Office
Logi sisse

Kuupäeva- ja kellaajavormingute lisamine ning kohandamine

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas Microsoft Office Accessis talletatakse kuupäeva- ja kellaajateavet, kuidas lisada tabelitesse, vormidesse ja aruannetesse kuupäeva- ja kellaajaväljad ning kuidas kohandada kuupäeva- ja kellaajavormingut vastavalt oma vajadustele.

Selle artikli teemad

Kuupäeva- ja kellaajavorming

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine

Kuupäeva/kellaaja välja vormindamine

Kuupäeva lisamine kuupäevavalija abil

Vormingu määramine sisestusmaskiga kuupäeva- ja kellaajateabe sisestamiseks

Windowsi piirkonnasätete muutmine kuupäevade ja kellaaegade kuvamise viisi muutmiseks

Kuupäeva- ja kellaajavorming

Kuupäeva ja kellaaja saab sisestada andmebaasi ja kuvada seejärel mitmes eri vormingus. Access kuvab kuupäeva ja kellaaja automaatselt üldkuupäeva ja pika kellaaja vormingus. Kuupäevad kuvatakse USA-s kujul kk/pp/aaaa ja mujal pp/kk/aaaa (pp – päev, kk – kuu, aaaa – aasta). Kellaaega kuvatakse kujul tt:mm:ss EL/PL (tt – tund, mm – minut, ss – sekund).

Need automaatsed vormingud võivad sõltuvalt Microsoft Windowsi piirkonna- ja keelesuvandite sättes määratud geograafilisest asukohast muutuda. Näiteks Euroopas ja paljudes Aasia osades kasutatakse vorminguid 28.11.2006 12:07:12 PM või 28/11/2006 12:07:12 PM (sõltuvalt teie asukohast). USA-s näete kuupäeva/kellaaega vormingus 11/28/2006 12:07:12 PM. Lisateavet piirkonna- ja keelesuvandite sätte muutmise kohta leiab selle artikli jaotisest Windowsi piirkonnasätete muutmine kuupäevade ja kellaaegade kuvamisviisi muutmiseks.

Neid automaatvorminguid on võimalik muuta kohandatud kuvamisvormingute abil. Kuvamisvorming ei mõjuta kuupäeva- ja kellaajaandmete sisestamise viisi ega seda, kuidas Access neid andmeid talletab. Näiteks võite sisestada kuupäeva Euroopa vormingus, nt 28.11.2006, kuid tabel, vorm või aruanne võib kuvada seda väärtusena 11/28/2006.

Access pakub automaatselt kindlal tasemel kuupäeva- ja kellaajavorminguga seotud andmete valideerimist. Kui sisestate vale kuupäeva (nt 32.11.2006), kuvatakse teade ja teil on võimalus sisestada uus väärtus või teisendada andmetüübi Kuupäev/kellaaeg väli andmetüübi Tekst väljaks. Kuupäeva kehtivad väärtused jäävad vahemikku –657 434 (1. jaanuar 100 pKr) kuni 2 958 465 (31. detsember 9999 pKr). Kehtivad kellaaja väärtused on vahemikus 0,0 kuni 0,9999 või kuni 23:59:59.

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine

Andmebaasis kuupäevade ja kellaaegade kasutamiseks tuleb kõigepealt luua kuupäeva/kellaaja väli ühte või enamasse andmebaasi tabelisse. Kuupäeva- või kellaajaväljade sätted paiknevad alati tabelis, kuid kuupäeva- või kellaajaväärtust saab kuvada tabelis, vormis või aruandes.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud tabelit ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Valige tabelikoosturi ülaosas tühi rida.

 3. Tippige veergu Välja nimi uue välja nimi.

 4. Valige veerus Andmetüüp loendist kuupäev/kellaaeg ja salvestage tabel.

  Uus väli peaks välja nägema selline (välja nimi võib olla teistsugune):

  Uus kuupäeva/kellaaja väli päringukoosturis

Võite kuupäeva- ja kellaajaväärtused talletada ka numbrilisel kujul, kui plaanite kuupäeva- ja kellaajaandmetega teha hulgaliselt erinevaid arvutusi. Näiteks saate arvutada kogu töötundide arvu (kellakaart) või arve vanuse. Lisateavet kuupäevaväärtuste arvutamise kohta leiate artiklist Kuupäevafunktsioon.

