Lahtrid

Lahtrite ja lahtrisisu teisaldamine või kopeerimine

Lahtrite ja lahtrisisu teisaldamine või kopeerimine

Kasutage lõikamine, kopeerimineja kleepimine teisaldamiseks või kopeerimiseks lahtrisisu. Või lahtrite teatud sisu või atribuutide kopeerimine. Näiteks kopeerida valemi tulemiks oleva väärtuse valem kopeerimata või kopeerida ainult valemi.

Lahtri teisaldamisel või kopeerimisel teisaldatakse või kopeeritakse Microsoft Excelis lahter, sealhulgas valemid ja nende tulemväärtused, lahtrivormingud ja kommentaarid.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Teisaldage lahtreid Excelis pukseerides või kasutage käske Lõika ja Kleebi.

Teisaldage lahtrit lohistades ja kukutades

 1. Valige lahtrid või lahtrivahemik, mida soovite teisaldada või kopeerida.

 2. Osutage valiku äärisele.

 3. Kui kursor muutub teisalduskursoriks Teisalduskursor , lohistage lahter või lahtrivahemik mõnda teise asukohta.

Lahtrite teisaldamine lõikamise ja kleepimise abil

 1. Lahtri või lahtrivahemiku valimine.

 2. Valige Avaleht > lõikamine Lõikamine või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + X.

 3. Valige lahter, kuhu soovite andmed teisaldada.

 4. Valige Avaleht > Kleebi Kleepimine või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Kopeerige töölehel lahtrid, kasutades käske Kopeeri ja Kleebi.

 1. Valige lahter või lahtrivahemik.

 2. Valige Kopeeri või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

 3. Valige Kleebi või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+V.

 1. Valige lahtrid, mida soovite teisaldada või kopeerida.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

  Exceli lindi pilt

  • Lahtrite teisaldamiseks klõpsake nuppu Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv    Saate ka vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+X.

  • Lahtrite kopeerimiseks klõpsake nuppu Kopeeri Nupu pilt .

   Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 3. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

  Näpunäide.: Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Klõpsake vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

  Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+V.

Märkused: 

 • Lõigatud või kopeeritud lahtrite ümber kuvatakse Excelis animeeritud liikuv ääris. Liikuva äärise tühistamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Lahtrite lõikamisel ja kleepimisel nende teisaldamiseks asendatakse Excelis kleepimisala olemasolevad andmed.

 • Kindlate suvandite valimiseks lahtrite kleepimisel, Nupu pilt Kleebiall asuvat noolt, ja seejärel klõpsake soovitud suvandit. Näiteks saate klõpsata käsku Kleebi teisiti või Kleebi pildina.

 • Lahtrite kleepimisel kuvatakse Exceli töölehel vaikimisi nupp Kleepesuvandid, et teie käsutuses oleksid teatud lisavõimalused (nt Säilita allika vorming). Kui te ei soovi selle nupu kuvamist lahtrite kleepimisel, võite selle suvandi välja lülitada. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid. Tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine ruut Kuva sisu kleepimisel kleepesuvandite nupp.

Vaikimisi on hiirega redigeerimine sisse lülitatud, nii et lahtreid saab teisaldada ja kopeerida hiire abil.

 1. Valige lahtrid või vahemik, mida soovite kopeerida.

  Excelis lahtrisisu valimine

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Lahtri või lahtrivahemiku teisaldamiseks asetage kursor valiku äärisele. Kui kursor muutub teisalduspidemeks Kursori liigutamine , lohistage lahter või lahtrivahemik teise kohta.

  • Lahtri või lahtrivahemiku kopeerimiseks hoidke kursori asetamisel valiku äärisele all klahvi Ctrl. Kui kursor muutub kopeerimispidemeks Exceli kopeerimiskursor , lohistage lahter või lahtrivahemik teise kohta.

Märkus.: Lahtrite teisaldamisel asendatakse Excelis kleepimisalal olemasolevad andmed.

Lahtrite kopeerimisel kohandatakse lahtriviited automaatselt. Lahtrite teisaldamisel aga lahtriviiteid ei kohandata ning teisaldatud lahtrite ja nendele lahtritele osutavate lahtrite sisu võidakse kuvada viiteveana. Sel juhul tuleb teil viited kohandada käsitsi.

Kui valitud kopeerimisala sisaldab peidetud lahtreid, ridu või veerge, kopeeritakse Excelis ka need. Võimalik, et peate andmed, mida te ei soovi teabe kopeerimisel kaasata, ajutiselt peidust välja tooma.

 1. Valige lahter või vahemik, mis sisaldab kopeeritavaid andmeid.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

  Exceli lindi pilt

  • Valiku teisaldamiseks klõpsake nuppu Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+X.

  • Valiku kopeerimiseks klõpsake nuppu Kopeeri Nupu pilt .

   Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 3. Paremklõpsake kleepimisala vasakut ülalahtrit ning klõpsake seejärel käsku Lisa lõigatud lahtrid või Lisa kopeeritud lahtrid.

  Näpunäide.    Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Kleebitava lisamine suunda, kuhu soovite ümbritsevaid lahtreid nihutada.

Märkus.    Tervete ridade või veergude lisamisel nihutatakse ümbritsevad read ja lahtrid allapoole ja vasakule.

Kui mõnda töölehe lahtrit, rida või veergu ei kuvata, saate kopeerida kas kõik lahtrid või ainult nähtavad lahtrid. Näiteks võite kopeerimiseks valida ainult liigendatud töölehel kuvatud kokkuvõtteandmed.

