Kuupäevaväärtusi talletava välja lisamine, loomine või kustutamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui peate talletama kuupäevi või kellaaegu, saate tabelisse lisada kuupäeva/kellaaja välja. Kuupäeva- või kellaajaandmeid saab kasutada mitmesuguste isiklike või ärialaste rakenduste (nt sünnipäevameeldetuletuste, lähetamis- või maksustamisteabe või kellakaartide) tarvis. Sellest artiklist leiate juhised programmi Microsoft Office Access 2007 abil kuupäeva/kellaajavälja lisamiseks või kustutamiseks nii uue kui ka olemasoleva andmebaasitabeli puhul.

Märkus.: Selles artiklis selgitatakse kuupäeva/kellaaja välja andmete sisestamist. Võimalusi, kuidas kasutada kuupäeva/kellaaja väljad kohta leiate lisateavet artiklist kuupäeva või kellaaja väärtuse sisestamine.

Selle artikli teemad

Kuupäeva/kellaaja väljad mõistmine

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine andmelehevaates

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine kujundusvaates

Kuupäeva/kellaaja välja kustutamine

Kuupäeva/kellaaja välja atribuudid

Kuupäeva/kellaaja väljad

Programmi Office Access 2007 esmakasutajatele: pidage meeles, et andmed talletatakse andmebaasis ühes või mitmes tabelis. Teavet saab kuvada andmelehtedel – ruudustikus, mis meenutab programmi Microsoft Office Excel 2007 töölehte – või andmete sisestusvormil või aruandena, ent andmed paiknevad ikkagi ühes või mitmes tabelis. Iga tabel sisaldab omakorda hulka välju (veerge), millest igaüks on seatud aktsepteerima ühte konkreetset andmetüüpi. Näiteks juhul, kui seate välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg, aktsepteerib väli edaspidi ainult kuupäeva/kellaaja tüüpi väärtusi.

Kuupäeva/kellaaja välja spetsifikatsioonid

Accessi andmebaasi kasutamisel võivad kuupäeva- ja kellaajaväärtused esineda erisugustes vormingutes – näiteks Euroopa vormingus (28.11.2006 või 28-11-2006), Lõuna-Aasia vormingus (28/11/2006) või USA vormingus (11/28/2006).

Olenemata sellest, kuidas Access kuupäeva- ja kellaajaandmeid vormindab või kuidas kuupäeva- ja kellaajaandmeid sisestatakse, talletatakse andmed väljadel andmetüübiga Kuupäev/kellaaeg kahekordse täpsusega ujukomaarvudena – süsteemis, mida nimetatakse ka kuupäeva-järjenumbrite süsteemiks. Järgmisel joonisel on kujutatud kuupäeva-järjenumbri väärtuse tüüpilist näidet.

Kahekordse täpsusega arv

Väärtuse täisarvuline osa, mis jääb komakohast vasakule, esitab kuupäeva. Komakohast paremale jääv murdosa esitab kellaaega.

Joonisel kujutatud arvuga esitatakse kuupäev ja kellaaeg 24. detsember 9:00 EL. Arvu kuupäevakomponent on kõigi nende päevade arv, mis on möödunud "baaskuupäevast", milleks on 30. detsember 1899. Käesolevas näites on 30. detsembrist 1899 kuni 24. detsembrini 2003 möödunud 37 979 päeva. Ajakomponent on osa 24-tunnisest päevast. Seega annab väärtuse 0,875 korrutamine 24 tunniga tulemuseks 21 tundi ehk 9:00 PL.

Kuupäevakomponendi negatiivsete väärtustega esitatakse neid kuupäevi, mis jäävad baaskuupäevast varasemasse aega. Näiteks on kuupäevakomponendi väärtus –1 tõlgendatav kui üks päev enne baaskuupäeva ehk kui 29. detsember 1899.

Kuupäeva kehtivad väärtused jäävad vahemikku –657 434 (1. jaanuar 100. a.) kuni 2 958 465 (31. detsember 9999). Kehtivad ajaväärtused on vahemikus 0,0 kuni 0,9999 või kuni 23:59:59.

