Kuupäevasüsteemi, vormingu või kahekohaliste aastaarvude tõlgendamisviisi muutmine

Kuupäevad on sageli andmete analüüsi kriitiline osa. Sageli küsite järgmisi küsimusi: millal toode osteti, kui kaua võtab ülesande täitmine projektis aega või kui palju on finantskvartali keskmine tulu? Õigete tulemuste saamiseks on vajalik kuupäevade korrektne sisestamine. Kuupäevade vormindamine kergesti arusaadaval viisil on sama tähtis kui nende tulemuste õige tõlgendamisviisi tagamine.

NB!: Kuna kõigi arvutusprogrammide kuupäevade tõlgendamisviisi reguleerivad reeglid on keerulised, tuleb kuupäevade sisestamisel olla väga täpne. See tagab kuupäevaarvutuste suurima täpsuse.

Microsoft Office Excel salvestab kuupäevi järjenumbritena, mida nimetatakse sarjaväärtusteks. Näiteks Windowsi Microsoft Office Excelis on 1. jaanuari 1900 järjenumber 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumber 39448, sest see on 39 448 päeva pärast 1. jaanuari 1900. Office Excel talletab kellaajad kümnendmurdudena, sest kellaaega loetakse päeva osaks. Kümnendmurruna väljendatavate arvude väärtus jääb vahemikku 0 (null) kuni 0,99999999, mis tähistab kellaaegu alates 0:00:00 kuni 23:59:59.

Kuna nii kuupäevad kui ka kellaajad on väärtused, võib neid liita, lahutada ja kaasata muudesse arvutustesse. Kuupäeva saab vaadata sarjaväärtusena ja kellaaega kümnendmurruna, muutes kuupäeva või kellaaega sisaldava lahtri vorminguks Üldine.

Lisateavet leiate järgmistest spikriteemadest.

Nii Microsoft Excel for the Macintosh kui ka Excel for Windows toetavad nii 1900- kui ka 1904-kuupäevasüsteemi. Vaikimisi kasutab Windowsi Microsoft Office Excel 1900-kuupäevasüsteemi ja Macintoshi Microsoft Office Excel 1904-kuupäevasüsteemi.

Windowsi Excel põhines algselt 1900-kuupäevasüsteemil, kuna see võimaldas paremat ühilduvust muude MS-DOS-is ja Microsoft Windowsis töötavate tabelarvutusprogrammidele; seetõttu sai just sellest vaikimisi kasutatav kupäevasüsteem. Microsoft Excel for the Macintosh seevastu kasutab vaikimisi 1904-kuupäevasüsteemi, kuna algselt võeti seal kasutusele just see süsteem – see tagas parema ühilduvuse esimeste Macintoshi arvutitega, mis ei toetanud 1904. aasta 2. jaanuarist varasemaid kuupäevi.

Järgmine tabel näitab, kuidas mõlema süsteemi esimene ja viimane kuupäev ning kuupäevade sarjaväärtused seonduvad iga kuupäevaga.

Kuupäevasüsteem

Esimene kuupäev

Viimane kuupäev

1900

1. jaanuar 1900
(sarjaväärtus 1)

31. detsember 9999
(sarjaväärtus 2 958 465)

1904

2. jaanuar 1904
(sarjaväärtus 1)

31. detsember 9999
(sarjaväärtus 2 957 003)

Kuna kuupäevasüsteemid kasutavad erinevaid alguskuupäevi, tähistatakse sama kuupäeva kummaski kuupäevasüsteemis erineva sarjaväärtusega. Kuupäeval 5. juuli 2007 on näiteks sõltuvalt kasutatavast kuupäevasüsteemist kaks erinevat võimalikku sarjaväärtust.

Kuupäevasüsteem

5. juuli 2007 sarjaväärtus

1900

37806

1904

39268

Kahe kuupäevasüsteemi erinevus on 1462 päeva: suvalise kuupäeva sarjaväärtus 1900-kuupäevasüsteemis on alati 1462 päeva suurem kui sama kuupäeva sarjaväärtus 1904-kuupäevasüsteemis. Suvalise kuupäeva sarjaväärtus 1904-kuupäevasüsteemis omakorda on aga alati 1462 päeva väiksem kui sama kuupäeva sarjaväärtus 1900-kuupäevasüsteemis. 1462 päeva võrdub nelja aasta ja ühe päevaga (hõlmates ka ühte liigaasta päeva).

