Konfigureerige või Automaatvorming tippimise ajal välja lülitada

Konfigureerige või Automaatvorming tippimise ajal välja lülitada

Office 365 tellimus, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Funktsiooni Automaatvorming tippimise ajal kiireks rakendamiseks või muutmiseks automaatne vormindamine enn ja kriipsud, murrud, hüperlingid, jutumärkidega ja täpp-või numberloendite puhul.

Automaatvormingu programmi lubamiseks märkige iga suvand, mida soovite sisse lülitada. Automaatvormingu väljalülitamiseks tühjendage iga suvand, mida soovite välja lülitada. Kui olete konfigureerinud eelistuste Automaatvorming tippimise ajal, klõpsake nuppu OK.

Vahekaart „Automaatvorming tippimise ajal“

Mis vahe on funktsioonidel „Automaatvorming“ ja „Automaatvorming tippimise ajal“?

 • Automaatvorming tippimise ajal sätted on rakendatud teksti tippimise ajal.

 • Sätted vahekaardil Automaatvorming need rakendatakse siis, kui käivitate käsitsi (mis eeldab, kasutades kiirpääsuriba) käsku Automaatvorming .

Enamik selles artiklis kirjeldatakse suvandid vahekaardil Automaatvorming tippimise ajal . Kohta vahekaarti Automaatvorming lisateabe saamiseks vt allpool vahekaarti Automaatvorming ja automaatvormingu käsku Wor d abil .

Office’i programmis automaatvormingu reeglite muutmiseks avage kõigepealt aken Automaatvorming tippimise ajal ja klõpsake seejärel vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

Kõik programmid, v.a Outlook

 1. Klõpsake Fail > Suvandid > Õigekeelsuskontroll > Automaatkorrektuuri suvandid.

  Juurdepääs dialoogiboksile Automaatkorrektuur

 2. Klõpsake vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

Outlook

 1. Klõpsake Fail >Suvandid > Elektronpost > Redaktori suvandid > Õigekeelsuskontroll > Automaatkorrektuuri suvandid.

  Juurdepääs dialoogiboksile Automaatkorrektuur

 2. Klõpsake vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

Word, Excel ja PowerPoint

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt > [Programmi] suvandid > Õigekeelsuskontroll > Automaatkorrektuuri suvandid.

  Juurdepääs dialoogiboksile Automaatkorrektuur

 2. Klõpsake vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

Outlook

 1. Avage meiliüksus ja klõpsake seejärel Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt > Redaktori suvandid > Õigekeelsuskontroll > Automaatkorrektori suvandid.

  Juurdepääs dialoogiboksile Automaatkorrektuur

 2. Klõpsake vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

Publisher ja Visio

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Autokorrektori suvandid .

  Juurdepääs dialoogiboksile Automaatkorrektuur

 2. Klõpsake vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

Mida iga suvand tähendab?

Näete Automaatvorming tippimise ajal suvandite määramine võivad erineda sõltuvalt veidi kasutatava programmi, kui olete. Mõni Visio, nagu on vaid väheste suvanditest.

ASENDA TIPPIMISEL

Suvand

Kirjeldus

"Sirgjutumärgid" “nutikate jutumärkidega”

Asendab sirgjutumärgid (" ") ja sirgülakomad (' ') kõverate avamis- ja sulgemisjutumärkidega ja kõverate ülakomadega.

Murrud (1/2) murrumärgiga (½)

Asendab tavalised tipitud murrud (nt 1/2) ühemärgiliste vastetega (½). Selle suvandi valimisel asendatakse üksnes järgmised tipitud murrud: 1/4, 1/2 ja 3/4.

Lisada mõne muu murrud (nt 1/5) ühest märgist ekvivalendid teemast märge või muu sümboli lisamine.

*Paks* ja _kursiiv_ tõelise vorminguga

Rakendab paksu fondi tärnide (*) vahel asuvale tekstile ja kursiivkirjas fondi allkriipsude (_) vahel olevale tekstile. Nii saab näiteks tipitud tekstist *arvuti* tekst arvuti ja tekstist _arvuti_ hoopis arvuti. Pange tähele, et Wordis asendatakse tärk (*) või (_) vorminguga. Outlookis jäävad tärgid (*) ja (_) alles isegi vormingu rakendamisel.

