Kohandatud seansi loomine ja esitamine

Esitluses olevate slaidide alamhulga saate põhiliselt sildistada, et kuvada see alamhulk teatud sihtrühmale. Võib-olla on see esitusloend. PowerPoint kutsub seda kohandatud seansiks.

Kui loote PowerPoint kohandatud seansi, saate esitlust eri sihtrühmade jaoks kohandada. Kohandatud seanssi saate näiteks kasutada esitlusest ainult valitud slaidirühma näitamiseks või selleks, et luua esitluse teatud slaidirühma juurde viiv hüperlink.

Kohandatud seansid on kahte tüüpi: tava -ja Hüperlingitud. Lihtne kohandatud seanss on eraldi esitlus või esitlus, mis sisaldab teatud osa algse esitluse slaididest. Hüperlingitud kohandatud seanss pakub võimalust liikuda kiiresti ühele või mitmele eraldi esitlusele.

Lihtsad kohandatud seansid

Esitluse failis olevate slaidide alamhulga esitamiseks saate kasutada tavalist kohandatud seanssi. Kui teie esitlus sisaldab näiteks viit slaidi, võib kohandatud seanss "sait 1" sisaldada ainult slaide 1, 3 ja 5. Teine kohandatud seanss, mille nimi on "site 2", võib sisaldada slaide 1, 2, 4 ja 5. Kui loote esitlusest kohandatud seansi, saate alati kogu esitluse käivitada ka algses järjestuses.

Kohandatud põhiseanss

1 Saidi 1 slaidid

2 Saidi 2 slaidid

Hüperlingitud kohandatud seansid

Hüperlingitud kohandatud seansi abil saate esitluse sisu korraldada. Näiteks kui loote ettevõtte uut struktuuri tutvustava algse kohandatud esitluse, saate selle põhjal luua ettevõtte iga osakonna jaoks eraldi seansid ja linkida need algse esitlusega.

Hüperlingitud kohandatud seanssi saate kasutada ka sisukorraslaidi loomiseks. Sisukorraslaidi abil saate liikuda esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid neist publikule soovite näidata.

Hüperlingitud kohandatud seansid

1 Slaidid hüperlinkide abil

2 Kohandatud seanss osakonnale A

3 Kohandatud seanss osakonnale B

Kohandatud seansi loomine ja esitamine

Lihtsa kohandatud seansi loomine

 1. Valige Slaidiseanss > Kohandatud slaidiseanss ja seejärel Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

  Näpunäide.: Kohandatud seansi eelvaate kuvamiseks klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid soovitud seansi nime ja seejärel nuppu Kuva.

 3. Valige jaotisest Slaide esitluses kohandatud esitlusse kaasatavad slaidid ja klõpsake nuppu Lisa.

 4. Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks valige väljal Slaide kohandatud seansis slaidid ja seejärel klõpsake ühte nooltest, et slaidi loendis üles- või allapoole nihutada.

 5. Tippige nimi väljale Slaidiseansi nimi ja klõpsake nuppu OK.

Hüperlingitud kohandatud seansi loomine

 1. Valige Slaidiseanss > Kohandatud slaidiseanss ja seejärel Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slaide esitluses kohandatud põhiesitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Lisa.

  Näpunäide.: Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks valige väljal Slaide kohandatud seansis slaidid ja seejärel klõpsake ühte nooltest, et slaidi loendis üles- või allapoole nihutada.

 4. Tippige nimi väljale Slaidiseansi nimi ja klõpsake nuppu OK.

 5. Toetavale seansile hüperlingi loomiseks valige tekst või objekt, mille soovite muuta hüperlingiks.

 6. Valige Lisa > Hüperlink.

 7. Klõpsake dialoogiboksi Linkide lisamine jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Kohandatud seansi linkimiseks valige loendis Valige koht selles dokumendis kohandatud seanss, millele soovite liikuda, ja märkige seejärel ruut Kuva ja naase.

  • Linkimiseks mõne asukohaga avatud esitluses valige loendis Valige koht selles dokumendis slaid, millele soovite liikuda.

Kohandatud seansi alustamine PowerPoint seest

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Seansi koostamine jaotises Slaidide kuvamine raadionuppu Kohandatud seanss ja seejärel soovitud kohandatud seanssi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nuppu Kohandatud slaidiseanss ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 5. Valige seanss loendist Kohandatud seansid ja klõpsake nuppu Kuva.

Lihtsa kohandatud seansi loomine

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises slaidiseansi käivitamine nupu kohandatud slaidiseansskõrval olevat noolt ja seejärel käsku kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme järjestikuse slaidi valimiseks klõpsake esimest slaidi, hoidke seejärel all Shift klahvi ja klõpsake samal ajal viimast soovitud slaidi. Mitme järjestikuse slaidi valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni klõpsate igal slaidil, mida soovite valida.

