Office
Logi sisse

Kuupäeva, kellaaja või arvu vormindamine

Märkus.: Mõni selles artiklis kirjeldatud funktsioon toimib üksnes siis, kui valite dialoogiboksi Kuupäevavorming, Kellaajavorming või Kuupäeva- ja kellaajavorming ripploendist Lokaat väärtuse inglise (Ühendriigid).

Rakenduses Microsoft Office InfoPath saate tekstivälja, avaldisevälja või kuupäevavalija juhtelementidele lisada andmevormingu, mille abil saate määrata, kuidas kuupäevi, kellaaegu ja arve kuvatakse, kui kasutaja neid teie vormimallil põhinevasse vormi sisestab.

Selle artikli teemad

Andmete vormindamise ülevaade

Ühilduvus

Kuupäeva- või kellaajavormingu määramine

Kümnendkohtade arvu määramine

Negatiivsete arvude kuvamisviisi muutmine

Arvu protsendivormingu lisamine või eemaldamine

Arvule numbrirühmitussümboli lisamine või arvult selle eemaldamine

Valuutasümboli lisamine või eemaldamine

Andmete vormindamise ülevaade

Andmevormingu abil saate määrata andmete kuvamise viisi, kui kasutajad tekstiväljale, avaldiseväljale või kuupäevavalija juhtelementi andmeid sisestavad. Muud tüüpi juhtelementide puhul ei saa andmevormingut kasutada. Näiteks juhtelemendile andmevormingu lisamisega saate tagada, et

 • kuupäevad, mille kasutajad kuupäevavalija juhtelementi sisestatavad, oleks vormingus kk/pp/aa (nt 03/14/07);

 • kellaajad, mida kasutajad kuupäevavalija juhtelementi sisestatavad, oleks vormingus 00:00:00 (nt 09:46:55).

Juhtelemendile andmevormingu rakendamisel saate valida eelmääratletud vormingute hulgast, mis erinevad vastavalt sellele, kas töötate tekstiväljade, avaldiseväljade või kuupäevavalija juhtelementidega. Nende juhtelementide puhul toetavad andmevormingut üksnes teatud andmetüübid.

Näiteks vormingumallile tekstivälja juhtelemendi lisamisel saate juhtelemendile valida andmetüübi mitmesuguste andmetüüpide hulgast (nt tekst, täisarv, kümnendarv, kuupäev, kellaaeg ning kuupäev ja kellaaeg). Kui soovite tekstivälja juhtelemendile andmevormingut määrata, saate vorminguks valida ainult täisarvud, kümnendarvud, kuupäeva, kellaaja ning kuupäeva ja kellaaja, kuna need on ainsad tekstivälja juhtelemendi andmevormingut toetavad andmetüübid.

Andmetüübid, seotud andmevormingud ja neid toetavad juhtelemendid

Järgmises tabelis on esitatud InfoPathi andmetüübid, mis toetavad andmevormingut, nende andmetüüpide andmevormingusuvandid ja neid toetavad juhtelemendid.

Andmetüübid

Olemasolevad andmevormingud

Toetatud juhtelementides

Täisarv

 • Pole

 • Arv

 • Valuuta

 • Tekstiväli

 • Avaldiseväli

Kümnendarv

 • Pole

 • Arv

 • Protsent

 • Valuuta

 • Tekstiväli

 • Avaldiseväli

Kuupäev

 • Pole

 • 14/3/2007*

 • Kolmapäev, 14. märts 2007*

 • Märts 2007*

 • Kolmapäev, 14. märts 2007

 • 14. märts 2007

 • Kolmapäev, 14. märts 2007

 • 14. märts 2007

 • 14/3/2007

 • 14/3/07

 • 14/03/07

 • 14/03/2007

 • 03/07/14

 • 14-03-2007

 • 14-märts-07

 • Märts 2007

 • Tekstiväli

 • Avaldiseväli

 • Kuupäevavalija

Kellaaeg

 • Pole

 • 9:46:55 EL*

 • 9:46 EL*

 • 9:46:55 EL

 • 09:46:55 EL

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 EL

 • 09:46 EL

 • 9:46

 • 09:46

 • Tekstiväli

 • Avaldiseväli

 • Kuupäevavalija

Kuupäev ja kellaaeg

Juhtelemendi jaoks kuupäeva ja kellaaja andmetüübi rakendamisel saate määrata samad andmevormingud, mille muidu kuupäevale ja kellaajale eraldi määraksite. Näiteks saate kuupäevavorminguks määrata 14. märts 2007 ning kellaajavorminguks 9:46.

 • Tekstiväli

 • Avaldiseväli

 • Kuupäevavalija

Märkused: 

 • Tärniga andmevormingud värskendatakse vastavalt kasutaja süsteemisätetes määratud vormingule.

 • Kui valite mõne muu lokaadi peale inglise (Ühendriigid), ei saa veebibrauseris vormide täitmisel mõningaid kuupäevavorminguid kasutada. Näiteks ei toeta lokaat prantsuse (Belgia) kuupäevavormingut 14-mars-01.

Lehe algusse

Ühilduvus

Brauseritoega vormimalli kujundamisel pole kõik andmevorminguvõimalused saadaval.

