Kustutuspäringu loomine ja käivitamine

Kustutuspäringu loomine ja käivitamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Kui soovite nii kiiresti palju andmeid kustutada või andmete Accessi töölauaandmebaasis regulaarselt, kustutada või värskenduspäringu võib olla kasulik Kuna päringute oleks võimalik määrata kriteeriumid kiiresti otsida ja kustutada andmeid. Päringu abil saab ka mõne Ajansäästäjä kuna salvestatud päringu saate uuesti kasutada.

Märkus.: Enne andmete kustutamist või kustutuspäringu käivitamist, veenduge, et teil on oma Accessi andmebaasi varukoopia.

Kui soovite kustutada vaid mõne kirje, pole teil päringut vaja. Avage lihtsalt tabel andmelehevaates, valige väljad (veerud) või kirjed (read), mille soovite kustutada, ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

NB!: Selle artikli teave on mõeldud kasutamiseks ainult töölauaandmebaasidega. Ei saa kasutada Kustuta või värskenduspäringute Accessi veebirakendustes.

Selle artikli teemad

Päringutüübi valimine

Kustutuspäringu kasutamine

Värskenduspäringu kasutamine

Lisateave

Tõrkeotsingu näpunäited

Päringutüübi valimine

Andmebaasist saate andmeid kustutada värskendus- või kustutuspäringu abil. Valige päring järgmise tabeli üksikasjade põhjal.

Päringu tüüp

Eesmärk

Tulemused

Kustutuspäringu kasutamine

Tervete kirjete (ridade) eemaldamine tabelist või korraga kahest seotud tabelist.

Märkus.: Kui kirjed asuvad üks-mitmele seose poolel "üks", peate võib-olla seost enne kustutuspäringu käivitamist muutma. Lugege teemat Andmete kustutamine seotud tabelitest.

Kustutuspäringud eemaldavad väljadelt kõik andmed (sh võtmeväärtuse, mis muudab kirje kordumatuks).

Värskenduspäringu kasutamine

Üksikute väljaväärtuste kustutamine tabelist.

Hõlbustab väärtuste kustutamist, värskendades olemasolevad väärtused tühiväärtuseks (andmeteta) või nullpikkusega stringiks (kahed jutumärgid, mille vahel pole tühikut).

Lehe algusse

Mida enne päringu abil andmete kustutamist kontrollida?

 • Veenduge, et fail poleks kirjutuskaitstud.

  1. Paremklõpsake nuppu Start ja klõpsake käsku Ava Windows Explorer.

  2. Paremklõpsake andmebaasifaili ja klõpsake siis käsku Atribuudid.

  3. Kontrollige, kas atribuut Kirjutuskaitstud on valitud.

 • Veenduge, et teil on andmete kustutamiseks vajalikud õigused. Kui te pole kindel, pöörduge süsteemiadministraatori või andmebaasi kujundaja poole.

 • Veenduge, et olete lubanud andmebaasi sisu. Access blokeerib vaikimisi enne andmebaasi usaldusväärseks määramist kõik toimingupäringud (kustutus-, värskendus- ja tabelikoostepäringud). Andmebaasi usaldusväärseks määramise kohta leiate teavet teemast Päringu blokeerimise väljalülitamine.

 • Paluge teistel andmebaasi kasutajatel sulgeda kõik tabelid, vormid, päringud ja aruanded, mis kasutavad andmeid, mida soovite kustutada. See aitab vältida lukustusrikkumisi.

 • Enne kirjete redigeerimist või kustutamist on soovitatav teha andmebaasist varukoopia juhuks, kui soovite oma muudatused tühistada.

Näpunäide.: Kui andmebaasiga on ühenduse loonud mitu kasutajat, võib juhtuda, et peate andmebaasi sulgema ja avama eksklusiivrežiimis.

Andmebaasi avamine eksklusiivrežiimis

 1. Valige Fail > Ava.

 2. Otsige sirvides andmebaas ja valige see, klõpsake nupu Ava kõrval olevat noolt ning seejärel klõpsake käsku Ava eksklusiivselt.

  Faili avamine eksklusiivrežiimis

Andmebaasi varundamine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Salvesta nimega.

 2. Klõpsake käsku Salvesta andmebaas nimega, klõpsake suvandit Varunda andmebaas. Access suleb algse faili, loob varukoopia ja avab algfaili uuesti.

 3. Klõpsake suvandit Salvesta nimega ja määrake varukoopia nimi ja asukoht ning klõpsake käsku Salvesta.

Märkus.:  Kui kasutate kirjutuskaitstud andmebaasi või Accessi varasemas versioonis loodud andmebaasi, võidakse kuvada teade, et andmebaasi varukoopiat ei saa luua.

