Vorming

Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine

Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Excel pakub palju võimalusi arvude kuvamiseks protsendina, valuutana, kuupäevadena jne. Kui need valmisvormingud teie vajadustele siiski ei vasta, saate mõnda valmisarvuvormingut vastavalt oma soovidele kohandada. Arvuvormingukoodide muutmise kohta täpsema teabe saamiseks peaksite enne alustamist üle lugema arvuvormingu kohandamise juhised.

Selle artikli teemad

Arvuvormingu kohandamise juhiste läbivaatamine

Kohandatud arvuvormingu loomine

Kohandatud arvuvormingu kustutamine

Arvuvormingu kohandamise juhiste läbivaatamine

Kohandatud arvuvormingu loomiseks tuleb esmalt valida mõni valmisarvuvorming. Seejärel saate kohandatud arvuvormingu loomiseks muuta selle valmisvormingu ükskõik millist koodiosa.

Arvuvorming võib koosneda kuni neljast koodijaotisest, mis on üksteisest semikooloniga eraldatud. Need koodijaotised määratlevad positiivsete arvude, negatiivsete arvude, nullväärtuste ja teksti vormingu (selles järjestuses).

<POSITIIVNE>;<NEGATIIVNE>;<NULL>;<TEKST>

Näiteks saate nende koodijaotiste abil koostada järgmise kohandatud vormingu:

[Blue]#,##0.00_);[Red](#,##0.00);0.00;"müük "@

Te ei pea kohandatud arvuvormingusse kaasama kõiki koodijaotisi. Kui määrate oma kohandatud arvuvormingu jaoks ainult kaks koodijaotist, kasutatakse esimest jaotist positiivsete arvude ja nullide jaoks, teiste aga negatiivsete arvude jaoks. Ainult ühe koodijaotise määramisel kasutatakse seda kõigi arvude jaoks. Kui soovite mõne koodijaotise vahele jätta ning kaasata sellele järgneva koodijaotise, peate vahelejäetava jaotise jaoks siiski lisama selle lõppu tähistava semikooloni.

Järgmistest juhistest peaks arvuvormingu koodijaotiste kohandamisel abi olema.

Teksti kaasamine ja tühikute lisamine

 • Nii teksti kui ka arvude kuvamine    Lahtris nii teksti kui ka arvude kuvamiseks Ümbritsege tekst märgid jutumärkide ("") või üksikmärgi ette kaldkriips (\). Lisage märgid on vormingukoodid vastavas jaotises. Tippige näiteks vorming 0,00 € "ülejääk"; $-0,00 "puudus" kuvamiseks loeb"$125.74" positiivne summa ja miinusmärgiga nimega "$-125.74 puudus." Pange tähele, et üks tühik enne nii "Ülejääk" ja "Puudus" iga jaotise kood.

  Järgmised märgid kuvatakse ilma jutumärkide kasutamiseta.

$

Dollarimärk

+

Plussmärk

(

Vasakpoolne ümarsulg

:

Koolon

^

Katusmärk

'

Ülakoma

{

Vasakpoolne looksulg

<

Märk Väiksem kui

=

Võrdusmärk

-

Miinusmärk

/

Kaldkriips

)

Parempoolne ümarsulg

!

Hüüumärk

&

Ampersand

~

Tilde

}

Parempoolne looksulg

>

Märk Suurem kui

Tühikumärk

 • Jaotise kaasamine teksti jaoks.    Kui tekstijaotis on kaasatud, on see arvuvormingus alati viimane jaotis. Lisage @-märk jaotises kohta, kus soovite tipitavat teksti jaotises kuvada. Kui @-märk on tekstijaotisest välja jäetud, siis tipitavat teksti ei kuvata. Kui soovite koos tipitava tekstiga alati kuvada teatud kindlad tekstimärgid, kaasake lisatekst jutumärkides (" "), näiteks "saadud summa "@.

  Kui vorming ei sisalda tekstijaotist, ei mõjuta vorming sellistesse lahtritesse tipitavaid mittearvulisi väärtusi, millele on see vorming rakendatud. Terve lahter teisendatakse tekstiks.

