Office
Logi sisse

Kuhu kadusid lülituskilbid?

Kui avate programmiga Microsoft Office Access 2007 varasema Accessi versiooniga loodud andmebaasi, mis sisaldab lülituskilpi (vorm nuppude ja linkidega, mis võimaldas andmebaasis navigeerida), siis võivad mõned lülituskilbi käsd mitte töötada. Täpsemalt öeldes ei tööta enam käsud andmebaasiakna kuvamiseks

Programmil Office Access 2007 on uus vahend – navigeerimispaan. Paan asendab andmebaasiakent ja seda saate kasutada lülituskilpide asemel. Navigeerimispaan kasutab uut, programmis Office Access 2007 omaks võetud kasutajaliidese mudelit. Selle liidese (nn üksikdokumendi liidese mudeli) puhul paigutatakse kõik avatud objektid (nt vormid, aruanded jne) üksikusse aknasse ja tähistatakse iga objekt dokumendisakiga. Mitme avatud objekti puhul saate avatud objektide vahel liikumiseks kasutada vahekaarte. Järgmisel joonisel on tüüpiline vahekaartide kogum.

Access 2007 andmebaasi objektide vahekaardid

Erinevalt lülituskilpidest jääb navigeerimispaan nähtavaks kuni selle peitmiseni. Paani peitmiseks või kuvamiseks saate klõpsata nuppu Paaniserva avamine/sulgemine Navigeerimispaani nupp Ava/sule paaniserv või vajutada klahvi F11. Navigeerimispaani vaikimisi kuvamise vältimiseks tuleb määrata vastav programmisuvand.

Selle artikli teemad

Lülituskilpide kasutamise suvandid

Navigeerimispaani kohandatud objektirühmade loomine

Navigeerimispaani avamine ja sulgemine

Navigeerimispaani väljalülitamine

Lülituskilbi halduri kasutamine lülituskilbi loomiseks või muutmiseks

Lülituskilpide kasutamise suvandid

Programmis Office Access 2007 saate lülituskilbiga teha ühte järgmistest.

 • Navigeerimispaanil kohandatud kategooriate ja objektirühmade loomine     – saate luua kohandatud rühmi, mis sisaldavad vaid tabeleid, vorme, aruandeid ja muid objekte, mida soovite antud hetkel või antud andmebaasis kasutada. Kohandatud rühmi saab luua ilma makrode koostamiseta või VBA-koodi kirjutamiseta. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas navigeerimispaani kohandatud objekte luua.

  Lisateavet navigeerimispaani kasutamise kohta, vt teemast Navigeerimispaani juhend.

 • Olemasolevate lülituskilpide tavapärane kasutamine     – kui otsustate jätkata olemasolevate lülituskilpide kasutamist, kaaluge mittetoetatavate toimingute keelamist (nt andmebaasiakna kuvamist). Kui konfigureerite lülituskilbi kuvamise andmebaasi käivitamisel, siis lülituskilp kuvatakse ja see toimib normaalselt, v.a kõik programmis Office Access 2007 mittetoetatavad käsud. Lisaks saate lülituskilbi halduriga lülituskilpe endiselt luua, muuta ja kustutada. Lülituskilbi halduri kasutamist kirjeldatakse allpool.

 • Lülituskilbina toimiva vormi käsitsi loomine     – andmebaasi komponentide käivitamiseks saate vastavalt vajadusele lisada nuppe ja manustatud makrosid.

  Manustatud makrode koostamise kohta leiate lisateavet teemast Access 2007 makro põhialused. Lisateavet vormi loomise kohta vaadake teemast Vormi loomine. Lisateavet käivitusvormi seadmise kohta vaadake teema Praeguse andmebaasi kategooria (Accessi suvandid) jaotisest Rakenduse suvandid suvandit Vormi kuvamine.

Lehe algusesse

Navigeerimispaani kohandatud objektirühmade loomine

Kohandatud rühmad on lülituskilpide ja andmebaasiakende samaväärne asendus programmis Office Access 2007. Kohandatud rühma loomise protsess järgib laias laastus järgmisi samme.

 • Esmalt loote kohandatud kategooria. Access sisaldab selleks otstarbeks kategooriat Kohandatud. Kategooriale saate anda uue nime ja lisada rühmi või eemaldada neid vastavalt enda vajadustele. Igal ajal saate luua ka uue kategooria.

 • Pärast uue kategooria loomist saate luua sellele ühe või mitu rühma.

 • Pärast dialoogiboksi Navigeerimissuvandid sulgemist saate kohandatud rühmale lisamiseks lohistada või kopeerida ja kleepida navigeerimispaanil soovitud andmebaasiobjekte. Objektide terviklik kogum asub rühmas Määramata objektid. Access loob selle rühma kui loote kohandatud kategooria.