Lehe algusse

Kuupäeva või kellaaja vormingu määramine

Kuigi andmevormingut saab määrata mitme andmetüübi puhul, saate kuupäevade ja kellaaegade kuvamisviisi määrata vaid kuupäeva, kellaaja või kuupäeva ja kellaaja andmetüüpi sisaldava kuupäevavalija juhtelemendi, tekstivälja juhtelemendi või avaldisevälja juhtelemendi puhul.

Märkus.: InfoPathis vormimalli kujundamisel saate brauseritoega vormimalli kujundamiseks valida kindla ühilduvusrežiimi. Kui brauseritoega vormimall avaldatakse serveris, kus töötab teenus InfoPath Forms Services, ning vormimall on seejärel brauseris täidetav, saab brauseris kuvada sellel vormimallil põhinevaid vorme. Brauseritoega vormimallid ei toeta kuupäeva ja kellaaja kuvamist samas juhtelemendis. Kuupäeva ja kellaaja kahes eraldi juhtelemendis kuvamise kohta leiate teavet jaotisest „Kuupäeva ja kellaaja kuvamine eraldi juhtelementides“.

 1. Topeltklõpsake kuupäevavalijat, tekstivälja või avaldisevälja, mille andmeid soovite vormindada.

 2. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja või kuupäevavalija juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Üldist.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekstivälja või kuupäevavalija juhtelemendi puhul kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel käsku Vorming.

  • Avaldisevälja juhtelemendi puhul kontrollige, kas loendis Vorminda kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel käsku Vorming.

 4. Tehke dialoogiboksis Andmetüübi vorming üht järgmistest.

  • Juhtelemendi vormindamiseks nii, et kuvataks ainult kuupäev, valige loendis Kuva kuupäev kujul: soovitud kuvamislaad.

  • Juhtelemendi vormindamiseks nii, et kuvataks ainult kellaaeg, valige loendis Kuva kellaaeg kujul: soovitud kuvamislaad.

  • Juhtelemendi vormindamiseks nii, et kuvataks nii kuupäev kui kellaaeg, valige loendis Kuva kuupäev kujul: kuupäeva jaoks soovitud kuvamislaad ning seejärel loendis Kuva kellaaeg kujul: kellaaja jaoks soovitud kuvamislaad.

   Märkus.: Tärniga kuvamislaadid värskendatakse vastavalt kasutaja süsteemisätetes määratud vormingule.

 5. Lokaadi kuupäeva ja kellaaja sätete muutmiseks valige loendist Lokaat soovitud riik või piirkond.

Brauseritoega vormimallid ei toeta kuupäeva ja kellaaja kuvamist samas juhtelemendis. Kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks eraldi juhtelementides tehke järgmist.

Kuupäeva ja kellaaja kuvamine erinevatel juhtelementidel

Enne alustamist veenduge, et vormimall sisaldaks kahte juhtelementi, mis on andmeallikas seotud sama väljaga.

 1. Topeltklõpsake kuupäevavalijat, tekstivälja või avaldisevälja, mida soovite kuupäeva kuvamiseks kasutada.

 2. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja või kuupäevavalija juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Üldist.

 3. Kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse andmetüüp Kuupäev ja kellaaeg, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Kuupäev- ja kellaajavorming loendis Kuva kuupäev kujul: soovitud kuvamislaadi.

 5. Loendis Kuva kellaaeg kujul: klõpsake varianti (Ära kuva kellaaega).

 6. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

 7. Topeltklõpsake oma vormiväljal kuupäevavalijat, tekstivälja või avaldisevälja, mida soovite kellaaja kuvamiseks kasutada.

 8. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja või kuupäevavalija juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Üldist.

 9. Kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse andmetüüp Kuupäev ja kellaaeg, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

 10. Klõpsake dialoogiboksi Kuupäev- ja kellaajavorming loendis Kuva kuupäev kujul: väärtust (Ära kuva kuupäeva).

 11. Klõpsake loendis Kuva kellaaeg kujul: soovitud kuvamislaadi.

 12. Lokaadi kuupäeva ja kellaaja sätete muutmiseks valige loendist Lokaat soovitud riik või piirkond.

  Märkus.: Kui valite mõne muu lokaadi peale inglise (USA), ei saa veebibrauseris vormi täites mõnd kuupäevavormingut kasutada. Näiteks ei toeta prantsuse (Belgia) lokaat kuupäevavormingut 14-mars-01. Veendumaks, et te ei kasuta toetuseta kuupäevavormingut, käivitage ühilduvuskontroll enne oma vormimalli avaldamist.

Lehe algusse

Kümnendkohtade arvu määramine

Kuvatavate kümnendkohtade arvu saate määrata ainult kümnendarvu andmetüübiga tekstivälja juhtelementidele ja kümnendkujul vormindatud avaldisevälja juhtelementidele. Kümnendkohtade arvu muutmine mõjutab ainult kuvatavat väärtust, mitte andmeallikas salvestatud väärtust.