 1. Valige lahtrid, mille soovite kopeerida.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Otsi ja vali ning seejärel käsku Erivalikud.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Vali raadionuppu Ainult nähtavad lahtrid ja seejärel nuppu OK.

 4. Vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nuppu Kopeeri Nupu pilt .

  Exceli lindi pilt

  Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 5. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

  Näpunäide.: Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 6. Klõpsake vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

  Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 • Kui klõpsate nuppu Nupu pilt Kleebiall asuvat noolt, saate valida erinevaid kleepimissuvandeid oma valikule rakendada.

Excelis kleebitakse kopeeritud andmed järjestikustesse ridadesse või veergudesse. Kui kleepimisala sisaldab peidetud ridu või veerge, peate arvatavasti kõigi kopeeritud lahtrite kuvamiseks kleepimisala peidust välja tooma.

Kui kopeerite või kleebite peidetud või filtreeritud andmed muusse rakendusse või mõnda teise Exceli eksemplari, siis kopeeritakse ainult nähtavad lahtrid.

 1. Valige vahemik, mis sisaldab tühje lahtreid.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nuppu Kopeeri Nupu pilt .

  Exceli lindi pilt

  Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 3. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nupu Kleebi Nupu pilt all olevat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

 5. Märkige ruut Jäta tühjad vahele.

 1. Topeltklõpsake lahtreid, mis sisaldavad teisaldatavaid või kopeeritavaid andmeid.

  Märkus.    Vaikimisi saate lahtri andmeid redigeerida ja valida otse lahtris, topeltklõpsates andmeid, kuid lahtriandmeid saate redigeerida ja valida ka valemiriba.

 2. Valige lahtris teisaldatavad või kopeeritavad märgid.

  Lahtrite ja vahemike valimine, kuidas.

 3. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

 4. Exceli lindi pilt

  • Valiku teisaldamiseks klõpsake nuppu Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+X.

  • Valiku kopeerimiseks klõpsake nuppu Kopeeri Nupu pilt .

   Klaviatuuri otsetee.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 5. Klõpsake lahtris kohta, kuhu soovite tärke kleepida, või topeltklõpsake andmete teisaldamiseks või kopeerimiseks mõnda muud lahtrit.

 6. Klõpsake vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nuppu Kleebi Nupu pilt .

  Klaviatuuri otsetee.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 7. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Märkus.: Kui topeltklõpsate lahtrit või vajutate aktiivse lahtri redigeerimiseks klahvi F2, toimivad nooleklahvid ainult selle lahtri sees. Nooleklahvide abil mõnda muusse lahtrisse liikumiseks vajutage esmalt sisestusklahvi (Enter), et lõpetada oma redigeerimismuudatused aktiivses lahtris.

Kopeeritud andmete kleepimisel saate teha ühte järgmistest.

 • Kopeerige ainult lahtrivorming (nt fondi- ja täitevärv), mitte lahtrite sisu.

 • Teisendage kõik lahtri valemid arvutatud väärtusteks, kusjuures olemasolevat vormingut üle ei kirjutata.

 • Kopeerige ainult valemid, mitte arvutatud väärtused.

 • Valige lahter või lahtrivahemik, mis sisaldab kopeeritavaid väärtusi, lahtrivorminguid või valemeid.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 • Vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nuppu Kopeeri Nupu pilt .

  Exceli lindi pilt

  Klaviatuuri otsetee.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 • Valige kleepimisala vasak ülalahter või lahter, kuhu soovite väärtuse, lahtrivormingu või valemi kleepida.

 • Vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nupu Kleebi Nupu pilt all olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  • Ainult väärtuste kleepimiseks klõpsake käsku Väärtused.

  • Ainult lahtrivormingute kleepimiseks klõpsake käsku Vorming.

  • Ainult valemite kleepimiseks märkige raadionupp Valemid.

   Märkus.: Kui kopeeritud valemid sisaldavad suhtelisi lahtriviiteid, kohandab Excel dubleeritud valemites viited (ja erinevate lahtriviidete suhtelised osad). Oletagem näiteks, et lahter B8 sisaldab valemit =SUM(B1:B7). Kui kopeerite valemi lahtrisse C8, viitab dubleeritud valem selle veeru vastavatele lahtritele: =SUM(C1:C7). Kui kopeeritavad valemid sisaldavad absoluutseid lahtriviiteid, siis dubleeritud valemites viiteid ei muudeta. Kui te soovitud tulemit ei saa, saate ka algsete valemite viited muuta suhtelisteks või absoluutseteks lahtriviideteks ja seejärel lahtrid uuesti kopeerida.

Kopeeritud andmete kleepimisel kasutavad kleebitavad andmed sihtlahtrite veerulaiuse sätteid. Veerulaiuse reguleerimiseks nii, et see vastaks lähtelahtritele, toimige järgmiselt.

 1. Valige lahtrid, mida soovite teisaldada või kopeerida.

  Lahtrite ja vahemike valimine

 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Lõikelaud ühte järgmistest.

  Exceli lindi pilt

  • Lahtrite teisaldamiseks klõpsake nuppu Lõika Viiktekst 1 .

   Kiirklahv.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+X.

  • Lahtrite kopeerimiseks klõpsake nuppu Kopeeri Nupu pilt .

   Klaviatuuri otsetee.     Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 3. Valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

  Näpunäide.: Valiku teisaldamiseks või kopeerimiseks teisele töölehele või teise töövihikusse klõpsake teise töölehe sakki või aktiveerige teine töövihik ja valige kleepimisala ülemine vasakpoolne lahter.

 4. Vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nupu Kleebi Nupu pilt all olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu Säilita allika Veerulaiused.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×