Interneti- ja võrguteed hüperlinkidega

Asendab tipitud Interneti-aadressid, võrguteed ja meiliaadressid hüperlinkidega.

Inglise järgarvud (1st) ülaindeksiga

Asendab järgarvud (mis järjestikuseks kuvamiseks üksuse suhteline asukoht) 1, 2 või 3. näiteks superscripted versioonid (nt 1st ülaindeksina ).

Kaks sidekriipsu (--) mõttekriipsuga (–)

Asendab topeltsidekriipsu (--) pika mõttekriipsuga (—) ja ühe sidekriipsu, millele eelneb ja järgneb tühik ( - ), lühikese mõttekriipsuga (–). Kui soovite lisada mõttekriipsu, ärge lisage topeltsidekriipsu ette ega taha tühikuid.

Emotikonid :-) ja nooled (==>) eritähistega

Asendab tipitud naerunäod ja nooled nendele vastavate tärkide ja emotikonidega.

RAKENDA TIPPIMISEL

Suvand

Kirjeldus

Automaatsed täpploendid

Koostab täpploendi, kui tekstirida algab märgiga *, - või >, millele järgneb tühik või tabelduskoht.

Täpploendi lõpetamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter).

Äärisjooned

Lisab joone, kui tipite uuele reale kolm korda järjest märgi ~, #, *, -, _ või = ning vajutate siis sisestusklahvi (Enter). Kui näiteks tipite uuele reale märgijada ~~~ ja vajutate seejärel sisestusklahvi, lisatakse lehele ühest servast teise ulatuv laineline joon.

Valmispealkirjalaadid

Rakendab pealkirjalaadid lõikudele, kus on kuni viis sõna ja mille lõpus puudub kirjavahemärk, kui vajutate kaks korda järjest sisestusklahvi (Enter). Pealkirja 1 rakendamiseks tippige tekst uuele reale ilma eelnevate tabelduskohtadeta. Pealkirja 2 rakendamiseks lisage uue rea ette üks tabelduskoht. Pealkirja 3 rakendamiseks lisage uue rea ette kaks tabelduskohta.

Märkus.: Pealkirjalaadide automaatseks rakendamiseks tuleb pärast eelnevat lõiku vajutada sisestusklahvi kaks korda järjest.

Automaatne numberloend

Koostab nummerdatud loendi, kui tekstirida algab numbriga 1, millele järgneb punkt või tabelduskoht.

Nummerdatud loendi lõpetamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter).

Tabelid

Loob üherealise tabeli, kui lisate tekstirea algusse plussmärkide (+) ja sidekriipsude (-) jada ning vajutate siis sisestusklahvi (Enter). Jada tuleb nii alustada kui ka lõpetada plussmärgiga. Nii näiteks luuakse jada +---+---+------+ tippimisel kolme veeruga üherealine tabel. Veerulaius sõltub plussmärkide vahele tipitud sidekriipsude arvust. Kui soovite tabelisse ridu lisada, viige kursor selle rea lõppu, mille järele soovite uue rea lisada, ja vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

Kaasa uued read ja veerud tabelisse (ainult Excelis)

Lisab olemasolevasse tabelisse uue rea või veeru, kui sisestate külgnevasse ritta või veergu andmeid. Kui teil on näiteks veergudes A ja B kahe veeruga tabel ja sisestate seejärel andmeid külgnevasse veergu C, vormindatakse veerg C automaatselt olemasoleva tabeli osana.

Automaatsobita tiitlitekst kohatäitesse (ainult PowerPointis)

Vähendab tiitliteksti fondi suurust nii, et see mahuks kindla suurusega tiitliteksti kohatäitesse.

Märkus.: Tiitlitekst väheneb automaatselt ainult ühe fondisuuruse sammu võrra, näiteks 44-lt 40-le, olenevalt fondi sisseehitatud suurustest. Kui soovite fondi suurust veelgi vähendada, valige tiitlitekst ja valige loendist „Fondi suurus“ kas väiksem sisseehitatud fondisuurus või tippige väljale „Fondi suurus“ soovitud fondisuurus.

Automaatsobita kehatekst kohatäitesse (ainult PowerPointis)

Vähendab sisuteksti fondi suurust nii, et see mahuks kindla suurusega sisuteksti kohatäitesse.