Kuupäeva- ja ajaväärtuste talletamine numbrilisel kujul võimaldab kuupäeva- ja kellaajaandmetega teha hulgaliselt erisuguseid arvutustehteid. Näiteks saate (kellakaardi tarvis) arvutada kogu töötundide arvu või määrata arve vanuse.

Kuupäeva/kellaaja väljade vormingud

Kuupäeva/kellaaja välja tüüpi vormindamiseks saab kasutada kahte põhilist meetodit: andmesisestusvormindamine ja kuvavormindamine. Kui soovite rakendada andmesisestusvormindamist, saate selleks rakendada sisestusmaski – kasutaja andmesisestust kontrollivat literaal- ja kohatäitemärgistikku. Kuvavormindamise abil saab kontrollida kasutajatele andmelehtede, vormide ja aruannete sisu kuvamist. Access võimaldab kahte tüüpi kuvavormindamist: loendist valitavate eelmääratletud vormingute ja kohandatud vormingute loomise võimaluse kaudu.

Eelmääratletud ja kohandatud vormingud kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist andmete tabelite, vormide ja aruannete vormindamine.

Sisestusmaskide kohta leiate lisateavet artiklist välja sisestamine või väärtuste kindla vormingu juhtimine sisestusmaski loomine.

Kuupäeva/kellaaja välja loomise meetodid

Office Access 2007 pakub mitut võimalust uude või olemasolevasse tabelisse kuupäeva/kellaaja välja lisamiseks:

 • Andmelehevaade.    Kuupäeva/kellaaja välja saab lisada uude või olemasolevasse tabelisse andmelehevaates, lisades uue välja ja sisestades seejärel kuupäeva kas käsitsi või kopeerides ja kleepides. Andmetüüpi saab valida ka ripploendist ja seada atribuudiks kas Kohustuslik, mis ei luba kasutajatel väljale kuupäeva sisestamata jätta, või Kordumatu, mis nõuab kasutajalt väljale mittekorduva väärtuse sisestamist.

 • Kujundusvaade.    Kujundusvaates saab lisada Kuupäeva/kellaaja välja ja seada selle atribuute (sh sisestusmaske ja vaikeväärtusi), mida ei saa andmelehevaates seada.

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine andmelehevaates

Selles jaotises selgitatakse, kuidas lisada Kuupäeva/kellaaja välja olemasolevasse või uude tabelisse andmelehevaates. Accessi andmeleht sarnaneb välimuse poolest programmi Office Excel 2007 töölehega.

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine olemasolevasse tabelisse

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 4. Vajadusel liikuge horisontaalselt kerides esimese tühja väljani. Vaikimisi kuvab Access kõigi uute väljade päisereal päise Lisa uus väli.

  Andmelehe uus väli

 5. Topeltklõpsake päiserida ja tippige uue välja nimi.

 6. Valige päisest allpool esimene tühi rida ja tippige kuupäev.

  või

  Kleepige kuupäev esimesele reale.

  või

  Klõpsake menüü Andmeleht jaotise Andmetüübid ja vormindamine loendis Andmetüüp valikut Kuupäev/kellaaeg.

 7. Salvestage tehtud muudatused.

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine uude tabelisse

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Access avab uue tabeli andmelehevaates. Joonis kujutab uut tabelit:

  Uue andmebaasi uus tühi tabel.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta nupu pilt ja sisestage dialoogiboksis Nimega salvestamine uue tabeli nimi.

 5. Topeltklõpsake tabeli esimese välja (ehk välja, mis on sildistatud kui Lisa uus väli) päiserida ja tippige välja nimi.

 6. Valige päisest allpool esimene tühi rida ja tippige kuupäev. Access tuletab kuupäeva sisestamisel andmetüübi Kuupäev/kellaaeg automaatselt.

  või

  Kleepige kuupäev esimesele reale.

  või

  Klõpsake menüü Andmeleht jaotise Andmetüübid ja vormindamine loendis Andmetüüp valikut Kuupäev/kellaaeg.

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine kujundusvaates

Kujundusvaade abil kuupäeva/kellaaja välja lisamine uude või olemasolevasse tabelisse ja seejärel saate seada või muuta väljaatribuudid, et ei saa seada või muuta andmelehevaates. Näiteks saate määrata sisestusmaski või valideerimisreegli. Sisestusmaskide ja muude atribuutide kohta leiate lisateavet jaotisest kuupäeva/kellaaja välja atribuudid.

