Kontaktide ja kontaktiloendite loomine, vaatamine ja redigeerimine Outlook.com-is

Outlook.com-i lehel Inimesed saate vaadata, luua ja redigeerida nii kontakte kui ka kontaktiloendeid. Lisaks uute kontaktikirjete koostamisele saate kontakte lisada ka meilisõnumitest. Samuti saate luua kontaktiloendi, et saata meilisõnumeid korraga mitmele inimesele.


Milline Outlooki versioon mul on?

Juhiste valimine versiooni järgi

Juhised on veidi erinevad olenevalt sellest, kas kasutate Outlook.com-i beetaversiooni või mitte. Valige, millist Outlook.com-i versiooni kasutate, et vaadata teie jaoks kehtivaid juhiseid.

KUI TEIE POSTKAST NÄEB VÄLJA SELLINE...

KUI TEIE POSTKAST NÄEB VÄLJA SELLINE...

Outlook.com-i beetaversiooni postkasti vasaku ülanurga kuvatõmmis

Lugege juhiseid Outlook.com-i beetaversiooni kohta.

Outlook.com-i klassikalise versiooni postkasti vasaku ülanurga kuvatõmmis

Lugege juhiseid Outlook.com-i klassikalise versiooni kohta.

Outlook.com-i beetaversiooni juhised

Lehele Inimesed jõudmiseks logige Outlook.com-i sisse ja valige lehe vasakpoolses allnurgas Inimesed .

Kontakti loomine algusest peale

 1. Valige lehel Inimesed vasakpoolsel paanil kaust, kus soovite kontakti luua. Näiteks võite valida kausta Kontaktid.

  Märkus.: Pärast kontakti loomist ühes kaustas ei saa seda kontaktikirjet enam mõnda teise kausta teisaldada.

 2. Valige tööriistaribal Uus > Kontakt.

  Kuvatõmmis menüüst „Uus“, kus on valitud käsk „Kontakt“

 3. Sisestage kontakti üksikasjad. Valige Lisa veel, et lisada rohkem teavet (nt kontakti aadress ja sünnipäev).

 4. Valige Loo.

Kontakti loomine meilisõnumi põhjal

 1. Valige Outlook.com-is Meil.

 2. Avage meilisõnum lugemispaanil ja valige siis kontaktide hulka lisatava saatja või adressaadi nimi.

 3. Valige avanenud profiilikaardil Veel võimalusi > Lisa kontaktide hulka.

  Valige kolme punktiga ikoon ja seejärel käsk Lisa kontaktide hulka

  Märkus.: Uus kontakt lisatakse automaatselt lehe Inimesed kausta Kontaktid. Kui loote kontakti sellisel viisil, ei saa te seda hiljem mõnda teise kausta salvestada ega teisaldada.

Kontakti lisamine lemmikute hulka

Kellegi lisamiseks oma lemmikute hulka valige vastav kontaktikirje ja seejärel valige tööriistaribal Lisa lemmikute hulka.

Näpunäide.: Lemmikkontaktid, kellel on meiliaadress, kuvatakse lisaks ka akna Meil vasakpoolsel paanil, et saaksite kohe vaadata kõiki vastava inimese saadetud meilisõnumeid.

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks lehel Inimesed on mitu võimalust.

 • Kasutage otsingut. Asuge kontakti või kontaktiloendi otsimiseks otsinguväljale nime tippima.

 • Lemmikute hulka lisatud inimeste kuvamiseks valige vasakpoolses ülanurgas Lemmikud.

Näpunäited: 

 • Valige loendieraldusribal soovitud täht, et kiiresti liikuda selle tähega algavate kontaktinimede juurde.

 • Valige mõni täht, et kuvada kõik saadaolevad tähed

Kontaktteabe vaatamine ja redigeerimine

Valige lehel Inimesed keskmisel paanil kontakt, kelle teavet soovite vaadata või muuta.

 • Kontakti teabe muutmiseks valige lehel paremal nupp Redigeeri kontakti või tööriistaribal nupp Redigeeri.