AUTOMAATSELT TIPPIMISE AJAL

Suvand

Kirjeldus

Vorminda loendiüksuse algus sarnaseks eelmisega

Vormindab loendiüksuse algusteksti sarnaseks sellele eelneva loendiüksuse algustekstiga. Algusvormingut korratakse kuni loendiüksuse esimese kirjavahemärgini (enamasti on selleks punkt, koolon, sidekriips, emm-kriips, küsimärk, hüüumärk vms).

Järgmises loendiüksuses korratakse ainult kogu algustekstile rakendatud vormingut. Vormingut, mis on rakendatud üksnes osale algustekstist, ei korrata järgmiste loendiüksuste algustekstides.

Sea vasak- ning esireataane tabeldus- ja tagasilükkeklahviga

Taandab lõigu esimese rea, kui viite kursori esimese rea ette ja vajutate tabeldusklahvi (Tab). Kui soovite taandada terve lõigu, viige kursor lõigus suvalise rea (v.a esimese rea) ette ja vajutage siis tabeldusklahvi (Tab). Taande eemaldamiseks viige kursor lõigu esimese rea ette ja vajutage tagasilükkeklahvi.

Määratle laadid vormingu põhjal

Rakendab käsitsi vormindatud tekstile valmislaadi, kui tekstil on mõne valmislaadiga samane vorming.

Arvutatud veergude loomiseks täida tabelite valemid (ainult Excelis)

Rakendab ühe valemi veeru kõigile tabelilahtritele. Valemit kohandatakse automaatselt nii, et see hõlmab veeru kõiki tabelilahtreid.

Klõpsake allpool olevaid pealkirju lisateavet.

Saate kohe kõnest või Automaatvorming tippimise ajal toimuva muutmine. Kui Office on olemas automaatne vormindamine, Hõljutage kursorit üle üksus, mille saite AutoFormatted ja valige Automaatkorrektuuri suvandid nuppu Nupu pilt , mis kuvatakse.

 • Ainult suvandi Võta tagasi klõpsamisega eksemplar vormingu tagasivõtmine. (Võimalik, et saate uuesti vorming pärast seda, saate selle tagasi võtta, kui soovitud.)

  Näpunäide.: CTRL + Z (Võta tagasi) abil saate kohe tagasivõtmine ainult sellel korral vormindamise muutuse.

 • Saate muuta määratud automaatvormingu suvandit globaalselt, klõpsates suvandit Lõpeta, et Word lõpetaks selle automaatse muudatuse tegemise.

 • Automaatvormingu suvandite muutmine, klõpsates nuppu Automaatkorrektuuri suvandite reguleerimine vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal avada ja muuta sätteid.

Word sisaldab mõnda vahekaarti Automaatvorming Lisaks vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal . Automaatvorming tippimise ajal sätted on rakendatud teksti tippimise ajal ülalpool kirjeldatud. Vahekaarti Automaatvorming on vähem levinud, kuna see suvandeid rakendatakse ainult automaatvormingu käsku, mille peate lisama kiirpääsuribale kasutada käivitamisel.

Käsuga Automaatvorming tehakse samasugused muutused nagu vahekaardi Automaatvorming tippimise ajal sätete abil, kuid tekst peab olema juba tipitud. Näiteks saate käsu Automaatvorming abil asendada kogu dokumendis korraga sirged jutumärgid nutikate jutumärkidega või murdarvud murrumärkidega.

Käsu Automaatvorming kasutamiseks lisage see esmalt kiirpääsuribale. Selleks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Wordis ikooni Kohanda kiirpääsuriba ja seejärel valige Veel käske.

  Kiirpääsu tööriistaribal suvandi „Veel käske“ valimine

 2. Klõpsake loendis Vali käsud väärtust Kõik käsud.

 3. Kerige loendis allapoole, valige Automaatvorming... või Automaatvorminda kohe, klõpsake käsku Lisa ja seejärel nuppuOK.

  Automaatvormingu kiirpääsukäsu valimine

 4. Käsu käivitamiseks klõpsake kiirpääsu tööriistaribal ikooni Automaatvorming.

  Automaatvormingu ikoon

Vaata ka

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×