Kontaktide haldamine rakenduses SharePoint Workspace 2010

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kontaktid on teil suhelda inimesed. Kontakte saate lisada loendisse isiklikud käivitusriba. Samuti saate hallata oma kontakti.

Selle artikli teemad

Uute kontaktide lisamine

Kontakti salvestamine failina

Kontaktikirje saatmine teistele

Kontaktide isiku tuvastamine

Kontaktide nimekonfliktide lahendamine

Kontakti jaoks pseudonüümi loomine

Kontakti kustutamine

Kontakti peitmine

Kontakti diagnostikateabe kuvamine

Kontakti atribuutide kuvamine

Uute kontaktide lisamine

Uute kontaktide otsimiseks ja käivitusribal asuvale kontaktiloendisse lisamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüd Avaleht.

 2. Klõpsake nuppu Lisa kontakt.

 3. Sisestage otsitava kontakti nimi või tekst dialoogiboksi Kasutaja otsing väljale Otsitav.

  Üksikasjad

  Otsida saate täisnime, eesnime, perekonnanime, ettevõtte meiliaadressi või isikliku meiliaadressi järgi. Otsing tagastab kõik kontaktikirjed, kus mõnel väljal on leitud vaste. Otsingustring "anders" näiteks tagastaks ka kontakti nimega "Erik Andersen", kuna "anders" on kuus esimest märki väljal Perekonnanimi. Üldreeglina võib öelda, et mida täpsem on teie otsingustring (mida rohkem märke olete tippinud), seda konkreetsemad ja täpsemad on ka otsingutulemid.

  Dialoogiboksi Kasutaja otsing veergude järjestuse muutmiseks saate neid hiirega lohistada. Vajadusel saate veerge (v.a Täisnimi) ka eemaldada: paremklõpsake suvalist veerupäist ja tühjendage selle veeru nime märkeruut, mille soovite eemaldada. Eemaldatud veeru taastamiseks paremklõpsake taas suvalist veerupäist ja märkige taastatava veeru nime ruut. Kõik dialoogiboksis Kasutaja otsing tehtud muudatused on jõus üksnes praeguse otsinguseansi ajal. Kui avate dialoogiboksi Kasutaja otsing järgmine kord uuesti, on kõik vaikesätted taastatud.

 4. Valikuline: kui soovite otsingusse kaasata ka avaliku kataloogi, märkige ruut Kaasa avaliku tööruumi kontaktikaust.

  Vaikimisi otsib SharePoint Workspace nii teie ettevõtte võrguga (kui te kuulute ühte) kui ka teie Teadaolevate kontaktideloendist.

 5. Klõpsake nuppu Otsi.

 6. Vaste leidmisel valige see loendist.

  Loendis kuvatakse iga kontakti nime kõrval olekuikoon, mis näitab nende võrgusolekut. Avaliku tööruumi kontaktikausta kaudu leitud kontaktide korral kuvatakse aga alguses alati olekuikoon Tundmatu, kuni olete vastava kontakti valinud ja oma kontaktiloendisse lisanud.

 7. Valitud kontaktivaste kohta lisateabe vaatamiseks klõpsake nuppu Atribuudid.

  Näiteks võite teha toiminguid selleks, et kontrollida kontakti identiteeti.

 8. Kontakti lisamiseks loendisse klõpsake nuppu Lisa.

Tööruumi liikme lisamine kontaktiloendisse

Kui teie tööruumidesse lisandub uusi liikmeid, võib teil tekkida soov nad ka oma kontaktide loendisse kaasata. Paremklõpsake lisatava liikme nime ja klõpsake siis käsku Lisa minu kontaktide hulka.

Tööruumi liikme saate kontaktiloendisse lisada ka tema nime loendisse lohistades.

Lehe algusse

Kontaktikirje salvestamine failina

Kui soovite kontaktikirje saata kellelegi teisele, võite selle salvestada failina ja seejärel kontaktifaili meilisõnumile manustada.