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja välja vormindamine

Access pakub kuupäeva- ja kellaajaandmete jaoks mitmesuguseid valmisvorminguid, kuid kui need vormingud ei vasta teie vajadustele, saate määrata kohandatud vormingu. Kui te ei vali eelmääratletud või kohandatud vormingut, rakendab Access automaatselt vormingu Üldkuupäev – p.kk.aaaa tt:mm:ss.

Valmisvormingu rakendamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud tabelit ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Valige kujundusruudustiku ülemises osas väli Kuupäev/kellaaeg, mida soovite vormindada.

 3. Klõpsake kujundusruudustiku allosas atribuudivälja Vorming ja seejärel valige rippmenüüst vorming.

 4. Pärast vormingu valimist ilmub nutikas silt Nupu pilt Atribuudi värskendussuvandid ja see võimaldab teil rakendada uue vormingu kõigile tabeliväljadele ja vormi juhtelementidele, mis selle pärivad. Andmebaasi kaudu muudatuste rakendamiseks klõpsake nutikat silti ja seejärel klõpsake käsku Värskenda vormingut kõikjal, kus välja nimi on kasutuses. Sellisel juhul on välja nimi kuupäeva/kellaaja välja nimi.

 5. Muudatuste rakendamiseks kogu andmebaasis kuvatakse dialoogiboks Atribuutide värskendamine, kus on vormid ja muud objektid, mis pärivad uue vormingu. Klõpsake nuppu Jah.

 6. Salvestage muudatused ja aktiveerige andmelehevaade, et kontrollida, kas vorming vastab teie vajadustele.

Märkus.: Windowsi piirkonnasätted võivad reguleerida osaliselt või täielikult seda, kuidas valmisvorming kuvatakse.

Eelmääratletud vormingute ja näidiste tabel    

Vorming

Kirjeldus

Näited

Üldkuupäev

(Vaikesäte.) Kuupäev esitatakse numbritena ja kellaaeg tundide, minutite ja sekunditena, millele järgneb EL (enne lõunat) või PL (pärast lõunat). Mõlema väärtusetüübi korral kasutab Access kuupäeva- ja kellaajaeraldajaid, mis on määratud teie Windowsi piirkonnasätetes. Kui väärtusel pole kellaajakomponenti, kuvab Access ainult kuupäeva. Kui väärtusel pole kuupäevakomponenti, kuvab Access ainult kellaaja.

06.30.2008 10:10:42 EL

Pikk kuupäev

Kuvatakse ainult kuupäev Windowsi piirkonnasätetes määratletud pika kuupäeva vormingus.

Esmaspäev, 29. august 2006

Keskmine kuupäev

Kuupäev kuvatakse kujul dd/mmm/yy, aga kasutatakse Windowsi piirkonnasätetes määratletud kuupäevaeraldajat.

29/Aug/06
29. Aug. 06

Lühike kuupäev

Kuupäev kuvatakse Windowsi piirkonnasätetes määratletud lühikese kuupäeva vormingus.

8/29/2006
29.8.2006

Pikk kellaaeg

Kuvatakse tunnid, minutid ja sekundid, millele järgneb AM (enne lõunat) või PM (pärast lõunat). Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete ajasätetes.

10:10:42 EL

Keskmine kellaaeg

Kuvatakse tunnid ja minutid, millele järgneb AM (enne lõunat) või PM (pärast lõunat). Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete ajasätetes.

10:10 EL

Lühike kellaaeg

Kuvatakse ainult tunnid ja minutid. Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete ajasätetes.

10:10

Kohandatud vormingu rakendamine

Kui rakendate väljale Kuupäev/kellaaeg kohandatud vormingu, saate ühendada erinevaid vorminguid kahe jaotise abil: üks kuupäeva ja teine kellaaja jaoks. Sel juhul tuleks jaotised eraldada semikooloniga. Näiteks saate ühendada vormingud Üldkuupäev ja Pikk kellaaeg järgmiselt: k/pp/aaaa;h:mm:ss.

