Kohandatud otsingukonfiguratsioonisätete eksportimine ja importimine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

SharePoint Online'i administraatorina saate kohandatud otsingukonfiguratsioonisätteid mitme rentniku, saidikogumi või saidi jaoks kasutamiseks eksportida ja importida. Eksporditavad ja imporditavad sätted hõlmavad kõiki kohandatud päringureegleid, tulemiallikaid, tulemitüüpe, reitingumudeleid ja saidiotsingusätteid. Samuti saate eksportida kohandatud otsingukonfiguratsioonisätted mõnest otsinguteenuserakendusest ja importida need sätted rentniku, saidikogumi või saidi jaoks. Vaikekonfiguratsioonisätteid ei saa eksportida.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Olukorrad, mis võivad põhjustada impordi nurjumise

Kohandatud konfiguratsioonisätete eksportimine rentniku juurest

Kohandatud konfiguratsioonisätete eksportimine saidilt

Kohandatud konfiguratsioonisätete eksportimine saidikogumist

Kohandatud konfiguratsioonisätete importimine rentniku jaoks

Kohandatud konfiguratsioonisätete importimine lisamine saidile

Kohandatud konfiguratsioonisätete importimine saidikogumisse

Lubamatud märgid, mis põhjustavad impordi nurjumise

Ülevaade

Kohandatud otsingukonfiguratsiooni sätete eksportimisel loob SharePoint XML-vormingus otsingukonfiguratsioonifaili. See otsingukonfiguratsioonifail sisaldab kõiki rentniku, saidikogumi või saidi taseme (olenevalt sellest, kus te eksporti alustasite) eksporditavaid kohandatud otsingukonfiguratsiooni sätteid. Saidikogumi otsingukonfiguratsioonifail ei sisalda saidikogumi üksikute saitide otsingukonfiguratsioonisätteid.

Otsingukonfiguratsioonifaili importimisel loob ja lubab SharePoint Online rentnikus, saidikogumis või saidil, kust te importi alustasite, kõik kohandatud otsingukonfiguratsiooni sätted.

Selles tabelis on ära toodud sätted, mida saate eksportida või importida. Iga sätte kõrval on toodud ka sõltuvused teistest kohandatud otsingukonfiguratsiooni sätetest. Kui kohandatud otsingukonfiguratsiooni sätted sõltuvad mõnel muul tasemel asuvast kohandatud otsingukonfiguratsiooni sättest (nt kui saidi päringureegel sõltub saidikogumi tasemel asuvast tulemiallikast), peate sätted eksportima ja importima kõigil asjakohastel tasemetel.

Kohandatud otsingukonfiguratsiooni säte

Sõltuvus teistest kohandatud otsingukonfiguratsiooni sätetest

Päringureeglid. Need hõlmavad tulemiplokke, kõrgema asetusega tulemeid ja kasutajasegmente.

Tulemiallikad, tulemitüübid, otsinguskeem, reitingumudel.

Tulemiallikad

Otsinguskeem

Tulemitüübid

Otsinguskeem, tulemiallikad, kuvamallid

Otsinguskeem

Pole

Reitingumudel

Otsinguskeem

Olukorrad, mis võivad põhjustada impordi nurjumise

Kui otsingukonfiguratsiooni fail ja teie impordi sihtkoht sisaldavad samanimelisi sätteid, siis otsingukonfiguratsiooni faili importimine nurjub vastava sätteni jõudmisel. Siiski on sellel ka erandeid.

 • Otsingukonfiguratsiooni faili uuesti importimisel ei põhjusta sätted, millel on otsingukonfiguratsiooni failis ja sihtkohas sama nimi, importimise nurjumist.

 • Samanimelised hallatavad atribuudid ei põhjusta importimise nurjumist, kui individuaalse hallatava atribuudi sätted on otsingukonfiguratsiooni failis ja sihtkohas sama atribuudi korral samad.

 • Samanimelised hallatavad atribuudid ei põhjusta importimise nurjumist, kui pseudonüümid ja vastendused analüüsitavate atribuutidega on otsingukonfiguratsiooni failis ja sihtkohas sama hallatava atribuudi korral erinevad. Importimisel lisatakse otsingukonfiguratsiooni faili hallatava atribuudi pseudonüümid ja vastendused sihtkoha hallatava atribuudi pseudonüümidele ja vastendustele.

Kui otsingukonfiguratsiooni fail sisaldab hallatavate atribuutide nimesid või pseudonüüme, mis sisaldavad lubamatuid märke, nurjub importimine kohe, kui importimisel jõutakse selle hallatava atribuudi nime või pseudonüümini.

Otsinguskeemi hallatavate atribuutide nimed ja pseudonüümid peavad saidi ja selle emasaidikogumi osas olema kordumatud. See tähendab järgmist.

 • Kui teie otsingukonfiguratsiooni fail sisaldab hallatavat atribuuti, mille nimi kattub teie sihtsaidil või sihtsaidi emasaidikogumis asuva hallatava atribuudi pseudonüümiga, siis importimine nurjub.

 • Kui teie otsingukonfiguratsiooni fail sisaldab hallatavat atribuuti, mille pseudonüüm kattub teie sihtsaidil või sihtsaidi emasaidikogumis asuva hallatava atribuudi nimega, siis importimine nurjub.

Märkus.:  Kohandatud otsingusätted, mille SharePoint lõi ja lubas enne importimise nurjumist, jäävad lubatuks.