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine olemasolevasse tabelisse

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Navigeerimispaani, Paremklõpsake tabelit, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake nuppu Kujundusvaade Nupu pilt .

 4. Valige veerus Välja nimi esimene tühi rida ja tippige välja nimi.

 5. Valige veeru Andmetüüp kõrval olevat lahtrit ja valige loendist Kuupäev ja kellaaeg.

 6. Salvestage tehtud muudatused.

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine uude tabelisse

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta nupu pilt ja sisestage dialoogiboksis Nimega salvestamine uue tabeli nimi.

 5. Paremklõpsake uut tabelivahekaarti ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

 6. Valige veerus Välja nimi esimene tühi rida ja tippige välja nimi.

 7. Valige veeru Andmetüüp kõrval olev lahter ja valige loendist Kuupäev ja kellaaeg.

 8. Salvestage tehtud muudatused. Kui soovite muuta välja atribuute, ärge sulgege kujundusvaates avatud tabelit, vaid jätkake järgmise juhistega.

Välja atribuutide seadmine või muutmine

 1. Leidke tabelikujundaja vahekaardi Üldist alumise sektsiooni jaotisest Välja atribuudid see atribuut, mida soovite muuta.

 2. Valige atribuudi nime kõrval olev väli. Sõltuvalt atribuudist saate teha järgmisi toiminguid:

  • Andmete (nt vaiketeksti või sisestusmaski) sisestamine.

  • Avaldisekoosturi või sisestusmaskiviisardi käivitamine.

  • Nutikad sildid dialoogiboksi kuvamiseks klõpsake atribuudivälja kõrval olevat Koosturi nupp .

  • Loendist suvandi valimine.

   Teabe saamiseks iga välja atribuudi kasutusotstarbe kohta valige vastav atribuut ja vajutage klahvi F1.

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja välja kustutamine

Kuupäeva/kellaaja välja saab tabelist kustutada nii andmelehevaates kui ka kujundusvaates. Ent juhul, kui kustutate andmeid sisaldava välja Kuupäev/kellaaeg, lähevad andmed jäädavalt kaotsi – seda kustutustoimingut ei saa tagasi võtta. Seetõttu peaksite oma andmebaasi enne mis tahes tabeli välja või mõne muu andmebaasikomponendi kustutamist varundama.

Kuupäeva/kellaaja välja kustutamine andmelehevaates

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 4. Leidke väli Kellaaeg/kuupäev, paremklõpsake päiserida (nime) ja klõpsake käsku Kustuta veerg.

 5. Klõpsake kustutamise kinnitamiseks nuppu Jah.

Kuupäeva/kellaaja välja kustutamine kujundusvaates

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake nuppu Kujundusvaade Nupu pilt .

  Access avab tabeli kujundusvaates.

 4. Klõpsake kuupäeva/kellaaja välja kõrval olevat reavalijat (tühja ruutu) ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  või

  Paremklõpsake reaselektorit ja klõpsake käsku Kustuta read.

 5. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja välja atribuudid

Kujundusvaates tabelisse kuupäeva/kellaaja välja lisamisel saate seada mitmesuguseid välja atribuute. Järgnevasse tabelisse on koondatud välja Kuupäev/kellaaeg atribuudid koos vastavate tähenduste ja atribuutide seadmise või muutmise tagajärgede kirjeldusega.

Atribuut

Kasutamine

Vorming

Kuvavormingu määratlemiseks saate sisestada kohandatud vormingu. Siin määratletud vormingud kuvatakse andmelehtedel, vormides ja aruannetes. Kohandatud vormingute kohta leiate lisateavet artiklist andmete tabelite, vormide ja aruannete vormindamine.

Sisestusmask

Sisestage soovitud sisestusmaski stringi või Koosturi nupp sisestusmaskiviisardi käivitamiseks nuppu.

Loomise ja sisestusmaskide kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege artikleid kindlas vormingus väljale või juhtelemendile väärtuste sisestamiseks sisestusmaski loomine ja andmete tabelite, vormide ja aruannete vormindamine.

