Office
Logi sisse

Kohandatud loendivormi loomine SharePoint Designeri abil

SharePointi loendid ja teegid sisaldavad loendivorme, mis võimaldavad kasutajal loendi või teegi üksusi kuvada, redigeerida ja lisada. Rakenduse Microsoft SharePoint Designer 2010 abil saate neid vorme luua ja kohandada, hõlbustades kasutajatel üksuste loendisse lisamist ja uuendamist. Kui loendivorm on osa teie kujundatud lahendusest, saate kohandada vormi lahenduse toetamiseks ja asjakohaste andmete kogumiseks.

Kohandatud loendivormis saate kuvada või peita kindlaid välju, neid ümber korraldada, muuta vormi paigutust, lisada vormindatud teksti ja graafikat ning lõpptulemusena muuta vormis kasutatavat XSL-i, HTML-i või ASP-d. Neid toiminguid saate teha ainult kohandatud loendi loomisel rakenduses SharePoint Designer 2010.

Artiklis kirjeldatakse loendiga seotud vaikevorme ja oma kohandatud vormide loomist loendile või teegile.

Selle artikli teemad

Vaikeloendivormide läbivaatamine

Loendivormid DispForm.aspx, EditForm.aspx ja NewForm.aspx

Uute loendivormide loomine

Uue loendivormi loomine ja loendiga sidumine

Olemasoleva loendivormi redigeerimine

Vaikevormide asendamine rakenduse Office InfoPath 2010 abil

Järgmised toimingud

Vaikeloendivormide läbivaatamine

Loendivormid asuvad samas kaustas, kus nendega seotud SharePointi loend. Rakenduse SharePoint Designer 2010 abil saate loendiga seotud vaikeloendivormid kiirelt ja hõlpsalt läbi vaadata.

Hõlpsaim moodus loendiga seotud vaikevormide vaatamiseks on loendi kokkuvõttelehe avamine.

 1. Kui sait on rakenduses SharePoint Designer 2010 avatud, klõpsake navigeerimispaanil nuppu Loendid ja teegid.

 2. Klõpsake galeriis soovitud loendit (nt Teadaanded).

 3. Kokkuvõttelehe jaotises Vormid kuvatakse loendiga seotud vormid.

  SharePoint Designeri vormid

Teine võimalus loendiga seotud vaikevormide vaatamiseks on saidihierarhia avamine navigeerimispaani menüü Kõik failid kaudu.

 1. Kui sait on rakenduses SharePoint Designer 2010 avatud, klõpsake navigeerimispaanil nuppu Kõik failid.

  Märkus.: Kui nupp Kõik failid pole nähtaval, pöörduge rakenduses SharePoint Designer 2010 veebisaidi struktuuri nähtavaks muutmiseks saidiadministraatori poole.

 2. SharePointi loendite puhul klõpsake kausta Loendid ja seejärel soovitud loendit (nt Teadaanded).

  Siin on kuvatud loendiga seotud vormid ja vaated (nt AllItems.aspx). Vaadete kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

  Märkus.: Lisaks vormide vaatamisele ja avamisele saate kasutada siin saidihierarhiat, mis kuvatakse navigeerimispaani all ja mille abil saate loendit uurida. Kausta Loendid laiendamiseks klõpsake kausta kõrval olevat plussmärki (+) ja loendi laiendamiseks klõpsake loendi kõrval olevat plussmärki (+).

  Kõik failid SharePoint Designeris

 3. SharePointi teekide puhul klõpsake seotud vormide otsimiseks kausta Ühisdokumendid ja seejärel kausta Vormid.

Lehe algusesse

Loendivormid DispForm.aspx, EditForm.aspx ja NewForm.aspx

Vaikimisi on loendiga seotud kolm vormi: DispForm.aspx, EditForm.aspx ja NewForm.aspx. Järgmisel kolmel joonisel on esitatud loendi Teadaanded vaikeloendivormid.