  Kuvatõmmis nupust Redigeeri kontakti

Meiliaadressiga kontaktide korral saate rohkem teavet vaadata ka järgmistel vahekaartidel.

 • Failid: viimatised failid, mida see kontakt on teiega jaganud.

 • Meilisõnumid: teie ja selle kontakti omavahelise kirjavahetuse viimatised meilisõnumid ja manusfailid.

 • LinkedIn: kui kontaktil on avalik LinkedIni profiil, mille jaoks ta kasutab sama meiliaadressi, mille olete tema kohta salvestanud, näete siin tema LinkedIni teavet.

  Märkus.: Vahekaart LinkedIn ei pruugi olla saadaval.

Kontakti foto lisamine

 1. Valige soovitud kontakt lehel Inimesed.

 2. Valige Redigeeri kontakti ja seejärel valige kaameraikoon.

  Foto lisamiseks valige kaameraikoon
 3. Valige Laadi üles foto, valige soovitud fail ja seejärel valige foto üleslaadimiseks Ava.

 4. Kui soovite foto paigutust muuta, klõpsake ringis ja lohistage kursorit. Suurendamiseks või vähendamiseks nihutage foto all asuvat liugurit.

  Reguleerige fotot ja valige Rakenda
 5. Valige Rakenda ja seejärel valige Salvesta.

Kontaktide linkimine

Omavahel seotud kontaktikirjed saate linkida – näiteks siis, kui teil on sama inimese kohta mitu kontaktikirjet. Lingitud kontaktikirjed kuvatakse ühe kontaktina.

Kontaktikirjete linkimiseks käsitsi tehke järgmist.

 • Valige lehel Inimesed vähemalt kaks kontakti ja seejärel valige parempoolsel paanil Lingi kontaktid.

Kontaktide linkimiseks käsuga Korrasta kontaktid tehke järgmist.

 • Valige lehel Inimesed tööriistaribal nupp Halda ja seejärel valige Korrasta kontaktid. Näete kõiki kontakte, kellel on sama nimi, meiliaadress või telefoninumber.

 • Valige kontaktid, kelle soovite linkida. Seejärel valige Korrasta.

Lingitud kontaktikirjete linkimise tühistamiseks tehke järgmist.

 • Valige lehel Inimesed soovitud kontakt. Seejärel valige tööriistaribal Lingitud kontaktid ja siis käsk Tühista linkimine.

Kontaktiloendi loomine

Kontaktiloend on kogum kontakte ja meiliaadresse, mida on mugav kasutada kindlatest inimestest koosnevale rühmale meili saatmiseks. Kontaktiloendeid nimetatakse mõnikord ka leviloenditeks.

Näiteks võite luua kontaktiloendi nimega Minu raamatuklubi ja lisada sinna oma raamatuklubi kõik liikmed. Kui soovite saata meili kõigile klubi liikmetele, lisage lihtsalt meilisõnumi reale Adressaat üksikute nimede asemel Minu raamatuklubi.

Märkus.: Vaikimisi luuakse kontaktiloendid kaustas Kontaktiloendid. Kui soovite kontaktiloendi salvestada mõnda teise kausta, valige esmalt kaust ja alles siis valige Uus > Kontaktiloend. Pärast kontaktiloendi loomist ühes kaustas ei saa seda enam mõnda teise kausta teisaldada.

 1. Valige lehel Inimesed tööriistaribal Uus > Kontaktiloend.

  Kuvatõmmis menüüst „Uus“, kus on valitud käsk „Kontaktiloend“

 2. Sisestage loendi nimi ja seejärel lisage kontaktide nimed või meiliaadressid. Kõigil kontaktiloendi kontaktidel peab olema meiliaadress.

 3. Valige Loo.

Näpunäide.: Kui soovite kontakte rühmitada muudel põhjustel kui meilisõnumi saatmine, saate hoopis luua kausta. Seejärel lisage kausta kontaktid.

