Office
Logi sisse

Korrektor – teie abiline kirjutamisel

Korrektor otsib teie dokumendist või meilisõnumist õigekirja- ja grammatikavigu ning pakub soovitusi dokumendi stiili viimistlemiseks.

Olenevalt kasutatavast keelest oskab Korrektor teie Wordi või Outlooki dokumendis juba tippimise ajal märgata õigekirjavigu, grammatikavigu ja stiiliprobleeme. Kui teie tipite, märgistab Korrektor dokumendist leitud vead või teksti, mille stiili saaks paremaks muuta, järgmiselt: punane sakiline joon tähistab õigekirjaviga, sinine topeltjoon tähistab grammatikaviga ja kuldne punktiirjoon tähistab stiiliviga.

Korrektori kõik funktsioonid on saadaval üksnes juhul, kui teil on Office 365 tellimus.

Korrektori ülevaatepaan on hiljaaegu lisatud uus funktsioon, mis on praegu saadaval üksnes Office Insideri programmis osalejatele.

Vaikimisi kontrollib Korrektor õigekirja tippimise ajal, kuid soovi korral saate ka pärast dokumendi koostamist seda üle lugedes kuvada ülevaate, mis tõstab teie dokumendis kõik parandamist vajavad kirjavead esile. Dokumendis õigekirjavigade parandamiseks valige paanil Korrektor jaotis Õigekiri. Kui sõna all on punane sakiline joon, saate vea parandamiseks sõna paremklõpsata ja valida mõne soovituse.

Õigekirjaveaga Wordi dokumendi pilt

 • Koos õigekirjasoovitustega kuvatakse olemasolu korral sünonüümid, mille hulgast saate valida sobivaima variandi. 

 • Kontekstimenüü noolenupu klõpsamisel kuvatakse järgmised käsud.

  1. Valitud soovituse kuulamiseks valige Loe ette.

  2. Valige Muuda kõik, kui soovite praegust soovitust kasutada dokumendis iga kord sama õigekirjavea puhul.

  3. Kui soovite korrektori leitud sõna alati teatud soovitusega asendada, valige selle soovituse juures Lisa automaatkorrektuuri. (Automaatkorrektuuri suvandid saate avada ka kontekstimenüü kaudu. Lisateavet nende valikute kasutamise kohta leiate teemast Automaatkorrektuuri suvandite valimine.)

 • Sõna lisamiseks vaikesõnastikku, et korrektor seda enam vigaselt kirjutatud sõnaks ei peaks, klõpsake nuppu Lisa sõnastikku.

 • Sõna eiramiseks kogu dokumendis või meilisõnumis ilma seda sõnastikku lisamata valige Ignoreeri kõiki.

 • Lisateabe ja kõigi saadaolevate õigekirjavigade parandamise võimaluste kuvamiseks paani Korrektor avamiseks valige Kuva rohkem.

  1. Paani Korrektor ülaservas kuvatakse grammatikavea üksikasjalik selgitus.

  2. Grammatikaviga sisaldava lause ettelugemiseks saate valida kõlariikooni. Kui valite enne kõlariikooni valimist tekstiväljal ainult osa lausest, loetakse ette ainult see osa.

  3. Kõik grammatikasoovitused kuvatakse paanil liitnuppudena. Soovituse valimiseks ja selle dokumenti lisamiseks valige selle liitnupu põhinupp. Teine võimalus on valida liitnupu noolenupp, et avada soovitusega seotud järgmisi täiendavaid toiminguid sisaldav alammenüü. Soovi korral saate lasta soovitused ette lugeda – selleks valige Loe ette. Kui aga soovite, et soovitus loetaks ette tähthaaval, valige Esita tähthaaval.

Vaikimisi kontrollib Korrektor grammatikat tippimise ajal, kuid soovi korral saate ka pärast dokumendi koostamist seda üle lugedes ja korrektuuri tehes (selleks vajutage klahvi F7) kuvada ülevaate, mis tõstab teie dokumendis kõik parandamist vajavad grammatikavead esile. Dokumendi grammatikavigade parandamiseks valige paanil Korrektor jaotis Grammatika. Kui sõna all kuvatakse sinine topeltjoon, paremklõpsake sõna või fraasi lisateabe saamiseks.

Grammatikavea pilt

 • Grammatikasoovitustega kaasneb lühikirjeldus, mis aitab teil otsustada, kas tegemist on lahendamist vajava probleemiga.

