Loendiboksi lisamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Loendiboksi abil saate Microsoft Office InfoPathi vormimallis kasutajale kuvada üksteist välistavate valikuvõimaluste loendi.

Selle artikli teemad

Loendiboksi kasutamine

Kasutusvõimalused

Loendiboksi lisamine

Paigutuse näpunäited

Loendiboksi kasutamine

Loendiboksi võimalikud kasutusviisid

 • Kasutajad saavad eelmääratletud üksuste seast valida ühe variandi.

 • Saate kuvada püsiloendist, vormimalli andmeallikas või mõnest välisest andmeallikast (nt andmebaasist või teenuse Microsoft Windows SharePoint Services loendist) toodud väärtused.

Järgmisel joonisel on näidatud, kuidas kasutajad saavad kuluaruandes loendiboksist väärtusi valides määrata kulude kategooria.

Loendiboksis valitud üksusega

Pärast loendiboksi lisamist vormimalli peate määrama väärtused, mida soovite loendiboksis kuvada. Muidu näevad kasutajad teie vormimallil põhineva vormi avamisel tühja loendit. Dialoogiboksis Loendiboks: atribuudid saate kirjed ise tippida või konfigureerida loendiboksi kirjeid mõnest andmebaasist või muust andmeallikast tooma.

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid loendiboksidega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Ripploendiboks.    Sarnaselt loendiboksiga pakub ripploendiboks kasutajale valikuvariantide loendit. Ripploendiboksis kuvatakse loendikirjed aga alles siis, kui kasutaja klõpsab loendiboksi kõrval asuvat noolenuppu. Kui soovite kasutajatele loendis pakkuda arvukalt valikuvõimalusi või kui teie vormimallil pole kuigi palju ruumi, on ripploendiboks sageli parim võimalik valik.

Liitboks.    Sarnaselt loendiboksiga pakub liitboks kasutajale valikuvariantide loendit. Liitboksis kuvatakse loendikirjed aga alles siis, kui kasutaja klõpsab liitboksi kõrval asuvat noolenuppu. Kasutajad saavad liitboksi ise soovitud väärtuse tippida või valida sobiva variandi eelmääratletud väärtuste seast.

Hulgivalikuloendiboks.    Kui soovite, et kasutajad saaksid loendist valida rohkem kui ühe väärtuse, võite loendiboksi asemel kasutada hulgivalikuloendiboksi. Hulgivalikuloendiboksis saavad kasutajad soovitud väärtusi valida ühe loendiväärtuse klõpsamise asemel vastavate kirjete märkeruute märkides. Sarnaselt standardsete loendiboksidega on hulgivalikuloendiboksi kirjed kasutajatele nähtavad kohe vormi avamisel.

Raadionupud.    Sarnaselt loendiboksiga võimaldab raadionuppude rühm kasutajatel soovitud väärtuse valida üksteist välistavate valikuvõimaluste loendist. Raadionuppude kasutamisel peab kasutaja loendiboksi väärtuse asemel klõpsama valiku tegemiseks pisikest ümmargust rõngast.

Lehe algusse

Kasutamine

Kuna loendiboks on vormidel üks sagedamini kasutatavaid juhtelemente, oskab enamik vormi täitjaid loendibokse kasutada.

Loendiboksist mõne väärtuse valimiseks tuleb kasutajal lihtsalt soovitud varianti klõpsata. Kuna loendiboks on "avatud", ei pea kasutajad valikuvariantide loendi nägemiseks juhtelementi klõpsama. Kui valikuvariantide loend on neid sisaldavast boksist pikem, kuvatakse juhtelemendi paremas servas kerimisriba. Kui kasutajad täidavad vormi klaviatuuri abil, saavad nad loendiboksi üksuste seas liikuda üles- ja allanooleklahviga.

Lehe algusse

Loendiboksi lisamine

Loendiboksi lisamine sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud loendiboks kujundusrežiimis valitud kujul enne sildi ja kirjete lisamist.