 • Leht DispForm.aspx sisaldab vormi Üksuse kuvamine, mis kuvatakse loendi üksiku üksuse vaatamisel.

  SharePoint Designeri vormid

 • Leht EditForm.aspx sisaldab vormi Üksuse redigeerimine, mis kuvatakse loendiüksuse redigeerimisel.

  SharePoint Designeri vormid

 • Leht NewForm.aspx sisaldab vormi Uus üksus, mis kuvatakse loendisse üksuse lisamisel.

  SharePoint Designeri vormid

Märkus.: SharePointi teegid kasutavad uute üksuste teeki lisamiseks vormi NewForm.aspx asemel vormi Upload.aspx.

Lehe algusesse

Uute loendivormide loomine

Vaikeloendivormid (Üksuse kuvamine, Üksuse redigeerimine ja Uus üksus) talletatakse veebiosas Loendivormi veebiosa (LFWP). Loendivormi veebiosa kasutab vormi renderdamiseks CAML-i (Collaborative Application Markup Language) ja seda ei saa rakenduses SharePoint Designer 2010 kohandada.

Vormi kohandamiseks saate lisada andmevormi veebiosa (DFWP). See kasutab XSLT-d, mis on rakenduses SharePoint Designer 2010 kohandatav. Kokkuvõttes asendate vaikevormi DFWP-ga, milleks on kaks moodust.

Uue loendivormi loomine ja loendiga sidumine

Lihtsaim ja kiireim moodus kohandatud loendivormi loomiseks on uue vormi loomine ja selle muutmine loendi vaikevormiks.

 1. Kui sait on rakenduses SharePoint Designer 2010 avatud, klõpsake navigeerimispaanil nuppu Loendid ja teegid.

 2. Klõpsake galeriis soovitud loendit (nt Teadaanded).

 3. Klõpsake kokkuvõttelehe jaotises Vormid nuppu Uus.

  SharePoint Designeri vormid

  Märkus.: Teise võimalusena saate klõpsata lindi menüü Loendisätted nuppu Loendivorm.

 4. Määrake dialoogiboksis Uue loendivormi loomine uue vormi failinimi. (Ärge kasutage olemasolevate vaikevormidega vastuolus olevaid nimesid: DispForm.aspx, EditForm.aspx ega NewForm.aspx.)

  SharePoint Designeri vormid

 5. Määrake vormi tüübiks Uue üksuse vorm, Redigeeri üksuse vormi või Kuva üksuse vorm.

 6. Vormi muutmiseks loendiga seotud vaikevormiks klõpsake suvandit Sea valitud tüübi vaikevormiks. Kohandatud vormi kasutatakse nüüd algse vormi asemel vaikevormina.

 7. Muude suvandite kasutamiseks valige vormi sisutüüp, tavaliselt valitakse loendiga kooskõlas olev sisutüüp.

  Märkus.: Iga loendit või teeki saab konfigureerida nii, et on lubatud mitu sisutüüpi, mis kuvatakse selles menüüs. Igale loendis või teegis saadaolevale sisutüübile saate luua erisuguse kohandatud loendivormide komplekti. Näiteks kui loend sisaldab sisutüüpe Pressiteated ja Tegevusala uudised, saate luua ja kasutada kohandatud loendivormide kahte eraldi komplekti: ühte kummagi sisutüübi jaoks. Iga sisutüübi puhul kohandatud loendivormide eraldi komplektide kasutamise eelis on see, et iga kohandatud loendivorm on kujundatud ainult sisutüübi jaoks asjakohaste väljade kuvamiseks. Sisutüüpide kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

 8. Vormile kohandatud lingi lisamiseks märkige suvand Loo link loendüksuse menüüs ja lindil ja sisestage link ning käsu nimi.

  Loendiga seotud kohandamistoimingute kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 9. Uue vormi loomiseks ja loendi kokkuvõttelehele naasmiseks klõpsake nuppu OK.

  Uus vorm kuvatakse koos teiste loendiga seotud vormidega.

