset veergu (või välja) kontrollib esmane, ei saa see olla kordumatu ega indekseeritud.

 1. Liikuge loendit sisaldavale saidile.

 2. Valige saidi navigeerimispaanil loendi nimi või valige sätted SharePoint Online ' i sätete nupp , valige saidi sisuja seejärel valige loendi nimi.

 3. Veeru päiste otsimine loendi ülaservast. Valige veeru päistest paremal nupp + Lisa veerg .

  Veeru lisamine SharePoint Online ' is.

 4. Valige ripploendist rohkem.

  Nupp rohkem suvandeid

 5. Valige jaotises selle veeru teabe tüüpOtsing (selle saidi teave on juba olemas).

 6. Valige loendist teabe toomine loendist soovitud loend.

 7. Valige väljal selle veeru esmane veerg.

 8. Märkige jaotises Lisa veerg kõigi nende täiendavate väljade kuvamiseksveeru nime kõrval olev ruut. Loendis on ainult need veerud, kus on toetatud andmetüübid.

 9. Hiljem, kui soovite sekundaarseid veerge lisada või eemaldada, muutke otsinguveeru ja tehke soovitud valikud.

  Märkus.: Sekundaarset veergu ei saa indekseerida ega teise veeru kordumatuks muuta.

 10. Kui soovite, et otsinguveeru kuvataks vaikimisi vaates, valige Lisa vaikevaateks.

 11. Jõustatud seose loomiseks valige Jõusta seoste käitumine ja seejärel valige käsk piira kustutamist või Virnasta Kustuta.

 12. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×