Näpunäide.: Rakenduses Access 2010 on avaldisekoostur varustatud funktsiooniga IntelliSense, seega saate vaadata, milliseid argumente teie avaldis vajab. 

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud tabelit ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Valige kujundusruudustiku ülemises osas väli Kuupäev/kellaaeg, mida soovite vormindada.

 3. Alumises osas klõpsake atribuudivälja Vorming ja sisestage soovitud vorming.

Kohandatud vormingu kohatäidete ja eraldajate tabel    

Märk

Kirjeldus

Kuupäevaeraldaja

Reguleerib seda, kuhu Access paigutab päevade, kuude ja aastate eraldajad. Kasutage Windowsi piirkonnasätetes määratletud eraldajat. Nt inglise keele (USA) puhul kasutage kaldkriipsu (/).

Kellaajaeraldaja

Reguleerib, kuhu Access paigutab tundide, minutite ja sekundite eraldajad. Kasutage Windowsi piirkonnasätetes määratletud eraldajat. Nt inglise keele (USA) puhul kasutage koolonit (:).

c

Kuvatakse üldine kuupäevavorming.

d või dd

Kuvatakse kuupäev ühe- või kahekohalise numbrina. Ühe numbri kuvamiseks kasutage ühte, kahe numbri kuvamiseks kahte kohatäitemärki.

ddd

Lühendab nädalapäeva nimetuse kolmetäheliseks.

dddd

Nädalapäeva nimi kuvatakse täispikkuses.

ddddd

Kuupäev kuvatakse lühikeses vormingus.

dddddd

Kuupäev kuvatakse pikas vormingus.

w

Kuvab nädalapäevale vastava arvu.

m või mm

Kuvatakse kuu ühe- või kahekohalise numbrina.

mmm

Kuu nimi kuvatakse kolmetähelise lühendina. Näiteks oktoober kuvatakse lühendina okt.

mmmm

Kuu nimi kuvatakse täispikkuses.

q

Kuvatakse käesoleva kalendriveerandi number (1–4).Näiteks kui palkate töötaja mais, kuvab Access kvartali väärtuseks numbri 2.

y

Kuvatakse aasta päev (1–366).

yy

Kuvatakse aastaarvu kaks viimast numbrit.

Märkus.: Soovitatav on sisestada ja kuvada aastaarv neljakohalisena.

yyyy

Kuvatakse aastaarv neljakohalise numbrina vahemikus 0100-9999.

Kellaajaeraldaja

Saate määrata kohad, kuhu Access paigutab tundide, minutite ja sekundite eraldajad. Kasutage Windowsi piirkonnasätetes määratletud eraldajaid. Nende sätete kohta leiate lisateavet jaotisest Windowsi piirkonnasätete muutmine kuupäeva ja kellaaja kuvamisviisi muutmiseks.

h või hh

Kuvatakse tund ühe- või kahekohalise numbrina.

m või mm

Kuvatakse minutid ühe- või kahekohalise numbrina.

s või ss

Kuvatakse sekundid ühe- või kahekohalise numbrina.

tttt

Kuvatakse kellaaeg pikas vormingus.

AM/PM

Kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus, millele järgneb AM (enne lõunat) või PM (pärast lõunat). Access lähtub kellaaja seadmisel teie arvuti sisekellast.

A/P või a/p

Kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus, millele järgneb A, P, a, või p. Access lähtub kellaaja seadmisel teie arvuti sisekellast.

AMPM

Kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus, kasutades Windowsi piirkonnasätetes määratletud ennelõunase ja pärastlõunase aja tähiseid. Nende sätete kohta leiate lisateavet jaotisest Windowsi piirkonnasätete muutmine kuupäeva ja kellaaja kuvamisviisi muutmiseks.

Tühik, + - $ ()

Tühikuid, tehtemärke (+, -) ja valuutasümboleid (?, £, $) saate kasutada vormingustringis kõikjal. Muude levinud matemaatiliste sümbolite, nt kaldkriipsu (\ või /) ja tärni (*), kasutamisel peate need paigutama jutumärkidesse.