 1. Paremklõpsake soovitud kontakti nime ja klõpsake käsku Salvesta kontakt failina.

 2. Valige dialoogiboksis Kontaktteabe salvestamine nimega asukoht, kuhu soovite kontaktifaili salvestada, ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Kontaktikirje saatmine teistele kasutajatele

Kontakti saate teistele inimestele saata või Groove'i sõnumigateistele saata meilisõnumi manusfailina.

 1. Paremklõpsake vastava kontakti nime.

 2. Klõpsake käsku Saada meiliga valitud kontaktidele.

 3. Sisestage soovitud meiliaadressid väljale Adressaat.

 4. Soovi korral redigeerige teemat ja sõnumi teksti.

  Sõnum tekst sisaldab vaikimisi juhiseid SharePoint Workspace'i allalaadimiseks, juhul kui adressaadil pole veel kontot.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Kontaktide identiteetide kontrollimine

Kontaktide identiteetide kontrollimine on tungivalt soovitatav, kuna vastasel korral võite tundliku loomuga teavet eksikombel jagada valede kasutajatega. Sõltuvalt sellest, kuidas teie konto on installitud, on võimalik, et teie asutuse administraator on paljude kontaktide identiteedid juba kinnitanud. SharePoint Workspace näitab teie kontaktide ja liikmete loendites leiduvate inimeste identiteedi kinnituse olekut järgmiste värvidega.

 • Must: kinnitamata.

 • Roheline: teie poolt kinnitatud.

 • Rohekassinine: teie asutuse kinnitatud.

 • Sinine: teie asutuse kinnitatud, kuid asub väljaspool teie domeeni või ristserditud.

 • Punane: nimekonflikt. Kahe kontakti, mis on sarnased nimed kuvatakse punane, sõltumata nende oleku kontrollimine. Lisateabe saamiseks vaadake nimekonfliktide lahendamine .

Teie identiteedile rakendatud suhtluspoliitikad määravad, kuidas saate teiste kasutajatega sõltuvalt nende identiteedi kinnitamise olekust suhelda. Need poliitikad võivad teha mõnda järgmistest:

 • keelata teil suhelda kasutajatega, kelle identiteeti pole kinnitanud teie asutuse administraator;

 • avada dialoogiboksi Kontakti kontrollimise teatis (lähemalt kirjeldatud allpool), et teid hoiatada, kui soovite suhelda kasutajaga, kelle identiteeti pole kinnitatud;

 • lubada teil suhelda kõigi kontaktidega ilma hoiatuste või piiranguteta.

Ettevõtte teiste kasutajate kontrollimine võidakse teile piisavalt oma identiteedi kinnitust. Mõnel juhul, eriti siis, kui töötate väga tundlikku teavet, võite ka kasutaja identiteedi käsitsikinnitamiseks.

Kontakti kontrollimise teatise dialoogiboksile reageerimine

Dialoogiboks Kontakti kontrollimise teatis kuvatakse juhul, kui proovite suhelda kasutajaga, kelle identiteeti pole veel kinnitatud ja kui teie kontoidentiteedi suhtluspoliitikas on määratud teid selliste kasutajate eest hoiatamise säte. Saate teha mõnda järgmistest.

 • Valige kasutaja ja klõpsake nuppu Kontrolli identiteeti. Kontakti identiteedi käsitsi kinnitamiseks täitke järgmises jaotises toodud juhised.

 • Valitud kasutaja kontaktiatribuutide vaatamiseks klõpsake nuppu Atribuudid.

 • Kasutaja kontrollimise teatise ignoreerimiseks ja tegevusega jätkamiseks klõpsake nuppu Jätka.

 • Kasutaja kontrollimise teatise põhjustanud tegevusest loobumiseks klõpsake nuppu Loobu.

Kontakti identiteedi kinnitamine käsitsi

SharePoint Workspace'i määrab iga kontakti identiteedi kordumatu "digitaalse sõrmejälje". Pikk string tähti ja numbreid (koos loetavuse kirjavahemärgid) kuvatakse digitaalse sõrmejälje. Neid digitaalse sõrmejälgi kasutatakse käsitsi kontaktid kuvatakse tööruumis ja kontaktiloendite tuvastamine tegelike. Saate ka kuvada määratud teie identiteedi digitaalse sõrmejälje.