Kujundusrežiimis valitud loendiboksi

Juhtelemendid võivad olla seotud või sidumata. Kui juhtelement on seotud, on see ühendatud andmeallikas oleva välja või rühmaga nii, et juhtelementi sisestatud andmed salvestatakse aluseks oleval vormil (XML-failis). Kui juhtelement on sidumata, ei ole see välja või rühmaga ühendatud ja juhtelementi sisestatud andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või viite kursori juhtelemendile, kuvatakse juhtelemendi paremas ülanurgas tekst ja sidumisikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas seotud. Ikoon näitab, kas juhtelement on rühma või väljaga õigesti seotud. Kui sidumine on õige, kuvatakse roheline ikoon. Kui sidumisega on probleeme, kuvatakse selle asemel sinine või punane ikoon.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljad ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaanil Andmeallikas hierarhilise vaate. Loendiboksid on alati seotud väljadega. Järgmises näites on vormimalli loendiboksi Kategooria seotud tööpaani Andmeallikas väljalt kategooria .

loendiboksi vormimallil ja andmeallika vastavale väljale seos

Kui kujundate uut, tühja vormimalli, on tööpaanil Juhtelemendid olev märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimis valitud. See lubab InfoPathil luua andmeallikas automaatselt välju ja rühmi samal ajal, kui lisate vormimallile juhtelemente. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas olevad kausta- ja failiikoonid.

Kui võtate oma vormimalli kujundamisel aluseks olemasoleva XML-faili, andmebaasi või veebiteenuse, tuletab InfoPath tööpaanil Andmeallikas olevad väljad ja rühmad olemasolevast andmeallikast.

Loendiboksi lisamine

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Tehke tööpaanil Juhtelemendid ühte järgmistest.

  • Loendiboksiga seotud andmeallikavälja automaatseks loomiseks märkige ruut Loo andemeallikas automaatselt.

  • Loendiboksi sidumiseks mõne olemasoleva väljaga tühjendage ruut Loo andemeallikas automaatselt.

   Märkus.: Kui märkeruut pole saadaval, siis on andmeallikas lukustatud. Kui soovite näiteks vormimalli kujundamisel aluseks võtta mõne XML-skeemi, ei saa te lisada InfoPathis andmeallikale uusi välju ja rühmi. See piirang aitab vältida seda, et teete tahtmatult muudatusi, mis võivad skeemi kehtetuks muuta.

 4. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Loendiboks.

 5. Kui tühjendasite 3. juhises märkeruudu Loo andemeallikas automaatselt, valige dialoogiboksis Loendiboksi sidumine väli, millega soovite loendiboksi siduda.

 6. Loendiboksile sildi lisamiseks tippige tekst vormimallil loendiboksi kohale või sellest vasakule ning lisage teksti järele koolon (:).

 7. Loendis kirjetena kasutatavate väärtuste määramiseks topeltklõpsake vormimallil loendiboksi.

 8. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 9. Loendiboksi asustamiseks tehke ühte järgmistest.

  Tippige loendiboksi väärtused ise

  See suvand on kasulik, kui teil on eelmääratud piiratud väärtuste kogum ja väärtuste muutumine tulevikus ei ole tõenäoline. Kui väärtused siiski muutuvad, tuleb avaldada vormimalli värskendatud versioon, et kasutajad näeksid ja saaksid kasutada uusimaid loendikirjeid.

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Tippige väljale Väärtus tekst, mille soovite talletada, kui kasutaja selle kirje valib.

  3. Tippige väljale Kuvatav nimi tekst, mida soovite selle kirjega seoses kuvada ja klõpsake nuppu OK.

  4. Korrake juhiseid 1-3 iga loendiboksi lisatava kirje puhul.

  5. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

  Muu vormiosa väärtuste kasutamine

  See suvand on kasulik, kui tahate, et teie loendis olevad väärtused muutuksid sõltuvalt teistest väärtustest, mille kasutaja oma vormile lisavad.

  1. Klõpsake jaotises Loendiboksi kirjed< raadionuppu Vaata väärtused järele vormi andmeallikast.

   Loendiboksis olevad kirjed peavad olema seostatud teie vormimallil kindla korduva rühma või korduva väljaga.