"Literaaltekst"

Paigutage soovitud tekst jutumärkidesse.

\

Access sunnitakse kuvama sellele märgile vahetult järgnevat märki. See on samaväärne märgi paigutamisega jutumärkidesse.

*

Tärnile vahetult järgnev märk muutub täitemärgiks (tühjade kohtade täitmiseks kasutatavaks märgiks). Tavaliselt kuvab Access teksti vasakule joondatuna ja täidab paremale jääva ala tühikutega. Vormingustringis saab kasutada täitemärke kõikjal. Access täidab kõik tühjad kohad määratletud täitemärkidega.

[värv]

Määrab vormingu teatud osa piires kuvatavate väärtuste värvi. Värvi nimi tuleb paigutada sulgudesse. Võimalikud värvinimed on järgmised: must, sinine, tsüaan, roheline, magenta, punane, kollane ja valge. Nt kuvatakse dddd[Roosa] puhul päev roosana.

Pärast vormingu sisestamist ilmub nutikas silt Atribuudi värskendussuvandid ja see võimaldab teil rakendada vormingut kõigile tabeliväljadele ja vormi juhtelementidele, mis selle pärivad. Andmebaasi kaudu muudatuste rakendamiseks klõpsake nutikat silti ja seejärel klõpsake käsku Värskenda vormingut kõikjal, kus välja nimi on kasutuses. Sellisel juhul on välja nimi kuupäeva/kellaaja välja nimi.

Kui otsustate rakendada muudatusi kogu andmebaasile, kuvatakse dialoogiboks Atribuutide värskendamine ja selles vormid ja muud objektid, mis pärivad uue vormingu. Vormingu rakendamiseks klõpsake nuppu Jah.

Salvestage muudatused ja aktiveerige siis andmelehevaade, et kontrollida, kas vorming vastab teie vajadustele.

Lehe algusse

Kuupäeva lisamine kuupäevavalija abil

Kuupäeva lisamiseks tabelisse on mitu valikut. Kui võimalik, kasutage kiire võimalusena kuupäevavalijat.

Märkus.: Juhtelement Kuupäevavalija ei ole saadaval, kui kuupäeva/kellaaja väljale rakendatakse sisestusmaski.

 1. Klõpsake välja, kuhu soovite kuupäeva lisada. Kui kuupäevavalija on saadaval, kuvatakse kalendriikoon.

 2. Klõpsake kalendriikooni. Kuvatakse kalendri juhtelemendid.

  Kalendri juhtelement

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Praeguse kuupäeva sisestamiseks klõpsake käsku Täna.

  • Käesolevas kuus päeva valimiseks klõpsake kuupäeva.

  • Muu kuu ja päeva valimiseks kasutage nuppe Edasi ja Tagasi.

Lehe algusse

Vormingu määramine sisestusmaskiga kuupäeva- ja kellaajateabe sisestamiseks

Kui soovite veenduda, et kasutajad sisestavad kuupäeva- ja kellaajaandmed teatud vormingus, kasutage sisestusmaski. Kui olete näiteks rakendanud sisestusmaski kuupäeva sisestamiseks Euroopa vormingus, ei saa teie andmebaasi andmeid sisestada muudes vormingutes. Sisestusmaske saab rakendada tabeliväljadele, päringutulemuste hulkadele ning vormide ja aruannete juhtelementidele.

Saate määrata sisestusmaski ühes vormingus, kuid määrata samadele andmetele muu kuvamisvormingu. Näiteks võib sisestusmask nõuda, et kuupäev sisestataks vormingus AAAA.KK.PP, ja siis määrata kuupäeva kuvamise vorminguks PP-KK-AAAA, kuupäev kuvatakse kujul 24-juuli-2008.

Lisateavet sisestusmaskide kohta vt artiklist Sisestusmaski loomine välja- või juhtelemendiväärtuste sisestamiseks kindlas vormingus.

Sisestusmaski lisamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud tabelit ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Kui tabelis ei ole tekstivälja, valige kujundusruudustiku ülemises jaotises tühi rida, klõpsake veergu Andmetüüp, valige Tekst ja salvestage muudatused.

