Koosoleku läbiviimine esinejana

Tulemusliku ja häirimatu koosoleku läbiviimiseks saate kasutada Lync Online’i osaleja- ja sisuhaldussuvandeid.

NB!:  Kui te pole koosoleku korraldaja või peaesineja, siis pidage meeles, et paljud neist suvanditest mõjutavad seda, mida teised koosolekul osalejad näevad, kuulevad või teha saavad. Soovitatav on esineja valikuvabadus.

Selle artikli teemad

Osalejate haldamine

Osalejate loendi kuvamine või peitmine

Osalejate vaigistamine / vaigistuse väljalülitamine

Esineja või osaleja õiguste muutmine koosoleku ajal

Ooteruumis olevatele inimestele juurdepääsu andmine või keelamine

Eraldi vestluse alustamine ühe või enama osalejaga

Teiste kutsumine koosolekule

Koosoleku sisuga töötamine

Sisu üleslaadimine või ettevalmistamine enne koosolekut

Üleslaaditud koosolekusisu kuvamine

Programmi või töölaua ühiskasutusse andmine

PowerPointi faili üleslaadimine esitluseks

Manuste üleslaadimine osalejatele kuvamiseks ja salvestamiseks

PowerPointi esitlusele või tahvlile marginaali lisamine

Tahvli või küsitluse lisamine koosolekule

Esitusala kuvamine või peitmine

Sisuõiguste muutmine

PowerPointi esitlusele marginaalide lisaja muutmine

Koosolekusisu privaatselt nägija määramine

Koosolekusisule juurdepääsejate muutmine

Manuste kuvamise ja salvestamise õigustega isikute muutmine

Video lisamine koosolekule

Koosoleku lõpetamine või sealt lahkumine

Koosolekult lahkumine ja selle lõpetamine

Koosolekult lahkumine, nii et see jätkub

Osalejate haldamine

Enamikku koosoleku haldamise toiminguid saate teha, paremklõpsates mõnda loendis oleva inimese nime või kasutades menüüd Inimeste suvandid Lynci nupp Inimeste suvandid .

Osalejate loendi kuvamine või peitmine

 • Klõpsake vestlusaknas menüüd Inimeste suvandid ja siis käsku Kuva osalejate loend.

Mõistlik on hoida osalejate loend koosoleku ajal kuvatud, et näeksite, kes koosolekul osaleb, kes kõneleb ja kellel võib olla probleeme heli või ühiskasutusega. Siiski võib juhtuda, et peate osalejate loendi näiteks pika kiirsõnumivestluse läbivaatamiseks peitma.

Osalejate vaigistamine / vaigistuse väljalülitamine

 • Ühe või mitme osaleja heli haldamiseks paremklõpsake osalejate loendis soovitud isikute nimesid ja klõpsake nuppu Vaigista või Lülita vaigistus välja.

  NB!:  Saate vaigistada Lynci heli kasutavad osalejad (ja nende vaigistuse välja lülitada). Sellist osalejat, kes on koosoleku heli liitunud telefoni teel, s.t kasutanud Lynci funktsiooni Helista mulle ja lasknud Lynci koosolekul helistada tema telefoninumbril või helistanud sisse, ei saa vaigistada (ega tema vaigistust välja lülitada). (Telefoni teel liitunud inimesed saavad toonvalimiskäskude kasutamiseks (helifunktsioonide ning vaigistamise ja vaigistuse väljalülitamise kasutamiseks) vajutada telefoni klahvistikul *1.)

Esineja või osaleja õiguste muutmine koosoleku ajal

 • Tehke ühte järgmistest.

  • Paremklõpsake osalejate loendis ühe või mitme osaleja nime ja klõpsake vastavalt soovile kas käsku Muuda esinejaks või Muuda osalejaks.

  • Klõpsake menüüd Inimeste suvandid ja siis klõpsake käsku Muuda kõik osalejateks.

   Näpunäide.:  Valige see suvand siis, kui osalejaid on nii palju, et see häirib koosoleku kulgemist.

Ooteruumis olevatele inimestele juurdepääsu andmine või keelamine

Koosoleku ooteruum töötab ainult nende osalejate puhul, kes liituvad koosolekuga VoIP kaudu. Osalejad, kes helistavad koosolekule sisse oma telefoniga, mööduvad koosoleku ooteruumist.

 • Ooteruumis olevatele inimestele juurdepääsu andmiseks või keelamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake jaotises Ooteruum olevas osalejate loendis nuppu Võta kõik vastu või Keela kõik.