 • Tühikute lisamine.    Arvuvormingus ühe märgi laiuse vahe loomiseks lisage soovitud märgi ette allkriips (_). Kui allkriipsule järgneb näiteks lõpusulg ( _)), reastatakse positiivsed arvud koos sulgudega ümbritsetud negatiivsete arvudega õigesti.

 • Korduvad märgid.    Selleks, et vormingu järgmist märki veerulaiuse täitmiseks korrata, lisage arvuvormingusse tärn (*). Näiteks lahtri täitmiseks arvu järele piisava hulga sidekriipsude lisamiseks tippige 0*-, algusnullide kaasamiseks aga tippige mis tahes vormingu ette *0.

Kümnendkomade, tühikute, värvide ja tingimuste kasutamise juhised

 • Kümnendkohtade ja tüvenumbrite kaasamine.    Kümnendkohti sisaldavate arvude või murdude vormindamiseks kaasake jaotisse järgmised numbrikohatäited, kümnendkohad ja tuhandeliste eraldajad.

0 (null)

Selle numbrimärgi kohatäite kasutamisel kuvatakse tähtsusetud nullid, kui arvus on vähem numbreid kui vormingus nulle. Kui tipite näiteks 8,9 ning soovite seda kuvada kujul 8,90, kasutage vormingut #0,00.

#

Numbrimärgi kohatäite osas kehtivad samad reeglid nagu 0 (nulli) puhul. Excel ei kuva aga lisanulle juhul, kui tipitavas arvus on ükskõik kummal pool komakohta vähem numbreid kui vormingus #-märke. Kui kohandatud vorming on näiteks #,## ja tipite lahtrisse 8,9, kuvatakse ikkagi arv 8,9.

?

Selle numbrimärgi kohatäite osas kehtivad samad reeglid nagu 0 (nulli) puhul. Excel lisab aga kummalegi poole komakohta tähtsusetute nullide jaoks ruumi nii, et komakohad oleksid veerus joondatud. Kohandatud vorming 0,0? näiteks joondab arvude 8,9 ja 88,99 komakohad veerus.

, (koma)

Selle numbrimärgi kohatäite kasutamisel kuvatakse arvus komakoht.

 • Kui arvus on komakohast paremal rohkem numbreid kui vormingus kohatäiteid, ümardatakse arv kohatäitega näidatud kümnendkohtadeni. Kui kohatäidetest rohkem numbreid on komakohast vasakul, siis lisanumbrid kuvatakse. Kui vorming sisaldab numbrimärke (#) ainult komakohast vasakul, alustatakse 1-st väiksemaid arve komaga (nt ,47).

Et kuvada

Kujul

Kood

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

0,631

0,6

0,#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(joondatud komakohtadega)

???.???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(joondatud murdudega)

# ???/???

 • Tuhandeliste eraldaja kuvamine.    Kui soovite tuhandeliste eraldajana kuvada tühiku või korrutada arvu 1000-ga, kaasake arvuvormingusse järgmine eraldaja.

(tühik)

Kuvab tuhandeliste eraldaja arv. Exceli eraldab tuhandeliste eraldatult kui vorming sisaldab koma, mis on ümbritsetud arvu märke (#) või nulli. Väärtus_kui_väär järgnev numbrimärgi kohatäite skaala arvu 1000 järgi. Kui vorming on näiteks #. 0,, ja tipite 12,200,000 lahtrisse, kuvatakse 12.200.0 arv.

Et kuvada

Kujul

Kood

12000

12 000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0

 • Värvide määramine.    Vormingujaotise jaoks värvi määramiseks tippige jaotisse üks kaheksast järgmisest värvinimest (nurksulgudes). Värvikood peab olema jaotise esimene üksus.

[Black] (must)

[Green] (roheline)

[White] (valge)

[Blue] (sinine)

[Magenta] (magenta)

[Yellow] (kollane)

[Cyan] (tsüaan)

[Red] (punane)

 • Tingimuste määramine.    Kui soovite määrata selliseid arvuvorminguid, mida rakendatakse ainult juhul, kui arv vastab teie määratud tingimusele, ümbritsege tingimus nurksulgudega. Tingimus koosneb võrdlusmärk ja väärtusest. Järgmises näites toodud vormingu korral kuvatakse arvud, mis on väiksemad kui 100 või sellega võrdsed, punases kirjas, arvud, mis on suuremad kui 100, sinises kirjas.

