Kuidas välja selgitada, kas lisandmoodulite tsentraliseeritud juurutus sobib teie Office 365 ettevõtte jaoks

Tsentraliseeritud juurutus on enamiku klientide puhul soovituslik ja funktsionaalseim viis Office’i lisandmoodulite juurutamiseks Office 365 ettevõtte kasutajate ja rühmade jaoks. See juhend aitab teenusekomplekti Office 365 administraatoritel välja selgitada, kas rentnikukeskkond ja kasutajad vastavad tingimustele, mis peavad olema täidetud tsentraliseeritud juurutuseks.

Võib kuluda kuni 24 tundi, enne kui lisandmoodul klientrakenduse kõigi kasutajate jaoks saadaval on.

Tingimused

Lisandmoodulite tsentraliseeritud juurutus nõuab, et kasutajatel oleks Exchange Online, aktiivne Exchange Online’i postkast ja Office 365 ProPlus. Tsentraliseeritud juurutuse kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • kasutajatel peab olema Office ProPlus 2016 mõnes järgmises opsüsteemis:

  • Windowsis: Office’i järk 16.0.8067 või uuem versioon

  • Mac-arvutis: Office’i järk 15.34.17051500 või uuem versioon

 • kasutada tuleb ühte järgmistest Outlooki versioonidest:

  • 2013 klõpskäivitusversioon: 15.0.4819.1000 või uuem versioon

  • 2013 MSI-versioon: 15.0.4937.1000 või uuem versioon*

  • 2016 klõpskäivitusversioon: 16.0.7726.5702 või uuem versioon

  • 2016 MSI-versioon: 16.0.4494.1000 või uuem versioon*

  *Outlooki MSI-versiooni korral kuvatakse administraatori installitavad lisandmoodulid Outlookis vastaval lindimenüül, ent lisandmoodulit ei kuvada jaotises „Minu lisandmoodulid“;

 • teie kataloog peab olema liidetud Azure Active Directoryga;

 • kasutajad peavad tarkvarakomplekti Office 2016 sisselogimiseks kasutama organisatsiooni ID-d;

 • kasutajate Exchange’i postkastides peab olema lubatud OAuth.

Tsentraliseeritud juurutus ei toeta järgmist:

 • lisandmoodulid, mis on mõeldud Wordi, Exceli või PowerPointi jaoks tarkvarakomplektis Office 2013;

 • kohapealne kataloogiteenus;

 • lisandmooduli juurutamine SharePointis;

 • lisandmooduli juurutamine Office Online Serveris;

 • lisandmoodulite Component Object Model (COM) või Visual Studio Tools for Office (VSTO) juurutus.

 • Office 365 kasutuselevõtt, mis ei sisalda Exchange'i (nt Office 365 Business)

Klientrakenduste nõuded

Järgmises tabelis on kliendid, mis tsentraliseeritud juurutust praegu toetavad.

Office’i rakendus

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

märge

märge

märge

Excel

märge

märge

märge

PowerPoint

märge

märge

märge

Outlook

märge

märge

märge

Office Online’i toetatakse kõigi Office 365 ettevõttelepingute raames. Office 365 ProPlusi juurutusi toetatakse ainult töölauaklientide puhul. Office 365 ProPlusi kasutamiseks peab kasutajal olema Office 365 konto ja talle peab olema määratud litsents. Lisateavet leiate teemast Office 365 ProPlusi ülevaade (inglise keeles).

Office 365 tsentraliseeritud juurutuse ühilduvuskontroll

Office 365 tsentraliseeritud juurutuse ühilduvuskontrolli abil saate kontrollida, kas teie rentnikkeskkonna kasutajad on Wordis, Excelis ja PowerPointis tsentraliseeritud juurutuse kasutamiseks ette valmistatud. Outlooki toe jaoks pole ühilduvuskontrolli vaja. Ühilduvuskontrolli saate alla laadida siit.

Ühilduvuskontrolli käitamiseks tehke järgmist.

 1. Käivitage ülemaõigustes PowerShell.exe aken.

 2. Käivitage käsk <Import-Module O365CompatibilityChecker> (ilma sulgudeta).

 3. Käivitage käsk Invoke-CompatibilityCheck> (ilma sulgudeta), mis küsib teilt parameetrite TenantDomain (nt TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) ja TenantAdmin identimisteabe kohta ning seejärel taotleb nõusolekut.