Lehe algusesse

Olemasoleva loendivormi redigeerimine

Teine moodus kohandatud loendivormi loomiseks on loendiga seotud vormi redigeerimine. Sel juhul lisate uue vormi (andmevormi veebiosa) lehe vaikevormi asendavale lehele.

Märkus.: Sisuliselt saate teha seda rakenduse SharePoint Designer 2010 mis tahes ASPX-lehel. Olemasoleva vormi redigeerimise eelis seisneb selles, et see on juba loendiga seotud.

 1. Kui sait on rakenduses SharePoint Designer 2010 avatud, klõpsake navigeerimispaanil nuppu Loendid ja teegid.

 2. Klõpsake galeriis soovitud loendit (nt Teadaanded).

 3. Vormi redigeerimiseks klõpsake kokkuvõttelehe jaotises Vormid soovitud vormi (nt NewForm.aspx).

  SharePoint Designeri vormid

 4. Kui vorm NewForm.aspx on leheredaktoris avatud, viige kursor vaikevormi alla ja vajutage vormi all vaba ruumi loomiseks mitu korda sisestusklahvi (ENTER).

  SharePoint Designeri vormid

  Teise viisina kursori kiireks viimiseks sellesse asukohta võite klõpsata vaikeloendivormi ja vajutada samaaegselt paoklahvi (ESC) ning paremnooleklahvi.

 5. Klõpsake lindil menüü Lisa jaotises Andmevaated ja -vormid soovitud vormi (nt Uue üksuse vorm).

 6. Valige vormiga seotav loend või teek (nt Teadaanded).

  Vorm Uue üksuse vorm kuvatakse lehel otse vaikevormi all.

  Järgmine toiming on vaikeloendivormi peitmine, nii et lehel kuvataks ainult uus vorm. See tagab ka lehe ja SharePointi loendi ühenduse terviklikkuse ja lehega loodava lingi õige toimimise saidil.

 7. Vaikeloendivormi valimiseks klõpsake seda.

 8. Klõpsake lindil menüü Vorming jaotises Veebiosa nuppu Atribuudid.

  Teise võimalusena saate paremklõpsata vaikeveebiosa ja klõpsata käsku Veebiosa atribuudid.

 9. Klõpsake dialoogiboksis Veebiosa väärtuse Paigutus kõrval olevat plussmärki, märkige ruut Peidetud ja klõpsake nuppu OK.

  Ärge kustutage lehe vaikeveebiosa, see tuleb ainult peita. Vaikeveebiosa kustutamisel katkeb lehe ühendus loendiga. Veebiosade peitmise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

  Mõlemad vormid kuvatakse rakenduse SharePoint Designer 2010 ASPX-lehel. Vormi eelvaates kuvatakse siiski ainult uus vorm.

Vaikevormide asendamine rakenduse Office InfoPath 2010 abil

Alternatiivina loendivormi redaktori kasutamisele rakenduses SharePoint Designer 2010 saate vormide loomiseks, redigeerimiseks ja kujundamiseks kasutada rakendust Microsoft InfoPath 2010. InfoPath 2010 on võimas tööriist, mida kasutatakse SharePointi loendites, teekides ja töövoogudes kasutatavate, põhjalikult kohandatud vormide loomiseks.

Rakenduse InfoPath 2010 kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Järgmised toimingud

Pärast loendi või teegi kohandatud loendivormi loomist saate alustada vormi kohandamist oma vajadustele vastavaks. Saate lisada või eemaldada veerge, muuta väljade paigutust, rakendada erinevaid fonte või laade, lisada kohandatud pilte jne. Kohandamiseks saate kasutada rakenduse SharePoint Designer 2010 linti. Kui mõnda muudatust ei saa lindi abil teha, saate redigeerida vormi XSL-i otse koodivaates. Loendivormide kohandamise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Vormi kustutamiseks tõstke see kokkuvõttelehel esile ja klõpsake lindil nuppu Kustuta. Vorm kustutatakse serverist ja kasutajad ei pääse sellele enam ligi.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×