NB!: Kui tahate kindel olla, et Excel tõlgendaks aastaarve teie soovi kohaselt, sisestage aastaarvud neljakohalistena (nt 2001, mitte 01). Kui sisestate neljakohalised aastaarvud, ei määra Excel ise sajandit.

Kui sisestate kahekohalise aastaarvuga kuupäeva tekstivormingus lahtrisse või tekstiargumendina funktsiooni (nt =YEAR("1/1/31")), kasutab Excel aastaarvu järgmiselt.

 • 00–29     – käsitletakse aastaarvudena 2000–2029. Näiteks kui tipite kuupäevaks 28.5.19, oletab Excel, et kuupäevaks on 28. mai 2019.

 • 30–99     – käsitletakse aastaarvudena 1930–1999. Näiteks kui tipite kuupäevaks 28.5.98, oletab Excel, et kuupäevaks on 28. mai 1998.

Microsoft Windowsis saate kahekohaliste aastaarvude kasutusviisi muuta kõikides installitud Microsoft Windowsi programmides.

Windows 10

 1. Tippige tegumiriba otsinguväljale tekst juhtpaneel ja seejärel valige tulem Juhtpaneel.

 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond valikut Muuda kuupäeva, kellaaega või numbrivormingut.

 3. Klõpsake linki Piirkonna- ja keelesuvandid.

 4. Klõpsale dialoogiboksis Piirkond nuppu Lisasätted.

 5. Klõpsake vahekaarti Kuupäev.

 6. Muutke jaotises Kui aasta on sisestatud kahe numbriga, tõlgenda seda kui aastat vahemikus: sajandi ülempiiri.

  Kui muudate ülempiiri aastat, muutub alampiiri aasta automaatselt.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Windows 8

 1. Nipsake kuva paremast servast sissepoole ja seejärel puudutage nuppu Otsing (Kui kasutate hiirt, osutage kuva ülemisele parempoolsele nurgale, viige kursor allapoole ja klõpsake seejärel suvandit Otsing.) Sisestage otsinguväljale tekst Juhtpaneel ja seejärel puudutage või klõpsake valikut Juhtpaneel.

 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond valikut Muuda kuupäeva, kellaaega või numbrivormingut.

 3. Klõpsale dialoogiboksis Piirkond nuppu Lisasätted.

 4. Klõpsake vahekaarti Kuupäev.

 5. Muutke jaotises Kui aasta on sisestatud kahe numbriga, tõlgenda seda kui aastat vahemikus: sajandi ülempiiri.

  Kui muudate ülempiiri aastat, muutub alampiiri aasta automaatselt.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Windows 7

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel valikut Juhtpaneel.

 2. Klõpsake valikut Piirkond ja keel.

 3. Klõpsale dialoogiboksis Piirkond nuppu Lisasätted.

 4. Klõpsake vahekaarti Kuupäev.

 5. Muutke jaotises Kui aasta on sisestatud kahe numbriga, tõlgenda seda kui aastat vahemikus: sajandi ülempiiri.

  Kui muudate ülempiiri aastat, muutub alampiiri aasta automaatselt.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Andmete sisestamisel töövihikusse vormindatakse kuupäevad vaikimisi kahekohaliste aastaarvudena. Kui muudate selle toimingu abil kuupäeva vaikevormingu mõneks muuks vorminguks, muutub töövihikusse varem sisestatud kuupäevade kuvamine vastavalt uuele vormingule, v.a juhul, kui kuupäevad on vormindatud dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kaudu. (Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv dialoogiboksi käivitusnuppu.)

Windows 10

 1. Tippige tegumiriba otsinguväljale tekst juhtpaneel ja seejärel valige tulem Juhtpaneel.

 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond valikut Muuda kuupäeva, kellaaega või numbrivormingut.

 3. Klõpsake linki Piirkonna- ja keelesuvandid.

 4. Klõpsale dialoogiboksis Piirkond nuppu Lisasätted.

 5. Klõpsake vahekaarti Kuupäev.

 6. Klõpsake loendis Lühikese kuupäeva vorming vormingut, mis kasutab aasta jaoks nelja numbrikohta ("yyyy").

 7. Klõpsake nuppu OK.

Windows 8

 1. Nipsake kuva paremast servast sissepoole ja seejärel puudutage nuppu Otsing (Kui kasutate hiirt, osutage kuva ülemisele parempoolsele nurgale, viige kursor allapoole ja klõpsake seejärel suvandit Otsing.) Sisestage otsinguväljale tekst Juhtpaneel ja seejärel puudutage või klõpsake valikut Juhtpaneel.