  2. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas välja Kirjed kõrval ja seejärel klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine korduvat välja või korduvat rühma, mis sisaldab välju, mis varustavad loendiboksi väärtustega ja klõpsake OK.

  3. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas välja Väärtus kõrval, seejärel klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis olevate kirjete võimalikke väärtusi ja seejärel klõpsake OK. Üks väärtustest salvestatakse vormi aluseks olevas XML-koodis, kui kasutaja klõpsab loendiboksis oleval kirjel.

  4. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas välja Kuvatav nimi kõrval, seejärel klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis kuvatavaid väärtusi ja klõpsake OK.

   Näpunäide.: Kui te ei soovi, et kuvataks mitu sama nimega väärtust, märkige ruut Kuva ainult kordumatute kuvanimedega kirjeid.

  Kasutage andmebaasi, veebiteenuse, XML-dokumendi või SharePointi saidi väärtusi

  See suvand on kasulik, kui soovite, et loendiboksis olevad väärtused oleksid ajakohased või neid uuendataks regulaarselt. Need väärtused on tavaliselt talletatud andmebaasi või muusse välisese andmeallikasse ning need tuuakse iga kord kui vorm avatakse.

  1. Klõpsake nuppu Vaata väärtused järele välisest andmeallikast

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Kui olete andmeühenduse juba lisanud, klõpsake vahekaarti Andmeühendus.

   • Uue andmeühenduse lisamiseks klõpsake käsku Lisa ja järgige seejärel andmeühenduse viisardi juhiseid.

    Loendiboksis olevad kirjed peavad olema seostatud teie vormimallil kindla korduva välja või korduva rühmaga

  3. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas välja Kirjed kõrval ja seejärel klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine välja või rühma, mis sisaldab välju, mis varustavad loendiboksi väärtustega ja klõpsake OK.

  4. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas välja Väärtus kõrval, seejärel klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis olevate kirjete võimalikke väärtusi ja seejärel klõpsake OK. Üks väärtustest salvestatakse vormi aluseks olevas XML-koodis, kui kasutaja klõpsab loendiboksis oleval kirjel.

  5. Klõpsake nuppu Vali XPath Nupp Andmeallikas välja Kuvatav nimi kõrval, seejärel klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis kuvatavaid väärtusi ja klõpsake OK.

   Näpunäide.: Kui te ei soovi, et kuvataks mitu sama nimega väärtust, märkige ruut Kuva ainult kordumatute kuvanimedega kirjeid.

Lehe algusse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda loendiboksi ilmet, suurust ja muid atribuute.

 • Laiendage loendiboksi, et see oleks loendiüksuste keskmisest laiusest mõne täheruumi võrra laiem. Nii ei jää loendiüksused juhtelemendi serva taha varju.

 • Kui soovite mitme loendiboksi laiust korraga muuta, valige muudetavad loendiboksid, vajutage klahvikombinatsiooni ALT+ENTER, klõpsake vahekaarti Suurus ja tippige uus arv väljale Laius.

 • Mitme loendiboksi taustavärvi korraga muutmiseks valige loendiboksid, mille ilmet soovite muuta. Klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ning tehke vahekaardil Varjustus soovitud muudatused.

 • Loendiboksis kasutatavat fonti saate kohandada tööriistariba Vorming väljadel Font ja Fondi suurus. Kõigi vormimallil leiduvate loendibokside fondi ja fondisuuruse korraga muutmiseks klõpsake soovitud vorminguga loendiboksi ja siis menüü Vorming käsku Rakenda font kõigile loendiboksi juhtelementidele.

 • Kui soovite reguleerida loendiboksi ja seda vormimallil ümbritsevate objektide vahelist kaugust, saate dialoogiboksis Loendiboks: atribuudid (vahekaardil Suurus) muuta veerisesätteid. Veeriseid reguleerides saab vahesid muuta täpsemalt kui lõigupiiride abil.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×