Varukoopia kasutusele võtmiseks sulgege algfail ning nimetage see ümber, sest siis saab varukoopia kasutada algversiooni nime. Pange varukoopiale sama nimi, mis oli algsel versioonil ning avage ümbernimetatud varukoopia Accessis.

Kustutuspäringu kasutamine

Klõpsake kustutuspäringu loomiseks menüü Loo jaotises Päringud nuppu Päringu kujundus. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine iga tabelit, mille kirjeid soovite kustutada, ja seejärel klõpsake nuppu Sule.

Tabel kuvatakse päringu kujundusruudustiku ülemises jaotises aknana. Topeltklõpsake väljade loendis tärni (*), et lisada kõik väljad kujundusruudustiku tabelisse.

Kindlate kriteeriumide kasutamine kustutuspäringus

NB!: Kriteeriumide abil saate tagastada ainult need kirjed, mida soovite kustutada. Muidu eemaldab kustutuspäring kõik tabeli kirjed.

Topeltklõpsake välja, mille soovite määrata kustutuskriteeriumiks, sisestage üks kriteerium päringukujundaja reale Kriteeriumid ja seejärel tühjendage iga kriteeriumivälja kõrval olev ruut Kuva.

Näide selle kohta, kus võiksite seda võimalust kasutada: oletagem, et soovite eemaldada kliendi kõik ootel tellimused. Ainult nende kirjete leidmiseks lisage päringu kujundusruudustikku väljad Kliendi ID ja Tellimuse kuupäev ja seejärel sisestage kliendi ID ning kuupäev, mil selle kliendi tellimused muutusid kehtetuks.

 1. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Vaade ja siis käsku Andmelehevaade.

 2. Veenduge, et päring tagastas kirjed, mida soovite kustutada, ja seejärel vajutage päringu salvestamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 3. Päringu käivitamiseks topeltklõpsake päringut navigeerimispaanil.

Lehe algusse

Värskenduspäringu kasutamine

Märkus.: Te ei saa kasutada värskenduspäringut Accessi veebirakenduse.

Selles teemas selgitatakse, kuidas värskenduspäringu abil kustutada tabelitest üksikuid välju. Arvestage, et andmete kustutamise eesmärgil värskenduspäringu käitamine muudab (sõltuvalt määratud kriteeriumitest) olemasolevad väärtused tühiväärtuseks või nullpikkusega stringiks (jutumärkide paar ilma tühikuta).

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Päringud nuppu Päringu kujundus.

 2. Valige tabel, mis sisaldab andmeid, mida soovite kustutada (kui tabel on seotud, valige tabel seose poolel "üks"), klõpsake nuppu Lisaja seejärel klõpsake nuppu Sule.

  Tabel kuvatakse päringu kujundusruudustiku ülemises jaotises aknana. Aken sisaldab kõiki valitud tabeli välju.

 3. Kõigi tabelis sisalduvate väljade lisamiseks kujundusruudustikku klõpsake tärni (*). Tabeli kõikide väljade lisamine võimaldab kustutuspäringul eemaldada tabelist terveid kirjeid (ridu).

  Võite sisestada ühe või mitme välja kriteeriumid ka kujundaja reale Kriteeriumid ja seejärel tühjendada iga kriteeriumivälja ruudu Kuva. Kriteeriumide kasutamise kohta leiate lisateavet tabelist Valikupäringute näidiskriteeriumid.

  Märkus.: Kriteeriumide kasutamisel tagastatakse ainult kirjed, mida soovite muuta. Vastasel korral seab värskenduspäring teie päringu kõigi väljade iga kirje väärtuseks TÜHI.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Vaade ja siis käsku Andmelehevaade.

 5. Veenduge, et päring tagastas kirjed, mille väärtuseks soovite seada TÜHI või mille soovite seada nullpikkusega stringiks (jutumärkide paar ilma nendevahelise tühikuta ("")).

 6. Vajaduse korral korrake juhiseid 3 – 5 ja muutke välju või kriteeriume kuni päring tagastab ainult soovitud andmed, mida soovite kustutada, ja seejärel vajutage päringu salvestamiseks klahvikombinatsiooni CTRL + S.