Märkus.: Olenevalt teie rentniku kasutajate arvust võib kontrollimiseks kuluda mõni minut või tund.

Töö lõpulejõudmisel loob tööriist komaeraldusega vormingus (.csv) väljundfaili. See fail salvestatakse vaikimisi asukohta C:\windows\system32. Väljundfail sisaldab järgmist teavet.

 • Kasutajanimi

 • Kasutaja ID (kasutaja meiliaadress)

 • Tsentraliseeritud juurutuseks valmis – kui ülejäänud punktid on tõesed

 • Office’i SKU – Office’i SKU, mille litsents neil on

 • Office aktiveeritud – kui nad on Office’i aktiveerinud

 • Toetatud postkast – kui neil on OAuth-toega postkast

Kuidas välja selgitada, kas Office 365 ProPlus on installitud

Lihtsaim viis tuvastada, kas kasutaja on teenusekomplekti Office 365 ProPlus installinud ja seda hiljuti kasutanud, on vaadata Microsoft Office’i aktiveerimiste aruannet, mille leiab Office 365 halduskeskusest. Aruandes loetletakse kõik kasutajad, kes on Office 365 ProPlusi aktiveerinud viimase 7, 30, 90 või 180 päeva jooksul. Tsentraliseeritud juurutuse kontekstis on aruandes kõige olulisem Windowsi või Maci töölauarakenduste aktiveerimiste veerg. Aruande saab eksportida Excelisse. Lisateavet aruande kohta leiate teemast Office 365 aruanded halduskeskuses – Microsoft Office’i aktiveerimised.

Kui te ei soovi aktiveerimiste aruannet kasutada, saate paluda kasutajal avada mõne Office’i rakenduse (nt Word) ja valida Fail > Konto. Jaotises Tooteteave peaks olema kuvatud tekst Tellitav toode ja Microsoft Office 365 ProPlus, nagu on näha järgmisel pildil.

Kuvatõmmis Office’i rakenduse tooteteabe jaotise osast. Näitab, et rakendus on Office 365 ProPlusi raames tellitav.

Office 365 ProPlusiga seotud abiteabe saamiseks lugege teemat Tõrkeotsingu näpunäiteid Office 365 ProPlusi kohta (inglise keeles).

Exchange’i nõuded

Microsoft Exchange talletab lisandmooduli manifeste ettevõtte rentnikukeskkonnas. Lisandmoodulite juurutamisega tegelevatel administraatoritel ja lisandmoodulite kasutajatel peab olema selline Exchange Server’i versioon, mis toetab OAuthi-põhist autentimist. Vaikimisi toetavad Exchange’i mitme rentnikuga ja sihtotstarbelised VNext-i juurutused OAuthi. Exchange’i sihtotstarbelisi kohapealseid pärand- ja hübriidjuurutusi saab konfigureerida nii, et need toetaks OAuthi, aga see pole vaikekonfiguratsioon.

Küsige oma ettevõtte Exchange’i administraatorilt, millist konfiguratsiooni kasutatakse. Kasutaja OAuthi ühenduvuse kontrollimiseks saab käivitada PowerShelli cmdlet-käsu Test-OAuthConnectivity.

Lisandmooduli määramine kasutajatele ja rühmadele

Tsentraliseeritud juurutuse funktsioon toetab praegu enamikku rühmatüüpe, mida toetab Azure Active Directory (nt Office 365 rühmad, leviloendid ja turberühmad).

Märkus.: Meililoata turberühmi praegu ei toetata.

Järgmine tabel annab ülevaate, mis tüüpi määramisi tsentraliseeritud juurutuse raames toetatakse, eeldusel et kasutajate süsteemis on täidetud eespool mainitud klientrakenduste ja serveri nõuded. Tsentraliseeritud juurutuse raames saab lisandmoodulid määrata ülatasemerühmadele või ilma ülatasemerühmata rühmadele, aga mitte pesastatud rühmadele ega rühmadele, millel on ülatasemerühm.