Pealdis

Määratleb kuupäeva/kellaaja välja nime. Kui te pealdist ei määratle, rakendab Access välja vaikenime.

Vaikeväärtus

Määratleb väärtuse, mis kuvatakse uue kirje loomisel väljal automaatselt. Näiteks tänase kuupäeva automaatseks kuvamiseks saate väärtuseks määrata funktsiooni Date().

Valideerimisreegel

Määratleb vormi või aruande kogu kirje, üksiku välja või juhtelemendi andmete sisestusnõuded. Juhuks, kui kasutaja sisestab andmeid reeglit rikkudes, saate tulemusena kuvatava tõrketeate kuvamiseks kasutada atribuuti Valideerimistekst. Maksimumpikkus: 2048 märki.

Valideerimisreeglite loomise kohta leiate lisateavet artiklist Valideerimisreegli loomine välja andmete valideerimiseks.

Valideerimistekst

Määrab tõrketeate teksti, mis kuvatakse, kui kasutajad sisestavad andmed, mis ei vasta valideerimisreeglile. Maksimaalne pikkus: 255 märki.

Valideerimisreeglite loomise kohta leiate lisateavet artiklist Valideerimisreegli loomine välja andmete valideerimiseks.

Nõutav

Kui selle atribuudi väärtus on Jah, peate väljale või mis tahes väljaga seotud juhtelementidesse sisestama nullist erineva väärtuse.

Indekseeritud

Indekseid saab kasutada suuri andmemahtusid hõlmavate päringute, sortimise ja rühmitamistoimingute kiirendamiseks. Indeksite abil saab vältida ka kasutajate duplikaatväärtuste sisestamist. Valikud on järgmised:

 • Ei     — indekseerimine on välja lülitatud (vaikeväärtus).

 • Jah (duplikaadid lubatud)     — indekseerimine on sisse lülitatud ja duplikaatväärtused on lubatud. Näiteks võivad korduda ees- ja perekonnanimed.

 • Jah (Duplikaadid keelatud)    Indekseerib välja ja keelab duplikaatväärtuste esinemise.

IME-režiim

Määrab sisestusmeetodi redaktori (IME), tööriista, mille abil saab Accessi Jaapani või Korea versioonidega loodud faile kasutada Accessi ingliskeelsetes versioonides. Vaikeväärtus: Juhtelementideta. Lisateabe saamiseks selle atribuudi kasutamise kohta vajutage klahvi F1.

IME-lauserežiim

Määrab andmete tüübi, mida saab sisestusmeetodi redaktori abil sisestada. Lisateabe saamiseks selle atribuudi kasutamise kohta vajutage klahvi F1.

Nutikad sildid

Saate väljale määrata kas väljaga või mis tahes juhtelemendiga seotud ühe või mitu nutikat silti. Nutikad sildid on komponendid, mis tuvastavad väljal olevaid andmetüüpe ja võimaldavad teil sooritada toiminguid vastavalt sellele konkreetsele andmetüübile. Näiteks saate valida välja Kuupäev/kellaaeg ja avada nutika sildi abil isikliku kalendri.

Klõpsake atribuudivälja saadaolevate nutikate siltide loendi kõrval olevat Koosturi nupp .

Tekstijoondus

Määratleb väljal Kuupäev/kellaaeg andmete joondamise viisi. Valikud on järgmised:

 • Üldist     Joondab teksti vasakule, numbrid ja kuupäevad paremale.

 • Vasakule     – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse vasakule.

 • Paremale     – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse paremale.

 • Keskele     – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse keskele.

 • Hajuta     Rööpjoondab kogu teksti, kuupäevad ja arvud välja või tekstivälja vasak- ja paremääre suhtes ühetaoliselt.

Kuva kuupäevavalija

Kuvab või peidab hüpikkalendri juhtelemendi, mis kuvatakse siis, kui kasutaja klõpsab välja Kuupäev/kellaaeg. Vaikeväärtus: Kuupäevade puhul. Juhtelemendi peitmiseks valige Mitte kunagi.

Märkus.: Kui kasutate väljal Kuupäev/kellaaeg sisestusmaski, pole juhtelement Kuupäevavalija selle välja jaoks saadaval (olenemata sellest, millise väärtuse olete selle atribuudi jaoks valinud).

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×