Kontakti identiteedi käsitsi kinnitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Paremklõpsake selle kontakti (või tööruumi liikme) nime, kelle identiteeti soovite kinnitada, ja klõpsake käsku Kontrolli identiteeti.

  Dialoogiboksis Identiteedi kontrollimine kuvatakse teave teie praeguste seoste kohta valitud kontaktiga (nt teie ühised tööruumid, omavahel vahetatud sõnumite arv ja organisatsiooniline seos). Kui teil pole valitud kontaktiga seoseid, kuvatakse dialoogiboksis Identiteedi kontrollimine juhised kontakti identiteedi kinnitamiseks tema digitaalse sõrmejälje kontrollimise abil.

  Märkus.: Kui SharePoint Workspace tuvastab, et vähemalt kahel kontaktil on sama nimi, kuvatakse dialoogiboksis Identiteedi kontrollimine hoiatus, mis soovitab teil selle kontakti identiteedi kinnitamisel määrata talle pseudonüüm.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui olete kontakti identiteedis kuvatud teabe põhjal piisavalt kindel, klõpsake nuppu Kinnita.

   Vajadusel sisestage dialoogiboksis Kinnita identiteet kontakti jaoks alternatiivne nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

  • Kui te pole kontakti identiteedis piisavalt kindel ja soovite tema identiteedi kinnitamiseks veel midagi ette võtta, klõpsake nuppu Kas te pole ikka kindel? – Kontrollige sõrmejälge.

   Järgige dialoogiboksis Identiteedi kontrollimine kontakti digitaalse sõrmejälje kontrollimiseks toodud juhiseid ja klõpsake siis nuppu Kinnita.

   Vajadusel sisestage dialoogiboksis Kinnita identiteet kontakti jaoks alternatiivne nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

Kontakti identiteedi kinnituse tühistamine

Vahel võib teil tekkida vajadus mõne käsitsi kinnitatud kontakti kinnitusolekut muuta, et nende nimi kuvataks kinnitamata.

 1. Paremklõpsake selle kontakti (või tööruumi liikme) nime, kelle identiteedi kinnitust soovite tühistada, ja valige käsk Kontrolli identiteeti.

 2. Klõpsake käsku Tühista kinnitus.

Lehe algusse

Kontaktide nimekonfliktide lahendamine

Kui vähemalt kahel kontaktil on täpselt ühesugused kuvatavad nimed, kuvatakse nende nimed kontaktiloendites, tööruumi liikmete loendites ja nende kontaktteabe kaartidel punases kirjas. Kuvatavaid nimesid käsitletakse samastena, kui need on pärast algus-, lõpu- ja manustatud topelttühikute eemaldamist ning nime väiketähtedesse teisendamist täpselt ühesugused.

Nimekonflikti põhjustavad näiteks nii nimevariandid "Ann  Beebe" kui ka "Ann Beebe". Variatsioonid "Ann Beebe" ja "AnnBeebe" seevastu nimekonflikti ei põhjusta.

Kontaktinimede eristamine on oluline, et te ei alustaks mõnda tegevust eksikombel hoopis vale kontaktiga. Vajadusel saate konfliktsete kontaktinimede jaoks luua pseudonüümid.

Mõnel juhul võib nimekonflikt tuleneda ka sellest, et teie kontos on talletatud aegunud kontakte. On võimalik, et kontakt on aktiveerinud uue konto ja kõik varasema konto tegevused hüljanud, kuid kasutab mõlema konto korral sama kuvatavat nime. Sel juhul saate aegunud kontakti allpool kirjeldatud juhiseid järgides peita, et seda ei kuvataks enam teie kontaktiloendites.

Nimekonflikti lahendamiseks toimige järgmiselt.

 1. Paremklõpsake konfliktset nime ja seejärel klõpsake käsku Lahenda nimekonflikt.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Valitud kontakti üksikasjade vaatamiseks klõpsake nuppu Kuva vCard. See aitab teil samanimeliste kontaktide vahel vahet teha.