 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond valikut Muuda kuupäeva, kellaaega või numbrivormingut.

 3. Klõpsale dialoogiboksis Piirkond nuppu Lisasätted.

 4. Klõpsake vahekaarti Kuupäev.

 5. Klõpsake loendis Lühikese kuupäeva vorming vormingut, mis kasutab aasta jaoks nelja numbrikohta ("yyyy").

 6. Klõpsake nuppu OK.

Windows 7

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel valikut Juhtpaneel.

 2. Klõpsake valikut Piirkond ja keel.

 3. Klõpsale dialoogiboksis Piirkond nuppu Lisasätted.

 4. Klõpsake vahekaarti Kuupäev.

 5. Klõpsake loendis Lühikese kuupäeva vorming vormingut, mis kasutab aasta jaoks nelja numbrikohta ("yyyy").

 6. Klõpsake nuppu OK.

Kuupäevasüsteem muutub automaatselt, kui avate mõne muu rakenduse dokumendi. Kui töötate näiteks Windowsi Excelis ja avate dokumendi, mis on loodud Macintoshi Excelis, märgib süsteem automaatselt ruudu 1904-kuupäevasüsteem.

Kuupäevasüsteemi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Fail jaotise Suvandid valikut Täpsemalt.

  Klõpsake rakenduses Excel 2007Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt , valige Exceli suvandid ja seejärel klõpsake nuppu Täpsemalt.

 2. Valige jaotises Selle töövihiku arvutamine soovitud töövihik ning märkige või tühjendage märkeruut Kasuta 1904-kuupäevasüsteemi.

Kui kasutate üheaegselt töövihikuid, mis põhinevad erinevatel kuupäevasüsteemidel, võib kuupäevade kopeerimisel ja kleepimisel ühest töövihikust teise või välisviidete loomisel ilmneda probleeme. Kuupäevad võidakse kuvada eeldatud kuupäevast nelja aasta ja ühe päeva võrra varasemate või hilisematena. Neid probleeme võib ette tulla sõltumata sellest, kas kasutate programmi Microsoft Excel for Windows, Excel for the Macintosh või mõlemat.

Kui kopeerite näiteks kuupäeva 5. juuli 2007 töövihikust, kus on kasutusel 1900-kuupäevasüsteem, ja kleebite selle töövihikusse, kus on kasutusel 1904-kuupäevasüsteem, kuvatakse kuupäev 6. juulina 2011, mis on 1462 päeva hilisem. Kui aga kopeerite kuupäeva 5. juuli 2007 töövihikust, kus on kasutusel 1904-kuupäevasüsteem, ja kleebite selle 1900-kuupäevasüsteemi kasutavasse töövihikusse, kuvatakse kuupäev 4. juulina 2003, mis on 1462 päeva varasem. Taustteavet leiate jaotisest Kaks kuupäevasüsteemi.

Kopeerimis- ja kleepimisprobleemi lahendamine   

 1. Sisestage tühja lahtrisse väärtus 1462.

 2. Valige see lahter ja klõpsake siis menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

 3. Valige kõik valesid kuupäevi sisaldavad lahtrid.

  Näpunäide.: Mitme lahtri valimise tühistamiseks klõpsake töölehel suvalist lahtrit. Lisateavet leiate teemast Lahtrite, vahemike, ridade või veergude valimine töölehel.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi ja siis käsku Kleebi teisiti.

  Menüü Avaleht jaotis Lõikelaud

 5. Klõpsake dialoogiboksi Teisiti kleepimine jaotises Kleebi väärtust Väärtused ja tehke siis jaotises Toiming ühte järgmistest.

  • Kuupäeva seadmiseks sellest neli aastat ja üks päev hilisemaks klõpsake nuppu Liida.

  • Kuupäeva seadmiseks sellest neli aastat ja üks päev varasemaks klõpsake nuppu Lahuta.

Välisviiteprobleemi lahendamine   

Kui kasutate välisviidet mõnda muud kuupäevasüsteemi kasutavas töövihikus asuvale kuupäevale, saate välisviidet järgmiste toimingute abil muuta.

 • Kuupäeva seadmiseks sellest neli aastat ja üks päev hilisemaks liitke sellele arvule 1462. Näide.

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Kuupäeva seadmiseks sellest neli aastat ja üks päev varasemaks lahutage sellest arvust 1462. Näide.

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×