 7. Päringu käivitamiseks topeltklõpsake päringut navigeerimispaanil.

Lehe algusse

Lisateave

Andmete kustutamine seotud tabelitest

Kui soovite andmete kustutamine seotud tabelitest, tuleb lubada iga seose suvandid Viitamisterviklus ja Kaskaadkustuta seostuvad kirjed . See võimaldab päring tabelite seose "üks" ja "mitmele" poolele andmed kustutada. Kustutatakse seotud andmete ettevalmistamine nõuab kontrollimise järgmist:

 • Tehke kindlaks, millised kirjed asuvad üks-mitmele seose kummalgi poolel.

 • Kui soovite kustutada kirjeid seose poolel "üks" ja seotud kirjeid seose poolel "mitmele", peate lubama teatud reeglistiku (viitamisterviklus) ning kaskaadkustutamise. Selles teemas selgitatakse viitamistervikluse olemust ning seda, kuidas mainitud toiminguid teha.

 • Kui soovite kustutada kirjeid ainult seose poolel "üks", peate enne andmete kustutamist seose kustutama.

Kui soovite eemaldada andmeid vaid seose poolelt "mitmele", saate luua ja käivitada kustutuspäringu ilma seost muutmata.

Siit saate teada, millised kirjed asuvad "üks" ja "mitmele" poolele seose, klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises seosed nuppu seosed. Seoste sakil tabeleid andmebaasi ja seoseid. Iga seose kujutatud joon, mis ühendab tabeli väljade vahel.

Järgmisel joonisel on kujutatud tüüpiline seos. Enamikul (kui mitte kõigil) andmebaasiseostel on pool "üks" ja pool "mitmele". Seosediagramm tähistab seose poolt "üks" numbriga üks (1) ja seose poolt "mitmele" lõpmatuse sümboliga ().

Kahe tabeli vaheline seos

Kui kustutate kirjeid seose poolelt "üks", kustutatakse ka kõik seostatud kirjed seose poolelt "mitmele". Kui kustutate kirjeid seose poolelt "mitmele", ei kustutata kirjeid seose poolelt "üks".

Access jõustab automaatselt reeglistiku nimega Viitamisterviklus. Need reeglid tagavad, et andmebaasis olevad võõrvõtmed sisaldavad õigeid väärtusi. Võõrvõti on veerg, mille väärtused vastavad teises tabelis asuva primaarvõtmeveeru väärtustele.

Seose redigeerimine

Järgige neid juhiseid vaid siis, kui soovite andmeid kustutada üks-mitmele seose mõlemalt poolelt.

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

 2. Paremklõpsake seost (joont), mis ühendab kustutamisse kaasatud tabeleid, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Redigeeri seost.

 3. Veenduge, et dialoogiboksis Seoste redigeerimine oleks märgitud ruut Jõusta viitamisterviklus.

 4. Märkige ruut Kaskaadkustuta seostuvad kirjed.

  Märkus.: Seni, kuni see ruut on märgitud, kustutatakse seose poolelt "üks" kirje kustutamisel kõik seose poolel "mitmele" olevad seotud kirjed.

 5. Klõpsake nuppu OK, sulgege paan Seosed ning jätkake järgmises teemas kirjeldatud toimingutega.

Seose kustutamine

 1. Kui te pole seda veel teinud, avage paan Seosed.

 2. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

  Märkige üles seoses sisalduvad väljad, et saaksite pärast andmete kustutamist seose taastada.

 3. Paremklõpsake seost (joont), mis ühendab kustutamisse kaasatud tabeleid, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kustuta.

Märkus.: Seose taastada, järgige eelmisi juhiseid avamiseks paan seosed ja seejärel lohistage "üks" tabeli primaarvõtme välja ja kukutage see välis "mitmele" tabeli väljaga. Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine . Kui vana seose viitamisterviklust, märkige ruut Jõusta viitamisterviklusja seejärel klõpsake nuppu Loo. Muul juhul lihtsalt nuppu Loo.

Lehe algusse

Valikupäringute näidiskriteeriumid

Järgmises tabelis on loetletud mõni näidiskriteerium, mida saate kasutada valikupäringutes, kui soovite tagada ainult soovitud andmete kustutamise. Mõnes näites on kasutatud metamärke.

Kriteeriumid

Mõju

> 234

Tagastatakse kõik arvud, mis on suuremad kui 234. Kõigi arvude leidmiseks, mis on väiksemad kui 234, kasutage kriteeriumi < 234.

>= "Kuusik"

Tagastatakse kõik kirjed alates väärtusest Kuusik kuni tähestiku lõpuni.