  Märkus.: Andmebaasiobjekti lisamisel kohandatud rühmale loob Access selle objekti otsetee. Objekti ennast ei teisaldata ega kopeerita. Kohandatud rühma otsetee ümbernimetamisel või kustutamisel ei mõjuta need muudatused objekti ennast, vaid ainult selle otseteed.

 • Pärast kohandatud rühmade asustamist saate peita rühma Määramata objektid ja kõik muud rühmad, mida ei soovi kuvada.

Kohandatud kategooria loomine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Navigeerimissuvandid jaotises Kategooriad nuppu Lisa üksus. Jaotises kuvatakse uus kategooria. Järgmisel joonisel kujutatakse jaotist Kategooriad koos uue kohandatud kategooriaga.

  Navigeerimispaani uus kohandatud kategooria

 3. Tippige uue kategooria nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Võimaluse korral püüdke luua andmebaasi kasutajate jaoks tähendusrikas nimi. Pange tähele, et pärast nime loomist muutub jaotise Üksuse...rühmad pealdis sellele nimele vastavalt. Näiteks, kui uue kategooria nimi on „Minu lülituskilp", siis pealdis on Üksuse Minu lülituskilp rühmad. Pange ka tähele, et jaotis Üksuse...rühmad sisaldab rühma Määramata objektid. Selle rühma loob Access vaikimisi. See sisaldab andmebaasi kõiki objekte ja selle rühma objekte saate kasutada enda kohandatud rühma asustamiseks.

Looge pärast kategooria loomist sellele kategooriale üks või mitu rühma. Saate luua nii palju rühmi, kui vaja. Jätke dialoogiboks Navigeerimissuvandid lahti ja järgige järgmisi juhiseid.

Kohandatud rühma loomine

 1. Klõpsake jaotises Üksuse...rühmad nuppu Lisa rühm, tippige rühma nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Seda protsessi saate korrata vastavalt vajadusele. Näiteks võib kategooria Minu lülituskilp sisaldada kolme rühma: Andmesisestusvormid, Aruanded ja Päringud. Selles etapis lisatavad rühmad peaksid lähtuma kasutajate vajadustest või teie enda eelistustest.

 2. Jätke väärtuse Määramata objektid ruut märkimata ja klõpsake nuppu OK. Access suleb dialoogiboksi Navigeerimissuvandid ja lisab navigeerimispaanile uue kohandatud rühma, kuid uus rühm pole nähtav.

 3. Uue rühma nähtavaks muutmiseks ja objektide lisamiseks rühmale järgige järgmisi juhiseid.

Objektide kohandatud rühma lisamine

 1. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja seejärel klõpsake uut kategooriat. Kategooria uus rühm või rühmad kuvatakse menüüs koos rühmaga Määramata objektid.

 2. Valige rühmas Määramata objektid üksused, mida soovite kohandatud rühmas kasutada ja teisaldage need siis sinna rühma. Accessis on valitud üksuste teisaldamiseks mitu võimalust. Saate teha järgmist.

  • Lohistage üksusi ükshaaval.

  • Vajutage ja hoidke all juhtklahvi (CTRL), klõpsake mitut üksust ja lohistage need siis kohandatud rühma.

  • Paremklõpsake ühte valitud üksustest, valige käsk Lisa rühma ja klõpsake siis kohandatud rühma nime.

Kui olete lõpetanud, võite rühma Määramata objektid navigeerimispaanil nähtavaks jätta või selle peita.

Rühma Määramata objektid peitmine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake siis käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Tühjendage kohandatud kategooria paanilRühmad ruut Määramata objektid.

Uue kohandatud rühma loomine olemasoleva kohandatud rühma objekti abil

Märkus.: Selle meetodi kasutamiseks tuleb esmalt eelmiste jaotiste juhiste järgi luua kohandatud kategooria ja seejärel rühma objektid.

 1. Kui kohandatud kategooria ja rühm on navigeerimispaanil avatud, paremklõpsake uude rühma paigutatavat objekti.

 2. Valige käsk Lisa rühma ja klõpsake siis käsku Uus rühm.

  Navigeerimispaanil kuvatakse uus rühm. Järgmisel joonisel on kujutatud tüüpiline uus rühm.

  Uus kohandatud rühm navigeerimispaanil

 3. Tippige uue rühma nimi, vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel lohistage vastavalt vajadusele rühma lisaotseteed.

Lehe algusesse

Navigeerimispaani avamine ja sulgemine

Vaikimisi kuvatakse rakenduses Office Access 2007 navigeerimispaan andmebaasi avamisel (sh Accessi eelmiste versioonidega loodud andmebaaside avamisel). Järgnevalt selgitatakse iga toimingu tegemist.

Paani peitmine või kuvamine

 • Klõpsake navigeerimispaani nuppu Paaniserva avamine/sulgemine.

  Navigeerimispaani nupp Ava/sule paaniserv

  Klaviatuuri otsetee  Vajutage klahvi F11.

Märkus.: Kui navigeerimispaan on peidetud, saate selle kuvamiseks klõpsata ka vertikaalset teksti Navigeerimispaan.