  [Red][<=100];[Blue][>100]

  Tingimusvormingu rakendamiseks lahtritele (nt värvi varjustus, mis sõltub lahtri väärtus), vahekaardil Avaleht jaotises Laadid nuppu Tingimusvorming.

Valuuta, protsendi ja teaduskuju vormingud

 • Valuutatähiste kaasamine    Tippige mõne järgmise valuutatähise sisestamiseks arvuvormingus, vajutage (NUM LOCK) ja tippige soovitud tähise ANSI-kood numbriklahvistiku abil.

Sisestatav märk

Kood

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Euro

ALT+0128

 • Märkus.: Kohandatud vormingud salvestatakse koos töövihikuga. Et Excel kasutaks alati mõnda kindlat valuutatähist, muutke Windowsi juhtpaneeli kaustas Piirkonnasuvandid valitud valuutatähis enne Exceli käivitamist.

 • Protsentide kuvamine.    Arvude kuvamiseks protsendina 100-st (nt 0,08 kuvamiseks kujul 8% või 2,8 kuvamiseks kujul 280%) kaasake arvuvormingusse protsendimärk (%).

 • Teaduskuju kuvamine.    Arvude kuvamiseks teaduskujul (eksponentkujul) kasutage jaotises järgmisi eksponentkoode.

E (E-, E+, e-, e+)

Arv kuvatakse teaduskujul (eksponentkujul). Excel kuvab tähest "E" või "e" paremal arvu, mis vastab sellele kohtade arvule, mille võrra komakohta nihutati. Kui vorming on näiteks 0,00E+00 ja tipite lahtrisse arvu 12 200 000, kuvatakse arv 1,22E+07. Kui määrate arvuvorminguks aga #0,0E+0, kuvatakse arv kujul 12,2E+6.

Kuupäeva- ja kellaajavormingud

 • Päevade, kuude ja aastate kuvamine.    Arvude kuvamiseks kuupäevadena (nt päevade, kuude ja aastatena) kasutage jaotises järgmisi koode.

m

Kuu kuvatakse arvuna (ilma algusnullita).

mm

Kuu kuvatakse arvuna; vajadusel lisatakse algusnull.

mmm

Kuu nimi kuvatakse lühendina (jaan. kuni dets.).

mmmm

Kuvatakse kuu täielik nimi (jaanuar kuni detsember).

mmmmm

Kuu nimi kuvatakse ühetähelisena (J kuni D).

d

Päev kuvatakse arvuna (ilma algusnullita).

dd

Päev kuvatakse arvuna; vajadusel lisatakse algusnull.

ddd

Päeva nimi kuvatakse lühendina (P kuni L).

dddd

Kuvatakse päeva täielik nimi (pühapäev kuni laupäev).

yy

Aasta kuvatakse kahekohalise arvuna.

yyyy

Aasta kuvatakse neljakohalise arvuna.

Et kuvada

Kujul

Kood

Kuud

1–12

m

Kuud

01–12

mm

Kuud

jaan.–dets.

mmm

Kuud

jaanuar–detsember

mmmm

Kuud

J–D

mmmmm

Päevad

1-31

d

Päevad

01–31

dd

Päevad

P–L

ddd

Päevad

pühapäev–laupäev

dddd

Aastad

00–99

yy

Aastad

1900–9999

yyyy

 • Tundide, minutite ja sekundite kuvamine.    Kellaajavormingute (nt tundide, minutite ja sekundite) kuvamiseks kasutage jaotises järgmisi koode.

h

Tunnid kuvatakse arvuna (ilma algusnullita).

[h]

Kuvatakse möödunud (või kulunud) aeg tundides. Kui töötate valemiga, mis tagastab kellaaja, kus tundide arv ületab 24, kasutage mõnda vorminguga [h]:mm:ss sarnanevat arvuvormingut.

hh

Tunnid kuvatakse arvuna; vajadusel lisatakse algusnull. Kui vorming sisaldab märget EL või PL, kuvatakse tunnid 12-tunnisest kellaajavormingust lähtuvalt. Muul juhul põhineb tundide arvestamine 24-tunnisel kellal.

m

Minutid kuvatakse arvuna (ilma algusnullita).