 • Kontekstimenüü noolenupu klõpsamisel kuvatakse järgmised käsud.

  1. Valitud soovituse kuulamiseks valige Loe ette.

  2. Sõna või fraasi ignoreerimiseks ja järgmise juurde liikumiseks valige Ignoreeri.

  3. Valige Ära otsi seda probleemi, et seda viga praegu terves dokumendis ignoreerida.

  4. Grammatikaveaga seotud lisateabe ja näidete vaatamiseks valige Kuva rohkem, et avada paan Korrektor.

   • Paani ülaservas kuvatakse grammatikavea üksikasjalik selgitus.

   • Grammatikaviga sisaldava lause ettelugemiseks saate valida kõlariikooni. Kui valite enne kõlariikooni valimist tekstiväljal ainult osa lausest, loetakse ette ainult see osa.

   • Kõik grammatikasoovitused kuvatakse paanil liitnuppudena. Soovituse valimiseks ja selle dokumenti lisamiseks valige selle liitnupu põhinupp. Teine võimalus on valida liitnupu noolenupp, et avada soovitusega seotud järgmisi täiendavaid toiminguid sisaldav alammenüü. Soovi korral saate lasta soovitused ette lugeda – selleks valige Loe ette. Kui aga soovite, et soovitus loetaks ette tähthaaval, valige Esita tähthaaval.

Korrektor oskab kontrollida ka stiiliga seotud probleeme. Kui leitakse sõna või fraas, mis ehk hästi ei sobi, tõstetakse see kuldse punktiirjoonega esile. Paremklõpsake allakriipsutatud sõna või fraasi ja kaaluge soovitatud alternatiive. Kui eelistate õigekirja, grammatikat ja stiili kontrollida dokumendi läbilugemise käigus, vajutage klahvi F7. Kuvatakse ülevaade, mis tõstab esile kõik teie dokumendis viimistlemist vajavad kohad.

Märkus.: Kuldse punktiirjoonega stiiliabi on praegu saadaval ainult inglise ja hispaania keele õigekeelekontrolli raames.

Stiiliveaga kirjutise pilt

Stiilisoovitustega kaasneb lühikirjeldus, mis aitab teil otsustada, kas tegemist on lahendamist vajava probleemiga.

Korrektor kontrollib järgmist:

 • keerukad sõnad*,

 • lühendatud vormid*,

 • klišeed*,

 • mitteametlik keel*,

 • topelteitused*,

 • žargoon*,

 • nominaliseerimine,

 • umbisikuline tegumood*,

 • umbisikuline tegumood ilma tegijata (soovitusi pole)*,

 • sõnaohtrus,

 • sõnad tükeldatud tegevusnimedes* (üle ühe),

 • sugu toonitavad sõnad*,

 • ebamäärasust väljendavad sõnad*,

 • släng*,

 • Oxfordi koma*,

 • kirjavahemärgistus jutumärkidega*,

 • tühikud lausete vahel*.

NB!: Stiilisoovituste lubamiseks avage suvandites jaotis Õigekeelsuskontroll ja valige ripploendist Kirjutamislaad valik Grammar & more (Grammatika ja muu). Vaadake selle artikli jaotist Korrektori õigekirjakontrolli sätete muutmine.

 • Stiilisoovitused kuvatakse paremklõpsumenüüs liitnupuna. Soovituse valimiseks ja selle dokumenti lisamiseks valige selle liitnupu põhinupp. Teine võimalus on valida liitnupu noolenupp, et avada soovitusega seotud järgmisi täiendavaid toiminguid sisaldav alammenüü.

  1. Valitud soovituse kuulamiseks valige Loe ette.

  2. Stiilivea ignoreerimiseks ja järgmise juurde liikumiseks valige Ignoreeri üks kord.

  3. Valige Ära otsi seda probleemi, et seda viga praegu terves dokumendis ignoreerida.

 • Stiiliveaga seotud lisateabe ja näidete vaatamiseks valige Kuva rohkem, et avada paan Korrektor.

  1. Paani ülaservas kuvatakse stiilisoovituse kohta üksikasjalik selgitus.

  2. Stiiliviga sisaldava lause ettelugemiseks saate valida kõlariikooni. Kui valite enne kõlariikooni valimist tekstiväljal ainult osa lausest, loetakse ette ainult see osa.