  • Klõpsake osalejate loendis iga inimese nime kõrval soovi korral nuppu Võta vastu või Keela.

Eraldi vestluse alustamine ühe või enama osalejaga

 • Valige osalejate loendist ühe või mitme isiku nimi, paremklõpsake valitud nimesid ja siis klõpsake soovitud kontaktisuvandeid.

Teiste kutsumine koosolekule

Teiste kutsumiseks Lync Online'i abil tehke järgmist.

 1. (Valikuline) Kutsutavate juurdepääsu- või esinejasuvandite muutmiseks toimige järgmiselt.

  • Klõpsake Lync Online’i koosoleku- või rühmavestluse aknas nuppu Liitumisteave ja koosolekusuvandid.

  • Klõpsake dialoogiboksis Liitumisteave ja koosolekusuvandid nuppu Koosoleku suvandid.

  • Muutke koosolekusuvandeid vastavalt vajadusele. Lisateavet leiate teemast Koosolekusuvandite muutmine koosoleku ajal.

 2. Klõpsake menüüd Inimeste suvandid ja siis käsku Kutsu nime või telefoninumbri järgi.

Teiste inimeste kutsumiseks meilisõnumi saatmise teel tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Inimeste suvandid ja siis klõpsake käsku Kutsu meili teel.

 2. (Valikuline) Kutsutavate juurdepääsu- või esinejasuvandite muutmiseks klõpsake koosolekukutses suvandit Koosoleku suvandid. Lisateavet leiate teemast Võrgukoosoleku suvandite määtamine.

Lehe algusesse

Koosoleku sisuga töötamine

Lync Online'is kuvatakse koosoleku sisu osalejate loendist paremal oleval alal, mida nimetatakse esitusalaks. Kui olete aktiivne esineja, töötate sellel alal Microsoft PowerPointi esitluste, tahvlite ja koosolekuküsitlustega. Kui annate ühiskasutusse programmi või oma töölaua, näevad kõik koosolekul osalejad teie ühiskasutusse antud teavet ka laual.

Sisu üleslaadimine või ettevalmistamine enne koosolekut

Tehke enne koosoleku algust järgmist.

 1. Avage Microsoft Office’i Outlooki sõnumside- ja koostöökliendi jaotis Kalender, avage plaanitud koosoleku kutse ja klõpsake nuppu Liitu võrgukoosolekuga.

 2. Tehke vestlusaknas ühte või mitut järgmistest.

  • Kui klõpsate menüüd Ühiskasutus, saate ühiskasutusse anda oma töölaua või programmi, laadida üles PowerPointi esitluse, lisada tahvli või luua uue küsitluse.

  • Faili üleslaadimiseks klõpsake nuppu Lisa või vaata manuseid.

Lisateavet leiate selle teema allpool olevatest juhistest.

Üleslaaditud koosolekusisu kuvamine

 • Klõpsake koosolekuaknas menüüd Ühiskasutus, osutage käsule Hiljutine sisu ja siis klõpsake kuvatavat sisu.

Programmi või töölaua ühiskasutusse andmine

PowerPointi faili üleslaadimine esitluseks

 1. Klõpsake koosolekuaknas nuppu Ühiskasutus ja klõpsake käsku PowerPointi esitlus.

 2. Valige lisatav fail ja klõpsake nuppu Laadi üles. Lisateavet leiate teemast PowerPointi esitluse pakkumine.

Manuste üleslaadimine osalejatele kuvamiseks ja salvestamiseks

Dokumendi üleslaadimiseks, et osalejad saaksid selle koopia salvestada oma arvutisse, tehke järgmist.

 1. Klõpsake vestlusaknas nuppu Lisa või vaata manuseid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Manused nuppu Lisa manused.

 3. Valige lisatav fail ja klõpsake nuppu Laadi üles.

PowerPointi esitlusele või tahvlile marginaali lisamine

 • Klõpsake koosoleku esitusala vasakus allnurgas oleval marginaalide tööriistaribal soovitud marginaalide lisamise töörista.

Teie või teised koosolekul osalejad saate tahvlile või PowerPointi slaidile lisada marginaali, tehes järgmist.

 • Kasutage funktsiooni Laserkursor – teie nimega värvilist täppi.

 • Lisage jooni või kujundeid.

 • Lisage teksti.

 • Joonistage või tõstke tekst esile funktsiooni Pliiats abil.

 • Lisage nooletempel, valikumärketempel või X-tempel.

 • Lisage graafikafaile.