Kontaktiloendisse uute kontaktide lisamine

 1. Valige lehe Inimesed vasakpoolsel paanil Kontaktiloendid.

 2. Valige kontaktiloend ja seejärel Redigeeri.

 3. Lisage kontaktid või meiliaadressid.

  Märkus.: Kui kontaktil pole meiliaadressi, ei saa seda kontakti kontaktiloendisse lisada.

 4. Valige Salvesta.

Kontaktide eemaldamine kontaktiloendist

 1. Valige lehe Inimesed vasakpoolsel paanil Kontaktiloendid.

 2. Valige kontaktiloend ja seejärel Redigeeri.

 3. Valige x selle kontakti kõrval, kelle soovite eemaldada.

 4. Valige Salvesta.

Kontaktiloendite otsimine

 • Valige lehe Inimesed vasakpoolsel paanil Kontaktiloendid või otsige kontaktiloendit nime järgi.

Kontaktide või kontaktiloendite kustutamine

Vt: Outlook.com-is kontakti või kontaktiloendi kustutamine või taastamine

Outlook.com-i klassikalise versiooni juhised

Kontakti või kontaktiloendi loomine

Täiesti uue kontakti või kontaktiloendi loomine

 1. Valige Outlook.com-is lehe allservas vaade Inimesed.

  Navigeerimispaani allservas kuvatava nupu „Inimesed“ kuvatõmmis.

 2. Valige vasakpaanil jaotisest Teie kontaktid kaust, kuhu soovite kontakti luua.

 3. Valige tööriistaribal allanool Uus ja seejärel valige nupp Kontakt või Kontaktiloend.

 4. Lisage kontakti või kontaktiloendi üksikasjad.

 5. Valige käsk SalvestaSalvesta.

  Märkus.: Pärast kaustas kontakti loomist pole seda enam võimalik muusse kausta teisaldada. Selleks, et talletada kontakt pärast loomist muus kaustas, peate selle kustutama ja soovitud kaustas uuesti looma.

Meilisõnumist kontakti loomine

 1. Valige Outlook.com-is lehe allservas vaade Meil.

  Navigeerimispaani nupu „Meil“ kuvatõmmis.

 2. Avage meilisõnum lugemispaanil ja valige kontaktide hulka lisatava saatja või adressaadi nimi.

 3. Valige avanenud profiilikaardil Veel võimalusi > Lisa kontaktide hulka.

  Menüü „Veel toiminguid“ nupu „Lisa kontaktide hulka“ kohal oleva kursori kuvatõmmis.

 4. Lisage kontakti üksikasjad.

 5. Valige käsk SalvestaSalvesta.

  Märkus.: Pärast uue kontakti salvestamist lisatakse see automaatselt kausta Kontaktid. Kui loote kontakti sellisel viisil, ei ole seda võimalik muusse kausta salvestada või teisaldada.

Kontakti või kontaktiloendi redigeerimine

 1. Valige Outlook.com-is rakendusekäiviti Rakendusekäiviti valimine > Inimesed.

 2. Valige kontakt või kontaktiloend, mida soovite redigeerida, ja valige käsk Redigeeri.

  Märkus.: Kui nupp Redigeeri pole nähtaval, võib tegu olla Skype'i ärirakenduse kontaktiga või ühendatud suhtlusvõrgu kontoga. Kontakti saate redigeerida Skype'i ärirakenduse kaudu või avades veebibrauseris kontakti asukohaks oleva suhtlusvõrgu.

  Kuvatõmmis redigeerimisnupust Outlooki navigeerimisribal.

 3. Tehke soovitud muudatused.

 4. Valige käsk SalvestaSalvesta.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse

 1. Valige kontakt, kelle soovite loendisse lisada.

 2. Valige nupp Loendid ja siis kontaktiloend, kuhu soovite kontakti lisada.

  Kuvatõmmis nupust Loendid

Kas vajate endiselt abi?

Kogukonnafoorumi nupp Tootetoe poole pöördumise nupp

Vt ka

Outlook.com-is kontakti või kontaktiloendi kustutamine või taastamine

Kontakti lisamine Windowsi Outlooki

Kontakti lisamine Windows 10 rakendusse Inimesed

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×