 3. Valige kuupäeva/kellaaja väli ja klõpsake siis kujundusruudustiku allosas asuva vahekaardi Üldist atribuuti Sisestusmask.

  1. Märkus.: Sisestusmask koosneb kolmest osast, mis on üksteisest eraldatud semikoolonitega. Esimene osa on kohustuslik, ülejäänud fakultatiivsed. Esimene osa määratleb maski stringi ja koosneb kohatäite- ja literaalmärkidest. Teises osas saate määrata, kas soovite talletada maski märgid lisaks väljal olevatele andmetele. Kui soovite talletada maski ja andmed, siis sisestage 0. Kui soovite talletada andmed, sisestage 1. Kolmandas osas saate määrata kohatäitemärgi, mis tähistab andmete sisestuskohta. Access kasutab vaikimisi allkriipsu (_). Kui soovite kasutada muud märki, saate selle sisestada soovitud asukohta maski stringis või maski kolmandasse ossa. Sisestusmaski üks kohatäitemärk aktsepteerib ainult ühe märgi või tühiku sisestamist.

 4. Tippige atribuudiväljale Sisestusmask tekst 00 LLL 0000;0_ ja klõpsake seejärel sisestusklahvi ENTER.

  1. Access lisab sisestusmaskile mitu märki ja see kuvatakse järgmiselt: 00\LLL\0000;0;_

 5. Pärast maski sisestamist ilmub nutikas silt Atribuudi värskendussuvandid, mis võimaldab teil rakendada maski kõigile tabeliväljadele ja vormi juhtelementidele, mis selle pärivad. Andmebaasi kaudu muudatuste rakendamiseks klõpsake nutikat silti Nupu pilt ja seejärel klõpsake käsku Värskenda sisestusmaski kõikjal, kus välja nimi on kasutuses. Sellisel juhul on välja nimi kuupäeva/kellaaja välja nimi.

 6. Kui otsustate rakendada muudatusi kogu andmebaasile, kuvatakse dialoogiboks Atribuutide värskendamine, kus on vormid ja muud objektid, mis pärivad uue vormingu.

 7. Vormingu rakendamiseks klõpsake nuppu Jah ja seejärel Salvesta.

Lehe algusse

Windowsi piirkonnasätete muutmine kuupäevade ja kellaaegade kuvamise viisi muutmiseks

Windows toetab paljusid keeli ja kuupäeva/kellaaja vorminguid riikides ja piirkondades, kus on kasutusel vastavad keeled. Teie arvuti piirkonnasätetes määratud kuupäeva/kellaaja vormingud mõjutavad mõnda või kõiki Accessi andmetele rakendatavaid eelmääratletud ja kohandatud kuvamisvorminguid. Näiteks kuupäeva sisestamisel kasutate väärtuste eraldamiseks kaldkriipse 8/29/2006 ja seejärel rakendate kuupäeva/kellaaja väljale kuvamisvormingu Üldkuupäev. Kui vaatate oma andmeid, võite näha kaldkriipse (/) sõltuvalt märgist, mis on määratletud teie piirkonnasätetes.

Access kasutab kuupäeva- ja kellaaja eraldajaid, valuutasümboleid ja muid Windowsi piirkonnasätetes määratletud märke, kui te ei ole neid kohandatud kuvamisvorminguga tühistanud.

Järgmised juhised selgitavad piirkonnasätete seadmist ja muutmist.

Operatsioonisüsteemis Windows Vista    

 1. klõpsake nuppu Viiktekst 1 Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Topeltklõpsake käsku Kell, keel ja piirkond.

  Märkus.: Kui kasutate klassikalist kuva, topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake vahekaarti Vormingud.

 4. Klõpsake jaotises Praegune vormingnuppu Kohanda seda vormingut.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 5. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab muudetavaid sätteid, ning tehke oma muudatused.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (klassikaline vaade)   

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Topeltklõpsake juhtpaneelil ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake vahekaarti Piirkonna suvandid.

 4. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 5. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab muudetavaid sätteid, ning tehke oma muudatused.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (kategooriavaade)   

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboksi Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 4. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 5. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab muudetavaid sätteid, ning tehke oma muudatused.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×