Märkus.:  Marginaalide lisamise tööriistad pole saadaval ühissisu puhul. Kui kasutate ühiselt töölauda või programmi, peavad teised enne teie ühiskasutusse antud sisule muudatuste tegemist taotlema selleks luba.

Tahvli või küsitluse lisamine koosolekule

 • Klõpsake koosolekuaknas menüüd Ühiskasutus ja siis klõpsake käsku Uus tahvel või Uus küsitlus.

Lisateavet leiate teemadest Küsitluse läbiviimine.

Esitusala kuvamine või peitmine

 • Klõpsake vestlusaknas menüüd Ühiskasutus ja klõpsake käsku Kuva esitusala.

Lehe algusesse

Sisuõiguste muutmine

Saate muuta seda, mida keegi ühissisuga teha saab.

PowerPointi esitlusele marginaalide lisaja muutmine

 1. Klõpsake vestlusaknas nuppu Liitumisteave ja koosolekusuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Liitumisteave ja koosolekusuvandid nuppu Koosoleku suvandid.

 3. Muutke dialoogiboksi Võrgukoosoleku suvandid jaotises Õigused sätte Lisavad esitlusele marginaale väärtuseks Ainult esinejad, Kõik või Mitte keegi.

Koosolekusisu privaatselt nägija määramine

Vaikimisi saavad teised esinejad koosolekusisu näha privaatselt, mõjutamata seda, mida teised koosolekul näevad. Teised esinejad saavad teie näidatavaid PowerPointi slaide vaadata omaette või liikuda sisuloendis mõnele muule üksusele.

Koosolekusisu privaatse vaatamise suvandite muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake vestlusaknas nuppu Liitumisteave ja koosolekusuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Liitumisteave ja koosolekusuvandid nuppu Koosoleku suvandid.

 3. Seadke dialoogiboksi Võrgukoosoleku suvandid jaotises õigused sätte Vaatavad privaatselt väärtuseks Ainult esinejad, Kõik või Mitte keegi.

Märkus.:  Ühiskasutuses töölaudu või programme ei saa privaatselt vaadata.

Koosolekusisule juurdepääsejate muutmine

Vaikimisi on koosolekusisule laiendatud juurdepääs ainult esinejatel. Selle muutmiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake sisuloendis muudetava üksuse kõrval olevat noolt, osutage käsule Muuda kättesaadavaks: ja klõpsake käsku Korraldajad, Esinejad või Kõik.

Kui valite suvandi Esinejad või Kõik, saavad selle kategoorias olevad inimesed juhida PowerPointi esitlusi, tahvleid ja küsitlusi järgmiselt.

 • Kohaliku koopia salvestamine marginaalidega või ilma

 • Koosolekulaval kuvatava teabe muutmine

 • Sisu ümbernimetamine või eemaldamine

 • Kõigile koosolekusisu laiendatud juurdepääsu andmine

Manuste kuvamise ja salvestamise õigustega isikute muutmine

Vaikimisi saavad kõik koosolekul osalejad koosoleku manuseid salvestada ja näha. Selle muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake vestlusaknas nuppu Lisa või vaata manuseid.

 2. Klõpsake muudetavast sisust paremal olevat noolt, osutage käsule Muuda kättesaadavaks: ja siis klõpsake käsku Korraldajad, Esinejad või Kõik.

Lehe algusesse

Video lisamine koosolekule

Koosolekule video lisamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake vestlusaknas nuppu Video.

Lehe algusesse

Koosoleku lõpetamine või sealt lahkumine

Soovi korral saate koosoleku lõpetada ja kõigi ühenduse katkestada või sulgeda lihtsalt vestlusakna ja lasta teistel koosolekut jätkata.

Koosolekult lahkumine ja selle lõpetamine

 • Klõpsake koosolekuaknas nuppu Inimeste suvandid ja siis käsku Eemalda kõik ja lõpeta koosolek. Sellega suletakse aken ja katkestatakse kõigi koosolekul osalejate (sh sisse helistanud osalejate) ühendus.

Nupu Lõpeta koosolek kuvatõmmis

Koosolekult lahkumine, nii et see jätkub

 • Sulgege lihtsalt vestlus- või koosolekuaken. Teiste osalejate ühendus säilitatakse ja nad saavad koosolekut jätkata.

  NB!:  Soovitame kasutada suvandit Eemalda kõik ja lõpeta koosolek , et teie helikonverentsiteenuse pakkuja ei võtaks teilt tasu juhul, kui inimesed unustavad heli välja lülitada. Ainsaks erandiks on see, kui soovite, et osalejad jätkaksid Lynci koosolekut teie äraolekul.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×