Märkus.: Kood m või mm peab asuma vahetult koodi h või hh järel või vahetult koodi ss ees. Muidu kuvab Excel minutite asemel kuud.

[m]

Kuvatakse möödunud (või kulunud) aeg minutites. Kui töötate valemiga, mis tagastab kellaaja, kus minutite arv ületab 60, kasutage mõnda vorminguga [mm]:ss sarnanevat arvuvormingut.

mm

Minutid kuvatakse arvuna; vajadusel lisatakse algusnull.

Märkus.: Kood m või mm peab asuma vahetult koodi h või hh järel või vahetult koodi ss ees. Muidu kuvab Excel minutite asemel kuud.

s

Sekundid kuvatakse arvuna (ilma algusnullita).

[s]

Kuvatakse möödunud (või kulunud) aeg sekundites. Kui töötate valemiga, mis tagastab kellaaja, kus sekundite arv ületab 60, kasutage mõnda vorminguga [ss] sarnanevat arvuvormingut.

ss

Sekundid kuvatakse arvuna; vajadusel lisatakse algusnull. Kui soovite kuvada ka sekundi murdosi, kasutage mõnda sellist arvuvormingut, mille kuju on umbes järgmine: h:mm:ss,00.

EL/PL, el/pl, E/P, e/p

Tunnid kuvatakse 12-tunnisel kellaajal põhinedes. Excel kasutab keskööst keskpäevani jäävate tundide puhul märget EL, el, E või e ning keskpäevast keskööni jäävate tundide puhul märget PL, pl, P või p.

Et kuvada

Kujul

Kood

Tunnid

0-23

h

Tunnid

00–23

hh

Minutid

0-59

m

Minutid

00–59

mm

Sekundid

0-59

s

Sekundid

00–59

ss

Kellaaeg

4 EL

h EL/PL

Kellaaeg

4:36 PL

h:mm EL/PL

Kellaaeg

4:36:03 P

h:mm:ss E/P

Kellaaeg

4:36:03,75

h:mm:ss,00

Möödunud aeg (tunnid ja minutid)

1:02

[h]:mm

Möödunud aeg (minutid ja sekundid)

62:16

[mm]:ss

Möödunud aeg (sekundid ja sajandikud)

3735,80

[ss],00

Lehe algusse

Kohandatud arvuvormingu loomine

 1. Avage töövihik, kus soovite kohandatud arvuvormingu luua ja talletada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv dialoogiboksi käivitit.

  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

 3. Klõpsake loendiboksis Kategooria väärtust Kohandatud.

 4. Valige kohandatav arvuvorming loendist Tüüp.

  Valitud arvuvorming kuvatakse väljal Tüüp loendi Tüüp kohal.

  Märkus.: Kui valite loendist Tüüp mõne valmisarvuvormingu, loob Excel sellest arvuvormingust koopia, mida saate kohandada. Loendis Tüüp leiduvaid algseid arvuvorminguid ei saa muuta ega kustutada.

 5. Tehke väljal Tüüp valitud arvuvormingus soovitud muudatused.

  Näpunäide.: Muudatused, mida saate teha kohta leiate lisateavet teemast arvuvormingu kohandamise juhiste läbivaatamine selle artikli.

Märkus.: Kohandatud arvuvorming talletatakse töövihikus, kus see on loodud. See pole teistes töövihikutes kättesaadav. Kohandatud vormingu kasutamiseks uues töövihikus saate praeguse töövihiku salvestada Exceli mallina, mille saate võtta uue töövihiku aluseks.

Lehe algusse

Kohandatud arvuvormingu kustutamine

 1. Avage töövihik, mis sisaldab kohandatud arvuvormingut, mille soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv dialoogiboksi käivitit.

  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

 3. Klõpsake loendiboksis Kategooria väärtust Kohandatud.

 4. Valige loendist Tüüp kohandatud arvuvorming, mille soovite kustutada.

  Märkus.: Loendis Tüüp leiduvaid valmisarvuvorminguid ei saa kustutada.

 5. Klõpsake nuppu Kustuta.

  Märkus.: Kõik töövihiku lahtrid, millele oli rakendatud nüüd kustutatud kohandatud vorming, kuvatakse vaikevorminguga Üldine.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×