 1. Topeltklõpsake teksti- või avaldisevälja, mille andmeid soovite vormindada.

 2. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Üldist.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekstivälja puhul kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

  • Avaldisevälja puhul kontrollige, kas loendis Vorminda kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

 4. Tehke loendi Kümnendkohad jaotises Muud suvandid ühte järgmistest.

  • Kindla arvu kümnendkohtade kuvamiseks valige soovitud kümnendkohtade arv.

  • Kasutaja poolt juhtelementi tipitavate kümnendkohtade arvu kuvamiseks klõpsake valikut Automaatne.

Lehe algusse

Negatiivsete arvude kuvamisviisi muutmine

Negatiivsete arvude kuvamisviisi saate määrata ainult kümnend- või täisarvu andmetüübiga tekstivälja juhtelementidele või avaldisevälja juhtelementidele, mis on vormindatud kuvama kümnend- või täisarvu.

 1. Topeltklõpsake teksti- või avaldisevälja, mille andmeid soovite vormindada.

 2. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendiga töötades klõpsake vahekaarti Üldist.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekstivälja puhul kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

  • Avaldisevälja puhul kontrollige, kas loendis Vorminda kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

 4. Valige loendi Kuva negatiivseid arve selliselt: jaotises Muud suvandid soovitud kuvamislaad.

Lehe algusse

Arvu protsendivormingu lisamine või eemaldamine

Tekstivälja või avaldisevälja juhtelemendi saate vormindada nii, et väljale tipitavad arvud kuvataks protsentidena. Selline vormindamine mõjutab nii seda, kuidas väärtusi vormil kuvatakse, kui ka seda, kuidas need salvestatakse. See tähendab, et kõiki juhtelementi tipitavaid protsendivorminguga väärtusi käsitletakse protsentväärtustena.

Märkused: 

 • InfoPath ei lisa protsentidena vormindatud arvudele protsendimärke. Protsendimärgi lisamiseks juhtelemendi sildile klõpsake kohta, kus protsendimärki kuvada soovite, ning tippige seejärel märk %.

 • Kuvatavate kümnendkohtade arvu saate määrata ainult kümnendarvu andmetüübiga tekstivälja juhtelementidele ja kümnendkujul vormindatud avaldisevälja juhtelementidele.

 1. Topeltklõpsake teksti- või avaldisevälja, mille andmeid soovite vormindada.

 2. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Üldist.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekstivälja puhul kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

  • Avaldisevälja puhul kontrollige, kas loendis Vorminda kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

 4. Tehke dialoogiboksis Kümnendvorming üht järgmistest.

  • Arvu vormindamiseks protsendina klõpsake raadionuppu Protsent.

  • Arvu protsendivormingu eemaldamiseks klõpsake raadionuppu Arv.

Lehe algusse

Arvule numbrirühmitussümboli lisamine või arvult selle eemaldamine

Numbrirühmitussümboli saate lisada ainult kümnend- või täisarvu andmetüübiga tekstivälja juhtelementidele või kümnend- või täisarvkujul vormindatud avaldisevälja juhtelementidele. Valitavast lokaadist sõltuvalt võib eraldaja eraldada rohkem või vähem kui kolm numbrit. Numbrirühmitussümboli lisamine või eemaldamine mõjutab ainult kuvatavat väärtust, mitte andmeallikas salvestatud väärtust.

 1. Topeltklõpsake teksti- või avaldisevälja, mille andmeid soovite vormindada.

 2. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Üldist.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekstivälja puhul kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

  • Avaldisevälja puhul kontrollige, kas loendis Vorminda kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

 4. Tehke dialoogiboksis Andmetüübi vorming üht järgmistest.

  • Numbrirühmade eraldaja lisamiseks arvule märkige jaotises Muud suvandid ruut Kasuta numbrirühmitussümbolit.

  • Numbrirühmade eraldaja eemaldamiseks arvult tühjendage jaotises Muud suvandid ruut Kasuta numbrirühmitussümbolit.

Lehe algusse

Valuutasümboli lisamine või eemaldamine

Valuutasümboli saate lisada ainult kümnend- või täisarvu andmetüübiga tekstivälja juhtelementidele või kümnend- või täisarvkujul vormindatud avaldisevälja juhtelementidele. Numbrirühmitussümboli lisamine või eemaldamine mõjutab ainult kuvatavat väärtust, mitte andmeallikas salvestatud väärtust.

 1. Topeltklõpsake teksti- või avaldisevälja, mille andmeid soovite vormindada.

 2. Tehke dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid ühte järgmistest.

  • Tekstivälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Andmed.

  • Avaldisevälja juhtelemendi kasutamisel klõpsake vahekaarti Üldist.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekstivälja puhul kontrollige, kas loendis Andmetüüp kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

  • Avaldisevälja puhul kontrollige, kas loendis Vorminda kuvatakse vastav andmetüüp, ja klõpsake seejärel nuppu Vorming.

 4. Tehke dialoogiboksis Andmetüübi vorming üht järgmistest.

  • Valuutasümboli lisamiseks klõpsake nuppu Valuuta ning seejärel valige loendis Valuuta valuuta, mida kuvada soovite.

  • Valuutasümboli eemaldamiseks klõpsake nuppu Arv.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×