 4. Slaidide kuvamise järjestuse muutmiseks klõpsake jaotises Slaidid kohandatud seansilslaidi ja seejärel klõpsake mõnda noolt, et nihutada slaid loendis üles-või allapoole.

 5. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluses olevate slaididega täiendavate kohandatud seansside loomiseks korrake juhiseid 1 – 5.

Hüperlingitud kohandatud seansi loomine

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises slaidiseansi käivitamine nupu kohandatud slaidiseansskõrval olevat noolt ja seejärel käsku kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slaide esitluses kohandatud põhiesitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Lisa.

  Näpunäide.: Mitme järjestikuse slaidi valimiseks klõpsake esimest slaidi, hoidke seejärel all Shift klahvi ja klõpsake samal ajal viimast soovitud slaidi. Mitme järjestikuse slaidi valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL), kuni klõpsate igal slaidil, mida soovite valida.

 4. Slaidide kuvamise järjestuse muutmiseks klõpsake jaotises Slaidid kohandatud seansilslaidi ja seejärel klõpsake mõnda noolt, et nihutada slaid loendis üles-või allapoole.

 5. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluses olevate slaididega täiendavate kohandatud seansside loomiseks korrake juhiseid 1 – 5.

 6. Kui soovite luua hüperlingi põhiseansist toetavaks seansiks, valige tekst või objekt, mille hüperlinki soovite tähistada.

 7. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lingid nuppu Hüperlink.

 8. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 9. Tehke ühte järgmistest.

  • Kohandatud seansi linkimiseks valige loendis Valige koht selles dokumendis kohandatud seanss, millele soovite liikuda, ja märkige seejärel ruut Kuva ja naase.

  • Linkimiseks mõne asukohaga avatud esitluses valige loendis Valige koht selles dokumendis slaid, millele soovite liikuda.

Kohandatud seansi alustamine PowerPoint seest

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Seansi koostamine jaotises Slaidide kuvamine raadionuppu Kohandatud seanss ja seejärel soovitud kohandatud seanssi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nuppu Kohandatud slaidiseanss ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 5. Valige seanss loendist Kohandatud seansid ja klõpsake nuppu Kuva.

Kohandatud seansi loomine

 1. Avage esitlus, mida soovite kohandatud seansi loomiseks kasutada.

 2. Klõpsake menüüs Slaidiseanss nuppu Kohandatud seanssja seejärel käsku kohandatud slaidiseanss.

  Klõpsake nuppu Kohandatud seanss.

 3. Klõpsake nuppu +.

 4. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise ajal all klahvi KÄSK .

 5. Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks klõpsake jaotises Slides in custom show (Slaide kohandatud seansis) slaidi ja seejärel klõpsake slaidi teisaldamiseks loendis üles- või allapoole nuppu Ülesnool Muuda järjestust või nuppu Allanool Muuda järjestust .

 6. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluses slaididega täiendavate kohandatud seansside loomiseks korrake järgmisi juhiseid.

  Näpunäide.: Kui soovite vaadata, kuidas kohandatud seanssi slaidiseansi vaates kuvatakse, klõpsake dialoogiboksis kohandatud seansid selle Kuva nime ja seejärel klõpsake nuppu Alusta seanssi.

Link teistele tolliasutustele

Hüperlingitud kohandatud seanss on kiire viis algsest esitlusest teistesse kohandatud seanssidesse liikumiseks. Saate luua ka sisukorraslaidi, millelt linkida. Sel viisil esitluse kujundamine võimaldab teil liikuda sisukorraslaidi abil esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid osasid neist soovite publikule näidata. Järgmised juhised selgitavad, kuidas kohandatud seansse luua ning kuidas algsest esitlusest lisada hüperlink kohandatud seansile.

Märkus.: Kui soovite luua hüperlingi ühest esitlusest täiesti teise esitlusse, võite lisada hüperlingi teise dokumenti. Lisateavet leiate teemast Hüperlingi loomine, redigeerimine või eemaldamine.

 1. Valige tekst või objekt, millele soovite hüperlinki tähistada. Saate ka oma kohandatud seansis liikumiseks luua sisukorra ja hüperlingi igalt tekstikirjelt. Selleks sisestage oma esitlusse uus slaid, tippige sisukord ja seejärel linkige igalt kirjelt.

 2. Klõpsake menüü Insert (Lisa) nuppu Action (Toiming).

  Valige Toiming

 3. Valige dialoogiboksis Action Settings (Toimingusätted) toimingu käivitamise viis, tehes ühte järgmistest.

  Toimingu algatamine

  Klõpsatav suvand

  Kui klõpsate nuppu toiming

  Hiire klõpsamise vahekaart

  Kui hoiate hiirekursorit nupule Action (toiming)

  Hiirega üle TAB

 4. Klõpsake nuppu hüperlinkja seejärel klõpsake hüpikaknas nuppu Kohandatud seanss.

 5. Valige jaotises kohandatud seansidkohandatud seanss, millega soovite linkida.

  Kui soovite kohandatud seanssi pärast kohandatud seansi alustamist uuesti slaidile naasta, märkige ruut Kuva ja naase . See suvand on kasulik juhul, kui teil on slaid, mis toimib kohandatud seansside sisukorrana.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Muude kohandatud seanssidele täiendavate linkide lisamiseks korrake järgmisi juhiseid.