  3. Stiilisoovitused kuvatakse paanil liitnupuna. Soovituse valimiseks ja selle dokumenti lisamiseks valige selle liitnupu põhinupp. Teine võimalus on valida liitnupu noolenupp, et avada soovitusega seotud järgmisi täiendavaid toiminguid sisaldav alammenüü.

  4. Soovitused saate lasta ette lugeda sõnadena (valige Loe ette) või tähthaaval (Esita tähthaaval).

Üksikasjalikku teavet stiilivigade ja soovituste kohta leiate teemast Grammatika ja kirjutamislaadi sätete valimine.

Terve dokumendi korrektuur funktsiooni Korrektor ülevaate abil

Korrektori ülevaade annab teile üksikasjaliku ülevaate dokumendis leiduvatest vigadest ning võimaldab teil kõige olulisemad vead kohe ära parandada.

 1. Kogu dokumendi õigekirja kontrollimiseks vajutage Wordis klahvi F7 või valige menüüs Läbivaatus nupp Kontrolli dokumenti.

  Pilt menüü Läbivaatus käsust Kontrolli dokumenti
 2. Korrektori paanil näete ülevaadet dokumendist leitud vigade arvust ja laadist (õigekiri, grammatika või stiil).

  Õigekeelekontrolli vigade ülevaate pilt
 3. Klõpsake soovitud kategooriat, et dokumendis parandada ainult neid vigu.

Olenevalt kasutatavast keelest näete rakendustes Word ja Outlook 2016 juba tippimise ajal õigekirjavigu, grammatikavigu ja stiiliprobleeme. Korrektor tähistab vead tippimise käigus: punane laineline joon tõstab esile õigekirjavead, sinine topeltallakriipsutus grammatikavead ja punktiirjoon stiilisoovitused.

Korrektor kontrollib õigekirja tippimise ajal. Kui sõna all on punane sakiline joon, saate vea parandamiseks sõna paremklõpsata ja valida mõne soovituse.

Õigekirjavea kontekstimenüü pilt
 • Koos õigekirjasoovitustega kuvatakse olemasolu korral sünonüümid, mille hulgast saate valida sobivaima variandi. 

 • Kontekstimenüü noolenupu klõpsamisel kuvatakse järgmised käsud.

  1. Valitud soovituse kuulamiseks valige Loe ette.

  2. Kui soovite korrektori leitud sõna alati teatud soovitusega asendada, valige selle soovituse juures Lisa automaatkorrektuuri. (Automaatkorrektuuri suvandid saate avada ka kontekstimenüü kaudu. Lisateavet nende valikute kasutamise kohta leiate teemast Automaatkorrektuuri suvandite valimine.)

 • Sõna lisamiseks vaikesõnastikku, et korrektor seda enam vigaselt kirjutatud sõnaks ei peaks, klõpsake nuppu Lisa sõnastikku.

 • Sõna eiramiseks kogu dokumendis või meilisõnumis ilma seda sõnastikku lisamata valige Ignoreeri kõiki.

 • Lisateabe ja kõigi saadaolevate õigekirjavigade parandamise võimaluste kuvamiseks paani Korrektor avamiseks valige Kuva rohkem.

  Märkus.: Paan Korrektor on saadaval ainult Wordis.

Vaikimisi kontrollib Korrektor grammatikat tippimise ajal, kuid soovi korral saate ka pärast dokumendi koostamist seda üle lugedes ja korrektuuri tehes (selleks vajutage klahvi F7) kuvada ülevaate, mis tõstab teie dokumendis kõik parandamist vajavad grammatikavead esile.

Grammatikavea kontekstimenüü pilt

 • Grammatikasoovituste kohta kuvatakse paremklõpsumenüü kohal põgus kirjeldus, mis aitab teil otsustada, kas ja kuidas peaks probleemi lahendama.

 • Kontekstimenüü noolenupu klõpsamisel kuvatakse järgmised käsud.

  1. Valitud soovituse kuulamiseks valige Loe ette.

  2. Sõna või fraasi ignoreerimiseks ja järgmise juurde liikumiseks valige Ignoreeri.

  3. Grammatikaveaga seotud lisateabe ja näidete vaatamiseks valige Kuva rohkem, et avada paan Korrektor.

   Märkus.: Paan Korrektor on saadaval ainult Wordis.