Lisandmooduli määramine

Toetatud

Otse kasutajale

Jah

Kasutajale rühma kaudu

Jah, kui rühm on ülatasemerühm (ei kuulu teise ülatasemerühma alla)

Ei, kui rühm on pesastatud (kuulub ülatasemerühma alla)

Kõik rentnikukeskkonnas

Jah

Järgmises näites määratakse lisandmoodul Saarale, Anule ja müügiosakonna rühmale. Kuna rühm „Lääneranniku müügiosakond“ on pesastatud, ei määrata lisandmoodulit Reigole ega Erikule.

Skeemil on ristkülik, millel on silt „Müügiosakond“ ja nimed Jaan ning Robert. See ristkülik on ühendatud allpool oleva ristkülikuga, millel on kiri „Müük läänerannikul“ ning nimed Reigo ja Erik. Ristküliku kõrval on punane X. Skeemi paremas ülanurgas on nimed Saara ja Anu.

Kasutaja

Kuidas administraator lisandmooduli määrab

Kas lisandmoodul määratakse?

Jaan

Müügiosakonna rühma kaudu

Jah, müügiosakonna rühmal pole ülatasemerühmi

Robert

Müügiosakonna rühma kaudu

Jah, müügiosakonna rühmal pole ülatasemerühmi

Saara

Kasutajale otse määramine

Jah

Anu

Kasutajale otse määramine

Jah

Reigo

Ei saa määrata

Ei, rühm „Lääneranniku müügiosakond“ on pesastatud

Erik

Ei saa määrata

Ei, rühm „Lääneranniku müügiosakond“ on pesastatud

Kuidas välja selgitada, kas rühmas on pesastatud rühmi

Hõlpsaim viis teada saada, kas rühmas on pesastatud rühmi, on kasutada Outlookis rühma kontaktikaarti. Kui sisestate meilisõnumi koostamise aknas väljale Adressaat rühma nime ja klõpsate leitud rühma, kuvatakse teave selle kohta, kas see sisaldab kasutajaid või pesastatud rühmi. Alltoodud näites saab rühma „Testrühm“ Outlooki kontaktikaardi vahekaardilt Liikmed teada, et seal pole ühtegi kasutajat, aga see sisaldab kahte alamrühma.

Kuvatõmmis Outlooki rühma „Testrühm“ kontaktikaardi vahekaardist „Liikmed“. Liikmete loendis on Alamrühm 1 ja Alamrühm 2.

Saate ka vastupidi otsida ja sisestada rühma nime, et vaadata, kas see on mõne teise rühma liige. Järgmises näites on Outlooki kontaktikaardi vahekaardil Liikmed näha, et „Alamrühm 1“ on rühma „Testrühm“ liige.

Kuvatõmmis Outlooki rühma „Alamrühm 1“ kontaktikaardi vahekaardist „Liikmesus“, kus on näha, et „Alamrühm 1“ on rühma „Testrühm“ liige.

Teine võimalus on kasutada Azure Active Directory Graph API-t, et leida päringute abil rühmas sisalduvate rühmade loend. Lisateavet leiate teemast Rühmadega seotud toimingud | Graph API (inglise keeles).

Microsofti tugiteenuste kontaktteave

Kui teil või teie kasutajatel tekib keskselt juurutatud Office Online‘i rakendusi (Word Online, Excel Online jne) kasutades lisandmoodulite laadimisel probleeme, võib juhtuda, et peate võtma ühendust Microsofti tugiteenustega (lisateave). Esitage tugiteenusepiletis oma Office 365 keskkonna kohta järgnev teave.

Platvorm

Silumisteave

Office Online

 • Charles/Fiddler logid

 • Rentniku ID (lisateave)

 • Korrelatsiooni ID. Vaadake mõne Office‘i lehe allikat ning leidke Korrelatsiooni ID väärtus ning saatke see.

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Rikkalikud klientrakendused (Windows, Mac)

 • Charles/Fiddler logid

 • Klientrakenduse arendusjärgu numbrid (soovitatavalt kuvatõmmis menüüst Fail või Konto)

Vaata ka

Office’i lisandmoodulite juurutamine Office 365 halduskeskuses

Tsentraliseeritud juurutuse PowerShelli cmdlet-käskude kasutamine lisandmoodulite haldamiseks

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×