Between #2.02.2010# And #1.12.2010#

Tagastatakse kuupäevad vahemikus 2. veebruar 2010 kuni 1. detsember 2010 (ANSI-89). Kui teie andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage trellide (#) asemel ühekordseid jutumärke ('). Näide: Between '2.02.2010' And '1.12.2010'

Not "Saksamaa"

Otsib kõiki kirjeid, mille välja täpne sisu ei võrdu täpselt väärtusega "Saksamaa". Kriteerium tagastab kirjed, mis sisaldavad ka muid märke peale "Saksamaa" (nt "Saksamaa (euro)" või "Euroopa (Saksamaa)").

Not "T*"

Otsib kõiki kirjeid peale nende, mis algavad tähega T. Kui teie andmebaasis on kasutusel ANSI-92 metamärgistik, kasutage tärnide (*) asemel protsendimärke (%).

Not "*t"

Leiab kõik kirjed, mille lõpus ei ole t. Kui andmebaas kasutab ANSI-92 metamärgistikku, kasutage tärni (*) asemel protsendimärki (%).

In(Kanada,Suurbritannia)

Leiab loendist kõik kirjed, mis sisaldavad nime Kanada või Suurbritannia.

Like "[A–D]*"

Leitakse tekstiväljal kõik kirjed, mis algavad tähtedega A–D. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni (*) asemel protsendimärki (%).

Like "*ar*"

Leiab kõik kirjed, milles on tähtede järjestus "ar". Kui andmebaas kasutab ANSI-92 metamärgistikku, kasutage tärni (*) asemel protsendimärki (%).

Like "Maison Dewe?"

Leiab kõik kirjed, mille alguses on "Maison" ja milles teise, 5-tähelise stringi 4 esimest tähte on "Dewe" ning viimane täht pole teada. Kui andmebaas kasutab ANSI-92 metamärgistikku, kasutage küsimärgi (?) asemel allkriipsu (_).

#2.02.2010#

Leitakse kõik 2. veebruari 2010 kirjed. Kui teie andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, ümbritsege kuupäev trellimärkide asemel ülakomadega ('02.02.2010').

< Date() - 30

Kasutab funktsiooni Date, et tagastada kõik kuupäevad, millest on möödas rohkem kui 30 päeva.

Date()

Kasutab funktsiooni Date, et tagastada kõik tänast kuupäeva sisaldavad kirjed.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Tagastatakse funktsioonide Date ja DateAdd abil kõik kirjed alates tänasest kuupäevast kuni kolm kuud pärast tänast kuupäeva.

Is Null

Esitab kõik kirjed, milles on null (tühi või määramata) väärtus.

Is Not Null

Tagastatakse kõik kirjed, mis sisaldavad mis tahes väärtust (mis pole null).

""

Tagastatakse kõik tühja stringi sisaldavad kirjed. Tühje stringe kasutatakse väärtuse lisamisel kohustuslikule väljale, kui tegelik väärtus pole teada. Näiteks peate sisestama väljale faksinumbri, kuid mõnel teie kliendil puudub faksiaparaat. Sel juhul sisestate faksinumbri asemel tühikuta jutumärgipaari ("").

Lehe algusse

Tõrkeotsingu näpunäited

Miks kuvatakse tõrketeade ja kuidas seda parandada?

Kui koostate kustutuspäringu mitme tabeli abil ja päringu atribuudi Kordumatud kirjed väärtuseks on seatud Ei, kuvab Access päringu käivitamisel tõrketeate: Määratud tabelitest ei saanud kustutada.

Selle probleemi lahendamiseks seadke päringu atribuudi Kordumatud kirjed väärtuseks Jah.

 1. Avage kustutuspäring kujundusvaates.

 2. Kui päringu atribuudileht pole avatud, vajutage selle avamiseks klahvi F4.

 3. Klõpsake päringuatribuutide kuvamiseks päringukujundajat (mitte väljaatribuute).

 4. Leidke päringu atribuudilehelt atribuut Kordumatud kirjed ja määrake selle väärtuseks Jah.

Päringu blokeerimise väljalülitamine

Kui avate töölauaandmebaasi, mida te pole valinud usaldusväärsuse või mis ei asu usaldusväärses kohas, blokeerib Access vaikimisi kõikide toimingupäringute käivitamise.

Kui proovite toimingupäringut käivitada ja jääb mulje, et midagi ei juhtu, vaadake, kas Accessi olekuribal on järgmine teade:

Keelatud režiim blokeeris selle toimingu või sündmuse.

Selle teate kuvamise korral tehke blokeeritud sisu lubamiseks järgmist.

 • Klõpsake teateribal Turbehoiatus nuppu Luba sisu ja käivitage päring uuesti.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×