Lehe algusesse

Navigeerimispaani väljalülitamine

Märkus.: Soovitatav on navigeerimispaan peita ainult juhul, kui teil on andmebaasiobjektide käivitamiseks vorm, pärandlülituskilp või mõni muu meetod.

Navigeerimispaani vaikimisi kuvamise keelamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu Accessi suvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Accessi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Praegune andmebaas ja märkige või tühjendage jaotises Navigeerimine ruut Kuva navigeerimispaan. Vaikimisi on see suvand valitud.

Veel teavet

Lisateavet navigeerimispaani kasutamise kohta, vt teemast Navigeerimispaani juhend.

Lehe algusesse

Lülituskilbi halduri kasutamine lülituskilbi loomiseks või muutmiseks

Lülituskilbi haldurit saate kasutada lülituskilbi loomiseks väiksema ajakulu ja vaevaga. Pidage jätkamisel meeles, et lülituskilbid pole nähtaval kogu aeg (muud aknad võivad neid enda alla matta) ja erinevalt navigeerimispaanist ei toeta need üksikdokumendiga töötamise mudelit.

Järgmise jaotise juhised selgitavad lülituskilbi loomist, kohandamist ja kustutamist.

Lülituskilbi loomine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Andmebaasiriistad nuppu Lülituskilbi haldur.

  Märkus.: Kui Microsoft Access küsib, kas soovite luua lülituskilpi, klõpsake nuppu Jah.

 2. Klõpsake nuppu Uus.

  Kuvatakse dialoogiboks Uue loomine.

 3. Tippige uue lülituskilbi nimi ja klõpsake nuppu OK.

  Microsoft Access lisab lülituskilbi välja Lülituskilbi lehed loendisse.

 4. Klõpsake uut lülituskilpi ja seejärel nuppu Redigeeri.

  Kuvatakse dialoogiboks Lülituskilbi leht.

 5. Klõpsake nuppu Uus.

  Kuvatakse dialoogiboks Redigeeri lülituskilbi üksust.

 6. Tippige väljale Tekst lülituskilbi esimese üksuse nimi ja valige loendist Käsk soovitud käsk.

  Näiteks tippige väljale Tekst nimi Kliendiandmed ja seejärel valige loendist Käsk käsk Ava vorm lisamisrežiimis.

  Märkus.: Teistele lülituskilpidele hargnevate lülituskilpide loomiseks klõpsake väljal Käsk käsku Ava lülituskilp ja seejärel valige loendist avatav lülituskilp või tippige muu lülituskilbi nimi.

 7. Sõltuvalt valitud käsust kuvab Access loendi Käsk all teise loendi. Näiteks käsu Ava aruanne valimisel kuvatakse avatud andmebaasi aruannete loend. Vajadusel valige üksus sellest loendist.

 8. Korrake samme 5-7, kuni kõik soovitud üksused on lülituskilbile lisatud. Lülituskilbi loomise lõpetamisel klõpsake nuppu Sule.

Märkus.: 

 • Lülituskilbi avamiseks andmebaasi avamisel klõpsake dialoogiboksis Lülituskilbi haldur lülituskilbi nime ja seejärel klõpsake nuppu Tee vaikeväärtuseks.

 • Lülituskilbi loomisel lülituskilbi halduriga loob Access lülituskilbi üksuste tabeli, mis kirjeldab, mida vormi nupud kuvavad ja teevad. Lülituskilbi käsitsi muutmisel võib rakendus enam mitte toimida.

Lülituskilbi muutmine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Andmebaasiriistad nuppu Lülituskilbi haldur.

 2. Valige dialoogiboksis Lülituskilbi haldur redigeeritav lülituskilp ja klõpsake seejärel nuppu Redigeeri.

 3. Klõpsake lülituskilbil muudetavat üksust ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  Üksuse teksti muutmiseks, üksusega käivitatava käsu muutmiseks või üksuse klõpsamisel avatava või käivitatava objekti muutmiseks klõpsake nuppu Redigeeri.

  Üksuse lisamiseks klõpsake nuppu Uus, tippige üksuse tekst ja seejärel klõpsake väljal Käsk soovitud käsku. Sõltuvalt klõpsatavast käsust kuvab Microsoft Access välja Käsk all uue välja. Vajadusel klõpsake selle välja üksust. Näiteks kui klõpsate väljal Käsk ühte vormi käskudest, siis klõpsake avatava vormi nime.

  Üksuse kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta.

  Üksuse teisaldamiseks klõpsake nuppu Nihuta üles või Nihuta alla.

 4. Kui olete lülituskilbi muutmisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu OK .

Lülituskilbi kustutamine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Andmebaasiriistad nuppu Lülituskilbi haldur.

 2. Valige dialoogiboksis Lülituskilbi haldur kustutatav lülituskilp ja klõpsake seejärel nuppu Kustuta.

 3. Klõpsake nuppu Sule.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×