Lisateave

Õigekirja- ja grammatikakontrolli käivitamine käsitsi

 • Õigekirjakontroll on saadaval 89 keele jaoks.

 • Kontekstitundlik õigekirjakontroll on saadaval 7 keele jaoks (inglise, hispaania, prantsuse, saksa, Brasiilia portugali, itaalia ja norra).

 • Grammatikakontroll on saadaval 22 keele jaoks (lisaks eelmainitud 7 keelele ka vene, jaapani, hollandi, taani, soome, rootsi, Euroopa portugali, poola, araabia, tšehhi, türgi, korea, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina ja ungari).

 • Kirjutusabi (kuldne punktiirjoon) on praegu saadaval ainult inglise ja hispaania keele jaoks.

Wordis saab õigekirjakontrolli sätteid muuta dialoogiboksis Grammatikasätted. Saate valida dokumendi jaoks sobivaimad grammatika- ja stiilisätted.

Märkus.: Vaikimisi on korrektori õigekeelsussätteks määratud Grammar & more (Grammatika ja muu) ja stiili kontrollimise säteteks on valitud Wordiness (Sõnaohtrus) ja Nominalizations (Nominaliseerimine).

 1. Õigekeelsussuvandite avamiseks valige Fail > Suvandid > Õigekeelsuskontroll.

 2. Klõpsake jaotises Õigekirja ja grammatika parandamisel rakenduses Word nuppu Sätted.

  Dialoogiboksi Grammatikasätted väljal Kirjutamislaad on kaks varianti. Grammar (Grammatika) ja Grammar & more (Grammatika ja muu). Saate valida teie vajadustele vastava variandi.

 3. Stiilisoovituste kasutamiseks valige Grammar & more (Grammatika ja muu).

  Kõigi saadaolevate sätete kuvamiseks liikuge kerides allapoole ja märkige reeglite ruudud vastavalt sellele, kas grammatikakontroll peaks nende reeglite vastu eksimised esile tõstma või neid eirama. Kõik nendes sätetes tehtud muudatused jõustuvad kõigile redigeeritavatele dokumentidele ja üksusele, mitte ainult praegusele dokumendile.

  Näpunäide.: Õigekirjakontrolli vaikesätete taastamiseks valige Lähtesta kõik.

Outlookis saab korrektor tippimise ajal esile tõsta sõnades või fraasides leitud grammatika- või stiilivead ja kuvada soovitusi vea parandamiseks. Korrektori õigekirjakontrolli kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Looge või avage meilisõnum.

 2. Valige menüüs Fail > Suvandid.

 3. Valige Elektronpost ja seejärel valige Redaktori suvandid.

 4. Valige Õigekeelsuskontroll.

 5. Jaotises Õigekirja parandamisel rakenduses Outlook tehke järgmist.

  • Valige Märgista grammatikavead tippimise ajal. Selle sätte valimisel märgistatakse tippimise ajal grammatikavead (sinisega) ja stiilivead (kuldsega).

  • Valige link Sätted.

   Dialoogiboksi Grammatikasätted väljal Kirjutamislaad on kaks varianti. Grammar (Grammatika) ja Grammar & more (Grammatika ja muu). Saate valida teie vajadustele vastava variandi.

  • Stiilisoovituste kasutamiseks valige Grammar & more (Grammatika ja muu).

   Kõigi saadaolevate sätete kuvamiseks liikuge kerides allapoole ja märkige reeglite ruudud vastavalt sellele, kas grammatikakontroll peaks nende reeglite vastu eksimised esile tõstma või neid eirama. Kõik nendes sätetes tehtud muudatused jõustuvad kõigile redigeeritavatele dokumentidele ja üksusele, mitte ainult praegusele dokumendile.

   Näpunäide.: Õigekirjakontrolli vaikesätete taastamiseks valige Lähtesta kõik.

 6. Valige OK.

Kiirklahvid

Dokumendis kasutage loetletud käsu valimiseks kombinatsiooni Alt + allakriipsutatud täht.

Korrektori paanil kasutage käsu valimiseks ainult allakriipsutatud tähte.

Vt ka

Grammatika ja kirjutamislaadi suvandite valimine Office 2016 rakendustes

Õigekirja ja grammatika kontrollimine tarkvarakomplekti Office 2010 ja uuemates versioonides

Grammatika ja kirjutamislaadi sätete valimine Office 2013 rakendustes

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×