  • Klõpsake nuppu Kontakti pseudonüüm. Avatakse dialoogiboks Pseudonüüm, kus saate kontakti jaoks sisestada kordumatu kuvatava nime.

  • Kontakti identiteedi kontrollimiseks klõpsake nuppu Kontrolli identiteeti.

 3. Klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusse

Kontakti jaoks pseudonüümi loomine

Kõiki kontakte (v.a teie enda kontaktteavet) saate kuvada ka pseudonüümi all. Sellest on abi näiteks juhul, kui teil on mitu samanimelist kontakti, keda on muidu raske üksteisest eristada.

 1. Paremklõpsake soovitud kontakti nime ja klõpsake käsku Kontakti pseudonüüm.

 2. Tippige pseudonüüm ja klõpsake siis käsku OK.

  Pseudonüüm kuvab asemel algse nimega. Kontakti algse nime saate vaadata tema kontaktteave avaminevõi punktist pseudonüüm nime kuvamiseks hüpikaknas, mis näitab algse nimega.

Lehe algusse

Kontakti kustutamine

Kontakti kustutamiseks käivitusribal asuvast kontaktiloendist toimige järgmiselt.

 1. Valige kontakt, keda soovite kustutada.

 2. Vajutage kustutusklahvi (DELETE) ja klõpsake siis kustutuse kinnitamiseks nuppu Jah.

Käivitusriba kontaktiloendist kustutatud kontaktid võidakse siiski kuvada muudes kontaktiloendites, näiteks dialoogiboksi Sõnumi saatmine või Kutse saatmine ripploendis Adressaat. Põhjus on selles, et SharePoint Workspace talletab kõigi kasutajate, kellega olete suhelnud, kontaktteabe koondloendis nimega Teadaolevad kontaktid. See loend hõlmab kontakte, kelle olete lisanud oma käivitusriba kontaktiloendisse ja teie tööruumide liikmeid. Võtke arvesse, et sageli võib teil tööruumides olla liikmeid, keda teie kontaktiloendis pole.

Te ei saa kustutada kontaktid, kes kuvatakse teie teadaolevate kontaktide loendist. Siiski saate vähemalt nende kontakte peita.

Lehe algusse

Kontakti peitmine

Kontaktid võivad vahel ühel või teisel põhjusel aeguda. Kui teil on aegunud kontakte, saate nad peita – siis ei kuvata neid enam kontaktide ripploendites.

 1. Avage Kontaktihaldur.

 2. Valige kontaktid, keda soovite peita.

 3. Klõpsake nuppu Peida, et paigutada valitud kontaktid loendisse Peidetud kontaktid.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Kontakti peitmine ei lahenda automaatselt on seotud nimekonflikt. Kui ilmub nimekonflikt kontakti, mille soovite peita, leiate teavet nimekonfliktide lahendamine .

Lehe algusse

Kontakti kohta diagnostikateabe vaatamine

Soovi korral saate valitud kontaktide kohta vaadata diagnostikateavet. Seda teavet võib vaja minna tehnilise toe saamiseks. Kui peate tehnikule saatma diagnostikateavet, saate dialoogiboksis Diagnostika leiduvad andmed kopeerida ja meilisõnumisse kleepida.

 1. Avage Kontaktihaldur.

 2. Valige soovitud kontakt.

 3. Klõpsake nuppu Diagnostika.

  Teabe kopeerimiseks paanilt Kontaktid paremklõpsake ja klõpsake siis käsku Vali kõik. Seejärel paremklõpsake uuesti ja klõpsake siis käsku Kopeeri.

  Teabe kopeerimiseks paanilt Teadlikkus või Võrgudiagnostika klõpsake nuppu Kopeeri lõikelauale.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Kontakti atribuutide vaatamine

Mõne kontakti atribuutide vaatamiseks paremklõpsake soovitud kontakti nime ja klõpsake siis käsku Atribuudid. Kontakti atribuutide aknas saate:

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×