Kohandatud seansi esitamine

 • Klõpsake menüüs Slaidiseanss nuppu Kohandatud seanssja seejärel klõpsake kohandatud seanssi, mida soovite esitada.

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

  Märkus.: Kui te pole veel kohandatud seanssi loonud, klõpsake nuppu Kohandatud seanss, valige kohandatud slaidiseanssja seejärel klõpsake nuppu +.

Kohandatud seansi loomine

 1. Avage esitlus, mida soovite kohandatud seansi loomiseks kasutada.

 2. Klõpsake menüü Slide Show (Slaidiseanss) jaotises Play Slide Show (Esita slaidiseanss) nuppu Custom Shows (Kohandatud seansid) ja seejärel nuppu Edit Custom Shows (Redigeeri kohandatud seansse).

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

 3. Klõpsake nuppu New (Uus).

 4. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise ajal all klahvi KÄSK .

 5. Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks klõpsake jaotises Slides in custom show (Slaide kohandatud seansis) slaidi ja seejärel klõpsake slaidi teisaldamiseks loendis üles- või allapoole nuppu Ülesnool Muuda järjestust või nuppu Allanool Muuda järjestust .

 6. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluses slaididega täiendavate kohandatud seansside loomiseks korrake järgmisi juhiseid.

  Näpunäide.: Kui soovite vaadata, kuidas kohandatud seanssi slaidiseansi vaates kuvatakse, klõpsake dialoogiboksis kohandatud seansid selle Kuva nime ja seejärel klõpsake käsku Kuva.

Link teistele tolliasutustele

Hüperlingitud kohandatud seanss on kiire viis algsest esitlusest teistesse kohandatud seanssidesse liikumiseks. Saate luua ka sisukorraslaidi, millelt linkida. Sel viisil esitluse kujundamine võimaldab teil liikuda sisukorraslaidi abil esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid osasid neist soovite publikule näidata. Järgmised juhised selgitavad, kuidas kohandatud seansse luua ning kuidas algsest esitlusest lisada hüperlink kohandatud seansile.

Märkus.: Kui soovite luua hüperlingi ühest esitlusest täiesti teise esitlusse, võite lisada hüperlingi teise dokumenti. Lisateavet leiate teemast Hüperlingi loomine, redigeerimine või eemaldamine.

 1. Hüperlingi loomiseks algselt esitluselt toetavale kohandatud seansile valige esitluses tekst või objekt, mille soovite muuta hüperlingiks. Saate ka oma kohandatud seansis liikumiseks luua sisukorra ja hüperlingi igalt tekstikirjelt. Selleks sisestage oma esitlusse uus slaid, tippige sisukord ja seejärel linkige igalt kirjelt.

 2. Klõpsake menüü Slide Show (Slaidiseanss) jaotises Set Up (Häälestamine) nuppu Action Settings (Toimingusätted).

  Menüü Slaidiseanss jaotis Koostamine

 3. Valige dialoogiboksis Action Settings (Toimingusätted) toimingu käivitamise viis, tehes ühte järgmistest.

  Toimingu algatamine

  Klõpsatav suvand

  Kui klõpsate nuppu toiming

  Hiire klõpsamise vahekaart

  Kui hoiate hiirekursorit nupule Action (toiming)

  Hiirega üle TAB

 4. Klõpsake nuppu hüperlinkja seejärel klõpsake hüpikaknas nuppu Kohandatud seanss.

 5. Valige jaotises kohandatud seansidkohandatud seanss, millega soovite linkida.

  Kui soovite kohandatud seanssi pärast kohandatud seansi alustamist uuesti slaidile naasta, märkige ruut Kuva ja naase . See suvand on kasulik juhul, kui teil on slaid, mis toimib kohandatud seansside sisukorrana.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Muude kohandatud seanssidele täiendavate linkide lisamiseks korrake juhiseid 1 – 6.

Kohandatud seansi esitamine

 • Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi esitaminenuppu kohandatud seansidja seejärel klõpsake kohandatud seanssi, mida soovite esitada.

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

  Märkus.: Kui te pole veel kohandatud seanssi loonud, klõpsake käsku Redigeeri kohandatudseanssi ja seejärel nuppu Uus.

Vt ka

Slaidide vaheliste siirete lisamine, redigeerimine või eemaldamine

PowerPointi veebirakendus ei toeta kohandatud seansse. Kohandatud seansi loomiseks peate kasutama PowerPoint töölauaversiooni.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×