Kui importimine nurjub, ebaõnnestumise põhjuseks tingimuse eemaldamiseks ja uuesti importimisel Otsingukonfiguratsiooni fail. Näiteks kui veerust märkused selle olekud, mis on juba sama nimega päring reeglit, mida soovite importida, siis peaksite eemaldada selle päringureegli eesmärgi või impordi failist ja seejärel faili uuesti päringureegli. Selle artikli teemast hallatavate atribuutide nimesid või pseudonüüme sobimatud märgid .

Lehe algusse

Kohandatud konfiguratsioonisätete eksportimine rentniku juurest

 1. Logige Office 365 administreerimiskeskuses sisse otsinguadministraatorina.

 2. Valige Administraator > SharePoint. Nüüd oletegi SharePointi administreerimiskeskuses.

 3. Valige link otsi.

 4. Valige Ekspordi otsingukonfiguratsioon.

 5. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Kohandatud konfiguratsioonisätete eksportimine saidilt

 1. Klõpsake oma saidil menüüs Sätted nuppu Saidisätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Otsing linki Konfiguratsiooni eksport.

 3. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Kohandatud konfiguratsioonisätete eksportimine saidikogumist

 1. Klõpsake saidikogumis menüüs Sätted nuppu Saidisätted.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsingukonfiguratsiooni eksport.

 3. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Kohandatud konfiguratsioonisätete importimine rentniku jaoks

 1. Logige Office 365 administreerimiskeskuses sisse otsinguadministraatorina.

 2. Valige Administraator > SharePoint. Nüüd oletegi SharePointi administreerimiskeskuses.

 3. Valige link otsi.

 4. Otsige lehel Otsingukonfiguratsiooni import üles fail, mida soovite importida.

 5. Klõpsake nuppu Impordi.

 6. Kontrollige lehel Otsingukonfiguratsioonide loend, kas:

 7. teie imporditud otsingukonfiguratsioonifail on loendis ja kas selle olek on Edukalt imporditud;

  Kui faili importimine on nurjunud, leiate veerust Märkused selle kohta täpsemat teavet.

 8. veerus Ulatus on näha, et teie imporditud sätted on õigel tasemel (ehk tasemel, kuhu soovisite faili importida). Kui importisite sätted näiteks saidi taseme asemel saidikogumi tasemel, näete seda teavet veerus Ulatus. Samuti näete veerus Ulatus seda, millisel tasemel on otsingukonfiguratsiooni sätted lubatud. Tasemed on järgmised: rentnik (Tenant), saidikogum (SPSite) või sait (SPWeb).

Lehe algusse

Kohandatud konfiguratsioonisätete importimine saidile

 1. Klõpsake oma saidil menüüs Sätted nuppu Saidisätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Otsing linki Konfiguratsiooni import.

 3. Otsige lehel Otsingukonfiguratsiooni import üles fail, mida soovite importida.

 4. Klõpsake nuppu Impordi.

 5. Kontrollige lehel Otsingukonfiguratsioonide loend, kas:

 6. teie imporditud otsingukonfiguratsioonifail on loendis ja kas selle olek on Edukalt imporditud;

  Kui faili importimine on nurjunud, leiate veerust Märkused selle kohta täpsemat teavet.

 7. veerus Ulatus on näha, et teie imporditud sätted on õigel tasemel (ehk tasemel, kuhu soovisite faili importida). Kui importisite sätted näiteks saidi taseme asemel saidikogumi tasemel, näete seda teavet veerus Ulatus. Samuti näete veerus Ulatus seda, millisel tasemel on otsingukonfiguratsiooni sätted lubatud. Tasemed on järgmised: rentnik (Tenant), saidikogum (SPSite) või sait (SPWeb).

Lehe algusse

Kohandatud konfiguratsioonisätete importimine saidikogumisse

 1. Klõpsake saidikogumis menüüs Sätted nuppu Saidisätted.

 2. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidikogumi administreerimine linki Otsingukonfiguratsiooni import.

 3. Otsige lehel Otsingukonfiguratsiooni import üles fail, mida soovite importida.

 4. Klõpsake nuppu Impordi.

 5. Kontrollige lehel Otsingukonfiguratsioonide loend, kas:

 6. teie imporditud otsingukonfiguratsioonifail on loendis ja kas selle olek on Edukalt imporditud;

  Kui faili importimine on nurjunud, leiate veerust Märkused selle kohta täpsemat teavet.

 7. veerus Ulatus on näha, et teie imporditud sätted on õigel tasemel (ehk tasemel, kuhu soovisite faili importida). Kui importisite sätted näiteks saidi taseme asemel saidikogumi tasemel, näete seda teavet veerus Ulatus. Samuti näete veerus Ulatus seda, millisel tasemel on otsingukonfiguratsiooni sätted lubatud. Tasemed on järgmised: rentnik (Tenant), saidikogum (SPSite) või sait (SPWeb).

Lehe algusse

Lubamatud märgid, mis põhjustavad impordi nurjumise

Kui hallatavad atribuudid või pseudonüümid sisaldavad mõnda järgmises tabelis toodud märki, siis neid atribuute sisaldava kohandatud otsinguskeemi importimine nurjub.

Märk

Nimi

tühik

:

koolon

;

semikoolon

,

koma

(

vasaksulg

)

paremsulg

[

vasaknurksulg

]

paremnurksulg

{

vasaklooksulg

}

paremlooksulg

%

protsent

$

dollarimärk

_

allkriips

+

plussmärk

!

hüüumärk

*

tärn

=

võrdusmärk

&

ampersand

?

küsimärk

@

@-märk

#

trellimärk

\

kurakaldkriips

~

tilde

<

vasaknoolsulg

>

paremnoolsulg

|

püstkriips

`

graavis (rõhumärk)

^

katusemärk

\'

paojada

\"

paojada

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×